Crowdfunding: Regulatory overkill or flexible approach? An analysis of investor protection

Tim Petrus Tim Petrus
Persbericht

Crowdfunding: Regulatory overkill or flexible approach? An analysis of investor protection

Crowdfunding: Alles rozengeur en maneschijn?

            -Een analyse van investeerdersbescherming-

 

In onze huidige door sociale media gedomineerde maatschappij heeft iedereen wel al eens van crowdfunding gehoord. Grote succesverhalen, talrijke liefdadigheidsacties en zelfs de ontwikkeling van een vernieuwende gadget. Maar de vraag die de meesten zich niet stellen luidt: wat als ik investeer via crowdfunding? Welke rechten heb ik en welke bescherming heb ik als er iets fout gaat? Dit is exact de vraag die dit onderzoek tracht te beantwoorden.

Wanneer we een analyse willen maken van een bepaald concept, begint men meestal bij de basis. Daarom begint dit onderzoek met een omschrijving van het begrip crowdfunding? Iedereen weet wel ongeveer wat het juist inhoudt, maar dat is tegelijkertijd ook een deel van het probleem. Niemand weet precies wat er allemaal onder valt, welke juridische kwalificatie er aan vasthangt. Nochtans is dit van cruciaal belang wanneer er iets verkeerd loopt of het project volledig de mist ingaat. Daarom spitst dit onderzoek zich op het geven van een overzicht van de bestaande Belgische en Europese wetgeving die van toepassing kan zijn op bepaalde transacties die onder de algemene noemer ‘crowdfunding kunnen vallen.

Wat is Crowdfunding nu juist?

 

Crowdfunding kan algemeen als volgt worden omschreven. Het is een financieringsmethode waarbij men via het internet kleine bijdragen vraagt aan een grote groep mensen voor de realisatie van een project van sociale, economische of financiële aard. Het feit dat crowdfunding meerdere juridische domeinen doorkruist vanwege de brede waaier aan doelstellingen, maakt het een ingewikkeld begrip dat moeilijk afgebakend kan worden. Dit onderzoek tracht dan ook niet het begrip te definiëren maar eerder de voornaamste transacties onder een bestaande juridische noemer te brengen. Zo kan men de verschillende actiemogelijkheden afleiden in de situatie dat het project verkeerd afloopt.

Wat als crowdfunding fout loopt?

 

Stel: u ziet een aantrekkelijke aanbieding op een crowdfundingplatform. Er wordt u de mogelijkheid geboden om een lening te verschaffen aan een veelbelovende start-up onderneming die net een revolutionaire nieuwe technologie ontwikkeld heeft. U denkt een unieke kans gevonden te hebben. U investeert 2000 euro en er wordt aan u beloofd dat u deze lening op 2 jaar terugbetaald krijgt met 5% interest. Weet u juist wat u kan doen als deze onderneming zijn verbintenis niet nakomt? Hoe kan u het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen op een snelle manier zonder al te veel kosten?

Dit voorbeeld illustreert juist een van de nadelen van crowdfunding. De mensen die ongeïnformeerd investeren via crowdfunding kunnen zo significante spaargelden blootstellen aan een risico. Er zijn inderdaad wettelijke mechanismen die u bescherming bieden in dergelijke situaties, maar verschillende consumenten zijn hiervan niet op de hoogte. U denkt hoogstwaarschijnlijk: daar zijn toch advocaten voor? U hebt inderdaad deels gelijk, maar zal u meer dan 2000 euro willen spenderen aan gerechtskosten en erelonen indien u slechts 2000 euro geïnvesteerd hebt? Het antwoord zal vaak negatief zijn, en dat is grotendeels logisch ook. Daarom geeft deze scriptie een overzicht van alle Belgische en Europese wetgeving die van toepassing is op crowdfunding, terwijl er tegelijkertijd gepleit wordt voor een betere informatiestroom naar de investeerder toe.

 

 

 

“Ik heb de Algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord”

 

We kennen het allemaal: pagina’s vol algemene voorwaarden die haastig doorlopen worden om uiteindelijk met een muisklik naar de volgende stap te gaan. Maar vaak is dit de eerste stap naar een betere bescherming van de consument. Het is inderdaad correct dat een te grote stroom van informatie een tegengesteld effect kan hebben naar de investeerder toe. Daarom pleit deze scriptie ook voor kortere en meer effectieve alternatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in de luchtvaartindustrie waar zich gelijkaardige problemen voordeden. Reizigers wisten niet waar ze recht op hadden bij een vertraging of een annulatie van een vlucht. Daarmee speelden ze recht in de kaart van de luchtvaartmaatschappijen, werden compensaties voorgesteld en geaccepteerd die lager waren dan de wettelijk voorziene compensaties. Om de reiziger mondiger te maken en zijn rechten te laten uitoefenen, ontwikkelde men in opdracht van de Europese Commissie een applicatie die onmiddellijk aangeeft over welke rechten je beschikt in uw specifieke situatie. Dit concept kan ook een mooie oplossing bieden voor transacties bij crowdfunding. Indien deze gesloten worden kan je dan concrete en bondige informatie over uw rechten in die specifieke transactie doornemen.

Crowdfunding te mijden?

 

Zeer zeker niet. Cijfers tonen aan dat crowdfundingprojecten in het algemeen relatief hoge slaagpercentages hebben, met heel hoge slaagkansen bij projecten van sociale aard. Indien men correcte en bondige informatie verwerft die het toelaat, om op een geïnformeerde manier in overeenstemming met de wet, te investeren dan biedt crowdfunding heel wat voordelen. Het klopt inderdaad dat er aan bepaalde transacties risico’s verbonden zijn, maar dat is ook het geval bij investeringen door het verwerven van aandelen op een gereglementeerde markt. Het verschil is echter dat investeringen via crowdfunding vaak uitgesloten worden of vrijgesteld zijn van informatieverplichtingen die wel gelden op deze gereglementeerde markten. Men moet nu echter niet denken dat alle projectaanbieders er op uit zijn om frauduleus geld los te peuteren. Vaak zijn er bij bepaalde transacties ook contractuele mechanismen voorzien in het geval dat een bepaald project zijn doelstelling niet bereikt. Deze “all or nothing” formule biedt bijgevolg dan ook een extra veiligheidsmechanisme aan investeerders. Bijgevolg kan crowdfunding zeker een plaats innemen naast de klassieke financieringsbronnen, op voorwaarde dat investeerders meer geïnformeerd moeten worden over het wettelijk kader van crowdfunding en de rechten waarover zij beschikken. Zo schept men vertrouwen in het mechanisme en kan men vaak zijn rechten zelf uitoefenen of druk zetten zonder een volledige juridische procedure te doorlopen. Deze kleine stappen kunnen bijdragen tot een betere en efficiëntere bescherming van de Belgische en Europese investeerder consument.

Tim Petrus

Bibliografie

Rechtsleer

1.       Aernoudt, R. , “Business Angels: The Smartest Money for Starters? Plea for a Renewed Policy Focus on Business Angels”, International Journal of Business, Vol. 10, No. 3, 2005,  http://ssrn.com/abstract=778426, p. 271-284  

2.       Baritot, Jacques F., “Increasing Protection for Crowdfunding Investors under the JOBS Act”, U.C. Davis Bus. L.J., Vol. 13, 2012-2013, www.Heinonline.org, p. 259-282.

3.       Barry , B. Christopher; Muscarella, J. Chris; Vetsuypens, R. Michael; Peavy III, W. John, “The role of venture capital in the creation of public companies, evidence from the going-public process”, Journal of Financial Economics, volume 77, 1990,  p.447-471.

4.       Belleflamme, P.; Lambert, T.; Schwienbacher, A., “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd“, Journal of Business Venturing, Forthcoming; CORE Discussion Paper No. 2011/32, 9th  July, 2013, http://ssrn.com/abstract_id=1578175, p.45.

5.       Bernard S. Black; Ronald J. Gibson, “Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock markets”, Journal of financial economics, vol.47 (3), 15th march 1998, http://ssrn.com/abstract=46909, p. 243 -277.

6.       Bogaerts, S.; Clerckx, B.; D'hondt, P.; Gollier, J-M.; Van Bever, L.; Vanderheyden, K., “Openbare aanbiedingen en prospectus : de wet van 16 juni 2006”, Brugge, Vanden Broele, 2007, p.336.

7.       Bradford, Steven C., “Crowdfunding and the federal securities laws”, March 9th , 2012, Columbia Business Law Review, vol. 2012., no.1, http://ssrn.com/abstract=1916184, p. 1-150.

8.       Bradford, Steven C., “The New Federal Crowdfunding Exemption: Promise Unfulfilled”, Securities Regulation Law Journal, Vol. 40, No. 3, Fall 2012, http://ssrn.com/abstract=2066088, p.195-249.

9.       Choi, Stephen J.; Pritchard, A.C., “Securities regulation: cases and analysis”, third edition, Foundation Press, 2012, p. 842.

10.    Cohn, Stuart R., “The New Crowdfunding Registration Exemption: Good Idea, Bad Execution”, Florida Law Review, May 24th , 2012, http://ssrn.com/abstract=2066016, p. 16.

11.    Cruysmans, E.; Delforge, C.; De Pierpont, G.; Donnet, C.; Ninane, Y.; Noël, M.-P. ; Stroobant, P.H.; Van Zuylen, J., “La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs”, TBBR 2013, afl. 4, p.174-207.

12.    Dambre, M., “Bijzondere overeenkomsten”, Brugge, Die Keure, 2014, p.533.

13.    Damodaran, A., “Valuing Young, Start-Up and Growth Companies”: Estimation Issues and Valuation Challenges, June 12th , 2009, http://ssrn.com/abstract=1418687, p. 67.

14.    Davila, A.; Fostera, G.; Guptab, M., “Venture capital financing and the growth of startup firms”, Journal of Business Venturing, Volume 18, Issue 6, November 2003, p. 689–708.

15.    De Graeve, A., “Openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten: leve de harmonisatie!”, TVW 2006, afl. 3, p.354-357.

16.    De Meyer, J. “Grensoverschrijdende Contracten: Nieuwe Verwijzingsregels in De Rome I-Verordening.”, Legal Summer 2010, Proceedings, Kluwer, 2010, p. 87.

17.    De Meyer, J., “Consumeren zonder grenzen. Nieuwe regels in de Rome I-Verordening”, NJW 2010, afl. 214, 2-14.

18.    De Meyer, J.; Erauw, J., “Het Recht Van Toepassing Op Verbintenissen Uit Overeenkomst Volgens De Nieuwe Rome I- Verordening.” Nieuw Internationaal Privaatrecht : Meer Europees, Meer Globaal, Ed. J. Erauw & P. Taelman, Vol. 35. Mechelen, Kluwer, 2009, p. 275–332.

19.    Desomer, M.; Ballester, B., “De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten in het kort”, D.C.C.R., nr. 3, 2011, p.243-250.

20.    Dittmer, J.; McCahery, Joseph A.; Vermeulen, P. M. E., “The ‘New’ Venture Capital Cycle and the Role of Governments: The Emergence of Collaborative Funding Models and Platforms”, November 20, 2013, Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper No. 2013-7, Tilburg Law School Research Paper No. 021/2013, http://ssrn.com/abstract=2357771, p.39.

21.    George A. Akerlof, “The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3., August, 1970, http://links.jstor.org, pp. 488-500.

22.    Giudici, G.; Nava, R.; Lamastra Rossi, C.; Verecondo, C., “Crowdfunding: The New Frontier for Financing Entrepreneurship?”, October 5th, 2012, http://ssrn.com/abstract_id=2157429, p. 13.

23.    Gompers, P.; Lerner, J., “The venture capital cycle”, Cambridge, the MIT press, 1998.

24.    Gompers, P.; Lerner, J., “The Venture Capital Revolution”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No.2, 2001, http://www.jstor.org/stable/2696596, pp. 145-168,

25.    Gompers, P.; Lerner, J., “What Drives Venture Capital Fundraising?” January, 1999, http://ssrn.com/abstract=57935, p. 48.

26.    Hakenes, H.; Schlegel, F., “Exploiting the Financial Wisdom of the Crowd - Crowdfunding as a Tool to Aggregate Vague Information”, 2014, http://ssrn.com/abstract=2475025, p. 31.

27.    Hazen, Thomas L., “Crowdfunding or fraudfunding? social networks and the securities laws-why the specially tailored exemption must be conditioned on meaningful disclosure”, North Carolina Law Review, Volume 90, 2011-2012, http://heinonline.org, p. 1735-1770.

28.    Hellmann, Thomas F.; Puri, M., “The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital”, May, 1999, Sauder School of Business Working Paper, http://ssrn.com/abstract=173655, p. 43.

29.    Heminway, Joan M., “Investor and Market Protection in the Crowdfunding Era: Disclosing to and for the 'Crowd’ ”, June, 2014, 38 Vt. L. Rev. 827 (2014), University of Tennessee Legal Studies Research Paper No. 242. http://ssrn.com/abstract=2435757, p. 23.

30.    Heminway, Joan M., “The New Intermediary on the Block: Funding Portals under the Crowdfund Act”, June 18th, 2013, UC Davis Business Law Journal, Vol. 13, http://ssrn.com/abstract=2293248, p. 30.

31.    Heminway, Joan M.; Hoffman, Shelden R., “Proceed at Your Peril: Crowdfunding and the Securities Act of 1933”, January 16, 2012, Tennessee Law Review, Vol. 78 (2011), University of Tennessee Legal Studies Research Paper No. 154, http://ssrn.com/abstract=1875584., p. 880-961.

32.    Hornuf, L.; Schwienbacher, A., “Crowdinvesting – Angel Investing for the Masses?” October 8, 2014,  Handbook of Research on Venture Capital: Volume 3. Business Angels, Forthcoming, http://ssrn.com/abstract=2401515, p. 20.

33.    Howe, J., “The rise of Crowdsourcing” , Wire Magazine, June 2006.

34.    Jeng, Daniel H., “The JOBS Act: Rule 506, Crowdfunding, and the Balance between Efficient Capital Formation and Investor Protection”, December 28th, 2012, http://ssrn.com/abstract_id=2238624, p. 32.

35.    Jeng, Leslie A.; Wells, Philippe C., “The Determinants of Venture Capital Funding: Evidence Across Countries”, May, 1998, http://ssrn.com/abstract=103948, p. 72.

36.    Kierszenbaum, S.; Van Den Wiele, W., “Een bespreking van de gewijzigde prospectuswet en enkele ‘capita selecta’ in verband met de aanbieding van beleggingsinstrumenten”, forum financier / droit bancaire et financier/III, Larcier, p.99-147.

37.    Klein, Tobias J.; Lambertz, C.; Stahl, Konrad O., “Market Transparency, Adverse Selection, and Moral Hazard”, December 31, 2013, CESifo Working Paper Series No. 4552, http://ssrn.com/abstract=2382441, p. 46.

38.    Landemore, Helene E., “Majority Rule and the Wisdom of Crowds: the Task-Specificity of Majority Rule as a Predictive Tool”, August 17, 2010, http://ssrn.com/abstract=1660577, p. 36.

39.    Martin, Thomas A., “The Jobs Act of 2012: Balancing Fundamental Securities Law Principles with the Demands of the Crowd”, April 12th, 2012, http://ssrn.com/abstract=2040953, p. 34.

40.    Marysse, S., “Noot: Over De Rechtskeuze Bij Grensoverschrijdende Overeenkomsten Voor Het Weens Koopverdrag Als Niet-statelijk Recht Onder Het EVO-Verdrag En De Rome I-Verordening.”, TBBR, 2013/3, p.162–167.

41.    Mendoza M., J.; Vermeulen P.M., E., “The new venture capital cycle (part II) the importance of private secondary market liquidity”, Lex Research Topics In Corporate Law & Economics Working Paper No. 1/2011, 3rd may, 2011, http://ssrn.com/abstract_id=1829835, p. 39.

42.    Metrick, A.; Yasuda, A., “Venture Capital and the Finance of Innovation”, September, 2010, eds., John Wiley and Sons, Inc., 2010,  http://ssrn.com/abstract=929145, p. 44.

43.    Mollick, Ethan R., “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study “, Journal of Business Venturing, Volume 29, Issue 1, January, 2014, http://ssrn.com/abstract=2088298, p. 1–16.

44.    Mollick, Ethan R.; Nanda, R. , “Wisdom or Madness? Comparing Crowds with Expert Evaluation in Funding the Arts”, June 20, 2014, Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper No. 14-116, http://ssrn.com/abstract=2443114, p. 44.

45.    Peeters, J.; Van Dyck, T.; Tison, M. (ed.), “De inhoud van het prospectus onder het nieuwe prospectusregime – op zoek naar een beginselenbenadering” in “Belgisch Kapitaalmarkt op Europese Leest: IFR-dagen 2006”, Antwerpen, Intersentia, 2007, p.199-248.

46.    Poetz, Marion K.; Schreier, M., “The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?”, Journal of Product Innovation Management, Forthcoming, December 17, 2009, http://ssrn.com/abstract=1566903, p. 37.

47.    Ramadani, V., “Business Angels - Who They Really Are?” November 13, 2009, Strategic Change: Briefings on Entrepreneurial Finance, Vol. 18, Nos. 7-8, Chichester: John Wiley and Sons, November, 2009, http://ssrn.com/abstract=1300422, p. 249-258.

48.    Roox, K., “IPR-aspecten van grensoverschrijdende (consumenten)overeenkomsten”, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 2007, p. 303-307.

49.    Schwienbacher, A.; Larralde, B., “Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures”, September 28, 2010, Handbook of entrepreneurial finance, Oxford University Press, Forthcoming, http://ssrn.com/abstract=1699183, p. 23.

50.    Smith Kiholm, J.; Smith L., R., “Entrepreneurial finance”, John Wiley & Sons, 2004, p. 615.

51.    Steennot, R. m.m.v. Dejonghe, S., “Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken”, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 628.

52.    Steennot, R., “commentaar G art VI 45-VI63: overeenkomsten op afstand”, Kluwer, Mechelen, 2014, p.50.

53.    Steennot, R., “De bescherming van de consument van financiële diensten”, D.C.C.R, 2013, juli-december, p.165-179.

54.    Steennot, R., “Girale en elektronische betalingen”, NJW, 226, Mechelen, 2010, p. 518–537.

55.    Steennot, R., “Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten”, BS 15 januari 2010, Artikelsgewijze commentaar financieel recht, Antwerpen, Wolters Kluwer, 2011, p. 1–242.

56.    Steennot, R.. “Consumer Protection with Regard to Distance Contracts After the Transposition of the Consumer Rights Directive in Belgium and France.” R.E.D.C. 3-4, 2013, p. 415–458. 

57.    Steennot, R.; Baes, T., “Wet op de betalingsdiensten: bescherming of overbescherming?”, Financieel forum : bank- en financieel recht, (4), 2010, p. 208–239.

58.    Steennot, R.; Bogaert, F.; Bruloot, D.; Goens, D., “wet marktpraktijken”, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 226.

59.    Steennot, R.; Terryn, E., “De nieuwe bepalingen uit boek VI van het wetboek economisch recht: een eerste commentaar”, D.C.C.R., nr. 104, 2014, p. 3-61.

60.    Stemler, R. Abbey, “The JOBS Act and crowdfunding: Harnessing the power—and money—of the masses”, Business Horizons, Volume 56, Issue 3, May–June, 2013, www.sciencedirect.com, p. 271-275.

61.    Stijns, S., “Verbintenissenrecht. Boek 2: de algemene leer van de verbintenis”, 2009, Brugge, Die Keure, p. 186.

62.    Stuyck, J., ”Handels- en economisch recht. 2 : Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken”, 3e ed., Mechelen, Kluwer, 2013, p.556.

63.    Surowiecki, J., “The wisdom of crowds: why the many are smarter then the few”, Abacus, 2004.

64.    Terryn, E., “Bedenktijden in het consumentenrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 562 e.v.

65.    Terryn, E., “Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten - Nieuwe regels op komst voor de directe verkoop”, RW 2012-13, afl. 24, http://www.rw.be, p.922.

66.    Unger., O., “Richtlinie über Verbraucherrechte”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2012, p. 286.

67.    Van Den Steen, L., “Het begrip 'effecten' in de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt”, in X., Financieel recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer , I. Effecten, A. Uitgifte en notering, Art. 5 W. 16 juni 2006, p. 17

68.    Van Dyck, T., “De geharmoniseerde prospectusplicht: kritische analyse van de geharmoniseerde prospectusplicht in de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG en haar omzettingswetten in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland”, 2010, Brugge, Die Keure, p. 813.

69.    Van Gerven, W.; Covemaeker, S., ”Verbintenissenrecht”, 2001, Leuven, Acco, p. 495.

70.    Verhaege, L., “PingPing en PayPal: juridisch kader, rechten en plichten,” Masterproef van de opleiding ‘master in de rechten’, 2012-13, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/883/RUG01-002060883_2013_0001…, p.92.

71.    Vermeulen P.M., E.; McCahery A., J., “Conservatism and Innovation in Venture Capital Contracting” ,Law Working Paper N°. 213/2013, May, 2013, http://ssrn.com/abstract_id=2215896, p. 34.

72.    Winand, E., “Warranties, moral hazard, and the lemons problem”, Journal of Economic Theory, Volume 46, Issue 1, October, 1988, http://www.sciencedirect.com., p.16–33.

 

Wetgeving en voorbereidende werken

 

1.       Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

2.       United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG), B.S. 1 juli 1997.

3.       JOBS- act (jumpstart our business startup - act), 5th of april 2012,  http://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml

4.       Securities Exchange Act of 1934, as amended through P.L. 112-158, approved august 10th , 2012, www.sec.gov.

5.       Securities Act of 1933, as amended through P.L. 112-158, approved august 10th , 2012, www.sec.gov.

6.       Richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB.L.              2011, 304/62.

7.       Richtlijn 2010/73/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

8.       Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (MIFID).

9.       Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van richtlijn 2001/34/EG, Pb.L. 31 december 2003, afl. 345, 64-89.

10.    Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, BS 7 mei 2014.

11.    Boek VII Wetboek Economisch Recht, BS 14 augustus 2013.

12.    Wet van 17 juli 2013 tot wijziging, met het oog op de omzetting van de richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, van de wet van 2augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende diverse bepalingen, BS 6 augustus 2013.

13.    Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 21 juni 2006, http://www.ejustice.just.fgov.be

14.    Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002.

15.    Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van  en het toezicht op de beleggingsondernemingen, BS 3 juni 1995.

16.    Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, BS 12 juni 2014.

17.    Koninklijk Besluit 9 oktober 2009 over het openbaar karakter van de werving van terugbetaalbare gelden, BS 23 oktober 2009.

18.    MvT, Parl. St. Kamer, 2012-2013, doc 53 2836/001, 5.

19.    MvT, Parl. St. Kamer, 2009-2010, doc 52 2340/01, 36.

20.    Mededeling  FSMA_2012_15 dd. 12/07/2012, www.fsma.be  geraadpleegd op 31/10/13    

21.    CBFA Verslag DC 2004, p. 57.

22.    U.S. Code

 

 

Rechtspraak

 

1.       H.v.J. 3 oktober 2013, zaak nr. C- 59/12, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts v Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV., http://curia.europa.eu.

2.       H.v.J. 7 december 2010, zaak nr. C- 585/08 en C- 144/09, Pammer v. Schlüter en Alpenhof v. Heller, http://curia.europa.eu.

3.       H.v.J. 18 oktober 2012, zaak nr. C-218/11, Lokman Emrek v. Vlado Sabranovic, http://curia.europa.eu.

4.       H.v.J. 6 september 2012, zaak nr. C-190/11, Mühlleitner v. Yusufi. http://curia.europa.eu.

5.       H.v.J. 5 juli 2012, zaak nr. C-49/11, Content Services Ltd v Bundesarbeitskammer, http://curia.europa.eu.

6.       H.v.J. 20 januari 2005, zaak nr. C-464/01, Gruber v. Bay Wa AG, http://curia.europa.eu.

7.       Cass. 18 juni 2007, AR nr. C.06.0116.F, www.cass.be.

8.       Cass. 8 september 2005, AR nr. C040407N, www.cass.be.

9.       Cass. 21 januari 2001, AR nr. C960313F., www.cass.be.

10.    Cass. 18 februari 1993, AR nr. 9314., www.cass.be.

11.    Cass. 27 april 1992, AR nr. 9291., www.cass.be.

12.    Cass. 25 mei 1990, AR nr. 7158., www.cass.be.

13.    Cass. 23 september 1969, Arr.Cass. 1970, 84, Pas. 1970, I, 73, noot, RW 1969-70, 713 en RCJB 1971, noot Y. Merchiers.

14.    Gent (7bis k.) 8 april 2013, 2011/AR/2317, V.Z.W. Studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale/C.V.B.A. Prana Training & Coaching.

15.    Brussel 1 september 2011, Jaarboek Handelspraktijken, 2011, p. 460.

16.    Reves v. Ernst & Young, 494 U.S., 56, 65 (1990)

17.    S.E.C. v. W.J. Howey co. , 328 U.S., 293, 298-99 (1946)

Universiteit of Hogeschool
Master of Laws in de rechten
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: