De impact van arbeidsflexibiliteit op het buitenlandse investeringsgedrag van Belgische KMO’s

Lisa
Wilrycx

Persartikel

19 mei 2015     

Voor onmiddellijke vrijgave

Opgeleide werknemers dragen bij tot internationalisering.

Onderzoek van een masterstudent aan de KU Leuven gaat na welke invloed flexibele werknemers uitoefenen op het buitenlands investeringsgedrag van Belgische kleine- en middelgrote ondernemingen. Indien een onderneming in staat is haar werknemers snel en/of relatief goedkoop te heralloceren, kan deze als arbeidsflexibel beschouwd worden. Uit de resultaten wordt vastgesteld dat het opleiden van werknemers cruciaal blijkt, echter het aanwerven van arbeiders en uitzendarbeiders lijkt geen drijfveer te zijn voor internationalisering.

Een onderneming wordt in het onderzoek als arbeidsflexibel beschouwd indien ze parttimers, arbeiders, uitzendkrachten en werknemers van bepaalde duur in dienst heeft. Alsook wanneer de onderneming voldoende opleidingen aanbiedt. Via deze verschillende maatstaven kan de onderneming haar personeel beter inzetten, waardoor ze zich sneller en op goedkopere wijze kan aanpassen aan een veranderende economische omgeving. Aan de hand van deze flexibiliteit werd er onderzocht of deze een invloed uitoefent op het buitenlands investeringsgedrag van Belgische KMO’s.

Opleiding
Uit het onderzoek werd vastgesteld dat het cruciaal blijkt voor een onderneming om haar werknemers voldoende opleidingen aan te bieden. Goed opgeleid personeel zorgt er namelijk voor dat een onderneming meer geneigd zal zijn om in het buitenland te investeren. Dit kan verklaard worden doordat België een kennis- en innovatiegedreven economie betreft. Men kan zich enkel succesvol op de buitenlandse markt richten wanneer de werknemers over voldoende kennis en ervaring beschikken. Ook parttime werknemers en werknemers van bepaalde duur blijken een positieve invloed uit te oefenen op het buitenlands investeringsgedrag van een KMO.

Arbeiders en uitzendarbeiders           
Toch blijkt dat niet al de verschillende vormen van flexibele werknemers bijdragen tot dit buitenlands investeren. Flexibele werknemers, onder de vorm van arbeiders of uitzendarbeiders, zorgen ervoor dat een KMO niet zou gaan investeren in het buitenland. Ook dit kan verklaard worden door het feit dat internationaliserende ondernemingen kennis gedreven zijn en deze kennis zich niet voldoende bevindt bij de arbeiders in de KMO.

De resultaten werden bekomen met behulp van de financiële gegevens van de Bureau van Dijk databank Belfirst voor de periode van 2005 tot en met 2013, van 7610 Belgische kleine- en middelgrote ondernemingen.

EINDE VAN HET BERICHT/---------------------------------------------------------------------------------

Over KU Leuven

De faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven biedt academische bachelor- en masteropleidingen aan op de campus in Antwerpen. Binnen de associatie bieden deze opleidingen aan alle studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, om hen voor te bereiden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Contactpersoon: Lisa Wilrycx (lisa.wilrycx@student.kuleuven.be)

Bibliografie

1                Bibliografie

ABVV. z.j. Dossier deeltijds werken. ABVV Algemene centrale.

Almeida, R. & Carneiro, P. 2009. Enforcement of labor regulation and firm size. Journal of Comparative Economics, 37(1): 28 – 46.           

Altink, W. Schoonman, W. & Seegers, J. 2004. Menselijk kapitaal: de ontwikkeling van mensen in een organisatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum b.v.    

Ana, B., Inmaculada, B.M., Juan, C.B.L. & Roca-Puig, V. 2008. External and internal labor flexibility in Spain: a substitute of complementary effect on firm performance? Universitat Jaum I.     

Argoservices. 2007. Flexibele arbeid: uitzendarbeid onder de loep. http://www.agroservices.be, geraadpleegd op 12 november 2014.           

Besley, T. & Burgess, R. 2004. Can Labor Regulation Hinder Economic Performance? Evidence from India. The Quarterly Journal of Economics, 119(1): 91-134.

Bevan, A. & Estrin, S. 2000.The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies. William Davidson Institute Working Paper, 342. 

Bierman, L., Hitt, M.A., Uhlenbruck, K. & Shimizu, K. 2005. The Importance of Resources in the Internationalization of Professional Service Firms: The Good, the Bad and the Ugly. Academy of Management Journal, 49(6): 1137. 

Bird, R. & Knopf, J. 2009. Do wrongful-discharge laws impair firm performance? Journal of Law and Economics, 52(2): 197-222.     

Bisciari, P. & Piette, Ch. 2007. Directe investeringen en aantrekkelijkheid van België. Economisch Tijdschrift. 

Brewster, C., Tregaskis, O. & Valverde, M. 2000. Labor flexibility and firm performance. International Advances in Economic Research, 6(4): 649-661.          

Boschmans, K., Bouyon, S., Lenoux, F., Martin, I. & Van Caillie, D. 2012. Internationalisering van KMO’s: Hoe slagen in het buitenland. Brussel: De Boeck Larcier.

Cambré B., Delarue, A., Gryp, S., Marx, S. & Van Hootegem, G., 2005. Buigen of barsten. Uitzendarbeid en tijdelijke arbeid: functionele equivalenten? 64-78. Leuven: Acco.         

Charlton, A. 2006. Foreign Direct Investment. IPD's Financial Markets Task Force.

Claeys, T. & De Maeseneire, W. 2006. De financieringsmogelijkheden en- moeilijkheden van internationaliserende KMO’s in Vlaanderen. Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie.     

Clarysse, B. Van de Velde, E. & Vereertbrugghen, C. 2009. Internationaliseringsstrategie van Vlaamse ondernemingen. Universiteit Gent.

Conconi, P. Sapir, A. & Zanardi, M. 2010. The Internationalization Process of Firms: from Exports to FDI? Solvay Brussels School Working paper. 198: National Bank of Belgium.

Cuñat, A. & Melitz, M.J. 2012. Volatility, Labor Market Flexibility, and the Pattern of Comparative Advantage. Journal of the European Economic Association, 10(2): 225-254.       

Debusschere, L. & Popelier, E. 2011. Onderzoek naar het nut en het gebruik van de Sociale Balans. Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Gent.

Dekker, P., De Mooij, R., Edervaan, S., Jehoel-Gijsbers, G., Soede, A. & Wildeboer, J-M. 2003. Europese Verkenning 1: Sociaal Europa. Sociaal en cultureel planbureau.

Delbecque, V., Méjean I. & Patureau, L. 2007. What impact of Labor Market Institutions on FDI decisions? An investigation using French-firm data. European Forecasting Research Association for the Macro Economy.          

De Prijcker, S. 2014a. Onderzoeksmethodologie FM: Overzicht kansbegrippen en regressie - Univariate testen en Regressie-analyse. KU Leuven.   

De Prijcker, S. 2014b. Onderzoeksmethodologie FM: Limited dependend variable models. KU Leuven.

De Prijcker, S. 2014c. Onderzoeksmethodologie FM: Panel Data. KU Leuven.

De Voldere, I., Mertens, K., Sleuwaegen, L. & Wastyn, A. 2013. Study on the export and FDI potential of Belgian companies. Brussels: IDEA Consult.          

Dewit, G., Görg, H. & Montagne, C. 2009. Should I stay or should I go? Foreign direct Investment, Employment Protection and Domestic Anchorage. Review of world economics, 145(1): 93-110.          

De Witte, H., Forrier, A., Sels, L., Vander Steene, T. & Van Hootegem, G. 2001. Cahier 4: Gelijk loon voor gelijk werk? Arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke werknemer. Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk  Arbeidsmarktrapportering.

Benjamin B. Dunford, B., Snell, S. & Wright, P. 2001. Human resources and the Resource based view of the firm.  Cornell University.      

Edelman, L.F., Manolova, T.S. & Onkelinx, J. 2012. The role of employee human capital in the accelerated internationalization of SMEs: Empirical evidence from Belgium. Frontiers of Entrepreneurship Research, 32(16): 619-633.           

Europese Commissie. 2006. De nieuwe definitie van KMO’s: informatiebrochure en modelverklaringen. Ondernemingen en industrie.        

Europese Commissie. 2014. Ondersteuning van de internationalisering van KMO’s. Bureau voor publicaties van de Europese Unie.   

Eurostat. 2013. International trade and foreign direct investments. Eurostat.

Fuss, C., Paeleman, I. & Vanacker, T. 2013. Het belang van de juiste hoeveelheid ondernemingsmiddelen voor het exportgedrag van bedrijven. Nationale Bank België Working paper, 248.        

Helpman, E. & Itskhoki, O. 2009. Labour Market Rigidities, Trade and Unemployment. Review of Economic Studies, 77(3): 1100 – 1137.    

HRM coach. z.j. Werken met uitzendarbeid. UNIZO.      

Htun Wai, H & Noichangkid, P. 2012. The internationalization of born global SMEs in Northern Sweden: A network perspective. University Umea, Business and economics.

Jensen, M. 1986. Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76(2).           

Jiangyan, Y. & Walsh, J.P. 2010. Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach, IMF Working paper 10/187: International Monetary Fund Asia Pacific Department.  

Jobat. 2014. Deeltijds werkenden minder tevreden over loopbaan. http://www.jobat.be., geraadpleegd op 22 april 2014. 

Kishan, R. Mogab, J. & Vacaflores, D.E. 2013. Labor Market Rigidity and Foreign Direct Investment: The Case of Europe. Applied Econometrics and International Development, 13(1): 35-54.  

Kumar, N. 2007. Emerging TNCs: trends, patterns and determinants of outward FDI by Indian enterprises. Transnational Corporations, 16(1): 1-26.       

 

Leibrecht, M. & Scharler, J. 2007. How important is Employment Protection Legislation for Foreign Direct Investment Flows in Central and Eastern European Countries. Economics of Transition, 17(2): 275-295.     

Melitz, M.J. 2009. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, 71(6): 1695-1725.         

Narayanan, K. & Thomas, R. 2013. Outward FDI, Exports and Technological Efforts: a study of Indian Manufacturing Firms. Indian Institute of Technology Bombay.

OECD. z.j. FDI Statistics and data. http://www.oecd.org, geraadpleegd op 20 oktober 2014.    

OECD Employment Outlook. 2003. Employment Protection and Labour Market Performances. http://stats.oecd.org, geraadpleegd op 20 oktober 2014.      

Olney, W. 2013. A race to the bottom? Employment protection and foreign direct investment. Journal of International Economics, 91(2): 191-200.     

Onkelinx, J. & Sleuwaegen, L. 2014. International commitment, post-entry growth and survival of international new ventures. Journal of Business Venturing, 29(1): 106-120.

Pete, C. z.j. Roteren doet je leren! Jobrotatie als inschakelingsinstrument. https://www.werk.be, geraadpleegd op 17 november 2014.   

Portaal Belgium. 2012. Arbeidsovereenkomsten: onderscheid volgens de aard van de arbeid. Belgische Federale Overheidsdiensten. http://www.belgium.be/nl/werk, geraadpleegd op 15 november 2014.        

Rodgers, G. 2007. Labour Market Flexibility and Decent Work. International Institute for Labour Studies Working paper, 47. Economic and Social Affairs.  

Securex. 2014. Eenheidsstatuut werpt sluiers af. Sociaal Secretariaat Securex. http://www.securex.be, geraadpleegd op 20 oktober 2014.  

Seker, M. 2012. Rigidities in Employment, Protection and Exporting. Policy research working paper. 5303. The World Bank.           

Specchia, G.L. & Vandenberghe, V. 2013. Is Part-time Employment a Boon or Bane for Firm Productivity? Katholieke Universiteit Leuven.    

UNIZO. 2014. Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders – bedienden: wat zijn de nieuwe regels? http://www.unizo.be, geraadpleegd op 20 oktober 2014.      

Uzagalieva, A. 2006. Labor Market Flexibility, International Competitiveness and Patterns of Trade. International Economics, 59(2): 225-246. 

Vlaamse regering. 2013. Sector convenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de uitzendarbeid (PC 322).