ONTWIKKELING VAN EEN LEAN AUDIT EN VERBETERINGSHULPMIDDEL VOOR HET STARTEN VAN NIEUWE ONDERNEMINGEN

Bregt Cabus & Gerben Peeters Gerben Peeters
Persbericht

ONTWIKKELING VAN EEN LEAN AUDIT EN VERBETERINGSHULPMIDDEL VOOR HET STARTEN VAN NIEUWE ONDERNEMINGEN

Verbeteringshulpmiddel voor het starten van nieuwe ondernemingen.

Abstract

Voor grote ondernemingen bestaan er veel hulpmiddelen om betere resultaten te behalen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een vermindering van de verspilling binnen de onderneming, een efficiëntieverhoging van hun productieproces, een winstverhoging en zo verder. Maar hoe zit het met de kleine en startende ondernemingen? Aangezien deze ondernemingen voorlopig enkel hun buikgevoel hebben om hun belangrijkste beslissingen te nemen, reikt deze scriptie startende ondernemingen een verbeteringshulpmiddel aan. Op deze manier kunnen ook startende ondernemingen zich verbeteren en zo efficienter uitgroeien tot grotere bedrijven.

Introductie

Dit hulpmiddel versterkt niet alleen de lokale economie, het zorgt ook voor meer werk opportuniteiten. Figuur 1 illustreert het aantal nieuwe jobs door startende ondernemingen in het groen, en deze door de grotere bedrijven in het rood. De gegevens reiken terug van 1977 tot 2005 in Amerika. Zoals zichtbaar op de grafiek, zijn startende ondernemingen van vitaal belang in het creëren van jobs en dus ook in het behouden van een competitieve economie.

Figuur 1: jobcreatie door startende ondernemingen

Structuur hulpmiddel

Het ontwikkelde hulpmiddel heeft drie bestaande modellen als basis. Twee modellen hiervan, het Qlaudit model en de Lean Implementatie Curve, focussen zich voornamelijk op de structuur van grote bedrijven. Het derde model, het Business Model Canvas richt zich op het correct ontplooien van je eigen idee. Het model in deze scriptie vormt een brug tussen “een idee” en “een groot bedrijf”.

Een startende onderneming bevindt zich net in deze fase. Ze bezitten een goed idee en willen hiermee een bedrijf starten. Vaak hebben ze niet echt een idee hoe ze dit concreet moeten aanpakken. Er bestaan veel modellen en hulpmiddelen om een goed idee verder uit te denken. Maar de stap naar het opstarten van een groter bedrijf is vaak te moeilijk. Aan de hand van dit hulpmiddel kan een startende onderneming haar vooruitgang bijhouden en –in de juiste richting- bijsturen.

Werkwijze hulpmiddel

Een startende onderneming kan op twee manieren genieten van het ontwikkelde hulpmiddel. Enerzijds kan het een nauwe samenwerking aangaan met ervarings-deskundigen, zoals beide auteurs van deze scriptie. Anderzijds kunnen ze beslissen om volledig autonoom te werk te gaan.

Bij de eerste optie, komt een ervaringsdeskundige langs bij het startend bedrijf. Hij overloopt samen met de bedrijfsleider en het personeel 107 audit vragen of stellingen. Aan de hand van deze vragen kan de deskundige een beeld scheppen van de huidige situatie van het bedrijf. Figuur 2 toont een voorbeeld van zo’n audit vraag of stelling. Zoals zichtbaar horen bij elke vraag of stelling vijf antwoordmogelijkheden. Dit garandeert de objectiviteit voor eventuele vooruitgangsrapporten. Een score wordt niet lukraak gegeven maar is onderbouwd door de criteria die er bij horen.

Figuur 2: Voorbeeld audit vraag of statement

Hierna krijgt de startende onderneming een uitgebreid rapport over deze eerste ontmoeting, ook wel eerste (bedrijfs)scan genoemd. Dit rapport staat vol met grafieken en bijhorende interpretaties. Hier komt bij dat het rapport eindigt met concrete verbeteringsvoorstellen. Om de startende onderneming volledig bij te staan is er een draaiboei ontwikkeld waarin de verbeteringsvoorstellen staan uitgelegd. Zo kan een bedrijf zich stap voor stap verder ontwikkelen en verbeteren.

Indien de startende onderneming kiest voor een volledig autonome werkwijze, krijgen zij een verkorte zelfscan opgestuurd. Deze zelfscan bevat slechts 20 vragen en is dus snel en eenvoudig te gebruiken. Ook hier krijgt de startende onderneming een rapport met verbeteringsvoorstellen. Zij dienen hierna het draaiboek zelfstandig te gebruiken om hun onderneming te verbeteren.

Resultaten

Zoals in de vorige alinea’s staat beschreven bevat de uitgebreide scan 107 audit vragen en de korte zelfscan slechts 20 vragen.  De uitgebreide scan geeft hierdoor nauwkeurigere resultaten. Beide resultatenweergaves hanteren de basisstructuur van de eerder genoemde Lean Implementatie Curve. De aangepaste versie van deze curve, namelijk de Lean Implementatie Curve voor Startende Ondernemingen, is de basis van het ontwikkelde hulpmiddel. Het Engelse woord ‘lean’ staat voor “werken zonder verspillingen”. Verspilling mag hier zeer ruim geïnterpreteerd worden; misplaatst talent, voorraad, beweging, wachttijden, transport, defecten, overproductie en overontwikkeling, zoals zichtbaar in figuur 3.

Figuur 3: Verschillende soorten verspilling

De termen “Implementatie curve” slaan op de structuur van dit model. De Lean Implementatie Curve hanteert een chronologische opbouw van verschillende disciplines. Een discipline is een onderdeel dat concreet kan verbeterd worden wanneer de juiste acties worden ondernomen.

De allereerste discipline heet “missie, visie en waardes”. Deze moeten als eerste op orde gesteld worden om een succesvolle onderneming te starten. De onderneming moet weten “wat ze doen”, ”hoe ze het gaan doen en wat ze willen bereiken” en “hoe ze willen dat de klant hen bekijkt”. Figuur twee, hoger in dit artikel, is een voorbeeldvraag die toetst naar deze discipline.

De tweede discipline, dewelke dus structureel chronologisch verder bouwt op de eerste, bespreekt “het masterplan”. Hoe gaat de onderneming alle activiteiten plannen en wat is hiervoor nodig?

Zo bevat de Lean Implementatie Curve voor Startende Ondernemingen in totaal 20 disciplines. De zelfscan toetst de vooruitgang van elk van deze disciplines, vandaar dat deze ook 20 vragen bevat. De volledige bedrijfsscan heeft meerdere vragen per discipline en gaat dus dieper in op elk van deze disciplines.

Praktijk

Een academisch model opstellen is één zaak, het in de praktijk uittesten en er ook effectief startende ondernemingen mee op weg helpen, een andere. Daarom werd met dit model gedurende een volledig academiejaar een uitgebreide case studie gedaan bij 3Dee NV, een startende onderneming in de 3D printing industrie.  Hun effectieve vooruitgang kan gezien worden in de onderstaande grafiek. Op deze grafiek worden hun scores op het model weergegeven naargelang het jaar vorderde.

Figuur 4: Vooruitgang 3Dee NV

Één praktijk studie is uiteraard niet genoeg om een objectief beeld te krijgen van het succes van een bepaald model, daarom werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar andere startups, zowel nationaal als internationaal, die wouden deelnemen aan het onderzoek. Deze deelnemers kunnen teruggevonden worden in de onderstaande figuren. De eerste tabel geeft een overzicht van het aantal startups dat deelnam en op welke manier deze deelnamen. De tweede grafiek toont waar deze bedrijven zich situeren.

Startup

# scans

# zelfscans

3Dee NV

4

2

Warmtepompkoning

1

1

eReserve

1

1

 

 

 

Kleine ondernemingen

 

 

De Wit BVBA

0

1

 

 

 

Volwassen bedrijven

 

 

Automobiel sector

0

38

 

 

 

Tabel  1: Deelnemers

Figuur 5: Situering zelfscans

Deze scriptie werd niet alleen beloond met een “Summa Cum Laude” quotering van de vakjury, uit het onderzoek blijkt dat deze scriptie ook een internationaal draagvlak heeft om ondernemingen verder te helpen in hun zoektocht naar groei. Daarnaast wordt deze scriptie tevens gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift van Kluwer. 

Bibliografie

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology.

Cabus, K., & Deman, C. (2015). Opgehaald van eReserve - Reservatie software: http://ereserve.be/nl/home

De Keyzer, H. (2014). Solutions. Opgehaald van Cognistreamer: http://www.cognistreamer.com/solutions/

De Keyzer, H., Vermeulen, B., Boze, E., & Balla, j. (2015). Cognistreamer - Innovation through Collaboration. Opgehaald van www.cognistreamer.com

de Wit, G. (2015). Ons bedrijf. Opgehaald van BVBA de Wit: http://www.aludewit.be/

Donck, C., de Mahieu, B., & Losson, P.-A. (2014). Opgehaald van Pimento Map: http://www.pimentomap.com

Donck, C., de Mahieu, B., & Losson, P.-A. (2014). Pimento Map - Test your business plan. Opgehaald van www.pimentomap.com

Excellent . (2003). In G. B. Yves Van Nuland, Een handleiding voor de toepassing van het EFQM-Excellence model (p. 453).

Graham, P. (2012, September). Startup = Growth. Opgehaald van http://www.PaulGraham.com: http://www.paulgraham.com/growth.html

Harbour, R. (2012). Oliver Wyman. Opgehaald van www.oliverwyman.com

Het EFQM Excellence Model. (sd). Opgehaald van Bbest: http://bbest.be/nl/inhoud/het-efqm-excellence-model

Innoverend Ondernemen. (2015, February 12). Innovation and Entrepreneurship in Engineering. Opgehaald van http://innoverendondernemen.be/english

Kane, T. (2010, July). The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. Kansas city, Missouri: Ewing Marion Kauffman Foundation.

Mohout, O. (2014, October 7). Bloovi. Opgeroepen op April 14, 2015, van http://www.bloovi.be/nieuws/detail/het-belgische-startup-ecosysteem-ann…

Network, G. S. (2006, January). Lean and Environment Training Modules. United States Government.

Nuland, Y. V. (2015, mei 19). Comatech. Opgehaald van Comatech: www.comatech.be

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Business Model Generation: A Handbook for Visionairs, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.

Paridaens, S., Coenjaerts, C., & Mehta, D. (2015). Home. Opgehaald van 3Dee NV: http://www.3dee.be/

Qlaudit. (2015). Opgehaald van Innoverend ondernemen: http://innoverendondernemen.be/qlaudit/english

Qlaudit. (2015). Opgehaald van Innoverend ondernemen: http://innoverendondernemen.be/qlaudit/english/about-qlaudit

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing Group.

S.B. (2005). Total Productive Maintenance: Proven Strategies and Techniques to Keep Equipment Running at Maximum Efficiency.

Vanrusselt, P. (2013). Development of a lean audit. Leuven: KU Leuven, campus Groep T.

Warmtepompkoning. (2015). Opgehaald van Welkom bij Warmtepompkoning!: http://www.warmtepompkoning.be/

Whipple, T. (2011, May 3). Opgehaald van VentureBeat: http://venturebeat.com/2011/05/03/5-key-ingredients-for-startup-success/

 

Universiteit of Hogeschool
Industriële ingenieurswetenschappen
Publicatiejaar
2015
Share this on: