What if the language we use defines how we see our future: How the use of a strong future tense influences our future self-image

Eline
Vandenbroucke

Hoe taal je denken beïnvloedt

Wat als je iemand anders bent in een andere taal? Het is een gedachte die tegelijk fascinerend en beangstigend is : wat als de taal die we spreken, invloed heeft op wie we zijn ? Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk sprake is van een effect, al is dat eerder klein. Deze thesis onderzoekt het effect van de grammatica  van een taal op ons zelfbeeld in de toekomst: wat als enkel de taal die we spreken, beslist of we dromen van een realistische toekomst?

‘In het Frans ben ik veel vlotter dan in het Nederlands. Het is dan alsof ik ook een vlottere versie van mezelf word, eentje die minder verlegen is.’ Barbara is 20 jaar en spreekt vlot Frans, Nederlands en Italiaans.  Tiffany, 26 jaar, voelt dan weer geen verschil tussen haar Frans- en Nederlandstalige zelf.

Geldzorgen voor morgen?

Tweetaligen mogen het dan misschien oneens zijn, uit onderzoek blijkt dat de taal die je spreekt wel degelijk een effect heeft op hoe je tegen de werkelijkheid aankijkt. Zo vond Keith Chen een interessant taaleffect gebaseerd op de grammatica van een taal. Talen verschillen namelijk in de manier waarop je over de toekomst kan spreken. In het Nederlands kan je  perfect een tegenwoordige tijd gebruiken om het over de toekomst te hebben. Met de zin ‘Morgen regent het’ zal niemand moeilijkheden hebben. In het Frans is zo’n uitdrukking niet toegelaten. Daar moet je de futur simple gebruiken. Dat wordt dan ‘Il pleuvra demain.’ Chen redeneerde dat Nederlandstaligen die over de toekomst kunnen praten alsof die vandaag gebeurt, het gevoel zullen hebben dat deze dichterbij is. En dus zullen ze meer sparen dan Franstaligen. Dat blijkt effectief zo te zijn. Nederlandstaligen zullen ook minder obesitas ontwikkelen en meer condooms gebruiken, omdat in hun taal de toekomst dichter lijkt.

De meeste dromen zijn bedrog

Wat als dat effect niet enkel ons gedrag, maar ook onze toekomstdroom beïnvloedt? In deze scriptie vroeg de onderzoekster aan 51 deelnemers, allen vlot in Nederlands en Frans, om zichzelf nu en over tien jaar te beschrijven. De helft van de deelnemers moest dit in het Nederlands doen in de tegenwoordige tijd, de andere helft moest de futur simple gebruiken in het Frans. Daarna moesten de deelnemers zelf nog wat vragen beantwoorden over hoe realistisch ze hun eigen toekomstbeeld vonden. Volgens de theorie van Chen zouden de respondenten die in het Frans moesten antwoorden meer onrealistische dromen moeten hebben, omdat in hun taal de toekomst verder weg lijkt.

Nederlandstaligen voelen zich ouder

Tussen de toekomstbeschrijvingen in Frans of Nederlands viel weinig verschil op te merken, hoewel de deelnemers zelf wel een verschil merkten: zij die de survey in het Nederlands invulden, vonden dat er een grotere overeenkomst was tussen hun huidige en hun toekomstige zelf. Als je dus in het Frans droomt over je toekomst, zal die toekomst minder op het ‘nu’ lijken dan in het Nederlands.
Dan was er nog een merkwaardig taaleffect: in het Nederlands schatten deelnemers zichzelf mentaal ouder in dan ze werkelijk zijn. Als je dus Nederlands spreekt, word je plots pessimistischer over je eigen levensverwachting. Je denkt dan dat je leven korter is, terwijl Franstaligen zichzelf een beduidend langer leven toedichten.

Een net over de realiteit werpen

Het is verleidelijk om de verschillen in toekomstdromen te wijten aan Waal of Vlaming zijn, maar dat had in dit onderzoek geen belang. Aangezien gebruik werd gemaakt van tweetaligen, gaat het enkel over de invloed van taal op het denken. Het is alsof de taal die je spreekt, een net werpt over je realiteit en dit net beïnvloedt dan ook je gedachten. In dit onderzoek bleken de deelnemers die in het Frans filosofeerden over hun toekomst, niet allemaal profvoetballer te willen worden. Maar toch voelde het beeld dat ze hadden over hun toekomst verder of dichter afhankelijk van de taal waarin ze dachten en schreven. In welke taal we denken, beïnvloedt dus wel degelijk wát we denken. Of zoals de Tsjechische uitdrukking zegt: learn a new language, get a new soul. Alsof we met elke taal die we spreken een beetje een andere mens worden.

 

De thesis beschreven in dit artikel werd mogelijk gemaakt onder de supervisie van Prof A. Weihrauch aan de afdeling Marketing van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.


Eline Vandenbroucke

Bibliografie

Bibliography

Addis, D. R., Wong, A. T., & Schacter, D. L. (2008), Age-related changes in the episodic simulation of future events, Psychological Science, 19(1), 33–41.

Boas F.(1911), The mind of primitive man, New York: Macmillan

Beheydt G.(2002), The present tense with future time reference in English and Dutch,

BELL: Belgian essays on language and literature, Pages: 15-30

Boroditksy L., Lai V.T.(2013),The immediate and chronic influence of spatio-temporal metaphors on the mental representations of time in English, Mandarin, and Mandarin-English speakers, frontiers in psychology, 4

Boroditsky L.(2001), Does Language Shape Thought?: Mandarin and English Speakers' Conceptions of Time, Cognitive Psychology, 43, 1-22

Boroditsky L., Webb P.(2003), Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical Gender and Object Concepts, conference proceedings

Boyd-Wilson, B. M., Walkey, F. H., & McClure, J. (2002), Present and correct: We kid ourselves less when we live in the moment, Personality and Individual Differences, 33(5), 691–702

Celle, A. (2004), The French future tense and English will as markers of epistemic modality, Languages in Contrast, 5(2), 181–218

Chen K.(2013), The effect of Language on Economic Behaviour: Evidence form Saving Rates, Health Behaviors and Retirement Assets, American Economic Review, 103(2): 690–731

Chen S.X., Benet-Martínez V., Ng J.C.K.(2013), Does language affect personality perception? A functional approach to testing the Whorfian Hypothesis, Journal of Personality, 12040

Chen, S. X., & Bond, M. H. (2010). Two Languages, Two Personalities? Examining Language Effects on the Expression of Personality in a Bilingual Context, Personality and Social Psychology Bulletin, 36(11), 1514–1528

Ciarrochi, J., Heaven, P. C. L., & Fiona, D. (2007). The impact of hope, self-esteem, and attributional style on adolescents’ school grades and emotional well-being: A longitudinal study

Dahl Ö., Velupillai V.( 2013), The Future Tense, In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) , The World Atlas of Language Structures Online, Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Dahl, Ö. (Ed.). (2000). Tense and Aspect in the Languages of Europe. Walter de Gruyter

Dendale, P. 2001. “Le futur conjectural versus devoir épistémique: différences de valeur et de restrictions d’emploi”, Le français moderne 69(1): 1–20

Ersner-Hershfield, H., Garton, M. T., Ballard, K., Samanez-Larkin, G. R., & Knutson, B. (2009). Don’t stop thinking about tomorrow: Individual differences in future self-continuity account for saving, Judgment and Decision Making, 4(4), 280

Fleischmann, S.(1982), The future in thought and language: diachronic evidence from Romance, Cambridge University Press

Fuchs, M. (2008), Mobile web survey: A preliminary discussion of methodological implications, In Envisioning the future of survey interviews, eds. F. Conrad and M. Schober, 77–94, New York: Wiley
 

Fuhrman, O., McCormick, K., Chen, E., Jiang, H., Shu, D., Mao, S., & Boroditsky, L. (2011). How Linguistic and Cultural Forces Shape Conceptions of Time: English and Mandarin Time in 3D. Cognitive Science, 35(7)

Fuhrman, O., McCormick, K., Chen, E., Jiang, H., Shu, D., Mao, S., & Boroditsky, L. (2011). How Linguistic and Cultural Forces Shape Conceptions of Time: English and Mandarin Time in 3D. Cognitive Science, 35(7)

Funke, F., & Reips, U.-D. (2012). Why Semantic Differentials in Web-Based Research Should Be Made from Visual Analogue Scales and Not from 5-Point Scales. Field Methods, 24(3), 310–327.

Gaesser, B., Sacchetti, D. C., Addis, D. R., & Schacter, D. L. (2011). Characterizing age-related changes in remembering the past and imagining the future, Psychology and Aging, 26(1), 80–84.

Gentner D., Goldin-Meadow S.(2003), Language in Mind: Advances in the Study of Language and Thought, Cambridge, the MIT press, 525 p.

Gollwitzer P.M., Heckhausen H., Steller B.,(1990) Deliberative and Implemental Mind-Sets: Cognitive Tuning,Toward Congruous Thoughts and Information, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 59, No. 6,1119-1127

Grayson, K., & Rust, R. (2001), Interrater reliability, Journal of Consumer Psychology, 10(1), 71–73.

Greenwald, A. G., & Farnham, S. D. (2000), Using the Implicit Association Test to measure self-esteem and self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 1022–1038.

Hershfield, H. E. (2011), Future self-continuity: how conceptions of the future self transform intertemporal choice: Hershfield, Annals of the New York Academy of Sciences, 1235(1), 30–43.

Honing, H., and U.-D. Reips (2008), web-based versus lab-based studies: A response to Kendall, Empirical Musicology Review, 3:73–77.
 

Hunt, E., & Agnoli, F. (1991), The Whorfian hypothesis: A cognitive psychology perspective, Psychological Review, 98(3), 377.

Jacobsen, B., Lee, J. B., Marquering, W., & Zhang, C. Y. (2014), Gender differences in optimism and asset allocation, Journal of Economic Behavior & Organization, 107, 630–651.

January D., Kako E.(2006), Re-evaluating evidence for linguistic relativity: Reply to Boroditsky(2001), Cognition, 104, 417-426

Kirsner, R.S.(1969), The role of ‘zullen’ in the modern standard Dutch, Lingua, 24, 101-154

Klineberg, S. L. (1968). Future time perspective and the preference for delayed reward. Journal of Personality and Social Psychology, 8(3p1), 253.

Lewis R. (2006), When cultures collide:  leading across cultures, Nicholas Brealey Publishing , Boston, 625 pg.

Liberman, N., & Trope, Y. (1998). The role of feasibility and desirability considerations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory. Journal of Personality and Social Psychology, 75,5-18.

Liberman, N., Sagristano, M., & Trope, Y. (2002). The effect of temporal distance on level of construal, Journal of Experimental Social Psychology, 38, 523–535.

Lloyd, P. M., & Fleischmann, S. (1984). The Future in Thought and Language: Diachronic Evidence from Romance. Language, 60(1), 138.

Luna D., Peracchio L. (2001), Moderators of Language Effects in Advertising to Bilinguals: A Psycholinguistic Approach, Journal of Consumer Research, 28, 184-295

Luna D., Ringberg T., Peracchio L. (2008), One Individual, Two Identities: Frame Switching among Biculturals, Journal of Consumer Research, 35, 279-293

Maddieson I. (1984), Patterns of sounds, Cambridge: Cambridge University Press

Mangan, M. A., and U.-D. Reips. 2007. Sleep, sex, and the web: Surveying the difficult-to-reach clinical population suffering from sexsomnia. Behavior Research Methods, 39:233–36.

Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9), 954.

Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). New York: Van Nostrand

McClave, Benson, Knypstra&Sincich(2011), Statistiek, een inleiding voor het hoger onderwijs, Pearson Benelux, 670 p.
 

McGlone M.S., Harding J.L.(1998), Back (or Forward?) to the Future: The Role of Perspective in Temporal Language Comprehension, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol. 24, No. 5, 1211-1223

Miles L.,Tan L.,Noble G.,Lumsden J. and Macrae C.(2011), Can a mind have two timelines? Exploring space–time mapping in Mandarin and English speakers, Psychon.Bull, Rev. 18, 598–604.

Mitchell T.R., Thompson L., Peterson E., Cronc R.(1997), Temporal adjustments in the evaluation of events: the “rosy view”, Journal of Experimental Social Psychology, 33,p. 421-448

Noriega, J., & Blair, E. (2008). Advertising to bilinguals: does the language of advertising influence the nature of thoughts? Journal of Marketing, 72(5), 69–83

Parfit D.(1984), Reasons and persons, Oxford: Clarendon

Pigou A.C., The economics of Welfare, Londen, Macmillan, 1932, p.23

Poplack S., Dion N. (2009), Prescription vs. praxis: The evolution of future temporal reference in French, Language, 85(3), 557–587.

Rafaely V., Mantsur A., Bar-David L. & Meyer J. (2011). Saving for a Rainy Day? Comparative Optimism About Disability in Old Age. Journal of Applied Social Psychology, 41(5), 1059–1082.

Reips U.-D. 2002. Standards for Internet-based experimenting. Experimental Psychology, 49:243–56.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton, University Press.

Rutherford A.(2001), Introducing Anova and Ancova: a GLM approach, London, London sage, 182 p

S.E. Taylor, J.D. Brown(1988),  Illusion and well-being: a social psychological perspective on mental health Psychological Bulletin, 103, pp. 193–210
 

Scheier M.F., Carver C.S & Bridges M.W. (1994), Distinguishing optimism  from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery and self-esteem): A re-evaluation of the Life Orientation Test, Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078

Schmitt Bernd H. ; Zhang Shi (1998), Language structure and categorization: a study of classifiers in consumer cognition, judgment, and choice, Journal of Consumer Research,  Vol.25(2), p.108(15)

Taylor S.E., Gollwitzer P.M., Effects of Mindset on Positive Illusions(1995), Journal of Personality and Social Psychology, Vol.69(2), pp.213-226

Thieroff R.(2000), “On the Areal Distribution of Tense-Aspect Categories in Europe.” In Tense and Aspect in the Languages of Europe, edited by Östen Dahl, Berlin: Mouton de Gruyter, 275 p

Trope Y., Liberman N.(2003), Temporal Construal, Psychological Review, Vol.110(3), pp.403-421

Vallacher R. R., & Wegner D. M. (1987). What do people think they're doing? Action identification and human behavior. Psychological Review, 94, 3-15

Van de Vorst, K. & A. Geerebaert 1964, Beginselen der Griekse spraakkunst. Luik: Dessain

Van Gelder J.-L., Hershfield H. E., & Nordgren L. F. (2013), Vividness of the future self predicts delinquency, Psychological Science, 24(6), 974–980.

Veenstra A., Acheson D. J., Meyer A.S.(2014), Keeping it simple: studying grammatical encoding with lexically reduced item sets, Frontiers in Psychology, vol. 5, 783

Werker, J. F., & Logan, J. S. (1985), Cross-language evidence for three factors in speech perception, Perception and Psychophysics, 37, 35-44

Werker, J. F., & Tees, R. C. (1984), Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life, Infant Behavior and Development, 7, 49-63

Yamada A.-M., Singelis T.(1999), Biculturalism and self-construal, International Journal of Intercultural Relations, 23, 5, 697-709

Zhang H., Guan, L., Qi M., & Yang J. (2013). Self-Esteem Modulates the Time Course of Self-Positivity Bias in Explicit Self-Evaluation, PLoS ONE, 8(12)

 

Download scriptie (1.02 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015