Black Feminism in America: An Overview and Comparison of Black Feminism’s Destiny through Literature and Music up to Beyoncé

Charlotte
Theys

Beyoncé in het Voetspoor van Afro-Amerikaanse Feministen?

“Feminist: a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes” (“***Flawless”, Beyoncé 2013)

Als kers op de taart van haar feministisch getint oeuvre, profileert de Afro-Amerikaanse zangeres Beyoncé zich expliciet als feministe op haar laatste album Beyoncé (2013). Dat album lokt echter veel kritiek uit bij het vrouwelijk publiek dat haar feministische identiteit in vraag stelt en de manier waarop zij het feminisme belichaamt afkeurt. Om te achterhalen of die houding terecht is, zal dit artikel nagaan welke Afro-Amerikaanse literatuur en muziek heeft bijgedragen tot het feministische gedachtegoed en of Beyoncé’s werk daar ook toe behoort.

De Eerste Feministische Golf in Amerika

Vanaf 1866 ontstaan de eerste organisaties van feministen (ook wel suffragettes genoemd) in het Victoriaanse Amerika. Hoewel de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) een jaar eerder een einde heeft gemaakt aan slavernij die de ongelijkheid tussen blank en zwart in stand hield, bestaan de eerste feministische verenigingen zo goed als uitsluitend uit blanke vrouwen. Toch zijn er enkele vrouwelijke ex-slaven, zoals Sojourner Truth, die het voortouw mogen nemen in de overwegend blanke vrouwenorganisaties. Truth kan beschouwd worden als een van de meest invloedrijke Afro-Amerikaanse woordvoersters van de eerste feministische golf omdat ze erin is geslaagd de specifieke problematiek van de zwarte vrouw aan te kaarten door te focussen op de nadelige kruising van gender én ras (ook wel intersectionele discriminatie genoemd).

Ook vrouwelijke zwarte auteurs, zoals Harriet Jacobs[1] en Harriet Wilson[2], zoomen in op meervoudige discriminatie. Zo combineren zij genreconventies van de sentimentele roman (door en voor blanke vrouwen geschreven) en de slavenautobiografie (geschreven vanuit het standpunt van de mannelijke slaaf) om een specifiek genre te creëren dat de wantoestanden van de negentiende-eeuwse Afro-Amerikaanse vrouw centraal stelt. Anders dan Truth en Jacobs, focust Wilson op de intersectionele discriminatie van ras, gender én klasse. Voorts zijn zowel elementen van de sentimentele roman, in het bijzonder het verdriet dat veroorzaakt wordt door gebroken familierelaties, als thema’s van slavenverhalen, zoals het psychologisch, fysiek en seksueel misbruik van vrouwelijke slaven op katoenplantages, ook aanwezig in slavenliederen.

Vrouwenemancipatie tijdens de Black Woman’s Era en de Harlem Renaissance

Evenals Harriet Wilson maakt de Afro-Amerikaanse schrijfster Anna Julia Cooper[3] tijdens de Black Woman’s Era (1890-1910) gebruik van de driedelige discriminatie om de problematiek van zwarte vrouwen aan te kaarten. Dat thema duikt wederom op tijdens de Harlem Renaissance (1918-37) in zowel de Afro-Amerikaanse literatuur van Zora Neale Hurston als de muziek van blueszangeres Bessie Smith en jazz artieste Billie Holiday.

Anders dan hun voorgangers, belichten Hurston[4], Smith en Holiday de rassen-, gender- en klassenproblematiek van zwarte vrouwen binnen de blanke én zwarte Amerikaanse gemeenschap. Eerst en vooral veroordelen zij het racisme en het ‘colorisme’ (d.i. discriminatie op basis van gradaties in huidskleur). Daarnaast hekelen de Harlem Renaissance-artiesten seksisme, overspel en mishandeling van zwarte vrouwen en propageren zij openheid over seksualiteit. Tot slot bekritiseren zij de inferieure positie van de zwarte vrouw zowel binnen het Amerikaanse klassensysteem als het Afro-Amerikaanse huwelijk.

De Tweede Feministische Golf in Amerika: het Ontstaan van het Zwart Feminisme

Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw ontstaat er naast de traditionele (nog steeds overwegend blanke) feministische groepering een autonome zwarte vrouwenbeweging. Alice Walker, een van de belangrijkste vertegenwoordigsters en schrijfsters van die beweging, hanteert de term ‘womanisme’ in plaats van het begrip ‘feminisme’ omdat dat laatste te sterk gelinkt zou zijn aan een blanke vrouwenbeweging. In haar roman The Color Purple[5] verwerkt Alice Walker niet alleen haar theoretisch ‘womanisme’-concept, maar beschrijft ze ook, evenals haar voorgangers, de intersectionele discriminatie van zwarte vrouwen zowel binnen de blanke als zwarte maatschappij.

Ook in de songs van Gloria Gaynor en Aretha Franklin is Walker’s ‘womanisme’ te herkennen. Dat verklaart waarom songs zoals “I Will Survive”, “Respect”, “Think” en “Sisters Are Doin’ It For Themselves” aanslaan bij vrouwenbewegingen van de tweede golf en uiteindelijk uitgroeien tot dé hymnes van het feminisme van de jaren ’70 en ’80.

De Derde Feministische Golf in Amerika onder Leiding van Beyoncé

In het midden van de jaren ’90 ontstaat er een derde feministische golf in Amerika die een zo groot mogelijk vrouwelijk publiek tracht aan te spreken. Dat doet de beweging op twee manieren. Enerzijds staat ze open voor alle vormen van vrouwelijke identiteit, ook al zijn die in strijd met het stereotype beeld van de vrouw. Anderzijds gaat ze praktijkgericht te werk om de emancipatieboodschap zo goed mogelijk te verspreiden (bijvoorbeeld via muziek). Ondanks die vernieuwingen waardeert de beweging het feministische gedachtegoed van de eerste en tweede golf en tracht ze die te verenigen met haar eigen ideologie.

Hoewel het oeuvre van de Afro-Amerikaanse zangeres Beyoncé grotendeels gebaseerd is op de traditionele meervoudige discriminatie en ook naar Walker’s ‘womanisme’ verwijst, brengt Beyoncé toch enkele radicale vernieuwingen aan. Zo benadrukt de zangeres niet langer het negatieve racisme en ‘colorisme’, maar verheerlijkt ze juist haar vrouwelijke zwarte rondingen. Daarnaast dompelt de artieste zich onder in de vrouwonvriendelijke hip-hop wereld en probeert ze de denigrerende attitude tegenover vrouwen in dat milieu te veranderen. Bovendien streeft Beyoncé ernaar de seksuele identiteit bij Afro-Amerikaanse vrouwen aan te wakkeren.

Doordat Beyoncé zich op haar laatste album profileert als een feministe die er niet voor terugdeinst haar fysieke lichaam en seksualiteit te adoreren of grove rap te hanteren, verloochent zij volgens het vrouwelijke publiek het feministische gedachtegoed dat vrouwen traditioneel bestempelt als bescheiden slachtoffers. Dat publiek vergeet echter dat het feminisme geen vaststaand, theoretisch concept is, maar eerder beschouwd moet worden als een beweging die zich doorheen de geschiedenis continue aanpast aan de nieuwe behoeftes van vrouwen. Vandaar dat ook de zelfbewuste en dominante vrouw die Beyoncé verkondigt deel uitmaakt van het Afro-Amerikaanse feminisme.

 


[1] Harriet Jacobs – Incidents in the Life of a Slave Girl, Written By Herself (1861)

[2] Harriet Wilson – Our Nig; or Sketches from the Life of a Free Black (1859)

[3] Anna Julia Cooper – A  Voice From the South: by a Woman from the South (1892)

[4] Zora Neale Hurston – Their Eyes Were Watching God (1937)

[5] Alice Walker – The Color Purple (1982)

 

Bibliografie

Works Cited

Primary and Secondary Literature

Allen, William Francis, Charles Pickard Ware, and Lucy McKim Garrison. Slave Songs of the    United States. Ed. Irving Schlein. New York: Oak Publications, 1965. Print.

“Alice Walker.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 23        March 2015.

“American Equal Rights Association (AERA).” Encyclopaedia Britannica Online.          Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 5 Nov. 2014.

“American Woman Suffrage Association (AWSA)”. Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 5 Nov. 2014.

Baym, Nina, and Robert S. Levine, eds. The Norton Anthology: American Literature. New        York: W.W. Norton & Company, 2013. Print.

“Bessie Smith.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 23        Feb. 2015.

 “Beyoncé.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 20 May     2015.

“Billie Holiday.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 23      Feb. 2015.

“Blues.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 23 Feb. 2015.

Brooks, Daphne A. “‘All That You Can’t Leave Behind’: Black Female Soul Singing and the    Politics of Surrogation in the Age of Catastrophe.” Meridians: feminism, race,          transnationalism 8.1 (2007): 180-204. Project Muse. Web. 20 May. 2015.

Brunell, Laura, and Elinor Burkett. “Feminism.” Encyclopaedia Britannica Online.         Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 6 March 2015.

Collins, Patricia Hill, and Valerie Chepp. “Intersectionality.” The Oxford Handbook of   Gender and Politics (2013): 1-21. Oxford Handbooks Online. Web. 11 Sept. 2014.

Cooper, Carolyn J. “Dancehall.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica,   n.d. Web. 26 May 2015.

Crabtree, Claire. “The Confluence of Folklore, Feminism and Black Self-Determination in         Zora Neale Hurston’s “Their Eyes Were Watching God.” The Southern Literary         Journal 17.2 (1985): 54-66. JSTOR. Web. 22 Jan. 2015.

Denise, Henry. “Rosie the Riveter.” Scholastic Action 28.11 (2005): 14-16. ProQuest Central.   Web. 26 May 2015.

Demaray, Elyse, and Lori Landay. “Senses of the Self: Women Writers of the Harlem    Renaissance.” Feminist Teacher 5.2 (1990): 32-33. JSTOR. Web. 21 Nov. 2014.

“Donna Summer.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 28    May 2015.

Doyle, Patrick. “Aretha Franklin.” Rolling Stone 18 Dec. 2014 – 1 Jan. 2015: 18-19. ProQuest   Central. Web. 13 April 2015.

D’haen, Theo, and Hans Bertens. Amerikaanse Literatuur: een Geschiedenis. Leuven: Acco,      2008. Print.

Durham, Aisha. “Check On It.” Feminist Media Studies 12.1 (2012): 35-49. Routledge Taylor    and Francis Group Online. Web. 21 April 2015.

Ellis, R. J. Harriet Wilson’s Our Nig: A Cultural Biography of a “Two-Story” African                 American Novel. Amsterdam: Rodopi, 2003. Print.

“Epistolary Novel.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 7    April. 2014.

Farley, Christopher John. “The Soul Musician Aretha Franklin.” Time 8 June 1998: 107-109.      ProQuest Central. Web. 13 April 2014.

“Fourteenth Amendment.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, 28       July 2014. Web. 5 Nov. 2014.

Gates, Henry Louis Jr. Foreword. Incidents in the Life of a Slave Girl. By Harriet Jacobs.            1861. New York: Oxford University Press, 1990. xii-xxii. Print.

---.       “To Be Raped, Bred or Abused.” The New York Times. 22 Nov. 1987: n.pag. Print.

---.       Afterword. Their Eyes Were Watching God. By Zora Neale Hurston. New York:            Harper & Row, 1990. 185-193. Print.

Garofalo, Reebee. “Disco”. Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d.    Web. 13 April 2015.

Gilley, Jennifer. “Writings of the Third Wave: Young Feminists in Conversation.” The Art         Collector 44.3 (2005): 187-198. ProQuest Central. Web. 20 May. 2015.

Hassler, Warren W., and Jennifer L. Weber. “American Civil War.” Encyclopaedia Britannica   Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 20 Oct. 2014.

Henry, J. Wilma, Nicole M. West, and Andrea Jackson. “Hip-Hop’s Influence on the Identity   Development of Black Female College Students: A Literature Review.” Journal of        College Student Development 51.3 (2010): 237-251. Project Muse. Web. 20 May. 2015.

Hinds Hilary, and Jackie Stacey. “Imaging Feminism, Imaging Feminity: The Bra-Burner,          Diana, and the Woman Who Kills.” Feminist Media Studies 1.2 (2010): 153-177. Routledge Taylor and Francis Group Online. Web. 13 April 2015.

Hobson, Janell. “Everybody’s Protest Song: Music as Social Protest in the Performances of       Marian Anderson and Billie Holiday.” Signs 33.2 (2008): 443-448. JSTOR. Web. 30       Jan. 2015.

---.       “Beyoncé’s Fierce Feminism.” Ms 23.2 (2013): 42-45. ProQuest Central. Web. 13 April             2015.

Howe, Daniel Walker. “American Victorianism as Culture.” American Quarterly 27.5 (1975):    507-532. JSTOR. Web. 14 Oct. 2014.

Hurston, Zora Neale. Their Eyes Were Watching God. Ed. Henry Louis Gates, Jr. New York:    Harper & Row, 1990. Print.

Hutchinson, George. “Harlem Renaissance.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 19 Jan. 2015.

Izgarjan, Aleksandra, and Slobodanka Markov. “Alice Walker’s Womanism: Perspectives          Past and Present.” Gender Studies (2012): 413-429. Central and Eastern European            Online Library. Web. 2 Oct. 2014.

Jacobs, Harriet A. Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself. Ed. Yean Fagan         Yellin. Massachusetts: Cambridge Harvard University Press, 1987. Print.

Kohl, Matt. “‘R-E-S-P-E-C-T’, Find Out What it Means to Me.” Oxford University Press.         Oxford Dictionaries Language Matters, 25 March 2013. Web. 17 April. 2015. <             http://blog.oxforddictionaries.com/2013/03/r-e-s-p-e-c-t-find-out-what-it-means-to-        me/ >

Krasner, David. “Alain L. Lo>http://www.billboard.com/articles/news/267255/gloria-       &nbsp; gaynors-i-will-survive-turns-30 >

May, Vivian M. Thinking from the Margins, acting at the Intersections: Anna Julia Cooper’s      A Voice From the South: by a Woman from the South. 19.2 (2004): 74-91. JSTOR. Web.            20 Jan. 2015.

“National Woman Suffrage Association (NWSA).” Encyclopaedia Britannica Online.    Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 5 Nov. 2014.

Nielson, Erik. ““Go in the wilderness”: Evading the “Eyes of Others” in the Slave Songs.”        Western Journal of Black Studies. 35.2 (2011): 106-115. ProQuest Central. Web. 3           Nov. 2014.

O’Neill, William L. A History of Feminism in America: Everyone was Brave. New York:           Quadrangle/ The New York Times Book Company, 1976.

Parrott-Sheffer, Chelsey. “Fifteenth Amendment.” Encyclopaedia Britannica Online.     Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 5 Nov. 2014.

Patton, Stacey. “Who’s Afraid of Black Sexuality?” The Chronicle of Higher Education 59.15 (2012): 1-8. Cengage Learning. Web. 27 May 2015.

Peoples, Whitney A. “‘Under Construction’: Identifying Foundations of Hip-Hop Feminism     and Exploring Bridges between Black Second-Wave and Hip-Hop Feminism.”    Meridians: feminism, race, transnationalism 8.1 (2008): 19-52. JSTOR. Web. 20 May      2015.

Pittman, Coretta. “Black Women Writers and the Trouble with Ethos: Harriet Jacobs, Billie       Holiday, and Sister Souljah.” Rhetoric Society Quarterly 37.1 (2007): 43-70. ProQuest Central. Web. 13 Oct. 2014.

Purnell, Kim L. “Listening to Lady Day: An exploration of the Creative (Re)negotiation of       Identity revealed in the Life Narratives and Music Lyrics of Billie Holiday.”         Communication Quarterly 50.3 (2009): 444-466. Web. 30 Jan. 2015.

“Rights for Women: the Suffrage Movement and its Leaders.” National Women’s History          Museum. National Women’s History Museum, n.d. Web. 18 March. 2015. <            https://www.nwhm.org/online-exhibits/rightsforwomen/AfricanAmericanwomen.html      >

Ritz, David. “Aretha Franklin.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica,    n.d. Web. 13 April. 2015.

---.       “Soul music.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web.    13 April. 2015.

Roth, Benita. “Second Wave Black Feminism in the African Diaspora: News from New            Scholarship.” Agenda: Empowering Women for Gender Equity 58 (2003): 46-58.           Routledge Taylor and Francis Group Online. Web. 5 March. 2015.

Ryan, Jennifer. “Bessie Smith: Upsetting the American Appetite.” Women & Performance: A    Journal of Feminist Theory 15.2 (2005): 15-35. Routledge Taylor and Francis Group           Online. Web. 30 Jan. 2015.

Rutter, Emily. “The Blues Tribute Poem and the Legacies of Gertrude “Ma” Rainey and            Bessie Smith.” The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literature of the United     States 39.4 (2014): 69-91. Oxford University Press. Web. 30 Jan. 2015.

Saunders, James Robert. “Womanism as the Key to Understanding Zora Neale Hurston’s Their            Eyes Were Watching God and Alice Walker’s The Color Purple.” Hollins Critic 25.4   (1988): 1. Gale Cengage Literature Resource Center. Web. 20 March. 2015.

Schuller, Gunther. “Jazz.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d.      Web. 23 Feb. 2015

“Shakira”. Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 25 May        2015.

Smentkowski, Brian P., and Michael Levy. “Nineteenth Amendment.” Encyclopaedia    Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d.          Web. 20 Jan. 2015.

Smith, Valerie. Introduction. Incidents in the Life of a Slave Girl. By Harriet Jacobs. 1861.         New York: Oxford University Press, 1990. xxvii-xxxviii. Print.

“Sojourner Truth.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d. Web. 8     Dec. 2014.

“The Speech of Miss Polly Baker” National Archives. Founders Online, n.d. Web. 31 May         2015. < http://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-03-02-0057 >

Stewart, Jeffrey C. Introduction. Narrative of Sojourner Truth. A Bondswoman of Olden Time With a History of Her Labors and Correspondence Drawn from Her “Book of Life”.       By Sojourner Truth. 1878. New York: Oxford University Press, 1991. xxxiii-xlvii.   Print.

Stover, Johnnie M. “Nineteenth-Century African American Women’s Autobiography as            Social Discourse: The Example of Harriet Ann Jacobs.” College English 66.2 (2003):     133-152. ProQuest Central. Web. 13 Oct. 2014.

---.       Rhetoric and Resistance in Black Women’s Autobiography. 1st ed. Florida: University     Press of Florida, 2003. Google Books. Web. 13 Oct. 2014.

Sundqvist, Sofia. The Emancipation of Celie: The Color Purple as a Womanist    Bildungsroman. Diss. Karlstad University, 2006. LIMO. Web. 14 March 2015.

“Surfboard.” Urban Dictionary. Urban Dictionary, 31 March 2015. Web. 30 May 2015. <             http://www.urbandictionary.com/define.php?term=SurfBoard >

Torfs, Elisabeth. “Alice Walker’s Womanism: Theory & Practice.” MA thesis, Catholic   University of Leuven, 2007-2008. Print.

Truth, Sojourner. Narrative of Sojourner Truth. A Bondswoman of Olden Time, With a    History of Her Labors and Correspondence Drawn from Her “Book of Life”. Ed. By      Henry Louis Gates Jr. New York: Oxford University Press, 1991. Print.

“Tuskegee University.” Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, n.d.          Web. 26 Jan. 2015.

Walker, Alice. The Color Purple. New York: Simon & Schuster, 1985. Print.

Washington, Mary Helen. Introduction. A Voice From the South: by a Woman from the South.   By Anna Julia Cooper. 1892. New York: Oxford University Press, 1990. xxvii-li. Print.

---.       Foreword. Their Eyes Were Watching God. By Zora Neale Hurston. 1937. New York:    Harper & Row, 1990. vii-xiv. Print.

Weidhase, Nathalie. “‘Beyoncé feminism’ and the Contestation of the Black Feminist Body.”   Celebrity Studies 6.1 (2015): 128-131. Routledge Taylor and Francis Group Online.           Web. 21 April 2015.

“Wood.” The Online Slang Dictionary. The Online Slang Dictionary (American, English, and    Urban slang), 22 July 2012. Web. 30 May 2015. < http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/wood >

Yellin, Jean Fagan. Introduction. Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself. By       Harriet Jacobs. 1861. Massachusetts: Cambridge Harvard university press, 1987. Print.

Zackodnik, Teresa C. ““I don’t Know How You Will Feel When I Get Through”: Racial           Difference, Woman’s Rights, and Sojourner Truth.” Feminist studies 30.1 (2004): 49- 73. JSTOR. Web. 13 Oct. 2014.

Songs: Lyrics and Online Video Clips

Aretha Franklin. “The Blues Brothers: Aretha Franklin.” Online video clip. Youtube. Youtube,   2 Oct. 2011. Web. 17April 2015. <            https://www.youtube.com/watch?v=cGXU7268Z50 >

---. “Respect Lyrics.” A-ZLyrics. A-ZLyrics, n.d. Web. 17 April 2015. <             http://www.azlyrics.com/lyrics/arethafranklin/respect.html >

---.       “Sisters Are Doin’ It for Themselves Lyrics.” Songtexte. Songtexte, n.d. Web. 18 April 2015. < http://www.songtexte.com/songtext/eurythmics-and-aretha-franklin/sisters-         are-doin-it-for-themselves-3fc25b7.html >

---        “Sisters Are Doin’ It for Themselves Music Video.” Online video clip. Youtube. Youtube, 24 Oct. 2009. <                                               https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-     8#q=sisters%20are%20doin%20it%20for%20themselves >

---.       “Think Lyrics.” A-ZLyrics. A-ZLyrics, n.d. Web. 17 April 2015. <             http://www.azlyrics.com/lyrics/arethafranklin/think.html >

Bessie Smith. “After You’ve Gone Away Lyrics.” SongLyrics. SongLyrics, n.d. Web. 22 Feb.   2015. < http://www.songlyrics.com/bessie-smith/after-you-ve-gone-lyrics/ >

---.       “After You’ve Gone Away Music Video.” YouTube. YouTube, 1 Feb. 2014. Web. 1      June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=a0dnx9HU9z0 >

---.       “Ain’t Nobody’s Business if I Do Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 23 Feb.            2015. < http://www.metrolyrics.com/taint-nobodys-bizness-if-i-do-lyrics-bessie-   smith.html >

---.       “Ain’t Nobody’s Business if I Do Music Video.” Online video clip. YouTube.     YouTube, 3 June 2009. Web. 31 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=1VKEKkTQU-k >

---.       “Baby Won’t You Please Come Home Lyrics.” LyricsMode. LyricsMode, n.d. Web. 22 Feb. 2015. <             http://www.lyricsmode.com/lyrics/b/bessie_smith/baby_wont_you_please_come_hom    e.html >

---.       “Baby Won’t You Please Come Home Music Video.” Online video clip. YouTube.         YouTube, 1 May 2011. Web. 1 June 2015. <        https://www.youtube.com/watch?v=a950s_2bYHw >

---.       “Backwater Blues Lyrics.” SongLyrics. SongLyrics, n.d. Web. 24 Feb. 2015. <             http://www.songlyrics.com/bessie-smith/backwater-blues-lyrics/ >

---.       “Backwater Blues Music Video.” Online video clip. Rock and Roll. Rock and Roll: an    American Story, n.d. Web. 31 May 2015. <      http://www.teachrock.org/resources/video/bessie-smith-backwater-blues-1927/ >

---.       “A Good Man is Hard to Find Lyrics.” LyricsMania. LyricsMania, n.d. Web. 22 Feb.     2015. <             http://www.lyricsmania.com/a_good_man_is_hard_to_find_lyrics_bessie_smith.html     >

---.       “A Good Man is Hard to Find Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 2  Aug. 2014. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=-5AJYqiXyk8 >

---.       “Kitchen Man Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 22 Feb. 2015. <             http://www.metrolyrics.com/kitchen-man-lyrics-bessie-smith.html >

---.       “Kitchen Man Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 22 Nov. 2010. <             https://www.youtube.com/watch?v=WSOYDm8ftIY >

---.       “Need a Little Sugar in My Bowl Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 22 Feb.             2015. < http://www.metrolyrics.com/need-a-little-sugar-in-my-bowl-lyrics-bessie- smith.html >

---.       “Need a Little Sugar in My Bowl Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube,            28 April 2011. Web. 1 June 2015.  <      https://www.youtube.com/watch?v=gGypxhxCE5Q >

---.       “Nobody Knows You When You’re Down and Out Lyrics.” LyricsFreak. LyricsFreak, n.d. Web. 24 Feb. 2015. <   http://www.lyricsfreak.com/b/bessie+smith/nobody+knows+when+youre+down+and+            out_20810296.html >

---.       “Nobody Knows You When You’re Down and Out Music Video.” Online video clip.    YouTube. YouTube, 4 June 2009. Web. 1 June 2015. <           https://www.youtube.com/watch?v=6MzU8xM99Uo >

---.       “Young Woman’s Blues Lyrics.” LyricsMode. LyricsMode, n.d. Web. 22 Feb. 2015. <             http://www.lyricsmode.com/lyrics/b/bessie_smith/young_womans_blues.html >

---.       “Young Woman’s Blues Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube. 19 July 2014. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=ygwI_o4mB_c >

---.       “You’ve Gotta Give Me Some Lyrics.” LyricsMode. LyricsMode, n.d. Web. 22 Feb.      2015. <             http://www.lyricsmode.com/lyrics/b/bessie_smith/youve_got_to_give_me_some.html     >

---.       “You’ve Gotta Give Me Some Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube,     18 Jan. 2009. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=uiyu6UwZuN4            >

Beyoncé. “Baby Boy Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 28 May 2015 <             http://www.beyonce.com/album/dangerously-in-love/?media_view=songs >

---.       “Beautiful Liar Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 25 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=songs >

---.       “Blow Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Blue (Feat. Blue Ivy) Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 27 May 2015. <             http://www.beyonce.com/track/ >

---.       “Check On It Lyrics.” Genius. Genius, n.d. Web. 29 May 2015. <            http://genius.com/4792455 >

---.       “Check On It Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 2 Oct. 2009. Web. 29 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=Q1dUDzBdnmI >

---.       “Dance For You Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 28 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/4/?media_view=songs >

---.       “Dance For You Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 28 May           2015. < http://www.beyonce.com/album/4/?media_view=video >

---. “Diva Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 23 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=songs >

---.       “Diva Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 2 Oct. 2009. Web. 23         May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=rNM5HW13_O8 >

---.       “Drunk in Love Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Drunk in Love Music video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Ego Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 29 May 2015. <         http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=songs >

---.       “***Flawless Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Grown Woman Lyrics.” A-ZLyrics. A-ZLyrics, n.d. Web. 26 May 2015. <             http://www.azlyrics.com/lyrics/beyonceknowles/grownwoman.html >

---.       “Grown Woman Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 24 Nov. 2015.   Web. 29 May 2015. < https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-  instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=beyonce+grown+woman >

---.       “Haunted.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “If I Were a Boy Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 25 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=songs >

---.       “If I Were a Boy Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 25       May 2015. < http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=video >

---.       “Irreplaceable Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 22 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=songs >

---.       “Kitty Kat Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=songs >

---.       “Me, Myself and I lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/dangerously-in-love/?media_view=songs >

---.       “Mine (Feat. Drake) Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 23 May 2015. <                 http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Mine (Feat. Drake) Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 24 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=video >

---.       “Naughty Girl Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 28 May   2015. < http://www.beyonce.com/album/dangerously-in-love/?media_view=video >

---.       “Pretty Hurts Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 23 May 2015. <                 http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Pretty Hurts Music Video.” Online Video Clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 23 May  2015. < http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=video >

---.       “Ring the Alarm Lyrics”. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 22 May. 2015. <             http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=songs >

---.       “Ring the Alarm Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 3 Oct. 2009.      Web. 22 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=eY_mrU8MPfI >

---.       “Rocket Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Rocket Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 31 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Run the World (Girls) Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 26 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/4/?media_view=songs >

---.       “Run the Wolrd (Girls) Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 26 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/4/?media_view=video >

---.       “Single Ladies (Put a Ring on It) Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 26 May 2015.   < http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=songs >

---.       “Suga Mama Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 22 May 2015. <                                http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=songs >

---.       “Suga Mama Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 22 May     2015. < http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=video >

---.       “Upgrade U Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=video >

---.       “Upgrade U Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d. 30 May 2015.     < http://www.beyonce.com/album/bday/?media_view=video >

---.       “Why Don’t You Love Me Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 26 May 2015.             < http://www.metrolyrics.com/why-dont-you-love-me-lyrics-beyonce-knowles.html >

---.       “Why Don’t You Love Me Music Video.” Online video clip. Beyoncé. Beyoncé, n.d.     Web. 26 May 2015.                                                                                                             < http://www.beyonce.com/album/i-am-sasha-fierce/?media_view=video >

---.       “Yoncé Lyrics.” Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. <             http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=songs >

---.       “Yoncé Music Video.” Online video clip.  Beyoncé. Beyoncé, n.d. Web. 30 May 2015. < http://www.beyonce.com/album/beyonce/?media_view=video >   

Billie Holiday. “Ain’t Nobody’s Business if I Do Music Video.” YouTube. YouTube, 28 May   2014. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=G0AIdxGPVYs >

 ---.      “God Bless the Child Lyrics.” LyricsFreak. LyricsFreak, n.d. Web. 24 Feb. 2015. <             http://www.lyricsfreak.com/b/billie+holiday/god+bless+the+child_20018000.html >

---.       “God Bless the Child Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 13 Sept.     2009. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=EpN40V0s4_E >

---.       “Mean to Me Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 25 Feb. 2015. <             http://www.metrolyrics.com/mean-to-me-lyrics-billie-holiday.html >

---.       “Mean to Me Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 12 June 2012.Web.             1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=oN9niwhEEn8 >

---.       “My Man Lyrics.” Songteksten. Songteksten, n.d. Web. 25 Feb. 2015. <             http://www.songteksten.nl/songteksten/117227/billie-holiday/my-man.htm >

---.       “My Man Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 15 April 2012. Web.     1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=xEppOZ6ge60 >

---.       “Now or Never Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 25 Feb. <             http://www.metrolyrics.com/now-or-never-lyrics-billie-holiday.html >

---.       “Now or Never Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 20 Feb. 2013.      Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=NNoATm8DtRo >

---.       “Please Don’t Talk About Me When I’m Gone Lyrics.” LyricsFreak. LyricsFreak, n.d.   Web. 25 Feb. 2015. <           http://www.lyricsfreak.com/b/billie+holiday/please+dont+talk+about+me+when+im+            gone_20291673.html >

---.       “Please Don’t Talk About Me When I’m Gone Lyrics.” Online video clip. YouTube.       YouTube, 8 May 2014. Web. 1 June 2015. <        https://www.youtube.com/watch?v=YBd5Bev5yt0 >

---.       “Strange Fruit Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 26 Feb. 2015. <             http://www.metrolyrics.com/strange-fruit-lyrics-billie-holiday.html >

---.       “Strange Fruit Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 27 May 2014.        Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=0mO92ll_q0k >

---.       “When a Woman Loves a Man Lyrics.” LyricsFreak, LyricsFreak, n.d. Web. 25 Feb.     2015. <             http://www.lyricsfreak.com/b/billie+holiday/when+a+woman+loves+a+man_2001794    0.html >

---.       “When a Woman Loves a Man Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube,     27 April 2014. Web. 1 June 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=kKf9ug1I1Qo >

Destiny’s Child. “Bills, Bills, Bills Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 21 May 2015. < http://www.metrolyrics.com/bills-bills-bill-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Bills, Bills, Bills Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009.   Web. 28 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=NiF6-0UTqtc >

---.       “Bootylicious Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. <     http://www.metrolyrics.com/bootylicious-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Bootylicious Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009.         Web. 31 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=IyYnnUcgeMc >

---.       “Bug a Boo Lyrics.” Songteksten. Songteksten, n.d. Web. 21 May 2015. <             http://www.songteksten.nl/songteksten/10425/destiny-s-child/bug-a-boo.htm >

---.       “Bug a Boo Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009. Web. 28 May 2015.            < https://www.youtube.com/watch?v=9i-y0G8nNA8 >

---.       “Girl Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 28 May 2015. <             http://www.metrolyrics.com/girl-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Girl Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009. Web. 28 May 2015.<https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-nstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=destiny%27s+child+girl >

---.       “Independent Women Part I Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 20 May         2015. < http://www.metrolyrics.com/independent-women-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Independent Woman Part I Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 24   Nov. 2009. Web. 25 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=0lPQZni7I18 >

---.       “Jumpin’ Jumpin’ Lyrics.” Songteksten. Songteksten, n.d. Web. 25 May 2015. <             http://www.songteksten.nl/songteksten/10549/destiny-s-child/jumpin-jumpin.htm >

---.       “Jumpin’ Jumpin’ Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009.   Web. 25 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=Vjw92oUduEM >

---.       “Lose My Breath Lyrics.” Songteksten. Songteksten, n.d. Web. <             http://www.songteksten.nl/songteksten/47269/destiny-s-child/lose-my-breath.htm >

---.       “Lose My Breath Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009.   Web. 27 May. 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=AqeIiF0DlTg >

---.       “Nasty Girl Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 20 May. 2015. <             http://www.metrolyrics.com/nasty-girl-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Nasty Girl Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 15 March 2014. Web.           25 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=Dos5pf5OMNM >

---.       “Say My Name Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 25 May. 2015. <             http://www.metrolyrics.com/say-my-name-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Say My Name Music Video.” YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009. Web. 25 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=sQgd6MccwZc >

---.       “Soldier Lyrics.” LetsSingIt. LetsSingIt, 31 Oct. 2011. Web. 27 May 2015. <          http://artists.letssingit.com/destinys-child-lyrics-soldier-radio-edit-feat-lil-wayne-and-     ti-vw5jd51#axzz3bjAXwJFM >

---.       “Soldier Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009. Web. 27   May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=qFJ3VKnwmJw >

----.      “Survivor Lyrics.” MetroLyrics. MetroLyrics, n.d. Web. 25 May 2015. <             http://www.metrolyrics.com/survivor-lyrics-destinys-child.html >

---.       “Survivor Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 25 Oct. 2009. Web. 28             May. 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=Wmc8bQoL-J0 >

Donna Summer. “Love to Love You Baby Music Video.” Online video clip. YouTube.   YouTube,        19 May 2012. Web. 28 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=4C4j6q6PQc0             >

Gloria Gaynor. “I Will Survive Lyrics.” Songteksten. Songteksten, n.d.13 April. 2015. <             http://www.songteksten.nl/songteksten/15241/gloria-gaynor/i-will-survive.htm >

Major Lazor. “Pon de Floor Music Video.” Online video clip. YouTube. YouTube, 15 Jun.         2009. Web. 26 May 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=bz6bF8HikIM >

Download scriptie (1.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015