Spiegelingen uit het verleden: een onderzoek naar spiegelschrift in de oudheid

Esther
De Reys

Spiegelschrift: any place, any time?

We doen even een experiment: ga eens voor de spiegel staan met dit artikel en probeer het dan in het spiegelbeeld te lezen. Moeilijk? Voor de meesten waarschijnlijk wel. Neem dan eens een blanco blad en probeer je naam in spiegelschrift te schrijven. Waarschijnlijk was dat nog moeilijker dan het lezen.  Toch schreven we als kind wel vaker onze naam achterstevoren. Waarom is dat dan nu zo moeilijk? Waarom vinden we het vreemd wanneer letters van rechts naar links gaan, terwijl in andere schriften, zoals het Arabisch, de schriftoriëntatie standaard van rechts naar links is? Waarom hebben wij eigenlijk een andere schrijfrichting dan het Arabisch en het Hebreeuws?

Even een kort overzicht in de geschiedenis van de schriftontwikkeling: het Nederlandse alfabet stamt af van het Fenicische schrift, via het Grieks en het Latijn. Wij schrijven van links naar rechts (net als de Grieken en de Romeinen), maar onze Fenicische voorouders schreven van rechts naar links. Dat wil zeggen dat de Grieken en Romeinen hun schriftrichting op een gegeven moment hebben omgedraaid. Eigenlijk is “omdraaien” niet de juiste term: het Grieks nam immers enkel de schriftvormen en niet de schriftrichting van de Feniciërs over. Die overname vond plaats rond 1100 v.C., op het moment dat de meeste schriften multidirectioneel waren, dat wil zeggen dat ze zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven konden worden. Het is dus aannemelijk dat ook de Grieken nog wat experimenteerden met schriftoriëntatie. Uiteindelijk kozen ze voor een dextrograde richting (van links naar rechts) en het Latijn volgde hun voorbeeld. Deze ontwikkeling brengt ons meteen bij een belangrijke opmerking: teksten in spiegelschrift uit de vroege oudheid kunnen dus verklaard worden door een niet-vaststaande schrijfrichting. Er zijn echter andere gevallen van spiegelschrift in Latijnse en Griekse opschriften waarbij de dextrograde richting wel al de norm was. Waarom werden deze teksten dan in spiegelschrift geschreven en vonden de mensen in de oudheid spiegelschrift net zo vreemd als wij?

Erg kenmerkend voor de oudheid zijn de gevallen van spiegelschrift in magische teksten. Wanneer je in de oudheid iemand wilde vervloeken, schreef je je vloek op een tabletje en verstopte je het ergens. Die vloek werd soms in spiegelschrift geschreven, omdat de vorm van de tekst (een omkering van het schrift) dan overeenstemde met de inhoud (een “omkering” van het geluk van de persoon die je vervloekte). In andere gevallen was een gespiegelde tekst gewoon mooier dan een gewone en werd een opschrift gespiegeld omwille van esthetische doeleinden. Dit wijst erop dat spiegelschrift in de oudheid niet altijd zo abnormaal was als in onze samenleving. In bepaalde gebieden werden bepaalde letters (zoals de E) of bepaalde delen van de tekst immers standaard gespiegeld. Antieke stempels waren natuurlijk ook altijd in spiegelschrift, omdat het gestempeld opschrift anders niet op de juiste manier werd weergegeven. Vandaag de dag is dat nog steeds zo. Tot slot werden ook afkortingen soms gespiegeld, zoals de Latijnse afkorting voor dochter (filia) werd aangeduid met een gespiegelde “F”, om haar te onderscheiden van haar mannelijk equivalent (filius). Dit wil niet zeggen dat spiegelschrift altijd als normaal aanvaard werd. De Griekse auteur Herodotus spreekt bijvoorbeeld zijn verbazing uit over “die rare Egyptenaren, die van rechts naar links schrijven”. De meeste inscripties zijn echter te verklaren door foutjes. Net zoals wij in de lagere school soms onze “R” of “S” omkeren, werden zulke fouten ook in de oudheid gemaakt. Ook wanneer een schrijver in contact kwam met een ander schrift, konden er wel eens vergissingen gebeuren. Als je nu Arabisch zou moeten leren, zou je waarschijnlijk ook even moeite hebben met de verschillende schrijfrichting.

Het is duidelijk dat er een soort van evolutie is geweest: van multidirectionele schrijfrichtingen naar een maatschappij waarin spiegelschrift niet meer voorkomt, behalve in de handen van vijfjarige kinderen die net leren schrijven. Waarom vinden wij spiegelschrift zo raar? Waarom hebben we niet gewoon die multidirectionele oriëntatie bewaard? Een interessante theorie vertelt dat de mens het onderscheid tussen links en rechts eigenlijk niet uit zichzelf maakt. Zien onze lichamen er immers ook niet (bijna) helemaal symmetrisch uit? Ook hier is geen verschil tussen links en rechts te zien! Het is enkel omdat we onszelf dat verschil aanleren (omdat we anders nooit de letter “b” zouden kunnen onderscheiden van de letter “d”) dat we vinden dat schrijven van rechts naar links fout is. Maar waarom leren we onszelf dan dat verschil? Waarom verkiezen we één bepaalde schriftrichting? Links- of rechtshandigheid, het materiaal waarmee geschreven wordt (de techniek van schrijven met een pen is bijvoorbeeld anders dan het inbeitelen van tekst), of een bewuste keuze voor een bepaalde richting zijn mogelijke verklaringen, maar het is niet duidelijk welke de juiste zou kunnen zijn.

De vraag is natuurlijk: is dit allemaal relevant? Waarom zouden we moeten weten dat de Grieken en Romeinen bepaalde inscripties spiegelden? Het is natuurlijk zo dat hun samenleving mijlenver van de onze ligt, maar dat wil niet zeggen dat we ze niet meer moeten bestuderen. Wij schrijven dan geen magische teksten meer, maar misschien wel (geheime) boodschappen, die we ook moeilijker leesbaar kunnen maken door ze te spiegelen. Daarnaast kan onderzoek naar de ontwikkeling van het schrift ook inzicht verschaffen in de vraag waarom de jonge schrijvers in onze samenleving ook hun letters spiegelen: we zien dat de oudste culturen ook geen onderscheid maakten tussen links of rechts in hun schrift, net zoals beginnende schrijvers dat vandaag de dag nalaten. Hoewel natuurlijk niet alle vragen naar de mysterieuze wereld van spiegelingen zijn opgelost, is een eerste kijk op de gevallen van spiegelschrift in de oudheid met dit onderzoek wel geboden. 

Bibliografie

Bibliografie

 

Bronnen

Directe bronnen


 

ABV 145, 13

AE 1890, 8

AE 1896, 99 (f)

AE 1898, 19

AE 1902, 20

AE 1903, 68

AE 1909, 208

AE 1911, 60

AE 1912, 200

AE 1915, 84

AE 1936, 32

AE 1950, 18

AE 1962, 79

AE 1967, 400

AE 1973, 464

AE 1979, 501 (c,2)

AE 1979, 501 (d,1)

AE 1979, 501 (d,2)

AE 1980, 8

AE 1983, 724

AE 1984, 620

AE 1984, 622

AE 1984, 624

AE 1987, 551

AE 1989, 558

AE 1994, 1257

AE 1994, 1258

AE 1995, 1293 (f)

AE 1995, 1293 (h)

AE 1995 1293 (s)

AE 1995, 1353 (h)

AE 1996, 1313

AE 1997, 1290 (a,1)

AE 1998, 967

AE 1999, 1084

AE 1999, 1214 (a)

AE 2000, 1100

AE 2000, 1262

AE 2001, 1590 (d)

AE 2003, 1288

AE 2003, 1289

AE 2003, 1504

AE 2004, 1101

AE 2006, 910

AE 2007, 1056

AE 2007, 1083 (2)

AE 2007, 1156

AE 2007, 1083 (2)

AE 2008, 816 (b)

AE 2008, 966

ARV2 15, 9

ARV2 62, 86

ARV2 63, 87

Aubin G., Gallia, 41 (1983), p. 313; fig. 18

Bloch, Recherches, p. 181

Carpenter, Addenda2  223

Charsekin, Deutung 78, 12

CEG 1, 432

CIE 2, p. 121

CIE 176 (b)

CIE 254

CIE 271

CIE 405

CIE 442

CIE 444

CIE 445

CIE 448

CIE 453

CIE 466

CIE 517

CIE 525

CIE 526

CIE 527

CIE 569

CIE 597

CIE 806

CIE 812

CIE 850

CIE 1130

CIE 1273

CIE 1426

CIE 1564

CIE 1565

CIE 1643

CIE 1697

CIE 1729

CIE 1790

CIE 1806

CIE 1911

CIE 2098

CIE 2240

CIE 2304

CIE 2312

CIE 2323

CIE 2438

CIE 2603

CIE 2633

CIE 2682

CIE 2713

CIE 2846

CIE 2975

CIE 3007

CIE 3023

CIE 3346

CIE 3358

CIE 3402

CIE 3431

CIE 3691

CIE 3916

CIE 4280

CIE 4613

CIE 4665

CIE 4667

CIE 4685

CIE 4689

CIE 4718

CIE 4721

CIE 4767

CIE 4768

CIE 4769

CIE 4770

CIE 4771

CIE 4772

CIE 4773

CIE 4774

CIE 4775

CIE 4776

CIE 4777

CIE 4778

CIE 4779

CIE 4780

CIE 4781

CIE 4783

CIE 4784

CIE 4785

CIE 4786

CIE 4788

CIE 4816

CIE 4832 (a)

CIE 5334

CIE 5432

CIE 5493

CIE 6197

CIE 8412

CIE 8413

CIE 8415

CIE 8416

CIE 8426

CIE 8547

CIE 8585

CIE 10003

CIE 10009

CIE 10001

CIE 10139

CIE 10140

CIE 10141

CIE 10142

CIE 10143

CIE 10144

CIE 10151

CIE 10162

CIE 10163

CIE 10198

CIE 10205

CIE 10230

CIE 10263

CIE 10455

CIE 10511

CIE 10512

CIE 10658

CIE 10733

CIE 10775

CIE 10868

CIE 10900

CIE 10902

CIE 10927

CIE 10446

CIE 10486

CIE 10839

CIE 10872

CIE 10950

CII 11003

CIE 11017

CIE 11020

CIE 11096

CIE 11111

CIE 11190

CIE 11238

CIE 11311

CIE 11443 (=Rix, Etruskische Texte, AV 2.16 = CII 296 ter, c)

CIE 11448

CII 294

CII 477 (bis)

CII 478

CII 1062

CII 1063

CII 1068

CII 1072

CII 2191

CII 2196

CII 2225 (bis)

CII 2237

CII 2248

CII 2260 (a)

CII 2471

CII 2477

CII 2495

CII 2503

CII 2505

CII 2515

CII 2518

CII 2523

CII 2525

CII 2530

CII 2561

CII 2594

CII 2597

CII 2604 (b)

CII 2614 (bis)

CII 2614 (quater)

CII 2665 (b)

CIL 1.2.1, 1

CIL 1.2.1, 3

CIL 1.2.1, 5

CIL 3, 2214

CIL 3, 2234

CIL 3, 2368

CIL 3, 2533

CIL 3, 3107

CIL 3, 3671

CIL 3, 4903

CIL 3, 5123

CIL 3, 5322

CIL 3, 7903

CIL 3, 9740

CIL 3, 10080

CIL 3, 11699

CIL 3, 12820

CIL 3, 14214 (14)

CIL 3, 15015

CIL 5.1, 3892

CIL 13, 6377

CIL 13, 8267

CIL 13, 11747 (a)

Conway, I, 252

DTA 24

DTA 25

DTA 26

DTA 28

DTA 30

DTA 33

DTA 34

DTA 42

DTA 56

DTA 63

DTA 64

DTA 65

DTA 66

DTA 67

DTA 68

DTA 77

DTA 84

DTA 109

Dornseiff (1925), p. 158, nr. 2

Dornseiff (1925), p. 159, nr. 3

Dornseiff (1925), p. 159, nr. 5

Graff. Dodec. Philae 321

IDR 3, 3, 161, fig. 126

IDR 3, 3, 189, fig. 147

ILAlg 1, 3666

ILAlg 2, 2286

ILAlg 2, 2605

ILAlg 2, 2626.

ILAlg 2, 2889

ILAlg 2, 2812

ILAlg 2.1, 3376

ILJug 2703

Imagines Italicae, p. 100 Tadinum 4

Imagines Italica, p. 139 Tuder 6

Imagines Italicae, p. 140 Tuder 7

Imagines Italicae, p. 141 Tuder 8

Imagines Italicae, p. 153 Caere 1

Imagines Italicae, p. 155 Satyricum 1

Imagines Italicae, p. 164 Forum Novum 2

Imagines Italicae, p. 170 Cures 2

Imagines Italicae, p. 178 Urbs Salvia 1

Imagines Italicae, p. 180 Urbs Salvia 2

Imagines Italicae, p. 183 Falerio 1

Imagines Italicae, p. 187 Falerio 3

Imagines Italicae, p. 188 Falerio 4

Imagines Italicae, p. 191 Asculum Picenum 1

Imagines Italicae, p. 191 Asculum Picenum 2

Imagines Italicae, p. 195 Asculum Picenum 3

Imagines Italicae, p. 197 Interamnia Praetuttiorum 1

Imagines Italicae, p. 197 Interamnia Praetuttiorum 3

Imagines Italicae, p. 197 Interamnia Praetuttiorum 5

Imagines Italicae, p. 198 Interamnia Praetuttiorum 2

Imagines Italicae, p. 227 Aufinum 1

Imagines Italicae, p. 241 Superaequum 1 Imagines Italicae, p. 243 Superaequum 2

Imagines Italicae, p. 251 Interpromium 1

Imagines Italicae, p. 259 Interpromium A

Imagines Italicae, p. 259 Interpromium B

Imagines Italicae, p. 343 Anagnia 1

Imagines Italicae, p. Anagnia 2

Imagines Italicae, p. 345 Anagnia 3

Imagines Italicae, p. 353 Anagnia 11

Imagines Italicae, p. 355 Anagnia 13

Imagines Italicae, p. 382 Campania 3 Coinage

Imagines Italicae, p. 489 Fenserni 1 (2)

Imagines Italicae, p. 490 Cumae 1 Coinage

Imagines Italicae, p. 504 Cumae 8

Imagines Italicae, p. 507 Cumae 9

Imagines Italicae, p. 528 Cumae 24

Imagines Italicae, p. 571 Teanum Sidicinium 33

Imagines Italicae, p. 581, Allifae 1 (7)

Imagines Italicae, p. 587 Philistelia 1 (1,b)

Imagines Italicae, p. 587 Philistelia 1 (1,c)

Imagines Italicae, p. 587 Philistelia 1 (1,d)

Imagines Italicae, p. 587 Philistelia 1 (1,e)

Imagines Italicae, p. 587 Philistelia 1 (2)

Imagines Italicae, p. 592 Ascerrae 1

Imagines Italicae, p. 792 Pompei 113

Imagines Italicae, p. 835 Pompei 143

Imagines Italicae, p. 847 Irinthum 1 (1a)

Imagines Italicae, p. 847 Irinthum 1 (1b)

Imagines Italicae, p. 847 Irinthum 1 (1c)

Imagines Italicae, p. 858 Hurietes 1

Imagines Italicae, p. 860 Nola 1 (2)

Imagines Italicae, p. 860 Nola 1 (5)

Imagines Italicae, p. 860 Nola 1 (7)

Imagines Italicae, p. 903 Nuceria 1 (2)

Imagines Italicae, p. 903 Nuceria 1 (3,b)

Imagines Italicae, p. 918 Salernum 1

Imagines Italicae, p. 919 Salernum 2

Imagines Italicae, p. 921 Salernum 3

Imagines Italicae, p. 925 Picentia 1

Imagines Italicae, p. 940 Atina 3

Imagines Italicae, p. 942 Caudium 2

Imagines Italicae, p. 981 Venafrum 4

Imagines Italicae, p. 1006 Bovianum 14 (1)

Imagines Italicae, p. 1006 Bovianum 14 (2)

Imagines Italicae, p. 1045 Bovianum 49

Imagines Italicae, p. 1075 Bovianum 78

Imagines Italicae, p. 1075 Bovianum 79

Imagines Italicae, p. 1078 Bovianum 82

Imagines Italicae, p. 1086 Bovianum 90

Imagines Italicae, p. 1106 Bovianum 105 (25)

Imagines Italicae, p. 1126 Bovianum 119 A

Imagines Italicae, p. 1131 Saepinum 1 (1)

Imagines Italicae, p. 1131 Saepinum 1 (2)

Imagines Italicae, p. 1192 Terventum 29

Imagines Italicae, p. 1251 Frentani 2

Imagines Italicae, p. 1259 Pallanum 5

Imagines Italicae, p. 1292 Teanum Apulum 1 (3)

Imagines Italicae, p. 1292 Teanum Apulum 1 (4)

Imagines Italicae, p. 1300 Teanum Apulum 5

Imagines Italicae, p. 1311 Lucania or Brettii or Sicilia 2

Imagines Italicae, p. 1312 Lucania or Brettii or Sicilia 3

Imagines Italicae, p. 1317 Lucania 1

Imagines Italicae, p. 1319 Lucania 2

Imagines Italicae, p. 1340 Nerulum 1

Imagines Italicae, p. 1428 Potentia 42 (1-20)

Imagines Italicae, p. 1431 Potentia 44 Type B (1)

Imagines Italicae, p. 1448 Saunitai 1

Imagines Italicae, p. 1503 Vibo 8 (1-3)

Imagines Italicae, p. 1510 Taurini 2

IMS 1, 83

IMS 2, 224

I. Philae 2, 284

Jehasse, Nécr. Aléria 549, 5

NGCT 9

NGCT 14

NGCT 15

NGCT 48

NGCT 49

NGCT 50

NGCT 64

NGCT 73

NGCT 79

NGCT 116

NSc 1934, 79

P. Oxy. 6, 886

REE 39, 53 (= Mitten/Doeringer, Master Bronzes 187)

REE 40, 14

REE 40, 39

REE 40, 59

REE 41, 159

REE 42, 217

REE 42, 238

REE 42, 284

REE 42, 335

REE 45, 16 (a)

REE 45, 17

REE 45, 18

REE 45, 26

REE 48, 25

REE 48, 114

REE 48, 117

REE 49, 15

REE 50, 103

REE 51, 29

REE 54, 6

REE 55, 58

REE 56, 31

REE 56, 35

REE 56, 42

REE 56, 43

REE 56, 65

REE 56, 73

REE 56, 75

REE 56, 77

REE 57, 29

REE 57, 30

REE 58, 2

REE 58, 4

REE 58, 6

REE 58, 7

REE 58, 8

REE 59, 23

REE 60, 20

REE 60, 74

REE 60, 76

REE 60, 78

REE 63, 8

REE 63, 28

REE 64, 100

REE 64, 101

REE 65-68, 71

REE 65-68, 111

REE 69, 7

REE 74, 38

REE 74, 46

Rivista di Archeologia, 25, p. 95-96

Rix, Etruskische Texte, AH 1.20

Rix, Etruskische Texte, As 1.84

Rix, Etruskische Texte, AT 1.212

Rix, Etruskische Texte, Cl G.5

Rix, Etruskische Texte, Cl G.7

Rix, Etruskische Texte, Cm 0.27

Rix, Etruskische Texte, Cm 2.1

Rix, Etruskische Texte, Cr 2.111

Rix, Etruskische Texte, Co 1.38

Rix, Etruskische Texte, Co 1.8

Rix, Etruskische Texte, Cr 0.4

Rix, Etruskische Texte, Cr 2.27

Rix, Etruskische Texte, Cr 2.134

Rix, Etruskische Texte, Cr 3.12

Rix, Etruskische Texte, Cr 3.17

Rix, Etruskische Texte, Cr 3.20

Rix, Etruskische Texte, Fa 0.13

Rix, Etruskische Texte, Fa 1.6

Rix, Etruskische Texte, Fe 3.4

Rix, Etruskische Texte, Fe 4.1

Rix, Etruskische Texte, Fa 6.3

Rix, Etruskische Texte, Fa G.1

Rix, Etruskische Texte, Fe 0.5

Rix, Etruskische Texte, Fs 0.3

Rix, Etruskische Texte, Fs 0.6

Rix, Etruskische Texte, La 0.2

Rix, Etruskische Texte, La 2.8

Rix, Etruskische Texte, La 2.9

Rix, Etruskische Texte, La S.1

Rix, Etruskische Texte, La S.3

Rix, Etruskische Texte, Na 3.1

Rix, Etruskische Texte, OA 2.17

Rix, Etruskische Texte, OA 3.2

Rix, Etruskische Texte, OA 4.30

Rix, Etruskische Texte, OA 6.2

Rix, Etruskische Texte, OI 0.18

Rix, Etruskische Texte, OI 2.13

Rix, Etruskische Texte, OI 6.43

Rix, Etruskische Texte, OI G.6

Rix, Etruskische Texte, OI G.7

Rix, Etruskische Texte, OI G.9

Rix, Etruskische Texte, OI G.17

Rix, Etruskische Texte, OI G.21

Rix, Etruskische Texte, OI G.28

Rix, Etruskische Texte, OI G.40

Rix, Etruskische Texte, OI G.44

Rix, Etruskische Texte, OI G.47

Rix, Etruskische Texte, OI G.78

Rix, Etruskische Texte, Pe 3.2

Rix, Etruskische Texte, Pe S.3

Rix, Etruskische Texte, Po G.1

Rix, Etruskische Texte, Po S.2

Rix, Etruskische Texte, Ru 0.4

Rix, Etruskische Texte, Sp 2.2

Rix, Etruskische Texte, Vc 0.7

Rix, Etruskische Texte, Vc 0.11

Rix, Etruskische Texte, Vc 0.29

Rix, Etruskische Texte, Vc 1.63

Rix, Etruskische Texte, Ve 0.3

Rix, Etruskische Texte, Ve 0.4

Rix, Etruskische Texte, Ve 0.7

Rix, Etruskische Texte, Ve 0.27

Rix, Etruskische Texte, Ve 2.5

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.3

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.5

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.9

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.13

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.18

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.19

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.22

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.30

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.31

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.33

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.37

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.41

Rix, Etruskische Texte, Ve 6.1

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.13

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.18

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.19

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.22

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.30

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.31

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.37

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.41

Rix, Etruskische Texte, Ve 3.51

Rix, Etruskische Texte, Ve 6.1;

Rix, Etruskische Texte, Ve 9.1

Rix, Etruskische Texte, Vs 1.13

Rix, Etruskische Texte, Vs 1.325

Rix, Etruskische Texte, Vs 7.25

Rix, Etruskische Texte, Vs 7.38

Rix, Etruskische Texte, Vs G.2

SB 12, 11041 (= P. Tebt. 2, 586)

SE 5, 410

SE 10, 321

SE 10, 403 (7)

SE 10, 403 (10)

SE 13, 427

SE 15, 376 (6,a)

SE 15, 377 (7)

SE 19, 33

SE 32, 167 (2)

SE 33, 537

SE 36, 237 (5)

SE 36, 242 (21)

SE 36, 254 (f)

SE 36, 255

SE 38, 286 (1)

SE 39, 437

SE 64, 205

SGD 3

SGD 4

SGD 5

SGD 12

SGD 13

SGD 16

SGD 17

SGD 19

SGD 39

SGD 40

SGD 86

SGD 88

SGD 90

SGD 93

SGD 94

SGD 95

SGD 105

SGD 109

SGD 154

SGD 162

SGD 177

Simon/Hirmer, Vasen XI

Simon/Hirmer, Vasen XV

Simon/Hirmer, Vasen XXV

Simon/Hirmer, Vasen 11

Simon/Hirmer, Vasen 28

Simon/Hirmer, Vasen 29/XIV

Simon/Hirmer, Vasen 31

Simon/Hirmer, Vasen 36

Simon/Hirmer, Vasen 39

Simon/Hirmer, Vasen 50

Simon/Hirmer, Vasen 51-57

StBanti 271, 14

Stylow A.U., Gerión, 1 (1983), p. 279-282, Nr. 3, fig. 5

TLE 630

Wagner F., Bericht Römisch-Germanische Komission, 37/38 (1956/57), 238, Nr. 87, Taf. 21, 8


 

 

 

Indirecte bronnen

Goold G.P. ed. en Rackham H. trad., Pliny. Natural History. Books 3-7 (The Loeb Classical Library), 10 dln., Cambridge en Londen, 1999.  

 

Henderson J. ed. en Foster B.O. trad., Livy. History of Rome. Books I-II (The Loeb Classical Library), 14 dln., Cambridge en Londen, 2002. 

 

Henderson J. ed., De Lacy P.H. en Einarson B. trad., Plutarch. Moralia. Volume VII (The Loeb Classical Library), 16 dln., Cambridge en Londen, 2000.

 

Legrand Ph.-E. ed. en trad., Hérodote. Histoires. Livre II. Euterpe (Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guilllaume Budé), 9 dln., Parijs, 1963.

 

Moreschini C. ed. en Vicaire P. trad., Platon. Oeuvres Complètes. Tome IV – 3e partie. Phèdre (Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé), 14 dln., Parijs, 1985.

 

Page T.E. ed. en Oldfather C.H. trad., Diodorus of Sicily (The Loeb Classical Library, 3), 12 dln., Cambridge en Londen, 1952.

 

Page T.E. ed. en Godley A.D. trad., Herodotus (The Loeb Classical Library), 4 dln., Cambridge en Londen, 1963. 

 

Russell D.A. ed. en trans., Quintilian. The Orator’s Education. Books 1-2 (The Loeb Classical Library), 5 dln., Cambridge en Londen, 2001. 

 

Warmington E.H. ed. en Jackson J. trad., Tacitus. The Annals. Books IV-VI, XI-XII (The Loeb Classical Library), 5 dln., Cambridge en Londen, 1970.

 

 

Literatuur

Adams, J.N., Bilingualism and the Latin Language, Cambridge en New York, 2003.

 

Aufrère S.H., “La dernière ronde des hiéroglyphes… La mort des écritures égyptiennes traditionelles et l’émergence des premiers signes coptes”, Bosson N. ed., Égyptes… L’Égyptien et le copte, Lattes Cédex, 1999, p. 27-67.

 

Baumann G. ed., The Written Word. Literacy in Transition. Wolfson College Lectures 1985, Oxford, 1986.

 

Bernand A., Sorciers grecs, Saint-Amand-Montrond, 1991.

 

Betz H.D. ed., The Greek Magical Papyri in Translation. Including Demotic Spells, Chicago en Londen, 1986.

 

Bonfante G. en Bonfante L., The Etruscan Language. An Introduction, Manchester, 1983.

 

Bonfante L. en Wallace R., “An Etruscan Pyxis Named `sunθeruza”, Studi Etruschi, 64 (2001), p. 201-212.

 

Brashear W., “New Greek Magical and Divinatory Texts in Berlin”, Meyer M. en Mirecki P. ed., Ancient Magic and Ritual Power (Religions in the Graeco-Roman World, 129), Leiden e.a., 1995, p. 209-242.

 

Brashear W. en Kotansky R., “A New Magical Formulary”, Mirecki P. en Meyer M. ed., Magic and Ritual in the Ancient World (Religions in the Graeco-Roman World, 141), Leiden e.a., 2002, p. 3-24. 

 

Bruckmüller E. en Hartmann P.C. ed.,  Putzger. Historische Weltatlas, Berlijn, 2008.

 

Buck C.D., A Grammar of Oscan and Umbrian. With a Collection of Inscriptions and a Glossary, Darmstadt, 1979.

 

Carpenter R., “The Antiquity of the Greek Alphabet”, American Journal of Archaeology, 37 (1933), p. 8-29.

 

Chadwick J., Reading the past. Linear B and related scripts, Londen, 1987.

 

Clackson J. en Horrocks G., The Blackwell History of the Latin Language, Malden e.a., 2007.

 

Collins D., Magic in the Ancient Greek World, Malden e.a., 2008.

 

Conway R.S., The Italic Dialects. The records of Oscan, Umbrian and the Minor Dialects, including the Italic Glosses in ancient writers and the local and personal names of the dialectal areas, 2 dln., Hildesheim, 1967.

 

Cooley A.E., “The Survival of Oscan in Roman Pompeii”, Cooley A.E. ed., Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West, Portsmouth, 2002, p. 77-

86. 

 

Cooley A.E., The Cambridge Manual of Latin Epigraphy, New York, 2012.

 

Crawford M.H. e.a. ed., Imagines Italicae. A Corpus of Italic Inscriptions, 3 dln., Londen, 2011.

 

Cristofani M., “Sull’origine e la diffusione dell’alfabeto etrusco”, Temporini H. ed., Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, 2.1 (37 dln.), Berlijn en New York, 1972, p. 466-489.

 

Cubelli R. en Della Sala S., “Mirror writing in pre-school children”, Cognitive Processing, 10 (2009), p. 101-104.

 

Cumont F., “Disques ou miroirs magiques de Tarente”, Revue Archéologique, 5 (1917), p. 87-107.

 

Daniels P.T. en Bright W. ed., The World’s Writing Systems, New York en Oxford, 1996.

 

Depauw M., “A ‘verlan’ scribe in Deir el-Berscha: some Demotic inscriptions on quarry ceilings”, The Journal of Egyptian Archaeology, 94 (2008), p. 293-295.

 

Dehaene S., Reading in the Brain, New York, 2009.

 

Dornseiff F., Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig, 1925.

 

Dunn P., Magic, Power, Language, Symbol: A Magician’s Exploration of Linguistics, Woodbury, 2008.

 

Eidinow E., Oracles, Curses, and the Risk among the Greeks, Oxford en New York, 2007.

 

Faraone C.A.  en Obbink D. ed., Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion, New York en Oxford, 1991.

 

Finley M.I. ed., Atlas of Classical Archaeology, Londen, 1977.

 

Fischer H.G., The Orientation of Hieroglyphs, New York, 1977.

 

Fischer J.-P., “Vers une levée du mystère des écritures en miroir (des lettres majuscules) chez l’enfant: une hypothèse nouvelle”, Enfance, 2010.4 (2010), p. 371-386.

 

Frith U., “Why Do Children Reverse Letters?”, British Journal of Psychology, 62 (1971), p. 459-468.

 

Frost R. en Katz L. ed., Orthography, Phonology, Morphology, and Meaning (Advances in Psychology, 94), Amsterdam e.a., 1992.

 

Gager J. ed., Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, New York en Oxford, 1992.

 

García-Ramón J.L. en Binder V., “Dorisch-Nordwestgriechisch”, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (16 dln.), 3, p. 782-787.

 

Gast I.M., “Handedness”, Journal of Educational Sociology, 2 (1929), 487-491.

 

Goldrick M., Ferreira V.S. en Miozzo M. ed.,  The Oxford Handbook of Language Production, Oxford en New York, 2014.

 

Goldwasser O., “Canaanites Reading Hieroglyphs. Horus is Hathor? – The Invention of the Alphabet in Sinai”, Ägypten und Levante. Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete, 16 (2006), p. 121-160.

 

Goldwasser O., “How the Alphabet Was Born from Hieroglyphs”, Biblical Archeology Review, 36 (2010), p. 38-51. 

 

Goodnow J., “Direction and Sequence in copying. The Effect of Learning to write in English and Hebrew”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 4 (1973), p. 263-282.

 

Haarmann H., Universalgeschichte der Schrift, Frankfurt en New York, 1990.

 

Hartmann M., Die frühlateinischen Inscriften und ihre Datierung. Eine linguistisch-archäologisch-paläographische Untersuchung (Münchner Forschungen zur historischen Sprachwissenschaft, 3), Bremen, 2005.

 

Havelock E.A., Origins of Western Literacy. Four lectures delivered at the Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, March 25, 26, 27, 28, 1974, Toronto, 1976.

 

Healey J.F., “The Early Alphabet”, Hooker J.T. introd., Reading in the Past. Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet, Londen, 1990, p. 197-258.

 

Heerma van Voss M., “Von oben Nach Unten Lesen”, Jaarbericht van het Vooraziatische-egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 40 (2006-2007), p. 41-42.

 

Horn H.G. en Rüger C.B., Die Numider. Reiter und Könige nördlich der Sahara, Bonn, 1979

 

Humez A. en Humez N., From Alpha to Omega – The Life & Times of the Greek Alphabet, Boston en Londen, 1983.

 

Janson T., A Natural History of Latin, Oxford en New York, 2004.

 

Jordan D.R., “New Greek Curse Tablets (1985-2000)”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 41 (2000), p. 5-46. 

 

Jordan D.R., “A Survey of Greek Defixiones. Not Included in the Special Corpora”, Roman and Byzantine Studies, 26 (1985), p. 151-197.

 

Lafond Y., “Achaioi, Achaia”, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (16 dln), 1, 62-69.

 

Layton B., A Coptic Grammar With Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect (Porta Linguarum Orientalium, 20), Wiesbaden, 2000.

 

Loose J. ed., De talen van het Oude Nabije Oosten (Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap “Ex Oriente Lux”), 32, 1999.

 

Luraghi N., “The Local Scripts from Nature to Culture”, Classical Antiquity, 29.1, 2010, p. 68-91. 

 

Mann C.J., “Spoken Latin in Britain as Evidenced in the Inscriptions”, Britannia, 2 (1971), p. 218-224.

 

Mathewson I., “Mirror Writing Ability is Genetic and Probably Transmitted as a Sex-Linked Dominant Trait: It Is Hypothesised That Mirror Writers Have Bilateral Language Centres with a Callosal Interconnection”, Medical Hypotheses, 62 (2004), p. 733-739.

 

McCarter P.K., The Antiquity of the Greek Alphabet and the Early Phoenician Scripts, Ann Arbor, 1975.

 

Meiser G., “Accessi alla protostoria delle lingue sabelliche”, Del Tutto Palma L. ed., La tavola di agnone nel contesto italico (Lingue e Iscrizioni dell’Italia Antica, 7), Firenze, 1996, p. 187-209.

 

Meiser G., “Oskisch-Umbrisch”, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (16 dln), 9, p. 86-88.

 

Millard A.R., “BGD… - Magic Spell or Educational Exercise?”, Eretz-Israel. Archaeological, Historica land Geographical Studies, 18 (1985), p. 39-41.

 

Minderovic Z., “Handedness”, Kagan J. ed., Gale Encyclopedia of Childhood & Adolescence, Detroit e.a., 1992, 330-331.

 

Pallottino M., The Etruscans, Londen, 1955.

 

Pallottino M. ed., Studi Etruschi. Rivista di Epigrafia Etrusca, 60 (1995), p. 229-296.

 

Pasch H., “Competing Scripts: the introduction of the Roman alphabet in Africa”, International Journal of the Sociology of Language, 191 (2008), p. 65-109.

 

Pfohl G., Das Alphabet. Entstehung und Entwicklung der Griechische Schrift, Darmstadt, 1968.

 

Platt V., “Making an Impression: Replication and the Ontology of the Graeco-Roman Seal Stone”, Art History, 29 (2006), p. 233-257.

 

Poultney J.W., “Volscians and Umbrians”, The American Journal of Philology, 72 (1951), p. 113-127.

 

Powell B.B., Writing and the origins of Greek Literature, Cambridge, 2002.

 

Pulgram E., Italic, Latin, Italian. 600 B.C. to A.D. 1260. Teksts and commentaries, Heidelberg, 1978.

 

Rix H. en Meiser G. ed., Etruskische Texte. Editio Minor, 2 dln., Tübingen, 1991.

 

Rix H., Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen, Heidelberg, 2002.

 

Schade G., “Schriftrichtung”, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (16 dln), 11 (2001), p. 246-247.

 

Schott G.D. en Schott J.M., “Mirror Writing, Left-handedness, and Leftward Scripts”, Archeological Neurology, 61 (2004), p. 1849-1851.

 

Schott G.D., “Mirror Writing: Neurological Reflections On An Unusual Phenomenon”, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 78 (2007), p. 5-13.

 

Schott G.D., “Some Neurological Observations on Leonardo Da Vinci’s Handwriting”, Journal of the Neurological Sciences, 42 (1979), p. 321-329.

 

Simon E., Hirmer M. en Hirmer A. ed., Die Griechischen Vasen, München, 1976.

 

Solta G.R., Zur Stellung der Lateinischen Sprache, (Sitzungsberichte. Österreichsische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische klasse, 291), Wenen, 1974.  

 

Sparkes B.A., Greek Art (Greece & Rome. New Surveys in the Classics, 22), Oxford, 1991.

 

Sparkes B.A., The Red and the Black. Studies in Greek Pottery, Londen en New York, 1996.

 

Stein P., Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens, Darmstadt, 2006.

 

Steinbauer D.H., Neues Handbuch des Etruskischen, Sankt Katharinen, 1999.

 

Steiner A., Reading Greek Vases, New York, 2007.

 

Talbert J.A. ed., Atlas of Classical History, Londen en Sydney, 1985.

 

Uggeri G. en Uggeri Patitucci S., “Nuovi Alfabetari dall'Etruria Padana”, Studi Etruschi, 39 (1971), p. 431-438.

 

Ullman B.L., Ancient Writing and its Influence, Toronto e.a., 1980.

 

Von Planta R., Grammatik der Oskisch-Umbrischen Dialekte I. Einleitung und Lautlehre, Straatsburg, 1892.

 

Winnicki J.K., “Vier demotische Graffiti in den Königsgräbern in Theben”, Enchoria, 15 (1987), p. 163-168.

 

Woodard R.D. ed., The Ancient Languages of Europe, New York, 2008.

 

 

Websites

Ager S., Writing Direction Index, 1998-2015 (http://www.omniglot.com/writing/direction.htm).

 

Brown S. en Sullivan S., Greek Vase Painting Project,  (http://www.archaeological.org/pdfs/education/greekvase/AIA_Greek_Vase_Painting_teacher2.pdf).

 

Laboratory of Antiquities Science section Computer Sciences for Ancient Languages (LILA), Mnamon. Ancient Writing Systems in the Mediterranean. A Critical Guide to Electronic Resources, 2014 (http://lila.sns.it/mnamon/index.php?page=IndiceAlfabetico&lang=en#).

 

Nicols J., Old Italic alphabets. Middle Adriatic/South Picene, 2014 (http://pages.uoregon.edu/klio/rr/02-Old%20Italic%20alphabets.htm).

 

RFI Music, Stromae, 2014 (http://www.rfimusic.com/artist/chanson/stromae/biography).

 

 

Databanken

 

EDR. Epigraphic Database Roma, (http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php).

 

The Epigraphic Database Heidelberg, (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home/).

 

Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby. EDCS, (http://db.edcs.eu/epigr/epikl_de.php).

 

Packard Humanities Institute, Searchable Greek Inscriptions, (http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/). 

 

Trismegistos, (http://www.trismegistos.org).

Download scriptie (15.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015
Thema('s)