Oosterse filosofie in de kleuterklas: Meer dan alleen denken

Anne-Isabelle Cornet
Persbericht

Oosterse filosofie in de kleuterklas: Meer dan alleen denken

Levensvragen in de kleuterklas: meer dan ALLEEN denken

“Lieve God, In plaats van mensen te laten doodgaan en alsmaar nieuwe te maken, kunt u die we al hebben niet gewoon houden?” Paula, 6 jaar

Wat zou je hierop antwoorden? Moet je hierop überhaupt een antwoord geven? Of vinden we meer waarde terug in het samen zoeken en onderzoeken van dit soort levensvragen?

Filosoferen op kleuterniveau. Wat is het? Hoe “doe” je het? Kan het überhaupt wel? 

De nood van een jong kind in volle emotionele en sociale ontwikkeling bestaat er vooral uit om aanvaard te worden in zijn volledige zijn, met al zijn twijfels, vragen en onzekerheden. Het kind ondersteunen en begeleiden krijgen hierdoor een erg belangrijke plek. Binnen deze scriptie gaan we op onderzoek en wordt er geëxperimenteerd met een mogelijk vangnet.

Hoe kinderen het best ondersteunen tijdens hun zoektocht naar mogelijke antwoorden op levensvragen is dan ook de hamvraag van dit project. We onderzoeken het werken rond levensvragen met jonge kinderen, leeftijd 3 tot 6 jaar, binnen onze hedendaagse maatschappelijke context en komen uiteindelijk tot een aanbod van materiaal op maat voor en door het jonge kind.

Onderweg stoppen we even bij de sociale- en emotionele ontwikkeling van het kind, kijken we hoe filosoferen ook werk maakt van kinderrechten en hoe dit de democratische waarden ondersteunt en bevordert.

De uitkomst van dit onderzoek toont zich in de vorm van een pakket illustraties die te gebruiken zijn binnen de kleuterklas.

Blauwwitje is 6 jaar, meisje, grote zus, dochter en woonachtig te Blaasveld.

Ze werd geboren in de 3de kleuterklas van een dorpsschooltje te Leest.

Samen met de kleuters van de derde kleuterklas maakt ze vrienden, deelt ze angsten en droomt ze dromen die soms uitkomen. Ze spreekt Marokkaans, Vlaams en Frans.

 

Image removed.

 

De walvis verschijnt telkens als onbeschreven blad binnen een kleuterklas. We weten dat het een walvis is, maar verder niets. Samen met de kleuters krijgt de walvis inhoud en vorm. De kleuters gaan gesprekken aan, leren hoe perspectief kan worden ingenomen en ervaren een verbondenheid. Op deze manier krijgt de walvis een context ontstaan vanuit de kleuters.

We zien eveneens dat deze werkwijze bijdraagt tot het wereldburgerschap.

Levensvragen kennen immers geen grenzen.

 

Bibliografie

Boesten, W. (2007) Filosoferen met kinderen. Doen? Docenthandleiding (Bachelorproef) PAO ARNHEM, Lerarenopleiding.

Brouwers, H. (2004) Kiezen voor het jonge kind. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Jeanty, E. (2013) Japan en de walvisvangst: Een kritische benadering in historisch perspectief. (Masterscriptie) Universiteit Gent, Faculteit letteren en wijsbegeerte

Korthagen, F.A.J. (1998). Leren reflecteren, naar systematiek in het leren van je werk docent.

Korthagen, F.A.J. (1998). Uit: Fonderie-Tierie, L. en J. Hendriksen (red.). Begeleiden van docenten. Baarn: H. Nelissen, B.V.

Korthagen, F.A.J. & Evelien, F. (2011) Werken vanuit je kern. Boom: Uitgeverij Nelissen.

Laevers, F. & Depondt, L. (2011) Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Averbode: CEGO publishers

Tutenel, O. (2013) Godsdienst 2: Groot nieuws voor kleine mensen. Mechelen: Thomas More Hogeschool.

(2013) Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool: Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs.

Philosophy, a School of Freedom. (2007). Parijs: UNESCO Publishing.

Watts, A. (2000) Oosters en westers denken : de betekenis van de oosterse filosofie voor het westen. Den Haag: Uitgeverij Mirananda 

(2010) Werkplan Godsdienst: Katholiek Basisonderwijs. Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs. 

Universiteit of Hogeschool
Kleuteronderwijs
Publicatiejaar
2015
Share this on: