Wordt de Relatie tussen Gendertokenisme en Mentale Gezondheid Gemodereerd door een Feminine/Masculine Organisatiecultuur? Masterproef II

Elien
Moereels

Voelt een man zich goed in zijn vel tussen alleen maar vrouwen?

 

Vrouwen houden graag een koffieklets op het werk, bespreken de laatste modetrends en maken zich samen zorgen over hun kinderen. Allemaal heel gezellig maar voelt een mannelijke collega zich hierdoor uitgesloten? Mannen daarentegen praten graag over sport en halen weleens een grap uit met elkaar. Heeft een vrouwelijke collega daardoor gevoel dat ze niet geaccepteerd wordt?


Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid1 uit 2008 blijkt dat één op vier Belgen een slechte mentale gezondheid heeft. En dit cijfer lijkt te stijgen. Dit is een zorgwekkende trend aangezien een slechte mentale gezondheid zorgt voor heel wat kosten, zowel voor de maatschappij als voor het individu en zijn werkgever. Denk maar aan het verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid, de kost van medicatie, het verlies aan productiviteit en nog zoveel meer. Daarom is het van cruciaal belang om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op onze mentale gezondheid.

Beïnvloedende factoren
Voorgaande onderzoeken hebben verschillende factoren blootgelegd die een invloed hebben op de mentale gezondheid van mensen. Zo zorgen bepaalde hormonen en fluctuaties in deze hormonen voor een verhoogd risico op een slechte mentale gezondheid2. Ook bepaalde persoonlijkheidstrekken3en de manier waarop iemand omgaat met stress en traumatische gebeurtenissen4 zijn factoren die een invloed hebben op het ontwikkelen van een depressie. Verder blijkt dat mensen die leven in armoede5, vaak geconfronteerd worden met racisme of seksueel ongewenste intimiteiten6 vaker te kampen hebben met mentale problemen.

Gender
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen mentaal meer kwetsbaar zijn dan mannen7. Hiervoor worden verschillende verklaringen naar voor gebracht. Vrouwen zouden meer dan mannen te maken krijgen met traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik en partnergeweld8. Deze kunnen een trigger zijn voor het ontwikkelen van een depressie. Verder hebben vrouwen een grotere genetische kwetsbaarheid en zorgen hunhormoonniveaus en de fluctuaties hierin voor een verhoogd risico op een slechte mentale gezondheid9.
 

Werkomstandigheden
Ook in de werksituatie zijn er verschillende factoren te vinden die een invloed kunnen hebben op onze mentale gezondheid. Zo blijken mensen die een hoge werkdruk ervaren vaker last te hebben van een depressie of burn-out10. Mensen die zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk organiseren en zelf beslissingen kunnen maken over verschillende aspecten vanhun job hebben een betere mentale gezondheid dan mensen die de kans hier niet toe krijgen11. Verder is ook de mate van steun die men krijgt op het werk een belangrijke factor. Deze steun kan van zowel van collega’s als leidinggevenden komen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die veel steun ervaren minder kans hebben op het krijgen van een depressie of een burn-out12.

Minderheidspositie
Hoewel er reeds veel onderzoek werd gedaan naar factoren die invloed hebben op de mentale gezondheid van de mens, zijn er nog heel wat potentiële factoren die verdere aandacht verdienen. In deze masterproef werd voornamelijk gefocust op factoren die gerelateerd zijn aan de werkcontext, namelijk de samenstelling van het werkteam en de organisatiecultuur.
Vandaag de dag bestaan er nog steeds veel beroepen waarin vrouwen of mannen ondervertegenwoordigd zijn. Denk maar aan het beperkt aantal vrouwelijk professoren die werken voor één van de Vlaamse universiteiten,het aantal vrouwen die werkzaam zijn in de bouw of het aantal mannelijke kleuterleiders in Vlaanderen. In deze masterproef werd de vraag gesteld of mensen die werken in en team dat voornamelijk bestaat uit mensen van het andere geslacht, zich slechter in hun vel voelen dan mensen die behoren tot een team dat voornamelijk bestaat uit mensen van hun eigen geslacht. Om dit te onderzoeken werden 3659 doctoraatsstudenten bevraagd over verschillende aspecten van hun werksituatie en hun mentale gezondheid. Uit deze bevraging blijkt dat zowel mannen als vrouwen die werken in een team, dat voornamelijk bestaat uit mensen van het andere geslacht, geen slechtere mentale gezondheid hebben dan mensen die werkzaam waren in een team dat voornamelijk bestaat uit mensen van hun eigen geslacht. Mannen die voornamelijk moeten samenwerken met vrouwelijk collega’s hebben geen slechtere mentale gezondheid dan mannen die voornamelijk moeten samenwerken met mannelijke collega’s. Hetzelfde werd gevonden voor vrouwen. Vrouwen die voornamelijk samenwerken met mannelijke collega’s hebben geen slechtere mentale gezondheid dan vrouwen die enkel vrouwelijke collega’s hebben.

Organisatiecultuur
Naast de teamsamenstelling werd ook gekeken naar de cultuur binnen de organisatie. Hieruit blijkt dat mensen die werkzaam zijn in een organisatie waar competitiviteit belangrijk is en waar men weinig overleg pleegtalvorens men beslissingen neemt, een slechtere mentale gezondheid rapporteren dan mensen die werkzaam zijn in een organisatie waar samenwerking en gezamenlijk besluitvorming belangrijk zijn. Het is dus van essentieel belang dat de werkgever samenwerking en gezamenlijk besluitvorming zoveel mogelijk stimuleren onder hun werknemers om ervoor te zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen.

 

Kortom mannen voelen zich goed in hun vel tussen de vrouwen en andersom geldt hetzelfde. Verder blijkt uit deze masterproef dat werkgevers verschillende maatregelen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat al hun medewerkers zich goed in hun vel voelen. Zo kunnen ze alert zijn voor de werkdruk en deze aanpassen indien zij ondervinden dat deze te zwaar is. Ook kunnen ze hun werknemers aanmoedigen om samen te werken en gezamenlijk beslissingen te nemen. De werkgever heeft dus ook een belangrijke rol in de mentale gezondheid van zijn werknemers.

 

1Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2008). Gezondheidsenquête België, 2008: Rapport I - Gezondheidstoestand. Geraadpleegd via https://his.wiv-isp.be/nl
/Gedeelde%20%20documenten/WB_NL_2008.pdf

 

2Swaab, D. F., Boa, A. M., &Lucassen, P. J. (2005). The stress system in the human brain in depression and neurodegeneration. Ageing Research Reviews, 4(2), 141-194. doi:10.1016/j.arr.2005.03.003

 

3Van den Heuvel, N., Smits, C. H. M., Deeg, D. J. H., & Beekman, A. T. (1996). Personality: A moderator of the relation between cognitive functioning and depression in adults aged 55-85,  Journal of Affective Disorders, 41(3), 229-240. doi:10.1016/S0165-0327(96)00088-2

 

4World Health Organization. (2001). Mental health: New understanding, new hope. Geraadpleegd via http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1

 

5 World Health Organization. (2001). Mental health: New understanding, new hope. Geraadpleegd via http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1

 

6Pieterse, A. L., & Carter, R. T. (2007). An examination of therelationshipbetweengeneral life stress, racism-related stress, andpsychological health among black men. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 101-109. doi:10.1037/0022-0167.54.1.101

 

7Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2008). Gezondheidsenquête België, 2008: Rapport I - Gezondheidstoestand. Geraadpleegd via https://his.wiv-isp.be/nl
/Gedeelde%20%20documenten/WB_NL_2008.pdf

 

8Nolen-Hoeksema, S. (2001). Gender differences in depression. CurrentDirections in PsychologicalScience, 10(5), 173-176. doi:10.1111/1467-8721.00142

 

9Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sexdifferences in unipolardepression: Evidenceandtheory. Psychological Bulletin, 101(2), 259-282. doi:10.1037/0033-2909.101.2.259

 

10Sanne, B., Mykletun, A., Dahl, A. A., Moen, B. E., & Tell, G. S. (2005). Testingthe job demand-control-support model withanxietyanddepression as outcomes: The Hordaland Health Study. OccupationalMedicine-Oxford, 55(6), 463-473. doi:10
.1093/occmed/kqi071

 

11De Lange, A. H., Taris, T. W., Kompier, M. A. J., Houtman, I. L. D., & Bongers, P. M. (2004). The relationshipbetweenworkcharacteristicsandmental health: examiningnormal; reversedandreciprocalrelationships in a 4-wave study. Workand Stress, 18(2), 149-166. doi:10.1080/02678370412331270860

 

12Marchand, A., Demers, A., &Durand, P. (2006). Socialstructures, agent personalityandworkers’ mental health: A longitudinal analysis of thespecificrole of occupationand of workplaceconstraints-resources on psychologicaldistress in the Canadian workforce. Human Relations, 59(7), 875-901. doi: 10.1177/0018726706067595

Bibliografie

 

Referenties

Abrahamson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. (1978). Learned Helplessness in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49-74. doi:10.1037//0021-843X.87.1.49

Ahsan, N., Abdullah, Z., Fie, D. Y. G., &Alam, S. S. (2009). A study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia: Empirical study. European Journal of Social Sciences, 8(1), 121-131. Geraadpleegd via http://ejournal
.narotama.ac.id/files/A%20Study%20of%20Job%20Stress%20on%20Job
%20Satisfaction%20among%20University.pdf

Alexander, V. D., & Thoits, P. A. (1985). Token achievement: An examination of proportional representation and performance outcomes. Social Forces, 64(2), 332-340. doi:10.2307/2578644

Alloy, L. B., Abrahamson, L. Y., Hogan, M. E., Whitehouse, W. G., Rose, D. T., Robinson, M. S., Kim, R. S., & Lapkin, J. B. (2000). The temple-Wisconsin cognitive vulnerability to depression project: Lifetime history of axis I psychopathology in individuals at high and low cognitive risk for depression. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 403-418. doi:10.1037//0021-843X.109
.3.403

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesley.

Andrea, H., Bültmann, U., Amelsvoort, L. G. P. M. van, & Kant, Y. (2009). The incidence of anxiety and depression among employees: The role of psychosocial work characteristics. Depression and Anxiety, 26(11), 1040-1048. doi:10.1002/da
.20516

Andrea, H., Bültmann, U., Beurskens, A. J. H. M., Swaen, G. M. H., van Schayck, C. P., & Kant, I. J. (2004). Anxiety and depression in the working population using the HAD Scale: Psychometrics, prevalence and relationships with psychosocial work characteristics. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(8), 637-646. doi:10.1007/s00127-004-0797-6

Apouey, B. H. (2013) Health policies and the relationships between socioeconomic status, access to health care, and health. Israel Journal of Health Policy Research, 2. doi:10.1186/2045-4015-2-50

Banks, M. H., Clegg, C.W., Jackson, P. R., Kemp, N. J., Stafford, E. M., & Wall, T. D. (1980). The use of the general health questionnaire as an indicator of mental-health in occupational studies. Journal of Occupational Psychology, 53(3), 187-194. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product
=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=19&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

Barnett, P. A., & Gotblib, I. H. (1988). Psychosocial functioning and depression. Distinguishing among antecedents, concomitants and consequences. Psychological Bulletin, 104(1), 97-126. doi:10.1037/0033-2909.104.1.97

Beehr, T. A., Glaser, K. M., Canali, K. G., & Wallwey, D. A. (2001). Back to basics: Re-examination of demand-control theory of occupational stress. Work and Stress, 15(2), 115-130. doi:10.1080/02678370110067002

Belle, D., & Doucet, J. (2003). Poverty, inequality, and discrimination as sources of depression among US women. Psychology of Women Quarterly, 27(2), 101-113. doi:10.1111/1471-6402.00090

Bettencourt, B. A., Brewer, M. B., Croak, M. R., & Miller, N. (1992). Cooperation and reduction of intergroup bias: The role of reward structure and social orientation. Journal of Experimental Social Pyschology, 28(4), 301-319. doi:10.1016/0022-1031(92)90048-O

Bjelland, I., Lie, S. A., Dahl, A. A., Mykletun, A., Stordal, E., & Kraemer, H. C. (2009). A dimensional versus a categorical approach to diagnosis: Anxiety and depression in the HUNT 2 study. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 18(2), 128-137. doi:10.1002/mpr.284

Bracke, P. (1996). Sex differences in the course of depression: evidence from a longitudinal study of a representative sample of the Belgian population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 33(9), 420-429. doi:10.1007
/s001270050075

Brewer, M. B. (1997). The social psychology of intergroup relations: Can research inform practice? Journal of Social Issues, 53(1), 197-211. doi:10.1111/0022-4537
.14199714

Bryngelson, A., Hertzman, J. B., & Fritzell, J. (2011). The relationship between gender segregation in the workplace and long-term sickness absence in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 39(6), 618-626. doi:10.1177
/1403494811414242

Bültmann, U., Kant, I. J., Schroër, C. A. P., & Kasl, S. V. (2002). The relationship between psychosocial work characteristics and fatigue and psychological distress. International Archives of Occupational and Environmental Health, 75(4), 259-266. doi:10.1007/s00420-001-0294-0

Campbell, A., Walker, J., & Farrell, G. (2003). Confirmatory factor analysis of the GHQ-12: can I see that again? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 37, 475-483. Geraadpleegd via: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1440-1614.2003.01208.x/epdf

Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T. E., Taylor, A., Craig, I. W., Harrington, H., McClay, J., Mill, J., Martin, J., Braithwaite, A., & Poulton, R. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301(5631), 386-389. doi:10.1126/science.1083968

Catwright, S., & Gale, A. (1995). Project management: Different gender, different culture? Leadership & Organization Development Journal, 16(4), 12-16. doi:10
.1108/01437739510089058

Chamberlain, L. J., Crowley, M., Tope, D., & Hodson, R. (2008). Sexual harassment in organizational context. Work and Occupations, 35(3), 262-295. doi:10.1177
/0730888408322008

Chan, D. (1998). Functional relations among constructs in the same content domain at different levels of analysis: A typology of composition models. Journal of Applied Psychology, 53(2), 234-246. doi:10.1037/0021-9010.83.2.234

Chan, K. B., Lai, G., Ko, Y. C., & Boey, K. W. (2000). Work stress among six professional groups: The Singapore experience. Social Science & Medicine, 50(10), 1415-1432. doi:10.1016/S0277-9536(99)00397-4

Cheung, Y. B. (2002). A confirmatory factor analysis of the 12-item General Health Questionnaire among older people. International Journal of Geriatric Psychiatry, 17(8), 739-744. doi:10.1002/gps.693

Cifuentes, M., Boyer, J., Gore, R., d’Errico, A., Scollin, P., Tessier, J., Lerner, D., Kriebel, D., Punnett, L., & Slatin, C., (2008). Job strain predicts survey response in healthcare industry workers.American Journal of Industrial Medicine, 51(4), 281-289. doi:10.1002/ajim.20561

Cockshaw, W. D., Shochet, I. M., & Obst, P. L. (2013). General belongingness, workplace belongingness, and depressive symptoms. Journal of Community & Applied Social Psychology, 23(3), 240-251. doi:10.1002/casp.2121

De Jonge, J., Dormann, C., Janssen, P. P. M., Dollard, M. F., Landeweerd, J. A., & Nijhuis, J. N. (2001). Testing reciprocal relationships between job characteristics and psychological well-being: A cross-lagged structural equation model. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(1), 29-46. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode
=GeneralSearch&qid=92&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

 

De Lange, A. H., Taris, T. W., Kompier, M. A. J., Houtman, I. L. D., & Bongers, P. M. (2004). The relationship between work characteristics and mental health: examining normal; reversed and reciprocal relationships in a 4-wave study. Work and Stress, 18(2), 149-166. doi:10.1080/02678370412331270860

Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender. Womens Studies International Forum, 16(1), 1-9. doi:10.1016/0277-5395(93)90076-L

Denollet, J., & De Vries, J. (2006). Positive and negative affect within the realm of depression, stress and fatigue: The two-factor distress model of the Global Mood Scale (GMS).Journal of Affective Disorders, 91(2-3), 171-180. doi:10.1016/j.jad
.2005.12.044

Doi, Y., & Minowa, M. (2003). Factor structure of the 12-item General Health Questionnaire in the Japanese general adult population. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 57(4), 379-383. doi:10.1046/j.1440-1819.2003.01135.x

Fairhust, G. T., & Snavely, B. K. (1983). A test of the social isolation of male tokens. Academy of Management Journal, 26(2), 353-361. doi:10.2307/255983

Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522-527. doi:10.1037/h0076760

Fisher, R. J., & Katz, J. E. (2000). Social Desirability Bias and the Validity of Self-Reported Values.Psychology & Marketing, 17(2), 105-120. doi:10.1002
/(SICI)1520-6793(200002)17:2<105::AID-MAR3>3.0.CO;2-9

Floge, L.,& Merrill, D. M. (1986). Tokenism reconsidered: Male nurses and female physicians in a hospital setting. Social Forces, 64(4), 925-947. doi:10.2307
/2578787

French, D. J., & Tait, R. J. (2004). Measurement invariance in the General Health Questionnaire-12 in young Australian adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 13(1), 1-7. doi:10.1007/s00787-004-0345-7

Gaertner, S. L., Dovidio, J. F., & Bachman, B. A. (1996). Revisiting the contact hypothesis: The induction of a common ingroup identity. Journal of Intercultural Relations, 20 (3), 271-290. doi: 10.1016/0147-1767(96)00019-3

Gaertner, S. L., Dovidio, J. F., Mann, J. A., Murrell, A. J., & Pomare, M. (1990). How does cooperation reduce intergroup bias. Journal of Personality and social psychology, 59(4), 692-704. doi: 10.1037//0022-3514.59.4.692

Godin, I., & Kittel, F. (2004). Differential economic stability and psychosocial stress at work: associations with psychosomatic complaints and absenteeism. Social Science & Medicine, 58(8), 1543-1553. doi:10.1016/S0277-9536(03)00345-9

Goethals, M. (2013, 5 april). Universiteit moet genderplan voorleggen aan minister. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be

Goldberg, D. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire: A technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric illness. London, New York: Oxford University Press.

Goldberg, D. (1996). A dimensional model for common mental disorders. British Journal of Psychiatry, 168, 44-49. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge
.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

Griffin J. M., Greiner, B. A., Stansfeld, S. A., & Marmot, M. (2007). The effect of self-reported and observed job conditions on depression and anxiety symptoms: A comparison of theoretical models. Journal of Occupational Health Psychology, 12(4), 334-349. doi:10.1037/1076-8998.12.4.334

Gustafson, J. L. (2008). Tokenism in policing: An empirical test of Kanter’s hypothesis. Journal of Criminal Justice, 36(1), 1-10. doi:10.1016/j.jcrimjus.2007.12.001

Hardy, G. E., Woods, D., & Wall, T. D. (2003). The impact of psychological stress on absence from work. Journal of Applied Psychology, 88(2), 306-314. doi:10.1037
/0021-9010.88.2.306

Heikes, E. J. (1999). When men are the minority: The case of men in nursing. The Sociological Quarterly, 32(3), 389-401. doi:10.1111/j.1533-8525.1991.tb00165
.x

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill.

Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative Science Quarterly, 35(2), 286-316. doi:10.2307/2393392

Jackson, C. (2007). The General Health Questionnaire. Occupational Medicine-Oxford, 57(1), 79-79. doi:10/1092/occmed/kql169

Jackson, P. B., Thoits, P. A., & Taylor, H. F. (1995). Composition of the workplace and psychological well-being: The effects of tokenism on American’s black elite. Social Forces, 74(2), 543-557. doi:10.2307/2580491

Johnson, J. V., & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: A cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population. American Journal of Public Health, 78(10), 1336-1342. doi:10.2105 /AJPH.78.10.1336

Johnson, R. A., & Schulman, G.I. (1989). Gender-role composition and role entrapment in decision-making groups. Gender & Society, 3(3), 355-372. doi:10.1177
/089124389003003005

Kalliath, T. J., O’Driscoll, M. P., & Brough, P. (2004). A confirmatory factor analysis of the General Health Questionnaire-12. Stress and Health, 20(1), 11-20. doi:10.1002/smi.993

Kanter, R. M. (1977). Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women. American Journal of Sociology, 82(5), 965–990. doi:10.1086/226425

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308. doi:10
.2307/2392498

Karasek, R., Kawakami, N., Brisson, C., Houtman, I. L. D., Bongers, P. M., & Amick, B. (1998). The job content questionnaire (JCQ): an instrument for intentionally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 322-355. doi: 10.1037/1076-8998.3.4.322

Kawachi, I. & Berkman, L. F. (2001). Social ties and mental health. Journal of Urban Health, 78(3), 458-467. doi:10.1093/jurban/78.3.458

Kilic, C., Rezaki, M., Rezaki, B., Kaplan, I., Ozgen, G. Sagduy, A., & Oztürk, M. O. (1997). General Health Questionnaire (GHQ12 & GHQ28): psychometric properties and factor structure of the scales in a Turkish primacy care sample. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32(6), 327-331. Geraadpleegd via: http://search.proquest.com/docview/859369632/fulltextPDF/8059B070559
A4149PQ/1?accountid=11077

Kimberlin, C. L., & Winterstein, A. G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research.American Journal of Health-system Pharmacy, 65(23), 2276-2284. doi:10.2146/ajhp070364

Koeter, M. W. J., & Ormel, J. (1991). General Health Questionnaire, Nederlandse bewerking: Handleiding. Lisse: Swets, Test Services.

Kraemer, H. C., Noda, A., & O’Hara, R. (2004). Categorical versus dimensional approaches to diagnosis: Methodological challenges. Journal of Psychiatric Research, 38(1), 17-25. doi:10.1016/S0022-3956(03)00097-9

Krimmel, J. T., & Gormley, P. E. (2003). Tokenism and job satisfaction for policewomen. American Journal of Criminal Justice, 28(1), 73-88. doi:10.1007/BF02885753

Laughlin, G. A., & Barrett-Conner, E. (2000). Sexual dimorphism in the influence of advanced aging on adrenal hormone levels: The Rancho Bernardo Study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 85(10), 3561-3568. doi:10.1210/jc.85
.10.3561

Levecque, K. (2006). Exclusion in kind and in mind: een sociologisch onderzoek naar het verband tussen armoede en depressie vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief (doctoraat). Universiteit Antwerpen, België.

Levecque, K., Lodewyckx, I., & Bracke, P. (2009). Psychological distress, depression and generalized anxiety in Turkish and Moroccan immigrants in Belgium. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44(3), 188-197. doi:10.1007/s00127-008-0431-0

Levecque, K., Roose, H., Vanroelen, C., & Van Rossem, R. (2014). Affective team climate: A multi-level analysis of psychosocial working conditions and psychological distress in team workers. Acta Sociologica, 57(2), 153-166. doi:10.1177/0001699313498262

Lindström, M. (2005). Psychosocial work conditions, unemployment and self-reported psychological health: A population-based study. Occupational Medicine-Oxford, 55(7), 568-571. doi:10.1093/occmed/kqi122

Lipponen, J., & Leskinen, J. (2006). Conditions of contact, common in-group identity, and in-group bias toward contigent workers. The Journal of Social Psychologie, 146(6), 671-684. doi:10.3200/SOCP.146.6.671-684

Lyness, K. S., & Thompson, D. E. (2000). Climbing the corporate ladder: Do female and male executives follow the same route? Journal of Applied Psychology, 85(1), 86-101. doi:10.1037/0021-9010.85.1.86

Maras, P., & Brown, R. (2000). Effects of different forms of school contact on children’s attitudes toward disabled and non-disabled peers. British Journal of Educational Psychology, 70(3), 337-351. doi:10.1348/000709900158164

Marchand, A., Demers, A., & Durand, P. (2005). Does work really cause distress? The contribution of occupational structure and work organization to the experience of psychological distress.Social Science & Medicine, 61(1), 1-14. doi:10.1016/j
.socscimed.2004.11.037

Marchand, A., Demers, A., & Durand, P. (2006). Social structures, agent personality and workers’ mental health: A longitudinal analysis of the specific role of occupation and of workplace constraints-resources on psychological distress in the Canadian workforce. Human Relations, 59(7), 875-901. doi: 10.1177/0018726706067595

Marchand, A, Durand, P., Haines, V., & Harvey, S. (2015). The multilevel determinants of workers’ mental health: results from the SALVEO study.Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(3), 445-459. doi:10.1007/s00127-014-0932-y

Marcus-Newhall, A., Miller, N., Holtz., R., & Brewer, M. B. (1993).Cross cutting category membership with role assignment: A means of reducing intergroup bias. British Journal of Social Psychology, 32, 124-146. doi:10.1111/j.2044-8309.1993
.tb00991.x

Mastekaase, A. (2004). Sickness absence in female- and male-dominated occupations and workplaces.Social Science and Medicine, 60(10), 2261-2272. doi:10.1016/j
.socscimed.2004.10.003

Mausner-Dorsch, H., & Eaton, W. W. (2000). Psychosocial work environment and depression: Epidemiologic Assessment of the demand-control model. American Journal of Public Health, 91(5), 828-828. doi:10.2105/AJPH.90.11.1765

Melchior, M., Caspl, A., Milne, B. J., Danese, A., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2007). Work stress precipitates depression and anxiety in young, working women and men. Psychological Medicine, 37(8), 1119-1129. doi:10.1017
/S0033291707000414

Möller-Leimkühler, A. M. (2002). Barriers to help-seeking by men: A review of sociocultural and clinical literature with particular reference to depression. Journal of Affective Disorders, 71(1-3), 1-9. doi:10.1016/S0165-0327(01)00379
-2

Muntaner, C., Eaton, W. W., Miech, R., & O’Campo, P. (2004). Socioeconomic position and major mental disorders. Epidemiologic Reviews, 26, 53-62. doi:10.1093
/epirev/mxh001

Murphy, G. C., & Athanasou, J. A. (1999). The effect of unemployment on mental health. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(1), 83-99. doi:10
.1348/096317999166518

Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: Evidence and theory. Psychological Bulletin, 101(2), 259-282. doi:10.1037/0033-2909.101.2.259

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582. doi:10
.1037/0021-843X.100.4.569

Nolen-Hoeksema, S. (2001). Gender differences in depression. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 173-176. doi:10.1111/1467-8721.00142

Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., & Grayson, C. (1999). Explaining the gender difference in depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 1061-1072. doi:10.1037/0022-3514.77.5.1061

O’Brien, G. E., & Feather, N. T. (1990). The relative effects of unemployment and quality of employment on the affect, work values and personal control of adolescents. Journal of Occupational Psychology, 63(2), 151-165. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode
=GeneralSearch&qid=72&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

Orzechowska, A., Zajaczkowska, M., Talarowska, M., & Gatecki, P. (2013). Depression and ways of coping with stress: A preliminary study. Medical Science Monitor, 19, 1050-1056. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com/full_record
.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=30&SID=P1SML8oy1YnJzKuwmOG&page=1&doc=1

Peen, J., Dekker, J., Schoevers, R. A., Have, M. ten, Graaf, R. de, &Beekman, A. T. (2007). Is the prevalence of psychiatric disorders associated with urbanization? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 42(12), 984-989. doi:10.1007
/s00127-007-0256-2

Pelfrene, E., Vlerick, P., Kittel, F., Mak, R. P., Kornitzer, M., & De Backer, G. (2002). Psychosocial work environment and psychological well-being: assessment of the buffering effects in the job demand-control(-support) model in BELSTRESS. Stress and Health, 18(1), 43-56. doi:10.1002/smi.920

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (1984). Causal explanations as a risk factor for depression: Theory and evidence. Psychological Review, 91(3), 347-374. doi:10
.1037/0033-295X.91.3.347

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psycholog, 90(5), 751-783. doi: 10.1037/0022
-3514.90.5.751

Piccinelli, M., & Wilkinson, G. (2000). Gender differences in depression: Critical review. British Journal of Psychiatry, 177, 486-492. doi:10.1192/bjp.177.6.486

Pieterse, A. L., & Carter, R. T. (2007). An examination of the relationship between general life stress, racism-related stress, and psychological health among black men. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 101-109. doi:10.1037/0022-0167.54.1.101

Plaisier, I., de Bruijn, J. G. M., de Graaf, R., ten Have, M., Beekman, A. T. F., & Penninx, B. W. J. H. (2007). The contribution of working conditions and social support to the onset of depressive and anxiety disorders among male and female employees. Social Science & Medicine, 64(2), 401-410. doi:10.1016/j.socscimed.2006.09
.008

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Jeong-Yeon, L., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. doi:10.1037/0021-9101.88.5.879

Podsakoff, P. M., & Organ, D.W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects.Journal of Management, 12(4), 531-544. doi:10.1177
/014920638601200408

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. (2012). Jaarverslag 2012 - 4e Deel - Thematische uiteenzettingen - Evoluties en oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Geraadpleegd via http://www.riziv.be/presentation/nl/
publications/annual-report/2012/pdf/ar2012p4.pdf

Romppel, M., Brachler, E., Roth, M., & Glaesmer, H. (2013). What is the General Health Questionnaire-12 assessing? Dimensionality and psychometric properties of the General Health Questionnaire-12 in a large scale German population sample. Comprehensive Psychiatry, 54(4), 406-413. doi:10.1016/j.comppsych.2012.10
.010

Roth, L. M. (2004). The social psychology of tokenism: Status and homophily processes on Wall Street. Sociological Perspectives, 47(2), 189-214. doi:10.1525/sop.2004
.47.2.189

Rugulies, R., Bültmann, U., Aust, B., &Burr, H. (2006). Psychosocial work environment and incidence of severe depressive symptoms: Prospective findings from a 5-year follow-up of the Danish work environment cohort study. American Journal of Epidemiology, 163(10), 877-887. doi:10.1093/aje/kwj119

Ryan, M. R., King, E. B., Gulick, L. M. V., Peddie, C., & Hargraves, R. (2012). Exploring the Asymmetrical Effects of Gender Tokenism on Supervisor–Subordinate Relationships.Journal of Applied Social Psychology, 42(1), E56-E102. doi:10
.1111/j.1559-1816.2012.01025.x

Sackett, P. R., DuBois, C. I. Z., & Noe, A. W. (1991). Tokenism in performance evaluation: The effects of work group representation on male-female and white-black differences in performance ratings. Journal of Applied Psychology, 76(2), 263-267. doi: 10.1037/0021-9010.76.2.263

Sanderson, K., Andrews, G. (2006). Common mental disorders in the workforce: Recent findings from descriptive and social epidemiology. Canadian Journal of Psychiatry, 51(2), 63-75.

Sanne, B., Mykletun, A., Dahl, A. A., Moen, B. E., & Tell, G. S. (2005). Testing the job demand-control-support model with anxiety and depression as outcomes: The Hordaland Health Study. Occupational Medicine-Oxford, 55(6), 463-473. doi:10
.1093/occmed/kqi071

Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2), 109-119. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA
&search_mode=GeneralSearch&qid=125&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=9&doc=84

Schmitz, N., Kruse, J., & Tress, W. (2001). Improving screening for mental disorders in the primary care setting by combining the GHQ-12 and SCL-90 subscales. Comprehensive Psychiatry, 42(2), 166-173. doi:10.1053/comp.2001.19751

Shankman, S. A., & Klein, D. N. (2002). Dimensional diagnosis of depression: Adding the dimension of course to severity, and comparison to the DSM. Comprehensive Psychiatry, 43(6), 420-426. doi:10.1053/comp.2002.35902

Shevlin, M., & Adamson, G. (2005). Alternative factor models and factorial invariance of the GHQ-12: A large sample analysis using confirmatory factor analysis. Psychological Assessment, 17(2), 231-236. doi:10.1037/1040-3590.17.2.231

Smith, A. K., Ayanian, J. Z., Covinsky, K. E., Landon, B. E., McCarthy, E. P., Wee, C. C., & Steinman, M. A. (2011). Conducting high-value secondary dataset analysis: An introductory guide and resources.Journal of General Internal Medicine, 26(8), 920-929. doi:10.1007/s11606-010-1621-5

Stainback, K., Ratliff, T. N., & Roscigno, V. J. (2011). The context of workplace sex discrimination: Sex composition, workplace culture and relative power. Social Forces, 89(4), 1165-1188. Geraadpleegd via http://apps.webofknowledge.com
/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

Stansfeld, S., Feeney, A., Head, J., Canner, R., North, F., & Marmot, M. (1995). Sickness absence for psychiatric illness: The Whitehall II study. Social Science & Medicine, 20(2), 189-197. doi:10.1016/0277-9536(94)E0064-Y

Stichman, A. J., Hassel, K. D., & Archbold, C. A. (2010). Strength in numbers? A test of Kanter’s theory of tokenism. Journal of Criminal Justice, 38(4), 633-639. doi:10.1016/j.jcrimjus.2010.04.036

Svedberg, P., Bildt, C., Lindelöw, M., & Alexanderson, K. (2009). Self-reported Health among employees in relation to sex segregation at work sites. Journal of Occupational Health, 51(3), 223-231. Geraadplaagd via http://apps
.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=81&SID=Y1HYniHrgHvpeoYtJXh&page=1&doc=1

Swaab, D. F., Boa, A. M., & Lucassen, P. J. (2005). The stress system in the human brain in depression and neurodegeneration. Ageing Research Reviews, 4(2), 141-194. doi:10.1016/j.arr.2005.03.003

Taylor, C. J. (2010). Occupational sex composition and the gendered availability of workplace support. Gender & Society, 4(2), 189-212. doi:10.1177
/0891243209359912

Torvic, F. A., Rognmo, K., & Tambs, K. (2012). Alcohol use and mental distress as predictors of non-response in a general population health survey: The HUNT study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(5), 805-816. doi:10
.1007/s00127-011-0387-3

Toyabe S., Shioiri, T., Kobayashi, K., Kuwabara, H., Koizumi, M., Endo, T., Ito, M., Honma, H., Fukushima, N., Someya, T., & ZAkazawa, K. (2007). Factor structure of the General Questionnaire (GHQ-12) in subjects who had suffered from the 2004 Niigata-Chuetsu Earthquake in Japan: a community-based study. BMC Public Health, 7, 175. doi:10.1186/1471-2458-7-175

Tsai, J.-S., & Chi, C. S. F. (2009). Influences of Chinese cultural orientations and conflict management styles on construction dispute resolving strategies. Journal of Construction Engineering and Management, 135(10), 955-964. doi:10.1061
/(ASE)0733-9364(2009)135:10(955)

Van de Velde, S., Bracke, P., & Levecque, K. (2010). Gender differences in depression in 23 European countries. Cross-national variation in the gender gap in depression. Social Science & Medicine, 71(2), 305-313. doi:10.1016/j.socscimed
.2010.03.035

Van den Heuvel, N., Smits, C. H. M., Deeg, D. J. H., & Beekman, A. T. (1996). Personality: A moderator of the relation between cognitive functioning and depression in adults aged 55-85? Journal of Affective Disorders, 41(3), 229-240. doi:10.1016/S0165-0327(96)00088-2

Van Veldhoven, M. (1996). Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Vanheule, S., & Bogearts, S. (2005). Short communication: The factorial structure of the GHQ-12. Stress and Health, 21(4), 217-222. doi:10.1002/smi.1058

Vanroelen, C., Levecque, K., & Louckx, F. (2008). Psychosocial working conditions and self-reported health in a representative sample of wage-earners: A test of the different hypotheses of the demand-control-support-model. International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(3), 329-342. doi:10
.1007/s00420-008-0340-2

Verheyen, R. B. (2012). Kritische beschouwingen over het beleid van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Geraadpleegd via: https://www.google.be/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fextra%2Fpdf%2Fverheyen.pdf&ei=VxBOVdaoJ8mpsAHD0YHQDA…

Vlaamse Interuniversitaire Raad (2013). VLIR actieplan gender. Vrouwen in de academische loopbaan en het universitair beleid. Geraadpleegd via: http://www.vub.ac.be/sites/vub/files/nieuws/users/lwouters/HighLevelTF_…

Vlaamse Interuniversitaire Raad (2015).Gelijke kansen en diversiteit 2011-2013. Een evaluatie van het gelijkekansen-en diversiteitsbeleid aan de Vlaamse universiteiten.Geraadpleegd via:www.kuleuven.be/diversiteit/.../VLIR_gelijke
%20kansen_2015_web.pdf

Watson, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: the disposition to experience aversive emotional states.Psychological Bulletin, 96(3), 465-490. doi:10.1037
/0033-2909.96.3.465

Weiss, E. L., Longhurst, J. G., & Mazure, C. M. (1999). Childhood sexual abuse as a risk factor for depression in women: Psychosocial and neurobiological correlates. The American Journal of Psychiatry, 156(6), 816-828. Geraadpleegd via
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode
=GeneralSearch&qid=10&SID=W16Ckrdsc2jMLe5Ds5I&page=1&doc=1

Werneke, U., Goldberg, D. P., Yalcin, I., & Ustün, B. T. (2000). The stability of the factor structure of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine, 30(4), 823-829. doi:10.1017/S0033291799002287

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2008). Gezondheidsenquête België, 2008: Rapport I - Gezondheidstoestand. Geraadpleegd via https://his.wiv-isp.be/nl
/Gedeelde%20%20documenten/WB_NL_2008.pdf

Wilder, D. A. Reduction of intergroup discrimination through individuation of the outgroup. Journal of Personality and Social Psychology, 36(2), 1361-1374. doi:10.1037//0022-3514.36.12.1361

Willness, C. R., Steel, P., & Lee, K. (2007). A meta-analysis of the antecedents and consequences of workplace sexual harassment. Personnel Psychology, 60(1), 127
-162. doi:10.1111/j.1744-6570.2007.00067.X

World Health Organization. (2001). Mental health: New understanding, new hope. Geraadpleegd via http://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1

World Health Organization. (2002). Mental health global action plan. Geraadpleegd via http://www.who.int/mental_health/media/en/265.pdf

Wright, T. A. & Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 84-94. doi:10.1037/1076-8998.5.1.84

Yoder, J. D. (1991). Rethinking Tokenism: Looking beyond numbers. Gender and Society, 5(2), 178-192. doi:10.1177/089124391005002003

Yoder, J. D. (1994). Looking beyond numbers: The effects of gender status, job prestige, and occupational gender-typing on tokenism processes. Social Psychology Quarterly, 57(2), 150-159. doi:10.2307/2786708

Zimmer, L. (1988). Tokenism and women in the workplace: The limits of gender-neutral theory. Social Problems, 35(1), 64-77. doi:10.1525/sp.1988.35.1.03a00050

Download scriptie (884.35 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015