Effect of urine dilution on the biofilm formation in a MBMBR setup

Abbas
Alloul

Waarom waterherwinning cruciaal is voor ruimtemissies

Een permanente menselijke bewoning op Mars in 2035? Een van de knelpunten om deze doelstelling te bereiken is de beschikbaarheid van water. Water draagt voor 90% bij aan de totale massa voor een ruimtereis en een bemanning van vier personen heeft 1080 kilogram water nodig voor een missie van slechts 3 maanden. Het kost daarenboven €25.000 om 1 kilogram de ruimte in te sturen, wat het project erg duur maakt. Waterherwinning is bijgevolg de oplossing om de wateraanvoer van op aarde te verminderen.

Waterherwinning: What’s new?
Waterherwinning houdt in dat behandeld afvalwater wordt hergebruikt. Dit is niet alleen voor ruimtevaartonderzoek van belang maar ook erg actueel in het kader van de waterschaarsteproblematiek op aarde. Een tweede leven geven aan water gebeurt nu ook al in Vlaanderen. Zo wordt het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen (Koksijde) na passage door de duinen terug gebruikt om drinkwater van te maken. Waterherwinning in de ruimte is weliswaar complexer omdat er minder afvalwater beschikbaar is. Zo wordt er momenteel urine en condensaat behandeld in het internationaal ruimtestation ISS om terug drinkwater te produceren. Deze herwinningstechnologie is gebaseerd op fysische en chemische waterbehandeling, maar dit vraagt veel energie. In de ruimte kan energie gegenereerd worden door zonnepanelen, maar die energie blijft beperkt en is essentieel voor zuurstofproductie voor de bemanningsleden. Daardoor is het noodzakelijk dat een waterherwinningsysteem voor lange afstandsmissies naar de maan of naar Mars weinig energie vereist, compact is en een hoge waterherwinningsefficiëntie heeft. De European Space Agency (ESA) heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een Water Treatment Unit Breadboard (WTUB) project, waarbij op innovatieve wijze zowel urine, douchewater en condensatievocht gezuiverd wordt voor hergebruik. Het onderzoek van WTUB vindt plaats aan de Universiteit Gent aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, in samenwerking met VITO, het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling en het ruimtevaartbedrijf Qinetiq. Deze opstelling maakt gebruik van een combinatie van biologische en fysische zuiveringstechnieken voor afvalwaterbehandeling in de ruimte en is opgebouwd uit een aaneenschakeling van drie eenheden. Er wordt gebruik gemaakt van echte menselijke urine en douchewater en het gezuiverde water wordt ter plaatse opnieuw hergebruikt om mee te douchen, zodat hetzelfde water telkens hergebruikt kan worden.

 

De urine wordt in een bioreactor met nitrificerende micro-organismen behandeld om ureum, aanwezig in urine, om te zetten in nitraat dat stabiele en niet vluchtig is. Het gevormde nitraat, de fosfor en de zouten aanwezig in de urine worden daarna verwijderd met behulp van elektrodialyse. Het recupereerde water uit de urine wordt daarna samen met het douchewater verder gezuiverd met behulp membraanfiltratie-technologie: nanofiltratie en reverse osmose.

Een bioreactor voor de ruimte, uitdagingen en toekomstperspectieven
De implementatie van een bioreactor voor ruimtegebruik is een complexe onderneming. Zo hebben nitrificerende bacteriën zuurstof nodig voor de bioconversie van ureum naar nitraat. Verder is het ook cruciaal om de bacteriën efficiënt af te scheiden van het water. Dit vormt ook een grote uitdaging voor ruimtetoepassingen. In de ruimte is er immers geen zwaartekracht aanwezig, waardoor gedoseerde luchtbellen niet opstijgen in de bioreactor. Om zuurstof te voorzien aan bacteriën dient dus een ander systeem gebruikt te worden. In deze thesis werd een systeem getest om nitrificerende bacteriën te kweken op een dragermateriaal waardoor ze makkelijk te scheiden zijn van het water dat continu terug van zuurstof voorzien wordt.

In de ruimte is men genoodzaakt om alle mogelijke afvalwaterbronnen te herwinnen, ook urine. Karakteristiek aan urine is dat het een grote hoeveelheid aan ureum bevat en dat het zoutig is. Deze laatste eigenschap zorgt voor een grote stress op de nitrificerende bacteriën in de bioreactor. Groei op een dragermateriaal is van belang voor de afscheiding van bacteriën in een bioreactor, maar het zout afkomstig van urine kan ervoor zorgen dat de bacteriën op het dragermateriaal loskomen. Dit zou op termijn enorme problemen kunnen veroorzaken voor de werking van de waterzuiveringsinstallatie in de ruimte. Daarom werden in dit onderzoek enkele technieken onderzocht om gehechte groei te stimuleren in een bioreactor om zo de zoutproblematiek te omzeilen. Allereerst werd er een screening uitgevoerd om te achterhalen welke nitrificerende bacteriën best kunnen gebruikt worden voor behandeling van urine. Daarnaast werd uitspoeling en de verhouding van positief geladen deeltjes onderzocht in de bioreactor. De eerste techniek houdt in dat de reactor wordt doorspoeld waardoor bacteriën die niet op een dragermateriaal groeien worden uitgewassen. Op die manier ontstaat er een selectie van bacteriën die gehechte groei verkiezen in een zoutige omgeving. Dit onderzoek toonde aan dat uitspoeling cruciaal is voor een bioreactor die urine behandelt om bacteriële groei selectief op een dragermateriaal te stimuleren.

Toekomstmuziek
Dit onderzoek heeft een selectietechniek onderzocht om gehechte groei te stimuleren in bioreactoren in de ruimte, van groot belang voor afscheiding. Deze bevindingen dienen verder uitgetest worden op grotere schaal in het WTUB-project van ESA. Deze technisch-wetenschappelijke inzichten kunnen er toe bijdragen dat ruimtemissies langer kunnen worden, zodat de mens op termijn permanente missies op de maan en Mars kan uitbouwen. Dergelijke missies zijn van groot belang voor langdurige ruimte-exploratie, maar kunnen ons ook helpen op aarde om materiaalcyclussen efficiënter te sluiten.

 

Bibliografie

Ahimou, F., Semmens, M. J., Novak, P. J., Haugstad, G. (2007). Biofilm cohesiveness measurement using a novel atomic force microscopy methodology. Applied and environmental microbiology, 73(9), 2897-2904.

Anderson, M. S. (2004). Summary of water processing trade studies and analysis of JSC integrated water recovery system. NASA JSC

APHA. (1992). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation. Washington DC, USA.

Baker, R. W. (2004). Membrane technology and applications. John WIley & Sons, California

Bank, G., Virginia, W., Cohen, M. H. (1967). Sea water : Oxygen solubility thermodynamic influence of sea salt. Science, 157(3785), 191–193.

Barta, D. J., Chullen, C., Vega, L., Cox, M. R., Aitchison, L. T., Stuart, J., Lange, K. E., Meyer, C. E. (2014). Next generation life support project status. 44th International Conference on Environmental Systems

Bassin, P., Pronk, M., Muyzer, G., Kleerebezem, R., Dezotti, M., Loosdrecht, M. C. M. (2011). Effect of Elevated Salt Concentrations on the Aerobic Granular Sludge Process: Linking Microbial Activity with Microbial Community Structure. American society for microbiology, 77(22), 7942-7953.

Benoit, M. R., Klaus, D. M. (2007). Microgravity, bacteria, and the influence of motility. Advances in Space Research, 39(7), 1225-1232.

Bin Ismail, S. (2013). Anaerobic wastewater treatment of high salinity wastewater: Impact on bioactivity and biomass retention. Wageningen.

Blackburne, R., Vadivelu, V. M., Yuan, Z., & Keller, J. (2007). Determination of growth rate and yield of nitrifying bacteria by measuring carbon dioxide uptake rate. Water environment research, 79(12), 2437–2445.

Bock, E., & Wagner, M. (2006). Prokaryotes: Oxidation of inorganic nitrogen compounds as an energy source. Springer, New York, 457–495.

Bradford, M. M. (1976). A rapid sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry, 72(1), 248-254.

Bucur, B., Icardo, M. C., Calatayud, J. M. (2006). Spectrophotometric determination of ammonium by an rFIA assembly. Revue roumaine de chimie, 51(2), 101-108.

Carter, L. (2010). Status of the regenerative ECLS water recovery system. NASA, Huntsville

Carter, L., Brown, C., Orozco, N. (2013). Status of ISS water management and recovery. American institute of aeronautics and astronautics, 1–11.

Cataldo, D. A., Haroon, M., Schraer, L. E., Youngs, V. L. (1975). Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissues by nitration of salicylic acid. Communications in soil science and plant analysis, 6(1), 71-80.

Cath, T. Y., Childress, A. E., Elimelech, M. (2006). Forward osmosis: Principles applications, and recent developments. Membrane science, 281(1-2), 70-87.

Casey, E., Glennon, B., Hamer, G. (1999). Review of membrane aerated biofilm reactors. Resources, conservation and recycling, 27(1), 203-215.

Chen, Y. (2009). Full nitrification of human urine in a sequencing batch reactor. The Hong Kong University of Science and Technology.

Clauwaert, P. (2014). Technical Note 4 Urine nitrification test plan test protocols and test procedures.

Clauwaert, P., Lindeboom, R., Vlaeminck, S. E. (2014). Mass balance WTUB. ESA

Courtens, E., Boon, N., De Schryver, P., Vlaeminck, S. E. (2014). Increased salinity improves the thermotolerance of mesophilic nitrification. Applied microbiology and biotechnology, 98(10), 4691-4699.

Cousin, C. P., Ganczarczyk, J.J. (1998). Effects of salinity on physical characteristics of activated sludge flocs. Water quality research, 44(4), 565.

David L., N., Michael M. (2008). Principles of biochemistry. W. H. Freeman. and Company, New York

Demey, D., Clauwaert, P., Lindeboom, R., Vlaeminck, S. E. (2013). P&ID scheme WTUB (confidential). ESA

Dinçer, a. R., Kargi, F. (1999). Salt inhibition of nitrification and denitrification in saline wastewater. Environmental technology, 20, 1147–1153.

Eldyasti, A., Nakhla, G., Zhu, J. (2013). Impact of calcium on biofilm morphology, structure, detachment and performance in denitrifying fluidized bed bioreactors (DFBBRs). Chemical engineering journal, 232, 183-195.

Eriksson, E. H. (2002). Potential and problems related to reuse of water in households. Technical univerity of Denmark

Feng, D., WU, Z., XU, S. (2008). Nitrification of human urine for its stabilization and nutrient recycling. Bioresource technology, 99(14), 6299–6304.

Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J. L., Méndez, R. (2008). Treatment of saline wastewater in SBR aerobic granular reactors. Water science and technology58(2), 479.

Garrido, M., van Benthum, W. A. J., van Loosdrecht, M. C. M., Heijnen, J. (1997). Influence of dissolved oxygen concentration on nitrite accumulation in a biofilm airlift suspension reactor. Biotechnology and bioengineering, 53(2), 168-178.

Geigy, C. (1977). WIssenshaftliche Tabellen Geigy.

Gòdia, F., Albiol, J., Montesinos, J. , Pérez, J., Creus, N., Cabello, F., Mengual, X., Montras, A., Lasseur, C. (2002). MELISSA: a loop of interconnected bioreactors to develop life support in Space. Journal of biotechnology, 99(3), 319–330.

Gòdia, F., Albiol, J., Pérez, J., Creus, N., Cabello, F., Montràs, A., Masot, A., Lasseur, C. (2004). The MELISSA pilot plant facility as an integration test-bed for advanced life support systems. Advances in Space research, 34(7), 1483–1493.

Golub, M. A., & Wydeven, T. (1992). Waste Streams in a typical crewed Space habitat : An update. NASA

Grommen, R., Hauteghem, I., Van Wambeke, M., Verstraete, W. (2002). An improved nitrifying enrichment to remove ammonium and nitrite from freshwayer aquaria systems. Aquaculture, 211(1-4), 115-124.

Grunditz, C., & Gunnel, D. (2001). Development of nitrification inhibition assays using pure cultures of nitrosomonas and nitrobacter. Water research, 35(2), 433–440.

Hanaki, K., Wanrawin, C., Ohgaki, S. (1990). Nitrification at low levels of dissolved in a suspended growth reactor. 24(3), 297–302.

Heijnen, J. J., Van Loosdrecht, M. C. M., Mulder, A., Tijhuis, L. (1992). Formation of biofilms in a biofilm air-lift suspension reactor. Water science and technology, 26(3-4), 647-654.

         Henze, M. (2008). Biological wastewater treatment: principles, modelling and design. IWA publishing.

Henze, M. (2002). Wastewater treatment: biological and chemical processes. Springer Science & Business Media.

Hsieh, Y. L., Tseng, S. K., Chang, Y. J. (2002). Nitrification using polyvinyl alcohol-immobilized nitrifying biofilm on an O2-enriching membrane. Biotechnology Letters, 24(4), 315-319.

Higgins, M. J., Novak, J. T. (1997). The effect of cations on the settling and dewatering of activated sludges: laboratory results. Water environment research, 69(2), 215-224.

Huang, J., Pinder, K. L. (1995). Effects of calcium on development of anaerobic acidogenic biofilms. Biotechnology and bioengineering, 45(3), 212-218.

Hunik, J. H., Meijer, H. J. G., Tramper, J. (1992). Kinetics of Nitrosomonas europaea at extreme substrate product and salt concentration. Microbial biotechnology, 37(6), 802-807.

Hunik, J. H., Meijer, H. J. G., Tramper, J. (1992). Kinetics of Nitrobacte agilisr at extreme substrate product and salt concentrations. Microbial biotechnology, 40(2-3),442-448.

Ivanovic, I. (2011). Application of biofilm membrane bioreactor for municipal wastewater treatment. Norweigen university of science and technology

Jin, R., Zheng, P., Mahmood, Q., HU, B. (2007). Osmotic stress on nitrification in an airlift bioreactor, Hazardous materials, 147(1), 148-158.

Jonassen, K. R. (2013). Effect of salinity shifts on microbial community composition in different nitrifying biofilms in continuous moving bed biofilm reactors. Nonway.

Kirchmann, H., Pettersson, S. (1995). Human urine chemical composition and fertilizer use efficiency. Fertilizer research, 40(2), 149–154.

Könneke, M., Bernhard, A. E., de la Torre, J. R., Walker, C. B., Waterbury, J. B., Stahl, D. a. (2005). Isolation of an autotrophic ammonia-oxidizing marine archaeon. Nature, 437(7058), 543–546.

Koops, H., Pommerening, A. (2001). Distribution and ecophysiology of the nitrifying bacteria emphasizing cultured species. FEMS Microbiology ecology, 37(1), 1–9.

Koops, H., Purkhold, U., Pommerening, A. (2006). Prokaryotes: The lithoautotrophic ammonia-oxidizing bacteria. Springer, New York, 778–811.

Körstgens, V., Flemming, H., Wingender, J., Borchard, W. (2001). Influence of calcium ions on the mechanical properties of a model biofilmof mucoid Pseudomonas aeruginosa. Water science and rechnology, 43(6), 49-57.

Kubista, K. (2012). Comprehensive trade study of bioreactors and advancement of membrane-aerated biological reactors for treatment of Space-based waste streams.Texas Tech university

Kugelman, I. J., McCarty, P. L. (1965). Cation toxicity and stimulation in anaerobic waste treatment. Water pollution control federation, 37(1), 97–116.

Lee, W.-N., Kang, I. J., Lee, C. H. (2006). Factors affecting filtration characteristics in membrane-coupled moving bed biofilm reactor. Water research, 40(9), 1827–1835.

 Leiknes, T., Ødegaard, H. (2007). The development of a biofilm membrane bioreactor. Desalination, 202(1-3), 135–143.

Levri, J. A., Fishel, J. W., Jones, H. W., Ph, D., Ewert, M. K. (2003). Advanced life support equivalent system mass guidelines document. NASA, California

Levstek, M., Plazl, I., Rouse, J. D. (2010). Estimation of the specific surface area for a porous carrier. Acta chimica slovenica, 57(1), 45–51

 Lindeboom, R., Clauwaert, P., Vlaeminck, S. E. (2014). PVA beads characterization (Internal document). ESA

Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., Randall, R. J. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. Biological chemistry, 193(1), 265-275.

Lunn, G. (2012). Strategies for stabilizing nitrogenous compounds in ECLSS wastewater : Top-down system design and unit operation selection with focus on bio-regenerative processes for short and long term scenarios . In 42nd conference on environmental systems.

Martens-Habbena, W., Berube, P.M., Urakawa, H., de la Torre, J.R. and Stahl, D.A. (2009). Ammonia oxidation kinetics determine niche separation of nitrifying Archaea and Bacteria. Nature, 461(7266), 976-979.

Muys, M. (2014). Optimization of sustainable nitrification strategies for source separated urine. Ghent University, Ghent

Malhotra, S. K., Zanoni, A. E. (1970). Chloride interference in nitrate nitrogen determination. Merican water works association, 62(9), 568–571.

Maurer, M., Pronk, W., Larsen, T. a. (2006). Treatment processes for source-separated urine. Water research, 40(17), 3151–3166.

 Mayer, P. W., DeOreo, Wi. B. (1999). Residential end uses of water. American water works association, U.S.A.

Miller, R. L., Bradford, W. L., Peters, N. E. (1988). Specific conductance: Theoretical considerations and application to analytical quality control. Denver

Mobley, H. L. T., Hausinger, R. P. (1989). Microbial Ureases : Significance , regulation , and molecular characterizationt. American society for microbiology, 53(1), 85–108.

         Montgomery, H. A. C., Dymock, J. F. (1961). The determination of nitrite in water. Analyst, 86(102), 414- 416.

Moussa, M. S., Sumanasekera, D. U., Ibrahim, S. H., Lubberding, H. J., Hooijmans, C. M., Gijzen, H. J., van Loosdrecht, M. C. M. (2006). Long term effects of salt on activity, population structure and floc characteristics in enriched bacterial cultures of nitrifiers. Water research, 40(7), 1377–88.

Morrissey, T. B., Woltering, E. A. (1989). Sodium oxalate corrects calcium interference in Lowry protein assay. Journal of surgical research, 47(3), 273-275.

Muirhead, D., Carrier, C. (2012). Comparison of four strong acids on the precipitation potential of gypsum in brines during distillation of pretreated, augmented urine. NASA

Okabe, S., Satoh, H., Watanabe, Y. (1999). In situ analysis of nitrifying Biofilms as Determined by In situ hybridization and the use of microelectrodes. Applied and environmental microbiology, 65(7), 3182-3190.

Onnis-Hayden, A., Majed, N., Schramm, A., Gu, A. Z. (2011).Process optimization by decoupled control of key microbial populations: distribution of activity and abundance of polyphosphate-accumulating organisms and nitrifying populations in a full-scale IFAS-EBPR plant. Water research, 45(13), 3845-3854.

         Oren, A. (1999).Bioenergetic aspects of halophilism. American society for microbiology, 63(2), 334-348.

Pickering, K. D., Mitchell, J. L., Adam, N. M., Barta, D., Meyer, C. E., Pensinger, S., Vega, L. M., Callahan, M. R., Flynn, M., Wheeler, R., Birmele, M., Lunn, G., Jackson, A., (2013). Alternative water processor test development. American institute of aeronautics and astronautics.American institute of aeronautics and astronautics. 43rd International Conference on Environmental Systems.

Prat, D. (2015). Development of thermophilic nitrification for the treatment of warm wastewaters. Ghent University, Ghent

Putnam, D. F. (1971). Composition and concentrative properties of human urine. NASA, Washington

R Core Team, (2013). R: A language and environment for statistical computing. <http://www.R-project.org/&gt;

Rabaey, K. (2014). Biotechnological processes in environmental sanitation. Ghent university, Ghent

Rombaut, G., Grommen, R., Zizhong, Q., Vanhoof, V., Suantika, G., Dhert, P., Sorgeloos, P., Verstraete, W. (2003). Improved performance of an intensive rotifier culture system by using a nitrifying inoculum (ABIL). Aquaculture Research, 34(2), 165-174.

Rouse, J. D., Fujii, T., Sugino, H., Tran, H., Furukawa, K. (2005). PVA-gel beads as a biomass carrier for anaerobic oxidation of ammonium in a packed-bed reactor. Heleco, 3(1), 3-6

Schubert, F. H., Boyda, R. B. (1995). Preliminary design program: Vapor compression distillation flight experiment program. Life system Inc.

          Skerjanec, M., Levstek, M., Kompare, B., Atanasova, N. (2009). Model based nitrification efficiency analysis of two biomass carriers, 2nd IWA specialized conference, 2-10.

Smith, P. K., Krohn, R. I., Hermanson, G. T., Mallia, A. K., Gartner, F. H., Provenzano, M., Fujimoto, E. K., Goeke, N. M., Olson, B. J., Klenk, D. C. (1985). Measurement of protein using bicinchoninic acid. Analytical Biochemistry, 150(1), 76-85.

Smith, S. M., McCoy, T., Gazda, D., Morgan, J. L. L., Heer, M., Zwart, S. R. (2012). Space flight calcium: implications for astronaut health, spacecraft operations, and Earth. Nutrients, 4(12),2047–2068.

Sobeck, D. C., Higgins, M. J. (2002). Examination of three theories for mechanisms of cation-induced bioflocculation. Water research, 36(3), 527–538.

Stoodley, P., Sauer, K., Davies, D. G., Costerton, J. W. (2002). Biofilms as complex differentiated communities. Annual review of microbiology, 56(1), 187–209.

Sun, F. Y., Dong, W. Y., Shao, M. F., LI, J., Peng, L. Y. (2012). Stabilization of source-separated urine by biological nitrification process: treatment performance and nitrite accumulation. Water science technology, 66(7), 1491-1497.

Suzuki, I., Dular, U. (1974). Ammonia or ammonium ion ammonia or ammonium ion as substrate for oxidation by Nitrosomonas europaea cells and extracts. Bacteriology, 120(1),556-558

Szentqyörgyi, E., Nemestothy, N., Bélafi-Bako, K. (2010). Anaerobic moving bed biofilm fermentor for biogas production. Enviroment protection engineering, 36(4), 117-125.

Reboleiro-Rivas, P., Martín-Pascual, J., Juárez-Jiménez ,B., Poyatos, J. M., Vílchez-Vargas, R., Vlaeminck, S.E., Rodelas, B, González-López J. (2014). Quantitative study of the nitrifying and denitrifying communities, involved in the depuration process of urban wastewater in moving bed membrane bioreactor: Effect of operational conditions. Unpublished.

Tamponnet, C., Savage, C. J., Amblard, P., Lasserre, J. C., Personne, J. C., Germain, J. C. (1999). Water recovery in space. ESA, 97(5), 56–60.

Tecan, (2015). Plate reader, Infinite F50.<http://www.tecan.com/platform/apps/virtualdirectories/f50_green/&gt;

Tijhuis, L. (1994). The biofilm airlift suspension reactor. Technical university Delft

Tijhuis, L., Loosdrecht, M. C. M. Van, Heijnen, J. J. (1994). Formation and growth of heterotrophic aerobic biofilms on small suspended particles in airlift reactors. Biotechnology and bioengineering, 44(5), 595–608.

Udert, K. M. (2002). The fate of nitrogen and phosphorus in source-separated urine. Swiss federal institute of technology, Zurich

Udert, K. M., Fux, C., Munster, M., Larsen, T. A., Siegrist, H., Gujer, W. (2003). Nitrification and autotrophic denitrification of source-separated urine. Water science and technology, 48(1), 119–130.

Udert, K. M., Larsen, T. a, Biebow, M., Gujer, W. (2003). Urea hydrolysis and precipitation dynamics in a urine-collecting system. Water research, 37(11), 2571–2582.

Udert, K. M., Wächter, M. (2012). Complete nutrient recovery from source-separated urine by nitrification and distillation. Water research, 46(2), 453–464.

Van Hulle, S. W. H., Vandeweyer, H. J. P., Meesschaert, B. D., Vanrolleghem, P. a., Dejans, P., Dumoulin, A. (2010). Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams. Chemical engineering journal, 162(1), 1–20.

Verliefde, A. (2014). Wastewater treatment technology. Ghent university, Ghent

Vlaeminck, S. E. (2009). Biofilm and granule application for one-stage autotrophic nitrogen removal. Ghent university, Ghent

Waterborg, J. H. (2009). The Lowry method for protein quantitation. In The protein protocols handbook, Humana Press.

Wett, B., Rauch, W. (2003). The role of inorganic carbon limitation in biological nitrogen removal of extremely ammonia concentrated wastewater. Water research, 37(5), 1100–1110.

Whitson, P. A., Pietrzyk, R. A., Pak, C. Y. C. (1997). Renal stone risk assesment during space shuttle flights. Urology, 158(8), 2305–2310.

Wiesmann, U., Libra, J. (1999). Special aerobic wastewater and sludge treatment processes. Biotechnology environmental processes, 11a, 373–415.

Windey, K., De Bo, I., Verstraete, W. (2005). Oxygen-limited autotrophic nitrification–denitrification (OLAND) in a rotating biological contactor treating high-salinity wastewater. Water research, 39(18), 4512-4520.

Wydeven, T. (1988). A survey of some regenerative physico-chemical life support technology. NASA, California

Zimmerman, R. a., Richard, D., Lynne, S., Lin, W. (2005). Is your moving bed biofilm reactor running on all cylinders? Proceedings of the water environment federation, 2005(9) 6238–6265. 

Download scriptie (2.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015