DBD discharge treatment of chlorinated hydrocarbons

Dries
Davister

De toekomst van waterzuivering: plasmaontlading!

Conventionele waterzuiveringsinstallaties zijn zelden uitgerust voor de verwijdering van micropolluenten. Als het gaat over micropolluenten, wordt er vaak gedacht aan de vervrouwelijking van het aquatisch leven door restanten van bijvoorbeeld de anticonceptiepil. Er zijn echter een tal van andere oorzaken waardoor micropolluenten in het afvalwater terecht komen. Denk maar aan pesticiden, oppervlakte-actieve stoffen en afvalstromen van de industrie. In dit onderzoek wordt gezocht naar een alternatieve manier om deze componenten uit het water te verwijderen.

Eerst en vooral micropolluenten zijn organische moleculen die in uiterst lage concentraties voorkomen (µg/l). De effecten van micropolluenten op mensen zijn nog grotendeels onbekend, maar dit sluit niet uit dat de verwijdering van deze componenten moet worden verwaarloosd. Technieken zoals ozonatie en UV-behandeling worden al jaren getest voor de bestrijding van micropolluenten. Het ver ontwikkelde ozonproces wordt zelfs al op grote schaal getest. Toch zijn deze technieken vrij duur in installatie en onderhoud. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk alternatieven aan te spreken om tot de beste oplossing te komen. Dit onderzoek zal zich richten op het gebruik van plasmaontlading voor de verwijdering van organische componenten.

Waarom plasma?
Plasma is een elektrische ontlading, eenvoudig te produceren en brengt een tal van reactieve componenten met zich mee die zorgen voor de afbraak van schadelijke moleculen. Door de diversiteit van de reactieve stoffen is het mogelijk een gamma aan verbindingen af te breken. Voorbeelden van deze reactieve componenten zijn ozon, waterstof peroxide, hydroxyl radicalen, UV licht, … Deze componenten worden meestal in aparte verwijderingstechnieken gebruikt. Het grote voordeel van plasma is dat het kan worden gecreëerd door slechts 2 elektrodes en een hoogspanningsbron.

De opstelling
Plasmaontlading over een wateroppervlak (Figuur 1) kan vrij eenvoudig verkregen worden. De enige vereisten zijn: een hoogspanningsbron en twee elektrodes. Dit maakt het optimaliseren en veranderen van de opstelling kinderspel. De volledige reactor (Figuur 2) bestaat uit een plasmakamer (P) en een ozonisatiekamer (O3). De plasmakamer bestaat uit 2 elektrodes met daartussen een water- en een luchtlaag. Wanneer spanning aan een van de elektroden gebracht wordt, wordt een plasmaontlading verkregen over het wateroppervlak. De luchtlaag wordt verkregen door een continue toevoer van droge lucht. Wanneer deze lucht met het plasma in contact komt, zullen tal van reactieve bestanddelen in de luchtstroom terecht komen. Deze luchtstroom wordt vervolgens door de ozonisatiekamer geleid waar de opgenomen reactieve componenten kunnen reageren met de organische componenten in het water. Omdat de reactieve bestanddelen voornamelijk ozon en radicalen zijn, wordt er gesproken van een ozonisatiekamer. Deze kamer dient tevens als reservoir in de continue opstelling (zie figuur 2).

Deze opstelling is door zijn eenvoud ook veelzijdig. Er kan een continu proces verkregen worden, alsook een serieschakeling. Dit laatste betekent dat deze installatie in een bestaande waterzuiveringslijn kan worden gebracht.

De eerste testen

Om een overzicht te krijgen van hoe goed dit systeem de verwijdering van organische componenten kan teweegbrengen, wordt de modelcomponent methyleen blauw gebruikt. Deze component is een kleurstof die zonder voorbereiding kan worden opgemeten en dus een snel beeld geeft, voor verschillende vermogen-instellingen, hoe efficiënt de opstelling is. Met een beginconcentratie van 15 mg/l methyleen blauw kan nagegaan worden welke instelling het meest effectief is. Een minimale kost van  0,29 €/m³ werd verkregen bij de laagste vermogen-instelling van 10 Watt. In vergelijking met andere plasmasystemen was dit systeem minstens 10 keer efficiënter. Daarnaast werd ook het effect nagegaan van de opstelling in serie. Hierbij werd de invloed van de volgorde bekeken van plasma- en ozonisatiekamer. Het plaatsten van de ozonisatiekamer voor de plasmakamer zorgde voor een stijging van 20%  in verwijdering.

Voorgaande experimenten bewezen dat wanneer het water in contact komt met het plasma, de zuurtegraad (pH) met 2 eenheden daalt. Dit betekent dat de oplossing 100 keer zo zuur wordt in een periode van 5 minuten. Dit heeft als gevolg dat ozon stabieler wordt en dus minder gemakkelijk de kleurstof methyleen blauw kan afbreken. Dit effect kan dus eenvoudig worden vermeden door de plasmakamer achteraan de opstelling te plaatsen.

Micropolluenten
In deze studie werden de micropolluenten pentachlorobenzeen (PeCB) en alfa hexachlorocyclohexaan (α-HCH) onderzocht. Deze componenten vereisen een voorbehandeling alvorens ze kunnen worden opgemeten. Er wordt gebruik gemaakt van vloeistof-vloeistof extractie om de micropolluenten van een waterige fase naar een organische fase te brengen. Dit laat toe dat de componenten kunnen worden opgemeten met een GC-MS. Dit is een analytische methode die gaschromatografie met massaspectroscopie combineert, op deze manier kunnen lage concentraties tot 1 µg/l worden opgemeten.

Door de beperkte oplosbaarheid van de micropolluenten wordt een begin concentratie gebruikt van 150 µg/l en 300 µg/l voor respectievelijk pentachlorobenzeen en alfa hexachlorocyclohexaan. Net zoals bij de blauwe kleurstof werd gevonden dat de laagste vermogen instelling, 10 W, het meest efficiënt is in de verwijdering van de micropolluenten. Opnieuw werd het experiment uitgevoerd waar de 2 kamers in serie worden geplaatst. Er werd gevonden dat voor beide micropolluenten het plaatsten van de ozonisatiekamer voor de plasma kamer zorgde voor een grotere verwijdering.  

Conclusie
Dit onderzoek toonde aan dat plasmaontlading wel degelijk een toekomst heeft als waterzuiveringstechnologie. Omdat de techniek voorlopig nog in de kinderschoenen staat is het amper te vergelijken met huidige technologieën zoals ozonisatie. Maar de verwijdering van micropolluenten is wel degelijk een feit. Verder onderzoek zal de reactor moeten optimaliseren om zo tot de meest efficiënte parameters te komen die zowel voor een lage kost als voor een grote verwijdering zorgen. 

Bibliografie

Adams, C., Wang, Y., Loftin, K. and Meyer, M. (2002) Removal of antibiotics from surface and distilled water in conventional water treatment processes. Journal of environmental engineering, 128(3), pp. 253-260.

Affam, A. C. and Chaudhuri, M. (2011) Activated Carbon/Hydrogen Peroxide (AC/H2O2) Treatment of Amoxicillin and Cloxacillin Antibiotics in Aqueous Solution.

Andreozzi, R., Raffaele, M. and Nicklas, P. (2003) Pharmaceuticals in STP effluents and their solar photodegradation in aquatic environment. Chemosphere, 50(10), pp. 1319-1330.

ATSDR (2005). Hexachlorocyclohexane: chemical and physical information [on line]. http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp43-c4.pdf (Date of consult: 6/12/2014).

Bader, H. and Hoigné, J. (1981) Determination of ozone in water by the indigo method. Water Research, 15(4), pp. 449-456.

Ballard, B. D. and MacKay, A. A. (2005) Estimating the removal of anthropogenic organic chemicals from raw drinking water by coagulation flocculation. Journal of environmental engineering, 131(1), pp. 108-118.

Bergqvist, P.-A., Strandberg, B., Ekelund, R., Rappe, C. and Granmo, Å. (1998) Temporal monitoring of organochlorine compounds in seawater by semipermeable membranes following a flooding episode in Western Europe. Environmental Science & Technology, 32(24), pp. 3887-3892.

Brisset, J.-L., Benstaali, B., Moussa, D., Fanmoe, J. and Njoyim-Tamungang, E. (2011) Acidity control of plasma-chemical oxidation: applications to dye removal, urban waste abatement and microbial inactivation. Plasma Sources Science and Technology, 20(3), pp. 034021.

Bruggeman, P. and Leys, C. (2009) Non-thermal plasmas in and in contact with liquids. Journal of Physics D: Applied Physics, 42(5), pp. 053001.

Cater, S. R., Stefan, M. I., Bolton, J. R. and Safarzadeh-Amiri, A. (2000) UV/H2O2 treatment of methyl tert-butyl ether in contaminated waters. Environmental Science & Technology, 34(4), pp. 659-662.

Cenens, J. and Schoonheydt, R. (1988) Visible spectroscopy of methylene blue on hectorite, laponite B, and barasym in aqueous suspension. Clays and Clay Minerals, 36(3), pp. 214-224.

CEPA (2007). Pentachlorbenzene [on line]. http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/pentachloro… (Date of consult: 27/11/2014).

Chang, J. (2009) Thermal plasma solid waste and water treatments: A critical review. Int. J. Plasma Environ. Sci. Technol, 3(2), pp. 67-84.

Chu, P. K. and Lu, X. P. (2013) Low Temperature Plasma Technology: Methods and Applications, Taylor & Francis.

Contineanu, M., Bercu, C., Contineanu, I. and Neacşu, A. (2009) A CHEMICAL AND PHOTOCHEMICAL STUDY OF RADICALIC SPECIES FORMED IN METHYLENE BLUE ACIDIC AND BASIC AQUEOUS SOLUTIONS. Analele Universitatii Bucuresti: Chimie, 18(2).

Daneshvar, N., Aleboyeh, A. and Khataee, A. (2005) The evaluation of electrical energy per order (E Eo) for photooxidative decolorization of four textile dye solutions by the kinetic model. Chemosphere, 59(6), pp. 761-767.

Dobrin, D., Magureanu, M., Bradu, C., Mandache, N., Ionita, P. and Parvulescu, V. (2014) Degradation of methylparaben in water by corona plasma coupled with ozonation. Environmental Science and Pollution Research, pp. 1-8.

Echigo, S., Yamada, H., Matsui, S., Kawanishi, S. and Shishida, K. (1996) Comparison between O 3/VUV, O 3/H 2 O 2, VUV and O 3 processes for the decomposition of organophosphoric acid triesters. Water Science and Technology, 34(9), pp. 81-88.

Ecobichon, D. J. (1998) Occupational Hazards Of Pesticide Exposure: Sampling, Monitoring, Measuring, Taylor & Francis.

EFSA (2006). Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on the request from the commission related to hexachlorobenzene as undesirable substance in animal feed. The EFSA Journal 402, pp. 1-49.

EPA (1987). Pentachlorobenzene; CASRN 608-93-5 [on line]. http://www.epa.gov/iris/subst/0085.htm (Date of consult: 30/11/2014).

EPA (2000). Hexachlrorbenzene [on line]. http://www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/hexa-ben.html (Date of consult: 27/11/2014).

EPA (2014). Basic information about hexachlorobenzene in drinking water [on line]. http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/hexachlorobenz… (Date of consult: 6/12/2014).

Esplugas, S., Bila, D. M., Krause, L. G. T. and Dezotti, M. (2007) Ozonation and advanced oxidation technologies to remove endocrine disrupting chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in water effluents. Journal of Hazardous Materials, 149(3), pp. 631-642.

Faria, P. C., Órfão, J. J. and Pereira, M. F. R. (2006) Ozone decomposition in water catalyzed by activated carbon: influence of chemical and textural properties. Industrial & engineering chemistry research, 45(8), pp. 2715-2721.

Galbán-Malagón, C., Cabrerizo, A., Caballero, G. and Dachs, J. (2013) Atmospheric occurrence and deposition of hexachlorobenzene and hexachlorocyclohexanes in the Southern Ocean and Antarctic peninsula. Atmospheric Environment, 80, pp. 41-49.

 

Galbán-Malagón, C. J., Berrojalbiz, N., Gioia, R. and Dachs, J. (2013) The “degradative” and “biological” pumps controls on the atmospheric deposition and sequestration of hexachlorocyclohexanes and hexachlorobenzene in the North Atlantic and Arctic Oceans. Environmental Science & Technology, 47(13), pp. 7195-7203.

GSI (2013). Pentachlorobenzene [on line]. http://www.gsi-net.com/en/publications/gsi-chemical-database/single/426… (Date of consult: 6/12/2014).

Hart, E. J., Sehested, K. and Holoman, J. (1983) Molar absorptivities of ultraviolet and visible bands of ozone in aqueous solutions. Analytical Chemistry, 55(1), pp. 46-49.

Haynes, W. M. (2013) CRC handbook of chemistry and physics, CRC press.

Houas, A., Lachheb, H., Ksibi, M., Elaloui, E., Guillard, C. and Herrmann, J.-M. (2001) Photocatalytic degradation pathway of methylene blue in water. Applied Catalysis B: Environmental, 31(2), pp. 145-157.

Huang, F., Chen, L., Wang, H. and Yan, Z. (2010) Analysis of the degradation mechanism of methylene blue by atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma. Chemical Engineering Journal, 162(1), pp. 250-256.

Jarusutthirak, C., Amy, G. and Croué, J.-P. (2002) Fouling characteristics of wastewater effluent organic matter (EfOM) isolates on NF and UF membranes. Desalination, 145(1), pp. 247-255.

Jiang, B., Zheng, J., Qiu, S., Wu, M., Zhang, Q., Yan, Z. and Xue, Q. (2014) Review on electrical discharge plasma technology for wastewater remediation. Chemical Engineering Journal, 236, pp. 348-368.

Karimi, B., Ehrampoush, M. H., Ebrahimi, A., Mokhtari, M. and Amin, M. M. (2012) Catalytic oxidation of hydrogen peroxide and the adsorption combinatory process in leachate waste pretreatment from composting factory. International Journal of Environmental Health Engineering, 1(1), pp. 15.

Kogelschatz, U., Eliasson, B. and Hirth, M. (1988) Ozone generation from oxygen and air: discharge physics and reaction mechanisms.

Kuiper-Goodman, T., Grant, D., Moodie, C., Korsrud, G. and Munro, I. (1977) Subacute toxicity of hexachlorobenzene in the rat. Toxicology and applied pharmacology, 40(3), pp. 529-549.

Lachheb, H., Puzenat, E., Houas, A., Ksibi, M., Elaloui, E., Guillard, C. and Herrmann, J.-M. (2002) Photocatalytic degradation of various types of dyes (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red, Congo Red, Methylene Blue) in water by UV-irradiated titania. Applied Catalysis B: Environmental, 39(1), pp. 75-90.

Li, X., Hai, F. I. and Nghiem, L. D. (2011) Simultaneous activated carbon adsorption within a membrane bioreactor for an enhanced micropollutant removal. Bioresource Technology, 102(9), pp. 5319-5324.

 

Li, Y. (1999) Global technical hexachlorocyclohexane usage and its contamination consequences in the environment: from 1948 to 1997. Science of the Total Environment, 232(3), pp. 121-158.

Linder, R., Scotti, T., Goldstein, J., McElroy, K. and Walsh, D. (1980) Acute and subchronic toxicity of pentachlorobenzene. Journal of environmental pathology and toxicology, 4(5-6), pp. 183-196.

Liu, B., Wen, L., Nakata, K., Zhao, X., Liu, S., Ochiai, T., Murakami, T. and Fujishima, A. (2012) Polymeric Adsorption of Methylene Blue in TiO2 Colloids—Highly Sensitive Thermochromism and Selective Photocatalysis. Chemistry – A European Journal, 18(40), pp. 12705-12711.

Locke, B., Sato, M., Sunka, P., Hoffmann, M. and Chang, J.-S. (2006) Electrohydraulic discharge and nonthermal plasma for water treatment. Industrial & engineering chemistry research, 45(3), pp. 882-905.

Locke, B. R. and Shih, K.-Y. (2011) Review of the methods to form hydrogen peroxide in electrical discharge plasma with liquid water. Plasma Sources Science and Technology, 20(3), pp. 034006.

Lukes, P., Dolezalova, E., Sisrova, I. and Clupek, M. (2014) Aqueous-phase chemistry and bactericidal effects from an air discharge plasma in contact with water: evidence for the formation of peroxynitrite through a pseudo-second-order post-discharge reaction of H2O2 and HNO2. Plasma Sources Science and Technology, 23(1), pp. 015019.

Luo, Y., Guo, W., Ngo, H. H., Nghiem, L. D., Hai, F. I., Zhang, J., Liang, S. and Wang, X. C. (2014) A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. Science of the Total Environment, 473, pp. 619-641.

Machala, Z., Tarabova, B., Hensel, K., Spetlikova, E., Sikurova, L. and Lukes, P. (2013) Formation of ROS and RNS in Water Electro‐Sprayed through Transient Spark Discharge in Air and their Bactericidal Effects. Plasma Processes and Polymers, 10(7), pp. 649-659.

Maehara, T., Miyamoto, I., Kurokawa, K., Hashimoto, Y., Iwamae, A., Kuramoto, M., Yamashita, H., Mukasa, S., Toyota, H. and Nomura, S. (2008) Degradation of methylene blue by RF plasma in water. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 28(4), pp. 467-482.

Malik, M. (2010) Water Purification by Plasmas: Which Reactors are Most Energy Efficient? Plasma Chemistry and Plasma Processing, 30(1), pp. 21-31.

Malik, M. A. (2010) Water purification by plasmas: which reactors are most energy efficient? Plasma Chemistry and Plasma Processing, 30(1), pp. 21-31.

Malik, M. A., Ghaffar, A. and Ahmed, K. (2002) Synergistic effect of pulsed corona discharges and ozonation on decolourization of methylene blue in water. Plasma Sources Science and Technology, 11(3), pp. 236.

 

Matamoros, V., Nguyen, L. X., Arias, C. A., Salvadó, V. and Brix, H. (2012) Evaluation of aquatic plants for removing polar microcontaminants: a microcosm experiment. Chemosphere, 88(10), pp. 1257-1264.

Metcalf, R. L. (1955) Organic insecticides. Organic insecticides.

Natarajan, K., Natarajan, T. S., Bajaj, H. and Tayade, R. J. (2011) Photocatalytic reactor based on UV-LED/TiO 2 coated quartz tube for degradation of dyes. Chemical Engineering Journal, 178, pp. 40-49.

Nikolaou, A., Meric, S. and Fatta, D. (2007) Occurrence patterns of pharmaceuticals in water and wastewater environments. Analytical and bioanalytical chemistry, 387(4), pp. 1225-1234.

Nogueira, R. F. P., Oliveira, M. C. and Paterlini, W. C. (2005) Simple and fast spectrophotometric determination of H 2 O 2 in photo-Fenton reactions using metavanadate. Talanta, 66(1), pp. 86-91.

Paternina, E., M Arias, J. and Barragán, D. (2009) Kinetic study of the catalyzed decomposition of hydrogen peroxide on activated carbon. Química Nova, 32(4), pp. 934-938.

Pekárek, S. (2003) Non-thermal plasma ozone generation. Acta Polytechnica, 43(6).

Pekárek, S. (2014) Ozone production of hollow-needle-to-mesh negative corona discharge enhanced by dielectric tube on the needle electrode. Plasma Sources Science and Technology, 23(6), pp. 062001.

Plasma Universe (2014). Electric discharge regimes [on line]. http://www.plasma-universe.com/images/thumb/f/f2/Glow_D.jpg/600px-Glow_… (Date of consult: 17/12/2014).

Quinlivan, P. A., Li, L. and Knappe, D. R. (2005) Effects of activated carbon characteristics on the simultaneous adsorption of aqueous organic micropollutants and natural organic matter. Water Research, 39(8), pp. 1663-1673.

Robles-Molina, J., Gilbert-López, B., García-Reyes, J. F. and Molina-Díaz, A. (2014) Monitoring of selected priority and emerging contaminants in the Guadalquivir River and other related surface waters in the province of Jaén, South East Spain. Science of the Total Environment, 479, pp. 247-257.

Saltechtips (2014). Electron Chain Reaction [on line]. http://www.saltechips.com/images/theory-fig1.gif (Date of consult: 17/12/2014).

Schutze, A., Jeong, J. Y., Babayan, S. E., Park, J., Selwyn, G. S. and Hicks, R. F. (1998) The atmospheric-pressure plasma jet: a review and comparison to other plasma sources. Plasma Science, IEEE Transactions on, 26(6), pp. 1685-1694.

Shimadzu (2015). The Relationship Between UV-VIS Absorption and Structure of Organic Compounds [on line]. http://www.shimadzu.com/an/uv/support/uv/ap/apl.html (Date of consult: 6/04/2015).

 

Stará, Z., Krčma, F., Nejezchleb, M. and Skalný, J. D. (2009) Organic dye decomposition by DC diaphragm discharge in water: Effect of solution properties on dye removal. Desalination, 239(1), pp. 283-294.

Taube, H. and Bray, W. C. (1940) Chain reactions in aqueous solutions containing ozone, hydrogen peroxide and acid. Journal of the American Chemical Society, 62(12), pp. 3357-3373.

Thevenet, F., Couble, J., Brandhorst, M., Dubois, J., Puzenat, E., Guillard, C. and Bianchi, D. (2010) Synthesis of hydrogen peroxide using dielectric barrier discharge associated with fibrous materials. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 30(4), pp. 489-502.

Thuy, P. T., Moons, K., Van Dijk, J., Viet Anh, N. and Van der Bruggen, B. (2008) To what extent are pesticides removed from surface water during coagulation–flocculation? Water and Environment Journal, 22(3), pp. 217-223.

Vale, C., Damgaard, I., Suñol, C., Rodríguez‐Farré, E. and Schousboe, A. (1998) Cytotoxic action of lindane in neocortical GABAergic neurons is primarily mediated by interaction with flunitrazepam‐sensitive GABAA receptors. Journal of neuroscience research, 52(3), pp. 276-285.

Van der Bruggen, B., Everaert, K., Wilms, D. and Vandecasteele, C. (2001) Application of nanofiltration for removal of pesticides, nitrate and hardness from ground water: rejection properties and economic evaluation. Journal of Membrane Science, 193(2), pp. 239-248.

Van de Plassche, A. Schwegler, M. Rasenberg and G. Schouten (2002). Pentachlorobenzene. Pp 1-18

Vasko, C., Liu, D., van Veldhuizen, E., Iza, F. and Bruggeman, P. (2014) Hydrogen Peroxide Production in an Atmospheric Pressure RF Glow Discharge: Comparison of Models and Experiments. Plasma Chemistry and Plasma Processing, pp. 1-19.

Verliefde, A., Cornelissen, E., Amy, G., Van der Bruggen, B. and Van Dijk, H. (2007) Priority organic micropollutants in water sources in Flanders and the Netherlands and assessment of removal possibilities with nanofiltration. Environmental pollution, 146(1), pp. 281-289.

VLAREM II (2014). Bijlage 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater [online]. http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/consultatieLink?wettekstId… (Date of consult: 28/11/2014).

VMM (2013). Pesticiden in oppervlaktewater [on line]. http://www.vmm.be/water/kwaliteit-oppervlaktewater/toestand-oppervlakte… (Date of consult: 28/11/2014).

Wang, L. K., Hung, Y. T. and Shammas, N. K. (2007) Advanced Physicochemical Treatment Technologies, Humana Press.

Waterword (2015). Survey Examines Wastewater Treatment [on line]. Costshttp://www.waterworld.com/articles/iww/print/volume-11/issue-1/feature-…(Date of consult: 8/05/2015).

 

Weiss, N. A. and Weiss, C. A. (2012) Introductory statistics, Pearson Education.

Willett, K. L., Ulrich, E. M. and Hites, R. A. (1998) Differential toxicity and environmental fates of hexachlorocyclohexane isomers. Environmental Science & Technology, 32(15), pp. 2197-2207.

Woodwell, G. M., Craig, P. P. and Johnson, H. A. (1975) DDT in the biosphere: where does it go? in  The Changing Global Environment: Springer. pp. 295-309.

Yrieix, C., Gonzalez, C., Deroux, J., Lacoste, C. and Leybros, J. (1996) Countercurrent liquid/liquid extraction for analysis of organic water pollutants by GC/MS. Water Research, 30(8), pp. 1791-1800.

Yu, Y., Huang, Q., Wang, Z., Zhang, K., Tang, C., Cui, J., Feng, J. and Peng, X. (2011) Occurrence and behavior of pharmaceuticals, steroid hormones, and endocrine-disrupting personal care products in wastewater and the recipient river water of the Pearl River Delta, South China. Journal of Environmental Monitoring, 13(4), pp. 871-878.

Zacharia, I. G. and Deen, W. M. (2005) Diffusivity and solubility of nitric oxide in water and saline. Annals of biomedical engineering, 33(2), pp. 214-222.

Zhang, Q., Li, C. and Li, T. (2013) Rapid photocatalytic decolorization of methylene blue using high photon flux UV/TiO 2/H 2 O 2 process. Chemical Engineering Journal, 217, pp. 407-413.

Zhu, X.-M. and Pu, Y.-K. (2008) Using OES to determine electron temperature and density in low-pressure nitrogen and argon plasmas. Plasma Sources Science and Technology, 17(2), pp. 024002.

Download scriptie (2.64 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015