BTW en onderwijs

Kelly
Verheyden

Niets is moeilijk...als je het maar simpel en met een voorbeeld uitlegt!

Eindwerk BTW en onderwijs: praktisch en simpel uitgelegd.

Een kleine selectie van de besproken onderwerpen:

  • De voornaamste wijziging vanaf 2014 
  • Wat moet er allemaal op een factuur staan?
  • BTW aankoopfacturen en verkoopfacturen
  • BTW aangifte (praktisch voorbeeld in bijlage)

Kort samengevat: hoe werkt de BTW (facturen) in het onderwijs

 

Bijlagen van het eindwerk zijn niet bijgevoegd.

 

Bibliografie

Handboek

De Lembre, E., Everaert, P., Verhoeye, J. (2013). Handboek boekhouden: dubbel boekhouden basisbeginsel. Antwerpen: Intersentia.

Eindwerk

Frooninckx, J. (2008-2009). Het statuut van de gemengde belastingplichtige [eindwerk]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven – departement Economisch Hoger Onderwijs.

Internet

VSKO, hogeschooldecreet. (2010). Geraadpleegd op 8/2/2015, http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1516,3278871&_dad=portal&_schema…

VSKO, dienstverleningsdecreet. (2010). Geraadpleegd op 8/2/2015, http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1516,3279204&_dad=portal&_schema…

Mesotten, aftrekbare kosten BTW. (2014). Geraadpleegd op 4/3/2015, http://www.mesotten.be/aftrekbare_kosten.htm

Federale overheidsdienst Financiën, Elektronische BTW-Aangifte. (2015). Geraadpleegd op19/2/2015,  http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/

Vies, Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie, geldigverklaring BTW-nummer. (2015). Geraadpleegd op 8/3/2015, http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=nl

Federale overheidsdienst financiën, Wetboek BTW. (2015), geraadpleegd 4/3/2015, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e154233d-…

Federale overheidsdienst financiën, circulaires en beslissingen. (2015), geraadpleegd 4/3/2015, http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/main.do?home=true

Federale overheidsdienst financiën, elektronisch indienen verhoudingsgetal. (2014), geraadpleegd 8/2/2015, http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/intervat/verhoud…

Federale overheidsdienst Justitie, Territoriale bevoegdheid. (2015) Geraadpleegd 20/3/2015,  http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm

Opleidingen

Opleiding 4/11/2014 KU Leuven 

Opleiding Banaba boekhoudkundig en fiscale expertise, gedeelte BTW

Update BTW 20/3/2014: Opreel, J. (2014).

Update BTW 26/3/2015: Opreel J. (2015). 

Andere 

Interne nota’s UC Limburg vzw

ProAcc, boekhoudprogramma

Mondeling overleg

Download scriptie (197.17 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2015