De huidige zorgdomotica

Bjorn Ketelslegers, Lucas Gerkens &
Lotte Stevens
  • Lukas
    Gerkens
  • Lotte
    Stevens

 

De huidige zorgdomotica
Een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere

De vergrijzing is een fenomeen dat tegenwoordig vaak aan bod komt. Verschillende beroepsgebieden proberen hierop in te spelen. Zo trachten zorgverleners, zoals een ergotherapeut, samen te werken met experten uit de IT-sector. Door deze samenwerking kan men de zogenaamde 'zorgdomotica'  voor de thuiswonende ouderen optimaliseren. Zorgdomotica is technologisch hulpmiddel dat in evolutie is en meer en meer zal geïntegreerd worden in smart homes, oftewel slimme huizen.  Zorgdomotica is de integratie van technologie en diensten en bevat de elektronische communicatie tussen toepassingen in de woning. De kwaliteit van leven van de bewoner zal hierdoor stijgen en het zorgt tevens voor een verbeterde verzorging van de inwonenden. Domoticasystemen kunnen ingedeeld worden in de toepassingen: telemedicine, leefstijlmonitoring, domotica voor veiligheid, domotica voor omgevingsbesturing en domotica voor geheugenondersteuning. Maar zoals reeds vermeld worden de toepassingen vaak geïntegreerd in één systeem of één smart home. 

Via een praktisch onderzoek, d.m.v. focusgroepen zijn de de onderzoekers te weten gekomen wat de huidige problemen zijn van de thuiswonende ouderen. Uit literatuuronderzoek was er reeds geweten dat de ADL-activiteiten (algemeen dagelijkse levensverichtingen) steeds meer en meer beperkt worden en er problemen optreden. In focusgroep kwamen enkele specifieke problemen naar voren zoals: problemen met keukentoestellen, technologie, verdwalen, vallen,... 
Door een inventarisatie te maken van de huidige domoticatoepassingen voor ouderen kan men zien wat er tegenwoordig voorhanden is aan technologische hulpmiddelen of waar men reeds onderzoek naar het doen zijn. Op deze manier konden de onderzoekers verschillende problemen koppelen aan een domoticasysteem. De veiligheid van de bewoner kan bijvoorbeeld vergroot worden door een systeem dat elektrische apparaten of keukentoestelen automatisch uitschakelt wanneer de bewoner de ruimte verlaat. Er kan uit onderzoek wel geconcludeerd worden dat domoticasystemen nog verder dienen aangepast te worden aan de noden en behoeften van ouderen omdat deze ook steeds veranderen.

Om een beeld te krijgen van de huidige problemen van thuiswonende ouderen en om interessante domoticatoepassingen die hierop inspelen te ontdekken dient u deze scriptie zeker eens te lezen!  

Bibliografie

ARISTOCO. (2015). Cubigo: Cubes. 2015, from http://www.cubigo.com/voor-mij/cubigo-gebruiken/Barlow, J., Singh, D., Bayer, S., & Curry, R. (2007). A systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly people and those with long-term conditions. J Telemed Telecare, 13(4), 172-179. doi: 10.1258/135763307780908058Blasco, R., Marco, A., Casas, R., Cirujano, D., & Picking, R. (2013). A smart kitchen for ambient assisted living. Sensors (Basel), 14(1), 1629-1653. doi: 10.3390/s140101629Brandt, A., Samuelsson, K., Toytari, O., & Salminen, A. L. (2011). Activity and participation, quality of life and user satisfaction outcomes of environmental control systems and smart home technology: a systematic review. Disabil Rehabil Assist Technol, 6(3), 189-206. doi: 10.3109/17483107.2010.532286Breda J., P. J., Hedebouw G., Vogels J. (2007). Programmatie thuiszorgen en ouderenvoorzieningen (pp. 5). Leuven: K.U. Leuven, Universiteit Antwerpen.Castanon, J. A., Maia, M. P., & Silva, M. C. (2012). The ambient intelligence for the sake of accessibility in residential projects: a proper study to the Brazilian scene. Work, 41 Suppl 1, 5686-5688. doi: 10.3233/wor-2012-0920-5686Chernbumroong S., Anthony SA., Yu H. (2015) Perception of Smart Home Technologies to Assist Elderly People,http://www.researchgate.net/publication/228398646_Perception_of_Smart_H…, S., Cesta, A., Cortellessa, G., Coraci, L., Gonzalez, J., Karlsson, L., . . . Otslund, B. (2013, 6-8 June 2013). GiraffPlus: Combining social interaction and long term monitoring for promoting independent living. Paper presented at the Human System Interaction (HSI), 2013 The 6th International Conference on.Costa, N., Domingues, P., Fdez-Riverola, F., & Pereira, A. (2014). A mobile Virtual Butler to bridge the gap between users and ambient assisted living: a Smart Home case study. Sensors (Basel), 14(8), 14302-14329. doi: 10.3390/s140814302DC, F. (2015). GPS-brainstormkit. 2015, from http://www.flandersdc.be/nl/gps53PAS voor u? PAS(t) voor u? Personenalarmsysteem bij thuiswonende zorgvragers: testlabo en behoeftenanalyse (2010).Demiris, G., Rantz, M. J., Skubic, M., Aud, M. A., & Tyrer, H. W., Jr. (2005). Home-based assistive technologies for elderly: attitudes and perceptions. AMIA Annu Symp Proc, 935.Didden M., Engelen K., & L., V. (2013). PWO technologie in de thuiszorg. PHL, Hasselt.Evers H., Van der Leeuw H., & J., T. (2013). Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen (pp. 29). Utrecht: VILANS.Exeter, U. o. (2014). Training elderly in social media improves well-being and combats isolation. 2015, from http://www.exeter.ac.uk/news/research/title_426286_en.htmlFellbaum, K. (2008). The future: communication in an ambient intelligence environment. Technology & Disability, 20(2), 157-171.Frisardi, V., & Imbimbo, B. P. (2011). Gerontechnology for demented patients: smart homes for smart aging. J Alzheimers Dis, 23(1), 143-146. doi: 10.3233/jad-2010-101599Geenen, K. (2010). Ergotherapie in de gerontologie: basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening (Vol. 2 ed.). Leuven: Acco.Government, B. F. (2013). Demografische indicatoren per gewest (Vlaams Gewest). 2014, from http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/…. (2015). Handi-Move Tilbeugel®. 2015, from http://www.handimove.be/nl/producten/handi-move-tilbeugel/#imagesHarper. (2003). Inside the Smart Home (pp. 264). Retrieved from http://www.springer.com/us/book/9781852336882#aboutBook doi:10.1007/b97527Hoenig, H., Taylor, D. H., Jr., & Sloan, F. A. (2003). Does assistive technology substitute for personal assistance among the disabled elderly? Am J Public Health, 93(2), 330-337.Kamel Boulos, M. N., Lou, R. C., Anastasiou, A., Nugent, C. D., Alexandersson, J., Zimmermann, G., . . . Casas, R. (2009). Connectivity for healthcare and well-being management: examples from six European projects. Int J Environ Res Public Health, 6(7), 1947-1971. doi: 10.3390/ijerph607194754Lamprinakos, G., Kosmatos, E., Kaklamani, D., & Venieris, I. S. (2010, 10-12 Sept. 2010). An Integrated Architecture for Remote Healthcare Monitoring. Paper presented at the Informatics (PCI), 2010 14th Panhellenic Conference on.Lattanzio, F., Abbatecola, A. M., Bevilacqua, R., Chiatti, C., Corsonello, A., Rossi, L., . . . Bernabei, R. (2014). Advanced technology care innovation for older people in Italy: necessity and opportunity to promote health and wellbeing. J Am Med Dir Assoc, 15(7), 457-466. doi: 10.1016/j.jamda.2014.04.003Leuven, U. (2015). Training activiteiten uit dagelijkse leven (ADL-training). 2015, from http://www.uzleuven.be/revalidatiecentrum/training-activiteiten-uit-dag…, M. (2012). Decision support at home (DS@HOME)--system architectures and requirements. BMC Med Inform Decis Mak, 12, 43. doi: 10.1186/1472-6947-12-43Martin, S., Augusto, J. C., McCullagh, P., Carswell, W., Zheng, H., Wang, H., . . . Mulvenna, M. (2013). Participatory research to design a novel telehealth system to support the night-time needs of people with dementia: NOCTURNAL. Int J Environ Res Public Health, 10(12), 6764-6782. doi: 10.3390/ijerph10126764Martin, S., Kelly, G., Kernohan, W. G., McCreight, B., & Nugent, C. (2008). Smart home technologies for health and social care support. Cochrane Database Syst Rev(4), Cd006412. doi: 10.1002/14651858.CD006412.pub2Meulendijk, M., Van De Wijngaert, L., Brinkkemper, S., & Leenstra, H. (2011). AmI in good care? Developing design principles for ambient intelligent domotics for elderly. Inform Health Soc Care, 36(2), 75-88. doi: 10.3109/17538157.2010.542528Miori, V., Russo, D., & Concordia, C. (2012). Meeting people's needs in a fully interoperable domotic environment. Sensors (Basel), 12(6), 6802-6824. doi: 10.3390/s120606802Mokhtari, M., Aloulou, H., Tiberghien, T., Biswas, J., Racoceanu, D., & Yap, P. (2012). New trends to support independence in persons with mild dementia: a mini-review. Gerontology, 58(6), 554-563. doi: 10.1159/000337827Morris E., e. a. (2013). Smart-Home Technologies to Assist Older People to Live Well at Home. Journal of Aging Science, 1(1), 9.Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.55mutualiteit, C. C. (2012). Waarover krijg ik woonadvies? , 2014, from http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/aangepast-wonen/thuis-…. (2007). Handelingsdiagnoseformulier (HDF)/ Hasselt Occupational Performance Profile (HOPP)Pinna G., Mommens F., Vandeven L., & S., W. (2014). Technologie in de thuiszorg. PXL, Hasselt.Rashidi, P., & Mihailidis, A. (2013). A survey on ambient-assisted living tools for older adults. IEEE J Biomed Health Inform, 17(3), 579-590.Reeder, B., Meyer, E., Lazar, A., Chaudhuri, S., Thompson, H. J., & Demiris, G. (2013). Framing the evidence for health smart homes and home-based consumer health technologies as a public health intervention for independent aging: a systematic review. Int J Med Inform, 82(7), 565-579. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2013.03.007S.J, J. (2008). Domotica Technologie in de intramurale ouderenzorg: Inventarisatie van Domotica technologie en de invloed van deze technologie op de inzet van personeel. (pp. 37): Universiteit Twente.Siegel, C., Hochgatterer, A., & Dorner, T. E. (2014). Contributions of ambient assisted living for health and quality of life in the elderly and care services--a qualitative analysis from the experts' perspective of care service professionals. BMC Geriatr, 14, 112. doi: 10.1186/1471-2318-14-112Siegel, C., Prazak-Aram, B., Kropf, J., Kundi, M., & Dorner, T. (2014). Evaluation of a modular scalable system for silver-ager located in assisted living homes in Austria--study protocol of the ModuLAAr ambient assisted living project. BMC Public Health, 14, 736. doi: 10.1186/1471-2458-14-736Siriwardena, A. N. (2009). Current state and future possibilities for ambient intelligence to support improvements in the quality of health and social care. Qual Prim Care, 17(6), 373-375.Van Hoof, J., & E., J. M. W. (2012). Zorgdomotica (1 ed.). Houten: Bohn Stafleu van Logum.56van Hoof, J., Kort, H. S., Rutten, P. G., & Duijnstee, M. S. (2011). Ageing-in-place with the use of ambient intelligence technology: perspectives of older users. Int J Med Inform, 80(5), 310-331. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2011.02.010Vandeurzen, J. (2010). Vlaams ouderenbeleidsplan 2010-2014. 10-16.WHO. (2002). Nederlandse vertaling van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health'. Geneva

Download scriptie (1.55 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2015
Thema('s)