Invloed van de liquiditeit, leverage en grootte financiële instellingen op de CDS spread

Eliana Bernaert
Persbericht

Invloed van de liquiditeit, leverage en grootte financiële instellingen op de CDS spread

Nieuwe bankregels voldoen niet

Uit een onderzoek door de KU Leuven blijkt dat de nieuwe regels voor de bancaire sector niet voldoen. Deze regels, die zijn opgesteld na de financiële crisis moeten verhinderen dat een nieuwe crisis zich zou voordoen. Maar nu blijkt dat deze niet restrictief genoeg zijn en dat de financiële markt er weinig rekening mee houdt.

De nieuwe regels werden opgesteld door het Basel comité en zijn al de derde set van regels die de risico’s in de financiële sector aan banden moeten leggen. Ze bestaan uit drie grote pijlers, met name liquiditeit, leverage en macro-prudentieel toezicht. De liquiditeit is de mate waarin een bank in staat is om haar (kortlopende) schulden af te lossen, en met leverage wordt onderzocht of de bank niet teveel handelingen doet waarvan het risico moeilijk kan ingeschat worden. Met het macro-prudentieel toezicht wordt getracht om de risico’s van de transacties die banken onderling doen te monitoren. De nieuwe regels worden sinds 1 januari 2014 geleidelijk aan geïmplementeerd, en zouden vanaf 2019 volledig van toepassing moeten zijn. Officiële cijfers voor 2014 werden nog niet bekendgemaakt, maar werden voor het onderzoek wel al berekend door middel van enkele assumpties.

Twee van de drie pijlers worden vertaald in aparte ratio’s waarvoor een minimumwaarde geldt. Maar uit het onderzoek blijkt dat er al verschillende banken waren die aan de minimumvereisten voldeden voor en tijdens de financiële crisis. Daarnaast hecht de financiële markt zelf weinig belang aan de waarde van de ratio’s, al is dit wel verbeterd in de periode na de financiële crisis. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat grotere banken nog altijd als minder risicovol worden aanzien als kleinere banken, ook al heeft de crisis het tegendeel bewezen.

Bij het bepalen van het risico van een bepaalde bank, lijkt de financiële markt vooral naar land specifieke indicatoren te kijken, terwijl de leverage ratio en grootte van de bank geen invloed hebben. Eén van de twee liquiditeitsratio’s heeft daarentegen zelfs een positieve impact op het risico, wat betekent dat wanneer banken beter scoren op deze ratio, de markt ze als risicovoller zal aanzien. Wanneer enkel de periode na de crisis onderzocht wordt, lijkt de markt zich wel al iets bewuster te worden van de risico’s verbonden aan de liquiditeitspositie van een bank en hun leverage ratio.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de nieuwe regels verstrengd moeten worden opdat de kans op een nieuwe financiële crisis nog zou verkleinen. Daarnaast moet de financiële markt nog meer ingelicht worden over de verschillende risico’s die een bank loopt en het belang van de nieuwe regels.

Bibliografie

 ADDIN EN.REFLIST Acharya, V., & Richardson, M. 2009. CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS. A Journal of Politics and Society, 21(2): 195-210.

AFME. 2014. Liquidity coverage ratio: AFME.

Annaert, J., De Ceuster, M., Van Roy, P., & Vespro, C. 2013. What determines Euro area bank CDS spreads?(Report). Journal of International Money and Finance, 32: 444.

Arora, N., Gandhi, P., & Longstaff, F. A. 2012. Counterparty credit risk and the credit default swap market.(Report). Journal of Financial Economics, 103(2): 280.

Bernanke, B. 2013. De oorzaken van de financieel-economische crisis: de analyse van Ben Bernanke: Febelfin.

BIS. 2013. Basel III: the liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools: Bank for international settlements.

BIS. 2014a. Basel III: the net stable funding ratio.

BIS. 2014b. International regulatory framework for banks (Basel III), Vol. 2014: Bank for international settlements.

Blum, J. M. 2008. Why ‘Basel II’ may need a leverage ratio restriction. Journal of Banking and Finance, 32(8): 1699-1707.

Cabral, R. 2012. A perspective on the symptoms and causes of the financial crisis. Journal of Banking and Finance, 37(1): 103-117.

CBS. 2011. Verder herstel Europese economieën. Nederland: Centraal bureau voor de statistiek.

Chiaramonte, L., & Casu, B. 2013. The determinants of bank CDS spreads: evidence from the financial crisis. The European Journal of Finance, 19(9): 861-887.

De Haan, J., & Amtenbrik, F. 2011. Credit rating agencies: De Nederlandsche Bank.

EBC Europe. 2014. CRD IV – CRR / Basel III monitoring exercise: European banking authority

Embrechts, P., & Hofert, M. 2011. Practices and issues in operational risk modeling under Basel II. Lith Math J, 51(2): 180-193.

Europese commissie. 2014. Gedelegeerde verordening tot wijziging van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de hefboomratio. Brussel: Europese commissie.

Galil, K., Shapir, O. M., Amiram, D., & Ben-Zion, U. 2013. The determinants of CDS spreads. Journal of Banking and Finance, 41: 271-282.

Hammoudeh, S., Nandha, M., & Yuan, Y. 2013. Dynamics of CDS spread indexes of US financial sectors.( credit default swap ). Applied Economics, 45(2): 213.

Hermsen, O. 2010. Does Basel II destabilize financial markets? An agent-based financial market perspective. Eur. Phys. J. B, 73(1): 29-40.

Hull, J., Predescu, M., & White, A. 2004. The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating announcements. Journal of Banking & Finance, 28(11): 2789.

J. Noeth, B., & Sengupta, R. 2012. a look at credit default swaps and their impact on the European debt crisis: 11: The regional economist.

King, M. R. 2013. The Basel III Net Stable Funding Ratio and bank net interest margins. Journal of Banking and Finance, 37(11): 4144-4156.

Mattana, P., Petroni, F., & Rossi, S. P. S. 2014. A test for the too- big-to- fail hypothesis for European banks during the financial crisis. Applied Economics: 1-14.

Maes, I. 2010. Alexandre Lamfalussy and the origins of the BIS macro- prudential approach to financial stability. PSL Quarterly Review, 63(254): 265.

Norden, L., & Weber, M. 2004. Informational efficiency of credit default swap and stock markets: The impact of credit rating announcements. Journal of Banking and Finance, 28(11): 2813-2843.

Petersen, M. A., Maruping, J. B., Mukuddem-petersen, J., & Hlatshwayo, L. N. P. 2013. A Basel perspective on bank leverage. Applied Financial Economics, 23(17): 1361-1369.

Trenca, I., Balogh, P., & Mutu, S. 2013. A MACROPRUDENTIAL SUPERVISION MODEL. EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN BANKING SYSTEM. Annals of the University of Oradea : Economic Science, 1(1): 1133.

Van Overtveldt, J. 2013. Lehman Brothers, 5 jaar later: een reconstructie: Trends.

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: