Nooit meer je enkel verstuiken: het mechanisme ontbloot?

Lynn
Leemans
  • Lynn
    Leemans

“Sporten is gezond”, een alom gekend spreekwoord dat echter ook een minder aangename keerzijde heeft. Enkelverstuikingen (in de volksmond ook wel het verrekken of scheuren van de enkelbanden genoemd) zijn een van de meest voorkomende sportblessures, maar worden veelal als banaal beschouwd. Toch leiden dergelijke blessures tot een hoge maatschappelijke kostprijs. In de VS alleen al wordt de jaarlijkse totale medische kost die enkelverstuikingen teweegbrengen op meer dan 3 miljard dollar geschat. In België heeft onderzoek aangetoond dat de gemiddelde totale kostprijs van één enkelverstuiking varieert tussen de 1000 en 3000 euro. Daarnaast hervallen heel wat sporters in hun blessure en zelfs tot 3 jaar (!) na het oplopen van een enkelverstuiking blijkt een groot deel nog steeds niet te zijn hersteld.

Een goede preventie is dus zowel op sportief als maatschappelijk vlak erg belangrijk. Hiervoor is echter een goede kennis van risicofactoren voor enkelverstuikingen een must. Waarom sporters hun enkel (blijven) verzwikken is tot op heden onduidelijk. Op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek zou het mogelijk te maken kunnen hebben met een slecht evenwichtsvermogen. Daarom heeft de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in samenwerking met de Universiteit Gent een studie uitgevoerd om na te gaan of sporters met een slecht evenwicht meer risico lopen om een enkelverstuiking op te lopen.

Gedurende 3 jaar werden meer dan 600 competitiesporters (voornamelijk studenten) opgevolgd. In mijn onderzoek heb ik mij voornamelijk gefocust op competitiesporters die uitsluitend balsporten beoefenden, aangezien dit de sporten bij uitstek zijn om een enkelverstuiking op te lopen

Het evenwichtsvermogen van de sporters werd geëvalueerd aan de hand van de zogenaamde Multiple Hop Test, een test die reeds jaren geleden werd ontwikkeld aan de VUB. Deze test is uniek aangezien het een eenvoudige hinkelproef betreft die zowel in een sportspecifieke situatie (sportzaal) als in de klinische praktijk van de kinesitherapeut kan worden afgenomen. Tijdens deze hinkelproef moeten sporters op 1 been hinkelen, dit telkens in diagonale richting, en dienen zij hierbij het evenwicht zoveel mogelijk te handhaven. Om het evenwicht van sporters tijdens de hinkelproef te bestuderen werden vertraagde videobeelden geanalyseerd en het aantal alsook het type evenwichtscorrecties geregistreerd.

Mijn onderzoek is de eerste studie waarbij op basis van videoanalyse verschillen werden vastgesteld in de manier waarop sporters tijdens het neerkomen het evenwicht bewaren. Sporters gebruiken namelijk diverse strategieën om hun evenwicht handhaven.

Deze strategieën kunnen in 2 grote categorieën worden onderverdeeld, namelijk de zogenaamde “change-in-support” strategie en de “fixed-support” strategie. Bij de “change-in-support strategie” gaan sporters de steunbasis verplaatsen om hun evenwicht te bewaren, bijvoorbeeld door te verschuiven of verspringen, of het op de grond plaatsen van een voet. Bij de fixed-support strategie gaan sporters bewegingen met romp en/of ledematen maken (door bijvoorbeeld de romp zijwaarts of voorwaarts te bewegen) om hun evenwicht te bewaren, maar zonder hun steunbasis te verplaatsen.

Bij het analyseren heb ik de groep sporters die tijdens de studie een enkelverstuiking opliepen vergeleken met de groep sporters zonder letsel. 
Het meest opvallende uit mijn studie is dat sporters die tijdens het seizoen hun enkel hadden verstuikt reeds bij aanvang van de studie een significant slechter evenwichtsvermogen hadden. Daarenboven blijkt de letselgroep bijna uitsluitend gebruik te maken van de “change-in-support strategie” om het evenwicht te herstellen. Nog markanter is dat sporters met een slechte score op de Multiple Hop test tot 20 keer meer kans hebben om een enkelverstuiking op te lopen.

Internationaal gezien zijn de resultaten van dit onderzoek uniek omdat met behulp van een eenvoudige veldtest sporters met een verhoogd risico op een enkelverstuiking kunnen worden opgespoord.

Daarnaast zou men toch kunnen verwachten dat het evenwichtsvermogen van de gekwetste sporter door de revalidatie zou zijn verbeterd. Uit mijn studie blijkt dit helaas niet het geval te zijn.

De kans bestaat dus dat deze sporters vroeg of laat zullen recidiveren en naar een chronische situatie evolueren (chronische enkelinstabiliteit). Eerder onderzoek heeft immers aangetoond dat ook sporters met chronische enkelinstabiliteit (dit zijn sporters die steeds maar hervallen en de enkel blijven verstuiken) een slecht evenwichtsvermogen blijven hebben.

Feit is dat sporters onvoldoende gescreend worden, denk maar aan het screenen van jonge sporters ter preventie van plots hartfalen. De resultaten van ons onderzoek hebben dus mogelijk een belangrijke maatschappelijke impact. De toepassing van deze test in kinesitherapeutische praktijken alsook in sportclubs kan namelijk helpen om sporters met een slecht evenwichtsvermogen, en dus een verhoogd risico op een enkelverstuiking, te detecteren. Dit zou hen moeten motiveren tot het volgen van een oefenprogramma bestaande uit balansoefeningen. Balanstraining vermindert immers het risico op een nieuw letsel.

Een betere preventie draagt bij tot een lagere medische kost én minder blessureleed. Een win-win situatie, toch?

 

Bibliografie

Bahr, R. & Bahr, I., 1997. Incidence of acute volleyball injuries: a prospective cohort study of injury mechanisms and risk factors. Scandinavian journal of medicine and & science in sports, 7(3):166-71

Beynnon, B. et al., 2001. Ankle ligament injury risk factors: a prospective study of college athletes. Journal of orthopaedic research, 19 (2), pp.213-20.

Ceunen, L., 2012. Prognostische studie naar intrinsieke risicofactoren bij enkelinversietraumata in basket en volleybal: een piloot-studie. Thesis Master na Master in de Manuele Therapie, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Academiejaar 2011-2012.

Council of Europe, Committee for the Development of Sports. Eurofit, European Test of Physical Fitness. Rome, Italy: Council of Europe; 1988.

Cumps, E. et al., 2007. Prospective epidimiological study of basketball injuries during one competitive season: Ankle sprains and overuse knee injuries. Journal of Sports Science and Medicine, 6(2), pp. 204-11.

de Noronha, M. et al., 2006. Do voluntary strength, proprioception, range of motion, or postural sway predict occurrence of lateral ankle sprain? British Journal of Sports Medicine, 40 (10), pp. 824-28.

de Noronha, M. et al., 2013. Intrinsic predictive factors for ankle sprain in active university students: a prospective study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 23 (5), pp. 541-7.

Eechaute, C. et al., 2008. Functional performance deficits in patients with CAI: Validity of the multiple hop test. Clinical Journal of Sports Medicine, (18), pp.124-29.

Eechaute, C. et al., 2009. The dynamic postural control is impaired in patients with chronic ankle instability: Reliability and validity of the multiple hop test. Clinical Journal of Sports Medicine, 19(2): pp.107-114.

Eechaute, C. et al., 2012. The Multiple Hop Test: A discriminative of evaluative instrument for chronic ankle instability? Clinical Journal of Sports Medicine, 22(3), pp. 228-33.

Ekstrand, J. et al., 1989. Lower extremity goniometric measurements: study to determine their reliability. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63(4), pp. 171-75.

Fong, D. et al., 2007. A systematic review on ankle injury and ankle sprains in sports. Sports Medicine, 37(1), pp. 73-94.

Hertel, J. et al., 2006. Simplifying the star excursion balance test: analyses of subjects with and without chronic ankle instability. Journal of Orthopeadic and Sports Physical Therapy. 36(3), pp 131-7.

Hintermann, B. et al., 2002. Arthroscopic findings in patients with chronic ankle instability. American Journal of Sports Medicine, 30(3), pp. 402-9.

Hupperets, M. et al., 2009. Effect of unsupervised home based proprioceptive training on recurrences of ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ, 339:b2684.

Hupperets, M. et al., 2010. Potential savings of a program to prevent ankle sprain recurrence: economic evaluation of a randomized controlled trial. American Journal of Sports Medicine, 38(11), pp. 2194-200.

Inman, V.T., 1991. The Joints of The ankle, 2nd edition. Wiliams & Wilkins, Baltimore, pp: 31-74.

Maki, B & Illroy, W., 1997. The role of limb movements in maintaining upright stance: the change-in-support strategy. Physicial Therapy, 77: pp. 488-507.

McGuine, T. et al., 2000. Balance as a predictor of ankle injuries in high school basketball players. Clinical journal of sports medicine, 10 (4), pp.239-44.

McGuine, T. & Keene, J., 2006. The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in high school athletes. American Journal of Sports Medicine, 34(7), pp. 1103-11.

McHugh, M. et al., 2006. Risk factors for noncontact ankle sprains in high school athletes: the role of hip strength and balance ability. American Journal of Sports Medicine, 34 (3), pp.464-70.

Nelson, A.J., Collins, C.L., Yard, E.E., Kields, S.K. & Comstock, R.D., 2007. Ankle Injuries Among United States High School Sport Athletes, 2005-2006. J Athl Train, 42(3): 381–387. Riemann, B. et al., 1999. Examination of a clinical method of assessing postural control during a functional performance task. Journal of Sport Rehabilitation, 8, pp: 171-83.

Pollock, A., et al., 2000. What is balance? Clinical Rehabilitation, 14: pp 402-406

Ross S.E., et al., 2008. Assessment Tools for Identifying Functional Limitations Associated With Functional Ankle Instability, Journal of Athletic Training, 43(1): pp. 44–50.

Stasinopoluos, D., 2004. Comparison of three preventive methods in order to reduce the incidence of ankle inversion sprains among female volleyball players. British Journal of Sports Medicine, 38 (2), pp. 182-5.

Steib, S. et al., 2013. Fatigue-induced alterations of static and dynamic postural control in athletes with a history of ankle sprain. Journal of Athletic Training, 48 (2), pp: 203-8.

Sundstrup, E. et al., 2010. Muscle function and postural balance in lifelong trained male footballers compared with sedentary elderly men and youngsters. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 20(suppl, 1), pp. 90-7.

Trojian, T. & McKeag, D., 2006. Single leg balance test to identify risk of ankle sprains. British Journal of Sports Medicine, 40 (7), pp.610-13.

Tsigilis N., Douda, H., Tokmakidis, S., 2002. Test-retest reliabilty of the Eurofit test battery administered to university students. Perceptual and motor skills, 95:1295-300

Valderrabano, V., et al., 2006. Ligamentous posttraumatic ankle osteoarthritis. American Journal of Sports Medicine, 34(4), pp.612-20

Van Mechelen, W., et al., 1991. Eurofit : handleiding met referentieschalen voor 12- tot en met 16-jarige jongens en meisjes in Nederland. Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch., pp 243.

van der Wees, P. et al., 2006. Effectiveness of exercise therapy and manuel mobilisations in acute ankle sprains and functional instability: a systematic review. Australian Journal of Physiotherapy, 52(1), pp. 27-37.

van Rijn, R. et al., 2008. What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. American Journal of Medicine, 121, pp. 324-31.

Verhagen, E. et al., 2004. The effect of a proprioceptive balance board training program for the prevention of ankle sprains: a prospective controlled trial. American Journal of Sports Medicine, 32(6), pp. 1385-93.

Verhagen, E. et al., 2005. An economic evaluation of a proprioceptive balance board training programme for the prevention of ankle sprains in volleyball. British Journal of Sports Medicine, 39(2), pp. 111-5.

Waterman, B. et al., 2010. The epidemiology of ankle sprains in the United States. Journal of Bone and Joint Surgery America, 92(13),  pp. 2279-84.

Watson A., et al., 1999. Ankle sprains in players of the field-games Gaelic football and hurling. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 39: 66-70.

Wikstrom, et al., 2012. Discriminating Between Copers and People With Chronic Ankle Instability, Journal of Athletic Training, 47(2): pp. 136-142.

Willems, T. et al., 2005. Intrinsic factors for inversion ankle sprains in females: a prospective study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 15 (5), pp. 336-45.

Willems, T. et al., 2005. Intrinsic risk factors for inversion ankle sprains in maile subjects: a prospective study. American Journal of Sports Medicine, 33 (3), pp. 415-23.

Witchalls, J. et al., 2012. Intrinsic functional deficits associated with increased risk of ankle injuries: a systematic review with meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 46(7), pp. 515-23.

 

Download scriptie (145.17 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2015
Thema('s)