De capability-benadering toegepast op de werking van een Indische NGO

Laura
Van Raemdonck

De capability-benadering als evaluatief instrument voor sociale interventies: veldwerkonderzoek in India

De capability-benadering is een denkkader om naar individueel welzijn, de ontwikkeling van een land of ongelijkheidsvraagstukken te kijken. Het belangrijkste kenmerk van deze benadering is dat het menselijke waardigheid centraal plaatst en afrekent met een overwegend economisch perspectief waar in tijden van crisis snel naar gegrepen wordt (Den Braber, 2013; Nussbaum, 2003). Dit doet ze door naast het gerealiseerde welzijn van mensen (of functionings) ook te focussen op menselijke mogelijkheden of capabilities (zie figuur 1). Mogelijkheden omvatten hier de keuzes die men kan maken om een leven te leiden dat men waardig acht (bv. op vlak van gezondheid, studeren,  participeren aan het gemeenschapsleven). Door middel van keuzevrijheden, worden op het einde van de rit de keuzes omgezet in bereikte levenskwaliteit of functionings. Niet iedereen beschikt over dezelfde mogelijkheden en keuzevrijheden, het is daar waar volgens den Braber (2013) de sociaal werker moet ingrijpen. Volgens dit uitgangspunt werd het onderzoek opgezet. Hier werden de sociale interventies van een Indische NGO geëvalueerd: ‘In welke mate staat zij in voor het creëren van capabilities en funtionings? In welke mate bevordert zij de keuzevrijheid van zijn cliënten?’. Onderzoek heeft aangetoond dat de capability-benadering waardevol zou kunnen zijn in verschillende contexten. Tot op heden zijn er slechts weinig praktijk toepassingen gerealiseerd (Hollywood, Egdell, McQuaid, & Michel-Schertges, 2012). In deze studie werd de uitdaging aangegaan om de vertaalslag van deze eerder filosofische benadering naar de Indische sociaal werk praktijk te maken.

Vooraleer er overgegaan wordt naar de bevindingen is het essentieel om eerst dieper in te gaan op de context. India is een patriarchale samenleving. Dit wil zeggen dat er sprake is van een hiërarchie, waarbij de vrouw wordt gezien als bezit. Ze wordt verondersteld om het huishouden te doen en er is familiale controle over zowel het huwelijk als de vrouwelijke seksualiteit (Tichy, Becker, & Sisco, 2009). Belangrijk om te weten is dat de analyse van sociale interventies toegepast werd op de problematiek van partner gerelateerd seksueel misbruik. Al snel werd duidelijk dat de problematiek van seksueel misbruik voor verschillende interpretaties vatbaar is. Zo kan partner gerelateerd seksueel misbruik gezien worden als een vorm van seksueel geweld, waarbij het gaat om verkrachting en allerhande seksuele handelingen in een partnerrelatie waarbij de vrouw niet heeft toegestemd. Daar speelt de moeilijkheid dat verkrachting in het huwelijk niet strafbaar is, dat is aangegeven met een uitzondering in de verkrachtingswetgeving (sectie 376, Indian Penal Code, IPC, 1960). Daarnaast kan het gaan om geslachtsgemeenschap in een liefdesrelatie, waarbij de geslachtsgemeenschap werd toegestemd met oog op een huwelijk en waarna de man deze belofte van een huwelijk ontkent . In een Indische context kan dit betekenen dat ze te kampen krijgt met een sociaal stigma en economische moeilijkheden, voornamelijk in gevallen waarbij de vrouw zwanger is (Johari, 2014). Het sociaal stigma bezitten betekent in deze context dat het slachtoffer als schuldige wordt aangeduid  (victim blaming) en geviseerd wordt omdat zij iets gedaan zou hebben tegen de socio-culturele opvattingen en waarden namelijk het verbreken van haar ‘puurheid’ voor het huwelijk (Mittal, 2007). Dit kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gestigmatiseerde: verstoting, molestatie of zelfs de dood (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Zelden werden beide soorten partner gerelateerd seksueel misbruik onderzocht in een soortgelijke studie, over de laatste vorm is weinig wetenschappelijk onderzoek te vinden.

De Universiteit Antwerpen bood me de kans om gedurende één maand (augustus 2014) veldwerk te verrichten in India. Daar nam ik diepte-interviews af met verschillende tewerkgestelden en betrokkenen van één NGO ‘Women Helpline’ (WHL). Ook had ik de mogelijkheid om experten te bevragen en heb ik twee focusgroepen geleid van 10 mannelijke en 10 vrouwelijke studenten op de school waar we verbleven.

De toepassing van de capability-benadering als evaluatief instrument leverde kritische reflecties op. Dit komt doordat de capability-benadering op een objectieve manier keuzes analyseert: ‘Is de keuze het gevolg van individuele interesse of structurele factoren?’. Specifiek voor de interventies van WHL kwam op vlak van keuzevrijheden (of omzettingsfactoren tussen mogelijkheden en functies, zie figuur 1) een empowerment-paradox aan het licht. Deze paradox houdt voor seksueel misbruik onder de valse belofte van het huwelijk in dat WHL een huwelijk arrangeert, wat in eerste instantie patriarchale waarden in stand houdt:

It’s true, they reinforce the social stigma by doing this, even in view of the guy, he has to marry the girl in light of the social stigma (vrouwen focusgroep).

Maar tegelijkertijd bevordert WHL empowerment, streeft ze de keuzes van de vrouwen na en biedt zij bescherming voor de negatieve gevolgen van stigma’s:

The thing is, in India is sex before marriage taboo. So if the girl gets trapped or she got dishonored, then nobody will accept her anymore and everybody can take advantage of her. This is why it’s a good thing that we want to protect those women by helping them to arrange a marriage (groepsgesprek sociaal werkers WHL).

Concluderend bevordert WHL het welzijn van slachtoffers van partner gerelateerd seksueel misbruik. WHL creëert via sociale interventies (rechtsbijstand, advisering, huisbezoeken, etc.) mogelijkheden en draagt door haar doorverwijzings- en opvolgingsbeleid bij tot het realiseren van functionings. Maar op vlak van keuzevrijheden is het cruciaal dat WHL blijft reflecteren over de invloed van genderongelijkheid. Doordat de patriarchale structuren zo diep zijn ingebakken in de Indische samenleving, is het momenteel nog onrealistisch om op een volledig objectieve manier aan welzijnsverhoging te doen. Objectieve welzijnsverhoging streeft naar gendergelijkheid en tolereert geforceerde huwelijksrelaties niet. Echter om aan de negatieve gevolgen van het stigma ‘ontmaagding voor het huwelijk’ te ontkomen, lijkt voor vrouwen in een achtergestelde situatie, het aangaan van een geforceerd huwelijk nog steeds de beste oplossing. Het is van belang om als middenveld invloed uit te oefenen op een sociaal en gendergelijk beleid op zowel gemeenschaps- als macroniveau. Het is aan WHL om de slachtoffers van deze empowerment-paradox bewust te maken, voordat WHL  keuzes ondersteunt. Er wordt aanbevolen dat capability-onderzoek zich in diverse organisaties met verschillende doelgroepen voortzet. 

Bibliografie

Abrahams, N., Devries, K., Watts, C., Pallitto, C., Petzold, M., Shamu, S., & García-Moreno, C. (2014). Worldwide prevalence of non-partner sexual violence: a systematic review. The Lancet. doi: 10.1016/s0140-6736(13)62243-6Abraham, V. (2009). Employment growth in rural India: Distress-driven? Economic and Political Weekly, 44(16), 97–104.Agrawal, B. (2007). Empowerment of women in Panchayat Raj Institutions. In M. Agrawal (Ed.), Women empowerment: today's vision for tomorrow's mission. New Delhi: Mahamya Publishing House.Agrawal, M. (2007). Women empowerment: today's vision for tomorrow's mission. New Delhi: Mahamya Publishing House.Alesina, A., Giuliano, P., & Nunn, N. (2011). On the origins of gender roles: Women and the plough: IZA discussion papers 5735. Institute for the Study of Labor.Alkire, S. and S. Deneulin (2009a) ‘A Normative Framework for Development’, in S. Deneulin and L. Shahani (eds) An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency, pp. 3–21. Sterling, VA: Earthscan.Alkire, S. and S. Deneulin (2009b) ‘Human Development and Capability Approach’, in S. Deneulin and L. Shahani (eds) An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency, pp. 22–48. Sterling, VA: Earthscan.Anderson, J. L., Markides, C., & Kupp, M. (2010). The Last Frontier: Market Creation in Conflict Zones, Deep Rural Areas, and Urban Slums. California Management Review, 52(4).AXIS (2014). Women’s Help Line Report in the Annual Report of Xavier Institute of Social Service, Ranchi.Babu, B. V., & Kar, S. K. (2009). Domestic violence against women in Eastern India: A population-based study on prevalence and related issues. BMC Public Health,9, 129. doi:10.1186/1471-2458-9-129Bhat, M., & Ullman, S. E. (2014). Examining marital violence in India: review and recommendations for future research and practice. Trauma Violence Abuse, 15(1), 57-74. doi: 10.1177/1524838013496331Bonvin, J., M., & Moachon, E. (2008). Social integration policies for young marginalised: a capability approach, Social Work and Society, 6, 296-305.Bonvin, J., M. & Orton, M. (2009). Activation policies and organisational innovation: the added value of the capability approach, International Journal of Sociology and Social Policy, 29, 11, 565-574.Bratt, R. (2002). Housing and Family Well-Being. Housing Studies 14(1), 13–26.Bubeck,D.( 1995). Care, Gender and Justice. Oxford, UK: Clarendon Press.Campbell, C., & Cornish, F. (2012). How can community health programmes build enabling environments for transformative communication? Experiences from India and South Africa. AIDS Behav, 16(4), 847-857. doi: 10.1007/s10461-011-9966-2Campbell, R., & Raja, S. (1999). Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence. Violence and Victims, 14(3), 261-275.Chakravorti, T. (2012). Human rights report exposes 7,563 rapes in Jharkhand in 10 years. Geraadpleegd op 25 september 2014 van http://www.business-standard.com/india/news/human-rights-report-exposes…, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: SAGE Publications Ltd.Crimes against Women (2013). Lok Sabha secretariat, Parliament of India. Library and Reference Research Documentation & Information Service (LARRDIS), New Delhi.The Criminal Law amendement bill. (2013). Lok Sabha secretariat, parlemiant of India PRS legislative research, New Delhi.48Datta, B., & Misra, G., (2000). Advocacy for sexual and reproductive health: The challenge in India, Reproductive Health Matters, 8 (16) pp. 24-34.Deb, S., & Mukherjee, A. (2009). Impact of sexual abuse on mental health of children. New Delhi: Concept Publishing Company.DeJaeghere, J. (2012). Public Debate and Dialogue from a Capabilities Approach: Can it Foster Gender Justice in Education? Journal of Human Development and Capabilities, 13(3), 353-371. doi: 10.1080/19452829.2012.679650Dejaeghere, J., & Kyoung, S. L. (2011). What Matters for Marginalized Girls and Boys in Bangladesh: a capabilities approach for understanding educational well-being and empowerment. Research in Comparative and International Education, 6(1), 27. doi: 10.2304/rcie.2011.6.1.27DeJaeghere, J., & Wiger, N. P. (2013). Gender discourses in an NGO education project: Openings for transformation toward gender equality in Bangladesh. International Journal of Educational Development, 33(6), 557-565. doi: 10.1016/j.ijedudev.2013.02.002Delhi Jaunt (g.d.). Delhi facts. Geraadpleegd op 17 juni 2014 van http://delhijaunt.com/delhi_facts.html.Den Braber, C. (2013). The introduction of the capability approach in social work accross a neoliberal Europe. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22(4), 61-77.DeKeseredy, W. S., & Joseph, C. (2006). Separation/divorce sexual assault in rural Ohio: Preliminary results of an exploratory study. Violence Against Women, 12, 301-311.DeKeseredy, W. S., & Schwartz, M. D. (2009). Dangerous exits: Escaping abusive relation-ships in rural America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.De Verdieping Trouw (2013). Commissie van oud-topjurist wijst op slecht bestuur als belangrijke oorzaak. Verkregen op 15 maart 2014 van http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3382097/2… Vries, S. (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk, Amsterdam: uitgeverij SWP.District Administration Ranchi (2011). District Absract(Census 2011 Prov.). Geraadpleegd op 14 juni 2014 van http://ranchi.nic.in/census.htm.Emery, L. (2014). Virginity is a social construction: Een studie naar het belang van maagdelijkheid en de schande van verkrachting volgens Indische meisjes in een urbane en rurale context. Scriptie voorgelegd met het oog op het behalen van de graad van Master Sociologie, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen.Faleiro, S. (2013). The Unspeakable Truth About Rape in India, The New York TimesGilgun, J. F. (1994) ‘Hand into glove: The grounded theory approach and social work practice research’, in E. Sherman and W. J. Reid (eds), Qualitative Research in Social Work, New York, Columbia University Press. pp. 115–25.Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New Jersey: Aldine Transaction.Hill, M. T. (2006). Development as empowerment In B. Agrawal, J. Humphries & I. Robeyns (Eds.), Capabilities, Freedom, and Equality: Amartya Sen's Work from a Gender Perspective. New Delhi: Oxford University Press.Hollywood, E., Egdell, V., McQuaid, R., & Michel-Schertges, D. (2012). Methodological Issues in Operationalising the Capability Approach in Empirical Research: an Example of Cross-Country Research on Youth Unemployment in the EU. Social Work & Society, 10(1).India Together (2004). More than the letter of the law. Verkregen op 15 maart 2014 van http://indiatogether.org/sakshi-women.Iversen, V. (2006). Intra-household inequality: a challenge for the Capability Approach? . In B. Agrawal, J. Humphries & I. Robeyns (Eds.), Capabilities, Freedom, and Equality: Amartya Sen's Work from a Gender Perspective New Delhi: Oxford University Press.Jackson, C. (2012). Speech, gender and power: Beyond testimony. Development and Change, 43(5), 999–1023.49Jayasundara, D. S. (2011). Applicability of Amartya Sen's human development perspectives to the fields of reproductive health and social work. International Social Work, 56(2), 134-147. doi: 10.1177/0020872811414598Jiang, T. (2012). Isaiah Berlin's Challenge to the Zhuangzian Freedom. Journal of Chinese Philosophy, 39, 69-92. doi: 10.1111/1540-6253.12004Johari, A. (2014). Can sex after a false promise of marriage be called rape? Geraadpleegd op 1 september 2014 van http://scroll.in/article/661695/Can-sex-after-a-false-promise-of-marria…, K. (2014). CID data reveals rise in crime against women. The Times of India. Geraadpleegd op 2 september 2014 van http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/CID-data-reveals-rise-in…, E., G.,, Dahlberg, L., L., Mercy, J., A., Zwi, A., B., & Lozano, R. (2002). World Report on Violence and Health Chapter 6: sexual violence (pp. 147-183): World Health Organization.Kushwaha, A., K. . (2013). Living-in versus marriage. Woman's Era, 40(952), 24-26.Lohmann, N., & Lohmann, R. A. (2005). Rural social work practice. New York: Columbia University Press.Lorber, J. (2010). Gender Inequality. New York: Oxford University Press.Martinez-Bordon, A. (2003) School Experience and Girls’ Empowerment: the cases of three secondaryschools in poor rural Mexico. LASA Conference, March 31-April 3, in Dallas, Texas.Mill, J., S. (1869). The Subjection of Women. Cambridge, MA: MIT Press, reprinted 1970.Mitra, N. (2013). Intimate violence, family, and femininity: women's narratives on their construction of violence and self. Violence Against Women, 19(10), 1282-1301. doi: 10.1177/1077801213506287Mittal, H., Mohan. (2007). Legal response to crime of rape in India: an analytical study. In M. Agrawal (Ed.), Women empowerment: today's vision for tomorrow's mission. New Delhi: Mahamya Publishing House.Miquel J & Lopez M (2011) The rewards of a qualitiative approach to life-course research. The example of effects of social protection policies on career paths, in: Forum: Qualitative Social Research, 12, 3.Murthi, M. (2009). Who Is to Blame? Rape of Hindu-Muslim Women in Interethnic Violence in India. Psychology of Women Quarterly, 33(4), 453-462. doi: 10.1111/j.1471-6402.2009.01523.xNahar, P., van Reeuwijk, M., & Reis, R. (2013). Contextualising sexual harassment of adolescent girls in Bangladesh. Reproductive Health Matters, 21(41), 78-86. doi: 10.1016/s0968-8080(13)41696-8Nath, S. (2014). Higher Education and Women Participation in India. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 3(2), 43-47.Nussbaum, M. (2003). Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice. Feminist Economics, 9(2-3), 33-59.Nussbaum, M. (2012). Mogelijkheden scheppen. Amsterdam: Ambo, Anthos uitgevers.Oliver, C. (2011). Critical Realist Grounded Theory: A New Approach for Social Work Research. British Journal of Social Work, 42(2), 371-387. doi: 10.1093/bjsw/bcr064Peter, F. (2006). Gender and the fuondations of social choice: the role of situated agency In B. Agrawal, J. Humphries & I. Robeyns (Eds.), Capabilities, Freedom, and Equality: Amartya Sen's Work from a Gender Perspective New Delhi: Oxford University Press.Pettit, P. (2003). Agency-Freedom and Option-Freedom. Journal of Theoretical Politics, 15(4), 387-403. doi: 10.1177/0951692803154003Phillips, A. (2003). Defending Equality of Outcome. Journal of Political Philosophy, 11(2).Pyles, L., & Banerjee, M. M. (2010). Work Experiences of Women Survivors: Insights From the Capabilities Approach. Affilia, 25(1), 43-55. doi: 10.1177/0886109909354984Phipps, S., & Burton, P. ( 1995). Sharing within Families: Implications for the Measurement of Poverty among Individuals in Canada. Canadian Journal of Economics, 28(1), 177-204.50Pyles, L., & Banerjee, M. M. (2010). Work Experiences of Women Survivors: Insights From the Capabilities Approach. Affilia, 25(1), 43-55. doi: 10.1177/0886109909354984Qizilbash, M. (2002). A note on the measurement of poverty and vulnerability in the South African context, Journal of International Development, John Wiley & Sons, 14(6), 757-772.Raj, A., & McDougal, L. (2014). Correspondence: Sexual violence and rape in India. The Lancet, 383(9920), 865.The Registrar General & Census Commissioner (2011). 2011 Census Data. Geraadpleegd op 17 juni 2014 van http://www.censusindia.gov.in/pca/SearchDetails.aspx?Id=72262.Robeyns, I. (2003). Sen's Capability Approach and Gender Inequality: Selecting Relevant Capabilities. Feminist Economics, 9(2-3), 61-92. doi: 10.1080/1354570022000078024Robeyns, I. (2004). De kwaliteit van het leven: drie politiek-filosofische benaderingen. Ethiek & Maatschappij, 7(1), 3-16.Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. Journal of Human Development, 6(1).Samu, K. (2012). Women cases 2012. Indian Social Institute, Lodi Road, New Delhi: Human Rights Documentation.Schreiber, R., S., & Stern, P., N. (2001). Using Grounded Theory in Nursing. New York: Springer.Sharma, P., Verma, G., & Arur, A. (2013). Negotiating meanings of gender justice: Critical reflections on dialogs and debates in a non-governmental organization (NGO). International Journal of Educational Development, 33(6), 576-584. doi: 10.1016/j.ijedudev.2013.05.004Shekhar, R. (2014). Increase in rape complaints, The Times of IndiaStrauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: SAGE Publications Ltd.Sen, A. (1992) Inequality Reexamined. New York: Harvard University Press.Sen, A. (1993a) ‘Positional Objectivity’, Philosophy and Public Affairs 22: 126–45.Sen, A. (1993b) Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia. New Delhi: Capital Publishing Company.Sen, A. (1999a) Development as Freedom. New York: Knopf.Sen, A. (1999b) Commodities and Capabilities. London: Oxford University Press.Srivastava, N., & Srivastava, R. (2010). Women, work, and employment outcomes in rural India. Economic and Political Weekly, 45(28), 49–63.Thomson Reuters Foundation (2012). FACTBOX: The worst and best G20 countries for women. Verkregen op 15 maart 2014 van http://www.trust.org/item/20120613010100-sk134/?source=spotlight.Tichy, L. L., Becker, J. V., & Sisco, M. M. (2009). The downside of patriarchal benevolence ambivalence in addressing domestic violence and socio-economic considerations for women of Tamil Nadu, India. Journal of Family Violence, 24, 547–558.Vandana. (2009). Sexual violence against women: penal law and human rights perspectives. New Delhi: Lexis Nexis Butterworths Wadhwa Nagpur publication.van Reeuwijk, M., & Nahar, P. (2013). The importance of a positive approach to sexuality in sexual health programmes for unmarried adolescents in Bangladesh. Reproductive Health Matters, 21(41), 69-77. doi: 10.1016/s0968-8080(13)41694-4World Health Organization (WHO) (2007), Treat, train & retain. Task shifting: global recommendations and guidelines, Geneva: WHO, 92p.Zastrow, C. (ed.) (2010), Empowering people: introduction into social work and social welfare (tenth editionc), Belmont (CA):Brooks/Cole Cengage Learning: 617p.Zimmermann B (2006) Pragmatism and the capability approach: challenges in social theory and empirical research, in: European Journal of Social Theory, 9, pp 467-484.

Download scriptie (1.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2015