Framing van de asielzoeker in de Belgische audiovisuele media in 2013: vergelijkend onderzoek tussen VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI

Bavo
Strobbe

De centrale onderzoeksvraag is: In welke mate verschillen de televisiejournaals op VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI inzake de framing van asielzoekers in 2013? Bij VRT is er een afwijkende framing van de asielzoeker vastgesteld t.o.v. VTM, RTBF en RTL, die alle drie verrassend een meer gelijklopende framing deelden. In de journaalitems van VTM, RTBF en RTL werd het Slachtoffer-frame 3 keer zo vaak vastgesteld als het Indringer-frame. Bij VRT was dit zelfs 4,5 keer zoveel.

Een deelvraag van dit onderzoek is: Zijn er bij de zenders verschillen in het aan bod komen van framesponsors/politieke actoren, en beeldgebruik? Zo lieten in 2013 de publieke zenders de ngo’s, die het als framesponsor van het Slachtoffer-frame opnemen voor asielzoekers en vluchtelingen, het vaakst aan bod komen, terwijl Maggie De Block als staatssecretaris voor Asiel en Migratie vaker een platform kreeg bij de commerciële zenders.

De Block kwam als staatssecretaris minder aan bod in de Franstalige journaals, terwijl ze bevoegd was voor de volledige federale staat België. De Nederlandstalige kijkers kregen ook 63 journaalitems over asielzoekers meer aangeboden dan de Franstalige kijkers, vooral omwille van VRT die ongeveer 80% meer journaalitems heeft uitgezonden dan de drie andere zenders afzonderlijk. Daardoor is het Franstalige publiek minder geïnformeerd over het asiel- en migratiebeleid van de federale regering. We merken dus het ontbreken van een echte federale publieke sfeer, wat een democratisch deficit van het federale België aantoont.

De federale oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang (de laatste als framesponsor van het Indringer-frame) zijn volgens dit onderzoek niet vaak opgedoken in journaalitems over asielzoekers.

De gebruikte beelden in de journaalitems ondersteunen bij de vier zenders overduidelijk het slachtoffer-frame. Wel dient beklemtoond te worden dat de resultaten van dit onderdeel best kritisch worden benaderd omwille van methodologische beperkingen.

Een andere deelvraag van dit onderzoek is: In welke mate treden frameverschuivingen op voor en na de Lampedusa-ramp van 2013? Vier weken na de ramp trad bij de vier zenders een herneming op van het patroon zoals voor de ramp, zowel voor het Slachtoffer-frame als voor het Indringer-frame. 

Bibliografie

 

Almond, Gabriel Abraham e.a. (eds.) (2008) Comparative politics today: a world view. New York, Pearson/Longman, 776 p

Bartle, J. & I. Crewe (2002) ‘The Impact of Party Leaders in Britain: Strong Assumptions, Weak Evidence’. In: A. S. King (ed.), Leaders' Personalities and the Outcomes of Democratic Elections. Oxford, Oxford University Press, p. 70-96.

Bartlett, Frederic Charles (1932) Remembering. A Study in Experimental and Social Psychology, Cambridge, Cambridge University Press, 317 p.

Bateson, Gregory (1972) [1955] ‘A theory of play and fantasy’. In Gregory Bateson (ed.), Steps to an ecology of mind. New York, Ballantine Books, p. 177-193.

Bek, Mine Gencel (2004) ‘Research note: tabloidization of news media: an analysis of television news in Turkey’. European Journal of Communication, 19, 3, p. 371-386.

Bennett, Samuel e.a. (2011) MEDIVA Thematic Report 2011/02: Media Content, Firenze, European University Institute, 30 p.

Bennett, W.L. & J.B. Manheim (1993) ‘Taking the Public by Storm: Information, Cuing, and the Democratic Process in the Gulf Conflict’. Political Communication, 10, p. 331-351.

Brants, Kees & Peter Neijens (1998) ‘The infotainment of politics’. Political Communication, 15, 2, p. 149-164.

Brewer, P.R. (2002) ‘Framing, Value Words, and Citizens’ Explanations of Their Issue Opinions’. Political Communication, 19, 3, p. 303-316.

Brosius, Hans-Bernd & Peter Eps (1995) ‘Prototyping through key events: News selection in the case of violence against aliens and asylum seekers in Germany’. European Journal of Communication, 10, p. 391-412.

Cagé, Julia (2014) Sauvez les médias – Capitalisme, financement participatif et démocratie, Le Seuil, La République des Idées, 115 p.

Callaghan, K. & F. Schnell (2001) ‘Assessing the Democratic Debate: How the News Media Frame Elite Policy Discourse’. Political Communication, 18, p. 183-212.

Carragee, K.M. & Roefs, W. (2004) ‘The neglect of power in recent framing research’. Journal of communication, 54, 2, p. 214-233.

Chong, D. & J.N. Druckman (2007) ‘Framing theory’. Annual review of political science, 10, p. 103-126.

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (2015) Asielstatistieken maandverslag juli 2015. 15 p. [http://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-juli-2015, 12/08/2015]

Converse, Philip E. (1964) ‘The Nature of Belief Systems in Mass Publics’. In: David Apter (ed.), Ideology and Discontent, New York, Free Press, p. 206-261.

Coole, Carolynne (2002) ‘A warm welcome? Scottish and UK media reporting of an asylum seeker murder’. Media, Culture and Society, 24, 6, p. 839-852.

Cooper, A. H. (2002) ‘Media framing and social movement mobilization. German peace protest against INF missiles, the Gulf War and NATO peace enforcement in Bosnia’. European Journal of Political Research, 41, p. 37–80.

Curtice, J. & S. Holmberg (2005) ‘Leadership’. In: J. Thomassen (ed.), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford, Oxford University Press.

D’Angelo, Paul (2002) ‘News framing as a multi-paradigmatic research program: A response to Entman’. Journal of Communication, 52, p. 870–888.

Dassonneville Ruth, Pierre Baudewyns & Simon Willoq (2015) ‘Personalisering en electorale volatititeit’ In: Kris Deschouwer e.a. (eds.) De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag en stemmotivaties. p. 41-55.

De Bens, Elsa & Steve Paulussen (2005) ‘Hoe anders is de VRT? De performantie van de Vlaamse publieke omroep’. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 33, 4, p. 365-386.

De Block, Maggie (2015) ‘CV’. http://www.maggiedeblock.be/over/, 11/08/2015.

de  Boer,  C.  &  Brennecke,  S.  (2003) Media  en  publiek.  Theorieën  over  media-impact. Amsterdam, Boom.

De Cock Rozane e.a. (2013) ‘Pers & slachtoffers Rapport. Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Media en de Vlaamse minister van Welzijn’. http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2013/07/20130614_Persslachtoffers.pdf 11/08/2015, 248 p.

De Morgen (2013) ‘Maggie De Block populairder dan Peeters en De Wever’. http://www.demorgen.be/binnenland/maggie-de-block-populairder-dan-peeters-en-de-wever-a1744531/, 11/08/2015.

Deprez, Annelore (2008) Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinale framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada. Gent, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Communicatiewetenschappen, , proefschrift, 312 p.

Deprez, Annelore & Karin Raeymaekers (2010) ‘Framing the First and Second Intifada: A Longitudinal Quantitative Research Design Applied to the Flemish Press’, European Journal of Communication, 25, p. 3-23.

Deredactie.be (2013) ‘Maggie De Block is populairste politicus’. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1784171, 11/08/2015.

Deredactie.be (2015) ‘Maggie De Block nu ook in Brussel en Wallonië populairste politicus’.  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2227137, 11/08/2015.

Deschouwer Kris (2009) The Politics of Belgium: Governing a Divided Society. London, Palgrave Macmillan.

De Standaard (2013a) ‘PS en N-VA halen meer dan 30 procent in nieuwe peiling’. http://www.standaard.be/cnt/dmf20131122_00851577, 11/08/2015

De Standaard (2013b) ‘N-VA krijgt een tik’. http://www.standaard.be/cnt/dmf20130524_040, 11/08/2015.

De Smedt, Julie & Stefaan Walgrave (2013) ‘Minder aandacht voor criminaliteit in de Vlaamse nieuwsmedia’. Nieuwsmonitor, 22, Steunpunt Media, 12 p. [http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2015/04/Nieuwsmonitor-22.pdf, 11/08/2015]

De Smedt, Julie e.a. (2013) ‘Slachtoffers in de media, ook slachtoffers van de media?’ Nieuwsmonitor, 14, Steunpunt Media, 12 p. [http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2013/07/Nieuwsmonitor-14.pdf, 11/08/2015]

De Smedt, Julie; Marc Hooghe & Stefaan Walgrave (2011) ‘Vlaamse televisiejournaals: het buitenland verdwijnt van de radar : criminaliteit, cultuur, politiek en buitenland in de Vlaamse televisiejournaals (2003-2010)’. Nieuwsmonitor. 4, Steunpunt Media, 13 p. [http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2012/06/Nieuwsmonitor_4.pdf, 11/08/2015]

De Winter, L. (1993) ‘L’impact du clivage communautaire sur le système de partis politiques en Belgique: évolution, dimensions et effets’, In : Jacek Wódz (ed.) Réorganiser l’espace public, Katowice, Editions Slask, p. 141-55.

Dimitrova, D. V.; L. L. Kaid, A. P. Williams & K. D. Trammell (2005) ‘War on the Web: The immediate news framing of Gulf War II’. The Harvard International Journal of Press/Politics, 10, 1, p. 22-44.

Dixon, Travis L. & Daniel G. Linz (2000) ‘Overrepresentation and underrepresentation of African Americans and Latinos as lawbreakers on television news’. Journal of Communication, 50, 2, p. 131–154.

Druckman, J.N. (2001) ‘On the Limits of Framing Effects: Who Can Frame?’. The Journal of Politics, 63, 4, p. 1041-1066.

Druckman,  J.N.  (2004) ‘Political  Preference  Formation:  Competition,  Deliberation,  and  the (Ir)relevance of Framing Effects’. American Political Science Review, 98, 4, p. 671-686.

Entman, Robert M. (1993) ‘Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm’. Journal of communication, 43, 4, p. 51-58.

Entman, Robert M. (2003) ‘Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11’. Political Communication, 20, p. 415-432.

Eraly, A (2002) Le pouvoir enchaîné. Être ministre en Belgique. Brussels, Labor, 358 p.

Esser, Frank & Claes H. de Vreese (2007) ‘Comparing Young Voters’ Political Engagement in the United States and Europe’. American Behavioral Scientist, 50, 9, p. 1195-1213.

Eurostat (2015) ‘The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014’. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b, 11/08/2015, 6 p.

Fazio, R. H., & M. A. Olson (2003) ‘Implicit measures in social cognition: Their meaning and use’. Annual Review of Psychology, vol. 54, 1, p. 297-327.

FOD Binnenlandse Zaken (2010) ‘KAMER : LIJST RESULTATEN’. http://verkiezingen2010.belgium.be/nl/cha/results/results_graph_CKR0000…, 11/08/2015.

FOD Binnenlandse Zaken (2014a) ‘VLAAMS PARLEMENT : LIJST RESULTATEN’. http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/vla/results/results_graph_VLR00000.html, 11/08/2015.

FOD Binnenlandse Zaken (2014b) ‘KAMER : LIJST RESULTATEN’. http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/cha/results/results_graph_CKR00000.html, 11/08/2015.

Franklin, Mark N.; Tom T. Mackie, Henry Valen e.a. (1992, 2009) Electoral Change: Responses to Evolving Social and Attitudinal Structures in Western Countries. New York, Cambridge University Press, 2nd Edition Colchester, ECPR Press.

Gamson, William A. (1989) ‘News as Framing: Comments on Graber’. American Behavioral Scientist, 33, p. 157-166.

Gamson, William A. (1992) Talking politics. New York, Cambridge University Press, 272 p. 

Gamson, William A. (1996) ‘Media discourse as a framing resource’. In: A.N. Crigler (ed.), The psychology of political communication. Ann Arbor, University of Michigan Press, p. 111-132.

Gamson, William A. & David S. Meyer (1996) ‘Framing Political Opportunity’. In: Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements, Cambridge University Press, p. 275-290.

Gamson, William A. & Andre Modigliani (1987) ‘The Changing Culture of Affirmative Action’. Research in Political Sociology, 3, p. 137-177.

Gamson, William A. & Andre Modigliani (1989) ‘Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach’. American Journal of Sociology, 95, 1,  p. 1-37.

Gandy, O. H. Jr. (2001) ‘Epilogue-Framing at the horizon: A retrospective assessment’. In: S. D. Reese, O. H. Gandy, & A. E. Grant (eds.), Framing public life. Perspectives on media and our understanding of the social world, Mahwah, NJ, Erlbaum, p. 355-378.

Gans, Herbert J. (1979) Deciding what’s news. New York, Pantheon Books, 416 p.

Gatz, S, (2014) Beleidsnota Media 2014-2019, Brussel, Vlaams Parlement, 39 p.

Gavin, Neil T. (2007) Press and television in British politics: media, money and mediated democracy. New York, Palgrave MacMillan, 224 p.

Gilliam, Franklin D. & Shanto Iyengar (2000) ‘Prime suspects: The influence of local television news on the viewing public’. American Journal of Political Science, 44, p. 560-573.

Gitlin, Todd (1980) The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left. Berkeley, CA, University of California Press, 352 p.

Goffman, Erving (1974) Frame analysis. New York, Harper & Row, 586 p.

Haider-Markel, D.P. & M.R. Joslyn (2001) ‘Gun  Policy, Opinion, Tragedy, and Blame Attribution: the Conditional Influence of Issueframes’. The Journal of Politics, 63, 2, p. 520-543.

Hall, Stuart e.a. (1999) [1978] ‘Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order’. London, Macmillan, 408 p.

Hallin, Daniel C. (1994) We Keep America on Top of the World. London, Routledge.

Hertog, James K. & Douglas M. McLeod (2001) ‘A multiperspectival approach to framing analysis: A field Guide’. In: Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy & August E. Grant (eds.), Framing public life.  Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, p. 139–161.

Higgins, E. Tory (1996) ‘Knowledge Activation: Accessibility, Applicability, and Salience’. In: E. Tory Higgins & Arie W. Kruglanski (eds.), Social Psychology. New York, Guilford Press. 

Hooghe, Marc (2002) ‘Watching Television and Civic Engagement: Disentangling the Effects of Time, Programs, and Stations’. The Harvard International Journal of Press/Politics, 7, 2, p. 84–104.

Hooghe, Marc (2007) ‘Inleiding: de kwaliteit van het nieuws’. In: Marc Hooghe, Knut De Swert & Stefaan Walgrave (eds.), De kwaliteit van het nieuws: kwaliteitsindicatoren voor televisienieuws. Leuven, Acco, p. 7-22.

Iyengar, Shanto (1991) Is anyone responsible?: How television frames political issues. Chicago, The University of Chicago Press, 206 p.

Iyengar, Shanto (1996) ‘Framing Responsibility for Political Issues’. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 546, 4, p. 59-70.

Iyengar, S. & D.R. Kinder (1987) News that Matters. Chicago, University of Chicago Press.

Jacobs, Laura & Marc Hooghe (2014) Televisie en anti-immigrantenhoudingen in Europa. Een vergelijkend onderzoek. Antwerpen/Leuven, Steunpunt Media, 37 p.

Johnson-Cartee, Karen S. (2005) News Narratives and News Framing/Constructing Political Reality. Lanham, Rowman and Littlefield, 359 p.

Kahneman, D. A., Tversky, A., & Slovic, P. (1984) Judgment under uncertainty. Cambridge, Cambridge University Press.

Kellner, Douglas (1990) Television and the Crisis of Democracy. Boulder, Westview Press.

Kosicki, G. & Z. Pan (1997) ‘Priming and Media Impact on the Evaluations of the President’s Performance’, Communication Research. 24, 1, p. 3-30.

Kriesi, Hanspeter (2010) ‘Restructuration of Partisan Politics and the Emergence of a New Cleavage Based on Values’. West European Politics, 33, 3, p. 673-685.

Kuklinski, J. H.; P. J. Quirk, J. Jerit & R. F. Rich (2001) ‘The political environment and citizen competence’. American Journal of Political Science, 45, p. 410-424.

Langer, John (1998) Tabloid television: popular journalism and the ‘other news’. London, Routledge, 200 p.

Lauf, Edmund (2001) ‘».96 nach Holsti« Zur Reliabilität von Inhaltsanalysen und deren Darstellung in Kommunikationswissenschaftlichen Fachzeitschriften‘. Publizistik, 46, 1, p. 57-68.

Lefevere, Jonas; Knut De Swert & Stefaan Walgrave (2012) ‘Effects of popular exemplars in television news’. Communication Research, 39, p. 103-119.

Leurdijk, A. (2000) ‘Ieder medium een eigen kleur? De mogelijkheden van pers, radio, televisie en internet’. In: G. Sterk, B. Top & M. Doppert (eds.), Media en Allochtonen. Journalistiek in de multiculturele samenleving. Den Haag, SDU Uitgevers, p. 27-42.

Lipsky, Michael (1968) 'Protest as a Political Resource'. The American Political Science Review, 62, p. 1144-1158.

Maher, T.M. (2001) ‘Framing an Emerging Paradigm or a Phase of Agenda Setting?’. In: S.D. Reese, O. Gandy & A. Grant (eds.), Framing Public Life. London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, p.83-94.

Marcourt, Jean-Claude (2014) ‘RTBF - Signature de l’avenant au contrat de gestion 2013-2017’. http://marcourt.wallonie.be/actualites/~rtbf-signature-de-l-avenant-au-contrat-de-gestion-2013-2017.htm?lng=fr, 11/08/2015.

Martin, L. L. & J. W. Achee (1992) ‘Beyond accessibility: The role of processing objectives in judgment’. In: L. L. Martin & A. Tesser (eds.), The construction of social judgment Hillsdale, NJ, Erlbaum, p. 249-275.

Matthes, J. (2009) ‘What’s in a frame? A content analysis of media framing studies in the world’s leading communication journals, 1990-2005’. Journalism & mass communication quarterly, 86, 2, p. 349-367.

Matthes, J. & Kohring, M. (2008) 'The content analysis of media frames: toward improving reliability and validity'. Journal of communication, 58, p. 258-279.

McCarthy, J. D., J. Smith & M. N. Zald (1996) ‘Public, media, electoral, governmental agendas’. In: D. McAdam, J. D. McCarthy & M. N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge, Cambridge University Press, p. 291-311.

McQuail, Denis (2000) McQuail’s Mass Communication Theory. London, Sage.

McQuail, Denis (2010) McQuail’s Mass Communication Theory (6th edition). London, Sage Publications, 632 p.

Meert Henk, Karen Stuyck, Jan Blommaert & Katleen Peleman (2006) ‘Oh, ik ga schrik hebben’ Attituden tegenover asielzoekers’, in Multiculturalisme ontleed, een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven p. 113-132.

Meuleman Bart, Katrein Meireman & Jaak Billiet (2006) ‘Immigratie en asiel. Opvattingen en houdingen van Belgen, Duitsers, Nederlanders en Britten in het Europees Sociaal Survey’ in Multiculturalisme ontleed, een staalkaart van onderzoek aan de K.U.Leuven p. 63-88.

Miller, M. (1997) ‘Frame mapping and analysis of news coverage of contentious issues’. Social science computer review, 15, 4, p. 367-378.

Moeller, Judith & Claes H. de Vreese (2013) ‘The Differential Role of the Media as an Agent of Political Socialization in Europe’. European Journal of Communication, 28, 3, p. 309–325.

Negrine, Ralph (1998) Parliament and the media. A study of Britain, Germany and France. London, Royal Institute of International Affairs, 164p.

Nelson, T.E., R.A. Clawson en Z.M. Oxley (1997) ‘Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance’. The American Political Science Review, 91, 3, p. 567-583.

Neuman, W. Russell, Marion R Just & Ann N. Crigler, (1992) Common knowledge. News and the construction of political meaning. Chicago, The University of Chicago Press, 190 p.

Neveu, Erik (1999) ‘Politics on French television: Towards a renewal of political journalism and debate frames?’. European Journal of Political Communication, 14, 3, p. 379-409.

Newton, Kenneth (1999) ‘Mass Media Effects - Mobilization or Media Malaise’. British Journal of Political Science, 29, 4, p. 577–599.

Norris, Pippa (2003) ‘Young People & Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice?’.

http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/COE%20Young%20People%20and%20Political%20Activism.pdf, 03/01/2015, 17 p. (verslag van het Council of Europe Symposium: ‘Young People and Democratic Institutions: From Disillusionment to Participation’, Strasbourg, 27-28 November, 2003)

Paletz, D. & R. Entman (1981) Media, Power, Politics. New York, The Free Press.

Pan,  Z. & G. Kosicki (1993) ‘Framing Analysis: an Approach to News Discourse’. Political Communication, 10, p. 55-75.

Peter, J. (2003) Why European TV News Matters. A Cross-nationally Comparative Analysis of TV News About the European Union in Its Effects. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam (licentiaatsverhandeling), 220 p.

Prior, Markus (2005) ‘News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout’. American Journal of Political Science, 49, 3, p. 577-592.

Rahat, G. & T. Sheafer (2007) ‘The personalization(s) of politics: Israel, 1949–2003’. Political Communication, 41, 1, p. 65-80.

Randall, D. (2000) The Universal Journalist. London, Pluto Press.

Ryan C. (1991) Prime Time Activism: Media Strategies for Grassroots Organizing. Boston,  South  End.

Reese, Stephen D. (2001) ‘Prologue-Framing public life. A bridging model for media research’. In: Reese, Stephen D.; Oscar H. Gandy & August E. Grant (eds.), Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, p. 7-31.

Riker, William H. (1986) The Art of Political Manipulation. New Haven, Yale University Press.

Scheufele, Dietram A. (1999) ‘Framing as a Theory of MediaEffects’. Journal of  Communication, 49, 1, p. 103-122.

Scheufele, Dietram A. (2000) ‘Agenda-setting, priming, and framing revisited. Another look at cognitive effects of political communication’. Mass Communication & Society, 3, p. 297–316.

Sherman, S. J.; D. M. Mackie & D.M. Driscoll (1990) ‘Priming and the differential use of dimensions in evaluation’. Personality and Social Psychological Bulletin, 16, p. 405-418.

Sniderman, P. M., & Theriault, S. M. (2004) ‘The dynamics of political argument and the logic of issue framing’. In: W. E. Saris, & P. P. Sniderman (eds.), The Issue of belief: Essays in the intersection of non-attitudes and attitude change. Princeton, Princeton University Press.

Sniderman, P.M.; R. Brody & P.E. Tetlock (1991). Reasoning about politics: Explorations in political psychology. Cambridge, University Press.

Snow  D. & R. . Benford (1988) ‘Ideology, frame resonance, and participant mobilization’.  Int. Soc. Mov.  Res. 1, p. 197-218.

Snow, D. A., & R. D. Benford (1992) ‘Master frames and cycles of protest’. In: A. D. Morris & C. M. Mueller (eds.), Frontiers in social movement theory. New Haven, CT, Yale University Press, p. 133-155.

Snow, D.A.; E.B. Rochford, S.K. Worden & R.D. Benford (1986) ‘Frame Alignment Processes,  Micromobilization,  and  Movement  Participation’, American  Sociological  Review, 51, 4, p. 464-481.

Socius (2014) ‘Wie wint De Standaard Solidariteitsprijs?’ http://www.socius.be/article1547-Wie-wint-De-Standaard-Solidariteitsprijs, 11/08/2015.

Sinardet, Dave (2012) ‘Is there a Belgian public sphere? What the case of a federal multilingual country can contribute to the debate on transnational public spheres and vice versa’. In: Multinational federalism : problems and prospects, Seymour, Michel & Alain G. Gagnon (eds.), New York, Palgrave Macmillan, p. 172-204.

Sinardet, Dave (2013) ‘How Linguistically Divided Media Represent Linguistically Divisive Issues. Belgian TV-Debates on Brussels-Halle-Vilvoorde’. Regional and Federal Studies, 23, 3, p. 311-330.

Sinardet Dave; Knut De Swert & Régis Dandoy (2004) Franstalig, Vlaams, commercieel, openbaar: zoek de verschillen: een longitudinale vergelijking van de thema's in de Belgische televisie-journaals, Antwerpen, Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 35 p. (PSW-paper, 2004/1)

Tankard, James W. (2001) ‘The Empirical Approach to the Study of Media Framing’ In: Reese, Stephen D.; Oscar H. Gandy & August E. Grant (eds.), Framing Public Life. Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum, p. 95-106.

The Migrants’ Files (2015) ‘The human and financial cost of 15 years of Fortress Europe’ http://www.themigrantsfiles.com/, 11/08/2015.

ter Wal J.; L. d’Haenens & J. Koeman (2005) ‘(Re)presentation of Ethnicity in EU and Dutch domestic news’. Media, Culture and Society, 27, 6, p. 937-950.

Thijssen Peter; Dave Sinardet & Régis Dandoy (2015) ‘De relatie tussen Vlaams-Waalse contacten, Identiteiten en Houdingen over Staatshervorming’ In: Kris Deschouwer e.a. (eds.) De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag en stemmotivaties. p. 130-150.

Uce, Volkan; Sarah Schueremans & Knut De Swert (2006) Dat was het Nieuws: een onderzoek naar de invloed van de vernieuwingsperiode van 2004 op de nieuwsinhoud. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 24 p. (PSW-paper, 2006/5)

Semetko, H.A. & Valkenburg, P.M. (2000)’Framing European politics: a content analysis of press and television news’. Journal of communication, 50, 2, p. 93-109.

Tewksbury, D.; J. Jones, M.W. Peske, A. Raymond & W. Vig (2000) ‘The Interaction of News and Advocate Frames: Manipulating Audience Perceptions of a Local Public Policy Issue’. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77, 4, p. 804-829.

Tuchman, Gaye (1978) Making news. A study in the construction of reality. New York, Free Press, 244 p.

Uce, Volkan; Sarah Schueremans & Knut De Swert (2006) Dat was het Nieuws: een onderzoek naar de invloed van de vernieuwingsperiode van 2004 op de nieuwsinhoud. Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 24 p. (PSW-paper, 2006/5)

UNHCR (2014) ‘UNHCR Global Trends 2013: War’s Human Cost’. http://www.unhcr.org/5399a14f9.html, 11/08/2015, 52 p.

UNHCR (2015a) ‘CENTRAL MEDITERRANEAN SEA INITIATIVE (CMSI): ACTION PLAN’. http://www.unhcr.org/531990199.pdf, 11/08/2015.

UNHCR (2015b) ‘UNHCR welcomes EU Mediterranean plans, but says more needs to be done’. http://www.unhcr.org/553623109.html, 11/08/2015.

UNHCR (2015c) ‘Almost 400 refugees saved after crammed fishing boat sank off Libya’ http://www.unhcr.org/55c35f4c9.html, 11/08/2015.

UNHCR (2015d) ‘Eritrean survivor of Lampedusa tragedy returns to honour the dead, meet Pope Francis. http://www.unhcr.org/542d0ece5.html, 11/08/2015.

Valentino, N. A.; M.N. Beckmann & T.A. Buhr (2001) ‘When the Frame is Gone: Revisiting the Impact of “Strategic” Campaign Coverage on Citizens’ Information Retention’. Journalism & Mass Communication Quarterly, 78, 1, p. 93-112.

Valkenburg, P.M.; H.A. Semetko & C.H. de Vreese (1999) ‘The Effects of News Frames on Readers’ Thoughts and Recall’. Communication Research, 26, 5, p. 550-569.

Vandenbrande, Kristel & Joke Bauwens (2004) ‘De nieuws-consument, voor de buis en achter de krant: hoe het Vlaamse publiek televisie en krant als nieuwsmedia ziet’. In: Nico Carpentier, Caroline Pauwels & Olga Van Oost (eds.), Het on(be)grijpbare publiek. Een communicatie- wetenschappelijke verkenning van het publiek. Brussel, VUBpress, pp. 125-144.

Van de Velde, Mieke; Baldwin Van Gorp & Helen Blow (2004) ‘De beeldvorming van armoede in televisiereportages. Bij wie wordt de schuld gelegd?’ In: Jan Vranken, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx (eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting Jaarboek 2004. Leuven, Acco, p. 187-205.

Van Gorp, Baldwin (2005) ‘Where is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the asylum issue’. European Journal of Communication, 20, 4, p. 485-508.

Van Gorp, Baldwin (2006) Framing asiel: Indringers en slachtoffers in de pers. Leuven, Acco, 307 p.

Vasterman, Peter L.M. (2005) ‘Media Hype. Self-reinforcing news waves, journalistic standards and the construction of social problems’. European Journal of Communication, 20, 4, p. 508-530.

Vlaams Belang (2010) ‘€ 500 per dag voor asielzoekers.... En wat krijgt u?’, publicatie Vlaams Belang

Vliegenthart, Rens (2007) Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti-Immigrant Party Support in the Netherlands. Amsterdam, Vrije Universiteit, 148 p.

Vreese de, Claes H. (2002) Framing Europe. Television news and European integration. Amsterdam, Aksant Academic Publishers, 232 p.

Vreese de, Claes H. (2005) ‘News framing: Theory and typology’. Information Design Journal + Document Design, 13, 1, p. 51-62.

Vreese de, Claes H. de & Boomgaarden, H. (2003) ‘Valenced news frames and public support for the EU: Linking content analysis and experimental data’. The European Journal of Communication, 3, 4, p. 261–281.

Vreese de, Claes H., J. Peter & H.A. Semetko (2001) ‘Framing Politics at  the Launch of the Euro: a Cross-National Comparative Study of Frames in the News’. Political Communication, 18, p. 107-122.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (2015) ‘Jaarverslag Vluchtelingenwerk 2014’, p. 50. [http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/jaarverslag-vluchte…, 11/08/2015]

VTM (2013) ‘De Grote Peiling: Alle resultaten’. http://nieuws.vtm.be/binnenland/68827-de-grote-peiling-alle-resultaten, 11/08/2015.

VTM (2015) ‘De Block blijft populairste politicus’ http://nieuws.vtm.be/binnenland/126371-de-block-blijft-populairste-politicus, 11/08/2015.

Wauters, Bram; Peter Van Aelst, Peter Thijssen, Johannes Rodenbach, Jef Smulders & Jean-Benoit Pilet (2015) ‘Presidentialisering versus personalisering? De daling van het gebruik van de voorkeurstem verklaard’ In: Kris Deschouwer e.a. (eds.), De kiezer ontcijferd. Over stemgedrag en stemmotivaties. Lannoo, p. 76-95.

Wolfsfeld, G. (1997) Media  and  Political Conflict: News from the Middle East. Cambridge, Cambridge University Press.

Wolfsfeld,  G.  (2001)  The  News  Media  and  the  Second Intifada.  Some  Initial  Lessons, Press/Politics, 6, 4, p. 113-118.

Wouters, Ruud e.a. (2011) ‘Midden in het nieuws? Middenveldorganisaties in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010)’. Nieuwsmonitor, 7, Steunpunt Media, 13 p. [http://www.steunpuntmedia.be/wp-content/uploads/2012/06/Nieuwsmonitor_7.pdf, 11/08/2015]

Wouters Ruud, Knut De Swert & Stefaan Walgrave (2009) Een venster op de wereld. De actuele staat van buitenlandberichtgeving: feiten, impact en actieruimte. Brussel, Vlaams Vredesinstituut, 153 p.

Zaller, John R. (1992) The Nature and Origins of Mass Opinion. New York, Cambridge University Press.

 

 

Download scriptie (2.35 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2015