EFFECTIVE ACCESS TO INFORMATION AND PUBLIC PARTICIPATION WITH RESPECT TO SHALE GAS ISSUES: A COMPERATIVE ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE AARHUS CONVENTION AND US EXPERIENCE.

Kristine
Zaiceva

Wordt de publieke opinie voldoende betrokken bij milieubeslissingen betreffende schaliegas?

Schaliegas is momenteel één van de meest populaire onderwerpen in energierecht. Met ingang van 2009 is het niveau van de productie van aardgas uit schalieformaties toegenomen in de Verenigde Staten. Het is nu één van 's werelds top schaliegasproducenten, na Rusland. Rond 2010 was schaliegas goed voor 23% van de Amerikaanse gasproductie. De productie van gas uit leisteen blijft aandacht trekken van over de hele wereld, voornamelijk uit Europa.

Schaliegas breken zorgt voor een aantal uitdagingen en het creëert tevens een aantal milieuproblemen. Een breed publiek draagvlak is belangrijk om legitieme besluitvormingen en resultaten te bekomen. Getroffen gemeenschappen moeten mogelijkheden hebben om hun bezorgdheden te uiten. In dit opzicht is één van de krachtigste oplossingen het Verdrag van Aarhus, dat in 1998 werd goedgekeurd. Zoals is vermeld in artikel 1 van het Verdrag van Aarhus: ‘Om bij te dragen aan de bescherming van het recht van elke persoon van de huidige en toekomstige generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn, waarborgt elke partij de rechten op toegang tot informatie, inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden in overeenstemming.’ Dus, officieel heeft het publiek een mogelijkheid om te participeren in de milieuproblematiek, maar de belangrijkste vraag is: Hoe effectief is dit instrument?

Eerst moeten we nadenken over de toegang tot informatie. Om schaliegas te verkrijgen moet een mengsel van water en een korrelige substantie zoals zand en speciale chemicaliën, onder hoge druk worden in de grond worden gepompt. Het probleem is dat bedrijven vaak het gebruik van dergelijke chemicaliën geheim houden. Wat is er belangrijker, het milieu of hun bedrijfsgeheimen? De rechter moet verschillende belangen tegen elkaar afwegen om een oordeel te vellen dat het beste is voor het algemeen belang. Vrijwillige websites werden opgezet om informatie over deze chemicaliën mee te delen, maar is dit genoeg? Het is duidelijk dat er strengere regels nodig zijn voor het gebruik- en openbaarmaken van chemicaliën gebruikt bij het ontginnen van schaliegas.

Een andere belangrijke vraag is hoe vaak de omgeving betrokken is bij de besluitvorming. De inspraak is belangrijk om een optimaal resultaat te bereiken. De betrokkenheid kan gebeuren op verschillende manieren: besluitvorming, administratieve situatie, participatie of raadpleging. Dit is cruciaal voor vragen omtrent schaliegas, omdat het een impact kan hebben op het leven van de mensen en het milieu. Het grootste probleem ligt bij een milieu-effectenrapport, waar de mensen bij worden betrokken. Bijna altijd zal schaliegas aan een milieueffectenbeoordeling kunnen ontsnappen, en dan is het de overheid die een beslissing zal nemen. Er was een voorstel van het Europees Parlement om milieuaangelegenheden verplicht te stellen voor alle schaliegas projecten, maar dat werd verworpen. Uit onderzoek blijkt dat Europese landen zoals Polen bereid zijn de publieke betrokkenheid te verminderen in vergelijking met de Amerika.

Een ander probleem is dat de mening van de publieke opinie niet in rekening wordt genomen. Bijvoorbeeld, in 2014 maakte het Verenigd Koninkrijk een consultatie over rechten met betrekking tot schaliegas, maar daarna maakte het een volledig tegengestelde beslissing, afgaande aan de resultaten. Dit en andere voorbeelden tonen aan dat de publieke opinie niet belangrijk is. Zoals Buxton schrijft: “De openbare betrokkenheid blijft één van de belangrijkste problemen in minerale sector”.

Toegang tot informatie en inspraak kan alleen worden beschouwd als een compleet instrument als het effectief is. Vaak wordt de effectiviteit van het probleem in kwestie gereduceerd tot de obstakels, waardoor het onmogelijk wordt om deze volledig en uitdrukkelijk uit te oefenen. Deze belemmeringen bevatten: vrijstellingen tot het blootgeven van bedrijfsgeheimen, problemen van transparantie en geen rekening houden met de publieke opinie. Voor meer informatie lees: EFFECTIVE ACCESS TO INFORMATION AND PUBLIC PARTICIPATION WITH RESPECT TO SHALE GAS ISSUES: A COMPERATIVE ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE AARHUS CONVENTION AND US EXPERIENCE.

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY
Legislation:
-The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters: Aarhus Convention, Aarhus, 1998
European legislation
- Act on chemical substances and their mixtures, J. o L. 2011 No. 63
- Act on Mining and Geological Law, [2011]
- Act on providing information on the environment and environment protection, public participation in environmental protection and on the environmental impact assessment [Ustawa z dnia 3 Pazdziernika 2008 r. o Udostepnianiu Informacji o Srodowisku i Jego Ochronie, Udziale Spoleczenstwa w Ochronie Srodowiska Oraz o Ocenach Oddzialywania na Srodowisko], [2008]
- Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy OJ L 327
- Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment OJ L 197
- Directive 2003/35/EC of the European Parliament and the Council of the Council of May 26, 2003 [2003] O.J. L156
- Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of January 28, 3003 on public access to information [2003] O.J. L41. This directive repeals Dir. 90/313/EEC
- Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) OJ L 334
- Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effect of certain public and private projects on the environment. OJ L 26
- Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment OJ L 124
- Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons OJ L 164
- Environmental Information Regulation, SI 2004 No. 3391
- Environmental Permitting Regulation, SI 2010 No.675
- Pollution Prevention and control Regulation 2005 SI 2005
- Regulation No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) OJ L 396, [2006]
- Scotlands's FOI Act 2002
- Town and Country Plannign Order, SI 2010/2184
- Town and Country Planning (Development Management Procedure and Section 62A Applications) (England) (Amendment No. 2) Order 2013 (SI 2013/3194)
- Town and Country Planning Act, SI 1990
- U.K.'s FOI Act 2000
-Water resources Act, 1991 c. 5
US Legislation
- Clean Air Act [42 U.S.C. §7401 et seq.] (1970)
- Clean Water Act (CWA) [33 U.S.C. §1251 et seq.] (1972)
- Energy Policy Act of 2005 [42 U.S.C. 15801]
- Municipal Planning code P.L. 805, no. 247
- North Carolina House bill 242
- Pen. Oil and Gas Act 13/2012, 58 Pa.C.S.
- Restatement (Third) of Unfair Competition, 1995 available at <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=194019#LinkTarget_471&gt;
- Safe Drinking Water Act [42 U.S.C. 300f]
- Tex. Admin. Code
- The National Environmental Policy Act [42 U.S.C. 4321 et seq.]
- The Public Information Act, Tex. Government Code ch. 552
- The Superfund Amendments and Reauthorization Act, US Federal Law 99-499, 1986, Title III
- Uniform Trade Secrets Act, Wyo. Stat. Ann.
- Wyo. Admin. Code OIL GEN Ch.3
Recommendations, Communications
- Amendments adopted by the European Parliament on 9 October 2013 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/92/EU of the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))
- Commission Recommendation (2014/70/EU) on minimum principles for the exploration and production of hydrocarbons (such as shale gas) using high-volume hydraulic fracturing OJ L39
- Council of the European Union, Communication 6207/11, 11.02.2011
Guidance notes, reports, consultations
- Consultation on Proposal for Underground Access for the Extraction of Gas, Oil or Geothermal Energy, available at <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi… >
- Council on Environmental Policy, ‘A Citizen’s guide to NEPA’, 2007, available at <https://ceq.doe.gov/nepa/Citizens_Guide_Dec07.pdf >
- General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, COM(2002) 704 final
- Government Response to the Consultation on Proposal for Underground Access for the Extraction of Gas, Oil or Geothermal Energy, 25 September 2014
- Guidance note on the application of the EIA Directive to projects related to the exploration and exploitation of unconventional hydrocarbon, available at <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm&gt;
- Individual Country Report on Implementation of the Recommendation (Poland, UK), available at <http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.ht…;
- L. Page, L. Sum, Oil and gas accountability project, ‘The oil and gas industry's exemptions to major environmental laws’, Washington, Earthworks, 2011
- Railroad Commission of Texas, ‘Drilling permissions- step by step guide’, available at <http://www.rrc.state.tx.us/oil-gas/applications-and-permits/drilling-pe…;
- U.S. Energy Information Administration report, ‘Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside The United States’ 2013, Washington
Case law
- Anderson [v. Dep’t of Health & Human Servs., 907 F.2d 936, 943-44]
- Bocardo SA v Star Energy [2010] UKSC 35
- Case C-427/07 Commission v Ireland [2009]
- Case C-531/13 Marktgemeinde Straßwalchen [2015]
- Case T 545/11 Stichting Greenpeace Nederland and Pesticide Action Network Europe v Commission [2013]
- Case C-569/10 Commission v Poland [2013]
- Queens Univeristy Belfast FS50163282 [2010]
- Robinson Township, et al v. Commonwealth of Pennsylvania, Commonwealth Court at 284 MD [2012]
- Robinson Township, et al v. Commonwealth of Pennsylvania, Supreme Court of Pennsylvania, Middle District, Dec. 19, [2013]
- Rodriguez v. Abruzzo et al., case 3:12 –cv-01458, [2014]
- Supreme Court of state of Wyoming case WY37 2014, S-13-0120
- Veterinary Medicines Directorate FER0137609 [2009]
Books
- E. Fisher, B. Lange, E. Scotford, ‘Environmental Law. Text, Cases and Materials’, Oxford, Oxford University Press, 2013
- G. Bandi, ‘Environmental Democracy and Law’, Europa Law Publishing, 2014
- J. H. Jans, ‘European Environmental Law after Lisbon. 4th edition, Europa Law Publishing’, 2012
- J. Holder, M. Lee, ‘Environmental Protection, Law and Policy. Second edition’, Cambridge, Cambridge Universty Press, 2007
- J. Holder, M. Lee, ‘Environmental Protection, Law and Policy. Second Edition’, Cambridge, Cambridge University Press, 2007
- J.G. Speight, ‘Shale gas production processes’, Oxford, Gulf Professional Publishing, 2013
- K. Lenaerts, P. Van Nuffel ‘European Union Law. 3rd edition’, London, Sweet & Maxwell, 2011
- L. Kramer, ‘EC Environmental Law. Sixth Edition’, London, Sweet & Maxwell, 2007
- L. Kramer, ‘Focus on European Environmental Law, London, Sweet and Maxwell, 1992
- L.Kramer, ‘EU Environmentl Law. Seventh Edition’, London, Sweet & Maxwell, 2012
- Martha M. R., Olivia W., ‘European energy law report IX’, 2012, Cambridge, Intersentia Publishing
- R. E. Hello, ‘ Access to Environmental information in Europe’, London, Kluwer Law International Ltd, 1996
- S. Stec, S. Casey-Lefkowitz, ‘The Aarhus Convention: an implementation guide’, New York, United Nations Publication, 2000
Journals
-Kotsakis ‘The Regulation of Technical, Environmental and Health Aspects of Current Exploratory Shale Gas Extraction in United Kingdom: Initial Lessons for the Future of European Union Energy Policy’, RECIEL, Volume 21, Issue 3, 2012

-G. Rabe, ‘Conventional Politics for Unconventional Drilling? Lessons from the Pennsylvania’s early move into fracking policy development’, Review of Policy Research, Volume 30, Issue 3, 2013
- Rahm, ‘Regulating hydraulic fracturing in shale gas plays: The case of Texas’, Energy Policy Journal, Volume 39, 2011
- Decisions, ‘Pennsylvania Supreme Court invalidates sections of Act 13 that eliminated local regulation of oil and gas development’, Planning & Environmental Law, Volume 66, issue 3, 2014
- K. De Smedt, A. Rigamonti, ‘Towards a common framework for shale gas extraction in the EU’, Environmental liability. Law, policy and practice, Volume 21, issue 4, 2013
- K. De Smedt, A. Rigamonti, ‘Towards a common framework for shale gas extraction in the EU’, Environmental liability. Law, policy and practice. Volume 21, issue 4, 2013
- L. Reins, ‘In Search of The Legal Basis in Environmental and Energy Regulation in EU Level: The Case of Unconventional Gas Extraction’, RECIEL, Volume 23, Issue 1, 2014
- L.Reins, ‘The Shale Gas Extraction Process and Its Impacts on Water resources’, RECIEL, Volume 20, Issue 3, 2011
- P. Legette ‘Trade Secrets and the Regulation of Hydraulic Fracturing: Toward a global perspective’ International Enforcement Law Reporter, Issue 4, 2013
- P. Leggette, J. L. McQuaid, A. Harvie, ‘Trade secrets and the Regulation of Hydraulic Fracturing: Toward a Global Perspective-Pt1’, International energy Law Review, Issue4, 2013
- R. Fleming, ‘Shale gas - a comparison of European Moratoria’, European Energy and Environmental Law Review, Volume 22, Issue 1, 2013
- T. Boersma ‘The Shale Gas Revolution :U.S. and EU Policy and Research Agendas’, Review of Policy Research, Issues 4, 2012
Other sources
- A division of American Chemical Society, ‘CAS Registry’, For more information see <https://www.cas.org/content/chemical-substances/faqs&gt;
- Chemical Disclosure Registry FracFocus, ‘A History of hydraulic fracturing. A historic perspective’, available at <http://fracfocus.org/hydraulic-fracturing-how-it-works/history-hydrauli…;
-Chemical Disclosure Registry FracFocus, available at <http://fracfocus.org/welcome&gt;
-Chemical Dislosure Registry FracFocus, ‘Chemicals & public dislocure’, available at <https://fracfocus.org/chemical-use/chemicals-public-disclosure&gt;
- E. Rutkovska-Subocz ‘Poland: New draft rules on hydrocarbon exploration and production’, 2013, available at <http://www.shale-gas-information-platform.org/categories/legislation/ex…;
-E. Rutkovska-Subocz, ‘Poland: Legal spects of shale gas exploration and production’, 2012, available at <http://www.shale-gas-information-platform.org/de/categories/legislation…;
- European Commission, ‘Energy and environment. Environmental Aspects on Unconventional Fossil Fuels’, available at <http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.ht…;
- European Commission, ‘Environmental aspects on unconventional fossil fuels. Related studies’, available at <http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/uff_studies_en.htm&gt;
- European Commission, ‘Review of the EIA Directive’, available at <http://ec.europa.eu/environment/eia/review.htm&gt;
- European Parliament directorate general for internal policies, ‘Impacts on shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health’, 2011, available at <http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110715A… >
- G. Aitken, H.Burley, ‘Shale gas. Unconventional and unwanted: the case against shale gas’, 2012, available at <https://www.foeeurope.org/publications&gt;
- G. Chodkowski- Gyurics, CleanTec Poland, ‘European Commission sues Poland’, available at <http://shalegas.cleantechpoland.com/?page=news&id=176&link=european-com…;
- Dreyer, G. Stang, ‘The shale gas ‘revolution’. Challenges and implementation for the EU’, 2013, available at <www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_11.pdf&gt;
- J. Phillips, The North America Shale Blog ‘ Frac free Denton faces legal fight’, avaialable at <http://www.northamericashaleblog.com/2014/11/07/frac-free-denton-faces-… >(
- J. Potocnik, Transmission Note on the EU environmental legal framework applicable to shale gas projects’, 26.01.2012, available at <http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/pdf/legal_assessment…;
- J. Scott, The North America Shale Blog ‘ Denton city council enacts drilling moratorium and will consider possible ban on fracking’, available at <http://www.northamericashaleblog.com/2014/05/14/denton-tx-city-council-…;
- M. McFeeley, ‘State Hydraulic Fracturing Disclosure Rules And Enforcment: A Comparison’, 2012, available at < http://www.nrdc.org/energy/files/fracking-disclosure-IB.pdf >
- NGS Facts, ‘Natural gas from shale’, available at <http://www.ngsfacts.org/&gt;
- Onshore Operation Group, ‘Guidelines for UK operators on Onshore Shale Gas Wells’, 2013, available at <http://www.ukoog.org.uk/onshore-extraction/industry-guidelines&gt;
- Oxford Dictionary, Definition of effective in English, available at <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/effective&gt;
- Pennsylvania Department of Environmental Protection, ‘eNOTICE Subscription Site’, available at <http://www.ahs.dep.pa.gov/eNOTICEWeb/ >
- Shale Training & Education Center, ‘What is shale gas and why it is important?’ available at <http://www.shaletec.org/whatis.htm&gt;
- Switchboard-Natural Resources Defense Council Stuff Blog. ‘New Harvard Study: ‘Serious Flaws’ in industry self-reporting website FracFocus’, available at <http://switchboard.nrdc.org/blogs/mmcfeeley/new_harvard_study_serious_f…;
- The Connexion. France’s English Language Newspaper, ‘France bans shale gas ‘fracking’’, 2011, available at <http://www.connexionfrance.com/shale-gas-fracking-hydraulic-fracturing-…;
- The letter of David Cameron to EC president Jose Manuel Barroso, available at <https://docs.google.com/file/d/0B__JqTUh86obTTl5RFowLTJvNHN1TXQweVJnY0U…;
- Town of Dish, ‘Oil and Gas Development’, available at <http://townofdish.com/index.php?id=ekc4ls3o4&gt;
- World Intellectual Property Organization, available at <http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm&…;
- Wyoming Oil and Gas Conservation commission, ‘Approved trade secrets’, available at <http://wogcc.state.wy.us/ap_trade_secrets_new.cfm&gt;