De antimisbruikbepaling inzake registratierechten en successierechten: rechtsonzekerheid troef?

Eveline
Vanhulle

zie bijlage

Bibliografie

Parlementaire voorbereiding van interne wetgeving

Vr. en Antw. Kamer, 24 mei 1996, nr. 44, 6018 (Vr. 441 D UFOUR ).

MvT, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2081/001, 113.

Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 2081/1, 111-14.

Parl.St. Kamer 2011-12, Doc 53, nr. 2081/16, 10 en 38-39.

Vr. en Antw. Kamer, 7 maart 2013, nr. 124, 498 (Vr. 190 W OUTERS ).

Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 150, 24-26.

Hand. Vl.Parl. 2014-15, Commissie Financiën, 24 februari 2015, C133, 7-11.

Circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012 betreffende de Anti-misbruikbepaling, B S 14 mei 2012.

Circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012 betreffende Antimisbruikbepaling - Toepassing gevallen fiscaal misbruik Registratie- en successierecht.

Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 betreffende Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht.

Omzendbrief nr. 2014/2 van 23 december 2014 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014 - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. -  Toepassingsgevallen. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 23 januari 2015.

Omzendbrief nr. 2015/1 van 16 februari 2015 betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 25 maart 2015.

Rechtspraak

GwH 30 oktober 2013, 141/2013.

Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, 1082.

Cass. 22 maart 1990, Pas. 1990, I, 849 en J.D.F. 1990, 110, noot. M. B ALTUS .

Cass. 22 november 2007, FJF 2008, 140.

Rechtsleer

Boeken

JANSEN, T., DE BROE, L., BOSSUYT, J., DA UGINET, V., VERCAUTEREN , V., DILLEN, L., GEELHAND, N. en ANTHONISSEN , K., D e nieuwe antimisbruikbepaling. Verslagboek van het grote antimisbruik-seminar, georganiseerd door Kluwer Opleidingen op 10 mei 2012 , Mechelen, Kluwer, 2013, 193 p.

SPRUYT, E., H andboek Estate Planning Bijzonder deel 8. Anti-misbruik in registratie- en successierechten. Een kritische analyse. , Gent, Larcier, 2012, 131 p.

SPRUYT, E. N aar een meer transparante en rechtszekere anti-rechtsmisbruikbestrijding in het registratie- en successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda , Vormingsnamiddag 25 oktober 2012, 56 p.

Bijdragen in tijdschriften

BROHEZ, A., “Nieuwe antimisbruikbepaling: welke bevoegdheden heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog?”, Pacioli 2012, afl. 347, 1-4.

CARDOEN, B., “Kruis over verschillende optimalisatieconstructies”, F iscoloog 2012, afl. 1304, 5-9.

CB, “Sterfhuisclausule: geen successierechten”, Fiscoloog 2012, afl. 1288, 12-13.

CB, “Nieuwe algemene antimisbruikbepaling doorstaat toets door Grondwettelijk Hof”, Fiscoloog 2013, afl. 1360, 4-7.

CB, “Nieuwe antimisbruikbepaling: wat kan aan de Rulingcommissie worden gevraagd?”, Fiscoloog 2013, afl. 1355, 11-12.

DE BROE, L., “Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, TFR 2010, afl. 379, 327-369.

DE BROE, L., “Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?”, Fisc.Act. 2012, afl. 7, 1-5.

DE BROE, L., “Nieuw artikel 344, §1 is wellicht ongrondwettelijk”, F isc.Act. 2012, afl. 5, 4-8.

DE BROE, L., “Raad van State zeer kritisch over ontwerp nieuwe antimisbruikbepaling”, Fisc.Act. 2012, afl. 6, 1-4.

DE BROE , L., en BOSSUYT , J., “Antimisbruikbepaling niet in strijd met de Grondwet”, Fisc.Act. 2013, afl. 32, 4-9.

DE BROE, L., “Rulingdienst is bevoegd om rulings af te leveren over toepasselijkheid algemene antimisbruikregels”, Fisc.Act. 2014, afl. 24, 1-3.

GEELHAND, N., “Antimisbruikbepaling in successierechten in strijd met de wet?”, Fisc.Act. 2012, afl. 17, 1-3.

GEELHAND, N., “La disposition anti-abus et les droits de donation et de succession”, RNB 2012, 511-514.

JANSSENS, K., “Geen rulings over nieuw artikel 344, §1 (of toch niet rechtstreeks)”, Fisc.Act. 2012, afl. 10, 5-7.

JANSSENS, K. en WILLEMS, R., “Antimisbruik in registratie- en successierechten niet retroactief”, Fisc.Act. 2013, afl. 33, 1-3.

JVD, “Handgiften: toch misbruik bij ‘gesplitste’ aankoop?, F iscoloog 2012, afl. 1302, 3-4.

JVD, “Antimisbruikbepaling werkt niet bij testamentaire beschikkingen”, Fiscoloog 2013, afl. 1337, 1-3.

KETELS, L., “De nieuwe algemene antimisbruikbepaling vanuit de praktijk bekeken”, Fisc.Act. 2012, afl. 28, 15-19.

SPRUYT , E., “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013, afl. 1, 6-38.

SPRUYT, E., “Interpretatieve vragen i.p.v. rulings - Eigen(zinnige) omzendbrief inzake fiscaal misbruik”, Notariaat 2015, afl. 3, 1-7.

SPRUYT, E., “Omzendbrief fiscaal misbruik: weldra ‘witte’ rook, F isc.Act. 2015, afl. 10, 1-2.

VANDEN HEEDE, F., “Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk?”, Pacioli 2012, afl. 349, 1-8.

VANDEN HEEDE, F., “De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten”, Pacioli 2013, afl. 366, 1-3.

VAN DYCK, J., “Nieuwe, meer “volwassen” algemene antimisbruikbepaling”, Fiscoloog 2012, afl. 1284, 3-8.

WEYTS, L., “Over wit en zwart en vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en successierechten”, T.Not. 2013, afl. 77, 384-405.

X, “Rulings m.b.t. geregionaliseerde belastingen blijven geldig”, F isc.Act. 2014, afl. 37, 11-12.

X, “Vlaamse registratie- en erfbelasting: Turtelboom publiceert tweede omzendbrief fiscaal misbruik”, Notariaat 2015, afl. 4, 9-11.

X, “Evolutie van de anti-misbruikbepaling”, Vermogensplanning in de praktijk (VIP) , onuitg.

Krantenpublicaties

BOLLEN , N., “Vlaamse regering begraaft successieplanning via ‘sterfhuisconstructie'”, De Tijd , 6 mei 2015, http://netto.tijd.be/erfenis/Vlaamse_regering_begraaft_ successieplanni… .

DE ROUCK, P., “Toch lijst met veilige technieken voor successieplanning”, De Tijd , 28 februari 2015, 41.

DEROUCK , P., “Zo schenkt u voordelig aan uw kinderen”, De Tijd , 4 april 2015, 36.

Onlinebronnen

Beleidsnota 2014-2019 Financiën en Begroting van Vlaams Minister van Financiën Annemie Turtelboom, 5, https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota- 2014-2019-… , 25-26.

Download scriptie (2.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015