Onderzoek naar actuele evoluties binnen de internationale kledingsector in het kader van de recente tendens tot backshoring van de productie.

Lies
Vissers

Made in China, India, Bangladesh,… verleden tijd?

“Je hebt good, cheap en fast en ergens kun je er maar op twee goed doen. Ze alle drie goed doen, dat is onmogelijk.”

Claude Ampe, Bellerose, 2015

Sta jij er soms nog bij stil waar je kleding vandaan komt? Made in China, India, Bangladesh, we kijken er niet meer van op. Toch kiezen veel kledingbedrijven er recent terug voor om hun productie dichter bij huis tot stand te brengen of dus aan zogenaamde ‘backshoring’ te doen.

Internationale  kledingbedrijven zijn steeds weer op zoek naar nieuwe werkmethoden om de consument tevreden te houden. Zo begonnen in de jaren 80 massaal veel kledingbedrijven hun productie te verhuizen naar lageloonlanden. Op deze manier konden ze kosten besparen en goedkope, trendy stukken voorzien, steeds weer opnieuw. Vandaag de dag komen meer en meer bedrijven terug op deze beslissing. Aan de basis liggen verschillende oorzaken. Onderzoek van masterstudente Lies Vissers o.l.v. dr. Ysabel Nauwelaerts aan de KU Leuven brengt de oorzaken van deze trend in beeld. Op basis van een uitgebreid onderzoek met onder meer een aantal diepgaande case studies in vooraanstaande Belgische kledingbedrijven kwamen zij tot de volgende vaststellingen.

Veeleisende consument- De consument vandaag is veeleisend, geïnformeerd en wenst continu geprikkeld te worden met nieuwe trends. We spreken tegenwoordig niet meer over twee of vier seizoenen binnen de mode-industrie. Dit klassieke systeem is al een tijdje vervangen door een constante stroom aan nieuwigheden. Om consumententevredenheid te bekomen dienen kledingbedrijven nieuwe trends op een zo snel mogelijke manier op de markt te brengen. De nadelige lange transporttijden en hoge transportkosten krijgen hierdoor meer aandacht. De nieuwe eisen van de consument vragen om een aanpassing in de productiestrategie zodat deze een zo kort mogelijke tijd inneemt. De productie in de nabijheid van de markt tot stand brengen is daarvoor een oplossing.

Fast fashion- Bedrijven die de zogenaamde ‘fastfashion-strategie’ hanteren, zorgen voor een productie en levering binnen drie tot zes weken in plaats van enkele maanden. Zij bedienen de veeleisende consument op de gewenste manier waardoor er een nieuwe maatstaf gezet wordt binnen de industrie. Bedrijven zoals Zara worden hierdoor een concurrent voor zowel high-fashionmodehuizen als andere ketens. Aangezien Zara uiterst snel de nieuwe trends oppikt en deze voor een betaalbare prijs op de markt brengt, bereiken ze een enorm publiek. Om deze strategie te kunnen hanteren wordt er bewust gekozen om de productie dichter bij de markt te realiseren. De visie is dat de lagere loonkosten door verre productie niet opwegen tegen de verloren omzet door langere leveringstermijnen.

Slow fashion- De fabriekscrash in Bangladesh, kinderarbeid, het angoraschandaal,… consumenten en media leggen naar aanleiding van deze zaken meer en meer de focus op duurzame productie. Als reactie op de hedendaagse massaproductie wordt er bewust gekozen om trager te produceren én te consumeren. Zowel het milieu als de werknemers dienen daarbij op een respectvolle manier behandeld te worden. Vooral de grote ketens worden bij dit thema onder vuur genomen. ‘Sustainability’ is geen ongekend woord meer binnen multinationals, het wordt meer en meer geëist.

Aziatische markt- Als laatste, maar minstens even belangrijke motivatie voor backshoring komen de veranderingen binnen de Aziatische markt aan bod. Stijgende loonkosten in Azië zorgen ervoor dat het  voordeel van ‘goedkope’ arbeidskrachten niet meer opweegt tegen de nadelen. De lonen binnen de industrie in landen zoals Roemenië liggen op dit moment lager dan de gemiddelde lonen in China. Daarnaast is de Aziatische markt zelf ook een grotere afzetmarkt geworden voor mode. Dit is een gevolg van de stijgende koopkracht van de bevolking. Lokale kledingbedrijven plaatsen meer en meer bestellingen waardoor Europese opdrachtgevers geen prioriteit meer kunnen verwachten. Deze trends zorgen er voor dat produceren in Azië minder voordelig is dan voordien.

Zullen alle Europese kledingbedrijven nu hun productie terug naar Europa halen? Neen. Zo eenvoudig is het niet. Kledingbedrijven kiezen er vandaag voor om productie tot stand te brengen in zowel Aziatische als Europese landen. Door de jarenlange verhuizing van de productie naar Azië hebben ze hier namelijk doeltreffende technieken ontwikkeld waardoor bepaalde producten hier het meest efficiënt geproduceerd kunnen worden. Deze evolutie zien we vandaag ook in Oost-Europa waardoor voornamelijk deze landen geprefereerd worden door kledingbedrijven naast gekende modecentra zoals Italië en Frankrijk. Toekomstgericht wordt ook Centraal-Afrika gezien als een mogelijke vervanger voor de Aziatische lageloonlanden maar op dit moment zijn de productiviteit en technologieën die nodig zijn in deze industrie nog te zwak. Eveneens zijn de politieke omstandigheden in deze landen nog een struikelblok voor bedrijven om zich hier te vestigen.

De terugkomst van de productie is een kans voor Europa om zich te blijven profileren als hét modecontinent en te evolueren binnen het productieaspect. De creativiteit die hier te vinden is blijft nog steeds superieur aan landen zoals China maar hoe lang zal dit nog duren?  

 

Bibliografie

Barnes, L. & Lea-Greenwood, G. 2010. Fast fashion in the retail store environment. International Journal of Retail & Distribution Management, 38(10): 760-772.

Belin-Moncef B., Meunier C. & Nauwelaerts, Y. 2014. International supply chains in the textile industry: the purchasing perspective. Paper presented at  European International Business Conference, Uppsala, 11-13 December 2014.

Bellerose. z.d. http://www.bellerose.be. Geraadpleegd in april.

Bergvall-Forsberg, J. & Towers, N. 2007. Creating agile supply networks in the fashion industry: a pilot study of the European textile and clothing industry. Journal of the Textile Institute, 98(4): 377-86.

Bowon, K. 2013. Competitive priorities and supply chain strategy in the fashion industry. Qualitative Market Research: An International Journal, 16(2): 214-242.

Campos, A., Theuws, M., & van Huijstee, M. 2015. From moral responsibility to legal liability? Amsterdam: Repórter Brasil & SOMO.

Christopher, M., Lowson, R.H. & Peck, H. 2004. Creating agile supply chains in the fashion industry. International Journal of Retail & Distribution Management, 32(8): 367-376.

Cortez, M.A., Tu, N.T., Van Anh, D., Ng, B.Z., & Vegafria, E. 2014. Fast fashion quadrangle: An analysis. Academy of Marketing Studies Journal, 18(1): 1-18.

Dries Van Noten. z.d. http://www.driesvannoten.be. Geraadpleegd in april.

Ellram, L. M., Tate, W. L. & Petersen, K. J. 2013. Offshoring and reshoring: An update on the manufacturing location decision. Journal of Supply Chain Management, 49(2): 14-22.

Essentiel. z.d. http://www.essentiel-antwerp.com. Geraadpleegd in april.

Europese Commissie (EC). 2003. Economic and competitiveness of the European textile and clothing sector in support of the communication: The future of the textiles and clothing sector in the enlarged Europe. Brussel: Europese Commissie.

Europese Commissie (EC). 2012. Policy options for the competitiveness of the European fashion industries. Brussel: Europese Commissie.

Ghemawat, P. & Nueno, J.L. 2006. ZARA: Fast Fashion. Harvard Business School.

Hartman, L., Jones, J.A., Thoney K.A. & King R.E. 2012. The effect speed and replenishment flexibility has on overall costs of sourcing apparel products. The Journal of the textile institute, 103(6): 601-621.

Hilton, B., Choi, C.J. & Chen, S. 2004. The ethics of counterfeiting in the fashion industry: quality, credence and profit issues. Journal of Business Ethics, 55(4): 343-352.

Hinshaw, D. 2012. Fast-growing label: Made in Ghana. Wall Street Journal, 0(0): B1(1).

Human Rights Watch (HRW). 2015. Workers’ rights in Bangladesh’s garment factories: “Whoever raises their head suffers the most”. Verenigde Staten: Human Rights Watch.

 

Inditex. z.d. http://www.inditex.com. Geraadpleegd februari-mei.

Inditex. 2013. Inditex group annual report. Spanje: Inditex.

Jung, S. & Jin, B. 2014. A theoretical investigation of slow fashion: sustainable future of the apparel industry. International Journal of Consumer Studies, 38(5): 510-519.

Kathuria, R. 2000. Competitive priorities and managerial performance: a taxonomy of small manufacturers. Journal of Operations Management, 18(6): 627-641.

Kinkel, S. 2012. Trends in production relocation and backshoring activities. International Journal of Operations & Production Management, 32(6): 696-720.

LNKits. z.d. http://www.lnknits.com. Geraadpleegd in mei.

Macchion, L., Moretto, A., Caniato, F., Caridi, M., Danese, P. & Vinelli, A. 2014. Production and supply network strategies within the fashion industry. International Journal of Production Economics, 38(1): 137-188.

Marzieh, M. & Zbigniew, J. P. 2015. Risk assessment for the supply chain of fast fashion apparel industry: a system dynamics framework. International Journal of Production Research, 1-21.

O’Shea, C. 2012. The man from Zara: the genius behind the Inditex strory. Londen: LID Publishing Ltd.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M. & Verckens, J. 2011. Methoden en technieken van onderzoek, Amsterdam: Pearson Education BENELUX.

Savchenko Y. & Acevedo G.L. 2012. Female wages in the apparel industry post-MFA: The cases of Cambodia and Sri Lanka. The World Bank, 1-21.

Schiele, H., Horn, P. & Vos, B. 2011. Estimating cost-saving potential from international sourcing and other sourcing levers; relative importance and trade-offs. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(3): 315-336.

Scott, A.J. 2006. The changing global geography of low-technology, labour-intensive industry: clothing, footwear, and furniture. World Development, 34(9): 1517-1536.

Shahidul, M.I., Syed Shazali, S.T. 2011. Dynamics of manufacturing productivity: lesson learnt from laborintensive industries. Journal of Manufacturing Technology Management,  22(5): 664-678.

Simmel, G. 1957. Fashion. American Journal of Sociology, 62(6): 541-558.
 

The Economist. 2005. The future of fast fashion; Inditex. The Economist: 18 juni.

Tungate, M. 2005. Fashion brands: Branding styles from Armani to Zara. Londen: Kogan page limited.

Turker, D. & Altuntas, C. 2014. Sustainable supply chain management in the fast fashion industry: an analysis of corporate reports. European Management Journal, 32(5): 837-849.

Tyler, D., Heeley J., & Bhamra, T. 2006. Supply chain influences on new product development in fashion clothing. Journal of Fashion Marketing and Management, 10(3): 316-328.

Yin, R.K. 2003. Case study research: design and methods, Applied Social Research Methods Series, Londen: Sage Publications.

Zhang, Q., Vonderembse, M.A. & Lim, J.S. 2003. Manufacturing flexibility: defining and analyzing relationships among competence, capability, and customer satisfaction. Journal of Operations Management, 21(2): 173-191.

 

Download scriptie (648.04 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015