Het gebruik van pictogrammen tijdens de zwangerschap - Taalbarrière doorbroken

Laura
Van Cauwenberge

Zwangerschapsopvolging bij anderstaligen: taalbarrière doorbreken

België ontvangt jaarlijks heel wat immigranten. Zo zijn er in 2011, 138.071 nieuwe immigranten naar ons land gekomen. Deze personen hebben allemaal recht op kwaliteitsvolle medische zorg. Er is echter een probleem. Wat als de patiënt de gegeven medische informatie niet of onvolledig  begrijpt?

Slechte communicatie binnen de gezondheidszorg

Een slechte communicatie tussen de zorgverstrekker en zorgbehoevende kan leiden tot een verminderde kwaliteit van de zorg. Eén van de mogelijke oorzaken kan een taalbarrière zijn. Door de toenemende migratie in Vlaanderen is de taalbarrière een frequent voorkomend probleem. Eén van de momenten waarin dit het meest naar voor komt is tijdens het geven van gezondheidsvoorlichting (GVO).

Zwangerschapsopvolging

Tijdens de prenatale periode krijgen toekomstige ouders vaak een berg aan informatie te verwerken. De vroedvrouw speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens de opvolging van de zwangerschap wordt deze taak van de vroedvrouw bemoeilijkt als het een anderstalige toekomstige mama betreft.

De zwangere allochtone bevolking in België is door het niet - of gedeeltelijk - begrijpen van de GVO een kwetsbare groep. Extra ondersteuning voor hen is een must.

Oplossing

Er zijn verscheidene oplossingen met voor- en nadelen. Onder andere een tolk kan in vele gevallen een goede ondersteuning bieden bij belangrijke gesprekken. Op een tolk beroep doen is echter niet praktisch bij een langdurige opvolging zoals de opvolging van een zwangerschap. Een tekst in de eigen taal, zoals een brochure of visuele ondersteuning in een gesprek, kan helpen.

Studie toont aan dat een visuele ondersteuning door middel van pictogrammen ervoor kan zorgen dat de communicatie universeler wordt en dat de informatie gemakkelijker te onthouden is.

Pictogrammen

Daar pictogrammen de communicatie met anderstaligen aanzienlijk kan verbeteren, werd er een groot aantal nieuwe pictogrammen ontwikkeld. Deze zouden zowel door vroedvrouwen kunnen gebruikt worden als door de toekomstige ouders. De vroedvrouw kan deze gebruiken ter ondersteuning van een consultatie. De mama kan deze thuis gebruiken als geheugensteuntje.

Medium

Ideaal zou zijn om een medium te hanteren dat zowel geschikt is voor de vroedvrouw die bij een zwangerschapsopvolging GVO geeft, als voor de anderstalige mama thuis. Een APP biedt hier de ideale oplossing.

Een prototype van deze APP werd geboren en kreeg de naam PREPP. In PREPP is er een wijde waaier van pictogrammen opgenomen. Bij elk pictogram is de GVO dat erbij hoort te lezen in verschillende talen, zodat de zwangere immigrant de informatie in haar eigen taal kan opzoeken. Op deze manier kan er ook thuis geen misverstand ontstaan over de betekenis van de pictogrammen. Momenteel is de GVO in PREPP in het Nederlands, Frans, Engels, Russisch, Arabisch, Turks en Portugees te lezen. In de toekomst worden deze talen hopelijk zodanig uitgebreid dat de hele top tien van moedertalen van Belgische immigranten gehanteerd kunnen worden. Ook al is het heel handig dat de pictogrammen ook thuis geconsulteerd kunnen worden, deze APP is in geen geval een vervanging van een verloskundige consultatie. Zwangere vrouwen moeten nog steeds langs gaan bij hun vroedvrouw en gynaecoloog.

Eens dat PREPP getest en gelanceerd wordt op de arbeidsmarkt, kan deze APP voor iedere vroedvrouw een nieuw instrument betekenen tijdens het geven van GVO. Het kan het professioneel handelen van de vroedvrouw in het algemeen verhogen, zeker naar anderstaligen toe.

De pictogrammen dienen als visuele ondersteuning voor een GVO sessie tijdens de prenatale periode of als leidraad voor de toekomstige ouders om zich een GVO gesprek te herinneren en op deze manier een zo gezond mogelijke zwangerschap tegemoet te gaan. Want zoals Ralph Waldo Emerson, een Amerikaans redevoerder, docent en dichter, ooit zei: “The  first wealth is health”.

Bibliografie

 1. Aeroflot Russian Airlines [website]. (z.j.). Flying and Pregnancy. Geraadpleegd op 4 december 2014 via https://www.aeroflot.ru/cms/en/before_and_after_fly_en/flying_pregnancy
 2. Akkermans, J., Payne, B., Dadelszen, P. V., Groen, H., Vries, J. D., Magee, L. A., Mol, B.W., & Ganzevoort, W. (2014). Predicting complications in pre-eclampsia: external validation of the fullPIERS model using the PETRA trial dataset. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, volume 179, 58-62.
 3. American College of Obstetricians and Gynecologists, & Committee on Obstetric Practice. (2002). ACOG committee opinion. Air travel during pregnancy. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 76(3), 338.
 4. Andersen, A. M. N., Vastrup, P., Wohlfahrt, J., Andersen, P. K., Olsen, J., & Melbye, M. (2003). Fever in pregnancy and risk of fetal death: A cohort study. Obstetrical & gynecological survey, 58(5), 293-294.
 5. Apple Inc. (z.j.). iOS Developer Enterprise Program. Geraadpleegd op 22 maart 2015 via https://developer.apple.com/programs/ios/enterprise/
 6. Apple Inc. (z.j.). iOS Developer Program. Geraadpleegd op 22 maart 2015 via https://developer.apple.com/programs/ios/
 7. Belgische federale overheidsdiensten, (z.j.). Beroepsgeheim. Geraadpleegd op 3 december 2014 via http://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/beroepsgeheim/
 8. Barros, I., Alcântara, T. S., Mesquita, A. R., Santos, A. C. O., Paixão, F. P., & Lyra Jr, D. P. (2013). The use of pictograms in the health care: A literature review. Research in Social and Administrative Pharmacy.
 9. Berghella, V. (2012). Obstetric Evidence-Based Guidelines. Philadelphia, Pennsylvania. CRC Press.
 10. Binder, P., Borné, Y., Johnsdotter, S., & Essén, B. (2012). Shared Language Is Essential: Communication in a Multiethnic Obstetric Care Setting. Journal of health communication, 17(10), 1171-1186.
 11. Bogaerts, A., Geerdens, L. & Gooris, F. (2012). Vroedkunde. Normale baring en kraambed (derde druk). Antwerpen, Garant.
 12. Brussels Airlines [website]. (z.j.). Zwangerschap. Geraadpleegd op 4 december 2014 via http://www.brusselsairlines.com/nl-be/praktische-informatie/reisinfo/vo…
 13. Carlin, A., & Alfirevic, Z. (2008). Physiological changes of pregnancy and monitoring. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology,22(5), 801-823.
 14. Chetty, S., Garabedian, M. J., & Norton, M. E. (2013). Uptake of noninvasive prenatal testing (NIPT) in women following positive aneuploidy screening. Prenatal diagnosis, 33(6), 542-546.
 15. Collins, S. L., & Impey, L. (2012). Prenatal diagnosis: types and techniques. Early human development, 88(1), 3-8.
 16. Collins, S., Arulkumaran, S., Hayes, K., Impey, L., & Jackson, S. (2008). Oxford handbook of obstetrics and gynaecology (2nd edition). Oxford University Press.
 17. Daemers, D. O., Wijnen, H. A., van Limbeek, E., Budé, L. M., & de Vries, R. G. (2013). Patterns of gestational weight gain in healthy, low-risk pregnant women without co-morbidities. Midwifery, 29(5), 535-541.
 18. Edwards, M. J., Shiota, K., Smith, M. S., & Walsh, D. A. (1995). Hyperthermia and birth defects. Reproductive Toxicology, 9(5), 411-425.
 19. FASstichting [website]. (z.j.). Wat is FASD? Geraadpleegd op 31 mei 2014 via http://www.fasstichting.nl/wat-is-FASD.php
 20. Fraser, D. M. & Cooper, M. A. (Eds.). (2012). Survival guide to midwifery (2nd edition). Elsevier Health Sciences.
 21. Grouet, A., Oyesiku, Y. (2013). The First Tablet Café Launches in Senegal: Experimenting a cybercafé with tablets in Dakar. Geraadpleegd op 19 maart 2015 via http://google-africa.blogspot.be/2013/05/the-first-tabletcafe-launches-…
 22. Holmberg S.& Rudin, K. (2002). The International Pictogram Symbol System. Wonderful Communication, 54-55.
 23. Google Play (z.j.). Google Play – Developer Console. Geraadpleegd op 22 maart 2015 via https://play.google.com/apps/publish/signup/
 24. Google Play (2014). Distributieovereenkomst voor Google Play voor ontwikkelaars. Geraadpleegd op 22 maart 2015 via https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html
 25. Hitosugi, M., Motozawa, Y., Kido, M., Maegawa, M., Nagai, T., & Tokudome, S. (2007). The benefits of seatbelt use in pregnant women drivers. Forensic science international, 169(2), 274-275.
 26. Hitosugi, M., Motozawa, Y., Kido, M., Yokoyama, T., Kawato, H., Kuroda, K., & Tokudome, S. (2006). Traffic injuries of the pregnant women and fetal or neonatal outcomes. Forensic science international, 159(1), 51-54.
 27. ISO (2014). ISO 9186-1:2014(en), Graphical symbols Test methods Part 1: Method for testing comprehensibility. Geraadpleegd op 15 januari 2015 via https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9186:-1:ed-2:v1:en
 28. ISO (2008). ISO 9186-2:2008(en), Graphical symbols Test methods Part 2: Method for testing perceptual quality. Geraadpleegd op 17 maart 2015 via https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9186:-2:ed-1:v1:en
 29. Jain, P., & Krieger, J. L. (2011). Moving beyond the language barrier: The communication strategies used by international medical graduates in intercultural medical encounters. Patient education and counseling, 84(1), 98-104.
 30. Jevšnik, M., Hoyer, S., & Raspor, P. (2008). Food safety knowledge and practices among pregnant and non-pregnant women in Slovenia. Food control,19(5), 526-534.
 31. Jothivijayarani, A. (2002). Travel considerations during pregnancy. Primary care update for ob/gyns, 9(1), 36-40.
 32. Kiefer, R. T., Ploppa, A., & Dieterich, H. J. (2003). Aortokavales Kompressionssyndrom. Der Anaesthesist, 52(11), 1073-1084.
 33. Kind en Gezin. (z.j.) Zwanger. Geraadpleegd op 15 oktober 2014 via http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/zwanger/
 34. Kind en Gezin. (2013). Kind in beeld (editie 2014). Brussel: Kind en Gezin.
 35. KLM Royal Dutch Airlines [website]. (z.j.). Zwangerschap. Geraadpleegd op 4 december 2014 via http://www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel/travel_planning/phys…
 36. Koyama, K. (2010). Communication support boards pictorial symbols for communication assistance. Information Design Journal, 18(1), 74–80.
 37. Kumar, M., Singh, T., & Sinha, S. (2012). Chronic hepatitis B virus infection and pregnancy. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2(4), 366-381.
 38. Lodewyckx, K., Peeters, G., Spitz, B., Blot, S., Temmerman, M., Zhang, W., Alexander, S., Mambourg, F. & Ramaekers, D. (2004). Nationale richtlijn prenatale zorg: een basis voor een klinisch pad voor de opvolging van zwangerschappen. KCE reports vol. 6A. Geraadpleegd op 6 december 2014 via https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20041027313.pdf
 39. Macdonald, S. &  Magill-Cuerden, J. (2011). Mayes midwifery (veertiende editie).Italy, Baillière Tindall.
 40. Mambourg, F., Gailly, J. & Zhang, W.H. (2010). Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A. Geraadpleegs op 6 december 2014 via https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_139a_richtli…
 41. Mansoor, L. E., & Dowse, R. (2004). Design and evaluation of a new pharmaceutical pictogram sequence to convey medicine usage. ergonomics SA, 16(2), 29-41.
 42. Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2014). Myles' Textbook for Midwives (16de editie). Elsevier Health Sciences.
 43.  Mcmaster University. (z.j.). Demos and Resources / Fetal Anomalies. Geraadpleegd op 31 mei 2014 via http://www.fhs.mcmaster.ca/pblonline/fas.htm
 44. Medda, E., Donati, S., Spinelli, A., & Di Renzo, G. C. (2003). Genetic amniocentesis: a risk factor for preterm delivery?. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 110(2), 153-158.
 45.  M.H. (2013). Dakar heft eerste tablet-café van de wereld. Geraadpleegd op 19 maart 2015 via http://www.express.be/business/nl/technology/dakar-heeft-eerste-tablet-…
 46. Motozawa, Y., Hitosugi, M., Abe, T., & Tokudome, S. (2010). Effects of seat belts worn by pregnant drivers during low-impact collisions. American journal of obstetrics and gynecology, 203(1), 62-e1.
 47. Morales, S., Kendall, P. A., Medeiros, L. C., Hillers, V., & Schroeder, M. (2004). Health care providers’ attitudes toward current food safety recommendations for pregnant women. Applied Nursing Research, 17(3), 178-186.
 48. Nooryanto, M. (2015). [188-POS]: The difference between placental Activin A level in preeclampsia and normal blood pressure pregnancy. Pregnancy Hypertension: An International Journal of Women's Cardiovascular Health, 5(1), 96.
 49. Ohno, M., & Caughey, A. (2013). The role of noninvasive prenatal testing as a diagnostic versus a screening tool–a costeffectiveness analysis. Prenatal diagnosis, 33(7), 630-635.
 50. Reed, L. A., & Hoffman, L. G. (1986). Pictorial cues and enhancement of patient recall of instructions or information. Journal of the American Optometric Association, 57(4), 312.
 51. Richler, M., Vaillancourt, R., Celetti, S. J., Besançon, L., Arun, K. P., & Sebastien, F. (2012). The use of pictograms to convey health information regarding side effects and/or indications of medications. Journal of Communication In Healthcare, 5(4), 220-226.
 52. Rohret, L., & Ferguson, K. J. (1990). Effective use of patient education illustrations. Patient Education and Counseling, 15(1), 73-75.
 53. Sandberg, E. H., Sharma, R., & Sandberg, W. S. (2012). Deficits in Retention for Verbally Presented Medical Information. Anesthesiology, 117(4), 772-779.
 54. Schneider, A. (2009). Medical nursing support pictograms Ashikawa Red Cross Hospital, Hokkaido, Japan, 2008. Information Design Journal, 17(2), 141-146.
 55. Segalowitz, N. & Kehayia, E. (2011). Exploring the Determinants of Language Barriers in Health Care (LBHC): Toward a Research Agenda for the Language Sciences. The Canadian Modern Language Review/La Revue canadienne des langues vivantes, 67(4), 480–507
 56. Simpson, J. L. (2012). Invasive procedures for prenatal diagnosis: any future left?. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 26(5), 625-638.
 57. Spinillo, C. G. (2012). Graphic and cultural aspects of pictograms: an information ergonomics viewpoint. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 41, 3398-3403.
 58. Stuebe, A. M., Oken, E., & Gillman, M. W. (2009). Associations of diet and physical activity during pregnancy with risk for excessive gestational weight gain. American journal of obstetrics and gynecology, 201(1), 58-e1.
 59. Thangaratinam, S., Rogozińska, E., Jolly, K., Glinkowski, S., Roseboom, T., Tomlinson, J. W., Kunz, R., Mol, B.W., Coomarasamy, A. & Khan, K. S. (2012). Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ: British Medical Journal, 344.
 60. Tharpe, N. L., & Farley, C. L. (2010). Clinical practice guidelines for midwifery & women's health (3rd edition).Philadelphia, Jones & Bartlett Publishers.
 61. Thyrian, J. R., Hannöver, W., Röske, K., Scherbarth, S., Hapke, U., & John, U. (2006). Midwives’ attitudes to counselling women about their smoking behaviour during pregnancy and postpartum. Midwifery, 22(1), 32-39.
 62. Tijus, C., Barcenilla, J., de Lavalette, B. C. & Meunier, J. G. (2008). The Design, Understanding and Usage of Pictograms. Written Documents in the Workplace, 21, 17.
 63. Towner, D., Currier, R. J., Lorey, F. W., Cunningham, G. C., & Greve, L. C. (2007). Miscarriage risk from amniocentesis performed for abnormal maternal serum screening. American journal of obstetrics and gynecology, 196(6), 608-e1.
 64. UZA [website]. (z.j.). Downsyndroom opsporen: Combinatietest en Niet-invasieve Prenatale Test (NIPT). Geraadpleegd op 25 december 2014 via http://www.uza.be/behandeling/downsyndroom-opsporen-combinatietest-en-n…
 65. UZLeuven [website]. (z.j.). Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). Geraadpleegd op 25 december 2014 via http://www.uzleuven.be/nipt
 66. UZLeuven [website]. (z.j.). Voedingssupplementen tijdens zwangerschap. Geraadpleegd op 23 maart 2014 via http://www.uzleuven.be/node/5856
 67. UZLeuven [website]. (z.j.). Zwangerschapskwaaltjes. Geraadpleegd op 23 maart 2014 via http://www.uzleuven.be/node/5863
 68. Vanduynslager, L., Wets, J., Noppe, J., & Doyen, G. (2013). Vlaamse Migratie-en Integratiemonitor 2013.  Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.
 69. van Oppenraaij, R. H. F., Koning, A. H. J., van den Hoff, M. J. B., van der Spek, P. J., Steegers, E. A. P., & Exalto, N. (2012). The effect of smoking on early chorionic villous vascularisation. Placenta, 33(8), 645-651.
 70. von Wühlisch, F. S., & Pascoe, M. (2010). Maximising health literacy and client recall of clinical information: An exploratory study of clients and speech-language pathologists. South African Journal of Communication Disorders, 57(1), 22.
 71. Vrouwenkliniek [website]. (z.j.). De NIPT - Niet-Invasieve Prenatale Test. Geraadpleegd op 25 december 2014 via http://www.vrouwenkliniek.be/?page_id=1048
 72. Waring, M. E., Moore Simas, T. A., & Liao, X. (2013). Gestational weight gain within recommended ranges in consecutive pregnancies: A retrospective cohort study. Midwifery, 29(5), 550-556.
 73. Wen, W. H., Chang, M. H., Zhao, L. L., Ni, Y. H., Hsu, H. Y., Wu, J. F., Chen, P.J., Chen, D.S. & Chen, H. L. (2013). Mother-to-infant transmission of hepatitis B virus infection: Significance of maternal viral load and strategies for intervention. Journal of hepatology, 59(1), 24-30.
 74. World Health Organisation (2009). Milestones in Health Promotion, Statements from Global Conferences. Pagina 1. Geraadpleegd op 17 maart 2015 via http://www.who.int/healthpromotion/Milestones_Health_Promotion_05022010…
 75. Williamson, C. S. (2006). Nutrition in Pregnancy. British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin, 31, 28-59.
 76. Wilson-Howarth, J. (2005). Travel in pregnancy. Women's Health Medicine, 2(2), 6-7.
 77. You, W.B., Wolf, M.S., Bailey, S.C. & Grobman, W.A. (2012). Improving patient understanding of preeclampsia: a randomized controlled trial. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 206, 431.e1-5.
 78. Zdravkovic, T., Genbacev, O., McMaster, M. T., & Fisher, S. J. (2005). The adverse effects of maternal smoking on the human placenta: a review. Placenta,26, S81-S86.
Download scriptie (2.53 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2015
Promotor(en)
Mw. Lemeire Ingrid Dr. Lauwers Marleen
Thema('s)