Natuurbrandbestrijdingskleding: een balans tussen comfort & bescherming

Dionne
van Eldik
  • Dionne
    van Eldik

Ook textiel kan levens redden

Bij textiel denken de meeste mensen aan mode en kleding, maar textiel is zoveel meer dan dat. Textiel kan namelijk levens redden. Denk bijvoorbeeld aan gebreide kunstaderen voor de medische sector, brandweerkleding en beschermende kleding voor de bosbouw. Door het bepalen van verschillende textielparameters en technieken kunnen de meest opmerkelijke resultaten behaald worden om de mens zoveel mogelijk te beschermen en te redden.

Afbeelding verwijderd.

De kleding gemaakt voor de brandweer, is waar ik mij op heb gefocust. Om specifieker te zijn, kleding speciaal voor natuurbrandinterventies. Deze interventies vinden zich voornamelijk plaats in bos-, heide-, gras-, veen-, riet- en duinvegetaties.

De brandweer staat bij mij altijd al hoog in het vaandel. Ik vind het een zeer heldhaftig beroep, omdat ze dagelijks hun leven riskeren voor ons en onze leefomgeving. Daarom was ik zeer blij verrast dat de Federale Overheidsdienst- afdeling Civiele Veiligheid mij de kans gaf om een brandweerpak te ontwikkelen speciaal voor natuurbrandinterventies. 

Waarom is er hier nu eigenlijk

nood aan? Momenteel wordt er in heel België één soort brandweerpak gebruikt voor alle brandinterventies. Dit brandweerpak bestaat uit een 4-lagen systeem en biedt zeker voldoende bescherming tegen vuur, maar of het voldoende comfort biedt tijdens een natuurbrandinterventie, dat wordt nu in twijfel getrokken. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat een binnenhuisbrandinterventie en een natuurbrandinterventie een ander soort brandweerpak vereisen. Dit is ook bevestigd door de antwoorden uit interviews die zijn afgelegd met brandweerkorpsen uit Frankrijk, België en Nederland. Oftewel het huidige brandweerpak is te oncomfortabel bij een dergelijke interventie.

Vandaar dat mij de vraag is gesteld om een technische nota op te stellen voor natuurbrandbestrijdingskleding. In de technische nota worden alle minimale vereisten en de voordeelcriteria beschreven. De minimale vereisten bepalen wat er absoluut in het pak moeten komen en de voordeelcriteria behoren tot een puntensysteem om de begunstiger te bepalen. Kort gezegd, welk bedrijf heeft de beste oplossing?

In de scriptie wordt het proces beschreven van de totstandkoming van de technische nota. Er komt dus veel meer bij kijken dan de meeste mensen denken. Stap één in het proces is het onderzoeken van de risico’s en de behoeften van de brandbestrijders tijdens een natuurbrandinterventie. Hier zijn er in totaal 10 uit voortgekomen en ik kan u vertellen dat een aantal u vast zullen verbazen. Het verbaasde mij zeker. Vooral het grootste risico waarmee de brandbestrijders tijdens een natuurbrandinterventie mee te maken kan krijgen. Het grootste risico is in de meeste gevallen niet vuur, maar hittestress. Tijdens een natuurbrandinterventie zijn de brandbestrijders zeer intensief bezig en dit vaak in de heetste periode van het jaar, waardoor een brandbestrijder gemiddeld maar liefst 1200 ml per uur kan verliezen. Dit is uiteraard zeer veel. Wanneer dit vochtverlies niet voldoende wordt aangevuld, kan dit leiden tot een beroerte of een hartaanval. Hittestress kan dus een fatale afloop hebben en moet absoluut vermeden worden.

De risico’s en behoeften kunnen dus gezien worden als problemen die in fase twee van het onderzoek opgelost zijn. Hoe zijn deze tien problemen opgelost? Door eisen te stellen van bepaalde textielparameters en testen. Deze geven een bepaalde zekerheid dat het brandweerpak bestand is tegen alle meest voorkomende risico’s en behoeften. Dit alles staat beschreven in de scriptie. Van textieltechnische parameters tot hulpmiddelen die de brandbestrijder helpen tijdens een natuurbrandinterventie. En de belangrijkste vraag wordt hierbij beantwoord:

“Hoe wordt de optimale balans tussen comfort & bescherming bereikt?”

Textiel redt levens.

 

Bibliografie

(2015). Opgeroepen op mei 3, 2015 , van Encyclo : http://www.encyclo.nl/begrip/hittestress

(2015, april 2015). Opgeroepen op mei 3, 2015, van Wikipedia : http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurbrand

Aerosleep . (s.a.). Opgeroepen op mei 19, 2015, van http://www.aerosleep.com/nl-nl/technology/faqs/wasinstructies-aerosleep…

Brandweer Leeuwen . (s.a.). Opgeroepen op mei 3, 2015, van http://www.brandweerleeuwen.nl/flashover.html

Brochier Technologies . (s.a. ). Opgeroepen op mei 7, 2015, van Brochier: http://www.brochiertechnologies.com/

BuzzX. (s.a.). Opgeroepen op mei 7, 2015, van http://www.buzzx.info/index.cfm?Id=228

De smedt, G. (2014). Technisch Textiel Theorie. Gent : De Smedt Geert .

Earth Times . (2011, september 13). Opgeroepen op mei 14, 2015, van http://www.earthtimes.org/climate/co2-storage-super-safe-scientists/135…

Encyclo. (2015). Opgeroepen op mei 3, 2015, van http://www.encyclo.nl/begrip/behoefte

Firetexx . (2011). Opgeroepen op mei 14, 2015, van http://www.firetexx.com/tignis_natuurbranden_nl.php

Fysio Manueel . (2013, oktober 23 ). Opgeroepen op mei 3 , 2015, van http://www.fysiomanueel.nl/nc/nieuws/artikel/archive/2013/10/article/wa…

Gezondheid . (2014, juni 1). Opgeroepen op mei 3, 2015 , van http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=47

Hauwaert, B. V. (2015 ). Presentatie Civiele Veiligheid . België .

Hiking Advisor . (2013, oktober 24). Opgeroepen op mei 3 , 2015 , van http://hikingadvisor.be/category/materiaal/kamperen/

Horrocks, A., & Anand, S. (2015). Handbook of technical textiles . Cambridge : Woodhead Publishing Limited & CRC Press.

ibznet. (s.a.). Opgeroepen op april 4, 2015, van http://ibznet/NL/default.aspx

67

Info Frankrijk . (2012, augustus 13). Opgeroepen op mei 3, 2015, van http://infofrankrijk.com/opletten-bij-het-wandelen-in-de-franse-bossen-…

Infopunt Veiligheid . (2012, december). Infopunt Veiligheid. Opgeroepen op mei 3, 2015, van Infopunt Veiligheid: http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/201212%20KP%20Natuu…

Interactive Wear. (2015). Opgeroepen op mei 7, 2015, van http://www.interactive-wear.de/cms/

Klein Hesselink, K. (2015, april). Email oplossingen tekenwering . Nederland : Ten Cate .

Leanord, J. (2015 ). Thermophysiological comfort . Verviers : Centexbel .

Logos Wikia . (s.a. ). Opgeroepen op mei 19, 2015, van http://logos.wikia.com/wiki/Comfort

Meppeler Courant . (2011, april 9). Opgeroepen op mei 15, 2015, van http://www.meppelercourant.nl/nieuws/regio/82467/vier-hectare-in-vlamme…

Mol, E., Heus, R., Vos, W., & Bastiaans, V. (2014). (Psycho)fysiologische effecten van het gebruik van verschillende typen beschermende kleding tijdens gesimuleerde natuurbrandbestrijdingstaken. Arnhem: Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

NBN EN 15614. (2007, oktober). Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing . Brussel, België: CEN.

NBN EN 469 . (2005). Beschermingskledij Brandweer . CEN.

Pan, N., & Sun, G. (2011). Functional textiles for improved performance, protection and health . Cambridge : Woodhead Publishing Limited.

Raes, G. (2013-2014). Textielonderzoek . Gent : Hogeschool Gent.

Reflective Fabrics. (2015). Opgeroepen op mei 5, 2015, van Solutions 3M: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/ScotchliteNA/Scotchlite/Pro…

Rssing. (2015). Opgeroepen op mei 14, 2015, van http://www.rssing.com/

(s.a.). Opgeroepen op mei 5, 2015 , van Woorden-boek: http://www.woorden-boek.nl/woord/dimensionale%20stabiliteit

(s.a. ). Opgeroepen op mei 6, 2015, van Woorden-boek : http://www.woorden-boek.nl/woord/dimensionale%20stabiliteit

68

Savile, B. P. (1999). Physical testing of textiles . Cambridge : Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLC.

Scott, R. A. (2005). Textiles for protection . Cambridge : Wood Head Publishing Limited and CRC Press .

Simple Social Media . (2015, januari 8 ). Opgeroepen op mei 3, 2015 , van http://www.simplesocialmedia.tv/tag/visibility/

Sioen Apparel . (2010). Opgeroepen op mei 18 , 2015, van Sioen Apperel : http://www.sioenapparel.com/EN/heat-radiation-test-138.aspx

SIO-EN NORM book . (2009, oktober 20). Sioen Norm Catalogue . Ardooie, België: Sioen Industries .

Smedt, G. D. (2014). Technisch Textiel 3 Mobiltech PowerPoint Presentatie. Hogeschool Gent .

Someday . (s.a. ). Opgeroepen op mei 19 , 2015 , van http://www.someday.eu/pages/page.asp?page_id=8114

Sport Info Nu . (2011 ). Opgeroepen op mei 19, 2015, van Sport Info Nu : http://sport.infonu.nl/diversen/82903-deskundig-over-sportdranken.html

Ten Cate . (2014 ). Opgeroepen op april 29 , 2015 , van http://www.tencate.com/nl/txtures/038-Zomer-2014/Natuurbrandbestrijding…

Treinreiziger . (2011 , januari 15 ). Opgeroepen op mei 3, 2015, van http://www.treinreiziger.nl/actueel/brand_ketelwagen_kijfhoek-143265

Van Der Paelt, P. (2009-2010). Vezelkennis . Gent: Van Der Paelt, Paul .

Verminck, Tommy. (2015). Presentatie: Brandweermannen sterven jonger. Brandweermannen sterven jonger . Brussel, België: Verminck,Tommy ibz .

Wareco . (2011). Opgeroepen op mei 2015, 2015, van Wareco: http://www.wareco.nl/actueel/nieuwsberichten/wareco-ontwikkelt-wareco-r…

Wikipedia . (2015, april 11). Opgeroepen op mei 3, 2015, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Flashover

Zwolle, B. (2013). Strategie en tactiek bij een natuurbrand. Opgeroepen op mei 6, 2015, van iloapp oefenen brandweer Zwolle : http://iloapp.oefenen-brandweerzwolle.nl/blog/actueel?ShowFile&doc=1363…

Download scriptie (4.71 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2015
Promotor(en)
Alexandra De Raeve