Gedragswetenschappelijk onderzoek binnen de muren: een verkennende studie naar de moeilijkheden die gepaard gaan met een forensische context.

Niels
Billiau

In naam van de wetenschap: op avontuur in de gevangenis

De gedachte aan wetenschappelijk onderzoek met gevangenen roept wellicht beelden op van duistere toestanden, zoals de medische experimenten die plaatsvonden in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, voornamelijk sinds toen werden gevangenen gezien als de ideale proefpersonen en vanaf de jaren ’50 vonden ook psychologische experimenten met gedetineerden hun opgang. Gelukkig werd er na verloop van tijd meer nagedacht over de ethische implicaties van zulke onderzoeken. Regelgeving werd strikter en de mensonwaardige behandeling van gevangenen werd verbannen.

Forensische gedragswetenschappen
Door het ontstaan van deze strenge ethische codes was onderzoek in de gevangenis een tijdlang eerder beperkt. Het is pas de laatste twee decennia weer op de voorgrond getreden met het idee dat dit soort onderzoek belangrijk is voor het verbeteren van het gevangeniswezen zelf. Geen gruwelijke psychologische experimenten meer om de menselijke geest te analyseren, maar juist studies naar de levenskwaliteit van gevangenen met de bedoeling deze te verbeteren.

Hoewel dit soort onderzoek de focus wordt van steeds meer psychologen en criminologen, is het domein van de forensische gedragswetenschappen niet sterk geworteld in België. Er bestaat bijvoorbeeld geen volwaardige opleiding voor; niet voor onderzoekers, noch in kader van hulpverlening. Ondanks de stijgende verontwaardiging bij de publieke opinie over de wantoestanden binnen ons rechtssysteem – denk maar aan de talrijke berichten in de media over de slechte behandeling van bijvoorbeeld geïnterneerden – lijkt er zowel op beleidsniveau als op academisch vlak een gebrek aan ambitie te bestaan om hier verandering in te brengen.

Gedragswetenschappelijk onderzoek in een forensische context
Stel je voor dat jij als jonge onderzoeker voor de start staat van een moedige onderneming binnen de gevangenismuren. Dan moet je natuurlijk eerst en vooral al op de hoogte zijn van hoe onderzoek gevoerd moet worden via de regels van de kunst. Daarenboven is een forensische context, zoals een gevangenis, een heel specifieke situatie waardoor deze ongetwijfeld bijkomende moeilijkheden zal opleveren. Je zal je dus goed moeten voorbereiden. Echter, al de informatie die je daarvoor nodig hebt, zit erg verspreid en is hierdoor moeilijk te vinden. Het is voor onderzoekers dus niet evident om te weten op welke moeilijkheden ze zich moeten voorbereiden. Onderzoekers met al wat ervaring binnen een forensische setting zullen wel op het één en ander voorbereid zijn, maar elk onderzoek is anders. Ook zij kunnen dus nog onvoorziene hindernissen tegenkomen.

De scriptie “Gedragswetenschappelijk onderzoek binnen de muren: een verkennende studie naar de moeilijkheden die gepaard gaan met een forensische context” heeft de ambitie om als uitvalsbasis te kunnen dienen voor onderzoekers. Hiertoe tracht het alle informatie omtrent onderzoek in een forensische context te bundelen die een onderzoeker nodig heeft om van zijn onderneming een succes te maken. Het geeft een uitgebreid overzicht van obstakels die op de weg kunnen liggen van een onderzoeker die in een forensische context een onderzoek aanvat.

Ten eerste lijst de scriptie een aantal bijkomende ethische kwesties op waar een onderzoeker moet over reflecteren vooraleer hij zijn onderzoek kan starten. De specifieke context van een gevangenis roept bijvoorbeeld extra vragen op omtrent de vrijwillige toestemming van de participanten. Ligt er onrechtstreeks geen druk op gevangenen om deel te nemen aan zulk wetenschappelijk onderzoek, juist omdat ze van hun vrijheid beroofd zijn? Ten tweede zijn er ook heel wat praktische moeilijkheden waar een onderzoeker een antwoord op dient te bieden. Zo blijken bijvoorbeeld de procedures om officiële toestemming te krijgen (van de overheid en de instelling zelf) onduidelijk. Ten derde gaat het in een gevangenis om een heel specifieke groep van mensen waarbij het niet ondenkbaar is dat bepaalde persoonskenmerken het vlotte verloop van het onderzoek kunnen verstoren. Op dit vlak worden ook de symptomen besproken van enkele psychiatrische ziektebeelden die regelmatig voorkomen in de gevangenis (zoals bijvoorbeeld schizofrenie en een cluster B persoonlijkheidsstoornis). Ten slotte wordt ook de vraag gesteld of gevangenen misschien vatbaarder zijn voor sociale wenselijkheid (d.i. het beantwoorden van vragen op een manier die overeenstemt met wat sociaal aanvaardbaar is) en of non-respons (d.i. een weigerachtigheid om deel te nemen) een groter probleem vormt in een forensische context.

Naar een institutionalisering van de forensische gedragswetenschappen?
De scriptie Gedragswetenschappelijk onderzoek binnen de muren is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een aantal Vlaamse onderzoekers. Het is opmerkelijk dat voornamelijk jonge onderzoekers, die in veel gevallen zelf nog hun eerste echte onderzoek moesten afronden, geïnteresseerd waren om zich te laten interviewen. Bij hen zaten de moeilijkheden die ze ondervonden als gevolg van de forensische context waarschijnlijk nog fris in het geheugen. Daarenboven wijst dit er misschien ook op dat er nood is aan een meer structurele aanpak van de opleiding van forensische gedragswetenschappers.

Bibliografie

REFERENTIELIJST

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edition). Washington, DC: American Psychiatric Publishing (APPI).

 

Baarda, B., van der Hulst, M., & de Goede, M. (2012). Basisboek interviewen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 

Baskin-Sommers, A., Wolf, R., Buckholtz, J., Warren, C., & Newman, J. (2012). Exaggerated attention blink response in prisoners with externalizing. Journal of Research in Personality, 46(6), 688-693.

 

Beyens, K. (2013).  Introduction. Giving voice to the researcher. In K. Beyens, J. Christiaens, B. Claes, S. De Ridder, H. Tournel & H. Tubex, (Eds.), The pains of doing criminological research (pp. 13-22). Brussel: Brussels University Press.

 

Beyens, K., & Tournel, H. (2010). Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 199-232). Leuven: Uitgeverij Acco.

 

Boelaert, A. (2008). Psychopathie. In F. Declerq (Ed.), Seksuele, geweld- en levensdelicten: psychopathologie van daders (pp. 141-175). Leuven: Uitgeverij Acco.

 

Bowers, E. P., Gestsdottir, S., Geldhof, G. J., Nikitin, J., von Eye, A., & Lerner, R. M. (2011). Developmental trajectories of intentional self regulation in adolescence: The role of parenting and implications for positive and problematic outcomes among diverse youths. Journal of Adolescence, 34(6), 1193-1206.

 

Brooks-Gunn, J., Duncan, G. J., & Aber, J. L. (1997). Neighbourhood Poverty. New York: Russell Sage Foundation.

 

Brown, G., Marshall, M., Bower, P., Woodham, A., & Waheed, W. (2014). Barriers to recruiting ethnic minorities to mental health research: a systematic review. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23(1), 36-48.

 

Buss, A. H., & Durkee, A. (1957). The aggression questionnaire. Journal of Personalitu and Social Psychology, 63, 452-459.

 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

 

Cantrell, V. L., & Prinz, R. J. (1985). Multiple predictors of rejected, neglected, and accepted children: Relation between sociometric status and behavioral characteristics. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 884-889.

 

Carroll, A., Houghton, S., Durkin, K., Hattie, J. A. (2009). Adolescent Reputations and Risk: Developmental Trajectories to Delinquency. New York: Springer.

 

Chiang, Y. L., Klainin-Yobas, P., Ignacio, J., & Chng, C. M. L. (2011). The impact of antipsychotic side effects on attitudes towards medication in people with schizophrenia and related disorders. Journal of Clinical Nursing, 20(15-16), 2172-2182.

 

Cislo, A. M., & Trestman, R. (2013). Challenges and solutions for conducting research in correctional settings: The U.S. experience. International Journal of Law and Psychiatry, 36(3-4), 304-310.

 

Cooper, H. A., & Penn, B. (2010). Negotiating with psychopaths: Coping with a medical-legal conundrum. Journal of Applied Security Research, 6(1), 1-31.

 

Creswell, J. (2013). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: SAGE Publications, Inc.

 

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.

 

DeAndrea, D. C., Tong, S. T., Liang, Y. J., Levine, T. R., & Walther, J. B. (2012). When do people misrepresent themselves to others? The effects of social desirability, ground truth, and accountability on deceptive self-presentations. Journal of Communication, 62(3), 400-417.

 

Declerq, F. (2008). Geheugen en amnesie in het forensisch veld: amnesie bij daders en accuraatheid van het geheugen van slachtoffers en getuigen. In F. Declerq (Ed.), Seksuele, geweld- en levensdelicten: psychopathologie van daders (pp. 115-139). Leuven: Acco.

 

Decoene, S. (2013). Criminological-psychological case-work. Consequences of visting the pits of hell. In K. Beyens, J. Christiaens, B. Claes, S. De Ridder, H. Tournel & H. Tubex, (Eds.), The pains of doing criminological research (pp. 89-104). Brussel: Brussels University Press.

 

Decorte, T. (2010). Kwalitatieve data-analyse in het criminologisch onderzoek. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 441-472). Leuven: Acco.

 

Decorte, T. (2010). Software voor kwalitatieve dataverwerking. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 473-488). Leuven: Acco.

 

De Ridder, S. (2013). Criminological research on non-national prisoners without a legal permit. The quest for the holy grail of data. In K. Beyens, J. Christiaens, B. Claes, S. De Ridder, H. Tournel & H. Tubex, (Eds.), The pains of doing criminological research (pp. 73-88). Brussel: Brussels University Press.

 

De Ruiter, C., & Scholing, A. (2003). Diagnostiek en behandeling in een forensische setting: een kwestie van aan- en afleren. Directieve therapie, 23(1), 2-4.

 

Diamond, B., Morris, R. G., & Barnes, J. C. (2012). Individual and group IQ predict inmate violence. Intelligence, 40(2), 115-122.

 

Doab, A. (2009). Clinical trial literacy among injecting drug users in Sydney, Australia: A pilot study. Contemporary Clinical Trials, 30(5), 431–435.

 

Dutton, D. G. (1986). Wife assaulter’s explanations for assault: The neutralization of self-punishment. Canadian Journal of Behavioural Science, 18(4), 381-390.

 

Dutton, D. G., & Hemphill, K. J. (1992). Patterns of socially desirable responding among perpetrators and victims of wife assault. Violence and vitcims, 7(1), 29-39.

 

Elffers, H., & van Koppen, P. J. (2002). Methoden van de rechtspsychologie. In P.J. Van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach, & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: psychologie van het recht (pp. 1005-1030). Deventer: Kluwer Uitgeverij.

 

Enzmann, D., Marshall, I. H., Killias, M., Junger-Tas, J., Steketee, M., & Gruszczynska, B. (2010). Self-reported youth delinquency in Europe and beyond: First results of the Second International Self-Report Delinquency Study in the context of police and victimization data. European Journal of Criminology, 7(2), 159-183.

 

Evans, C. Mezey, G., & Ehlers, A. (2008). Amnesia for violent crime among young offenders. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 20(1), 85-106.

 

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1991). Manual of the Eysenck Personality Scales. London: Hodder & Stoughton.

 

Fisher, R. J. (1993). Social desirability bias and the validity of indirect questioning. Journal of Consumer Research, 20(2), 303-315.

 

Fulford, K. W. M., & Howse, K. (1993). Ethics of research with psychiatric patients: principles, problems and the primary responsibilities of researchers. Journal of medical ethics, 19(2), 85-91.

 

Gabbard, G. O. (1993). An overview of countertransference with borderline patients. The Journal of psychotherapy practice and research, 2(1), 7-18.

 

Gupta, S., & Thornton, B. (2002). Circumventing social desirability response bias in personal interview surveys. American Journal of Mathematical and Management Sciences, 22(3), 369-383.

 

Hannon, L. (2003). Poverty, delinquency, and educational attainment: cumulative disadvantage or disadvantage saturation? Sociological Inquiry, 73(4), 575-594.

 

Hare, R. D. (1996). Psychopathy and antisocial personality disorder: a case of diagnostic confusion. Psychiatric Times, 13(2), 39-40.

 

Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1943). Manual for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. New York: Psychological Corporation.

 

Hawkins, J. D., & Lishner, D. M. (1987). Schooling and delinquency. In E.H. Johnson (Ed.), Handbook on crime and delinquency prevention (pp. 179-221). New York: Greenwood Press.

 

Hay, C., Fortson, E. N., Hollist, D. R., Altheimer, I., & Schaible, A. M. (2007). Compounded risk: the implications for delinquency of coming from a poor family that lives in a poor community. Journal of Youth and Adolescence, 36(5), 593-605.

 

Henning, K., Jones, A., & Holdford, R. (2005). “I didn’t do it, but if I did I had a good reason”: Minimization, denial, and attributions of blame among male and female domestic violence offenders. Journal of Family Violence, 20(3), 131-139.

 

Herrington, V. (2009). Assesing the prevalence of intellectual disability among young male prisoners. Journal of Intellectual Disability Research, 53(5), 397-410.

 

Hoaken, P. N . S., Allaby, D. B., & Earle, J. (2007). Executive cognitive functioning and the recognition of facial expressions of emotion in incarcerated violent offenders, non-violent offenders, and controls. Aggressive Behavior, 33, 412-421.

 

Howard, R., McCarthy, L., Huband, N., & Duggan, C. (2013). Re-offending in forensic patients released from secure care: The role of antisocial/borderline personality disorder co-morbity, substance dependence and severe childhood conduct disorder. Criminal behavior and mental health, 23(3), 191-202.

 

Howitt, D. (2010). Intoduction to qualitative methods in psychology. Essex: Pearson.

 

Jewkes, Y. (2012). Autoethnography and emotion as intellectual resources: doing prison research differently. Qualitative Inquiry, 18(1), 63-75.

 

Johnson, T. P., Holbrook, A. L., Ik Cho, Y., & Bossarte, R. M. (2006). Nonresponse error in injury-risk surveys.  American Journal of Preventive Medicine, 31(5), 427-436.

 

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2007). Examining the relationship between low empathy and self-reported offending. Legal and Criminological Psychology, 12(2), 265-286.

 

Karow, A., Czekalla, J., Dittmann, R. W., Schacht, A., Wagner, T., Lambert, M., et al. (2007). Association of subjective well-being, symptoms, and side effects with compliance after 12 months of treatment in schizophrenia. The Journal of Clinical Psychiatry, 68(1), 75-80.

 

Keijsers, L., Branje, S., Hawk, S. T., Schwartz, S. J., Frijns, T., Koot, H. M., et al. (2012). Forbidden friends as forbidden fruit: parental supervision of friends, contact with deviant peers, and adolescent delinquency. Child Development, 83, 651-666.

 

Kirkpatrick, T., Joyce, E., Milton, J., Duggan, C., Tyrer, P., & Rogers, R. D. (2007). Altered emotional decision-making in prisoners with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 21(3), 243-261.

 

Kofler, M. J., McCart, M. R., Zajac, K., Ruggiero, K. J., Saunders, B. E., & Kilpatrick, D. G. (2011). Depression and delinquency covariation in an accelerated longitudinal sample of adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(4), 458-469.

 

Konrad, N. (2010). Ethical issues in forensic psychiatry in penal and other correctional facilities. Current Opinion in Psychiatry, 23(5), 467-471.

 

Kovacic, M. P., Galic, Z., & Jerneic, Z. (2014). Social desirability scales as indicators of self-enhancement and impression management. Journal of Personality Assessment, 96(5), 532-543.

 

Kuncel, N. R., & Tellegen, A. (2009). A conceptual and empirical reexamination of the measurement of the social desirability of items: implications for detecting desirable response style and scale development. Personnel Psychology, 62(2), 201-228.

 

Kihlstrom, J. F. (2005). Dissociative disorders. Annual review of clinical psychology, 1, 227-253.

 

Le Corff, Y., & Toupin, J. (2009). Comparing persistent juvenile delinquents and normative peers with the Five-Factor Model of Personality. Journal of Research in Personality, 43(6), 1105-1108.

 

Lopez-Leon, M., & Rosner, R. (2010). Intellectual quotient of juveniles evaluated in a forensic psychiatry clinic after committing a violent crime. Journal of Forensic Sciences, 55(1), 229-231.

 

Maesschalck, J. (2010). Methodologische kwaliteit in het kwalitatief criminologisch onderzoek. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 119-146). Leuven: Acco.

 

Magaletta, P. R., Robert, D. M., Reitzel, L. R., & Innes, C. A. (2007), Toward the one: Strengthening behavioral sciences research in Corrections. Criminal Justice and Behavior, 34(7), 933-944.

 

Magyar, M. S., Edens, J. F., Epstein, M., Stiles, P.G., & Poythress, N. G. (2012). Examining attitudes about and influences on research participation among forensic psychiatric inpatients. Behavior Sciences and the Law, 30, 69-86.

 

Males, M. A., & Brown, E. A. (2014). Teenagers’ high arrest rates: features of young age or youth poverty? Journal of Adolescent Research, 29(1), 3-24.

 

Markey, S. (2008). Ontwikkelings- en persoonlijkheidsgerelateerde vormen van jeugddelinquentie. In F. Declerq (Ed.), Seksuele, geweld- en levensdelicten: psychopathologie van daders (pp. 177-198). Leuven: Acco.

 

Matton, C., Wampers, M., De Hert, M., & Peuskens J. (2004). Ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46(9), 589-599.

 

McPherson, S. B. (2012). Major principles in a minor context: forensic practices involving adolescents. In E.L. Grigorenko (Ed.), Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry (pp. 69-82). Dordrecht: Springer.

 

Merckelbach, H., Cima, M., & Nijman H. (2002). Daders met geheugenverlies. In P.J. Van Koppen, D.J. Hessing, H. Merkelbach, & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 667-685). Deventer: Kluwer.

 

Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Londen: Sage Publications.

 

Montalvo, W., & Larson, E. (2014). Participant Comprehension of research for which they volunteer: A systematic review. Journal of Nursing Scholarschip, 46(6), 423-431.

 

Moser, D. J., Arndt, S., Kanz, J. E., Benjamin, M. L., Bayless, J. D., Reese, R. L. et al. (2004). Coercion and informed consent in research involving prisoners. Comprehensive Psychiatry, 45(1), 1-9.

 

Nee, C. (2011). Offenders on Offending: Learning about Crime from Criminals (W. Bernasco, Ed.) New York: Routledge.

 

Nelson, M., Leone, P. E., & Rutherford, R. B. (2004). Youth delinquency: Prevention and intervention. In R.B Rutherford, M.M. Quinn & S.R. Mathur (Eds.), Handbook of Research in Emotional and Behavioral Disorders (pp. 282-301). New York: The Guilford Press.

 

Newbold, G., Ross, J. I., Jones, R. S., Richards, S. C., & Lenza, M. (2014). Prison research from the inside: the role of convict autoethnography. Qualitative Inquiry, 20(4), 439-448.

 

Nielsen, M. M. (2010). Pains and possibilities in prison: on the use of emotions and positioning in ethnographic research. Acta Sociologica, 53(4), 307-321.

 

Patenaude, A. L. (2004). No promises, but I’m willing to listen and tell what I hear: Conducting qualitative research among prison inmates and staff. Prison Journal, 84(4), 69-91.

 

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47(9), 1102-1114.

 

O’Gorman, A., & Vander Laenen, F. (2010). Ethische aspecten van het kwalitatief onderzoek. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 531-536). Leuven: Acco.

 

Patterson, G. R., Debaryshe, B. D., & Ramsey, E. (1989). A developmental perspective on antisocial behavior. The American Psychologist, 44(2), 329-335.

 

Paulhus, D. L. (1984) Two-component models of socially desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 598-609.

 

Paulhus, D. L. (1986). Self-deception and impression management in test responses. In A. Angleitner, & J.S. Wiggins (Eds.), Personality Assessment via Questionnaires: Current Issues in Theory and Measurement (pp. 143-165). Berlin: Springer-Verlag.

 

Pedregon, C. A., Farley, R. L., Davis, A., Wood, J. M., & Clark, R. D. (2011). Social desirability, personality questionnaires, and the “better than average” effect. Personality and Individual Differences, 52(2), 213-215.

 

Pont, J. (2008). Ethics in research involving prisoners. International Journal of Prisoner Health, 4(4), 184-197.

 

Regehr, C., Edwardh, M., & Bradford, J. (2000). Research ethics and forensic patients. Canadian Journal of Psychiatry, 45(10), 892-898.

 

Riggs, D. S., Murphy, C. M., & O’Leary, K. D. (1989). Intentional falsification in reports of interpartner aggression. Journal of Interpersonal Violence, 4(2), 220-232.

 

Robe, A., Ghirisan, A., Marginean, L., Sissermand, C., Sipos, R., & Predescu, E. (2012). Assessment of personality disorders in delinquent adolescents using SCID II. European Psychiatry, 27(1), 938.

 

Rossberg, J. I., Karterud, S., Pedersen, G., & Friis, S. (2010). Psychiatric symptoms and countertransference feelings: An empirical investigation. Psychiatry Research, 178(1), 191-195.

 

Sacchetti, E., Vita, A., Siracusano, A., & Fleishhacker, W. (2014). Adherence to Antipsychotics in Schizophrenia. Londen: Springer-Verlag.

 

Sackheim, H. A., & Gur, R. C. (1978). Self-Deception, self-confrontation, and consciousness. In G.E. Schwartz & D. Shapiro (Eds.), Consciousness and Self-Regulation: Advances in Research and Theory, Vol. 2 (pp. 139-197). New York: Plenum.

 

Saldaña, S. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers. Londen: SAGE Publications.

 

Saxe, L., Dougherty, D., & Cross, T. (1985). The validity of polygraph testing: Scientific analysis and public controversy. American Psychologist, 40(3), 355-366.

 

Scheirs, V., & Nuytiens, A. (2013). Ethnography and emotions. The myth of the cold and objective scientist. In K. Beyens, J. Christiaens, B. Claes, S. De Ridder, H. Tournel & H. Tubex (Eds.), The Pains of Doing Criminological Research (pp. 141-160). Brussel: Brussels University Press.

 

Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research. Londen: SAGE Publications.

 

Snacken, S. (2007). Penal policy and practice in Belgium. Crime and Justice, 36(1), 127-215.

 

Steenhout, I. (2013). Facing resistance to research results. In K. Beyens, J. Christiaens, B. Claes, S. De Ridder, H. Tournel & H. Tubex, (Eds.), The Pains of Doing Criminological Research (pp. 181-194). Brussel: Brussels University Press.

 

Storme, I. (2010). De eigenheid van het werken binnen de psychosociale dienst van de gevangenissen. In F. Declerq (Ed.), Seksuele, geweld- en levensdelicten: psychopathologie van daders (pp. 237-277). Leuven: Acco.

 

Sugarman, D. B., & Hotaling, G. T. (1997). Intimiate violence and social desirability: a meta-analytic review. Journal of Interpersonal Violence, 12(2), 275-290.

 

Tielens, J. (2012). In gesprek met psychose. Utrecht: de Tijdstroom.

 

Trappenburg, M. (2008). Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Ullrich, S., Deasy, D., Smith, J., Johnson, B., Clarke, M., Broughton, N., et al. (2008). Detecting personality disorders in the prison population of England and Wales: Comparing case identification using the SCID-II screen and the SCID-II clinical interview. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 19(3), 301-322.

 

Unnithan, P. N. (1986). Research in a correctional setting: constraints and biases. Journal of Criminal Justice, 14, 401-412.

 

Uzieblo, K., Winter, J., Vanderfaillie, J., Rossi, G., & Magez, W. (2012). Intelligent diagnosing of intellectual disability in offenders: food for thought. Behavioral Sciences and the Law, 30(1), 28-48.

 

Vandereycken, W., Hoogduin C. A. L., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Handboek psychopathologie: Basisbegrippen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 

Vandevelde, S., Soyez, V., Vander Beken, T., De Smet, S., Boers, A., & Broekaert, E. (2011). Mentally ill offenders in prison: The Belgian case. International Journal of Law and Psychiatry, 34(1), 71-78.

 

Van Gemert, F. (2010). Kwalitatieve databronnen in de criminologie. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 147-172). Leuven: Acco.

 

Van Marle, H., & Van der Kroft, P. (2007). Research issues in forensic psychiatry. Current opinion in psychiatry, 20(5), 511-515.

 

Venables, N. C., Hall, J. R., & Patrick, C. J. (2014). Differentiating psychopathy from antisocial personality disorder: a triarchic model perspective. Psychological Medicine, 44(5), 1005-1013.

 

Ward, T., Willis, G. (2010). Ethical issues in forensic and correctional research.  Aggression and Violent Behavior, 15(6), 399-409.

 

Wesley, T. C., Tomek, S., Bolland, K. A., Hooper, L. M., Jaggers, J., & Bolland, J. M. (2012). A longitudinal examination of delinquency: An analysis of data from the Mobile Youth Survey. Children and Youth Services Review, 34(12), 2400-2408.

 

Willemsen, J. (2008). Psychose en criminaliteit. In F. Declerq (Ed.), Seksuele, geweld- en levensdelicten: psychopathologie van daders (pp. 199-233). Leuven: Acco.

 

Wormith, J . S., Althouse, R., Simpson, M., Reitzel, L. R., Fagan, T. J., & Morgan, R. D. (2007). The rehabilitation and reintegration of offenders: The current landscape and some future directions for correctional psychology. Criminal Justice and Behavior, 34(7), 879-892.