Medische Beeldvorming: Voor velen een stap in de duisternis

Martijn
Laridon

Medische beeldvorming: voor velen een stap in de duisternis?

Komt een man bij de dokter.

De man heeft wat last van buikpijn. Na enkele vragen besluit de dokter dat hij niet veel wijzer is geworden en zegt ‘Ga maar even langs in het ziekenhuis, voor een CT’tje’. De man zegt ‘Goed’ en gaat naar huis. Wanneer hij de volgende dag op de afdeling radiologie en medische beeldvorming aankomt, maakt hij zich zorgen. ‘Wat is een CT?’, ‘Doet dat pijn?’, ‘Heb ik kanker?’.

In bovenstaand scenario kan ieder van ons zich wel vinden: als familielid, kennis, partner van de patiënt of als patiënt zelf. Martijn Laridon ging in zijn scriptie onder andere op zoek naar de vragen die leven bij patiënten, meer bepaald bij gehospitaliseerde patiënten. Wat zijn vragen die hen bezighouden? Wensen ze eigenlijk wel informatie? Kreeg men voldoende informatie voor aankomst op de afdeling radiologie en medische beeldvorming?

Informatie. Overal?

We worden dagelijks overspoeld met informatie. Wanneer het echter om medische informatie gaat en het persoonlijk wordt, blijken er tekorten. In deze scriptie blijkt de nood aan informatie bij patiënten op de afdeling radiologie en medische beeldvorming groot te zijn. Deze nood wordt echter onvoldoende ingelast. Het is nochtans een van de basisfundamenten volgens de rechten van de patiënt.

Enkele cijfers.

In het AZ Sint-Jan campus Brugge werden 100 mensen bevraagd. Men stond ingepland voor vier verschillende onderzoeken: klassieke RX, Computed Tomography (CT)-scan, echografie en Magnetic Resonance Imaging (MRI). Van deze 100 patiënten gaf 64% aan geen informatie te hebben ontvangen, voorafgaand aan het onderzoek. Nochtans wil men informatie: uit dit onderzoek blijkt namelijk dat 71% van de bevraagde patiënten graag informatie zou ontvangen. Patiënten die wél geïnformeerd waren, kregen deze informatie via hun arts, een verpleegkundige, hun huisarts, hun familie of het internet. Verder kon 22% niet correct aangeven welk onderzoek ze zouden ondergaan. Eén vijfde zit met andere woorden gewoon te wachten en weet niet eens waarvoor.

Wachten. Vragen. Antwoorden?

Tijdens dat wachten stelt men zich vragen. Welke vragen dat zijn wordt in deze scriptie verder toegelicht alsook op een wetenschappelijke manier beantwoord. Wanneer de patiënten met andere woorden hun beurt afwachten, kunnen ze met het lezen van deze scriptie antwoorden vinden op hun vragen. ‘Zijn stralingen gevaarlijk?’, ‘Krijg ik kanker van stralingen?’, ‘Ben ik na dit onderzoek radioactief?’ of ‘Ik heb claustrofobie, wat nu?’ zijn maar enkele van de vragen die patiënten zich stellen.

Jong of oud, iedereen wil informatie?

Opvallen in deze studie is dat ongeveer 75% van alle vragen gesteld worden door patiënten die jonger zijn dan 60 jaar. Dit terwijl ongeveer 70% van de bevraagde patiënten ouder is dan 60 jaar. Dit houdt dus in dat het voornamelijk jongere mensen zijn die de vragen stellen, maar dat vooral oudere mensen (60 +) onderzoeken ondergaan. Dit gegeven, samen met de aankomende vergrijzing, zou kunnen leiden tot een erg grote en mondige populatie patiënten die nood heeft aan informatie. Efficiënte en kwaliteitsvolle informatie.

Wat nu?

Patiënten stellen zich vragen en willen hier ook een antwoord op krijgen. Ze willen met andere woorden geïnformeerd worden. Waar kan de patiënt deze informatie verkrijgen? Is het aan de huisarts om deze informatie mee te delen, de verpleegkundige op de afdeling of de radioloog? In deze scriptie pleit men alvast voor een algemeen geïntegreerde visie rond informatie aan (gehospitaliseerde) patiënten. Komt een dokter tot bij de (gewone) man?

Bibliografie

Acuff, S., Bradley, Y., Barlow, P., & Osborne, D. (2014). Reduction of patient anxiety in PET/CT imaging by improving communication between patient and technologist. Journal of Nuclear Medicine Technology, 211-217.

Ahlbom, I., Cardis, E., Green, A., Linet, M., Savitz, D., Swerdlow, A., et al. (2001). Review of the epidemiologic literature on EMF and health. Environmental health perspectives, 11-33.

Baerlocher, M., Asch, M., Puri, G., Vellahottam, A., Myers, A., & Andrews, K. (2007). Awareness of interventional radiology among patients refferred to the interventional radiology department:a survey of patients in a large Canadian community hospital. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 633-637.

Barish, R. (2014). In-Flight Radiation: addressing patients' concerns. Journal of Radiology Nursing, 46-52.

Bayer B.V. (2014). Bijsluiter Gadovist. 1-10.

Berg, W., Blume, J., Adams, A., Jong, R., Barr, R., Lehrer, D., et al. (2010). Reasons women at elevated risk of breast cancer refuse breast MR imaging screening. Radiology, 79.

Blomberg, F., Brulin, C., Andertun, R., & Rydh, A. (2010). patients' perception of quality of care in radiology deparment: a medical-physical approach. Journal of Radiology Nursing, 10-17.

Brand, J., Köpke, S., Kasper, J., Rahn, A., Backhus, I., Poettgen, J., et al. (2014). Magnetic resonance imaging in multiple sclerosis- patients' expericence, information interest and responses to an education programme. Plos One, 1-14.

Brown, C. (2012). Improving patient care in the diagnostic imaging department: the role of the nurse navigator. Journal of Radiology Nursing, 97-100.

Brunklaus, O. (2011). Interactieve vaardigheden in de zorg: communicatie in het perspectief van herstel. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Cardinal, J., Gunderman, R., & Tarver, R. (2011). Informing patients about risks and benefits of radiology examinations: a review article. Jounal of the American College of Radiology, 402-408.

Carlson, E. (2008). The Lucky Few: between the greatest generation and the babyboom. Dordrecht: Springer.

Carlsson S., & Carlsson E. (2013). The situation and the uncertainty about the coming result scared me but interaction with the radiographers helped me trough'. Journal of Clinical Nursing, 3225-3234.

Chernoff, D., & Stark, P. (2014). Prinicples of magnetic resonance imaging. Wolters Kluwer Health.

Chesson, R., Good, M., & Hart, C. (2002). Will it hurt? patients' experience of X-ray examinations: a pilot study. Pediatric Radiology, 67-73.

De Santin, M., Di Gianatonio, E., Straface, G., Cavaliere, A., Caruso, A., Schiavon, F., et al. (2005). Ionizing radiations in pregnancy and teratogenesis: A review of literature. Reproductive Toxicology, 323-329.

de Vocht, F., van Drooge, H., Engels, H., & Kromhout, H. (2006). Exposure, health complaints and cognitive performance among employees of an MRI scanners manufacturing department. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 197-204.

De Wilde, J., Grainger, D., Price, D., & Renaud, C. (2007). Magnetic resonance imaging safety issues including an analysis of recorded incidents within the UK. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, 37-48.

Degerliyurt, K., Gunsolley, J., & Laskin, D. (2010). Informed consent: what do patients really want to know. Journal of Oral Maxillofacial Surgery, 1849-1952.

Dempsey, M., & Condon, B. (2001). Thermal injuries associated with MRI. Clinical radiology, 457-465.

Dempsey, M., Condon, B., & Hadley, M. (2002). MRI safety review. Seminars in Ultrasound, CT and MRI, 392-401.

Departement RX-Medische Beeldvorming AZ Sint-Jan Brugge. (2014, mei 14). Vergelijkende statestiek(2010-2011-2012-2013).

Deredactie. (2014, maart 3). Meer MRI- en PET-scanners moeten blootstelling bestraling verminderen. deredactie.be.

Dewey, M., Schink, T., & Dewey, C. (2007). Claustrophobia during magnetic resonance imaging: cohort study in over 55,000 patients. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 1322.

Dol, J., & Geers, S. (2008). Radiodiagnostisch onderzoek. Utrecht: Elsevier.

Earnest, F., Swensen, S., & Zink, F. (2003). Respecting patient autonomy: screening at CT and informed consent. Radiology, 633-634.

Enders, J., Zimmermann, E., Rief, M., Martus, P., Klingebiel, R., Asbach, P., et al. (2011). Reduction of claustophobia with short-bore versus open magnetic resonance imaging: a radomized controlled trial. Plos One, 1-10.

Federaal agentschap voor nucleaire controle(FANC). (2013). De belangrijkste dosislimieten. Opgehaald van Federaal agentschap voor nucleaire controle: http://fanc.fgov.be

FOD VVVL. (2014). zuinigmetstraling. Opgeroepen op november 17, 2014, van Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes: www.zuinigmetstraling.be

Fouras, A., Kitchen, M., Dubsky, S., Lewis, R., Hooper, S., & Hourigan, K. (2009). The past, present and futur of x-ray technology for in vivo imaging of function and form. Journal of applied physics, 1-14.

GE Healthcare . (2015). DoseWatch. Opgeroepen op april 4, 2015, van http://www3.gehealthcare.com/

Groen, R., Bae, J., & Lim, K. (2012). Fear of the unknown: ionizing radiation exposure during pregnancy. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 456-462.

Guerbet. (2014). Bijsluiter Dotarem(R). 1-9.

Gunderman, R., & Tilack, A. (2013). Empathy's vital role in putting patients first. Radiology, 314-317.

Hagan, J. (2004). Anaphylactoid and adverse reactions to radiocontrast agents. Immunology and Allergy Clinics of North America, 507-519.

Hansberry, D., Ramchand, T., Patel, S., Kraus, C., Jung, J., Agarwal, N., et al. (2014). Are we failing to communicate? Internet-based patient education materials and radiation safety. European Journal of Radiology, 1698-1702.

Heyer, C., Thüring, J., Lemburg, S., Kreddig, N., Hassenbring, M., Dohna, M., et al. (2015). Anxiety of patients undergoing CT imaging - an underestimated problem? Academic Radiology, 105-112.

Hirose, M., Tachikawa, K., Ozaki, M., Umezawa, N., Shinbo, T., Kokubo, K., et al. (2010). X-ray radiation causes electromagnetic interference in implantable cardiac pacemakers. Pacing & Clinical Electrophysiology, 1174-1181.

Hunter, S. (1996). When your patient needs a contrast dye injection. Nursing, 32.

Kanal, E. (1999). international MR safety central web site. Academic Radiology, 202-203.

Kanal, E., Barkovich, J., Bell, C., Borgstede, J., Bradley, W., Froelich, J., et al. (2013). ACR Guidance document on MR Safe Practices: 2013. Journal of magnetic resonance imaging, 501-30.

Karagoz, I., & Kartal, M. (2009). A new safety parameter for diagnostic ultrasound thermal bioeffects: Safe use time. Journal of Acoustical Society of America, 3601-3610.

Katayama, H., Yamaguchi, K., Kozuka, T., Takashima, T., Seez, P., & Matsuura, K. (1990). Adverse reactions to ionic and nonionic contrast meedia. A report from the Japanese Committee on the safety of contrast media. Radiology, 621-628.

Knack. (2012, juni 7). Nutteloze CT-scans in België doen stralingsrisico stijgen. Knack.

Kobayashi, D., Takahashi, O., Ueda, T., Deshpande, G., Arioka, H., & Fukui, T. (2013). Risk factors for adverse reactions from contrast agents for computed tomography. BMC Medical Informatics and Decision Making, 13-18.

Kruskal, J., Wilkins-Haug, L., Levine, D., & Barss, V. (2014). Diagnostic imaging procedures during pregnancy. Wolters Kluwer Health, 1-19.

Lang, E. (2012). A better patient experience through better communication. Journal of Radiology Nursing, 114-119.

Lawrence, L., & Kwan-Hoong, N. (2014). Radiological Safety and Quality. Dordrecht: Springer.

Le Heron, J., Padovani, R., Smith, I., & Czarwinski, R. (2010). Radiation protection of medical staff. European Journal of Radiology, 20-23.

Lee, C., Elmore, J., Fletcher, S., & Park, L. (2014). Radiation-related risks of imaging studies. Wolters Kluwer Health, 1-23.

Lee, C., Haims, A., Monico, E., Brink, J., & Forman, H. (2004). Diagnostic CT scans: Assessment of patient, physician, and radiologist awareness of radiation dose and posssible risks. Radiology, 393-398.

Levine, G., Gomes, A., Arai, A., Bluemke, D., Flamm, S., Kanal, E., et al. (2007). Safety of magnetic resonance imaging in patients with cardiovascular devices. Circulation, 2878.

Lockwood, D., Einstein, D., & Davros, W. (2007). Diagnostic imaging: Radiation dose and patients' concerns. Journal of Radiology Nursing, 121-124.

Lucignani, G., & Del Sole, A. (2010). Nuclear medicine: what kind of quality would we want if we were the patient. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular imaging, 2194-2198.

MacDougal, D. (2012). Newton's gravity: an introductory guide to the mechanics of the universe. New York: Springer Science.

Mahesh, M., Hevezi, J., & Bottomley, P. (2008). Turning up the heat on MRI. American college of radiology, 853-855.

Mahjoub, R., & Rutledge, D. (2011). Perceptions of informed consent for care practices: hospitalized patients and nurses. Applied Nursing Research, 276-280.

Makinen, T., Auvinen, A., Hakama, M., Stenman, U., & Tammela, T. (2002). Acceptability and complications of prostate biopsy in population-based psa screening versus routine clinical practice: a prospective controlled study. Urology, 846-850.

Meghzifene, A., Dance, D., McLean, D., & Kramer, H. (2010). Dosimetry in diagnostic radiology. European Journal of Radiology, 11-14.

Mild, K., Hand, J., Hietanen, M., Gowland, P., Karpowicz, J., Keevil, S., et al. (2013). Exposure classification of MRI workers in epidemiological studies. BioElectroMagnetics, 81-84.

MIRA. (2007). Milieurapport Vlaanderen. Achtergronddocument 2007. (H. Vanmarcke, H. Bosmans, G. Eggermont, J. Brouwers, & Vlaamse milieumaatschappij, Redacteuren) Opgehaald van http://www.milieurapport.be

Nakamura, T., Fukuda, K., Hayakawa, K., Aoki, I., Matsumoto, K., Sekine, T., et al. (2001). Mechanism of burn injury during magnetic resonance imaging. Frontiers of medical and biological engineering, 117-129.

Nationale raad van de orde van geneesheren. (2000). Titel II: De arts ten dienste van de patiënt; Hoofdstuk I: arts - patiëntenverhouding artikel 33. 13.

Nieuwsblad. (2012, juni 15). Te veel nutteloze beeldvorming doet het stralingsrisico stijgen. nieuwsblad.

Nieuwsblad. (2014, augustus 1). 'Patiënten onvoldoende geïnformeerd over gevaren MRI-scans'. Nieuwsblad.

Patiëntenwet. (2002, augustus 22). Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 43719-43724.

Reiner, B. (2013). Strategies for radiology reporting and communication. Part 3: patient communication and education. Journal of Diagnostic Imaging, 995-1000.

Roguin, A., Schwitter, J., Vahlhaus, C., Lombardi, M., Brugada, J., Vardas, P., et al. (2008). Magnetic resonance imaging in individuals with cardiovascular implantable electronic devices. Eurospace, 366.

Sakan, B., Belet, U., Akan, H., Sahin, A., & Sunter , A. (2003). The effect of giving information forms about side effects of intravenous iodinated contrast material on the anxiety level of patients. Tanisal ve girisimsel radyoloji : Tibbi Görüntüleme ve Girisimsel Radyoloji Dernegi yayin organi, 10-13.

Scott, P., Välimäki, M., Leino-kilpi, H., Dassen, T., Gasull, M., Lemonidou, C., et al. (2003). Autonomy, privacy and informed consent: eldery care perspective. British Journal of Nursing, 158-168.

Semelka, R., Armao, D., Elias, J., & Picano, E. (2012). The information imperative: is it time for an informed consent process explaining the risks of medical radiation. Radiology, 15-18.

Seymour, P., & Kesack, C. (1997). Anaphylactic shock during a routine upper gastrointestinal series. amarican Journal of Roentgenology, 957-958.

Shellock, F. (2015). Opgeroepen op februari 12, 2015, van http://www.MRIsafety.com

Skucas, J. (1997). Anaphylactoid reactions with gastrointestinal contrast media. American Journal of Roentgenology, 962-964.

Slovis, T. (2002). The ALARA concept in pediatric CT: Myth or reality? Radiology, 223.

Sodol, W. (2012). recent advances in MRI technology: implications for image quality and patient safety. Saudi Journal of ophthalmolgy, 393-399.

Szabo, T. (2013). Diagnostic Ultrasound Imaging: Inside Out. Oxford: Academic Press.

Tiaki, K. (2007). Delivering care to the 'silent generation'. Nursing New Zealand, 16.

UNSCEAR. (2008). Sources and effects of ionizing radiation. New York: United Nations.

USA Today. (2009, December 14). Radiation from CT scans linked to cancers, death'. USA Today.

van den Eijnde, J., & Schouwenburg, M. (2013). Praktische stralingshygiëne. Utrecht: Syntax Media.

Watters, J., & Bardole, J. (1989). Did this patient give informed consent? Nursing, 89-92.

Wet de uitoefening van de verpleegkunde. (1967). KB nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Yujuan, C. (2014). Acute procedure anxiety in adults: epidemiology and clinical presentation. Wolters Kluwer Health, 1.

Zikria, J., Machnincki, S., Rhim, E., Bhatti, T., & Graham, R. (2011). MRI of patients with cardiac pacemakers: a review of the medical literature. American Journal of Roentgenology, 390-401.

Download scriptie (2.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2015
Promotor(en)
Dhr. Tony Claeys, Dhr. Sven Vande Wynckel
Thema('s)