Duitse export: Analyse van de determinerende factoren

Dieter De Graeve
Persbericht

Duitse export: Analyse van de determinerende factoren

Kwaliteit van bedrijvennetwerk brandstof voor Duitse exportmotorOp dit moment staan de Duitse export en auto-industrie door enkele schandalen even onder druk, maar dat doet niets af aan het feit dat Duitsland er als enige grote Europese macht in geslaagd is om de financiële en economische crisis volledig en snel te doorstaan. Dat heeft het land in grote mate te danken aan zijn enorm sterke exportpositie. Dit succes is onder meer te danken aan een (politieke) ideologie gericht op kwaliteit op verschillende vlakken. Het Duitse verhaal is in vele opzichten uniek.

Een busrit van om en bij de vijf uur brengt ons naar het centrum van de Duitse industrialisatie en het symbool van het Duitse exportsucces: het Ruhrgebied. De Duitse economie vertoont vandaag nog weinig zwakheden. Wellicht rondt Duitsland eind dit jaar, zelfs ondanks de tegenslagen in de auto-industrie, de magische kaap van 3 biljoen euro bruto binnenlands product. Dat is voornamelijk te danken aan de lage werkloosheid, hoge arbeidsproductiviteit en competitiviteit, waardoor hun exportcijfers hoog zijn en Duitsland enorme handelsoverschotten kan boeken. Daarnaast zal de - voor Duitsland – ondergewaardeerde euro er mee voor zorgen dat de exportcijfers hoog blijven.

De Duitse export teert voornamelijk op machines, voertuigen en chemicaliën en richt zich voornamelijk op handel binnen de Europese Unie. Dat maakt het Duitse model in vele opzichten uniek. Uit een analyse van de competitiviteitsdata, verzameld door het World Economic Forum van de 45 meest geavanceerde economieën ter wereld, blijkt duidelijk dat de enorme exportcijfers van Duitsland voornamelijk verklaard worden door enerzijds de grootte van hun interne markt en de ontwikkeling en anderzijds kwaliteit van het aanwezige bedrijvennetwerk. 

Dit betekent verrassend genoeg dat de impact van zaken zoals de efficiëntie van de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het hoger onderwijs en de beroepstraining schromelijk overschat worden. Wanneer we de meest geavanceerde economieën vergelijken kunnen we stellen dat deze zaken het verschil niet langer maken.

Er is wel een hoge correlatie vast te stellen tussen de pijlers innovatie, technologie, infrastructuur en de kwaliteit van het nationale bedrijvennetwerk. Wanneer een geavanceerd land vandaag de dag het verschil wil maken op het vlak van export, wordt er in elk geval een bepaald basisniveau verwacht op het vlak van technologie, infrastructuur en innovatie. Dit is nodig om de mogelijkheid tot een kwalitatief bedrijvennetwerk van KMO’s en multinationals te kunnen waarborgen, omdat hier duidelijk het verschil gemaakt wordt. 

Extreme exportcijfers

Tijdens de analyse van de export- en competitiviteitscijfers van Duitsland werd, naast de doorslaggevende factoren voor het exportsucces, ook de unieke positie van de Duitse export nogmaals duidelijk. Wanneer we de exportcijfers van de 45 meest geavanceerde economieën vergelijken, zien we duidelijk twee landen afwijken: de Verenigde Staten en Duitsland.

De uitvoer van beide landen is enorm, en het mag dus geen verrassing zijn dat, op Japan en Zwitserland na, deze landen het hoogst scoren op het vlak van kwaliteit van het nationale bedrijvennetwerk. (Noot: China werd nog niet aanzien als volledig geavanceerde economie)

Unieke ideologie

Het Duitse exportsucces komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Het recept ervoor gaat terug tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1945 verwachtte niemand dat Duitsland in staat zou zijn om snel te herstellen van de economische (en sociale) schade die het land had geleden. Niets was echter minder waar. Dankzij een nieuwe munt, een onafhankelijke centrale bank, de grote hoeveelheid arbeidskrachten en de internationale acceptatie van Duitsland kon het land zijn rug rechten. Gecombineerd met een unieke ideologie, de zogenaamde ‘soziale Marktwirtschaft’, slaagde Duitsland er zelfs in om al vijf jaar na de oorlog in ware economische wonderjaren terecht te komen.

Ludwig Erhard legde de basis voor deze ideologie. Het is een combinatie van een kapitalistische marktstructuur en een sociale markteconomie. Elk Duits bedrijf en elke Duitse consument zijn nog steeds doordrongen van deze denkwijze. Een groot deel van de basis van de Duitse exportsuccessen kan hier worden gevonden, vanwege de sterke focus op vrije handel, vrije prijsformatie en kwalitatieve producten en diensten.

Terugslag

De hereniging van Duitsland in de jaren 90 veroorzaakte een recessie met hoge werkloosheid, wat uiteraard een enorme terugslag voor de groei betekende. Het zou tot aan het begin van het nieuwe millennium duren vooraleer er een oplossing gevonden werd. Het waren de politieke beslissingen gebaseerd op (arbeids)flexibilisering, loonmatiging en besparingen die de ommekeer hebben ingeluid. 

De grootste impact was voornamelijk afkomstig van de Hartz-hervormingen. De beslissingen deden de loonkost stabiliseren, de werkloosheid dalen en de export stijgen. Dit politieke beleid, in combinatie met de ‘soziale Marktwirtschaft’-ideologie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Duitsland de financiële crisis van 2009 relatief goed kon doorstaan. Duitsland is daardoor een tot op vandaag van de grootste economische en exportmachten ter wereld.

Laagste uurlonen nog steeds in ex-DDR

Een van de grootste problemen waar Duitsland op dit moment mee kampt, zijn de regionale verschillen op het vlak van bruto uurlonen. Het lijkt aannemelijk dat die verschillen relatief beperkt zijn, maar dat klopt niet. In het voormalige Oost-Duitsland liggen de uurlonen zo’n vijf euro lager dan de uurlonen in het vroegere West-Duitsland. 

Op de figuur hieronder geeft de rode lijn duidelijk de scheiding aan tussen West en Oost en de regionale verschillen. Het is vaak op basis van deze gegevens dat wordt gesteld dat Duitsland met twee snelheden groeit. Anderzijds valt het wel op dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in het vroegere Oost-Duitsland gemiddeld zo’n 1 euro bedraagt, terwijl dat in West-Duitsland vaak oploopt tot bijna 5 euro.

Beslissingen voor de toekomst

Op langere termijn moet de Duitse politiek er voornamelijk op toezien dat het land aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders. Die denken sinds de economische crisis wel twee keer na over hun geldallocatie. De enorme inzet van Duitsland op de energietransformatie of ‘energiewende' maken het wel aannemelijk dat Duitsland wederom de juiste beslissingen voor de toekomst neemt. 

Bibliografie

- Adkins, T. (2015). What the national debt means to you. Investopedia. Retrieved from

http://www.investopedia.com/articles/economics/10/national-debt.asp

- Alcidi, C., Giovannini, A., & Gros, D. (2012). 'Grexit': Who would pay for it (1st ed., pp. 1-8).

Brussel: Centre for European Policy Studies (CEPS). Retrieved from

http://www.ceps.eu/system/files/book/2012/05/PB272%20CA%20AG%20%20DG%20…

of%20Grexit.pdf

- Allen, P. (2009). Margaret Thatcher was 'horrified' by the prospect of a reunited

Germany. The Telegraph. Retrieved from

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/6480413/Margar…

- Are Global Imbalances at a Turning Point. (2015) (1st ed.). Washington. Retrieved from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/c4.pdf

- Athanassiou, P. (2009). Withdrawal and explusion from the EU and EMU (1st ed., pp. 1-50).

Frankfurt: European Central Bank. Retrieved from

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecblwp10.pdf

- Atlas of Economic Complexity,. (2015). The Atlas of Economic Complexity. Retrieved 13

March 2015, from http://www.atlas.cid.harvard.edu

- Banister, J., & Cook, G. (2011). China’s employment and compensation costs in manufacturing

through 2008 (1st ed., pp. 1-14). Washington, D.C.: U.S. Bureau of Labor Statistics. Retrieved

from http://www.bls.gov/opub/mlr/2011/03/art4full.pdf

- Behringer, J., Theobald, T., & van Treeck, T. (2014). Einkommens- und Vermögensverteilung

in Deutschland: Eine makroökonomische Sicht (1st ed., pp. 1-16). Düsseldorf: Institut für

Makroökonomie und Konjukturforschung (IMK). Retrieved from

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_99_2014.pdf

- Bernanke, B. (2015). Germany's trade surplus is a problem. Brookings. Retrieved from

http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/04/03-germany-tr…

- Bleiker, C. (2013). German party says 'no' to the euro, 'yes' to the EU | Germany | DW.COM |

11.03.2013. Deutsche Welle. Retrieved 4 June 2014, from http://www.dw.com/en/germanparty-says-no-to-the-euro-yes-to-the-eu/a-16…

- Brzeski, C. (2013). Kritiek op handelsoverschot is onzin. Duitsland Instituut. Retrieved 1

February 2015, from http://duitslandinstituut.nl/artikel/108/commentaar-kritiek-ophandelsov…

- Brzeski, C. (2014). Valse Beierse hoop. Duitsland Instituut. Retrieved 2 February 2015, from

http://duitslandinstituut.nl/artikel/8994/commentaar-brzeski-valse-beie…

- Brzeski, C. (2012). Column: De streber berispt. Duitsland Instituut. Retrieved 8 June 2014,

from http://duitslandinstituut.nl/artikel/2912/column-de-streber-berispt

- Bundesbank,. (2015). Monthly Report - March. Retrieved 11 April 2015, from

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Re…

15_03_monthly_report.pdf?__blob=publicationFile

- Bundesbank.de,. (2015). Exchanging DM for euro. Retrieved 7 January 2015, from

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Tasks/Cash_manage…

change_dm_euro.html

- Buttonwood,. (2014). Capacity to pay. The Economist. Retrieved from

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2014/01/debt

- Cavusgil, S., Knight, G., & Riesenberger, J. (2014). International business. Boston: Pearson.

- Cermak, C. (2014). REPEAT: German Pension Reform A Thorn In Solid Fiscal Outlook. MNI

Deutsche Börse Group. Retrieved 13 April 2014, from

https://mninews.marketnews.com/content/repeat-german-pension-reform-tho…

- Chernev, A., & Kotler, P. (2011). Strategic marketing management. United States: Cerebellum

Press.

- CIA,. (2015). The World Factbook. Retrieved 11 January 2015, from

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

- CIA,. (2014). CIA - The World Factbook. Retrieved 19 December 2014, from

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

- Claessens, E. (2006). Europese Handelsrelaties. Antwerp: Universitas.

- Clarke, K. (2013). This EU-US trade deal is no 'assault on democracy'. The Guardian. Retrieved

from http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/11/eu-us-trade-dealtr…

- Competitiveness Dataset (XLS) 2006-2015,. (2015). Competitiveness Dataset (XLS) 2006-2015.

Retrieved 13 June 2015, from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/

- Conference board,. (2015). Total Economy Databas - Data. Retrieved 3 June 2015, from

https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762

- Cordis,. (2015). European Commission : R&D in Germany. Retrieved 13 May 2015, from

http://cordis.europa.eu/germany/rd-germany_en.html

- De Graeve, D. Analyse van Duitse competitiviteit en economie (Bachelorproef 2013).

Universiteit van Antwerpen.

- der Standard,. (2012). OECD besorgt über Rekord bei deutschem Exportüberschuss. Retrieved

11 January 2015, from http://derstandard.at/1343744747929/OECD-besorgt-ueber-Rekordbei-deutsc…

-  Deschuttere, M. De determinanten van kapitaalstructuur in gereguleerde sectoren (1st ed.,

pp. 28 - 60). Retrieved from http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/788/480/RUG01-001788480_2012_0001…

- Destatis,. (2014). National economy & environment - Employment - Employment - Federal

Statistical Office (Destatis). Destatis. Retrieved 11 December 2014, from https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

oyment/TablesEmploymentAccounts/PersonseEconomicActivity.html

- Destatis,. (2015). Gesamtwirtschaft & Umwelt - Außenhandel. Retrieved 11 October 2014,

from

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Aussenh…

ml

- Destatis,. (2015). Homepage - Federal Statistical Office (Destatis). Destatis. Retrieved 11

February 2015, from https://www.destatis.de/EN/Homepage.html

- Destatis,. (2015). Indicators - Short-term indicators - Labour market. Retrieved 12 March

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/ShortTermIndicators/…

10.html

- Destatis,. (2015). Indicators - Sustainable development indicators. Retrieved 6 June 2015,

from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/SustainableDevelopme…

inableDevelopmentIndicators.html

- Destatis,. (2014). Gesamtwirtschaft & Umwelt - Arbeitsmarkt - Statistisches Bundesamt

(Destatis). Retrieved 2 December 2014, from

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsm…

rkt.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Employment. Retrieved 12 February

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

oyment/TablesEmploymentAccounts/PersonsEmploymentSectorsEconomic.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Labour market. Retrieved 12 January

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

urMarket.html

- Destatis,. (2015). Our mission - Federal Statistical Office (Destatis). Retrieved 3 March 2015,

from https://www.destatis.de/EN/AboutUs/OurMission/OurMission.html

- Destatis,. (2015). State & society - Current population - Population based on the 2011

Census - Federal Statistical Office (Destatis). Retrieved 11 January 2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Current…

Census_SexAndCitizenship.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Domestic product - National Accounts.

Retrieved 2 February 2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Nati…

omesticProduct/Tables/ImportantEconomicIndicators.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Domestic product. Retrieved 5 April

2015, from https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Nati…

omesticProduct/Tables/ImportantEconomicIndicators.html

- Deutsch, K., & Heinen, N. (2013). The power of small parties: German politics and

government formation more complex. Deutsche Bank Research. Retrieved 14 January 2015,

from

https://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB;jsessionid=0282D1290AA77…

5D3BAE64.srv-net-dbr-de?rwsite=DBR_INTERNET_DEPROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000320111&rwdspl=2

- Deutsche Bundesbank,. (2015). FDI-stocks - Foreign direct investment stock statistics.

Retrieved 12 January 2015, from

https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Statistics/forei…

ent_stock_statistics.html

- Doom, J. (2014). Clean-Energy Spending at $175 Billion on Chinese Rise. Bloomberg New

Energy Finance. Retrieved 10 February 2015, from http://about.bnef.com/bnef-news/cleanenergy-spending-at-175-billion-on-…

- Downing, L. (2015). Clean Energy Investment Jumps 16%, Shaking Off Oil’s Drop. Bloomberg.

Retrieved 10 February 2015, from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-09/clean-energy-investme…

- Duelle - Gerhard Schröder gegen Oskar Lafontaine. (2011). Retrieved from

https://www.youtube.com/watch?v=_H-95iHtH6A

- Dumon, M. (2009). Top 6 Factors That Drive Investment In China. Investopedia. Retrieved 12

January 2015, from http://www.investopedia.com/articles/economics/09/factors-driveinvestme…

- Ebeling, R. (2008). The german economic miracle and the social market economy. The

Freeman. Retrieved from http://fee.org/freeman/detail/the-german-economic-miracle-andthe-social…

- Economics of Industrial Research and Innovation,. (2014). The 2014 EU Industrial R&D

Investment Scoreboard. Retrieved 25 March 2015, from

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

- Enste, D. (2006). Soziale Marktwirtschaft aus ordnungspolitischer Sicht (1st ed., pp. 1-20).

München: Roman Herzog Institut. Retrieved from

http://www.romanherzoginstitut.de/uploads/tx_mspublication/EnsteSoziale…

- Erhard, L. (1962). Deutsche Wirtschaftspoli k. Düsseldorf: Econ.

- Erhard, L. (1958). Prosperity through competition. New York: Praeger.

- Eurostat,. (2014). Eurostat - Unemployment rate. Retrieved 8 September 2014, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en

- Eurostat,. (2015). Database - Eurostat - Labour Costs. Retrieved 10 August 2014, from

http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database

- Eurostat,. (2015). GDP and main components. Retrieved 3 March 2015, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lan…

- Eurostat,. (2015). General government gross debt - annual data. Retrieved 11 February 2015,

from

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin…

25&language=en

- Eurostat - Trade,. (2015). Eurostat - Data Explorer. Retrieved 13 July 2015, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&query=BOOKMARK_…

DICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-016890FLOW,1;DS-016890PARTNER,EU28_EXTRA;DS-016890PRODUCT,TOTAL;DS-016890INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=FLOW_1_2_-1_2&rankName4=PRODUCT_1_2_-1_2&rankName5=PERIOD_1_0_0_0&rankName6=REPORTER_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:2-26,27:0,29:1,28:29&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empt

y=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=

- Evans-Pritchard, A. (2015). Germany's record trade surplus is a bigger threat to euro than

Greece. Telegraph. Retrieved from

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/11584…

-record-trade-surplus-is-a-bigger-threat-to-euro-than-Greece.html

- EY's attractiveness survey Europe 2014. (2014) (1st ed.). Londen. Retrieved from

http://www.eyeim.com/pdf/EY%202014%20European%20attractiveness%20survey…

- Foreign Direct Investment for Development. (2002) (1st ed., pp. 2-34). Paris. Retrieved from

http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf

- Freie Demokraten (FDP),. (2015). Startseite. Retrieved 3 January 2015, from

http://www.fdp.de/

- Friedman, G. (2014). The Similarities Between Germany and China. Stratfor. Retrieved 6

November 2014, from https://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-andchina

- German Energy Transition,. (2015). German Energy Transition. Retrieved 13 April 2015, from

http://energytransition.de/

- Germany - economic outlook. (2015). OECD Economic Outlook, 1-116.

doi:10.1787/eco_outlook-v2015-1-17-en

- Gini, C. (1912). Variabilita e mutabilita. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppin.

- Goos, P. (2009). Kwantitatieve beleidsmethoden: enkelvoudige en meervoudige regressie

(pp. 2-185). Leuven: Acco.

103

- Goos, P. (2010). Kwantitatieve beleidsmethoden: ANOVA en multivariate statistiek. Leuven:

Acco.

- Goos, P., & Van Rompay, K. (2005). Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1.

Leuven: Acco.

- Goos, P., & Van Rompay, K. (2005). Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2.

Leuven: Acco.

- Grossekettler, H. (2003). Walter Eucken (1st ed., pp. 1-42). Münster: Institut für

Finanzwissenschaft. Retrieved from http://repositorium.unimuenster.de/document/miami/9d599e56-feba-4152-b4…

- Grüning, P., Theobald, T., & van Treeck, T. (2015). Income inequality and Germany's current

account surplus (1st ed., pp. 1-36). Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und

Konjunkturforschung. Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_147_2015.pdf

- Hartmann, H. (2010). Optimizing the German Workforce: Labor Administration from Bismarck

to the Economic Miracle. German History, 29(2), 344-345. doi:10.1093/gerhis/ghq144

- Hawksworth, J., & Chan, D. (2015). The World in 2050 - Will the shift in global economic

power continue? (1st ed.). London: PricewaterhouseCoopers. Retrieved from

http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-februa…

- Hernández, H., Tübke, A., Hervás, F., Vezzani, A., Dossi, M., Amoroso, S., & Grassano, N.

(2014). EU R&D Scorecard (1st ed.). Brussels: European Commission. Retrieved from

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html

- Herzog-Stein, A., Joebges, H., Stein, U., & Zwiener, R. (2013). Arbeitskostenentwicklung und

internationale Wettbewerbsfähigkeit in Europa (1st ed., pp. 1-26). Düsseldorf: Macroeconomic

Policy Institute (IMK). Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_88_2013.pdf

- Herzog-Stein, A., Joebges, H., Stein, U., & Zwiener, R. (2013). Labour cost trends and

international competitiveness in Europe (1st ed., pp. 1-24). Düsseldorf: Macroeconomic Policy

Institute (IMK). Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_88e_2013.pdf

- Herzog-Stein, A., Lindner, F., Sturn, S., & van Treeck, T. (2010). From a source of weakness to

a tower of strength? The changing German labour market (1st ed.). Düsseldorf:

Macroeconomic Policy Institute (IMK). Retrieved from

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_56e_2011.pdf

- Hickey, M. (2000). The Korean War. Woodstock, NY: Overlook Press.

- Hoeckel, K., & Schwartz, R. (2010). Learning for Jobs Germany (1st ed.). Paris: OECD.

Retrieved from http://www.oecd.org/germany/45668296.pdf

- Infratest dimap,. (2015). Infratest dimap. Retrieved 12 August 2015, from

http://www.infratest-dimap.de/nc/umfragenanalysen/bundesweit/umfragen/a…

- Invest in EU,. (2015). Germany A major Destination for Foreign Investment. Retrieved 13

March 2015, from http://www.investineu.com/content/germany-%E2%80%93-majordestination-fo…

- IMF Country Report - Germany. (2014) (1st ed., pp. 1-72). Washington, D.C. Retrieved from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14216.pdf

- Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK),. (2013). Arbeitskosten: Weiter

Platz im europäischen Mittelfeld – Deutschland rückt von Position sieben auf acht in der

EU (1st ed.). Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/pm_imk_2013_12_02.pdf

- Janssens, G. (2012). Duurzame competitiviteit (1st ed.). Wilrijk: VKW Metena. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/duurzame_c…

.pdf

- Janssens, G. (2012). Een kritische analyse van het Duits jobwonder (1st ed., pp. 1-6). Wilrijk:

VKW Metena. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/Bijlage_2_…

- Jung, A., Reiermann, C., & Schmitz, G. (2013). Economic Doghouse: Complaints about German

Exports Unfounded. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/business/complaints-about-export-su…

- Klesmann, M. (2012). Hartz IV - Berlin: Hauptstadt der Alimentierten. Frankfurter Rundschau.

Retrieved from http://www.fr-online.de/politik/hartz-iv-berlin--hauptstadt-deralimenti…

- Küpper, M. (2005). Der Charmeur und der Chef. Frankfurter Allgemeine. Retrieved from

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/linkspartei-der-charmeur-…

- Lehmkuhl, F., Thewes, F., Kistenfeger, H., Von Randenborgh, K., Spilcker, A., Wisniewski, M.,

& Wendt, A. (2012). Armer Westen!. Focus. Retrieved from

http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-25349/titel-armer-westen_ai…

- Lim, G., & McNelis, P. (2015). Income Inequality, trade and financial openness (1st ed.).

Washington, D.C.: International Monetary Fund. Retrieved from

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/lic/pdf/Lim.pdf

- Lindner, F. (2011). Following Germany’s Lead to Economic Disaster. Social Europe. Retrieved

10 February 2014, from http://www.socialeurope.eu/2011/12/following-germanys-lead-toeconomic-d…

- Macroeconomic Imbalances Germany 2014. (2014) (1st ed., pp. 1-124). Brussel. Retrieved

from

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/…

df

- Maddison, A. (2003). Development Centre Studies: The World Economy: Historical

Statistics (1st ed., pp. 1-288). Paris: OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/dev/asiapacific/developmentcentrestudiestheworldeco…

- Mallampally, P., & Sauvant, K. (1999). Finance and Development. Foreign Direct Investment in

Developing Countries. Retrieved 13 March 2015, from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/03/mallampa.htm

- Marsch, S., & Holger, H. (2012). Insight: The dark side of Germany's jobs miracle. Reuters.

Retrieved from http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-germany-jobsidUSTRE8170P12…

- Marshall, B. (1997). Willy Brandt. New York: St. Martin's Press in association with St. Antony's

College, Oxford.

- Mau, S. (2003). The moral economy of welfare states. London: Routledge.

- Mayeda, A., & Klimasinska, K. (2015). U.S. Scolds Korea, Germany as Dollar Rise Spurs

Imbalances. Bloomberg. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/u-s-criticizes-south-…

- Moody's,. (2014). Moody's changes outlook on Germany's Aaa government bond rating to

stable from negative; rating affirmed. Retrieved 12 March 2014, from

https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-Germanys-Aaa-…

- Mouton, A. (2013). Duitsland wordt een investeringswoestijn. Trends. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/ondernemen/Trends_20131…

1323_WEB.pdf

- Nicholls, A. (1994). Freedom with responsibility. Oxford: Clarendon Press.

- O'Brien, M. (2013). Germany's Export Obsession is Dooming Europe to a Depression. The

Atlantic. Retrieved from http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/germanysexport-obse…

- O'Sullivan, A., & Sheffrin, S. (2003). Economics. Needham, Mass.: Prentice Hall.

- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2005). Global Current Account Imbalances and Exchange Rate

Adjustments (1st ed.). Washington, D.C.: Brookings. Retrieved from

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring-2005/2005a_bpea_o…

- OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. (1996) (1st ed., pp. 7-12). Paris.

Retrieved from http://www.oecd.org/investment/investment-policy/2090148.pdf

- OECD,. (2015). Germany - Economic forecast summary (June 2015) - OECD. Retrieved 26

March 2015, from http://www.oecd.org/economy/germany-economic-forecast-summary.htm

- OECD,. (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. Paris: OECD Publishing.

- OECD,. (2015). Productivity - GDP per hour worked. Retrieved 12 February 2015, from

https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm

- Osborne, S. (2014). What the world will be like in 2050. Retrieved from

http://i100.independent.co.uk/article/what-the-world-will-be-like-in-20…

- Parra, F. (2004). Oil politics. London: I.B. Tauris.

- Paterson, T. (2014). The rise of 'Germany's Ukip': Eurosceptic AfD party threatens Angela

Merkel in state elections. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-rise-of-germanys-uki…

- Plickert, P. (2012). Ungleichgewichte. Frankfurter Allgemeine Wirtschaft. Retrieved from

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aussenhandel-ungleichgewichte-118…

- Peikert, S. (2015). AHP International: Attracting German FDI. AHP. Retrieved 13 February

2015, from http://www.ahp-international.com/investment-promotion/attracting-german…

- Riecher, S., & Jennen, B. (2015). Germany rebuts Lew-Bernanke criticism of current account

surplus. Bloomberg. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-17/germany-rebuts-lew-be…

- Rinne, U., & Zimmermann, K. (2011). Another Economic Miracle? The German Labor Market

and the Great Recession (1st ed.). Bonn: The institute for the Study of Labor (IZA). Retrieved

from http://ftp.iza.org/dp6250.pdf

- Rochtus, D. (2014). De ondergang van het liberalisme en de opgang van de

'nationaalconservatieven' bij onze oosterburen. Doorbraak. Retrieved from

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/de-ondergang-van-het-liberalisme-en-d…

- Santander,. (2015). Foreign investment in Portugal. Retrieved 18 April 2015, from

https://en.santandertrade.com/establish-overseas/portugal/foreign-inves…

- Santander Trade,. (2015). Foreign investment in Germany. Retrieved 3 April 2015, from

https://en.santandertrade.com/establish-overseas/germany/foreign-invest…

- Sauga, M., & Müller, P. (2010). Interview With German Finance Minister Schäuble: 'The US

Has Lived on Borrowed Money for Too Long'. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-german-finance…

- Schilperoord.,. (2009). Het ware verhaal van de Kever. Hoe Hitler zich het ontwerp van een

Joods genie toe-eigende. Diemen: Veen Magazines.

- Schuseil, P. (2015). Minimum wage and pension reform in Germany: a headwind for

growth?.Bruegel. Retrieved from http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1306-minimum-wage-and-pen…-- Sievers, M. (2012). Teufelswerk oder erfolgreicher Rettungsplan. Frankfurter Rundschau.

Retrieved from http://www.fr-online.de/arbeit---soziales/zehn-jahre-hartz-iv-teufelswe…

- Stelter, D. (2013). Those Pesky German Trade Surpluses. Globalist. Retrieved from

http://www.theglobalist.com/germanys-pesky-trade-surpluses/

- Stewart, J., Walker, N., & Williams, C. (2012). The rough guide to Germany. London: Rough

Guides.

- Statistische Ämter des Bundes und der Länder,. (2015). Earnings Production industries and

structural business: Gross hourly earnings. Retrieved 12 February 2015, from

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_jb22_jahrtab62.asp

- The Economist,. (2013). Labour Productivity. Retrieved from

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/02/focus-3

- The Economist,. (2013). The Merkel plan. Retrieved from

http://www.economist.com/news/special-report/21579144-germanys-vision-e…

- The Global Competitiveness Report 2013-2014. (2013) (1st ed., pp. 1-569). Geneva. Retrieved

from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

- The Global Competitiveness Report 2014-2015. (2014) (1st ed., pp. 1-565). Geneva. Retrieved

from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

- The World Economic Forum,. (2015). The World Economic Forum. Retrieved 12 January 2015,

from http://www.weforum.org/

- Tradingeconomics,. (2015). Germany | Credit Rating. Retrieved 12 March 2015, from

http://www.tradingeconomics.com/germany/rating

- Tyrions, R. (2012). Duitsland: 'paradijs' of 'hel'. De Redactie. Retrieved from

http://analyse.deredactie.be/2012/12/06/duitsland-paradijs-of-hel/

- UNstats,. (2015). HS Classification by Section (Classifications, Commodity Codes, Commodity

Description, HS 2002, HS code search). Retrieved 7 April 2015, from

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HS-Classification-by-S…

- U.S. Bureau of Labor Statistics,. (2013). U.S. Bureau of Labor Statistics, International Labor

Comparisons. Retrieved 10 October 2014, from http://www.bls.gov/data/

- U.S. Department of the Treasury,. (2015). Report to Congress on International Economic and

Exchange Rate Policies (1st ed., pp. 1-33). Washington, D.C.: U.S. Department of the Treasury.

Retrieved from http://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-ratepoli…

%20Exchange%20Rate%20Policies%2004092015.pdf

- Vandaele, J. (2011). Het onnavolgbare Duitse model. Mondiaal Nieuws. Retrieved from

http://www.mo.be/artikel/het-onnavolgbare-duitse-model

- Vande Keybus, L. (2012). Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nicht. De Wereld Morgen.

Retrieved from http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/27/verdammt-ich-lieb-dich…

- van Paridon, K. (1999). De Economische ontwikkeling van West- en Oostduitsland na 1945:

Over Wirtschaftswunder en Wirtschaftskrise. Leidschrift. Historisch Tijdschrift (Leiden), 14 (2),

35-58.

- van Paridon, K. (1999). De economische ontwikkeling van West- en Oostduistland na

1945 (1st ed.). Leiden: Historisch Tijdschrift. Retrieved from

http://www.leidschrift.nl/nl/archief/file/337-02_de-economische-ontwikk…

- van Paridon, K. (2012). Duitse economie: krachtig hersteld nu sterk genoeg. Internationale

Spectator. Retrieved from

http://www.internationalespectator.nl/system/files/20120300_is_art_vanp…

- Verdrag betreffende de Europese Unie. (2015) (1st ed.). Luxembourg. Retrieved from

http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_on_european_…

- Verreet, E. (2010). Het Duitse mirakel. Vacature, 4-10.

- Vetter, S. (2014). Recent trends in FDI activity in Europe (1st ed.). Frankfurt am Main:

Deutsche Bank. Retrieved from https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000340841…

- Voelkel, K. (2014). MOODY’S ANALYTICS GERMANY OUTLOOK 2014. Moody's. Retrieved 12

February 2015, from http://www.moodysanalytics.com/~/media//News/2014/2014-15-05-Germany-Ou…

- Wallich, H. (1976). Mainsprings of the German revival. Westport, Conn.: Greenwood Press.

- Weaver, C., & Hille, K. (2014). Russian consumers prepared to swallow food ban. Financial

Times. Retrieved from http://www.ft.com/intl/cms/s/0/398cbdce-1e4a-11e4-9513-00144feabdc0.htm…

- Wiegrefe, K. (2010). Germany's Unlikely Diplomatic Triumph: An Inside Look at the

Reunification Negotiations. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/germany/germany-s-unlikely-diplomat…

- Wiersch, B. (2005). Die Käfer-Chronik. Bielefeld: Delius Klasing.

- Woischnik, B., Zurheide, J., & Georgieva, C. (2008). 60 Jahre Soziale Marktwirtschaft (1st ed.).

Sankt Augustin: Zeitbild. Retrieved from http://zeitbild.scoolix.de/wpcontent/uploads/2009/02/sozialemarktwirtsc…

- Worldbank,. (2015). GDP per capita (current US$). Retrieved 11 February 2015, from

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries

- WorldBank,. (2015). GDP (current US$). Retrieved 11 January 2015, from

http://data.world- Adkins, T. (2015). What the national debt means to you. Investopedia. Retrieved from

http://www.investopedia.com/articles/economics/10/national-debt.asp

- Alcidi, C., Giovannini, A., & Gros, D. (2012). 'Grexit': Who would pay for it (1st ed., pp. 1-8).

Brussel: Centre for European Policy Studies (CEPS). Retrieved from

http://www.ceps.eu/system/files/book/2012/05/PB272%20CA%20AG%20%20DG%20…

of%20Grexit.pdf

- Allen, P. (2009). Margaret Thatcher was 'horrified' by the prospect of a reunited

Germany. The Telegraph. Retrieved from

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/6480413/Margar…

- Are Global Imbalances at a Turning Point. (2015) (1st ed.). Washington. Retrieved from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/c4.pdf

- Athanassiou, P. (2009). Withdrawal and explusion from the EU and EMU (1st ed., pp. 1-50).

Frankfurt: European Central Bank. Retrieved from

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecblwp10.pdf

- Atlas of Economic Complexity,. (2015). The Atlas of Economic Complexity. Retrieved 13

March 2015, from http://www.atlas.cid.harvard.edu

- Banister, J., & Cook, G. (2011). China’s employment and compensation costs in manufacturing

through 2008 (1st ed., pp. 1-14). Washington, D.C.: U.S. Bureau of Labor Statistics. Retrieved

from http://www.bls.gov/opub/mlr/2011/03/art4full.pdf

- Behringer, J., Theobald, T., & van Treeck, T. (2014). Einkommens- und Vermögensverteilung

in Deutschland: Eine makroökonomische Sicht (1st ed., pp. 1-16). Düsseldorf: Institut für

Makroökonomie und Konjukturforschung (IMK). Retrieved from

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_99_2014.pdf

- Bernanke, B. (2015). Germany's trade surplus is a problem. Brookings. Retrieved from

http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/04/03-germany-tr…

- Bleiker, C. (2013). German party says 'no' to the euro, 'yes' to the EU | Germany | DW.COM |

11.03.2013. Deutsche Welle. Retrieved 4 June 2014, from http://www.dw.com/en/germanparty-says-no-to-the-euro-yes-to-the-eu/a-16…

- Brzeski, C. (2013). Kritiek op handelsoverschot is onzin. Duitsland Instituut. Retrieved 1

February 2015, from http://duitslandinstituut.nl/artikel/108/commentaar-kritiek-ophandelsov…

- Brzeski, C. (2014). Valse Beierse hoop. Duitsland Instituut. Retrieved 2 February 2015, from

http://duitslandinstituut.nl/artikel/8994/commentaar-brzeski-valse-beie…

- Brzeski, C. (2012). Column: De streber berispt. Duitsland Instituut. Retrieved 8 June 2014,

from http://duitslandinstituut.nl/artikel/2912/column-de-streber-berispt

- Bundesbank,. (2015). Monthly Report - March. Retrieved 11 April 2015, from

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Re…

15_03_monthly_report.pdf?__blob=publicationFile

- Bundesbank.de,. (2015). Exchanging DM for euro. Retrieved 7 January 2015, from

http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Tasks/Cash_manage…

change_dm_euro.html

- Buttonwood,. (2014). Capacity to pay. The Economist. Retrieved from

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2014/01/debt

- Cavusgil, S., Knight, G., & Riesenberger, J. (2014). International business. Boston: Pearson.

- Cermak, C. (2014). REPEAT: German Pension Reform A Thorn In Solid Fiscal Outlook. MNI

Deutsche Börse Group. Retrieved 13 April 2014, from

https://mninews.marketnews.com/content/repeat-german-pension-reform-tho…

- Chernev, A., & Kotler, P. (2011). Strategic marketing management. United States: Cerebellum

Press.

- CIA,. (2015). The World Factbook. Retrieved 11 January 2015, from

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

- CIA,. (2014). CIA - The World Factbook. Retrieved 19 December 2014, from

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html

- Claessens, E. (2006). Europese Handelsrelaties. Antwerp: Universitas.

- Clarke, K. (2013). This EU-US trade deal is no 'assault on democracy'. The Guardian. Retrieved

from http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/11/eu-us-trade-dealtr…

- Competitiveness Dataset (XLS) 2006-2015,. (2015). Competitiveness Dataset (XLS) 2006-2015.

Retrieved 13 June 2015, from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/

- Conference board,. (2015). Total Economy Databas - Data. Retrieved 3 June 2015, from

https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762

- Cordis,. (2015). European Commission : R&D in Germany. Retrieved 13 May 2015, from

http://cordis.europa.eu/germany/rd-germany_en.html

- De Graeve, D. Analyse van Duitse competitiviteit en economie (Bachelorproef 2013).

Universiteit van Antwerpen.

- der Standard,. (2012). OECD besorgt über Rekord bei deutschem Exportüberschuss. Retrieved

11 January 2015, from http://derstandard.at/1343744747929/OECD-besorgt-ueber-Rekordbei-deutsc…

-  Deschuttere, M. De determinanten van kapitaalstructuur in gereguleerde sectoren (1st ed.,

pp. 28 - 60). Retrieved from http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/788/480/RUG01-001788480_2012_0001…

- Destatis,. (2014). National economy & environment - Employment - Employment - Federal

Statistical Office (Destatis). Destatis. Retrieved 11 December 2014, from https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

oyment/TablesEmploymentAccounts/PersonseEconomicActivity.html

- Destatis,. (2015). Gesamtwirtschaft & Umwelt - Außenhandel. Retrieved 11 October 2014,

from

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Aussenh…

ml

- Destatis,. (2015). Homepage - Federal Statistical Office (Destatis). Destatis. Retrieved 11

February 2015, from https://www.destatis.de/EN/Homepage.html

- Destatis,. (2015). Indicators - Short-term indicators - Labour market. Retrieved 12 March

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/ShortTermIndicators/…

10.html

- Destatis,. (2015). Indicators - Sustainable development indicators. Retrieved 6 June 2015,

from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/Indicators/SustainableDevelopme…

inableDevelopmentIndicators.html

- Destatis,. (2014). Gesamtwirtschaft & Umwelt - Arbeitsmarkt - Statistisches Bundesamt

(Destatis). Retrieved 2 December 2014, from

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsm…

rkt.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Employment. Retrieved 12 February

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

oyment/TablesEmploymentAccounts/PersonsEmploymentSectorsEconomic.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Labour market. Retrieved 12 January

2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Labo…

urMarket.html

- Destatis,. (2015). Our mission - Federal Statistical Office (Destatis). Retrieved 3 March 2015,

from https://www.destatis.de/EN/AboutUs/OurMission/OurMission.html

- Destatis,. (2015). State & society - Current population - Population based on the 2011

Census - Federal Statistical Office (Destatis). Retrieved 11 January 2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/Current…

Census_SexAndCitizenship.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Domestic product - National Accounts.

Retrieved 2 February 2015, from

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Nati…

omesticProduct/Tables/ImportantEconomicIndicators.html

- Destatis,. (2015). National economy & environment - Domestic product. Retrieved 5 April

2015, from https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/Nati…

omesticProduct/Tables/ImportantEconomicIndicators.html

- Deutsch, K., & Heinen, N. (2013). The power of small parties: German politics and

government formation more complex. Deutsche Bank Research. Retrieved 14 January 2015,

from

https://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB;jsessionid=0282D1290AA77…

5D3BAE64.srv-net-dbr-de?rwsite=DBR_INTERNET_DEPROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000320111&rwdspl=2

- Deutsche Bundesbank,. (2015). FDI-stocks - Foreign direct investment stock statistics.

Retrieved 12 January 2015, from

https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Standardartikel/Statistics/forei…

ent_stock_statistics.html

- Doom, J. (2014). Clean-Energy Spending at $175 Billion on Chinese Rise. Bloomberg New

Energy Finance. Retrieved 10 February 2015, from http://about.bnef.com/bnef-news/cleanenergy-spending-at-175-billion-on-…

- Downing, L. (2015). Clean Energy Investment Jumps 16%, Shaking Off Oil’s Drop. Bloomberg.

Retrieved 10 February 2015, from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-09/clean-energy-investme…

- Duelle - Gerhard Schröder gegen Oskar Lafontaine. (2011). Retrieved from

https://www.youtube.com/watch?v=_H-95iHtH6A

- Dumon, M. (2009). Top 6 Factors That Drive Investment In China. Investopedia. Retrieved 12

January 2015, from http://www.investopedia.com/articles/economics/09/factors-driveinvestme…

- Ebeling, R. (2008). The german economic miracle and the social market economy. The

Freeman. Retrieved from http://fee.org/freeman/detail/the-german-economic-miracle-andthe-social…

- Economics of Industrial Research and Innovation,. (2014). The 2014 EU Industrial R&D

Investment Scoreboard. Retrieved 25 March 2015, from

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

- Enste, D. (2006). Soziale Marktwirtschaft aus ordnungspolitischer Sicht (1st ed., pp. 1-20).

München: Roman Herzog Institut. Retrieved from

http://www.romanherzoginstitut.de/uploads/tx_mspublication/EnsteSoziale…

- Erhard, L. (1962). Deutsche Wirtschaftspoli k. Düsseldorf: Econ.

- Erhard, L. (1958). Prosperity through competition. New York: Praeger.

- Eurostat,. (2014). Eurostat - Unemployment rate. Retrieved 8 September 2014, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en

- Eurostat,. (2015). Database - Eurostat - Labour Costs. Retrieved 10 August 2014, from

http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/labour-costs/database

- Eurostat,. (2015). GDP and main components. Retrieved 3 March 2015, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lan…

- Eurostat,. (2015). General government gross debt - annual data. Retrieved 11 February 2015,

from

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin…

25&language=en

- Eurostat - Trade,. (2015). Eurostat - Data Explorer. Retrieved 13 July 2015, from

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&query=BOOKMARK_…

DICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-016890FLOW,1;DS-016890PARTNER,EU28_EXTRA;DS-016890PRODUCT,TOTAL;DS-016890INDICATORS,VALUE_IN_EUROS;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=FLOW_1_2_-1_2&rankName4=PRODUCT_1_2_-1_2&rankName5=PERIOD_1_0_0_0&rankName6=REPORTER_1_2_0_1&sortR=DND_-1&prRK=FIRST&prSO=PROTOCOL&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&sortC=ASC_-1_FIRST&rLShi=0:2-26,27:0,29:1,28:29&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empt

y=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=

- Evans-Pritchard, A. (2015). Germany's record trade surplus is a bigger threat to euro than

Greece. Telegraph. Retrieved from

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/11584…

-record-trade-surplus-is-a-bigger-threat-to-euro-than-Greece.html

- EY's attractiveness survey Europe 2014. (2014) (1st ed.). Londen. Retrieved from

http://www.eyeim.com/pdf/EY%202014%20European%20attractiveness%20survey…

- Foreign Direct Investment for Development. (2002) (1st ed., pp. 2-34). Paris. Retrieved from

http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959815.pdf

- Freie Demokraten (FDP),. (2015). Startseite. Retrieved 3 January 2015, from

http://www.fdp.de/

- Friedman, G. (2014). The Similarities Between Germany and China. Stratfor. Retrieved 6

November 2014, from https://www.stratfor.com/weekly/similarities-between-germany-andchina

- German Energy Transition,. (2015). German Energy Transition. Retrieved 13 April 2015, from

http://energytransition.de/

- Germany - economic outlook. (2015). OECD Economic Outlook, 1-116.

doi:10.1787/eco_outlook-v2015-1-17-en

- Gini, C. (1912). Variabilita e mutabilita. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppin.

- Goos, P. (2009). Kwantitatieve beleidsmethoden: enkelvoudige en meervoudige regressie

(pp. 2-185). Leuven: Acco.

103

- Goos, P. (2010). Kwantitatieve beleidsmethoden: ANOVA en multivariate statistiek. Leuven:

Acco.

- Goos, P., & Van Rompay, K. (2005). Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1.

Leuven: Acco.

- Goos, P., & Van Rompay, K. (2005). Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2.

Leuven: Acco.

- Grossekettler, H. (2003). Walter Eucken (1st ed., pp. 1-42). Münster: Institut für

Finanzwissenschaft. Retrieved from http://repositorium.unimuenster.de/document/miami/9d599e56-feba-4152-b4…

- Grüning, P., Theobald, T., & van Treeck, T. (2015). Income inequality and Germany's current

account surplus (1st ed., pp. 1-36). Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und

Konjunkturforschung. Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_147_2015.pdf

- Hartmann, H. (2010). Optimizing the German Workforce: Labor Administration from Bismarck

to the Economic Miracle. German History, 29(2), 344-345. doi:10.1093/gerhis/ghq144

- Hawksworth, J., & Chan, D. (2015). The World in 2050 - Will the shift in global economic

power continue? (1st ed.). London: PricewaterhouseCoopers. Retrieved from

http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-februa…

- Hernández, H., Tübke, A., Hervás, F., Vezzani, A., Dossi, M., Amoroso, S., & Grassano, N.

(2014). EU R&D Scorecard (1st ed.). Brussels: European Commission. Retrieved from

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard.html

- Herzog-Stein, A., Joebges, H., Stein, U., & Zwiener, R. (2013). Arbeitskostenentwicklung und

internationale Wettbewerbsfähigkeit in Europa (1st ed., pp. 1-26). Düsseldorf: Macroeconomic

Policy Institute (IMK). Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_88_2013.pdf

- Herzog-Stein, A., Joebges, H., Stein, U., & Zwiener, R. (2013). Labour cost trends and

international competitiveness in Europe (1st ed., pp. 1-24). Düsseldorf: Macroeconomic Policy

Institute (IMK). Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_88e_2013.pdf

- Herzog-Stein, A., Lindner, F., Sturn, S., & van Treeck, T. (2010). From a source of weakness to

a tower of strength? The changing German labour market (1st ed.). Düsseldorf:

Macroeconomic Policy Institute (IMK). Retrieved from

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_56e_2011.pdf

- Hickey, M. (2000). The Korean War. Woodstock, NY: Overlook Press.

- Hoeckel, K., & Schwartz, R. (2010). Learning for Jobs Germany (1st ed.). Paris: OECD.

Retrieved from http://www.oecd.org/germany/45668296.pdf

- Infratest dimap,. (2015). Infratest dimap. Retrieved 12 August 2015, from

http://www.infratest-dimap.de/nc/umfragenanalysen/bundesweit/umfragen/a…

- Invest in EU,. (2015). Germany A major Destination for Foreign Investment. Retrieved 13

March 2015, from http://www.investineu.com/content/germany-%E2%80%93-majordestination-fo…

- IMF Country Report - Germany. (2014) (1st ed., pp. 1-72). Washington, D.C. Retrieved from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14216.pdf

- Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK),. (2013). Arbeitskosten: Weiter

Platz im europäischen Mittelfeld – Deutschland rückt von Position sieben auf acht in der

EU (1st ed.). Düsseldorf: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Retrieved from http://www.boeckler.de/pdf/pm_imk_2013_12_02.pdf

- Janssens, G. (2012). Duurzame competitiviteit (1st ed.). Wilrijk: VKW Metena. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/duurzame_c…

.pdf

- Janssens, G. (2012). Een kritische analyse van het Duits jobwonder (1st ed., pp. 1-6). Wilrijk:

VKW Metena. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/beleidsnotas/Bijlage_2_…

- Jung, A., Reiermann, C., & Schmitz, G. (2013). Economic Doghouse: Complaints about German

Exports Unfounded. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/business/complaints-about-export-su…

- Klesmann, M. (2012). Hartz IV - Berlin: Hauptstadt der Alimentierten. Frankfurter Rundschau.

Retrieved from http://www.fr-online.de/politik/hartz-iv-berlin--hauptstadt-deralimenti…

- Küpper, M. (2005). Der Charmeur und der Chef. Frankfurter Allgemeine. Retrieved from

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/linkspartei-der-charmeur-…

- Lehmkuhl, F., Thewes, F., Kistenfeger, H., Von Randenborgh, K., Spilcker, A., Wisniewski, M.,

& Wendt, A. (2012). Armer Westen!. Focus. Retrieved from

http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-25349/titel-armer-westen_ai…

- Lim, G., & McNelis, P. (2015). Income Inequality, trade and financial openness (1st ed.).

Washington, D.C.: International Monetary Fund. Retrieved from

http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/lic/pdf/Lim.pdf

- Lindner, F. (2011). Following Germany’s Lead to Economic Disaster. Social Europe. Retrieved

10 February 2014, from http://www.socialeurope.eu/2011/12/following-germanys-lead-toeconomic-d…

- Macroeconomic Imbalances Germany 2014. (2014) (1st ed., pp. 1-124). Brussel. Retrieved

from

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/…

df

- Maddison, A. (2003). Development Centre Studies: The World Economy: Historical

Statistics (1st ed., pp. 1-288). Paris: OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/dev/asiapacific/developmentcentrestudiestheworldeco…

- Mallampally, P., & Sauvant, K. (1999). Finance and Development. Foreign Direct Investment in

Developing Countries. Retrieved 13 March 2015, from

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/03/mallampa.htm

- Marsch, S., & Holger, H. (2012). Insight: The dark side of Germany's jobs miracle. Reuters.

Retrieved from http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-germany-jobsidUSTRE8170P12…

- Marshall, B. (1997). Willy Brandt. New York: St. Martin's Press in association with St. Antony's

College, Oxford.

- Mau, S. (2003). The moral economy of welfare states. London: Routledge.

- Mayeda, A., & Klimasinska, K. (2015). U.S. Scolds Korea, Germany as Dollar Rise Spurs

Imbalances. Bloomberg. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/u-s-criticizes-south-…

- Moody's,. (2014). Moody's changes outlook on Germany's Aaa government bond rating to

stable from negative; rating affirmed. Retrieved 12 March 2014, from

https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-Germanys-Aaa-…

- Mouton, A. (2013). Duitsland wordt een investeringswoestijn. Trends. Retrieved from

http://www.vkw.be/sites/default/files/documents/ondernemen/Trends_20131…

1323_WEB.pdf

- Nicholls, A. (1994). Freedom with responsibility. Oxford: Clarendon Press.

- O'Brien, M. (2013). Germany's Export Obsession is Dooming Europe to a Depression. The

Atlantic. Retrieved from http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/11/germanysexport-obse…

- O'Sullivan, A., & Sheffrin, S. (2003). Economics. Needham, Mass.: Prentice Hall.

- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2005). Global Current Account Imbalances and Exchange Rate

Adjustments (1st ed.). Washington, D.C.: Brookings. Retrieved from

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring-2005/2005a_bpea_o…

- OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. (1996) (1st ed., pp. 7-12). Paris.

Retrieved from http://www.oecd.org/investment/investment-policy/2090148.pdf

- OECD,. (2015). Germany - Economic forecast summary (June 2015) - OECD. Retrieved 26

March 2015, from http://www.oecd.org/economy/germany-economic-forecast-summary.htm

- OECD,. (2011). Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. Paris: OECD Publishing.

- OECD,. (2015). Productivity - GDP per hour worked. Retrieved 12 February 2015, from

https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm

- Osborne, S. (2014). What the world will be like in 2050. Retrieved from

http://i100.independent.co.uk/article/what-the-world-will-be-like-in-20…

- Parra, F. (2004). Oil politics. London: I.B. Tauris.

- Paterson, T. (2014). The rise of 'Germany's Ukip': Eurosceptic AfD party threatens Angela

Merkel in state elections. The Independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-rise-of-germanys-uki…

- Plickert, P. (2012). Ungleichgewichte. Frankfurter Allgemeine Wirtschaft. Retrieved from

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aussenhandel-ungleichgewichte-118…

- Peikert, S. (2015). AHP International: Attracting German FDI. AHP. Retrieved 13 February

2015, from http://www.ahp-international.com/investment-promotion/attracting-german…

- Riecher, S., & Jennen, B. (2015). Germany rebuts Lew-Bernanke criticism of current account

surplus. Bloomberg. Retrieved from http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-17/germany-rebuts-lew-be…

- Rinne, U., & Zimmermann, K. (2011). Another Economic Miracle? The German Labor Market

and the Great Recession (1st ed.). Bonn: The institute for the Study of Labor (IZA). Retrieved

from http://ftp.iza.org/dp6250.pdf

- Rochtus, D. (2014). De ondergang van het liberalisme en de opgang van de

'nationaalconservatieven' bij onze oosterburen. Doorbraak. Retrieved from

http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/de-ondergang-van-het-liberalisme-en-d…

- Santander,. (2015). Foreign investment in Portugal. Retrieved 18 April 2015, from

https://en.santandertrade.com/establish-overseas/portugal/foreign-inves…

- Santander Trade,. (2015). Foreign investment in Germany. Retrieved 3 April 2015, from

https://en.santandertrade.com/establish-overseas/germany/foreign-invest…

- Sauga, M., & Müller, P. (2010). Interview With German Finance Minister Schäuble: 'The US

Has Lived on Borrowed Money for Too Long'. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/world/interview-with-german-finance…

- Schilperoord.,. (2009). Het ware verhaal van de Kever. Hoe Hitler zich het ontwerp van een

Joods genie toe-eigende. Diemen: Veen Magazines.

- Schuseil, P. (2015). Minimum wage and pension reform in Germany: a headwind for

growth?.Bruegel. Retrieved from http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1306-minimum-wage-and-pen…-- Sievers, M. (2012). Teufelswerk oder erfolgreicher Rettungsplan. Frankfurter Rundschau.

Retrieved from http://www.fr-online.de/arbeit---soziales/zehn-jahre-hartz-iv-teufelswe…

- Stelter, D. (2013). Those Pesky German Trade Surpluses. Globalist. Retrieved from

http://www.theglobalist.com/germanys-pesky-trade-surpluses/

- Stewart, J., Walker, N., & Williams, C. (2012). The rough guide to Germany. London: Rough

Guides.

- Statistische Ämter des Bundes und der Länder,. (2015). Earnings Production industries and

structural business: Gross hourly earnings. Retrieved 12 February 2015, from

http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/en/en_jb22_jahrtab62.asp

- The Economist,. (2013). Labour Productivity. Retrieved from

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/02/focus-3

- The Economist,. (2013). The Merkel plan. Retrieved from

http://www.economist.com/news/special-report/21579144-germanys-vision-e…

- The Global Competitiveness Report 2013-2014. (2013) (1st ed., pp. 1-569). Geneva. Retrieved

from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

- The Global Competitiveness Report 2014-2015. (2014) (1st ed., pp. 1-565). Geneva. Retrieved

from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

- The World Economic Forum,. (2015). The World Economic Forum. Retrieved 12 January 2015,

from http://www.weforum.org/

- Tradingeconomics,. (2015). Germany | Credit Rating. Retrieved 12 March 2015, from

http://www.tradingeconomics.com/germany/rating

- Tyrions, R. (2012). Duitsland: 'paradijs' of 'hel'. De Redactie. Retrieved from

http://analyse.deredactie.be/2012/12/06/duitsland-paradijs-of-hel/

- UNstats,. (2015). HS Classification by Section (Classifications, Commodity Codes, Commodity

Description, HS 2002, HS code search). Retrieved 7 April 2015, from

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/HS-Classification-by-S…

- U.S. Bureau of Labor Statistics,. (2013). U.S. Bureau of Labor Statistics, International Labor

Comparisons. Retrieved 10 October 2014, from http://www.bls.gov/data/

- U.S. Department of the Treasury,. (2015). Report to Congress on International Economic and

Exchange Rate Policies (1st ed., pp. 1-33). Washington, D.C.: U.S. Department of the Treasury.

Retrieved from http://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-ratepoli…

%20Exchange%20Rate%20Policies%2004092015.pdf

- Vandaele, J. (2011). Het onnavolgbare Duitse model. Mondiaal Nieuws. Retrieved from

http://www.mo.be/artikel/het-onnavolgbare-duitse-model

- Vande Keybus, L. (2012). Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nicht. De Wereld Morgen.

Retrieved from http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/27/verdammt-ich-lieb-dich…

- van Paridon, K. (1999). De Economische ontwikkeling van West- en Oostduitsland na 1945:

Over Wirtschaftswunder en Wirtschaftskrise. Leidschrift. Historisch Tijdschrift (Leiden), 14 (2),

35-58.

- van Paridon, K. (1999). De economische ontwikkeling van West- en Oostduistland na

1945 (1st ed.). Leiden: Historisch Tijdschrift. Retrieved from

http://www.leidschrift.nl/nl/archief/file/337-02_de-economische-ontwikk…

- van Paridon, K. (2012). Duitse economie: krachtig hersteld nu sterk genoeg. Internationale

Spectator. Retrieved from

http://www.internationalespectator.nl/system/files/20120300_is_art_vanp…

- Verdrag betreffende de Europese Unie. (2015) (1st ed.). Luxembourg. Retrieved from

http://europa.eu/eu-law/decisionmaking/treaties/pdf/treaty_on_european_…

- Verreet, E. (2010). Het Duitse mirakel. Vacature, 4-10.

- Vetter, S. (2014). Recent trends in FDI activity in Europe (1st ed.). Frankfurt am Main:

Deutsche Bank. Retrieved from https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000340841…

- Voelkel, K. (2014). MOODY’S ANALYTICS GERMANY OUTLOOK 2014. Moody's. Retrieved 12

February 2015, from http://www.moodysanalytics.com/~/media//News/2014/2014-15-05-Germany-Ou…

- Wallich, H. (1976). Mainsprings of the German revival. Westport, Conn.: Greenwood Press.

- Weaver, C., & Hille, K. (2014). Russian consumers prepared to swallow food ban. Financial

Times. Retrieved from http://www.ft.com/intl/cms/s/0/398cbdce-1e4a-11e4-9513-00144feabdc0.htm…

- Wiegrefe, K. (2010). Germany's Unlikely Diplomatic Triumph: An Inside Look at the

Reunification Negotiations. Spiegel. Retrieved from

http://www.spiegel.de/international/germany/germany-s-unlikely-diplomat…

- Wiersch, B. (2005). Die Käfer-Chronik. Bielefeld: Delius Klasing.

- Woischnik, B., Zurheide, J., & Georgieva, C. (2008). 60 Jahre Soziale Marktwirtschaft (1st ed.).

Sankt Augustin: Zeitbild. Retrieved from http://zeitbild.scoolix.de/wpcontent/uploads/2009/02/sozialemarktwirtsc…

- Worldbank,. (2015). GDP per capita (current US$). Retrieved 11 February 2015, from

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries

- WorldBank,. (2015). GDP (current US$). Retrieved 11 January 2015, from

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

- Worldbank,. (2015). Research and development expenditure (% of GDP). Retrieved 13 July

2015, from http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

- Worldbank,. (2015). Trade (% of GDP). Retrieved 13 May 2015, from

http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

- World Customs Organization,. (2015). What is the Harmonized System (HS)?. Retrieved 13

February 2015, from http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-theharmon…

- World Investment Report. (2015) (1st ed.). Geneva. Retrieved from

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf

- Ziarczyk, E. (2014). Duitsers breken economische muur tussen oost en west mondjesmaat af. De Tijd.bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

- Worldbank,. (2015). Research and development expenditure (% of GDP). Retrieved 13 July

2015, from http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

- Worldbank,. (2015). Trade (% of GDP). Retrieved 13 May 2015, from

http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

- World Customs Organization,. (2015). What is the Harmonized System (HS)?. Retrieved 13

February 2015, from http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-theharmon…

- World Investment Report. (2015) (1st ed.). Geneva. Retrieved from

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf

- Ziarczyk, E. (2014). Duitsers breken economische muur tussen oost en west mondjesmaat af. De Tijd.

Universiteit of Hogeschool
Master in Toegepaste Economische Wettenschappen - Bedrijfskunde
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: