'Geweld, gemeten en geteld': Secundaire analyse op basis van het onderzoek naar geweld bij kinderen en jongeren in het gezin

Ibe Coeck
Persbericht

'Geweld, gemeten en geteld': Secundaire analyse op basis van het onderzoek naar geweld bij kinderen en jongeren in het gezin

zie bijlage 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

Afdeling Informatie en Communicatie – Agentschap voor Onderwijscommunicatie. (2008). Onderwijs in Vlaanderen. Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop. Brugge: die Keure.

Baartman, H. (2005). Kindermishandeling: de politiek een zorg? In H. Baartman, R. Bullen, & J. Willems (Reds.), Kindermishandeling: de politiek een zorg (pp. 14-31). Amsterdam: SWP.

Baas, N. J. (1995). Longitudinaal onderzoek naar deviant gedrag. Den Haag: WODC.

Bauman, Z. (2000). Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.

Berger, M. A., ten Berge, I. J., & Geurts, E. (2004). Samenhangende hulp: Interventies voor mishandelde kinderen en hun ouders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Beyens, K. & Decorte, T. (2008). Kwalitatieve dataverzameling. In J. Goethals & L. Pauwels (Reds.), Kwantitatieve en kwalitatieve criminologische onderzoeksmethodes: een introductie (pp. 111-143). Leuven: Acco.

Bijleveld, C. C. J. H. (2009). Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Bogaerts, S. (2007). Gezinnen uitgedaagd: thema’s uit de gezinssociologie. Antwerpen – Appeldoorn: Garant.

Bol, M. W., Terlouw, G. J., Blees, L. W., & Verwers, C. (1998). Jong en gewelddadig. Ontwikkeling en achtergronden van de geweldscriminaliteit onder jongeren. Den Haag: Ministerie van Justitie.

Boutellier, H. (2011). Veiligheid in ontwikkeling. In W. Stol, C. Tielenburg, W. Rodenhuis, S. Pleysier, & J. Timmer (Reds.), Basisboek integrale veiligheid (pp. 27-42). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Boutellier, H. (2002). De veiligheidsutopie: hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Bouverne-De Bie, M., Reynaert, D., & Roose, R. (2009). Reflectie: De pedagogische tik, een pleidooi voor welke opvoeding?. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1, pp. 35-40.

Brayden, R. M., Altemeier, W. A., Tucker, D. D., Dietrich, M. S., & Vietze, P. (1992). Antecedents of child neglect in the first two years of life. The Journal of Pediatrics, 120(3), pp. 426-429.

Buist, K. L., Dekovic, M., Meeus, W., & van Aken, M. A.G. (2004). Leeftijdsgebonden veranderingen in kwaliteit van gehechtheid van adolescenten aan vader en moeder. Pedagogiek, 24(3), pp. 246-261.

Case, S. (2007). Questioning the ‘Evidence’ of Risk that Underpins Evidence-led Youth Justice Interventions. Youth Justice, 7(2), pp. 91-105.

Child Welfare Information Gateway. (2004). Risk and Protective Factors for Child Abuse and Neglect. [07.04.2015, Child Welfare Information Gateway: http://www.childwelfare.gov/pubPDFs/riskprotectivefactors.pdf ].

Claes, M. E. (1992). Friendship and personal adjustment during adolescence. Journal of Adolescence, 15(1), pp. 39-55.

CLB Brussel. (2015). Home. [17.04.2015, CLB Brussel: http://www.clbbrussel.be/site/ ].

Cohen, L. E., Kluegel, J. R., & Land, K. C. (1981). Social Inequality and Predatory Criminal Victimization - An Exposition and Test of a Formal Theory. American Sociological Review, 46(5), pp. 505-524.

Coohey, C., & Braun, N. (1997). Toward an integrated framework for understanding child physical abuse. Child Abuse & Neglect, 21(11), pp. 1081-1094.

De Groof, K., & De Gendt, T. (2007). Kans op slagen: een integrale kijk op geweld in gezinnen. Leuven: LannooCampus.

de Haan, I., & Connolly, M. (2014). Another Pandora’s box? Some pros and cons of predictive risk modeling. Children and Youth Services Review, 47, pp. 86-91.

De Rycke, L. (05.07.2010). Overzicht vragen kinderen en vragen jongeren. Brussel: Vlaams Parlement – Persoonlijk Archief.

Dijkstra, S. (2001). Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders: een basisverkenning van korte en lange termijn effecten. Bilthoven: Ministerie van Justitie Dienst Preventie, Jeugd en Sancties.

Dubowitz, H., Black, M. M., Kerr, M. A., Starr, R. H., & Harrington, D. (2000). Fathers and child neglect. Archives Of Pediatrics & Adolescent Medicine, 154(2), pp. 135-141.

Dubowitz, H., Kim, J., Black, M. M., Weisbart, C., Semiatin, J., & Magder, L. S. (2011). Identifying Children at High Risk for a Child Maltreatment Report. Child Abuse & Neglect, 35(2), pp. 96-104.

Finkelhor, D., & Asdigian, N. L.  (1996). Risk Factors for Youth Victimization: beyond a Lifestyle/Routine Activities Theory Approach. Violence and Victims, 11(1), pp. 3-19.

Finkelhor, D. (1994). Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse. The Future of Children, 4(2), pp. 31-53.

Finkerlhor, D., Ormrod, R. K., Turner, H. A., & Holt, M. (2009). Pathways to Poly-Victimization. Child Abuse & Neglect, 14(4), pp. 316-329.

Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse & Neglect, 31(1), pp. 7-26.

Finkelhor, D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse and Neglect, 18(5), pp. 409-417.

Finkelhor, D., Turner, H., Hamby, S., & Ormrod, R. (2011). Polyvictimization: Children’s Exposure to Multiple Types of Violence, Crime, and Abuse. Juvenile Justice Bulletin, pp. 1-12.

Gershoff, E. T. (2002). Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review. Psychological Bulletin, 128(4), pp. 539-579.

Gies, C., & Vanderfaeillie, J. (2011). Bevraging van kinderen en jongeren over geweld in het gezin, op school en in de vrije tijd [Rapport]. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

Gilbert, R., Spatz Widom, C., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373, pp. 68-81.

Homel, R. (2005). The Puzzles and Paradoxes of Youth Crime Prevention. Safer Society, pp. 2-4.

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. (z.d.). International Child Abuse Screening Tools (ICAST). [14.07.2015, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect: http://www.ispcan.org/?page=ICAST ].

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. (z.d.). World perspectives on child abuse. Illinois: International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect.

Jeugdadviescentrum. (2013). Over het JAC. [31.07.2015, Jeugdadviescentrum: http://www.jac.be/over-het-jac ].

Kind en Gezin. (2013). Het kind in Vlaanderen. [27.01.2015, Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/img/kind-in-Vlaanderen-2013.pdf ].

Kinderrechtencommissariaat. (2007). Dossier 2006-2007. [17.04.2015, Kinderrechtencommissariaat: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/toegankelijke-jeugdhulpverlening ].

Kinderrechtencommissariaat. (2011). Geweld, gemeld en geteld: aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Kampenhout: Artoos.

Kinderrechtencommissariaat. (2007). Toegankelijke jeugdhulpverlening?. Kinderrechtencommissariaat: Brussel.

Kinderrechtencommissariaat. (z.d.). Over ons. [08.05.2015, Kinderrechtencommissariaat: http://www.kinderrechtencommissariaat.be/over-ons ].

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). World report on violence and health. Geneva: World Health Organization.

Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S., Bates, J. E., Crozier, J., & Kaplow, J. (2002). A 12-Year Prospective Study of the Long-term Effects of Early Child Physical Maltreatment on Physical, Behavioral, and Academic problems in Adolescense. Archives Of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156(8), pp. 824-830.

Larrivée, M. C., Tourigny, M., & Bouchard, C. (2007). Child physical abuse with and without other forms of maltreatment: dysfunctionality versus dysnormality. Child Maltreatment, 12(4), pp. 303-313.

Lauwers, H., & Van De Walle S. (2010). Nooit, soms, dikwijls…of hoe de complexiteit van kindermishandeling en –verwaarlozing vatten in een vragenlijst. Rapport van het kwantitatief onderzoek voor de opmaak van een vragenlijst om de incidentie en prevalentie van kindermishandeling en –verwaarlozing te meten. Meise: Kind&Samenleving.

Lea, J. (2002). Crime & Modernity. London: Sage.

Levine, C. (1990). AIDS and Changing Concepts of Family. The Milbank Quarterly, 68(1), pp. 33-58.

Miethe, T. D., & Meier, R. F. (1994). Crime and its social context: toward an integrated theory of offenders, victims, and situations. Albany: State University of New York Press.

Murrell, A. R., Christoff, K. A., & Henning, K. R. (2007). Characteristics of Domestic Violence Offenders: Associations with Childhood Exposure to Violence. Journal of Family Violence, 22(7), pp. 523-532.

National Research Council. (1993). Understanding Child Abuse and Neglect. Washington D.C.: National Academy Press.

Nederlands Jeugdinstituut. (z.d.). Dossier: Kindermishandeling. [28.07.2015, Nederlands Jeugdinstituut: http://www.stade-advies.nl/ufc/file2/stadeadvies_sites/anja/883e04cdb9045259f723a5ccf6d33c51/pr/10_Factsheet_kindermishandeling.pdf ].

O’Brien, M. (2011). Poverty and violence, and children. In M. C. Dale, M. O’Brien, & S. St John (Reds.), Left further behind: how policies fail the poorest children in New Zealand. A child poverty action group monograph (pp. 104-114). Auckland, NZ: CPAG.

OECD. (2015). About the OECD. [04.03.2015, OECD: http://www.oecd.org/about/ ].

O’Malley, P. (2008). Neo-Liberalism and Risk in Criminology. In T. Anthony, & C. Cunneen (Reds.), The critical criminology companion (pp. 55-67). Annandale: Hawkins press.

Omzendbrief 3/2006 van het college van procureurs-generaal van 1 maart 2006 betreffende de definitie van het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en de registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten.

Prior, D., & Paris, A. (2005). Preventing Children’s Involvement in Crime and Anti-social Behaviour: A Literature Review. Birmingham: DfES.

Radhakrishna, A., Bou-Saada, I. E., Hunter, W. M., Catellier, D. J., Kotch, J. B. (2001). Are Father Surrogates a Risk Factor for Child Maltreatment?. Journal of the American Professional Society on the Abuse of Children, 6(4), pp. 281-289.

Raiha, N. K., & Soma, D. J. (1997). Victims of child abuse and neglect in the US Army. Child Abuse & Neglect, 21(8), pp. 759-768.

Ross, S. M. (1996). Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents. Child Abuse & Neglect, 20(7), pp. 589-598.

Saewyc, E. M., Pettingell, S., & Magee, L. L. (2003). The Prevalence of Sexual Abuse among Adolescents in School. Journal of School Nursing, 19(5), pp. 266-272.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2006). Methoden en technieken van onderzoek. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Schnabel, P. (2000). Een sociale en culturele verkenning voor de langere termijn. In CPB, & SCP (Reds.), Trends, dilemma’s en beleid. Essays over ontwikkelingen op langere termijn (pp. 11-28). Den Haag: CPB/SCP.

Sedlak, A. J. (1997). Risk Factors for the Occurrence of Child Abuse and Neglect. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 1(1), pp. 149-186.

Sidebotham, P., Golding, J., & The ALSPAC Study Team. (2001). Child maltreatment in the “Children of the Nineties”: A longitudinal study of parental risk factors. Child Abuse & Neglect, 25(9), pp. 1177-1200.

Smith, A. B. (2006). The state of research on the effects of physical punishment. Social Policy Journal of New Zealand, 27, pp. 114-127.

Statistiekbegeleider. (z.d.) Uitleg: Verschil tussen Validiteit en Betrouwbaarheid. [08.08.2015, Statistiekbegeleider: http://www.statistiekbegeleider.nl/blog/uitleg-verschil-tussen-validiteit-en-betrouwbaarheid-2/ ].

Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R. A., & van Ijzendoorn, M. H. (2014). The Prevalence of Child Maltreatment across the Globe: Review of a Series of Meta-Analyses. Child Abuse Review, 23(6), z.p. doi: 10.1002/car.2353

Straus, M. A. (1994). Beating the Devil Out of Them: Corporal Punishment in American Families. New York: Lexington Books.

Sullivan, P. M., & Knutson, J. F. (2000). Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 24(10), pp. 1257-1273.

Trocmé, N., MacLaurin, B., Fallon, B., Daciuk, J., Billingsley, D., Tourigny, M., Mayer, M., Wright, J., Barter, K., Burford, G., Hornick, J., Sullivan, R., McKenzie, B. (2001). Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect: Final Report. Ottawa, Ontario: Minister of Public Works and Government Services Canada.

Unicef. (2003). A league table of child maltreatment death in rich nations. Florence: Unicef Innocenti Research Centre.

Valente, S. M. (2005). Sexual Abuse of Boys. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 18(1), pp. 10-16.

Vandenbroeck, M. (2008). Opvoedingsondersteuning is meer dan risicomanagement. Alert, 34(2), pp. 54-65.

Vanderfaeillie, J. (2010). Risicofactoren van kindermishandeling. In J. van der Ploeg, & R. de Groot (Reds.), Kindermishandeling: een complex probleem (pp. 47-65). Antwerpen – Appeldoorn: Garant.

Vangheluwe, R. (2010). Tekst mededeling mgr. Roger Vangheluwe, ontslag als Bisschop van Brugge. [27.01.2015, Kerknet: http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Teksten.pdf ].

van Ijzendoorn, M. H., Prinzie, P., Euser, E. M., Groeneveld, M. G., Brilleslijper-Kater, S. N., van Noort-van der linden, A. M. T., Bakermans-Kranenburg, M. J., Juffer, F., Mesman, J., Klein Velderman, M., & San Martin Beuk, M. (2007). De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie.

Vertrouwenscentrum kindermishandeling. (2009). Gemandateerde Voorziening. [17.04.2015, Vertrouwenscentrum kinderminshandeling: http://www.kindermishandeling.be/website/9-www/405-www.html ].

Vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant. (z.d.). Wat is kindermishandeling. [07.12.2014, Vertrouwenscentrum kindermishandeling Vlaams-Brabant: http://www.kindermishandelingleuven.be/VK_04_WatIsKindermishandeling.html ].

Vertrouwenscentrum kindermishandeling. (2009). Wie kan er melden. [24.07.2015, Vertrouwenscentrum kindermishandeling: http://www.kindermishandeling.be/website/10-www/22-www.html ].

Vlaamse overheid. (z.d.). Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. [17.04.2015, Vlaamse overheid: http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/jeugd/awel-de-gratis-hulplijn-voor-kinderen-en-jongeren ].

Vlaams Vredesinstituut. (2011). Jongeren en geweld. Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd. Leuven: Acco.

Wagenaar-Fischer, M. M., Heerdink-Obenhuijsen, N., Kamphuis, M., & de Wilde, J. (2010). JGZ-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Walters, R. H., & Parke, R. D. (1964). Social motivation, dependency and susceptibility to social influence. In L. Berkowitz (Red.), Advances in experimental social psychology (231-276). New York: Academic Press.

Watson, J. (2005). Child neglect [Onderzoeksrapport]. Ashfield: NSW Department of Community Services.

Wilcox, P., Land, K. C., & Hunt, S. (2003). Criminal circumstance: a dynamic multicontextual criminal opportunity theory. New York: New Brunswick Aldine.

Wittebrood, K. (2007). Slachtoffers van criminaliteit. Een inleiding in de victimologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Youssef, R. M., Attia, M. S., & Kamel, M. I. (1998). Children experiencing violence I: parental use of corporal punishment. Child Abuse & Neglect, 22(10), pp. 959-973.

Universiteit of Hogeschool
Criminologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: