Making Sense of the Attack on Charlie Hebdo. A Qualitative Content Analysis of De Standaard and Al Arabiya

Linde
Van Goethem

Making Sense of the Attack on Charlie Hebdo

Waarom is er geweld in de wereld? Hoe geven mensen betekenis aan dit geweld? Waarom plegen mensen terroristische daden? Hoe geven zowel terroristen als andere mensen betekenis aan de wereld rondom hen? Deze diepere filosofische vragen vormen de basis voor het kiezen van een onderzoek naar geweld en terrorisme. De verschrikkelijke aanslag op Charlie Hebdo op 7 januari dit jaar leidde tot een stortvloed aan meningen over radicalisering, over terrorisme, over de fundamentele waarden van onze Westerse samenleving. Om deze reden besloot ik een werk te maken over de verschillende manieren waarop mensen deze aanslag verwerken en hoe ze proberen de aanslag zin te geven. Door het bestuderen van artikels die behoren tot de opiniesectie van twee kranten, namelijk De Standaard en Al Arabiya, hoopte ik een beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop een dergelijke aanslag waargenomen en verwerkt wordt.

Omdat het gaat om een zeer recente gebeurtenis besloot ik een kwalitatieve onderzoeksmethode te hanteren. Dit betekent dat het niet gaat om cijfers, maar om een interpretatieve methode die dieper zoekt naar het hoe en waarom van de dingen. Er werd gekozen voor een inhoudsanalyse waarbij de geselecteerde artikelen geanalyseerd werden op basis van verschillende systematische vragen over de inhoud van elk artikel. Door te kijken naar de datum, de auteur, de lengte van het artikel, de context, het publiek, de sleutelwoorden en thema’s, de types van teksten, de overeenkomsten en verschillen tussen de artikels en de evolutie binnen de geselecteerde periode van de artikelen werd het mogelijk om de data voor zichzelf te laten spreken, zonder vooroordelen van mezelf als onderzoeker.

Hieruit bleek dat er zowel gelijkenissen als verschillen zijn tussen de uiteenlopende perspectieven op de gebeurtenissen. Zo bleek dat er bijvoorbeeld veel aandacht besteed wordt aan processen van radicalisering en aan de noodzaak van politieke actie om iets te doen aan het geweld in zowel het Midden Oosten als in onze Belgische samenleving. Verder werd duidelijk dat de aanslag beschouwd wordt als een aanslag op de Westerse waarden van vrijheid en gelijkheid. Daarnaast kwamen, voornamelijk in De Standaard, discussies naar voren omtrent de noodzaak van onderwijs en integratie. Het werd duidelijk dat de auteurs heel verschillende meningen hebben over deze onderwerpen en dat elk van hen bijdraagt tot een beter verstaan van de uitdagingen die radicalisering, oorlog en integratie voor ons allemaal betekenen.

Dankzij de analyse werd duidelijk dat de schrijvers van beide kranten op een verschillende manier reflecteren over eenzelfde fenomeen: radicalisering en radicale terroristische aanslagen in zowel het Midden Oosten als Europa. De auteurs in Al Arabiya focussen op internationale gebeurtenissen in het Midden Oosten waarbij zij duiden op de noodzakelijkheid van politieke actie van zowel Europa en Amerika als de staten in het Midden Oosten om een oplossing te zoeken voor de aanhoudende oorlog in Syrië en de opkomst van IS. De auteurs in De Standaard hebben dan weer meer oog voor de nationale problematieken in België en wijzen op de noodzakelijkheid van onderwijs, integratie en anti-radicaliseringsbeleid om ervoor te zorgen dat radicaliserende Belgische jongeren opnieuw geïntegreerd worden in de samenleving en zich hier thuis kunnen voelen.

Duidelijk werd dat radicalisering een zeer complex en gelaagd probleem is en kan gezien worden als het pellen van een ui: bij elke laag die men probeert te begrijpen komt een nieuwe laag tevoorschijn. Hoewel er geen eenduidige oplossing lijkt te zijn voor radicalisering en de aanhoudende oorlogen in het Midden Oosten, wordt glashelder dat het de moeite is te blijven investeren in onderzoek naar en oplossingen voor deze verschillende problemen. Het moet duidelijk zijn dat algemeen aanvaard wordt dat deze problemen wederzijds afhankelijk zijn en elkaar dus wederzijds beïnvloeden. Wil men een uitweg vinden, zal men op zoek moeten gaan naar een manier om de problemen gelijktijdig aan te pakken. Het is niet genoeg in te zetten op radicalisering als er geen aandacht is voor internationale fenomenen zoals IS, de aanhoudende oorlog in Syrië en het Palestijns conflict. Kort samengevat: “We need to produce more appealing content for people who feel oppressed and in need for a united voice. We need to win their hearts and minds back. We simply need to prove we are more sophisticated thinkers and our arguments are more compelling than the likes of ISIS (…) we need to stop them from crossing a border in their minds” (C. Ozbudak, Turkey is not to blame for foreign Jihadist actions, in Al Arabiya, 17 januari 2015).

Bibliografie

1. List of the articles used for the description of the events (chapter 1, section 2) by date

a. De Standaard

Eeckhaut, M. & Vanhecke, N., Drie verdachten geïdentificeerd, in De Standaard, 8th January 2015.

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, ‘We hebben de profeet gewroken’, in De Standaard, 8th January 2015.

Minten, D., Legendarische generatie cartoonisten weggevaagd, in De Standaard, 8th January 2015.

De Greef, A., Tegen alles, bang van niemand, in De Standaard, 8th January 2015.

Agence France Press (AFP), Nooit geziene klopjacht, in De Standaard, 9th January 2015.

Eeckhaut, M., Veteranen van de Heilige Oorlog, in De Standaard, 9th January 2015.

Beirlant, B., Is FN welkom op ‘republikeinse mars’?, in De Standaard, 9th January 2015.

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Kranten worstelen met cartoons, in De Standaard, 9th January 2015.

De Cock, J., Speelde Al-Qaeda of IS een rol in aanslag?, in De Standaard, 9th January 2015.

De Ruyter, K., Drie dagen die Frankrijk door elkaar schudden, in De Standaard, 10th January 2015.

Vanhecke, N., Zestig uren in de ban van terreur, in De Standaard, 10th January 2015.

Eeckhaut, M., Djamel Beghal, de rattenvanger, in De Standaard, 10th January 2015.

Britisch Broadcasting Corporation (BBC), ‘Morgen zijn de VS en het VK aan de beurt’, in De Standaard, 10th January 2015.

De Ruyter, K., Na de emoties, terug naar de harde realiteit, in De Standaard, 12th January 2015.

Beirlant, B., Zijn er fouten gemaakt?, in De Standaard, 12th January 2015.

Klifman, M., Belgische getuigt over gijzeling Joodse supermarkt: ‘Coulibaly was echt van plan iedereen af te maken’, in De Standaard, 12th January 2015.

Dekeyser, A.S., Femme fatale Hayat Boumeddiene: De meest gezochte vrouw van Frankrijk, in De Standaard, 12th January 2015.

De Ruyter, K., Reactie Charlie Hebdo redacteurs: ‘Charlie moet het symbool vernietigen dat we zelf geworden zijn’ in De Standaard, 12th January 2015.

De Ruyter, K., Van stuntelaar tot staatsman, in De Standaard, 12th January 2015.

Eeckhaut, K., Zoektoch naar medeplichtigen, in De Standaard, 13th January 2015.

Bergmans, E., Lassana Bathily: jonge moslim wordt supermarktheld, in De Standaard, 13th January 2015.

De Ruyter, K.,, Charlie Hebdo volhardt, in De Standaard, 14th January 2015.

De Ruyter, K., Geen pardon voor dronkaards en grapjassen, in De Standaard, 15th January 2015.

Vanhecke, N., Belg aangehouden na contact met Coulibaly, in De Standaard, 15th January 2015.

Roox, I., Al-Qaeda in Jemen eist aanslag op, in De Standaard, 15th January 2015.

 

b. Al Arabiya

 

Al Arabiya Staff Writer, Masked gunmen storm French paper, kill 12, in Al Arabiya, 7th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Female officer killed in shootout south of Paris, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Four of France’s most revered cartoonists among attack victims, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, French police swarm town after suspects spotted, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Muslim officer one of two policemen killed in Paris shooting, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer,, Paris attacks: What do we know about the Kouachi brothers?, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Flanagan, B., Paris gunmen ‘trained by pros’: terror experts, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Agence France Press Paris, Paris shooting triggers attacks on Muslim targets, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Agence France Press Dubai, Charlie Hebdo suspect trained in Qaeda camps: Yemen sources, in Al Arabiya, 9th january 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Charlie Hebdo suspects killed, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Four hostages, captor killed at Paris kosher store, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Agence France Press Paris, France: from media massacre to showdown at hostage sites, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, French attack brothers were on U.S. no fly-list, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Bertin, N., Paris gunman was from same jihadist cell as Hebdo suspects, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Agence France Press, Racist graffiti scrawled on French mosque, in Al Arabiya, 9th January 2015.

Associated Press Staff Writer, Al-Qaeda in Yemen ‘claims’ Charlie Hebdo attack, in Al Arabiya, 10th January 2015.

Agence France Press, Man resembling Paris attacker says belongs to ISIS, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Muslim employee in Parish kosher supermarket hailed as ‘hero’, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Paris gunmen tried to justify kosher market raid to hostages, in Al Arabiya, 11th January 2015.

The Associated Press London, Paris gunmen’s terror arsenal: AK-47’s, rocket launcher, grenade, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Agence France Press, Teen ‘in shock’ after wrongly linked to Charlie Hebdo attack, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer,, World leaders attend Paris mass rally, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Charlie Hebdo investigator took own life hours after attack; report, in Al Arabiya, 12th January 2015.

Al Arabiya Staff Writer, Mentor of Kouachi brothers ‘treated Charlie Hebdo victims’, in Al Arabiya, 12th January.

Al Arabiya Staff Writer, Al-Qaeda’s Zawahiri ‘ordered’ Paris attack, in Al Arabiya, 14th January 2015.

The Associated Press Paris, Paris gunman’s house could lead to 4th attacker, in Al Arabiya, 15th january 2015.

 

2. Exhaustive list of the data by date

 

a. De Standaard

 

Vandecasteele, J., Boos in plaats van bang, in De Standaard, 8th January 2015.

Doornaert, M., Ga niet op de knieën, blijf spotten, in De Standaard, 8th January 2015.

Gatz, S., Lachende mens is vrije mens, in De Standaard, 8th January 2015.

Reynebeau, M., Onnozel en gemeen, omdat het moet, in De Standaard, 8th January 2015.

Verhoeven, K., We moeten blijven lachen, in De Standaard, 8th January 2015.

Abou Jahjah, D., Ik ben Ahmed, in De Standaard, 9th January 2015.

Goethals, J., ‘J’ai peur’, in De Standaard, 9th January 2015.

Zaougiu, C. E., Nog meer provocatie als remedie?, in De Standaard, 9th January 2015.

Zwagerman, J., Ondertussen in post-Van Gogh-Nederland, in De Standaard, 9th January 2015.

De Roover, P., Trek een streep tussen ‘zij’ en ‘wij’, in De Standaard, 9th January 2015.

Verhoeven, K., Ze zijn met niet zo velen, in De Standaard, 9th January 2015.

Goossens, P., De ironie van Charlie, in De Standaard, 10th January 2015.

Van Damme, J., Profeet betaalt het gelach, in De Standaard, 10th January 2015.

Aziz, R., Verslaafd aan hokjes, in De Standaard, 12th January 2015.

Doornaert, M., Wir sind das Volk, in De Standaard, 12th January 2015.

Vermeulen, M., Terrorisme-democratie: 2-1, in De Standaard, 13th January 2015.

Reynebeau, M., Niet bang, echt?, in De Standaard, 14th January 2015.

Naegels, T., Tot hier en niet verder, in De Standaard, 14th January 2015.

Unigwe, C., Voor de vele doden in Nigeria zelfs geen hashtag, in De Standaard, 14th January 2015.

Coolsaet, R., Weg met moslimradicalisme, in De Standaard, 14th January 2015.

Schelstraete, G., Iemand ooit een neutraal gezin gezien?, in De Standaard, 15th January 2015.

Delvaux, B., Liefde voor de Profeet, in De Standaard, 15th January 2015.

Verhoeven, K., Meteen aan de grenzen van de vrije mening, in De Standaard, 15th January 2015.

Abou Jahjah, D., Dieudonné versus Charb, in De Standaard, 16th January 2015.

Vrielink, J., #JeSuisHypocrisie?, in De Standaard, 16th January 2015.

Hertmans, S., Als zwijgen goud is, in De Standaard, 17th January 2015.

Op de Beeck, J., Burgerzin is even belangrijk als wiskunde en Latijn, in De Standaard, 17th January 2015.

Devisch, I., De straat is weer van ons, in De Standaard, 17th January 2015.

De Dijn, H, Vele ‘ikken’, één ‘wij’?, in De Standaard, 17th January 2015.

Torfs, R., Het lef om de andere echt te ontmoeten, in De Standaard, 19th January 2015.

Loobuyck, P., Naar een onafhankelijke religiestudie, in De Standaard, 19th January 2015.

Beeckman, T., Politiek als rancuneleer, in De Standaard, 19th January 2015.

Permentier, L., Veilig, in De Standaard, 19th January 2015.

Vandecasteele, J., Gelieve de soldaten niet te voederen, in De Standaard, 20th January 2015.

Magnette, P., Na Charlie, in De Standaard, 20th January 2015.

Verdyck, R., Neutraliteit, een positieve keuze, in De Standaard, 20th January 2015.

Vos, H., Niveau drie, in De Standaard, 20th January 2015.

Biltereyst, D., Hoeveel is de vrije mening ons waard, in De Standaard, 21st January 2015.

Naegels, T., Islamterreur, in De Standaard, 21st January 2015.

Reynebeau, M., Zo dichtbij en toch zover, in De Standaard, 21st January 2015.

Kroll, P., Wel of niet Charlie zijn, in De Standaard, 22nd January 2015.

Abou Jahjah, D., Allahu Akbar!, in De Standaard, 23rd January 2015.

Peeters, S., Wij, zij en de rue, in De Standaard, 24th January 2015.

Doornaert, M., Buikgevoel, in De Standaard, 26th January 2015.

Van Goethem, H., De erfenis van Auschwitz, in De Standaard, 27th January 2015.

Loobuyck, P., De Ultra’s zijn geen Charlies, in De Standaard, 27th January 2015.

Michiels, K., Het is maar een tekening, in De Standaard, 27th January 2015.

Parys, L., Onwetendheid, in De Standaard, 27th January 2015.

Omblets, S., Het organisatietalent van het kwade, in De Standaard, 28th January 2015.

Van Bellingen, W., Polariseren?, in De Standaard, 28th January 2015.

Van Den Berghe, G., De oogkleppen van Auschwitz, in De Standaard, 29th January 2015.

Vander Taelen, L., Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Charlie, in De Standaard, 29th January 2015.

Van Ruyskensvelde, S., De school mag het weer oplossen, in De Standaard, 30th January 2015.

Abou Jahjah, D., Neem hun nationaliteit af, in De Standaard, 30th January 2015.

Coolsaet, R., Van het kastje naar de muur naar Syrië, in De Standaard, 31st January 2015.

van San, M., Hoe beter geïntegreerd, hoe meer kans op radicalisering, in De Standaard, 2nd February 2015.

Beeckman, T., Over radicale jongeren en seks, in De Standaard, 2nd February 2015.

Van Aelst, P., Goed onderzoek, foute conclusie, in De Standaard, 3rd February 2015.

Kanmaz, M., Waarom ook gematigde moslims ons de rug toekeren, in De Standaard, 3rd February 2015.

Reynebeau, M., De wet denkt wel in uw plaats, in De Standaard, 4th February 2015.

Stockman, R., Met radicaal zijn is niets mis, in De Standaard, 4th February 2015.

Blommaert, J., Een merkwaardige logica, in De Standaard, 5th February 2015.

De Roover, P., Een nieuw ‘ons’, of respect voor verschil?, in De Standaard, 5th February 2015.

Achterhuis, H., Het vrije, vechtende woord, in De Standaard, 5th February 2015.

Abou Jahjah, D., Een nieuwe paradox, in De Standaard, 6th February 2015.

Aziz, R., Ik heb dus minder rechten dan Dutroux, in De Standaard, 7th February 2015.

 

b. Al Arabiya

 

Al-Rashed, A., On those who seek to justify the Paris attack, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Karam, J., Paris attack: ISIS and al-Qaeda are not contained, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Abbas, F. J., Vive la liberté!, in Al Arabiya, 8th January 2015.

Melhem, H., A world in the shadows of terrorism, in Al Arabiya, 10th January 2015.

Al-Rashed, A., The Arab world’s freedom crisis, in Al Arabiya, 10th January 2015.

Karasik, T., Connecting the dots on Paris and Yemen, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Abu Shakra, E., Terror, backwardness and intersecting interests, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al-Rashed, A., The Kouachi brothers’ journey to terror, in Al Arabiya, 11th January 2015.

Al-Rashed, A., Murdoch: Muslims bear responsibility for terrorism, in Al Arabiya, 12th January 2015.

Khashoggi, J., When will ISIS win? When we think like them, in Al Arabiya, 12th January 2015.

Dubovikova, M., #JeSuisAllVictims: What about the forgotten?, in Al Arabiya, 13th January 2015.

Jawad, W., Fighting extremism: Dignity is the answer, in Al Arabiya, 13th January 2015.

Nasr, O., Value of human life tested by the Charlie Hebdo attack, in Al Arabiya, 13th January 2015.

Almeida, M., After Paris, revisiting the long road ahead to Yemen, in Al Arabiya, 14th January 2015.

Mekelberg, Y., Je suis dialogue, tolerance and coexistence, in Al Arabiya, 14th January 2015.

Moukalled, D., Massacres cannot be excused, so stop trying, in Al Arabiya, 14th January 2015.

Karam, J., Je suis unavailable: Obama and the decline of U.S. soft power, in Al Arabiya, 15th January 2015.

Tueni, N., Solidarity, from Paris to Beirut, in Al Arabiya, 16th January 2015.

Fahad al-Harthi, M., Is Charlie Hebdo the French 9/11?, in Al Arabiya, 16th January 2015.

Abbas, F. J., Not ‘The Onion’: Assad says he is ‘against killing civilians’, in Al Arabiya, 17th January 2015.

Ozbudak, C., Turkey is not to blame for foreign Jihadist actions, in Al Arabiya, 17th January 2015.

Abu Shakra, E., What’s cooking in Moscow?, in Al Arabiya, 17th January 2015.

Dergham, R., Another page in the global war on terror, in Al Arabiya, 18th January 2015.

Al-Rashed, A., Extremists and the corruption of relations among people, in Al Arabiya, 18th January 2015.

Melhem, H., The tyranny of the past, the uncertainty of the future, in Al Arabiya, 18th January 2015.

Omari, R., Is the world’s reaction to the Syrian war still seasonal?, in Al Arabiya, 19th January 2015.

Baroud, R., Lessons that Hollande failed to learn from W. Bush’s plunders, in Al Arabiya, 22nd January 2015.

Diyab, H., Charlie Hebdo, Syria’s war and Jihadist exhibitionism, in Al Arabiya, 26th January 2015.

Moukalled, D., After Paris, who is stoking fear in the West?, in Al Arabiya, 27th January 2015.

Latif el-Menawy, A., On our history of standing up to extremism, in Al Arabiya, 30th January 2015.

Melhem, H., What to be done about Arab Pathologies?, in Al Arabiya, 31st January 2015.

Entekhabi-Fard, C., Did the city of love mend ties between the U.S. and Iran?, in Al Arabiya, 2nd February 2015.

Melhem, H., Heroic stoicism, in the time of the plague, in Al Arabiya, 7th February 2015.

 

3. Other news articles and online items

 

Al Arabiya, About Al Arabiya News (2015); https://english.alarabiya.net/tools/about.html (entry 10th July).

BELGA, Achttienjarige die naar Syrië wilde gaan, gearresteerd, in De Standaard, 17th January 2015.

BBC News, Charlie Hebdo and its place in French journalism (8th January 2015); http://www.bbc.com/news/world-europe-15551998/ (entry 16th July).

BBC News, Yemen bomb blast kills dozens near Sanaa Police Academy (7th January 2015); http://www.bbc.com/news/world-middle-east-30706208 (entry 27th July).

De Roy, L., Charlie Hebdo, een bewogen geschiedenis (7th January 2015); http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2201928 (entry 16th July).

e Standaard, Geschiedenis De Standaard (2015); http://www.standaard.be/over (entry 10th July).

Eeckhaut, M., Terreurverdachte droeg enkelband, in De Standaard, 21st January 2015.

Eeckhaut, M., Zoektocht naar het brein van de aanslag, in De Standaard, 19th January 2015.

Eeckhaut, M. & Vanhecke, N.,Jihadi’s planden reeks aanslagen, in De Standaard, 17th January 2015.

Eeckhaut, M. & Vanhecke, N., Aanslag in België verijdeld, in De Standaard, 16th January 2015.

Gibson, M., The Provocative History of French Weekly Newspaper Charlie Hebdo (7th January 2015); http://time.com/3657256/charlie-hebdo-paris-attack/ (entry 16th July).

GoPress Academic GoPress Academic; https://academic.gopress.be/nl/vowb-login (entry February 2015).

Hammond, A. , Saudi Arabia’s Media Empire: keeping the massas at home (Fall 2007); http://www.arabmediasociety.com/?article=420 (entry 10th July).Huyberechts, P., ‘We bidden dat Abdelhamid echt dood is’, in De Standaard, 20th January 2015.

RTR, Fotograaf beschoten bij anti-Franse betoging, in De Standaard, 17th January 2015.

Steunpunt Media, Uw aanspreekpunt en expertisecentrum voor nieuws en media (2015); http://www.steunpuntmedia.be (entry March 2015).

TY, SKO, Arm stadje broeihaard extreme moslims, in De Standaard, 16th January 2015.

Understanding Charlie Hebdo Cartoons, Understanding Charlie Hebdo Cartoons (2015); http://www.understandingcharliehebdo.com/ (entry 16th July).

Vandermeersch, P. Waarom deze krant van formaat verandert (8 th March 2004); http://www.standaard.be/cnt/gv34cjnq (entry 10th July).

Vandermeersch, P. Tachtigste jaargang nummer één (4 th december 2003); http://www.standaard.be/cnt/dss02012003_001 (entry 10th July).

Vandermeersch, P. AVV-VVK niet langer kop van De Standaard (7 th September 1999); http://www.standaard.be/cnt/dst9909070002 (entry 10th July).

Vanhecke, N., 12 maatregelen tegen terreur, in De Standaard, 17th January 2015.

Vergauwen, E. & De Lobel, P., ‘Het leger staat klaar’, in De Standaard, 16th January 2015.

WER, ‘Dit houden we niet lang vol’, in De Standaard, 17th January 2015.

 

4. Literature

 

Achterhuis, H., Met Alle Geweld, Rotterdam, Lemniscaat, 2008 (repr. 2010).

Adam, J.M., Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explicitation et dialogue, s.l. Nathan, 1992.

Arendt, H., Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York, Viking Press, 1963.

Barber, B., Jihad vs. McWorld. Terrorism’s Challenge to Democracy, London, Corgi Books (Transworld Publishers), 2003.

Bauman, Z., Modernity and the Holocaust, Ithaca New York, Cornell University Press, 1989.

Berry, J. W., Immigration, Acculturation, and Adaptation, in Applied Psychology: An International Review 46:1 (1997) 5-68.

Brennan, C., Globalism, Post-Modernism and the Dislocation of the Self, in Perusek, D. (ed.), Between Jihad vs. McWorld: Voices of Social Justice, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 23-33.

Coolsaet, R., Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge. European and American Experiences 2nd Edition, Farnham – Burlington, Ashgate Publishing Company, 2011.

Given, L. (ed.), “Comparative Research” in The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Thousand Oakes, Sage, p. 101-104.

Granqvist, P., Religiousness and Perceived Childhood Attachment: On the Question of Compensation or Correspondence, in Journal for the Scientific Study of Religion (1998) 37:2, 350-367.

Granqvist, P. & Kirkpatrick, L A., Attachment and Religious Representations and Behavior, in Cassidy, J. & Shaver, P. R. (eds.), Handbook of Attachment. Theory, Research, and Clinical Aplications, New York, Guilford Press, 2008, p. 906-933.

Hesse-Biber, S. N.  & Leavy, P., The Practice of Qualitative research (Second Edition), Los Angeles, SAGE Publications, 2011.

Hong, Y. & Fang, Y. & Fang Y. & Phua D. Y., Cultural Attachment: A New Theory and Method to Understand Cross-Cultural Competence, in Journal of Cross-Cultural Psychology 44:6 (2013) 1024-1044.

Hookway, C., Pragmatism in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015); http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/pragmatism/ (entry 10th August).

Loobuyck, P. (ed.), De lokroep van IS. Syriëstrijders en deradicalisering, Kalmthout, Pelckmans, 2015.

McLeod, S. A. Zimbardo – Stanford Prison Experiment (2008); http://www.simplypsychology.org/zimbardo.html (entry 10th August).

Noppe, J. & Ponsaers, P. & Verhage, A. & De Ruyver, B. & Easton, M., Preventie van radicalisering in België, Antwerpen – Apeldoorn – Portland, Maklu, 2010.

Livingstone, S., On the Challenges of Cross-National Comparative Media Research, in European Journal of Communication 18:4 (2003) 477-500.

Oller, M. & Barredo, D., International Comparative Studies: Towards the Integration of Quantitative and Qualitative Methods, in European Scientific Journal 9:17 (2013) 207-228.

Oxford University Press, Oxford English Dictionary (2015); http://www.oed.com (entry July 27th 2015).

Ranstorp, M. (ed.), Understanding Violent Radicalisation. Terrorist and Jihadist Movements in Europe (Series: Political Violence), London – New York, Taylor & Francis Inc., 2010.

Remmerswaal, J., Handboek Groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en praktijk, Haarlem – Utrecht, Nelissen Soest, 2008.

Stanley, T., Understanding the Origins of Wahhabism and Salafism (2005); http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=528&#.Vchebuvh41A (entry 10th August).

Zimbardo, P., Chapter 1: The Psychology of Evil: Situated Character Transformation, in The lucifer effect: understanding how good people turn evil, New York, Random House, 2007, p. 3-22.

Zimbardo, P., Stanford Prison Experiment (1999-2015); http://www.prisonexp.org (entry 10th August).