BIEDT HET VRIJWILLIGERSWERK MEER KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT?

Aspet
Khachatryan

Geen link

Bibliografie

Belgische Stadsblad (29 augustus 2005). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contai…
Casteels K. (2013). Kansen geven of teleurstellen [eindwerk]. Antwerpen: Karel de Grote Hoogeschool.
De Keyser T., Delhez Ph., & Zimmer H. (2012). De inschakeling van personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt. NBB Economisch Tijdschrift, december 2012, pp 25-43.
De Vries A., Bultsma E. (2002). Vrijwilligerswerk, om te doen! [brochure]. Leeuwaarden: Stichting Partoer.
De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (2007). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.vrijwilligersweb.be/downloads/goedgekend.pdf
Een overzicht van wat je allemaal moet weten over het vrijwilligersstatuut (2009). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.speelplein.net/download.php?provID=&SID=4B371063952A1&docID=…
Evaluatie HOA-vrijwilligers 2014 (2014). Analyse deelnemers 2014. Antwerpen: Servicepunt Vrijwillgers
Dupont V. &Jacobs E. (2010). Operationele plan servicepunt vrijwilligers [brochure]. Antwerpen: bedrijf Samen Leven.
Geets J. (2009). Arbeidsmarktpositie van (hoog) geschoolde immigranten [literatuurstudie]. Consortium UA en UHaselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
Geets J., Pauwels F., & Wets J. (2006). Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt [onderzoek]. Leuven: Hoger instituut voor de arbeid (K.U. Leuven).
Haertjens M. (2004). Ik kan, ik kan wat je niet kan…: Nieuwkomers in het vrijwilligerswerk. Een maatschappelijk inburgeringtraject. Brussel: Vlaams Minderhedencentrum vzw.
Hambach E. (2006). Vrijwilligerswerk, De wet: praktische vragen en antwoorden. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Hambach E. (2011). Activering door vrijwilligerswerk?. Terzake, 2011/2, pp 51-53.
Hambach E., Hustinx L., & Reding G. (2010). Chinese vrijwilligers? Brussel: Politeia nv.
51
Inburgeringstraject. (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015 http://www.inburgering.be/inburgeringstraject
Internationale standaard beroepenclassificatie (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen…
Kruispunt migratie integratie (2014). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.kruispuntmi.be/nieuws/vrijwilligerswerk-toegestaan-voor-vree…
Kruispunt wetgeving (2007). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&…
Martinello M., Rea A., Timmrman C., Wets J. (2010). Nieuwe Migraties en Nieuwe Migranten in België [onderzoek]. Gent: Academia Press.
NARIC-Vlaanderen. (z.d.) Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/
Perscommuniqué (10 december 2012). Nationale Bank van België, Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/persbericht_na…
“Pro-Talent” (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.protalent.be/index.php
Vanlommel S. (8 mei 2015). Migranten werken meer, ondernemen meer en mikken hoger. De Morgen, Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.demorgen.be/economie/migranten-werken-meer-ondernemen-meer-e…
Vrijwilligersvacaturedatabank (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://samenleven.csjdatabank.be/
Vrijwilligerswerk.be (z.d.). Geraadpleegd op 30 mei 2015, http://www.vrijwilligerswetgeving.be/ECMS_CLIENT/configuration/pages/ar…

Download scriptie (740.96 KB)
Universiteit of Hogeschool
Karel De Grote Hogeschool
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Jef Stappers