Langetermijnfinanciering in de havensector

Elise
Deygers

Obligaties in de haven: optie of toekomst?

Wat kan aanzien worden als het fundament van de economische motor in een land? Vertrouwen in de banksector. En dat is nu net wat in een tijd van politieke problemen in Griekenland en financiële onzekerheid in ’s werelds sterkst groeiende economieën China ver te zoeken is. De Belgische havenindustrie, een doorslaggevende schakel in de Europese economie, doet nog grotendeels beroep op bankfinanciering om grote infrastructuurinvesteringen te financieren. Hoeft deze industrie een negatief effect te ondervinden ten gevolge van de onzekerheid en de zoektocht naar vertrouwen in de banksector of bestaan er innoverende oplossingen?

Elise Deygers, afgestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen, toont in haar thesis aan dat de financiering die nodig is om als haven competitief te blijven ook op een andere manier verworven kan worden. In de Verenigde Staten wordt er bij financiering van de havensector beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Private investeerders beleggen individueel en brengen kapitaal bij elkaar zodat de haven de nodige investeringen kan doen om concurrentieel te blijven. Mits de nodige garanties van de overheid en een aantal maatregelen moet deze manier van werken voor bijvoorbeeld de Haven van Antwerpen ook haalbaar zijn, zonder sterk afhankelijk te zijn van de onzekerheid die de laatste jaren inherent aanwezig is in de banksector.

Wat is er zo speciaal aan havenfinanciering?

Bij havenprojecten gaat het telkens om lange looptijden (een periode van dertig jaar of langer), en grotere bedragen dan een gemiddelde investering. Denk maar aan de verhuis van MSC naar het Deurganckdok in de haven van Antwerpen, de verhuis alleen al zal meer dan een jaar in beslag nemen. De infrastructuurinvesteringen die hiervoor nodig zijn, zullen ook de nodige kosten met zich meebrengen. Daarenboven verloopt de opname van kapitaal bij projecten getrapt, wat wil zeggen dat het bedrag nodig om de kosten te betalen stapsgewijs oploopt. Zo zal ook de uitbreiding van de MPET terminal op het Deurganckdok in fases gebeuren, met telkens een andere nood aan financiering. Een bank kan de flexibele financiering bieden die hiervoor aangewezen is. Sinds de crisis werden er echter een aantal maatregelen in het leven geroepen die ervoor zorgen dat de banken net iets terughoudender zijn voor financiering van dat soort projecten.

Dit soort projecten zijn vaak erg van belang voor de nationale economie, bij de financiering hiervan is dan ook in de meerderheid van de gevallen de overheid betrokken. Gezien de moeilijke jaren en besparingen die door de overheid worden doorgevoerd, wordt ook de bijdrage van de overheid meer en meer beperkt.

Obligatie: een aantrekkelijk financieringsalternatief

Banken zullen terughoudender zijn en ook de overheid heeft niet meteen de nodige middelen ter beschikking om groei te bewerkstelligen. In andere sectoren in België worden meer en meer projecten gerealiseerd aan de hand van alternatieve financiering zoals bijvoorbeeld crowdfunding. Obligaties kunnen aanzien worden als een soort van crowdfunding: het bedrag nodig voor de financiering van het project wordt verdeeld in verschillende obligatieleningen. De individuele investeerders zullen een deel van het bedrag ter beschikking stellen en krijgen periodiek een betaling ter compensatie van het risico dat ze lopen. Hoeveel groter de kans dat het bedrijf de lening niet kan terugbetalen, hoe hoger de periodieke betaling aan de investeerder oploopt.

Bij een project in de haven zijn vaak een groot aantal verschillende partijen betrokken, wat het moeilijker maakt om het risico in te schatten dat de lening niet terugbetaald zou worden. Als we teruggaan naar het project op het Deurganckdok, zien we dat ook daar een joint venture werd opgericht om risico’s en betrokken partijen in het project zo transparant mogelijk te houden.

Hoe kan havenfinanciering met obligaties dan wel succesvol worden?

Elke betrokken partij aanziet een succesvolle financiering anders. De investeerder is op zoek naar de juiste balans tussen risico en rendement. De emittent, het bedrijf dat de financiering zoekt, wil dit op een zo goedkoop mogelijke manier realiseren. De bank zal er dan voor zorgen dat de succesparameters van de twee andere partijen in balans zijn door op zoek te gaan naar het juiste doelpubliek voor de emittent. Op basis van voorbeelden uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië en bevindingen uit de bankwereld ontwikkelde Deygers een raamwerk waarin de succesparameters voor de verschillende partijen in balans gebracht worden zodat de financiering van een haveninfrastructuurproject aan de hand van obligaties succesvol kan worden, ook in België.

En in de praktijk?

In de Antwerpse haven, een landlord haven waarbij het havenbedrijf de infrastructuur publiek beheert, staan er een aantal projecten op til die in aanmerking zouden komen voor de toepassing van het raamwerk. Voor de geplande activiteiten van het Saoedische afvalverwerkingsbedrijf ERS in het Delwaidedok, die reeds aangaven om 80% van de investering extern te willen financieren, zou een obligatielening uitgeven erg succesvol kunnen zijn. Een Special Purpose Vehicle opstarten zorgt ervoor dat de partijen en risico’s duidelijk worden voor de investeerders. Daarenboven zou de overheid garantie kunnen bieden dat ook in slechte tijden de lening terugbetaald zal worden aan de investeerder. De nodige flexibiliteit voor de emittent kan dan weer gerealiseerd worden door een combinatie van obligaties met verschillende looptijden uit te geven, desnoods met een aanvullende banklening. En als kers op de taart zal de begeleidende bank in het proces ervoor zorgen dat de obligaties uitgegeven worden op een markt waar voldoende interesse is van de investeerders.

Dit raamwerk hanteren zou ook een oplossing zijn voor het nieuwe Chinese activiteitenterrein op de voormalige Opel site. Het zou meteen een goede kennismaking zijn voor de Chinese economie met deze alternatieve financieringsvorm.

Bibliografie

ABPA Holdings Limited. (2014, December 12). Debt Information: Debt Summary. Opgehaald van Associated British Ports: http://www.abports.co.uk/Investor_Relations/Debt_Information/

Alameda Corridor Transportation Authority. (2015, Mei 12). About ACTA: Governance. Opgehaald van Alameda Corridor Transportation Authority: http://www.acta.org/about/governance.asp

Alderton, P. (2008). Port Management and Operations. Informa.

Allen & Overy. (2014). Funding European Business: What's the alternative? Allen & Overy LLP.

Arndt, R. H. (1998). Risk Allocation in the Melbourne CityLink Project. The Journal of Structured Finance, 11-24.

Associated British Ports. (2011, December 9). ABP establishes new funding platform to access both bank and bond markets. Opgeroepen op Mei 7, 2015, van http://www.abports.co.uk/newsarticle/7/

Associated British Ports. (2013). Investor Presentation.

Belga. (2015, Mei 4). Saudi's willen miljarden in Antwerpen investeren. De Standaard. Opgeroepen op Mei 21, 2015, van http://www.standaard.be/cnt/dmf20150504_01662541

Bloomberg. (2015, Mei 15). Company Overview of DBCT Finance Pty Limited. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 17). Company Overview of Hapag-Lloyd AG. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 14). Company Overview of Hutchison Ports (UK) Ltd. Opgehaald van http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 6). Company Overview of Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/Research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 12). Company Overview of Novorossiysk Port Capital S.A. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 15). Company Overview of Peel Ports Shareholder FinanceCo Limited. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 16). Company Overview of Petroplus Holdings AG. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 16). Company Overview of QPH Finance Co Pty Limited. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid…

Bloomberg. (2015, Mei 4). Company Overview of Transurban Finance Co. Pty. Ltd. Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId…

Bloomberg. (2015, Mei 15). Petroplus Holdings Ag (PEPFF:OTC US). Opgehaald van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=P…

Bloomberg. (sd). World Markets. Opgeroepen op Mei 20, 2015, van Bloomberg Business: http://www.bloomberg.com/markets/world/

Börse Berlin. (2015, Mei 5). 5% QPH Finance Co. Pty Ltd. (2021). Opgehaald van Börse Berlin: Bonds: http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=AU3CB0222271

Börse Berlin. (2015, Mei 14). 6,75% Hutchison Ports [UK] Finance PLC (2015). Opgehaald van Börse Berlin: Bonds: http://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0095637418

Brugge Bereikbaar. (2015, Mei 14). A11. Opgehaald van Brugge Bereikbaar: http://www.bruggebereikbaar.be/index.php?id=166

Chicago Skyway. (2015, Maart 8). Chicago Skyway: History. Opgehaald van Chicago Skyway: http://chicagoskyway.org/about/history.asp

Chin, A. T., & Waldron, S. (2014). Financing Options for Ports: Observations from Asia. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 141-161). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Choudhry, M. (2010). Measuring Bond Market Liquidity: Devising a Composite Aggregate Liquidity Score. Applied Financial Economics, 955-973.

DBCT Management. (2015, Mei 6). DBCT Management. Opgehaald van DBCT Management: http://www.dbctm.com.au/default.aspx

Delvou, M. (2014, Maart 25). Belfius realiseert financiering van A11-autosnelweg via allereerste project-bonduitgifte in België. Brussel, België.

Dockreay, A. (2014, November 20). Moody's criticizes EIB bond scheme.

Dockreay, A. (2014, Oktober 17). Teasers out for Associated British Ports Sale. IJGlobal: Infrastructure Journal and Project Finance Magazine.

Dugardyn, C. (2015, Mei 13). Corporate Finance bij ING: Het verloop van een obligatie-uitgifte. (E. Deygers, Interviewer)

Eetezonne, W. (2015, April 30). Corporate finance bij KBC Securities: Hoe verloopt het uitgeven van obligaties en wat is het verschil tussen gewone corporates en havenautoriteiten? (E. Deygers, Interviewer)

Ehlers, T. (2014). Understanding the Challenges for Infrastructure Finance. Basel: Bank for International Settlements.

Ehlers, T., Packer, F., & Remolona, E. (2014). Infrastructure and Corporate Bond Markets in Asia. Sydney: Reserve Bank of Australia.

European Investment Bank. (2012). An Outline Guide to Project Bonds Enhancement and the Project Bond Initiative.

European Investment Bank. (2014, Maart 24). EIB backs A11 Belgian motorway link.

Farrell, S. (2014). Attracting Private Finance into African Ports. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 181-209). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Findex. (2015, Mei 3). Factsheet for ISIN AU300BBIF042 - DBCT FIN. PTY LTD. 2006 F/R 06/26 Q. Opgehaald van Findex: : http://isin6.findex.com/AU300BBIF042-DBCT-FIN-PTY-LTD-2006-F-R-06-26-Q…

Fitch Ratings. (2015, Februari 27). Fitch Upgrades Virginia Port Authority's Port Facilities Revenue Bonds to 'A+'. New York, Verenigde Staten. Opgeroepen op Mei 14, 2015, van http://finance.yahoo.com/news/fitch-upgrades-virginia-port-authoritys-2…

Gao, Y. (2011). The Sarbanes-Oxley Act and the Choice of Bond Market by Foreign Firms. Journal of Accounting Research.

Glaister, Allport, Brown, & Travers. (2010). Success and failure in urban transport infrastructure projects. KPMG International.

Golubovic, A. (2014, Juli 15). Port of Brisbane issue highlights tightening in AUD BBB corporate bond issue spreads. Opgeroepen op Mei 5, 2015, van FIIG: News: https://www.fiig.com.au/news/2014/07/15/port-of-brisbane-issue-highligh…

Grammenos, C. T., Dergiades, T., & Mazis, G. (2014). Evidence on the Pricing of the Syndicated Loans for the Global Port Industry. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 87-109). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Haesevoets, G. (2014, November 14). Oriënterend gesprek Masterthesis. (E. Deygers, Interviewer)

Haesevoets, G. (2015, Mei 8). Het proces van een uitgifte van obligaties en het verschil in aanpak hierbij tussen havenautoriteiten en gewone bedrijven. (E. Deygers, Interviewer)

Haesevoets, G. (2015, Mei 13). Toelichting bij Interview op 8/5/15. (E. Deygers, Interviewer)

Hamilton, D. T., & Cantor, R. (2006). Measuring Corporate Default Rates. New York: Moody's Investors Service.

Hapag-Lloyd AG. (2014, December 19). Announcements: Hapag-Lloyd completes capital increase. Opgehaald van Hapag-Lloyd: Investor Relations: http://www.hapag-lloyd.com/en/investor_relations/news_page_37682.html

Hapag-Lloyd AG. (2014, December 2). Hapag-Lloyd and CSAV complete the merger and become the fourth largest container liner shipping company in the world. Opgehaald van Hapag-Lloyd: Press Releases: http://www.hapag-lloyd.com/en/press_and_media/press_release_page_37308…

Hapag-Lloyd AG. (2015, Mei 5). Investor Relations: Bond Details. Opgehaald van Hapag-Lloyd AG: Company: http://www.hapag-lloyd.com/en/investor_relations/bonds.html

Hapag-Lloyd AG. (2015, Mei 5). Investor Relations: Rating. Opgehaald van Hapag-Lloyd AG: Company: http://www.hapag-lloyd.com/en/investor_relations/rating.html

Heijnendael, T. (2012, Februari 2). Beschikbaarheidsrisico van financiering. Opgeroepen op Mei 24, 2015, van Finance Ideas Academy: http://www.fi-academy.nl/home/actualiteit/2012/02/400.html

Hull, J. C. (2012). Options, Futures, and Other Derivatives. Harlow: Pearson Education Ltd.

Hutchison Whampoa Limited. (2010). Overseas Regulatory Announcement: Hutchison Ports (UK) Finance PLC Guaranteed Bonds due 2015 guaranteed by Hutchison Ports (UK) Limited. Hong Kong. Opgeroepen op Mei 5, 2015

IJGlobal. (2015). Mersin International Port Concession. IJGlobal: Infrastructure Journal and Project Finance Magazine.

Investopedia. (2015, Februari 5). Bond Basics: Different Types of Bonds. Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/university/bonds/bonds4.asp

Investopedia. (2015, November 25). Cost of Carry. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/c/costofcarry.asp

Investopedia. (2015, Mei 14). Credit Enhancement. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/c/creditenhancement.asp

Investopedia. (2015, Mei 12). Loan Participation Note - LPN. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/l/loanparticipationnote.asp

Investopedia. (2015, Mei 12). Special Purpose Vehicle/Entity - SPV/SPE. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/s/spv.asp

Investopedia. (2015, Mei 20). Term Sheet. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/t/termsheet.asp

Investopedia. (2015, Mei 20). Term Sheet. Opgehaald van Investopedia: Dictionary: http://www.investopedia.com/terms/t/termsheet.asp

Investopedia. (2015, Mei 3). Trust Deed. Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/t/trustdeed.asp#ixzz3aI6DD49v

Jan De Nul Group. (2014, Maart 22). Consortium Via Brugge and Via-Invest reach contract and financial close on the A11 PPP-project. Opgeroepen op Mei 14, 2015, van Jan De Nul Group: Press Releases: http://www.jandenul.com/en/pressroom/press-releases/consortium-via-brug…

Lam, P. T., Chiang, Y. H., & Chan, S. H. (2011). Critical Success Factors for Bond Financing of Construction Projects in Asia. Journal of Management in Engineering, 190-199.

Leggate, H., McConville, J., & Morvillo, A. (2005). International Maritime Transport perspectives. London: Routledge.

Liyanage, C., & Villalba-Romero, F. (2015). Measuring Success of PPP Transport Projects: A Cross-Case Analysis of Toll. London: Routledge.

Macário, R. (2014). Public-Private Partnerships in Ports: Where are we? In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 55-67). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Madson, G. (2015). Dalrymple Bay Coal Terminal bonds available again. Opgehaald van FIIG: The Wire: http://enews.threeware.com.au/articles/get/859/142572

Meersman, H., & Van de Voorde, E. (2014). Predicting the Future: How to estimate Future Demand for Port Throughput and Infrastructure Use. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 33-54). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Meersman, H., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2014). Future Port Infrastucture Finance: Lessons and Recommendations. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 229-237). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Meersman, H., Van de Voorde, E., & Vanelslander, T. (2014). Port Infrastructure Finance. Abingdon, Oxon: Informa Law by Routledge.

Mersin International Port. (2015, Mei 6). Company Overview. Opgehaald van Mersin International Port: Investor Relations: http://en.mersinport.com.tr/investor-relations/detail/Company-Overview/…

Milbank. (2005, Augustus 23). Milbank closes $1.4 Billion Rule 144A Bond Offering by Skyway Concession Company LLC. Opgeroepen op Maart 8, 2015, van http://www.milbank.com/news/milbank-closes-1-4-billion-rule-144a-bond-o…

Mizen, P., & Tsoukas, S. (2014). What promotes greater use of the corporate bond market? A study of the issuance behaviour of firms in Asia. Oxford Economic Papers, 227-253.

Moody's Investor Service, Inc. (2005, Juli 28). Moody's assigns Aaa Rating to Skyway Concession Company LLC's Senior Secured Bonds based on the Unconditional Guaranty of Financial Security Inc. New York, Verenigde Staten. Opgehaald van https://www.moodys.com/research/MOODYS-ASSIGNS-Aaa-RATING-TO-SKYWAY-CON…

Moody's Investor Service, Inc. (2009, November 26). Moody's confirms DBCT's Baa2 rating; outlook stable. Opgehaald van Moody's Investors Service: Rating Action: https://www.moodys.com/research/Moodys-confirms-DBCTs-Baa2-rating-outlo…

Moody's Investor Service, Inc. (2012, Oktober 25). Moody's assigns Aa3 rating to the Port of Vancouver, Washington's Limited Tax General Obligation Refunding Bonds, 2012B. New York, Verenigde Staten. Opgehaald van https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-Aa3-rating-to-the-Port-o…

Moody's Investor Service, Inc. (2015, Februari 6). Moody's affirms Alameda Corridor Transportation Authority's (CA) A3 senior lien bonds and Baa2 first subordinate lien bonds; Outlook is stable. New York, Verenigde Staten. Opgehaald van https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Alameda-Corridor-Transpo…

Moody's Investors Service. (2015, April 25). Moody's assigns (P)A3 rating to Via A11 NV's senior secured debt; stable outlook. Opgehaald van Moody's Investors Service: Rating Action: https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-PA3-rating-to-Via-A11-NV…

Moody's Investors Service, Inc. (2009, November 26). DBCT Finance Pty Ltd. Opgehaald van Moody's Investors Service: Credit Ratings: https://www.moodys.com/credit-ratings/DBCT-Finance-Pty-Ltd-credit-ratin…

Moody's Investors Service, Inc. (2012, Januari 12). Moody's downgrades Petroplus CFR to Caa2, bonds to Caa3 and leaves ratings under review. Opgehaald van Moody's Investor Service: Rating Action: https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Petroplus-CFR-to-Caa2…

Moody's Investors Service, Inc. (2014, April 17). Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. Opgehaald van Moody's: Rating Class Detail: https://www.moodys.com/credit-ratings/Mersin-Uluslararasi-Liman-Isletme…

Neutelings, W. (2004). EMU en de Integratie van de Markt voor Overheidsobligaties. Gent: Universiteit Gent.

Novorossiysk Commercial Sea Port, PJSC. (2015, Mei 12). Credit Ratings. Opgehaald van NCSP: For Investors: http://www.nmtp.info/en/holding/investors/ratings/index.php

Packer, F., & Remolona, E. (2012). Attracting Foreign Participation in Asian Local Currency Bond Markets: the Case of the Asian Bond Fund 2 Initiative. Pacific Economic Review, 415-433.

PANYNJ. (2015, Mei 12). Overview of Facilities and Services. Opgehaald van PANYNJ: About the Port Authority: http://www.panynj.gov/about/facilities-services.html

Pathak, R. R. (2011). Terminal & Port Infrastructure: Connectivity & Data Transparency. Indian Logistics Conference. New Delhi: Mantrana Maritime Advisory Pvt. Ltd.

Peel Ports. (2015, Mei 13). Liverpool 2: Fast Facts. Opgehaald van Peel Ports: Liverpool 2: http://peelports.com/liverpool2/about/fast-facts?return_url=/liverpool2

Peel Ports Group Limited. (2015, April 15). Peel Ports Group Limited - Financial Highlights. Opgehaald van Peel Ports: Investor Relations: http://peelports.com/investor-relations

Peel Ports PP Finance Limited. (2014). Report and Financial Statements. Cayman Islands.

Pigna, F. J. (2014). Port Authority Corporatisation: Leading towards their Privatisation? In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 69-86). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Port Authority of New York & New Jersey. (2015, Mei 8). Goethals Bridge: History. Opgehaald van The Port Authority of New York & New Jersey: Bridges & Tunnels: http://www.panynj.gov/bridges-tunnels/goethals-bridge-history.html

Port Authority of New York and New Jersey. (2015, April 24). About the Goethals Bridge Replacement Project: FAQ. Opgehaald van PANYNJ: Bridges & Tunnels: https://www.panynj.gov/bridges-tunnels/goethals-bridge-replacement-abou…

Port Authority of New York and New Jersey. (2015, Mei 12). Governance. Opgehaald van PANYNJ: Corporate Information: http://www.panynj.gov/corporate-information/governance.html

Port Authority of New York and New Jersey. (2015, Maart 16). Press Release Article: The Port Authority of NY & NJ and NYNJ Link Partnership reach financial close on $1.5 billion public-private partnership to replace the Goethals Bridge. Opgehaald van PANYNJ: Press Room: http://www.panynj.gov/press-room/press-item.cfm?headLine_id=1851

Port Finance International. (2012, December 12). Peel Ports secures financing deal. Port Finance International. Opgehaald van http://www.portfinanceinternational.com/categories/finance-deals/item/6…

Port Finance International. (2012, December 19). UK refinancing deals reveal shift away from bank financed industry. Port Finance International. Opgeroepen op November 21, 2014, van http://portfinanceinternational.com/features/item/654-uk-refinancing-de…

Port of Brisbane. (2010). About us. Opgeroepen op Mei 12, 2015, van Port of Brisbane: http://www.portbris.com.au/about-us/about-us

Port of London Authority. (2007, Juni 4). Petroplus completes purchase of Coryton Refinery. Opgehaald van Port of London Authority: http://www.pla.co.uk/Petroplus-completes-purchase-of-Coryton-Refinery

Port of Vancouver USA. (14, April 2015). About Port of Vancouver USA: FAQ/Tenants and Customers. Opgehaald van Port of Vancouver USA: http://www.portvanusa.com/about/frequently-asked-questions/#tenants-mar…

Port of Vancouver USA. (2013, December 5). Port's Refinancing Efforts save $11.5 Million in Interest Payments. Vancouver, Verenigde Staten. Opgeroepen op Maart 13, 2015, van http://www.portvanusa.com/industrial/ports-refinancing-efforts-save-11-…

Port of Vancouver USA. (2015, Maart 13). West Vancouver Freight Access. Opgehaald van Port of Vancouver USA: WVFA: http://www.portvanusa.com/wvfa/wvfa-home/

Port of Vancouver USA. (2015, Mei 8). WVFA: Funding. Opgehaald van Port of Vancouver USA: WVFA: http://www.portvanusa.com/wvfa/funding/

Port of Virginia. (2014, 3 17). Bond Agency gives A-Rating "Stable" Outlook to VPA Bonds. Norfolk, Verenigde Staten.

Port Strategy. (2011, December 23). ABP first in decade to tap into bonds. Port Strategy. Opgeroepen op November 29, 2014, van http://www.portstrategy.com/news101/world/europe/abp-first-in-decade-to…

Private Placement. (2015, Februari). Opgehaald van www.investopedia.com: http://www.investopedia.com/terms/p/privateplacement.asp

Quotenet. (2015, Mei 14). Hutchison Ports [UK] Finance PLC Obligation 6.75% Coupon bis 12/7/2015. Opgehaald van Quotenet: New Issues: http://www.quotenet.com/bond/6_750-Hutchison-Ports-UK-Finance-Bond-2015…

Reuters. (2012, Maart 28). Petroplus Provides Update Regarding Composition Proceedings and Announces Applications for the Delisting of Both the Shares of Petroplus Holdings AG and the Convertible Bonds Issued by Petroplus Finance Ltd. Opgehaald van http://www.reuters.com/article/2012/03/28/idUS42735+28-Mar-2012+BW20120…

Reuters. (2012, September 2). S&P Rates DBCT Finance's Issue 'BBB+'; Outlook Stable. Opgehaald van Reuters: http://www.reuters.com/article/2012/09/03/markets-ratings-dbctfinance-i…

Reuters. (2013, December 16). Fitch affirms Transurban at 'A-'; Outlook Stable. Opgehaald van Reuters: http://www.reuters.com/article/2013/12/16/fitch-affirms-transurban-at-a…

Reuters. (2015, Mei 14). S&P Summary: Hutchison Ports (UK) Ltd. Opgehaald van Reuters: http://mobile.reuters.com/article/idUSWLA282720120905?irpc=932

Sharma, S. (2013, Augustus 5). Bond Financing Debut for Turkish Port Project. Infrastructure Journal and Project Finance Magazine.

Simchi-Levi, Kaminsky, & Simchi-Levi. (2008). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies. New York: The McGraw Hill Companies, Inc.

Siu, P., Tseng, P. M., Hoyt, D., & Lee, P. H. (2010). Shanzhai ("Bandit") Mobile Phone Companies: The Guerilla Warfare of Product Development and Supply Chain Management . Stanford: Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.

Spence, T. R. (2012). Ports and Port Infrastructure move with the Economic Tide. Dallas: Standard & Poor's Financial Services LLC.

Stopford, M. (2009). Maritime Economics (3e ed.). London: Routledge.

Sys, C., & Van Biesen, K. (2013). Financiële wiskunde - met uitwerking in Excel. Gent: Academia Press.

Tabish, S. Z., & Jha, K. N. (2012). Success Traits for a Construction Project. American Society of Civil Engineers.

The Australian Financial Review. (2013, Juli 22). Port of Brisbane issues $150m bond. Opgehaald van Financial Review: http://www.afr.com/opinion/port-of-brisbane-issues-150m-bond-20130722-i…

The Port of Virginia. (2015, Mei 17). Opgehaald van The Port of Virginia: http://www.portofvirginia.com/

The Port of Virginia. (2015, Mei 12). Facilities. Opgehaald van The Port of Virginia: http://www.portofvirginia.com/facilities/

Theofanis, S., & Boilé, M. (2014). Experiences with Bond Financing and Innovative Transport Project Financing in the United States: Some Evidence from Port and Port-related Projects. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 163-179). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Thomson Reuters Datastream. (2015, Mei 5).

Thomson Reuters Datastream. (2015, Mei 6).

Tongzon, J. L. (1994). Determinants of Port Performance and Efficiency. Melbourne: Elsevier Science Ltd. .

Tsamboulas, D., & Ballis, A. (2014). How to Finance Future Port Infrastructure Investments? Potential Strategies for the Different Actors. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 211-227). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

U.S. Treasury Department. (2011). Treasury Analysis of Build America Bonds Issuance and Savings. Washington: The Department of the Treasury.

UNCTAD. (2014). Review of Maritime Transport. Geneva: United Nations.

Van Raemdonck, P. (2015, Mei 7). Corporate Finance bij Petercam: Hoe verloopt het uitgeven van obligaties en wat is het verschil hierin tussen gewone bedrijven en havenautoriteiten? (E. Deygers, Interviewer)

Vanelslander, T. (2014). Port Infrastructure: What are we talking about? In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 5-31). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Verhoeven, P. (2014). Port Privatisation in the United Kingdom and Continental Europe: An Evaluation of Past Experience and New Drivers. In H. Meersman, E. Van de Voorde, & T. Vanelslander, Port Infrastructure Finance (pp. 111-140). Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge.

Vlaams Kenniscentrum. (2015, Mei 14). Project: Algemene gegevens. Opgehaald van Vlaams Kenniscentrum: Raadplegen project: http://www2.vlaanderen.be/pps/projecten/Vlaams/proj_via_invest.html