Hoe geel mag een pasgeboren baby worden?

Katrien
Eeckhout
  • Dr. Anali
    Conesa Botella
  • Dr. Henri
    Blom

Hoe geel mag een pasgeboren baby worden?

Misschien ken jij een kindje dat geboren is met geelzucht of misschien was je er zelf één? Wist je dat geelzucht bij pasgeborenen nog steeds een belangrijk probleem is - zeker bij te vroeg geboren baby’s - en dat er tot op heden geen eenduidige richtlijnen bestaan voor de behandeling ervan? Bij geelzucht is de bloedconcentratie van een geel pigment, ‘totaal bilirubine’ genaamd, verhoogd. Soms is het totaal bilirubine in het bloed slechts licht verhoogd of normaal bij kinderen die toch symptomen vertonen die men zou verwachten bij sterk verhoogd totaal bilirubine (zie hieronder ‘gevaar van vrij bilirubine’). Dit heeft geleid tot gefronste wenkbrauwen en verder onderzoek. Hierbij bleek er een tweede vorm van bilirubine in het bloed te bestaan genaamd ‘’vrij bilirubine”.

Gevaar van vrij bilirubine

Het gevaar van geelzucht is dat een deel van het vrij bilirubine tot in de hersenen van het kind raakt. Hierdoor kunnen er ernstige problemen ontstaan zoals gehoorverlies, problemen met het zicht en uitval van bepaalde belangrijke hersenfuncties met een blijvende handicap tot gevolg.

Meten van het vrije bilirubine

Het is essentieel om dit vrij bilirubine te meten om een beter zicht te krijgen op de ernst van de toestand van het kind. Het bepalen van deze stof is een complex proces. Er bestond lange tijd geen eenvoudige meetmethode die algemeen toegepast kon worden. De ontwikkeling van een nieuwe techniek voor onze studie bracht hierin verandering. Deze methode is nog steeds arbeidsintensief, maar is veel betrouwbaarder en wordt minder beïnvloed door factoren van buitenaf in vergelijking met vroegere meetmethodes.

Risicofactoren bij vroegtijdig geboren kinderen

Hoe hoger het vrij bilirubine, hoe groter de kans op de ernstige gevolgen van geelzucht. Er zijn verschillende factoren die dit vrij bilirubine doen stijgen. De belangrijkst factor die wij bij onze studie weerhouden hebben, is “albumine”, een eiwit dat het vrij bilirubine in het bloed bindt en op die manier verhindert dat dit de hersenen bereikt en daar schade zou aanrichten. Dit wil zeggen: hoe lager het albumine, hoe meer risico voor de zuigeling. Bovendien toonde de studie aan dat kleinere baby’s en pasgeborenen met een slechtere gezondheid ook meer risico lopen. Om vroegtijdig geboren kindjes aan te sterken kan gebruik gemaakt worden van speciale voeding en bij ons onderzoek bleek dat bepaalde vormen van deze voeding ook het vrij bilirubine doen stijgen.

Vergelijking tussen vroegtijdige en voldragen pasgeborenen

Als we deze twee groepen van pasgeborenen vergelijken, stellen we vast dat het vrij bilirubine bij vroegtijdig geboren baby’s dubbel zo hoog is als bij de voldragen groep en dat, in tegenstelling tot gezonde pasgeborenen, verhoogd vrij bilirubine ook nog geruime tijd na de vijfde levensdag kan voorkomen. Dit wil zeggen dat vroegtijdig geboren zuigelingen een beduidend hoger risico hebben op het krijgen van de schadelijke gevolgen van geelzucht, in vergelijking met voldragen pasgeborenen. Dit terwijl het totaal bilirubine, dat tot op heden gebruikt wordt in elk ziekenhuis om het risico op geelzucht te bepalen, vergelijkbaar was bij beide groepen.

Hiermee wordt aangetoond dat, voornamelijk bij vroegtijdig geboren baby’s, het vrij bilirubine superieur is ten opzichte van totaal bilirubine om het risico op schadelijke gevolgen van geelzucht op te sporen. Dit zal hopelijk leiden tot een nieuwe en efficiëntere aanpak van geelzucht bij pasgeborenen.

Behandeling

De standaardbehandeling van geelzucht bij pasgeborenen bestaat uit lichttherapie. Hierbij wordt het vrije bilirubine omgezet in niet schadelijke vormen van bilirubine, die via de urine uit het lichaam van de zuigeling verwijderd worden. In heel ernstige gevallen is het noodzakelijk om het vrije bilirubine te verwijderen door het bloed van de pasgeborene door middel van een wisseltransfusie te vervangen.

Conclusie

Om het risico op de ernstige gevolgen van geelzucht te kunnen bepalen hebben wij, met behulp van een nieuwe meettechniek, kunnen aantonen dat het vrij bilirubine superieur is ten opzichte van het totaal bilirubine.

Op basis van deze belangrijke bevindingen hopen wij de basis gelegd te hebben voor het ontstaan van nieuwe richtlijnen voor de opsporing en behandeling van geelzucht bij pasgeborenen.

Zo hopen wij om misschien ook jouw kindje in de toekomst te kunnen helpen!

Bibliografie

1. Shapiro SM. Bilirubin toxicity in the developing nervous system.Pediatr Neurol 2003; 29: 410-421.

2. Amin SB, Lamola AA.Newborn jaundice Technologies: unbound bilirubin and bilirubin binding capacity in neonates. Semin Perinatol 2011; 35: 134-140.

3. NICE. Jaundice in newborn babies under 28 days. Clinical guideline 2014 NCC-WCH 2014; 1: 1-54.

4. Maisels M, Watchko J. Treatment of jaundice in low birthweight infants. Fetal Neonatal 2003; 88: 459-463.

5. NVK. Conceptrichtlijnen hyperbilirubinemie. Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde 2007; 1: 1-103.

6. Clukers J, Van Gaal PJ. Opstellen van neonatale referentiewaarden voor vrij bilirubine, gemeten met een nieuwe methode en correlatie aan automated auditory brainstem response (AABR) en studie van de in vivo verplaatsing van vrij bilirubine in serum, voor en na toediening van ibuprofen, op ingevroren stalen van prematuren 2012.

7. William Oh, Stevenson DK, Tyson JE. Influence of the clinical status on the association between plasma total and unbound bilirubine and adverse neurodevelopmental outcomes in extremely low birth weight infants. Acta Paediatr 2010; 99: 673-8.

8. Ahlfors CE. Measurement of Plasma Unbound Unconjugated Bilirubin. Analytical Biochemistry 2000; 279: 130–5.

9. Van Hoof, VO. Development and validation of a new, direct and simple method to quantify free bilirubin, a biomarker of bilirubin induced neurotoxicity. Clinical Chemistry 2009; 55: A234-A234.

10. Robertson A, Karp W, Brodersen R. Bilirubin displacing effect of drugs used in neonatology. Acta Paediatr Scand 1991; 80: 1119-1127.

11. Brodersen R.  Competitive Binding of Bilirubin and Drugs to Human Serum Albumin Studied by Enzymatic Oxidation. The Journal of Clinical Investigation 1974; 54: 1353-1364.

12. Bertholf RL. Determining Laboratory Reference Intervals: CLSI Guideline Makes the Task Manageable. Lab Medicine 2009; 40: 75-76.

13. Amin, A.C. Effect of storage and freezing unbound bilirubin measurement. Clinica Chimica Acta 2008; 396: 56-57.

14. Fevery J. Bilirubin in clinical practive: a review. Liver Int. 2008; 28: 92-605.

15. Van Hoof V, Devos H, Persy B, Naesens R, Wendelen L, Meel M, et al. Development and validation of a direct and simple method to isolate and quantify Free Bilirubin, a Biomarker of Bilirubin Induces Neurotoxicity. Clinical Chemistry, 2009; 55: A234.

16. Gray R. Kinetics and mechanism of bilirubin binding to human serum albumin. Journal of biological chemistry 1978; 253: 4370-7377.

 

Download scriptie (617.84 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. V. Van Hoof
Thema('s)