Huis Douchar, het notitieboek van een geduldige zoektocht

Sven
Stas

Huis Douchar, het notitieboek van een geduldige zoektocht.

“Waarom zou u, als duidelijk te zien is wat er gedaan moet worden, daar nog aan twijfelen? Als u het ziet, ga dan opgewekt en zonder omwegen aan het werk. Staat het u echter niet duidelijk voor ogen, houdt u dan in en raadpleeg u beste adviseurs. En wanneer iets u in de weg staat, ga dan door met u bezigheden en houdt u weloverwogen vast aan wat u als rechtvaardig beschouwt. Daarmee komt u het verst, want hierin kunt u ook falen. Rustig en toch oplettend, blijmoedig en evenwichtig, zo is hij die in alles de rede volgt.”
– Marcus Aurelius (121-180 n.Chr.)
(Antoninus, 2003, p.161)

Aan de start van de masterproef wist ik bijzonder weinig over het bestaan van Woning Douchar. De woning lijkt zich dan ook erg afzijdig te houden binnen het straatbeeld. Het leegstaand pand wordt dusdanig gecamoufleerd met een groot reclamepamflet en graffitikunst van amateuristische straatartiesten. Na wat zoekwerk was de verrassing echter groot. Het pand zou al sedert 2010 beschermd zijn. Het lijkt er nochtans sterk op dat, beschermd of niet, dit architecturaal juweel op weinig waardering kan rekenen. Dit is merkbaar aan de verschillende sporen van vandalisme die zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van het pand terug te vinden zijn. Achter deze grote verwaarlozing schuilt echter nog steeds het uitgesproken architecturale karakter van het pand. De lichtheid en luchtigheid van het pand zijn nog onmiskenbaar aanwezig. Het zijn dan ook deze eigenschappen die een blijvende indruk op mij hebben nagelaten.

Achtergrond tot voorgrond

Om inzicht te krijgen in deze woning is er allereerst een analyse gebeurd. Deze analyse is niet gestart van een gebruikelijke onderzoeksvraag maar is opgevat als een geduldige zoektocht. Bij deze zoektocht is er getracht onderzoek te doen op verschillende niveaus. ‘Huis Douchar, de notitieboek van een geduldige zoektocht’ bestaat daardoor uit twee belangrijke delen.

In het eerste hoofdstuk wordt er een duidelijke achtergrond geschetst zodat het makkelijker wordt om later het pand te begrijpen. Dit hoofdstuk is een theoretische analyse waarin men een inzage krijgt in het repertoire van Léon Stynen (1899-1990) alsook in dat van zijn tijdgenoten. Op deze manier kan Woning Douchar in een juiste context en tijdsgeest geplaatst worden. Verder komen ook de verschillende idealen en uitgangspunten waarop hij zijn ontwerpen baseerde aan bod.

Het tweede, meer praktische deel van deze scriptie bevat onderzoek op artistiek niveau. Mijn inspiratie voor het voeren van deze analyse vond ik in het boek ‘Une petite maison’ door Le Corbusier (1887-1965)(Le Corbusier, 1954, p.1-83). In dit boek wordt op een heldere en eenvoudige manier de analyse van een woning gemaakt. Wat opvalt is de sterke samenhang tussen beeld en literatuur met als doel dat beiden elkaar versterken en aanvullen zonder afbreuk te doen aan elkaar. Om dit praktische deel vorm te geven, is er getracht een zuivere structuur te creëren. Deze structuur is

gebaseerd op de titel van een artikel dat OUD (1890-1963) in 1927 uitgaf in de eerste aflevering van Internationale Revue i10, genaamd “De Woning – De Straat – De Stad” (Den boef & Van Faassen, 2013, p.84). Deze 3 hoofdstukken werpen een interessante blik op de sociale invloeden die speelden tijdens de architecturale ontwikkelingen gedurende het interbellum. Het belang van de ruimtelijke context wordt in dit hoofdstuk ook niet uit de weg gegaan. Als student interieurarchitectuur is het logisch dat de nadruk van dit onderzoek vooral op De Woning ligt.

Het manifest der verzuim

Deze scriptie kan gezien worden als een persoonlijk experiment waarbij de zoektocht centraal staat. Een zoektocht die onder sterke invloed staat van persoonlijke intuïtie, oneindige twijfel en verfijnde gevoeligheid.
Het doel van deze thesis is in de eerste plaats Woning Douchar te begrijpen. Anderzijds kan ze dienen als instrument om het architecturale belang van Woning Douchar aan te tonen. Op deze manier kan er erkenning en waardering worden teweeggebracht voor de architecturale kracht van dit vergeten stuk interbellumarchitectuur. Want nog steeds blijft de vraag die ik me al stel sinds de start van mijn masterproef: “Hoe is het mogelijk dit schitterende architecturale meesterwerk zomaar uit het oog te verliezen?”. 

 

Bibliografie

Referentielijst

Antoninus, M. (2003). Overpeinzingen. Deventer: Uitgeverij Ankh-
Hermes bv.

Bekaert, G. (z.j.). Le Corbusier, Huis Guiette. [http://www.tento.
be/OKV-artikel/le-corbusier-huis-guiette geraadpleegd op 17.04.2015]

Bontridder, A. (1979). Léon Stynen, leven en werk. Antwerpen:
Drukkerij Lloyx.

Boom, S. & Griffioen, R. (Z.j.). Nieuwe Bouwen. [http://www.
architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=9479
geraadpleegd op 01.05.2015]

De Caigny, S. (2010). Bouwen aan een nieuwe thuis. Leuven:
Universitaire Pers Leuven.

Den Boef, A & Van Faassen, S. (2013). Van De Stijl en Het Overzicht
tot De driehoek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Hasselt. (Z.j.). Geschiedenis van Hasselt. [http://nl.wikipedia.org/
wiki/Geschiedenis_van_Hasselt geraadpleegd op 01.05.2015]

Kennis- en projectenbank. (z.j.). Omgangsvorm 3 [http://www.
kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/interieur/omgang-met-
historisch-interieur/intern-en-externe-relaties-blijven-gehand-2
geraadpleegd op 25.04.2015]

KHLim. (Z.J.). About Belgium & Hasselt.[http://www.khlim.be/pagina/
about-belgium-and-hasselt geraadpleegd op 28.02.2015]

Kumpen. (2011). Koiningin Astridlaan Hasselt [http://www.kumpen.
be/projecten/koningin-astridlaan-%E2%80%93-hasselt geraadpleegd op
20.04.2015]

Le Corbusier, C. (1954). Une petite maison. Zwitserland: Artemis -
Verslag für architektur.

Masset, M. (2012). Vergeten interbellumarchitectuur in Hasselt.Niet-
gepubliceerde scriptie. Antwerpen: Artesis Hogeschool Antwerpen.

Nieuwe Bouwen, (z.j.). Nieuwe Bouwen. [http://nl.wikipedia.org/wiki/
Nieuwe_Bouwen geraadpleegd op 20.04.2015]

Provincie Antwerpen. (z.j.). Léon Stynen gewikt en gewogen, [http://
www.debalansvanbraem.be/braem_over_bouwen/leon_stynen_gewikt_en_
gewogen geraadpleegd op 12.04.2015]

Stedelijk Museum. (1983). Het Nieuwe Bouwen, Amsterdam. Delft: Delft
University Press.

Van Doesburg, T. (1983). Naar een beeldende architectuur. Nijmegen:
Socialistiese Uitgeverij Nijmegen.

Vlaamse Overheid.(2010). Beleidsdomein Ruimtelijke Ordering,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, DL002596. Niet-gepubliceerde paper.
Hasselt: Onroerend Erfgoed Limburg.

Von Moos, S.(1979). Elements of a Synthesis. England: The MIT Press.

 

Download scriptie (26.89 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2015