De invloed van bestuursleden en blockholders op de internationalisatie: een toepassing op de Russische olie- en gasindustrie

Roel
Segers

Internationalisatie van Russische olie- en gasindustrie weldegelijk deels afhankelijk van bestuursleden

Onderzoek wijst uit dat niet enkel het management een doorslaggevende stem heeft inzake de internationalisatie van bedrijven. Bestuursleden blijken dergelijke strategische beslissingen namelijk ook mee te beïnvloeden. Bestuursleden moeten zorgvuldig gekozen worden, de leden van de raad van bestuur moeten namelijk bekwaam zijn het management te monitoren en te adviseren. Een gedeelte van de bestuursleden is vaak werkzaam in de organisatie zelf en behoort tot een deel van het management. Een ander deel draagt dan weer de rol van onafhankelijke bestuurder en is dus niet werkzaam in de organisatie. Zij zorgen voor de kennis en ervaring die een onderneming nodig heeft bij het bevaren van haar koers. Eerder onderzoek had reeds aangetoond dat bestuursleden bepalend zijn voor de waarde van een bedrijf. Onderzoek naar de invloed van bestuursleden op de internationalisatie van ondernemingen bestond echter nog niet.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een student Handelswetenschappen aan de KU Leuven en bestudeert de materie aan de hand van de gegevens van bedrijven die zich situeren in de Russische olie- en gasindustrie. Binnen het onderzoek werden de rollen van zowel de onafhankelijke als de buitenlandse bestuursleden geanalyseerd. Ook de invloed die grote aandeelhouders hebben op de internationalisatie werd onderzocht. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek duiden aan dat onafhankelijke bestuursleden een negatieve invloed zouden hebben op de internationalisatie van bedrijven uit de betrokken sector. Ondanks het feit dat buitenlandse bestuursleden slechts zelden voorkomen binnen de onderzochte industrie zouden ze weldegelijk een positieve invloed hebben op de internationalisatie. Het feit dat buitenlandse bestuursleden zelden teruggevonden worden, is te wijten aan het feit dat slechts een klein deel van de zogenaamde blockholders buitenlandse aandeelhouders zijn. Het zijn namelijk net de buitenlandse aandeelhouders die organisaties onder druk zetten om buitenlandse bestuursleden aan te stellen om hun kapitaal te vertegenwoordigen. Dit impliceert nogmaals dat de Russische olie- en gasindustrie een markt is die wordt afgeschermd van de buitenwereld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven in de betrokken sector gemiddeld worden beheerd door één blockholder. Dit aantal kan verantwoord worden op basis van twee oorzaken. Ten eerste wordt de industrie gedomineerd door slechts enkele grote spelers die vaak zelf meerderheidsaandeelhouder zijn van kleinere spelers. Ten tweede wordt een groot deel van de bedrijven beschouwd als staatsbedrijven waarbij de overheid minstens 50% van de aandelen bezit. De invloed die blockholders uiteindelijk hebben op de internationalisatie is over het algemeen positief, enkel wanneer het betreft te gaan omtrent een staatsbedrijf treedt er een negatief verband op. Ook dit impliceert dat het vooral de overheid is die de markt in bepaalde mate tracht af te schermen van de buitenwereld.

Bibliografie

Aguilera, R. V. (2005). Corporate governance and director accountability: An institutional comparative perspectiva. British Journal of Management, 16(1) , 39-53. Allen, J., & Phillips, G. M. (2000). Corporate equity ownership, strategic alliances and product market relationships. Journal of Finance, 55 (6) , 2791-2815.

Barkema, H. G., & Chvyrkov, O. (2007). Does top management team diversity promote or hamper foreign expansion. Strategic Management Journal, 28 , 663-80.

Barrosso, C., Villegas, M. M., & Pérez-Calero, L. (2011). Board influence on a firm's internationalization. Corporate governance: an international review, 19(4) , 351- 367.

Baysinger, R. D., & Butler, H. N. (1985). Corporate governance and the board of directors: Performance effects of changes in board composition. Journal of Law, Economics and Organization 1 , 101-124.

Bethel, J., Liebeskind, J., & Opler, T. (1998). Block share purchases and corporate performance. Journal of Finance, 53 , 605-634.

Bird, A., Buchanan, R., & Rogers, P. (2004). The seven habits of an effective board. European Business Journal, 16 , 128-135.

Black, B., & Kraakman, R. (1996). A self-enforcing model of corporate law. Harvard Law Review, 109 , 1911-1982. Boycko, M., Shleifer, A., & Vishny, R. (1996). A theory of privatization. Economic Journal, 106 , 309-319.

Brickley, J. A., & James, C. M. (1987). The takeover market, corporate board composition and ownership structure: The case of banking. Journal of Law and Economics 30 , 161-180.

BvD. (2015). Amadeus. Opgeroepen op mei 08, 2015, van Bureau van Dijk: www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/company-information/internationalpro…

Ceysens, P. (2008, juli 1). Agentschap Ondernemen NACEBEL. Opgeroepen op december 15, 2014, van Agentschap Ondernemen: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/srhow… e_code_juli_2008.pdf

Choi, H. M., Sul, W., & Min, S. K. (2012). Foreign board membership and firm value in Korea. Management Decision, 50(2) , 207-233.

Coase, R. H. (1992). The institutional structure of production. American Economic Review, 82 (4) , 713-719. 31

Coles, J. L., Naveen, D. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does one size fit all? Journal of Financial Economics 87 , 329-356.

Dalton, D., Daily, C., Johnson, J., & Ellstrand, A. (1999). Number of directors and financial performance: a meta-analysis. Academy of Management journal 42 , 674-686.

European Commission. (2009, november). Overview of Family-Business-Relevant Issues: research, networks, policy measures and existing studies. Opgeroepen op 12 2014, 2014, van Enterprise and industry directorate-general: Promotion of SMEs' competiveness: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/f…

Fernandez, Z., & Nieto, J. M. (2006). Impact of ownership on the international involvement of SMEs. Journal of International Business Studies, 37 , 340-351.

Filatotchev, I., Buck, T., & Zhukov, V. (2000). Downsizing privatized firms in Russia, Ukraine an Belarus. Academy of Management Journal, 43(3) , 286-304.

Finch, E. (2005). Are some outside directors better than others? Evidence from director appointments from Fortune 1000 firms. Journal of Business 78 , 1943-1971.

Fitzsimmons, R. S. (2012). Women on boards of directors: Why skirts in seats aren't enough. Business Horizons (55) , 557 - 566.

Frydman, R., Gray, C., Hessel, M., & Rapaczynski, A. (1999). When does privatization work? The impact of private ownership on corporate performance in transition economies. Quarterly Journal of Economics, 114 , 1153-1191.

Greve, P., Nielsen, S., & Ruigrok, W. (2009). Transcending borders with international top management teams: a study of European financial multinational corporations. European Management Journal, 27(3) , 213-24.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Modeling Count Data: Poisson Regression Model. In D. N. Gujarati, & D. C. Porter, Basic Econometrics (pp. 576-579). New York: Mc Graw Hill.

Harris, O., Madura, J., & Glegg, C. (2010). Do managers make takeover financing decisions that circumvent more effective outside blockholders? The quarterly review of economics and finance, 50 , 180-190.

Hendry, K., & Kiel, G. C. (2004). The role of the board in firm strategy: Integrating agency and organizationial control perspectives. Corporate governance: an international review 12 , 500-520.

Hermalin, B. E., & Weisbach, M. E. (1989). The determinants of board composition. Rand Journal of Economics 19 , 95-112.

Hermalin, B., & Weisbach, M. (1991). The effects of board composition and direct incentives on firm performance. Financial Management 20 , 101-112. 32

Iwasaki, I. (2008). The determinants of board composition in transforming economy: Evidence from Russia. Journal of Corporate Finance, 14 , 532-549.

Jenner, L., Dyer, M., & Whitham, L. (2008). Catalyst census of women board of directors of the FP500: voices from the boardroom. Opgeroepen op mei 08, 2015, van Catalyst: http://www.catalyst.org/publication/261/2007-catalyst-census-of-womenbo…

Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. Journal of Finance 48 , 831-880. Kaplan, S. N., & Minton, B. A. (1994). Appointments of Outsiders to Japanese Boards, Determinants and Implications for Managers. Journal of Financial Economics, 36 , 224-258.

Kostikova. (2003). Kodeks korporativnogo povedeniya- korporativnoe povedenie v Rossii. Moskou: Ekonomika.

Kroll, M., Walters, B. A., & Le, S. A. (2007). The impact of board composition and top management team ownership structure on post-IPO performance in young entrepreneurial firms. Academy of Management Journal , 1198-1216.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The economics consequences of legal origins. Journal of Economic Literature, 46 (2) , 285-332.

La Rocca, M., & Montalto, F. (2013). The value of blockholders shaped by moderators. Journal of Business Economics and Management, 14 (1) , 313-327.

Lazareva, O., Rachinsky, A., & Stepanov, S. (2007). A survey of Corporate Governance in Russia, Working paper No. 103. Moskou: Centre for Economic and Financial Research, New Economic School.

Leech, D., & Leahy, H. (1991). Ownership structure, control type classifications, and the performance of large Britisch companies. Economic Journal, 101 (2) , 1418-1437.

Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A modest proposal for improved corporate governance. Business Lawyer 48 (1) , 59-77.

Loderer, C., & Waelchli, U. (2010). Protecting minority shareholders: Listed versus unlisted firms. Financial Management, 39 (1) , 33-57.

Lorsch, J., & MacIver, E. (1989). Pawns or potentates: The reality of America's Corporate Boards. Boston, Massachuttes: Harvard Business School Press.

Mace, M. (1971). Directors, Myth, and Reality. Boston, Massachuttes: Harvard Business School Press.

Martin, K. J., & McConnell, J. J. (1991). Corporate Performance, Corporate Takeovers, and Management Turnover. The Journal of Finance, 46 (2) , 671-687.

Myers, S. C. (2000). Outside equity. Journal of Finance, 55 (3) , 1005-1037. 33

Nicholson, G. J., & Kiel, G. C. (2004). Breakthrough board performance: How to harness your board's intellectual capital. Corporate governance: The international journal of effective board performance, 4 , 5-23.

Nielsen, S. (2010). Top management team internationalization and firm performance. The mediating role of foreign market entry. Management international Review , 185- 206.

Oxelheim, L., & Randoy, T. (2003). The impact of foreign membership on firm value. Journal of Banking and Finance, 27(12) , 2369-92.

Pugliese, A., Bezemer, P. J., Zattoni, A., Huse, M., Van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2009). Boards of director's contribution to strategy: A literature review and research agenda. Corporate governance: An international Review, 17 , 292-306.

Pye, A., & Pettigrew, A. (2005). Studying boards context, process, and dynamics: Some challenges for the future. British journal of Management 16(1) , 27-38.

Rivas, J. L. (2012). Board versus TMT international experience: a study of their joint effects. Cross Cultural Management: An international journal , 546-562.

Rivas, J. L., Hamori, M., & Mayo, M. (2009). Board composition and firm internationalization. Academy of Management proceedings , 1-6.

Rosenstein, S., & Wyatt, J. G. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. Journal of Financial Economics 26 , 175-191.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52 , 737-784.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large shareholders and corporate control. Journal of Political Economy, 94 , 461-488. Stulz, R. M. (1988). Managerial control of voting rights: Financing policies and the market for corporate control. Journal of Financial Economics, 20 , 25-54.

Sugiura, F. (2007). Economic transformation and corporate finance in the postcommunist world. In B. Dallago, & I. Iwasaka, Corporate Restructuring and Governance in Transition Economies (pp. 40-62). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Union, C. o. (2015). EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. Opgeroepen op april 2015, 12, van European Union: http://www.europa.eu/newsroom/highlights/specialcoverage/eu_sanctions/i…

Williamson, O. E. (1988). Corporate finance and corporate governance. Journal of Finance, 43 (3) , 567-591.

Wruck, K. H. (1989). Equity ownership concentration and firm value: evidence from private equity financings. Journal of Financial Economics, 23(1) , 3-28. 34

Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal of Financial Economics , 185-211.