Energierenovatie in Nederland en Vlaanderen

Mariska
Hobo

Energierenovatie in Nederland en Vlaanderen

Energetisch renoveren is een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt en centraal staat in deze thesis. Uit het literatuuronderzoek wordt duidelijk waarom energetisch renoveren belangrijk is, wat de voordelen zijn, welke onderdelen moeten gerenoveerd worden en op welke manier deze aangepakt kunnen worden. Vervolgens worden in de literatuurstudie enkele uitgevoerde groot- en kleinschalige energierenovatieprojecten besproken om de methodes die gebruikt worden te analyseren. In het tweede deel van de thesis worden er verschillende energierenovatieprojecten in Nederland en Vlaanderen besproken die in het kader van de thesis bezocht zijn en waarvan de architect(en) en bewoner(s) geïnterviewd werden. Deze informatie diende als basis om de manier van aanpak van deze projecten uitgebreid te bespreken. Ten slotte zijn er verbeteringspunten voorgesteld waardoor toekomstige energetische renovaties goedkoper, gemakkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden.

Uit de vergelijking van de bevindingen van renoveren uit de literatuur met de praktijk, blijkt dat de literatuur de praktijk goed weergeeft: de redenen van bewoners om energetisch te renoveren komen overeen met de voordelen die het oplevert, het Trias Energetica principe wordt bij de meeste projecten toegepast en de probleempunten uit het LEHR-project (een van de besproken projecten) worden bij de case studies ervaren. De vergelijking van de renovatieaanpak van Nederland en Vlaanderen toont aan dat er overeenkomsten en verschillen zijn. De verschillen zijn vooral gekoppeld aan verschillen in eigendomsituatie, meest voorkomend woningtype, de manier van aanpak en de schaalgrootte. Aspecten waar er veel overeenkomsten zijn, betreffen het feit dat de benodigde termijn bij de meeste projecten langer dan de voorziene termijn en dat de kosten voor de meeste architecten (redelijk) goed ingeschat kunnen worden.

Als conclusie kan gesteld worden dat om toekomstige energetische renovaties goedkoper, gemakkelijker en sneller uit te voeren, er meer aandacht moet gaan naar onderzoeken en monitoren, het toepassen van het Trias Energetica principe, het werken in een bouwteam en eventueel het werken met een BIM-systeem. Hierdoor kan de uitvoeringstermijn worden verkort, waardoor de kosten voor een tijdelijk verblijf verminderen of weg vallen en dit geld geïnvesteerd kan worden in de renovatie. Als dit op grote schaal toegepast wordt, zal de kwaliteit van het woningpark verbeteren en zal er zo een stap in de goede richting gezet worden om de gestelde klimaatdoelen te behalen.

 

Bibliografie

Bibliografie

1.1 Lijst met geraadpleegde bronnen

In totaal 133 bronnen

1.2 Figurenlijst

In totaal 126 figuren

 

=>Aangezien het zo'n groot aantal geraadpleegde bronnen en figuren zijn krijg ik mijn bibliografie niet in dit tekstvak geplakt. In de scriptie is de bibiliografie opgenomen in Hoofdstuk 4 en indien gewenst kan ik een word-document met de bibliografie doorsturen.

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2015