Vergelijkende levenscyclusanalyse van hennep en katoenvezel voor toepassingen in de Chinese textielindustrie.

Hannes
Van Eynde

Hennep, of Cannabis sativa, is potentieel een van de meest onbegrepen planten in de huidige samenleving. Terwijl C. sativa vandaag de dag nog vooral bekend is om het iconische handvormige blad, vaak geassocieerd met de drug marihuana, was het vroeger een van de belangrijkste gewassen in West-Europa. De verwarring tussen hennep en marihuana is gerechtvaardigd, aangezien beide rassen zijn die tot dezelfde soort behoren. Marihuana is echter een naam voor de bloemen van de vrouwelijke cannabisplanten uit variëteiten met hoog THC-gehalte (delta-9-tetrahydrocannabidiol), de belangrijkste psychoactieve verbinding en de reden voor het label "drugs". Hennep cultivars, of industriële hennep zoals het meestal genoemd wordt, bevatten slechts geringe concentraties THC die bij wet zijn vastgelegd. Ze worden geteeld voor de zaden, vezels en farmaceutische producten. Daarenboven beschouwen sommigen het als een wonderbaarlijk duurzaam alternatief voor de input-intensieve katoenteelt in de textielindustrie. Maar is dat zo?

Na de historische verdwijning van hennep, heeft de plant weer belang in het licht van stijgend milieubewustzijn, ook in de landbouw. Het gewas zou goede agronomische eigenschappen hebben zoals een hoge potentiële opbrengst en beperkte meststof- of pesticidenvereisten. Deze eigenschappen zijn in fel contrast met de milieuargumenten tegen de intensieve productie van katoen. Verder worden natuurlijke vezels opnieuw steeds meer gebruikt in industriële toepassingen. De Duitse autoindustrie gebruikt jaarlijks 45000 ton katoenvezel in de bio-composietmaterialen. Maar de grootste markt voor katoen blijft textiel. Aangewakkerd door de nieuwe interesse, hebben reeds verschillende merken kledij van hennep of gemengd textiel op de markt. Zowel deze merken en populaire literatuur beweren dat de toevoeging van hennep aan textiel duurzamer zou zijn. Hiervoor baseren ze zich op de voordelen in de landbouw. Een belangrijke vraag blijft echter of de gehele productieketen van hennep kleding werkelijk beter scoort dan dressing gevuld met katoen.

Om de mogelijke milieuimpacten van hennep- en katoentextiel te vergelijken, gebruiken we de Life Cycle Assessment (LCA) methodologie. Deze ISO-gestandaardiseerde LCA methode kwantificeert alle in- en outputs in een levenscyclus van producten. Een milieuimpact in verschillende categorieën wordt toegeschreven aan elke in- en output van de levenscyclus inventaris, wat resulteert in een totale, potentiële impact op het milieu (categorieën zijn bv. Klimaatverandering, vermesting, verzuring, ecotoxiciteit, etc.). Inputs kunnen chemicaliën of kunstmest zijn die moeten worden geproduceerd (dus met energie en andere bronnen), directe energie in het proces, etc. Dit is de eerste studie die een parallelle LCA maakt van zowel hennep en katoen vezelproductie en textiel fabricage om intrinsieke verschillen te zoeken. Omdat alle hennep textiel momenteel wordt geproduceerd in China, is de studie beperkt tot Chinese productie voor zowel de hennep en katoen. Voorts is het toepassingsgebied beperkt tot de vervaardiging van geweven stof, klaar voor verder verven en afwerken. De praktijken voor deze laatste processen verschillen sterk tussen textielfabrikanten en zijn niet inherent verschillend voor hennep of katoen, beide een cellulosevezel.

Partners uit de industrie, lokale experts en wetenschappelijke literatuur zijn gebruikt om de werkelijke productiesystemen van hennep en katoen te reconstrueren. De vergelijking van de productiesystemen toont twee belangrijke dingen: de effectieve verschillen in landbouwpraktijken en de extra stap nodig voor hennepverwerking. De verschillen in landbouwpraktijken zijn uiteraard het gevolg van het feit dat we te maken hebben met twee verschillende gewassen, met elk hun meststofvereisten, pesten, machines en opbrengst. De aanvullende verwerkingsstap voor hennep echter, komt voort uit een intrinsiek verschil tussen de twee natuurlijke vezels. Beide zijn vergelijkbare cellulosevezels. Maar katoenvezels zij individuele zaden haren die slechts moeten worden gescheiden van het zaad, terwijl hennepvezels ingebed zijn in bundels van een pectine- en lignine matrix. Tot voor kort werden deze bundels gesponnen in garens voor textiel, wat resulteerde in een linnen-achtige stof. Om te kunnen concurreren met katoen wordt echter de matrix verwijderd zodat de individuele vezels kunnen worden gesponnen tot garen. Dit proces wordt ontgommen genoemd en omvat het koken van de vezels in een oplossing van natriumhydroxide en andere chemicaliën die de matrix breken.

De studie toont vooral aan dat het technische verschil tussen hennep en katoen vrij beperkt is. Het belangrijkste verschil is echter de noodzaak van ontgommen bij hennepvezels. Vanwege de grote directe en indirecte impact van de energie, doet dit extra proces van degumming alle milieuvoordelen van de vezelproductie teniet. Hennepproductie is zeker milieuvriendelijker vanwege een hogere meststof-efficiëntie en het gebruik van minder pesticiden. Maar henneptextiel zoals momenteel geproduceerd in China, heeft geen unaniem lagere milieuimpact dan katoentextiel. Het toevoegen van 55% hennepvezels resulteert in lagere mariene eutrofiëring effecten (-24%) en minder gebruik van landbouwgrond (-12%). Trade-offs treden op voor klimaatverandering (+ 6%), zoetwater eutrofiëring (+ 15%), zoetwater ecotoxiciteit (+ 12%), marine ecotoxiciteit (+ 11%) en fossiele uitputting (+ 4%). Dit komt vooral omdat de bijdrage van de productie van vezels voor deze categorieën beperkt is en er een enorme impact is van energiegerelateerde emissies en vervuiling. Er is onzekerheid op deze resultaten, maar ze ondersteunen zeker niet de vele beweringen over henneptextiel vandaag.

Hennep heeft echter wel potentieel om de milieuimpact van textiel te verbeteren. De teelt heeft beduidend minder impact op het milieu in vergelijking met katoen (-50% tot -90% voor alle categorieën). Dit op zich zou een stimulans moeten zijn om hennep te gebruiken in technische toepassingen, waarbij ontgommen niet nodig is, in plaats van katoen. Voor textiel blijft het ontgommen echter de belangrijkste hindernis. Wanneer economisch haalbare nieuwe methodes kunnen worden ontwikkeld voor het ontgommen van hennepvezels met minder energy zal henneptextiel een aanzienlijk lagere impact hebben dan katoen. Het verschil zal echter beperkt zijn vanwege de relatief kleine bijdrage van de vezelproductie op de totale milieubelasting. De analyse toont wel de belangrijke impact van het energiegebruik op de milieuprestaties. Het gebruik van schone energiebronnen voor elektriciteit en warmte moet worden geprioriteerd in de queeste naar een duurzamere textielindustrie.

Henneptextiel is momenteel niet hét milieuwonder maar er is potentieel voor het verduurzamen van de textielindustrie. Als grondstof voor de bio-based industrie, lijkt hennep wel dé optie boven katoen. Beleidsmakers moeten hennep daarom overwegen als een waardevolle kans voor zowel de Europese industrie en landbouw. Maar laten we eerst de economische kant ook eens bekijken...

Bibliografie

Achten, W., 2010. Sustainability evaluation of biodiesel from Jatropha curcas L . A life cycle oriented study. PhD dissertation, Faculty of Bioscience Engineering, KU Leuven.

Adanacioglu, H. & Olgun, F.A., 2011. Profitability and efficiency in the cotton ginning industry: a case study from the aegean region of Turkey. Custo e Agronecocio, 6(2), pp.163–182.

Akin, D.E., 2010. Chemistry of Plant Fibres. In Mussig (2010).

Allegret, S., 2013. The history of hemp. In Bouloc et al. (2013).

Amaducci, S., Scordia, D., Liu, F.H. & Zhang, Q., 2014. Key cultivation techniques for hemp in Europe and China. Industrial Crops and Products.

Amaducci, S., Colauzzi, M, Bellocchi, G. & Venturi, G., 2008. Modelling post-emergent hemp phenology (Cannabis sativa L.): Theory and evaluation. European Journal of Agronomy, 28(2), pp.90–102.

Amaducci, S. & Gusovius, H.-J., 2010. Hemp: Cultivation, extraction and processing. In Mussig (2010).

Andrianandraina, A., Ventura, A., Senga Kiessé, T., Cazacliu, B., Idir, R. & Van der Werf, Hayo M. G., 2015. Sensitivity Analysis of Environmental Process Modeling in a Life Cycle Context: A Case Study of Hemp Crop Production. Journal of Industrial Ecology.

Angelova, V., Ivanova, R., Delibaltova, V. & Ivanov, K., 2004. Bio-accumulation and distribution of heavy metals in fibre crops (flax, cotton and hemp). Industrial Crops and Products, 19, pp.197–205.

Banik, A., Sen, M. & Sen, S.P., 1993. Methane emission from jute-retting tanks. Ecological Engineering, 2(1), pp.73–79.

Di Bari, V., Campi, P., Colucci, R. & Mastrorilli, M., 2004. Potential productivity of fibre hemp in southern Europe. Euphytica, 140(1), pp.25–32.

Bärlocher, C., Holland, R. & Gujja, B., 1999. WWF background paper: The impact of cotton on fresh water resources and ecosystems.

Barnes, E., Hake, K., O'Leary, P. F., O'Regan, J., Reed, J. N., Ankeny, M. A., Clapp, D., Grow, J., Tyndall, R. M., Wallace, M., Bastos, M., Keyes, N., Peterson, M. H., Norman, B., Jewell, J., Morrison, L., Rehl, T. & Deimling, S., 2012. Life cycle assessment of cotton fiber & fabric. Cotton incorporated.

Barth, M. & Carus, M., 2015. Carbon footprint and sustainability of different natural fibres for biocomposites and insulation material. Nova-Institute, Hürth.

Batra, S.K., 2006. Other long vegetable fibers: abaca, banana, sisal, henequen, flax, ramie, hemp, sunn and soir. In Lewin (2006).

Beton, A., Dias, D., Farrant, L., Gibon, T., Le Guern, Y., Desaxce, M., Perwueltz, A. & Boufateh, I., 2012. Environmental Improvement Potential of Textiles. European Commision JRC-IPTS.

Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., Mazzuto, G. & Paciarotti, C., 2014. Environmental analysis of a cotton yarn supply chain. Journal of Cleaner Production, 82, pp.154–165.

91

Blackburn, R.S., 2009. Sustainable textiles: Life cycle and environmental impact. Woodhead Publishing Ltd, Cambridge.

Blackburn, R.S. & Payne, J.D., 2004. Life cycle analysis of cotton towels: impact of domestic laundering and recommendations for extending periods between washing. Green Chemistry, 6, pp.59–61.

Bledzki, A.K. & Gassan, J., 1999. Composites reinforced with cellulose based fibres. Progress in Polymer Science, 24, pp.221–274.

Bócsa, I. & Karus, M., 1998. The cultivation of hemp: botany, varieties, cultivation and harvesting. Hemptech.

Bouloc, P., 2013a. Hemp: a plant with a worldwide distribution. In Bouloc et al. (2013).

Bouloc, P., 2013b. The agricultural economics of hemp. In Bouloc et al. (2013).

Bouloc, P., Allegret, S. & Arnaud, L., 2013. Hemp: industrial production and uses. CABI, Wallingford.

Brodmann, G. L., Lawton, E. L., Park, A. & Wiley, J., 1985. United States Patent 4,530,879: Warp sizing composition, sized warp strands and process.

Carus, M., 2014. Market data on Industrial Hemp. In 11th International Conference of the European Industrial Hemp Association, Wesseling, Germany, May 22nd 2014.

Carus, M., Karst, S., Kauffmann, A., Hobson, J. & Bertucelli, S., 2013. The European Hemp Industry: cultivation, processing and applications for fibres, shivs and seeds. European Industrial Hemp Association, Hürth.

Chaudhry, M.R., 2010. Cotton production and processing. In Mussig (2010).

Chaudhry, M.R., 2000. Harvesting and ginning of cotton in the world. International Cotton Advisory Committee, Washington, D.C.

Cherret, N., Barrett, J., Clemett, A., Chadwick, M. & Chadwich, M.J., 2005. Ecological Chaudhry, M.R., 2008. Update on costs of producing cotton in the world. International Cotton Advisory Committee, Washington, D.C.

Cherret, N., Barrett, J., Clemett, A., Chadwick, M. & Chadwich, M.J., 2005. Ecological footprint and water analysis of cotton, hemp and polyester. Stockholm Environment Institute, Stockholm.

Cherubini, F., Peters, G. P., Berntsen, T., Strømman, A. H. & Hertwich, E., 2011. CO2 emissions from biomass combustion for bioenergy: Atmospheric decay and contribution to global warming. GCB Bioenergy, 3(5), pp.413–426.

Clarke, R.C., 1995. Hemp cultivation in the Tai’an district of Shandong province, China. Journal of the International Hemp Association, 2(2), pp.57–108.

Clarke, R.C., 2010. Traditional fiber hemp (Cannabis) production, processing, yarn making, and weaving strategies: Functional constraints and regional Rresponses. Journal of Natural Fibers, 7(2), pp.118–153.

Climate data, 2014. Climate data for cities worldwide. Available at: En.climate-data.org.

Clive, J., 2011. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011. The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), Metro Manila.

92

Cosentino, S. L., Riggi, E., Testa, G., Scordia, D. & Copani, V., 2013. Evaluation of European developed fibre hemp genotypes (Cannabis sativa L.) in semi-arid Mediterranean environment. Industrial Crops and Products, 50, pp.312–324.

Dai, J., Luo, Z., Li, W., Tang, W., Zhang, D., Lu, H., Li, Z., Xin, C., Kong, X., Eneji, A. E. & Dong, H., 2014. A simplified pruning method for profitable cotton production in the Yellow River valley of China. Field Crops Research, 164, pp.22–29.

Dai, J. & Dong, H., 2014. Intensive cotton farming technologies in China: Achievements, challenges and countermeasures. Field Crops Research, 155, pp.99–110.

Danckaert, F., Verbeke, P., Delanote, L. & De Cubber, K., 2006. Inleiding tot de biologische teelt van hennep. Interprovenciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT), Rumbeke.

De Klein, C., Novoa, R. S. A., Ogle, S., Smith, K. A., Rochette, P., Wirth, T. C., McConkey, B. G., Mosier, A. & Rypdal, K., 2006. N2O emissions from managed soils and CO2 emissions from lime and urea application. In IPCC (2006).

Desalnis, F., Warner, P. & Cerruti, N., 2013. Hemp: Agronomics and cultivation. In Boulock et al. (2013).

Dong, H., Li, W., Tang, W. & Zhang, D., 2008. Furrow seeding with plastic mulching increases stand establishment and lint yield of cotton in a saline field. Agronomy Journal, 100(6), pp.1640-1646.

Ecoinvent v3.1, 2015. Ecoinvent database version 3.1. Available at: http://www.ecoinvent.org/database/ecoinvent-version-3/ecoinvent-v31/.

Eder, M. & Burgert, I., 2010. Natural fibres - Function in nature. In Mussig (2010).

Ellison, G. C., McNaught, R. & Eddleston, E. P., 2000. Natural fibre as non-woven substrate for automotive component. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Estur, G. & Knappe, M., 2007. Cotton Exporter’s Guide: Yarn formation. KYOS, Geneva.

EU, 2012. Agriculture in the European Union: Statistical and economic information 2011. European Union – Directorate-general for griculture and rural development. Publication Office of the European Union, Luxembourg.

Exxon Mobil, 2014. Technology licensing. Available at: http://www.exxonmobilchemical.com/Chem-English/productsservices/polymer…- autoclave.aspx.

FAOSTAT, 2014. FOASTAT production statistics. Available at: http://faostat3.fao.org/home/E.

Fibra, 2015. Fibra FP7 project. Available at: http://www.fibrafp7.net/Home.aspx..

Finnan, J. & Burke, B., 2013. Potassium fertilization of hemp (Cannabis sativa). Industrial Crops and Products, 41, pp.419–422.

Fortenbery, T. R. & Bennett, M., 2004. Opportunities for commercial hemp production. Review of Agricultural Economics, 26(1), pp.97–117.

Franck, R. R., 2005. Bast and other plant fibres. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge. Franck, R. R., 2005a. Overview. In Franck (2005).

93

Freiermuth, R., 2006. Modell zur Berechnung der Schwermetallflüsse in der Landwirtschaftlichen Ökobilanz: SALCA-Schwermetall. Agroscope, Zürich- Reckenholz.

Goedkoop, M., Heijungs, R., De Schryver, A., Struijs, J. & Van Zelm, R., 2013. ReCiPe 2008: A LCIA method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level. Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieueheer, The Hague.

Goedkoop, M. Oele, M., De Schryver, A. & Vieira, M., 2008. SimaPro 7: Database manual. Pré Consultants, Amersfoort.

González-García, S., Hospido, A., Feijoo, G. & Moreira, M. T., 2010. Life cycle assessment of raw materials for non-wood pulp mills: Hemp and flax. Resources, Conservation and Recycling, 54(11), pp.923–930.

Graupner, N. & Mussig, J., 2010. Technical applications of natural fibres: An overview. In Mussig (2010).

GreenResearch, 2011. Life Cycle Assessment: An Executive Overview of Applications, Market Drivers and Business Benefits.

Guinée, J. B., Gorrée, M., Heijungs, R., Huppes, G., Kleijn, R., de Koning, A., Van Oers, L., Sleeswijk, A. W., Suh, S., de Haes, H. A. U., De Bruijn, H., Van Duin, R. & Huijbregts, M., 2002. Handbook on Life Cycle Assessment - Operational guide to the ISO standards. Guinée J. B. (ed.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T. & Rydberg, T., 2011. Life cycle assessment: past, present, and future. Environmental science & technology, 45(1), pp.90–96.

Guokun, D., 2002. Research on Weed Control Effects of Herbicide on Flax Field in South China. Pesticides journal, 1.

Hall, J., Bhattarai, S. P. & Midmore, D. J., 2012. Review of flowering control in industrial hemp. Journal of Natural Fibers, 9(1), pp.23–36.

Hancock, J. F., 2012. Plant Evolution and the Origin of Crop Species. CABI, Wallingford.

Hasanbeigi, A., Hasanabadi, A. & Abdolrazaghi, M., 2012. Energy-efficiency technologies and benchmarking the energy intensity for the textile industry. Berkely, CA: Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory

Heping, X., 2013. Yields of the bast fibre crops (kenaf , ramie , jute , flax) in China outline. In Fibra workshop: Agronomy and logistics in fibre crops, Rome, March 20th 2013.

Horizon 2020, 2015. HEMP-SYS: Design, development and up-scaling of a sustainable production system for hemp textiles: an integrated quality systems approach. Available at: http://www.2020-horizon.com/HEMP-SYS-Design-development-and-up-scaling-…- a-sustainable-production-system-for-hemp-textiles-an-integrated-quality-systems- approach-%28HEMP-SYS%29-s36816.html.

Huanwen, G., 2008. China country paper: Agricultural mechanization development in China. Ministery of Agriculture, Beijing.

94

Huijbregts, M., 1999. Life-cycle impact assessment of acidifying and eutrophying air pollutants. PhD dissertation, Interfaculty Department of Environmental Science, University of Amsterdam.

Hutchings, N., Webb, J. & Amon, B., 2013. Crop production and agricultural soils. In EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013. pp. 1–43. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

IBIS World, 2014. Cotton fabric and yarn manufacturing in China: market research report. Available at: http://www.ibisworld.com/industry/china/cotton-fabric-and-yarn- manufacturing.html.

IEA, 2012. International Energy Agency Statistics: Electricity production country report China, 2012. Available at: From IEA http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=CHINA&pr… tyandheat&year=2012.

International Standards Organization, 2006. Environmental management - Life cycle assessment, principles and framework. In ISO 14040. International Standards Organization, Geneva.

IPCC, 2006. N2O emissions from managed soils, and CO2 emissions from lime and urea application. In Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. pp. 1–54. Institute for Global Environmental Strategies, Hayama.

IPPC, 2003. Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry. Available at: http://www.ineris.fr/ippc/sites/default/interactive/bref_text/breftext/… ex_gb40.html.

Islam, M. S. & Ahmed, S. K., 2012. The impacts of jute on environment: An analytical review of Bangladesh. Journal of environment and earth science, 2(5), pp.24–32.

Ismail, S. a. et al., 2011. Energy uses for cotton ginning in Australia. Biosystems Engineering, 109(2), pp.140–147.

ITMF, 2012. Report on international production costs 2012. Zürich: International Textile Manufacturers Federation.

Janet, N., Barnes, E. M. & Hake, K. D., 2009. US Cotton Growers Respond to Natural Resource Survey. The ICAC Recorder, 23(2).

Jankauskienė, Z. & Gruzdevienė, E., 2013. Physical parameters of dew retted and water retted hemp (Cannabis sativa L.) fibres. Zemdirbyste-Agriculture, 100(1), pp.71–80.

Johnson, J., Macdonald, S., Meyer, L., Norrington, B. & Skelly, C., 2014. The world and United States cotton outlook. USDA Agricultural Outlook Forum 2014, Washington, D.C., February 21st 2014.

Johnson, R., 2013. Hemp as an Agricultural Commodity. Congressional Research Service.

Kalliala, E.M. & Nousiainen, P., 1999. Life Cycle Assessment ENVIRONMENTAL PROFILE OF COTTON AND POLYESTER-COTTON. AUTEX Research Journal, 1(1), pp.8–20.

95

Kendall, A., Chang, B. & Sharpe, B., 2009. Accounting for time-dependent effects in biofuel life cycle greenhouse gas emissions calculations. Environmental Science and Technology, 43(18), pp.7142–7147.

Khabbaz, B. G., 2010. Life cycle energy use and greenhouse gas emissions of Australian cotton: Impact of farming systems. Master thesis, Faculty of Engineering and Surveying, University of Southern Queensland.

Kooistra, K. & Termorshuizen, A., 2006. The sustainability of cotton Consequences for man and environment. Science Shop Wageningen UR, Wageningen.

Kostic, M., Pejic, B. & Skundric, P., 2008. Quality of chemically modified hemp fibers. Bioresource Technology, 99(1), pp.94–99.

Kozłowski, R., Czaplicki, Z., Zaręba, S., Mańkowski, J., 2013. Rotor Cotton Yarns with the Content of Enzymatically Modified Hemp Fibers. Journal of Natural Fibers, 10(1), pp.1–13.

Lawrence, C.A., 2010. Advances in yarn spinning technology. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge.

Legros, S., Picault, S. & Cerruti, N., 2013. Factors affecting the yield of industrial hemp. In Bouloc et al. (2013).

Lehmann-Pollheimer, D., 2006. Switcher climate project: CO2 -neutral T-shirt. Basel: ECOS.

Lemon, R., Boman, R. & Mcfarland, M., 2009. Nitrogen Management in Cotton. AgriLife Extension, pp.1–9.

Levi Strauss & Co, 2008. Levi Strauss & Co. life cycle approach to examine the environmental performance of its products.

Liu, F., 2013. Key techniques for hemp cultivation in south and north part of China. In Fibra summerschool: From production to final use, Catania, July 23rh 2013.

Lord, P.R., 2003a. Handbook of yarn production. Woodhead Publishing Ltd, Cambridge. Lord, P.R., 2003b. Long-staple spinning. In Lord (2003a).
Lord, P.R., 2003c. Review of yarn production. In Lord (2003a).
Lord, P.R., 2003d. Short-staple spinning. In P. R. In Lord (2003a).

Lord, P.R., 2003e. Sliver preparation. In Lord (2003a).

Lord, P.R., 2003f. Textile products and fiber production. In Lord (2003a).

Matlock, M., Thomas, G., Nutter, D. & Costello, T., 2008. Final report: energy use life cycle assessment for global cotton production practices. Center for Agricultural and Rural Sustainability, Division of Agriculture, University of Arkansas.

McKechnie, J., Colombo, S., Chen, J., Mabee, W. & MacLean, H. L., 2011. Forest bioenergy or forest carbon? Assessing trade-offs in greenhouse gas mitigation with wood-based fuels. Environmental Science and Technology, 45(2), pp.789–795.

Menoufi, K. A. I., 2011. Life Cycle Analysis and Life Cycle Impact Assessment methodologies: A state of the art. Master thesis, Escola Politecnica Superior, Universitat de Lleida.

96

Moriana, R., Vilaplana, F., Karlsson, S. & Ribes, A., 2014. Correlation of chemical, structural and thermal properties of natural fibres for their sustainable exploitation. Carbohydrate polymers, 112, pp.422–31.

Mosier, A. Kroeze, C., Nevison, C., Oenema, O. & Seitzinger, S., 1998. Closing the global N2O budget: nitrous oxide emissions through the agricultural nitrogen cycle inventory methodology. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 52, pp.225–248.

Mudge, F. & Adger, N., 1994. Methane emissions from rice and coarse fibre production, Centre for Social and Economic Research on the Global Environment (CSERGE).

Muhammad, D., Raza, I., Ahmad, S., Afzal, M. N. & Mian, M. A., 2010. Efficiency of drip vs furrow irrigation system with variable plant density on cotton uder southern Punjab climatic conditions, Central Cotton Research Institute, Multan.

Multihemp, 2015. Multihemp project. Available at: http://multihemp.eu/.

Munro, J.M., 1987. Cotton. Tropical Agriculture Series, Longman.

Muthu, S.S., 2014. Assessing the environmental impact of textiles and the clothing supply chain. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge.

Muthu, S.S., 2014b. Estimating the overall environmental impact of textile processing: Life cycle assessment of textile products. In Muthu (2014).

Muthu, S.S., 2014b. Textile supply chain and its environmental impact. In Muthu (2014).

National Bureau of Statistics of China, 2014. China Statistical Yearbook - 2014. National Bureau of Statistics, Beijing.

Nemecek, T., 2013. Estimating direct field and farm emissions. Agroscope, Reckenholz- Zürich.

Nemecek, T. & Kägi, T., 2007. Life cycle inventories of agricultural production systems. Agroscope, Reckenholz-Zürich.

NGRP, 2014. National Genetic Resources Program: Germplasm Resources Information Network. USDA, Washington, D.C. Available at: http://www.ars-grin.gov/cgi- bin/npgs/html/taxon.pl?17917.

NPIC, 2015. National Pesticide Information Centre. Oregon State University, OR. Available at: http://npic.orst.edu/factsheets.

Oldham, L. & Dodds, D. M., 2014. Inorganic nutrient management for cotton production in Mississippi, Mississippi State University Extension Service, Mississippi Stat University.

Ouajai, S. & Shanks, R. A., 2005. Composition, structure and thermal degradation of hemp cellulose after chemical treatments. Polymer Degradation and Stability, 89(2), pp.327– 335.

Pardo Martínez, C. I., 2010. Energy use and energy efficiency development in the German and Colombian textile industries. Energy for Sustainable Development, 14(2), pp.94– 103.

Perry, C., Barnes, E., Munk, D., Fisher, K. & Bauer, P., 2012. Cotton Irrigation Management for Humid Regions. Cotton Incorporated.

Peshin, R. & Dhawan, A.K., 2009. Integrated pest management: innovation-development process,

97

PIO, 2015. Pesticide information office database, University of Florida. Available at: http://pested.ifas.ufl.edu/.

Piotrowski, S. & Carus, M., 2011. Ecological benefits of hemp and flax cultivation and products. Nova-Institute, Hürth.

Piotrowski, S. & Carus, M., 2010. Natural fibres in technical applications: market and trends. Mussig (2010).

Plastina, A., 2009. Open-end versus ring spun cotton yarns. International Cotton Advisory Committee, Washington, D.C.

PMEP, 2015. Pesticide Management Education Program, Cornell University. Available at: http://pmep.cce.cornell.edu/.

QUT, 2009. Life Cycle Assessment of a 100% austrialian-cotton T-shirt,

Raschka, A. & Carus, M., 2012. Industrial material use of biomass: basic data for Germany, Europe and the world. Nova-Institut, Hürth.

Reed, J. & Barnes, E., 2009. Life cycle inventory for cotton. Cotton incorporated.

Riddlestone, S., Brighton, J., Stott, E. & Blackburn, K., 2006. A technical and economic feasibility study of green decortication of hemp fibre for textile uses. Journal of Industrial Hemp, 11(2).

Salmon-Minotte, J. & Franck , R. R., 2005. Flax. In Franck (2005).

Schnegelsberg, G., 1996. Was ist Hanf? Ein Beitrag zur begrifflichen Klärung. In F. Waskow, ed. Die Renaissance der heimischen Faserpflanzen. pp. 205–215.

Selman, M., Greenhalgh, S., Diaz, R., Sugg, Z., 2008. Eutrophication and hypoxia in coastal areas: A global assessment of the state of knowledge. World Resources Insitute Policy Note, (1), pp.1–6.

Silgram, M., Waring, R., Anthony, S. & Webb, J., 2001. Intercomparison of national & IPCC methods for estimating N loss from agricultural land. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 60, pp.189–195.

Silva, C. G., Benaducci, D. & Frollini, E., 2011. Lyocell and cotton fibers as reinforcements for a thermoset polymer. Bioresources, 7(1), pp.78–98.

Smith-Heisters, S., 2008. Environmental Costs of Hemp Prohibition in the United States. Journal of Industrial Hemp, 13(2), pp.157–170.

Snauwaert, E. & Ghekiere, G., 2011. Industriële hennep: State-of-the-art. Inagro, Rumbeke.

Song, X.Y. et al., 2012. Preliminary study of fertilizing N, P and K on hemp stem yield (In Chinese). Plant fibre science China, 34(3).

Species2000, 2014. Catalogue of life database: Species details: Cannabis sativa. Available at: http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/19546105/common/3….

Sponner, J., Toth, L., Cziger, S. & Franck, R. R., 2005. Hemp. In Franck (2005).

Stansbury, L. & Steenstra, E., 2014. President Obama signs farm bill with amendment to allow industrial hemp research. Vote Hemp.

98

Steinberger, J. K., Friot, D., Jolliet, O., Erkman, S., 2009. A spatially explicit life cycle inventory of the global textile chain. International Journal of Life Cycle Assessment, 14(5), pp.443–455.

Struik, P.C., Amaducci, S., Bullard, M. J. & Stutterheim, N. C., 2000. Agronomy of fibre hemp (Cannabis sativa L.) in Europe. Industrial Crops and Products, 11, pp.107–118.

Suleiman, A. A., Tojo-Soler, C.M. & Hoogenboom, G., 2007. Evaluation of FAO-56 crop coefficient procedures for deficit irrigation management of cotton in a humid climate. Journal of agricultural water management, 91(1-3), pp.33–42.

Tobler-rohr, M. I., 2011. Handbook of sustainable textile production. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge.

Tobler-rohr, M.I., 2011a. Life cycle assessment (LCA) and ecological key figures (EKF). In Tobler-rohr (2011).

Tobler-rohr, M.I., 2011b. Product specification function and textile process technology. In Tobler-rohr (2011).

Tobler-rohr, M.I., 2011c. The supply chain of textiles. In Tobler-rohr (2011).

Tractordata, 2014. Tractor data for MX-81-2 Kubota hand tractor. Available at: www.tractordata.com.

Turunen, L. & van der Werf, H.M.G., 2006. Life Cycle Analysis of Hemp Textile Yarn, Comparison of Three Hemp Fiber Processing Scenarios and a Flax Scenario. French National Institute for Agronomy Research, Rennes.

UNEP/SETAC, 2011. Towards a Life Cycle Sustainability Assessment. UNEP/SETAC Life Cycle Initiative.

USDA, 2006. Agricultural Chemical Usage: 2005 Field Crops Summary. United States Department of Agriculture, Washington, D.C.

USDA, 2015a. National feedstuffs market review, March 24th, 2015. United States Department of Agriculture, Washington, D.C.

USDA, 2015b. Foreign agricultural service: Data and analysis. United States Department of Agriculture, Washington, D.C. . Available at: http://www.fas.usda.gov/data.

Van Der Velden, N. M., Patel, M. K. & Vogtländer, J. G., 2014. LCA benchmarking study on textiles made of cotton, polyester, nylon, acryl, or elastane. International Journal of Life Cycle Assessment, 19(2), pp.331–356.

Vignon, M. R., Dupeyre, D. & Garcia-Jaldon, C., 1996. Morphological characterization of steam-exploded hemp fibres and their utilizaton in polypropylene-based composites. Bioresource Technology, 58, pp.203–215.

Wakelyn, P. J., Thompson, D. W., Norman, B. M., Nevius, C. B. & Findley, D. S., 2005. Why cotton ginning is considered agriculture. Cotton gin & oil mill press, 106(8), pp.5– 9.

Wang, J., 2014. Hemp Hurray: Hemp and Cannabis globally. Global Times.

Wang, Z., Jin, M., Šimůnek, J. & Van Genuchten, M. T., 2013. Evaluation of mulched drip irrigation for cotton in arid Northwest China. Irrigation Science, 32(1), pp.15–27.

99

Webb, J. , 2013. Agriculture other including use of pesticides. In EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013. pp. 1–9.

Van der Werf, H. M. G., 2004. Life Cycle Analysis of field production of fibre hemp , the effect of production practices on environmental impacts. Euhpytica, pp.13–23.

Van der Werf, H. M. G., Mathijssen, E.W.J.M. & Haverkort, A.J., 1996. The potential of hemp ( Cannabis sativa L .) for sustainable fibre production  : a crop physiological appraisal. Annals of Applied Biology, 129, pp.109–123.

Van der Werf, H.M.G. & Turunen, L., 2008. The environmental impacts of the production of hemp and flax textile yarn. Industrial Crops and Products, 27(1), pp.1–10.

Westerhuis, W., 2009. Sowing density and harvest time affect fibre content in hemp (Cannabis sativa) through their effects on stem weight. Annals of Applied Biology, 155(2), pp.225–244.

Winther, M., 2013. Non-road mobile sources and machinery. In EMEP/EEA emission inventory guidebook 2013. pp. 1–74.

World Bank, 2014. Commodity price data. Available at: http://data.worldbank.org/data-? catalog/commodity-?price-?data.

Wu, K. M. & Guo, Y. Y., 2005. The evolution of cotton pest management practices in China. Annual review of entomology, 50, pp.31–52.

Yilmaz, I., Akcaoz, H. & Ozkan, B., 2005. An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renewable Energy, 30(2), pp.145–155.

Yu, C., 2013. Processing and products of refined flax and hemp. In Fibra workshop: Agronomy and logistics in fibre crops, Rome, March 20th 2013.

Yuan, Z. W. et al., 2013. Life-cycle assessment of continuous pad-dyeing technology for cotton fabrics. International Journal of Life Cycle Assessment, 18(3), pp.659–672.

Yunnan Industrial Hemp, 2015. Whole hemp seed yield. Available at: http://www.cnhemp.com/products.html [Accessed April 7, 2015].

Zhang, J., 2008. Natural Fibers in China. In 2009 International Year of Natural Fibres Symposium, Rome, October 20th 2008.

Zhang, L., 2007. Productivity and resource use in cotton and wheat relay intercropping. PhD dissertation, Wageningen University.

Zhang, T., 2011. The cotton sector in china. The sustainable trade initiative.

Zheng, N., Song, X. Y., Fang, Y. Y., Zhang, L. G., Wu, J. Z., Guan, X. R. & Li, X.M, 2013. Study on the influence of harvest time on total fibre content of hemp. (In Chinese). Heilongjiang Agricultural Science, 8, pp.1–23.

Zhou, S., Wang, J., Liu, J., Yang, J., Xu, Y. & Li, J., 2012. Evapotranspiration of a drip- irrigated, film-mulched cotton field in northern Xinjiang, China. Hydrological Processes, 26(8), pp.1169–1178. 

 

Download scriptie (6.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015