Strategisch kostenmanagement. Creatieve initiatieven van de werknemers.

Laura Rogge
Persbericht

Strategisch kostenmanagement. Creatieve initiatieven van de werknemers.

Werknemers kunnen kosten besparen

Uit onderzoek aan de KULeuven campus Antwerpen blijkt dat werknemers kunnen helpen door actief op zoek te gaan naar ideeën om producten, diensten, processen en procedures te verbeteren en hierdoor kosten en/of tijd te besparen voor hun onderneming.

Werknemers kunnen helpen om kosten en tijd te besparen voor hun onderneming door op zoek te gaan naar ideeën om producten, diensten, processen en procedures te verbeteren. Hiertoe moeten ze wel gemotiveerd worden. Werkgevers kunnen dit aanmoedigen door beloningen te geven, zoals een bonus, wanneer werknemers goede ideeën aanbrengen of andere gewenste acties ondernemen. Ook budgetdoelstellingen kunnen gebruikt worden om werknemers hiervoor aan te moedigen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat werknemers daardoor op zoek gaan naar oplossingen om binnen het budget te blijven. Verder zorgt ook een ondersteunende leider ervoor dat de werknemers meer geneigd zijn om naar ideeën op zoek te gaan en deze te delen met hun leider. De onderzochte ondernemingen erkennen de rol die werknemers kunnen spelen in hun kostenmanagement. Zo zei een geïnterviewde: “kostenmanagement is de verantwoordelijkheid van iedereen”. Een andere geïnterviewde deelde mee dat “het wel interessant is om feedback te hebben van medewerkers met betrekking tot kosten […] om op die manier ook een beter kostenbeheer te gaan doen”. Toch blijkt uit het onderzoek dat werknemers hiervoor nog meer aangemoedigd en gebruikt kunnen worden. De studente beveelt de ondernemingen aan om werknemers meer te betrekken in het kostenmanagement door deze hiervoor aan te moedigen met beloningen, budgetdoelstellingen, een ondersteunde leiderschapsstijl en het vormen van teams om ideeën met elkaar uit te kunnen wisselen. Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van een case study in twee bedrijven. De studente geeft dan ook aan dat dit onderzoek te beperkt is om een algemene conclusie voor elk bedrijf te vormen aangezien er factoren zijn die mogelijk tot andere resultaten kunnen leiden. Zo geeft ze als voorbeeld dat de leeftijd van een onderneming er toe kan leiden dat er meer of minder ideeën van werknemers gewenst of nodig zijn. Ze verwacht dat jonge bedrijven meer input van werknemers kunnen gebruiken.

Voor meer persinformatie, contacteer:

Laura Rogge,

Studente KU Leuven campus Antwerpen,

T: 0495 82 01 25

Bibliografie

Amabile, T. M. 1983. The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2): 357-376.

Amabile, T. M. 1988. A model of creativity and innovation in organizations. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior, vol. 10: 123–167. Greenwich, CT: JAI Press

Amabile, T. M. 1996. Creativity in context: update to the social psychology of creativity. Boulder, CO: Westview Press.

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. 1996. Assessing the work environment for creativity. Academy of management journal, 39(5): 1154-1184.

Amabile, T., & Gryskiewicz, S. S. 1987. Creativity in the R&D laboratory. Center for Creative Leadership.

Anderson, M.C., Asdemir, O., & Tripathy, A. 2013. Use of precedent and antecedent information in strategic cost management. Journal of Business Research, 66(5): 643-650

Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. 2003. Are selling, general, and administrative costs ‘sticky’? Journal of Accounting Research, 41(1): 47-63

Anderson, M. C., Banker, R. D., Huang, R., & Janakiraman, S. N. 2007. Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(1): 1-28.

Anderson, S. W., & Dekker, H. C. 2009. Strategic Cost Management in Supply Chains, Part 1: Structural Cost Management. Accounting Horizons, 23(2): 201-220.

Armbrecht, Jr F.M.R., Chapas, R.B., Chappelow, C.C, Farris, G.F., Friga, P.N., Hartz, C.A., Mcilvaine, M.E., Postle, S.R & Whitwell, G.E. 2001. Knowledge management in research and development. Research-Technology Management, 44(4): 28-48.

Černe, M., Jaklič, M., & Škerlavaj, M. 2013. Authentic leadership, creativity, and innovation: A multilevel perspective. Leadership, 9(1): 63-85

Certo, S. T., Lester, R. H., Dalton, C. M., & Dalton, D. R. 2006. Top management teams, strategy and financial performance: A Meta-Analytic examination. Journal of Management studies, 43(4): 813-839.

Connolly, T., Jessup, L. M., & Valacich, J. S. 1990. Effects of anonymity and evaluative tone on idea generation in computer-mediated groups. Management science, 36(6):689-703.

Cools, M., Emmanuel, C., & Jorissen, A. 2008. Management control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise. Accounting, Organizations and Society, 33: 603-628.

Cools, M., Stouthuysen, K., & Van den Abbeele, A. 2012. Management control for stimulating different types of creativity: the role of budgets.

Cooper-Thomas, H. D., & Burke, S. E. 2012. Newcomer Proactive Behavior: Can There Be Too Much of a Good Thing?. The oxford handbook of organizational socialization, 56-74.

Daniel, F., Lohrke, F. T., Fornaciari, C. J., & Turner, R. A., Jr. 2004. Slack resources and firm performance: a meta-analysis. Journal of Business Research, 57(6): 565-574.

Dekker, H.C. 2005. Klantgerichte kosteninformatie. http://www.finance-control.nl/artikel/7694/Klantgerichte -kosteninformatie (15/09/2014).

Dekker, H.C. 2008. Strategisch kostenmanagement. http://www.finance-control.nl/artikel/8725/Strategisch-kostenmanagement (15/09/2014).

Dul, J., & Ceylan, C. 2011. Work environments for employee creativity. Ergonomics, 54(1): 12-20.

Escribá-Esteve, A., Sánchez-Peinado, L., & Sánchez-Peinado, E. 2009. The influence of top management teams in the strategic orientation and performance of small and medium- sized enterprises. British Journal of Management, 20(4): 581-597.

Finney, R. Z., Campbell, N.D., & Powell, C. M. 2005. Strategies and resources: pathways to success? Journal of Business Research, 58(12): 1721-1729.

Gandellini, G., Pezzi, A., & Venanzi, D. 2013. Strategy for action. Milan: Springer.

Gaspersz, J. 2006. Concurreren met creativiteit. Pearson Education Benelux.

Goldsmith, C., & Cyboran, S. F. 2013. Reducing suboptimal employee decisions can build the business case for employee benefits. Benefits Q, 29(1): 15-31.

Hemlin, S., & Olsson, L. 2011. Creativity-Stimulating Leadership: A Critical Incident Study of Leaders’ Influence on Creativity in Research Groups. Creativity and Innovation Management, 20(1): 49-58.

Hirst, G., van Knippenberg, D., & Zhou, J. 2009. A cross-level perspective on employee creativity: goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. Academy of Management Journal, 52(2): 280-293.

Houlihan, A. 2007. Empower your employees to make smart decisions. Supervision, 68(7): 3.

Houthoofd, N. 1996. Strategisch management. Gent: Academia Press

Janssen, O., & Van Yperen, N. W. 2004. Employees’ goal orientations, the quality of leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. Academy of Management Journal, 47: 368-384.

Kristof, A. L. 1996. Person-organization fit: An integrative review of its conceptualization, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49: 1-49.

Lord, B. 1996. Strategic management accounting: the emperor’s new cloths? Management Accounting Research, 7(3): 349-366.

Massaro, M., Bardy, R., & Pitts, M. 2012. Supporting creativity through knowledge integration during the creative processes. A management control system perspective. Electronic Journal of Knowledge Management, 10(3): 258-267.

Mears, J. 2001. Slim budgets test users' creativity. Network World, 18(40): 1-1,16.

Mischel, W. 1977. The interaction of person and situation. In D. Magnusson & N. S. Endler (Eds.), Personality at the crossroads: Current issues in interactional psychology: 333–352. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Morgan, A. 2013. Constraints can inspire creativity. Campaign Asia – Pacific.

Noreen, E. en Soderstrom, N. 1994. Are overhead costs strictly proportional to activity?. Journal of Accounting and Economics, 17: 255-278.

Oldham, G. R., & Cummings, A. 1996. Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 39: 607-634.

Pekar, P. Jr., & Abraham, S. 1995. Is Strategic Management Living Up to Its Promise?. Long Range Planning. October, pp. 32-44.

Rasmussen, L. B. (2011). From a reactive to a proactive approach. Technical University of Denmark., annual report, 1-25.

Scopelliti, I., Cillo, P., Busacca, B., & Mazursky, D. 2014. How Do Financial Constraints Affect Creativity?. Journal of Product Innovation Management, 31(5): 880-893.

Shank, J.K., & Govindarajan, V. 1993. Strategic Cost Management, The New Tool for Competitive Advantage. New York: The Free Press.

Silverman, D. 2005. Doing qualitative research. (2de ed.). London: Sage publications.

Silverman, D. 2010. Doing qualitative research. (3de ed.). London: Sage publications.

Simons, R. 1991. Strategic orientation and top management attention to control systems. Strategic Management Journal, 12, 49-62.

Simons, R. 1995. Levers of control. Cambridge, MA, Harvard Business School Press.

Steens en partners. n.d. Goed kostmanagement houdt uw bedrijf op koers: Vijf ankers om beter te navigeren. http://www.steensconsultants.nl/uploads/media_items/vijf-ankers-kostmanagement-dec2013.original.pdf (22/11/2014).

Tierney, P. 2008. Leadership and employee creativity. Handbook of organizational creativity, 95-123.

Trebilcock, B. 2007. Top 20 supply chain management software providers. Modern Materials Handling.

Unsworth, K. 2001. Unpacking Creativity. The Academy of Management Review, 26(2): 289-297.

Walumbwa, F. O., Wang, P., Wang, H., Schaubroeck, J., & Avolio, B. J. 2010. Psychological processes linking authentic leadership to follower behaviors. The Leadership Quarterly, 21(5), 901-914.

Yin, R.K. 1994. Case Study Research, Design and Methods. (2nd ed.). Newbury Park: Sage Publications.

Yin, R.K. 2003. Case study research: Design and methods. (3de ed.). Londen: Sage Publications.

Yin, R.K. 2014. Case study research: Design and methods. (3de ed.). Londen: Sage Publications.

Zhou, J. 2003. When the presence of creative coworkers is related to creativity: Role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative personality. Journal of Applied Psychology, 88: 413-422.

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen - Master Accountancy en fiscaliteit
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: