Het Handelsbeleid van de EU. De Doha Ronde als Breekpunt?

Rogier Van Vaerenbergh
Persbericht

Het Handelsbeleid van de EU. De Doha Ronde als Breekpunt?

 Sinds 2001 startte de nieuwe handelsronde in de WTO waarbij de EU vragende partij was en niet de VS. De EU wilde namelijk hiaten van de voorgaande ronde, de Uruguay ROnde, oplossen. De nieuwe handelsronde begon onder een slecht gesternte met protesten in 1999 van anders-globalisten te Seattle die een andere globalisering wilen.In deze masterproef analyseer ik het Europese handelsbeleid sinds 2001, daarbij gebruik makend van de inzichten van de politieke economie. Het handelsbeleid ondergaat echter een shift: om dat te kaderen maak ik gebruik van de inzichten van Karl Polanyi en het constructivisme. Dit leidt tot een breuk en naar de 'Global Europe'-strategie die nieue markten wil aanboren. Daarom komen ook een hele resem handelsakkoorden aan bod zoals het actuele TTIP. Hiermee laat ik de raakvlakken met andere beleidsdomeinen want handelsverdragen dienen niet atijd louter het economisch belang 

Bibliografie

zie masterproef (te lang om op te lijsten)

Universiteit of Hogeschool
Bedrijfseconomie
Publicatiejaar
2015
Share this on: