de freelance MMA in een huisartsenpraktijk in Vlaanderen: een verkennend onderzoek

Stefanie
Tas

De freelance Medical Management Assistant (MMA) in een huisartsenpraktijk in Vlaanderen.

 

Inleiding

Is jouw huisarts je eerste aanspreekpunt voor al je medische vragen en problemen? Dan ben je zeker niet alleen in deze maatschappij.

De huisarts is voor vele mensen in deze maatschappij een spilfiguur waar ze snel bij terecht kunnen. Vaak is de huisarts ook het eerste aanspreekpunt voor vele mensen omdat deze ook het meest toegankelijk is.

Voor huisartsen is het dan ook belangrijk dat zij nieuwe patiënten kunnen ontvangen maar niet ten onder gaan aan de stijgende werkdruk.

Een goede administratieve ondersteuning en hulp bij het management van de huisartsenpraktijk kan voor huisartsen al heel wat werkuren uitsparen.

Administratieve lasten

Huisartsen moeten de laatste jaren meer en meer administratieve taken afhandelen waar ze vaak heel wat uren mee bezig zijn. Het blijft tevens een uitdaging om zo de kwaliteit en toegankelijkheid doorheen de jaren te blijven garanderen. Het is voor vele huisartsen niet meer houdbaar en zij willen hierin ondersteund worden.

Vaak zijn huisartsen na hun lange consultatiedagen nog uren bezig met alle administratieve taken die bij dit beroep komen kijken. Het uit handen kunnen geven van administratieve taken, managementtaken en ondersteunende taken die betrekking hebben op de organisatie van de praktijk, zou voor vele artsen al een hele verluchting bieden in hun werkschema.

Taakdelegatie
Het is belangrijk dat huisartsen zich kunnen richten op de kerntaken van hun job. Taakdelegatie binnen de huisartsenpraktijk wordt daarom steeds belangrijker. Het is noodzakelijk dat de huisarts onder andere administratieve taken en managementtaken kan delegeren aan een ander beroepsbeoefenaar met de juiste kwaliteiten en competenties.

Nieuwe tewerkstellingsmogelijkheid introduceren
In deze maatschappij krijgen we steeds meer te horen dat we allemaal langer moeten werken. Vele mensen zien dit enkel zitten wanneer ze zelf kunnen kiezen wanneer en waar ze werken. De flexibiliteit om zelf je werkuren te kiezen is dus zeer belangrijk.  Daarom is er ook gekozen om een nieuwe tewerkstellingsmogelijkheid te introduceren: de freelance MMA.

Huisartsen hebben binnen hun praktijk vaak nood aan tijdelijke ondersteuning om bijvoorbeeld een ziek personeelslid te vervangen of drukke periodes in de praktijk op te vangen. Voor hen is het moeilijk om op korte tijd een capabel personeelslid te vinden die vertrouwd is met alle zaken binnen de gezondheidszorg. Denk maar aan het belang van beroepsgeheim, discreet omgaan met patiëntengegevens,.. Allemaal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je met medische gegevens en administratie bezig bent

Zoals al eerder vermeld zijn huisartsen geïnteresseerd in tijdelijke ondersteuning van hun praktijk. Hierin kan de freelance MMA de oplossing bieden. Het is een geschoolde werkkracht met de juiste kennis van zaken, heeft vaak al heel wat ervaring en kan tijdelijk ingeschakeld worden wanneer huisartsen de hulp het meest kunnen gebruiken.

Slotbeschouwing

Elke nieuwe mogelijkheid om huisartsen administratief bij te staan en hun werkdruk te verlagen, is een oplossing waar zowel huisartsen als patiënten bij gebaat zijn.

Daarom is het belangrijk dat reeds bestaande freelance MMA’s de nodige aandacht krijgen. Het regionaal verstrekken van informatie over hun diensten zal in de toekomst van de freelance MMA zeer belangrijk worden. Wanneer huisartsen over de nodige informatie beschikken, kunnen huisartsen misschien wel tot de conclusie komen dat de freelance MMA de oplossing is om de administratieve werkdruk in hun praktijk op te vangen.

Bibliografie

Belga. (2014, 11 13). Huisartsentekort groeit komende jaren verder aan. Het Laatste Nieuws.

Bureau of labor statistics. (2010). In Occupational Handbook (pp. 583-585). Washington.

De Bruyn, P. (2013). freelance opdrachten of freelancer worden. Opgehaald van zelfstandigen: http://www.zelfstandigen.be/freelance-opdrachten/

De Jongh, E. (2014). Freelance MMA in de huisartsenpraktijk.

De Lepeleire, J. (2010). Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg. Antwerpen.

De Lepeleire, J., Hillemans, K., Hillemans, C., Van Tichelt, K., Creemers, M., & Cuypers, R. (2009). Van solohuisarts naar huisarts onder één dak. Huisarts Nu, 63-69.

De Maeseneer, J., Aertgeerts, B., Remmen, R., & Devroey, D. (2014). Together we chance eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit! Brussel.

De Winne, H. (2015). medisch. Opgehaald van sosdewinne: http://sosdewinne.be/medisch/

Dirickx, B., Viane, M., & De Lepeleire, J. (2011). Taakdelegatie in de vlaamse artsenpraktijk. Huisarts Nu, 1-8.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. (2014, 12 31). JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË. Brussel.

freelance netwerk voor zelfstandige ondernemers. (2015, 04 23). Opgehaald van love to be free: http://lovetobefree.ning.com/

Gezondheidsraad. (2008). Taakherschikking in de gezondheidszorg. Den Haag: Gezondheidsraad.

Grol, R., Engels, Y., Mokkink, H., Van den Hombergh, P., Van den Bosch, W., & Van den Hoogen, H. (2004). Het aantal taken van de praktijkassistente in de huisartsenpraktijk is toegenomen. Huisarts&Wetenschap, 325-330.

Heiligers, P., Noordman, J., Korevaar, J., Dorsman, S., Hingstman, L., Van Dulmen, A., & de Bakker, D. (2012). Kennisvraag: praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk, klaar voor de toekomst? Nivel, 25-30.

huisartsen willen bilijke vergoeding en nodige assistentie. (2013, 11 27). Opgehaald van Domus Medica: http://www.domusmedica.be/documentatie/archief/nieuws/5013-huisartsen-w…

Jabaaij, L., & Hingstman, L. (2007, 05). Alleen is maar alleen: huisartsen steeds vaker samen. Huisarts&Wetenschap, pp. 50-51.

Lemiengre, M. (2001). Het basistakenpakket voor de huisartsenpraktijk. Huisarts Nu, 281-315.

Manders, M. (2015, 03 13). Onderzoeksmethoden:Het verschil tussen hypotheses en onderzoeksvragen. Opgehaald van scribbr: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/het-verschil-tussen-hypothese…

Naert, A. (2006, 03 16). vlaamse huisarts zoekt rust in zweden. Opgehaald van medinews: http://www.medinews.be/article.asp?id=59282

national career service. (2013). job profiles: medical secretary. Opgehaald van national career service: https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/planning/jobprofile…

note d'orientation sur le mode d'organisation de la médecine générale. (2014, 10 11). Opgehaald van forum des associations de généralistes: http://www.forumag.be/pdf/note%20orientation.pdf

Nuyens, Y. (2010). Syntheserapport: meer lijn in de eerstelijn. Antwerpen.

online enquête. (2015, 02 17). 10 voordelen van een online enquête. Opgehaald van online enquête: http://www.online-enquete.net/voordelen.htm

overheidsdienst, B. f. (2012). zelfstandige in hoofdberoep. Opgehaald van Belgium: http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/zelfstandigen/…

Project interviews: huisartsenpraktijken. (2014, 10 11). Opgehaald van Domus Medica: http://www.domusmedica.be/images/stories/magie/Project_interviews_KDPO_…

Queen's Printer for Ontario. (2013). 1243 Medical Secretaries. Opgehaald van Ontario ministry of training, colleges and universities: http://www.tcu.gov.on.ca/eng/labourmarket/ojf/pdf/1243_e.pdf

Remmen, R., Coenen, S., Devroey, D., De Maeseneer, D., Christiaens, T., Aertgeerts, B., & De Lepeleire, J. (2013, 02 13). Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"! Opgehaald van Domus Medica: http://www.domusmedica.be/documentatie/archief/nieuws/4605-er-is-geen-t…

RTL. (2012, 4 1). Une aide financière pour éviter la pénurie de médecins généralistes. Opgehaald van RTL: http://www.rtl.be/info/belgique/societe/une-aide-financiere-pour-eviter…

Ruysschaert, T. (2013, 06 21). Rol van betekenis voor de huisarts. De Artsenkrant, pp. 20-21.

Seghers, L., & Vandenberghe, S. (2010). Praktijkassistentie: perceptie van de vlaamse huisarts.

Square, H. (2014, 12 12). Flexibel werken geeft goesting om langer te werken. Opgehaald van Unizo: http://www.unizo.be/hrmcoach/ondernemersnieuws/flexibel_werken_geeft_go…

Stessens, N. (2007). Opstarten als zelfstandige. Geel.

Unizo. (2014). Alles in huis voor uw eigen onderneming. Brussel.

Unizo. (2015, 01 28). Startersservice: alles in huis voor je eigen zaak. Opgehaald van Unizo: http://www.unizo.be/uwzaakstarten/

UNIZO. (2015, 04 30). voorstellingsbrochure. Opgehaald van unizo: http://www.unizo.be/upload/Voorstellingsbrochure%20Unizo/UNIZO_Voorstel…

Van Peel, V. (2006, 03 01). Huisartsen steeds meer in groepspraktijken. Het Nieuwsblad.

Verhelle G, B. R. (2008, november 17). Perceptie van kerntaken en taakdelegatie in huisartsenpraktijken. Opgehaald van Domus Medica: http://www.domusmedica.be/vorming/wetenschapsdag/abstracts2006/988-abst…

Verhofstadt, K. (2015, 02 24). Visie. Opgehaald van groepspraktijk heirnis: http://users.skynet.be/groepspraktijkheirnis/Visie.html

Wat doet unizo voor u. (2014, 08 25). Opgehaald van Unizo: http://www.unizo.be/cm/wat_doet_unizo_voor_u.html

Wijss. (2014, 06 07). Freelance medisch secretaresse worden? Opgehaald van wijss.com: http://www.wijss.com/freelance-medisch-secretaresse-worden/

Download scriptie (2.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2015