Love finds a way, one and only and love at first sight

Birger
Vandael

Romantische fictie beïnvloedt romantische idealen niet

“Ik wil dat mijn liefdesleven wordt zoals een romantische film”. We kennen allemaal wel mensen die met dergelijke uitspraken durven uitpakken. De mensen die geloven in typische romantische idealen zoals “love finds a way”, “one and only” of “love at first sight”. Mensen die volgens ons onrealistische verwachtingen hebben van romantiek, liefde en relaties omdat ze zich enkel maar baseren op romantische fictie waarin man en vrouw elkaar na anderhalf uur hoe dan ook kussend in de armen vallen. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat dit beeld achterhaald is.

Tegenwoordig worden we overweldigd met televisieprogramma’s en films die de liefde centraal plaatsen. Niet enkel fictieprogramma’s, maar ook realityprogramma’s trachten vaak een zo romantisch mogelijk beeld van de liefde voor te stellen. Het lijkt niet eens onlogisch dat jongvolwassenen dit na verloop van tijd als de realiteit beginnen te beschouwen. Dit is ook wat de zogenaamde cultivatietheorie stelt.

Ik onderzocht bij 350 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar wat het verband is tussen het kijken van televisie en het geloven in romantische idealen. Daarbij was er extra aandacht voor romantische fictie, meer bepaald romantische komedies, romantische drama’s en prinsessenfilms van Disney. Ook reality datingprogramma’s werden bestudeerd. In het onderzoek werd er nagegaan hoe het exacte kijkgedrag van de respondenten eruitzag en werden hun romantische idealen onder de loep genomen. Er werd gekozen voor vier romantische idealen die in gelijkaardig onderzoek vaak worden aangehaald, namelijk het geloof dat liefde altijd een weg vindt, het geloof in de ware, het geloof in de ideale partner en het geloof in liefde op het eerste zicht. Daarnaast was er ook aandacht voor allerlei achtergrondfactoren. Gaande van de huidige relatiestatus tot seksuele ervaring en zelfs de relatiestatus van de ouders. En wat bleek? Romantische fictie beïnvloedt de romantische idealen waarin mensen geloven totaal niet.

Het is niet zo dat er niks is waardoor romantische idealen worden beïnvloed. Er zijn wel degelijk enkele factoren die een invloed hebben op het geloof in romantische idealen. Zo blijkt dat personen die meer geloven dat romantische fictie realistisch is, ook meer uitgesproken idealen hebben. De hoeveelheid romantische fictie die ze daadwerkelijk kijken, heeft hier totaal geen invloed op. Daarnaast is gebleken dat mannen meer uitgesproken romantische idealen hebben dan vrouwen. Het stereotype beeld van de vrouw die snikkend naar The Notebook kijkt, hopend dat ze dat ooit allemaal mag meemaken, terwijl de man onbewogen denkt aan de voetbalwedstrijd die hij op dat moment aan het missen is, klopt dus niet helemaal. Bovendien bleek dat vrouwen meer dan mannen geloven dat er inspanningen nodig zijn om de liefde te laten werken. Ten slotte wees het onderzoek aan dat personen die momenteel een relatie hebben meer uitgesproken romantische idealen hebben. Binnen deze groep zorgde relatietevredenheid nog eens extra voor meer uitgesproken romantische idealen. Het zijn dus niet de onervaren vrijgezellen, maar de mensen met een relatie waarover ze bovendien tevreden zijn, die het meest geloven in de (onrealistische) romantische idealen.

De onderzoekspopulatie, 18 tot 25 jarigen, vormen een interessante doelgroep voor dit onderzoek. Velen van hen bevinden zich op een scharnierpunt in hun liefdesleven. Aangezien romantische idealen hierin een belangrijke rol spelen, is onderzoek hierrond zeker van nut. Zo blijkt dat het geloof in romantische idealen een bepaalde richting kan uitgaan naargelang de relatiestatus van iemand (niet) verandert. Vrijgezellen geloven met het ouder worden steeds minder dat liefde een weg vindt. Personen met een relatie daarentegen, geloven met het ouder worden juist meer dat hun ideale partner bestaat. Een laatste interessant luik in het onderzoek is het aandeel dat het geloof in romantische idealen speelt op seksueel gebied. Zo blijkt dat mensen die meer geloven in liefde op het eerste zicht meer sekspartners hebben en zichzelf meer seksuele ervaring toedichten.

Samengevat wordt er dus geen steun gevonden voor de cultivatietheorie. Dit onderzoek toont aan dat personen die uren gekluisterd achter hun televisie- of computerscherm zitten te kijken naar romantische films of reality datingprogramma’s niet per se meer geloven in de typische romantische idealen. Het lijkt er dus op dat mensen heel goed voor zichzelf kunnen uitmaken dat wat ze zien niet de realiteit is. Mogelijk is de jeugd van tegenwoordig zich gewoon veel meer bewust van het feit dat wat ze op televisie zien “gemaakt” is en geen perfecte afspiegeling is van de realiteit. Een alternatieve verklaring is de stelling dat de inhoud van romantische fictie gewoonweg veranderd is. Misschien hebben de zeemzoeterige verhalen van de onmogelijke liefdes in “An Officer and a Gentleman”, “Dirty Dancing” en “The Titanic” wel plaats gemaakt voor liefdesverhalen waarin er vaak ook liefdesverdriet en mislukkingen aan te pas komen. Denk maar aan “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, “P.S. I love you” en “500 Days of Summer”.

 Het is dus duidelijk dat het geen kwaad kan om vrijdagavond eens lekker onder een fleecedeken te duiken met een wijntje in de hand en te genieten van een romantische film. Uiteindelijk is het allemaal maar fictie en daar is de jongvolwassene van vandaag zich in ieder geval van bewust.  

Bibliografie

Abowitz, D. A., Knox, D., Zusman, M., & McNeely, A. (2009). 
Beliefs about romantic relationships: Gender differences among
undergraduates. College Student Journal, 43(2), p. 276.

Ackerman, J.M., Griskevicius, V., & Li, N. (2011). Let’s Get Serious: Communicating Commitment in Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 100(6), pp. 1079-1094.

Anderson, T. L. (2005). Relationships among Internet attitudes, Internet use, romantic beliefs, and perceptions of online romantic relationships. CyberPsychology & Behavior, 8(6), pp. 521-531.

Andrejevic, M. (2004). Reality TV: The work of being watched. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

Arnett, J.J. (2000). Emerging Adulthood.  American Psychologist, 55(5), pp. 469-480.

Bachen, C. M., & Illouz, E. (1996). Imagining romance: Young people's cultural models of romance and love. Critical Studies in Media Communication, 13(4), pp. 279-308.
 

Baxter, P. (2014). First sight: how love stories begin (and how some of them end) in today’s French cinema. Studies in French Cinema, 14(2), pp. 132-155.

Berscheid, E. (1994). Interpersonal relationships. Annual review of
psychology, 45
(1), 79-129.

Bilandzic, H., & Busselle, R. W. (2008). Transportation and
Transportability in the Cultivation of Genre-Consistent Attitudes  and Estimates. Journal Of Communication, 58(3), pp. 508-529.

Bilandzic, H., & Busselle, R. W. (2011). Enjoyment of films as a function of narrative experience, perceived realism and transportability. Communications, 36(1), pp. 29-50.

Bouchey, H. A. (2007). Perceived romantic competence, importance of romantic domains, and psychosocial adjustment. Journal of
Clinical Child and Adolescent Psychology, 36(
4), pp. 503-514.

Brasel, S. A., & Gips, J. (2011). Media multitasking behavior: Concurrent television and computer usage. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(9), pp. 527-534.

Brooker, W. (2009). Television out of Time: watching cult shows on
download. In R. Pearson, (Red.), Reading Lost: perspectives on a hit television show. London: IB Tauris

Brown, J.D., Steele, J.R., & Childers, K.W. (2002). Sexual Teens, Sexual Media: Investigating Media’s influence on adolescent Sexuality. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Bryant, J. & Zillmann, D. (2002). Media effects: Advances in theory and research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Buerkel-Rothfuss, N.L., & Mayes, S. (1981). Soap Opera Viewing: The Cultivation Effect. Journal of Communication, 31(3), pp. 108-115.

Busselle, R. W. (2001). Television exposure, perceived realism, and
exemplar accessibility in the social judgment process. Media
Psychology, 3
(1), pp. 43-67.

Cann, A., Mangum, J. L., & Wells, M. (2001). Distress in response to relationship infidelity: The roles of gender and attitudesabout
relationships. Journal of Sex Research, 38(3), 185-190.

Cargan, L. (1981). Singles: An examination of two stereotypes. Family Relations, 30(3), pp. 377-385.

Cesar, P., Bulterman, D. C., & Jansen, A. J. (2008). Usages of the
secondary screen in an interactive television environment: Control, enrich, share, and transfer television content. In Changing television environments (pp. 168-177). Berlijn: Springer Berlin Heidelberg.

Cho, H., Shen, L, & Wilson, K. (2014). Perceived Realism: Dimensions and Roles in Narrative Persuasion. Communication Research, 41(6), pp. 828-851.

Chock, T. M. (2011). Is it Seeing or Believing? Exposure, Perceived Realism, and Emerging Adults' Perceptions of Their Own and Others' Attitudes About Relationships. Media Psychology, 14(4), pp. 355-386.

Choi, M. H. K. (2012). Can't stop, won't stop. Wired, 20(1), p. 66.

Cloud, D. (2010). The irony bribe and reality television: Investment and detachment in The Bachelor. Critical Studies in Media Communication, 27(5), pp. 413-437.

Cohen, J. & Weimann, G. (2000). Cultivation Revisited: Some Genres Have Some Effects on Some Viewers. Communication Reports, 13(2), pp. 99-114.

Collins, A., & van Dulmen, M. (2006). Friendships and Romance in Emerging Adulthood: Assessing Distinctiveness in Close Relationships. In J.J. Arnett, & J.L. Tanner (reds.), Emerging Adults in America: Coming of age in the 21ste century (pp. 219-234). Washington, DC: American Psychological Association.

Connolly, J., Furman, W., & Konarski, R. (2000). The role of peers in the emergence of heterosexual romantic relationships in adolescence. Child development, 71(5), pp. 1395-1408.

DePaulo, B.M., & Morris, W.L. (2005). Target Article: Singles in Society and in Science’ Psychological. Inquiry, 16(2), pp. 57-83.

Dowd, J. J., & Pallotta, N. R. (2000). The end of romance: The demystification of love in the postmodern age. Sociological Perspectives, 43(4), pp. 549-580.

Dweck, C. S., Chiu, C. Y., & Hong, Y. Y. (1995). Implicit theories and their role in judgments and reactions: A word from two perspectives. Psychological inquiry, 6(4), pp. 267-285.

Eggermont, S. (2004). Television Viewing, Perceived Similarity, and Adolescents' Expectations of a Romantic Partner. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(2), pp. 244-265.

Eidelson, R.J., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50(5), pp. 715-720.

Erikson, E. (1968). Identity, youth and crisis. New York: Norton.

Eschholz, S., Chiricos, T., & Gertz, M. (2003). Television and fear of crime: Program types, audience traits, and the mediating effect of perceived neighborhood racial composition. Social problems, 50(3), 395-415.

Fehr, B., & Broughton, R. (2001). Gender and personality differences in conceptions of love: An interpersonal theory analysis, Personal Relationships 8(2), pp. 115-136.

Ferris, A.L., Smith, S., Greenberg, B.S., & Smith, S.L. (2007). The content of reality dating shows and viewer perceptions of dating. Journal of Communication, 57(3), pp. 490-510.

Fisher, H. (05.03.2015). (Casual Sex May Be Improving America’s Marriages). [30.03.2015, Nautil: http://nautil.us/issue/22/slow/casual-sex-is-improving-americas-marriag… ]

Fletcher, G. J., & Simpson, J. A. (2000). Ideal Standards in Close Relationships Their Structure and Functions. Current Directions in Psychological Science, 9(3), pp. 102-105.

Fletcher, G.J., & Kininmonth, L. (1992). Measuring relationship beliefs: An individual differences scale. Journal of Research in Personality, 26(4), pp. 371-397.

Fletcher, G.J., Simpson, J.A., Thomas, G., & Giles, L. (1999). Ideals in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), pp. 72-89.

Fortner, R. S., & Fackler, P. M. (2014). The handbook of media and mass communication theory. UK, West Sussex: John Wiley & Sons.

Franiuk, R., Cohen, D., & Pomerantz, E.M. (2002). Implicit theories of relationships: Implications for relationship satisfaction and longevity. Personal Relationships, 9(4), pp. 345-367.

Gerbner, G. ( 1973). Cultural indicators: The third voice. In G. Gerbner, L. Gross, & W. H. Melody (Reds.), Communications technology and social policy (pp. 555-573). New York: Wiley.

Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. Mass communication & society, 1(3), pp.175-194.

Gerbner, G. (1999) foreword. In Shanahan, J., & Morgan, M. (reds), Television and its viewers (pp. ix-xi). Cambridge: University Press.

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of communication, 26(2), pp. 172-194.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The “Mainstreaming” of America: Violence Profile No.11. Journal of Communication, 30(3), pp. 10-29.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process Perspectives on media effects. Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). Living with television: The dynamics of the cultivation process, Hilsdale, NJ: Erlbaum.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1994). Growing up with television: The cultivation perspective. Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Green, M. C., & Clark, J. L. (2013). Transportation into narrative worlds: implications for entertainment media influences on tobacco use. Addiction, 108(3), pp. 477-484.

Grello, C. M., Welsh, D. P., & Harper, M. S. (2006). No strings attached: The nature of casual sex in college students. Journal of sex research, 43(3), pp. 255-267.

Griffin, R. N. (2014). A Disney Romance for the Ages: Idealistic Beliefs of Romantic Relationships Held By Youth [Thesis]. University Virginia Tech (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

Haferkamp, C.J. (1999). Beliefs about relationships in relation to television viewing, soap opera viewing, and self-monitoring. Current Psychology 18(2), 193-204.

Hall, A. (2005). Audience personality and the selection of media and media genres. Media Psychology, 7(4), pp. 377-398.

Hanna, E. (2014). Be selling your: the prisoner as cult and commodity. Television & New Media, 15(5), pp. 433-448.

Harden, P. (2012). True Love waits? A Sibling-comparison study of age at first sexual intercourse and romantic relationships in young adulthood. Psychological Science, 23(11), pp. 1324-1336.

Harrington, C. L., & Bielby, D. D. (1991). The mythology of modern love: Representations of romance in the 1980s. Journal of Popular Culture, 24(4), pp. 129-144.

Harris, R.J., Hoekstra, S.J., Scott, C.L., Sanborn, F.W., Dodds, L.A., & Brandenburg, J.D. (2004). Autobiographical Memories for Seeing Romantic Movies on a Date: Romance Is Not Just for Women. Media Psychology, 6(3), pp. 257-284.

Harrison, M. A., & Shortall, J. C. (2011). Women and men in love: who really feels it and says it first?. The Journal of social psychology, 151(6), pp. 727-736.

Hatfield, E., & Sprecher, S. (1986). Measuring passionate love in intimate relationships. Journal of adolescence, 9(4), pp. 383-410.

Hefner, V. (2011). From love at first sight to soul mate: Romantici deals in popular films and their association with young people’s beliefs about relationships [Thesis]. University of Illinois.

Hefner, V., & Wilson, B.J. (2013). From Love at First Sight to Soul Mate: The Influence of Romantic Ideals in Popular Films on Young People's Beliefs about Relationships. Communication Monographs, 80(2), pp. 150-175.

Hendrick, S.S., & Hendrick, C. (1995). Gender differences and similarities in seks and love. Personal Relationships, 2, pp. 55-65.

Holland, D., & Eisenhart, M. (1990). Educated in romance. Chicago: University of Chicago.

Holmes, B.M. (2007). In search of my “one-and-only”: romance-related media and beliefs in romantic relationship destiny. The Electronic Journal of Communication, 17(3,4), z.p.

Holmes, B.M., & Johnson, K.R. (2009). Where Fantasy meets Reality: Media exposure, relationship beliefs and standards, and the moderating effect of a current relationship. Social Psychology: New Research 6, pp. 117-134.      

Internet Movie Database (2015). [18-02-2015, Internet Movie Database: www.imdb.com].

Johnson, K. R., & Holmes, B. M. (2009). Contradictory messages: A content analysis of Hollywood-produced romantic comedy feature films. Communication Quarterly, 57(3), pp. 352-373.

Jones, S. G. (2002). The sex lives of cult television characters. Screen, 43(1), pp. 79-90.

Kaklamanidou, B. (2013). Genre, gender and the effects of neoliberalism: the new millennium Hollywood rom com. London: Routledge.

Klinger, B. (2006). Beyond the multiplex: cinema, new technologies, and the home. London: University of California Press.

Knee, C. R., Patrick, H., & Lonsbary, C. (2003). Implicit theories of relationships: Orientations toward evaluation and cultivation. Personality and Social Psychology Review, 7(1), 41-55.

Knee, C.R. (1998). Implicit theories of relationships: assesment and prediction of romantic relantionship intitiation, coping and longevity. Journal of Personality and Social Psychology, 74(2), pp. 360-370.

Knox, D.H., & Sporakowski, M.J. (1968). Attitudes of College Students toward Love. Journal of Marriage and Family, 30(4), pp. 638-642.

Kompare, D. (2006). Publishing Flow DVD Box Sets and the Reconception of Television. Television & New Media, 7(4), pp. 335-360.

Lantz, H. R., Schmitt, R. L., & Herman, R. (1973). The preindustrial family in America: A further examination of early magazines. American Journal of Sociology33(3), pp. 566-588.

Lauzen, M. M., Dozier, D. M., & Horan, N. (2008). Constructing gender stereotypes through social roles in prime-time television. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(2), pp. 200-214.

Lee, W. N. (1989). The mass-mediated consumption realities of three cultural groups. Advances in consumer research, 16(1), pp. 771-778.

Lippman, J. R., Ward, L. M., & Seabrook, R. C. (2014). Isn’t it romantic? Differential associations between romantic screen media genres and romantic beliefs. Psychology of Popular Media Culture3(3), pp. 128-140.

Lippman, J.R. (2013). The Relation Between Media Exposure and Beliefs About Stalking [Thesis]. University of Michigan.

McAdams, D. P. (2001). The psychology of life stories. Review of general psychology, 5(2), pp. 100-122. Metts, S. (2004). First Sexual Involvement in Romantic Relationships: An Empirical Investigation of Communicative Framing, Romantic Beliefs and Attachment Orientation in the Passion Turning Point. In J. Harvey, A. Wenzel & S. Sprecher (Reds.), The handbook of sexuality in close relationships, (pp. 135-158). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Milardo, R. M., & Wellman, B. (1992). The personal is social. Journal of Social and Personal Relationships, 9(3), 339-342.

Montgomery, M. J., & Sorell, G. T. (1997). Differences in love attitudes across family life stages. Family Relations, 46(1), pp. 55-61.

Moore, S. M., & Leung, C. (2001). Romantic beliefs, styles, and relationships among young people from Chinese, Southern European, and Anglo‐Australian backgrounds. Asian Journal of Social Psychology, 4(1), pp. 53-68. Morgan, M. & Harr-Mazar, H. (1980). Television and adolescents’ family life expectations. The Annenberg School of Communications, Philadelphia: PA.

Morgan, M., & Shanahan, J. (1997). Two decades of cultivation research: An appraisal and a meta-analysis. In B. Burleson (Reds.), Communication Yearbook 20, (pp. 1-45). Newbury Park, CA: Sage.

Morgan, M., Shanahan J., & Signorielli, N. (2009). Growing up with television: cultivation processes. In J. Bryant & M.B. Oliver (Reds), Media Effects, New York: Routledge.

Morgan, M., Shanahan, J., & Signorielli, N. (2012). Living with Television Now. New York: Peter Lang Publishing Inc.

Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The benefits of positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close relationships. Journal of personality and social psychology, 70(1), pp. 79-98.

Norman, H.N. (2001). Sociability, Interpersonal Relations and the Internet: Reconciling Conflicting Findings. American Behavioral Scientist, 45(3), pp. 420-435.

Novak, M. (1975). Television Shapes the Soul. In D. Cater & R. Adler (reds.), Television as a Social Force: New Approaches to TV Criticism. (pp. 9-20). New York: Praeger Publications.

Osborn, J.L. (2012). When TV and Marriage Meet: A Social Exchange Analysis of the Impact of Television Viewing on Marital Satisfaction and Commitment. Mass Communication and Society, 15(5), pp. 739-757.

Peplau, L. A., Hill, C. T., & Rubin, Z. (1993). Sex Role Attitudes in Dating and Marriage: A 15‐Year Follow‐Up of the Boston Couples Study. Journal of Social Issues49(3), 31-52.

Riddle, K. (2010). Remembering Past Media Use: Toward the Development of a Lifetime Television Exposure Scale. Communication Methods and Measures, 4(3), pp.241-255. 

Rios, D.I., & Reyes, X.A. (2007). Carpe Diem: Relational Scripts and" Seizing the Day" in the Hollywood Romantic Comedy. In In M.L. Galician, & D.L. Merskin (Reds.), Critical thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media: Media ... (p.94-106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Rivadeneyra, R., & Lebo, M. J. (2008). The association between television-viewing behaviors and adolescent dating role attitudes and behaviors. Journal of adolescence, 31(3), pp. 291-305.

Rivadeneyra, R., & Ward, L. M. (2005). From Ally McBeal to Sábado Gigante Contributions of Television Viewing to the Gender Role Attitudes of Latino Adolescents. Journal of Adolescent Research, 20(4), pp. 453-475.

Ross, M. (1989). Relation of implicit theories to the construction of personal histories. Psychological review, 96(2), pp. 341-357.

 

Rowland, A. (2006). The effect of parental divorce on romantic beliefs and relationship characteristics [Thesis]. Texas: University of North Texas.

s.n. (s.d.). Binge Viewing. [Academic Dictionaries and Encyclopedias, 12.03.2014: http://new_words.enacademic.com/570/binge_viewing].

Segrin, C. & Nabi, R.L. (2002). Does Television Viewing Cultivate Unrealistic Expectations About Marriage? Journal of Communication, 52(2), pp. 247-263.

Shanahan, J., & Morgan, M.(1999). Television and its viewers. Cambridge: University Press.

Shapiro, J., & Kroeger, L. (1991). Is life just a romantic novel? The relationship between attitudes about intimate relationships and the popular media. The American Journal of Family Therapy, 19, pp. 226-236.

Shrum, L.J., O’Guinn, T.C., Semenik, R.J., & Faber, R.J. (1991). Processes and Effects in the Construction of Normative Consumer Beliefs: the Role of Television. Advances in Consumer Research, 18, pp. 755-763.

Signorielli, N. (1982). Marital status in television drama: A case of reduced options. Journal of Broadcasting, 26(2), pp. 585-597.

Signorielli, N. (1991). Adolescents and ambivalence toward marriage: A cultivation analysis. Youth and Society, 23(1), pp. 121-149.

Signorielli, N. (1991). Adolescents and Ambivalence toward Marriage: A Cultivation Analysis. Youth and Society, 23(1), pp. 121-149.

Simmons, C. H., Kolke, A. V., & Shimizu, H. (1986). Attitudes toward romantic love among American, German, and Japanese students. The Journal of social psychology, 126(3), pp. 327-336.

Sprecher, S., & Metts, S. (1989). Development of theRomantic Beliefs Scale'and examination of the effects of gender and gender-role orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 6(4), pp. 387-411.

Sprecher, S., & Metts, S. (1999). Romantic beliefs: Their influence on relationships and patterns of change over time. Journal of Social and Personal Relationships, 16(6), pp.834-851.

Sprecher, S., & Toro-Morn, M. (2002). A study of men and women from different sides of earth to determine if men are from Mars and women are from Venus in their beliefs about love and romantic relationships. Sex Roles, 46(5-6), pp. 131-147.

Sprecher, S., Aron, A., Hatfield, E., Cortese, A., Potapova, E., & Levitskaya, A. (1994). Love: American style, Russian style, and Japanese style. Personal Relationships, 1(4), pp. 349-369.

Sprecher, S., Cate, R., & Levin, L. (1998). Parental divorce and young adults' beliefs about love. Journal of Divorce & Remarriage, 28(3-4), pp. 107-120.

Steinberg, S. J., Davila, J., & Fincham, F. (2006). Adolescent marital expectations and romantic experiences: Associations with perceptions about parental conflict and adolescent attachment security. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), pp. 314-329.

Sternberg, R. J. (1997). Construct validation of a triangular love scale. European Journal of Social Psychology, 27(3), pp. 313-335.

Straub, B.N. (2006). Looking through rose colored glasses: The media’s influence on perceptions of romance and marriage. [Thesis]. Florida: University of Central Florida.          

Strelitz, L. (2004). Against cultural essentialism: Media reception among South African youth. Media, Culture & Society, 26(5), pp. 625-641.

Subrahmanyam, K., Reich, S. M., Waechter, N., & Espinoza, G. (2008). Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), pp. 420-433.

Tanner, L. R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S., & Lund, L. K. (2003). Images of couples and families in Disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31(5), pp. 355-373.

Tortajada, M. (2004). Eric Rohmer and the mechanics of seduction. Studies in French Cinema, 4(3), pp. 229-238.

Tyree, J. M. (2009). Against the Clock: Slumdog Millionaire and The Curious Case of Benjamin Button. Film Quarterly, 62(4), pp. 34-38.

U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (2014). Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2013.  Surveillance Summaries 63(4), z.p. [13.06.2014, U.S. Department of Health and Humans Services: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/ss/ss6304.pdf].

Umstead, R. T. (2014). Binge Nation. Multichannel News, 35(16), pp. 12-13.

Van den Bulck, J. (2002). The impact of television fiction on public expectations of survival following inhospital cardiopulmonary resuscitation by medical professionals. European Journal of Emergency Medicine, 9(4), pp. 325-329.

Van den Bulck, J. (2004). Research Note: the Relationship between Television Fiction and Fear of Crime. European Journal of Communication, 19(2), pp. 239-248.

Ward, L. M., & Carlson, C. (2013). Modeling Meanness: Associations Between Reality TV Consumption, Perceived Realism, and Adolescents' Social Aggression. Media Psychology, 16(4), pp. 371-389.

Ward, L.M. (2002). Does television exposure affect emerging adults’ attitudes and assumptions about sexual relationships? Correlational and experimental confirmation. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), pp. 1-15.

Ward, L.M., & Rivadeneyra, R. (1999). Contributions of Entertainment Television to Adolescents’ Sexual Attitudes and Expectations: The Role of Viewing Amount versus Viewer Involvement. The Journal of Sex Research, 36(3), pp. 237-249.

Weaver, S. E., & Ganong, L. H. (2004). The factor structure of the romantic beliefs scale for African Americans and European Americans. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), pp. 171-185.

Weinman, J. (31-03-2014). Legen-wait for it-dary. [12-02-2015, Maclean’s:http://search.proquest.com/docview/1508557989?accountid=17215].

Whitehouse-Hart, J. (2013). Spending too much time watching TV? In C. Bainbridge, I. Ward, & C.Yates (Reds.),  Television and Psychoanalysis: Psycho-Cultural Perspectives (pp.111-139). London: Karnac Books Ltd.

Winn, L. L. (2007). Carpe Diem: Relational Scripts and" Seizing the Day" in the Hollywood Romantic Comedy. In In M.L. Galician, & D.L. Merskin (Reds.), Critical thinking About Sex, Love, and Romance in the Mass Media: Media ... (p.214-215). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zurbriggen, E. L., & Morgan, E. M. (2006). Who wants to marry a millionaire? Reality dating television programs, attitudes toward sex, and sexual behaviors. Sex Roles, 54(1-2), pp. 1-17.

 

 

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015