Cytostatica in een ambulante setting

Geert
Schuurmans
  • Matthias
    Hasendonckx

Chemo thuis, een gevaar voor iedereen?

Op dit moment staat de zorg voor patiënten met kanker op een kantelpunt. Nieuwe methoden en producten maken het mogelijk dat patiënten een chemobehandeling thuis toegediend kunnen krijgen. Maar is dit wel allemaal zo veilig?

In het buitenland gebeurt het al langer en stilaan is deze verschuiving in België ook zichtbaar. Steeds vaker wordt er gekozen om een chemobehandeling niet langer geheel in het ziekenhuis uit te laten voeren, in plaats daarvan kiest men ervoor om deze bij de patiënt thuis door te laten gaan. Niet enkel een pilletje wordt bij de patiënt thuis gegeven, ook een infuus wordt steeds vaker bij de patiënt thuis toe gediend. Deze methode, waarbij men aan de hand van een pompje een vloeistof in het bloed brengt, brengt vele voordelen met zich mee, zowel voor de patiënt als zijn omgeving, het ziekenhuis, de maatschappij... Het brengt echter ook vele risico's met zich mee.

Chemo of cytostatica is niet altijd even veilig. De medicatie dient kwaadaardige, woekerende, cellen in het menselijk lichaam af te breken. Het tast niet enkel de kwaadaardige maar ook de goede cellen aan. Deze eigenschap maakt chemo dan ook gevaarlijk voor anderen die ze niet dienen te nemen. Verpleegkundigen, die dagdagelijks in contact komen met patiënten die chemo nemen, lopen een groot risico om blootgesteld te worden aan chemo-medicatie bij de verzorging van patiënten met een dergelijk infuus. 

Patiënten die thuis chemo toegediend krijgen, hebben verschillende vormen van zorg nodig. Dit varieert van hulp bij het wassen tot specifieke wondzorg. Bij al deze activiteiten is er een vergroot risico op contact met chemo-medicatie. Dit contact kan zowel rechtstreeks bv. Door contact met gemorste vloeistof, of onrechtstreeks bv. door contact met sporen van de chemo die zich in de uitwerpselen van de patiënt bevinden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ook de urine van verpleegkundigen sporen van chemo kan bevatten. 

Om het gevaar en het risico op besmetting te beperken dient een verpleegkundige zich goed te beschermen en gebruik te maken van de juiste technieken. De manier waarop dit gedaan dient te worden is in iedere situatie verschillend. Een thuisverpleegkundige kan vele verschillende situaties tegenkomen die allemaal een andere aanpak vereisen. Toch kan men stellen dat in de meerderheid van de situaties dezelfde basisprincipes toegepast kunnen worden.

Bij de verschillende handelingen is het nodig dat de verpleegkundige handschoenen, mond-neusmasker, overschort en/of gezichtsbescherming draagt. In welke situaties dit nodig is, hangt af van de grootte van het risico. Het ontwikkelde "protocol" of "guideline" moet een houvast bieden aan (student)verpleegkundigen om in te spelen op de vele mogelijke risico’s om zo de veiligheid te verhogen.

Het protocol is bedoeld voor (student)verpleegkundigen die in contact komen met chemo bij het verzorgen van patiënten in de thuiszorg. In het protocol zijn richtlijnen opgenomen over het correct afsluiten en verwijderen van het infuus bij de patiënt, alsook richtlijnen voor alledaagse handelingen. Daarnaast is er aandacht besteed aan richtlijnen in geval van een ongeval met zowel chemo zelf, alsook met andere mogelijks besmette zaken. Het protocol geeft (student)verpleegkundigen de nodige theoretische kennis om in het werkveld met dit steeds belangrijker aspect van de zorg om te gaan.

Bibliografie

Goossens , G. A. (2015, 02 42). Flushing and Locking of Venous Catheters: Available Evidence and Evidence Deficit. nursing reseaurch and practice , 1-11.

Joo, E.-H., Rha, S.-Y., Ahn, J., & Kang, H.-Y. (2011, 06). Economic and patient-reported outcomes of outpatient home-based versus inpatient hospital-based chemotherapy for patients with colorectal cancer. Supportice car in cancer , 971-978.

Aarts-Bazelmans, Y., & De Vries, M. (2005). Veilig werken met cytostatica en uitscheidingsproducten in de thuiszorg. Eindhoven: Integraal Kankercentrum Zuid.

afval en mestverwerkingsselectiesysteem - medisch afval. (2015, 04 12). From energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest: http://afss.emis.vito.be/afvalstroom/medisch-afval

Agentschap Zorg en Gezondheid . (2014, 09 12). Bezettingsgraad en verblijfsduur Vlaamse ziekenhuizen. Retrieved 04 05, 2015 from zorg-en-gezondheid.be: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Zorgaanbod-en-verlening/Zieken…

Ahlgren, J., Lokich, J., Gullo, J., & Philips , J. (1989). A prospective randomized comparison of continuous infusion fluorouracil with a conventional bolus schedule in metastatic colorectal carcinoma: a Mid-Atlantic Oncology Program Study. journal of clinical oncology .

Ars, L., Kuyper, P., Mesman, W., Slot, F., & Vleugels, P. (2005). Protocol - Veilig werken met cytostatica en uitscheidingsproducten thuis. Limburg: Werkgroep oncologieverpleegkundigen cytostatica thuis.

B. Braun. (2012, 06). Informatiegids voor apothekers en verpleegkundigen. Oss , Nederland .

Barton-Burke, M., & Wilkes, G. M. (2006). Cancer Therapies . Sudbury: Jones And Bartlett Publishers, Inc.

Baxter Corporation. (2010). Baxter elastomeric pumps clinician guide. Mississauga: Baxter Corporation.

BCFI. (2015). Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium.

Belgian cancer rigistry. (2014b, 11 27). Belgium: Females, number of invasive tumours by primary site and age group in 2012. Brussel.

Belgian cancer Rigistry. (2014a, 11 27). elgium: Males, number of invasive tumours by primary site and age group in 2012. Brussel: Belgian cancer Rigistry.

Berger, D., Engelhardt, M., & Henß, H. (2008). Concise Manual of Hematology and Oncology. Berlijn: Springer Science & Business Media.

Berner International GMBH. (2015, 02 25). Berner spillkit. From www.berner-international.de: http://www.berner-international.de/berner_spillkit_en_456.html

Bloom, M., Markovitz , S., Silverman , S., & Yost , C. (2015). Ten Trends Transforming Cancer Care and Their Effects on Space Planning for Academic Medical Centers . Health Environments Research & Design Journal , 8 (2), 85-94 .

Boothroyd, L., & Lehoux, P. (2004). Home-Based Chemotherapy for Cancer, Issues for Patients, Caregivers and the Health Care System. Agence D'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Quebec: Aetmis.

Carro, G., & Lawton, J. (2008). Evaluation of Elastomeric and Electronic Medication Pumps at an Outpatient Cancer Center. Evanston, Illinois: Northshore University healthSystem.

Casciato, D. (2009). Manual of Clinical Oncology. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Cassagnol, M., & Mcbride, A. (2009). Management of Chemotherapy Extravasations. Florida: U.S. Pharmacist.

CDC. (2011). Basic infection control and prevention plan for outpatiënt oncology settings. Verenigde Staten: National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases.

Comercial, A. (2015, 03 27). Bag bath: Cutane sanitizer and protector. From http://www.amberonline.com.br/display.dll.asp?idSubCategoria=41&name=BA…+)

Connor, T., & McDiarmid, M. (2006). Preventing occupational exposures to antineoplastic drugs in health care settings. CA: a cancer journal for clinicians.

David, U., Hyland, S., Greenall, J., Gosbee, J., Lane, S., Bjarnason, J., et al. (2007). Fluorouracil Incident Root Cause Analysis. Canada: The Institute for Safe Medication Practices Canada.

De Baets, H. (2008). Beheer van medisch afval: handleiding. Mechelen: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

de Korte, H., van den Akker, A., Witteman, R., van Essen, G., Maring, J., Meertens, G., et al. (2005). Richlijn cytostatica. Meppel: Diaconessenhuis.

De Wit, M., P, O., Lipp, H., Sehouli, J., Untch, M., Ruhnke, M., et al. (2013). Management of cytotoxic extravasation - ASORS expert opinion for diagnosis, prevention and treatment. Karger medical and scientific publishers , 127-135.

Deméo, M., Mérono, S., Debaille, A., Botta, A., Laget, M., Guiraud, H., et al. (1995). Monitoring exposure of hospital personnel handling cytostatic drugs and contaminated materials. In International Archives of Occupational and Environmental Health (pp. 363 - 368).

d'essais, Laboratoire national de métrologie ed. (2010). test report: test carried out on non-electically driven portable infusion devices. Trappes Cedex: LNE.

Dobish, R., Greenall, J., & Hyland, S. (2007). mportant Findings from an In-depth Analysis of a Medication Incident. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy , 60 (4), 267-270.

Douwes, M., van den Heuvel, S., & Sonneveld, H. (Overzicht van arbeidsrisico’s van en maatregelen voor verpleegkundigen en verzorgenden). Het grote gevaar van de zorg -. Hoofddorp: Beroepsvereniging van zorgprofessionals - Nederlandse organisatie voor toegepas en natuurwetenschappelijk onderzoek.

electronic Medicines Compendium. (2014, 09 24). Fluorouracil 50 mg/ml Injection. Retrieved 03 09, 2015 from https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/636

ERCI institute. (2008). Top 10 risico's medische technologie. Kwaliteit en veiligheid .

Fransman, W. (2006). Antineoplastic drugs: Occupational exposure and health risks. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap , 82-84.

Fransman, W., Heederik, D., & Kromhout, H. (2006). antineoplanstic drugs: occupational exposure and health risks. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Gallant, C., Auger, D., Bérard, G., Bertrand, G., Boily, G., Bussières, J.-F., et al. (2008). Prevention guide: safe handling of hazardous drugs. Montreal: ASSTSAS.

Green, E., Johnston, M., Trudeau, M., Schwartz, L., Poirier, S., Macartney, G., et al. (2009). Safe Handling of Parenteral Cytotoxics: Recommendations for Ontario. Toronto: American Society of Clinical Oncology.

Guiffant, G., Durussel, J., Flaud, P., Vigier, J., Dupont, C., Bourget, P., et al. (2011). Mechanical performances of elastomers used in diffusers. Medical Devices: Evidence and research (4).

Health Technology Safethy Research Team. (2011, 01 14). IMPROVING THE SAFETY OF AMBULATORY INTRAVENOUS CHEMOTHERAPY IN CANADA . Canada.

Hilhorst, S., Maas, J., Siegert, H., Wielaart, P., & Van Balen, P. (2009). Arbowet: dossier cytostatica veligheid. Rotterdam: arbo.

Hockx, M., Den Heijer, M., Baron, I., Dubbelman, R., Biessels, M., Hilhorst, S., et al. (2011). Kwaliteitshandboek Cytostatica. Amsterdam: Nederlands kankerinstituut - Antoni Van LeeuwenhoekZiekenhuis.

institute for Safe Medication Practices Canada. (2007). Fluorouracil Incident Root Cause Analysis. Toronto: Institute for Safe Medication Practices Canada.

Jacobson, J. O., & Mulvey, T. M. (2012). Time to Focus on Inpatient Safety: Revision of the American Society of Clinical Oncology/Oncology Nursing Society Chemotherapy Administration Safety Standards. Journal of clinical oncology , 30 (10), 1021-1022.

Jegou, D., Schillemans , V., Silversmit, G., Van Damme, N., Francart, J., Emmerechts, k., et al. (2014). Cancer prevalence in Belgium. Cancer prevalence in Belgium. Brussel: Belgian Cancer Registry.

Johnson, B. L., & Gross, J. (1998). Handbook of Oncology nursing. Toronto: Jones and Barlett Publishers.

Jordan, K., Grothe, W., & Schmoll, H. (2005). Extravasation of chemotherapeutic agents: prevention and therapy. German medicine weekly , 30-37.

Knibbe, H., Geuze, L., & Knibbe, N. (2005). Ergonomische aspecten van wassen zonder water voor zorgverleners. bennekom: LOCOmotion.

Korniewicz, D., El-masri, M., Broyles, J., Martin, C., & O'connell, K. (2002). Performance of latex and nonlatex medical examination gloves during simulated use. Baltimore: AMJ Infection control.

Kumar, H., Shafi, A., Allberry, J., Baker, M., Bouverie, J., Crellin, A., et al. (2015, februari 26). DPD Deficiency and fluorouracil. From www.cancerresearchuk.org: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/cancer-…

Lüllmann, H., Mohr, K., Hein, L., & Bieger, D. (2005). Color Atlas of Pharmacology. Stuttgart: Thieme.

Lubell, A. S. (2012, 06 28). Inpatient versus Outpatient Chemotherapy—Benefits, Risks, and Costs.

Masoorli, S. (2008, april 7). Extravasation: Prevention is the Best Treatment. From nurse.com: http://news.nurse.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080407/NATIONAL02/80…

Medscape Nursing. (2015, februari 26). Fluorouracil - adrucil. From www.medscape.com: http://reference.medscape.com/drug/adrucil-fluorouracil-342092#5

Meijster, T., Fransman, W., Veldhof, R., & Kromhout, H. (2006). Exposure to Antineoplastic Drugs Outside the hospital. Utrecht: Institute for Risk Assessment Sciences - Utrecht University.

Menonna-Quinn, D. (2013). Safe Handling of Chemotherapeutic Agents in the Treatment of Nonmalignant Diseases. Journal of Infusion Nursing: , 36 (3), 198–204.

Merrîcc , E.-H., Boss , K., Coulls, S., Williams, R., Walsh, A., Henderson, C., et al. (2012). Cytotoxic Drugs and Related Wastes. Adelaide : Government of south australian Department for Health and Ageing.

Merrîcc, E.-H., Boss, K., Couls, S., Williams, R., Walsh, A., Henderson, C., et al. (2012). Guideline: Safe Handling of Cytotoxic Drugs and Related Wastes. Adelaide: Government of South Australia - SA Health.

Mertens, T. (2015, 02 04). Ambulante chemotherapie in het Universiteir ziekenhuis Antwerpen. (M. H. Schuurmans Geert, Interviewer) Edegem, Antwerpen.

Mertens, T. (2015, 2 4). Infusiepompen op het daghospitaal en opvolging thuis. Dagkliniek Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Antwerpen: Verpleegkundig personeel oncologie UZA.

Minev, B. (2011). Cancer Management in Man: Chemotherapy, Biological Therapy, Hyperthermia and supporting measures. Dordrecht: Springer.

Morel, A., Boisdron-Celle, M., Fey, L., Soulie, S., Craipeau, M., & Traore, S. (2006). Clinical relevance of different dihydropyrimidine dehydrogenase gene single nucleotide polymorphisms on 5-fluorouracil tolerance. Molecular Cancer Therapeutics. Philadelphia: American Association for Cancer Research.

Murff, S. (2012). Safety and health handbook for cytotoxic drugs. Maryland - Verenigd koninkrijk: The scarecrow press.

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. (2011). Basic Infection Control And Prevention Plan for Outpatient Oncology Settings. USA:  National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases.

Nederlandse vereniging voor urologie. (2011). Blaasinsillatie: landelijke richtlijn. Nederland: Integraal kankercentrum nederland.

Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. (2008, 01). riscohoudend medisch afval. Mechelen: openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij.

OVAM. (2010). medisch afval. Mechelen: Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij.

Pasini, F., de Manzoni, G., Zanoni, A., Grandinetti, A., Capirci, C., Pavarana, M., et al. (2013). Neoadjuvant Therapy With Weekly Docetaxel and Cisplatin, 5-Fluorouracil Continuous Infusion, and Concurrent Radiotherapy in Patients With Locally Advanced Esophageal Cancer Produced a High Percentage of Long-Lasting Pathological Complete Response. Italy: Wiley Online Library.

Pérez Fidalgo, J., García Fabregat, L., Cervantes, A., Margulies , A., Vidall, C., & Roila , F. (2012). Management of chemotherapy extravasation: ESMO– EONS Clinical Practice Guidelines†. Annals of Oncology , 167–173 .

Pérez Fidalgo, J., Garcia Fabregat, L., Cervantes, A., Margulies, A., Vidall, C., & Roila, F. (2012). Management of chemotherapy extravasation: ESMO–EONS Clinical Practice Guidelines. Oxford, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koningkrijk, Italië: Oxford university press - European society for medical oncology.

Piepers, D. (2008). Stappengids, Veilig omgaan met cytostatica. Brussel: Ansell healthcare Europe.

Pilger, A., Köhler, I., Stettner, H., Mader, R., Rizovski, B., Terkola, R., et al. (2000). Long-term monitoring of sister chromatid exchanges and micronucleus frequencies in pharmacy personnel occupationally exposed to cytostatic drugs. In International Archives of Occupational and Environmental Health (pp. 442-448).

Pinedo, H., Smorenburg, C., K.W, W., Puzanov, I., & Hande, K. (2006). Drugs affecting growth of tumours. Berlijn: Birkhäuser Basel.

Queensland gouvernment department of health. (2003). Centre for Healthcare Related Infection Surveillance and Prevention & Tuberculosis Control. queensland: Queensland gouvernment department of health.

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. (2012). Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Amsterdam: landelijk centrum voor hygiëne en veiligheid.

Sakaida, E., Sekine, I., Iwasawa, S., Kurimoto, R., Uehara, T., Ooka , Y., et al. (2014). Incidence, Risk Factors and Treatment Outcomes of Extravasation of Cytotoxic Agents in an Outpatient Chemotherapy Clinic . Japanse Journal of Clinical Oncology , 44 (2), 168-171.

Scheldezoom Farmacie. (2015, 02 19). Crashkaart oncolytica Scheldezoom Farmacie. Scheldezoom Farmacie.

Schiffer, C. A., Mangu, P. B., Wade, J. C., Camp-Sorrell , D., Cope, D. G., El-Rayes, B. F., et al. (2013, 04 01). Central Venous Catheter Care for the Patient With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline . Journal of Clinical Oncology , 1357-1370.

Schulmeister, L. (2011). The MASCC Textbook of Cancer Supportive Care and Survivorship. New York: Springer.

Siegel, J., Rhinehart, E., Jackson, M., & Chiarello, L. (2007). Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings. Verenigde Staten: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee.

Skryabina, E., & Dunn, T. (2006). Disposable infusion pumps. Am J Health Syst Pharm (63).

Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. (2015, februari 12). Arbocatalogus; aanpak gevaarlijke stoffen- cytostatica. From Betermetarbo.nl: http://www.betermetarbo.nl/fileadmin/user_upload/Gevaarlijke_stoffen/aa…

Thomas More vzw, St.-Aloysiusinstituut voor hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. (2014). Stappenplannen Technisch verpleegkundige verstrekkingen . In M. Vermeulen. Amsterdam: Reed Business.

Tomioka, K., & Kumagai, S. (2005). Health risks of occupational exposure to anticancer (antineoplastic) drugs in health care workers. Japan: journal of occupational health.

Van Eycken, L. (2013, 10 5). Kankerincidentie in Vlaanderen en de Kempen. Brussel: Belgium cancer rigistery .

Van Kuilenberg, A. (2006). Screening for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency: To Do or Not To Do, That's The Question. Amsterdam: University of Amsterdam.

Van Lente, S., & Van Benthem, D. (2006). Veilig werken met cytostatica en uitscheidingsproducten in de thuiszorg. Amsterdam: Integraal kankercentrum Amsterdam.

Van Loo, L., & Van Hooste, M. (2011). Knelpunten in de curatieve oncologische thuisverpleging. Bachelorproef campus Blairon - Turnhout: Onuitgegeven bachelorproef .

Vande Putte, M. (2012). Hygiëne in het ziekenhuis, handboek infectiepreventie voor verpleegkundigen. Leuven: Acco.

Vergo, M., Benson, B., Skeel, R. T., & Khleif, S. N. (2011). Handbook of cancer chemotherapy. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Vuitton, A., Remerand , F., Palud, M., Buchet, S., Pourrat, X., Baud , A., et al. (2008). Elastomeric Pump Reliability in Postoperative Regional Anesthesia: A Survey of 430 Consecutive Devices. Anesthesia & Analgesia: , 107 (6), 2079-2084.

Wengström, Y., Foubert, J., Margulies, A., Roe, H., & Bugeia, S. (2007). Extravasation guidelines - implementation toolkit 2007. London: European Oncology Nursing Society.

White, S., Robinsen, J., Barr, E., McDermid, J., King, C., Summers, L., et al. (2009). Chemotherapy extravasation guideline. Verenigd Koningkrijk: WOSCAN Cancer Nursing and Pharmacy Group.

Wille, D., Van de Velde, P., Baert, J., Hermans, D., Marjaux, E., Baudouin, S., et al. (2014). Handleiding beheer medische afvalstoffen. Mechelen: Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw. (2015, maart). e-Mail: afsluiten van infusiepompen voor cytostatica door thuisverpleegkundigen. Herentals, Antwerpen.

Woerdenbag, H. J., Dillingh, J. H., Wanders, J. T., Boer, E. J., Frijlink, H. W., Kosterink, J. G., et al. (2011). Elastomeer-infuuspompen getest voor de praktijk. pwwetenschappelijkplatform , 5 (4), 58-64.

Yarbro, C. H., Wujcik, D., & Gobel, B. H. (2011). Cancer Nursing. Sudbury: Jones and Barlett Publishers .

Yuki, M., Sekine, S., Takase, K., Ishida, T., & Sessink, P. (2012). Exposure of family members to antineoplastic drugs via excreta of treated cancer patients. Japan: Fukushima Medical University, Exposure Control Sweden.

Zaagman Van Buuren, M. (2006). Pathologie. Houten: Bohn Stafleu Von Loghum.

Zorginstituut Nederland. (2015, 04 01). citostatica . Retrieved 04 03, 2015 from Farmacotherapeutisch Kompas: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/inleidendeteksten/i/inl%20cyt…

 

Download scriptie (2.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2015
Thema('s)