De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie: een wankel evenwicht tussen liberalisering en protectionisme

Lotte
Janssen

Kies je bij aankoop van een nieuwe gsm tussen een Amerikaanse iPhone, een Zuid-Koreaanse Samsung of een Chinese Huawei? Koop je een Duitse Volkswagen, een Franse Citroën of een Japanse Toyota? De ruime keuze aan goederen en diensten voor de consument aan een lage prijs is te danken aan de internationale vrijhandel. Vrijhandel is een vrij verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen. Dit betekent dat de internationale handel niet langer belemmerd wordt door allerlei handelsbarrières en verschillende vormen van protectionisme. Door vrij verkeer van goederen specialiseren landen zich in de productie van bepaalde goederen en exporteren deze, terwijl andere producten geïmporteerd worden vanuit andere landen. Specialisatie zorgt voor productie op veel grotere schaal, wat leidt tot dalende gemiddelde kosten per geproduceerde eenheid omdat de vaste kosten gespreid worden over meer eenheden. Vrijhandel resulteert daardoor in een groter aanbod van producten tegen een lagere prijs voor consumenten en schaalvoordelen voor producenten. Deze voordelen van vrijhandel zijn alom bekend. Ook beleidmakers zijn zich bewust van het belang en de voordelen van internationale vrijhandel. Zij zijn steeds meer bereid hun markten open te stellen voor buitenlandse producenten.

Toch gaat zo’n liberaliserend economisch beleid vaak gepaard met belangenconflicten tussen binnenlandse consumenten en producenten. Ondanks de voordelen van vrije handel, staan producenten vaak eerder wantrouwend tegenover volledige vrije handel. Want met de komst van buitenlandse producten moeten producenten opeens de confrontatie aangaan met zowel binnenlandse als buitenlandse concurrenten.

Voor een overheid vormen die tegenstrijdige belangen een hele uitdaging. Enerzijds wil de overheid de voordelen van vrije handel nastreven en de consument toegang geven tot een zo uitgebreid mogelijk aanbod van producten tegen een zo laag mogelijke prijs. Anderzijds is het erg belangrijk de politieke steun van binnenlandse producenten niet te verliezen. Een manier voor de overheid om beiden partijen tevreden te stellen wordt aangereikt door de safety valve theory. Deze theorie stelt dat overheden en producenten een soort van onofficiële deal sluiten waarbij de producenten politieke steun verlenen aan een liberaliserend beleid in ruil voor een eventuele bescherming tegen buitenlandse concurrenten. De overheid opent dus zijn markten op voorwaarde dat ze protectionistische maatregelen kan inzetten op het moment dat binnenlandse producenten te hard lijden onder de concurrentie van buitenaf. Die maatregelen noemt men safety valves die zich uiten in verschillende vormen. De bekendste vorm van safety valve is de antidumping maatregel. Dit is een extra belasting die een buitenlandse producent moet betalen als hij producten tegen een te lage prijs dumpt in een ander land. Denk maar aan de goedkope Chinese zonnepanelen die gedumpt worden op de Europese markt. Na een onderzoek van de Europese Commissie in 2013 hanteert de Europese Unie antidumpingheffingen op de zonnepanelen van Chinese exporteurs.

De safety valve theory wordt vaak gebruikt om de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden en de aanpak van overheden in dit proces te verklaren. De laatste decennia kozen veel ontwikkelingslanden, vooral Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen, ervoor om economische hervormingen door te voeren en de handel verder te liberaliseren. Hoewel die landen een steeds belangrijkere rol spelen in de internationale handel, ging die trend gepaard met een aanzienlijke toename in het gebruik van antidumping en andere protectionistische maatregelen. Verschillende onderzoekers gebruiken de safety valve theory om de toename in die beschermende maatregelen te verklaren.

Het is algemeen geweten dat China de laatste veertig jaar economisch zeer sterk en snel ontwikkeld is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat China’s economische ontwikkeling een zeer interessant onderwerp is om te onderzoeken in het kader van de safety valve theory. Deze scriptie past de safety valve theory toe op China’s toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001, een belangrijke gebeurtenis in China’s liberaliseringsproces. De toetreding van China, een van de grootste opkomende landen ter wereld, had enorme gevolgen voor China en de Europese Unie. Op beide markten ging deze gebeurtenis gepaard met een zekere mate van interne onenigheid tussen producenten en consumenten.

Deze thesis onderzoekt op welke manier beide grootmachten het hoofd bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met China’s toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. Bovendien toont dit onderzoek aan dat zowel China als de Europese Unie verschillende vormen van safety valves hanteerden om de economische belangen van beide partijen tevreden te stellen.

Om een volledig beeld te krijgen van de waarde van de safety valve theory met betrekking tot China’s toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, analyseert deze thesis de aanpak van zowel China als de Europese Unie. Deze paper gebruikt drie elementen om aan te tonen dat de Chinese overheid voor én na toetreding gebruikmaakte van antidumpingmaatregelen of andere safety valves: (1) de officiële berichtgeving omtrent China’s toetreding, (2) het verband tussen China’s liberaliseringsproces en de toename in het gebruik van antidumpingmaatregelen en (3) de sectorale implementatie van antidumpingmaatregelen. Het tweede deel van de scriptie focust op de keerzijde van de medaille en toont aan dat de Europese Unie een gelijkaardige houding aannam. Twee casestudies illustreren dit: (1) de liberalisering van de Europese textielsector en (2) Europa’s reactie op China’s aanvraag voor de status van markteconomie.

Deze studie toont aan dat zowel China als de Europese Unie bij verschillende gelegenheden safety valves gebruikten om de liberalisatie van hun markten te rechtvaardigen en door te voeren. Aan de hand van die resultaten kan men besluiten dat de safety valve theory een geldig kader biedt om te verklaren hoe twee van ’s werelds belangrijkste economische grootmachten China’s toetreding en economische ontwikkeling benaderden. Naarmate het belang van vrijhandel toeneemt en steeds meer ontwikkelingslanden evolueren tot belangrijke economische spelers, is er een toenemende nood aan een degelijk kader om te analyseren hoe overheden het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van handelsliberalisering.

De keuze tussen lokale of goedkopere buitenlandse producten is de grootste uitdaging voor de toekomst.  

Bibliografie

Barone, Barbara, In-Depth Analysis: One Year to Go: The Debate over China’s Market Economy Status (MES) Heats Up, Dec. 2015, Retrieved on 13/05/2016 from European Parliament: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/one-year-to-go.pdf.

Bown, Chad P. & Meredith A. Crowley, “The Empirical Landscape of Trade Policy”, Preliminary and Incomplete Draft: 2015.

Bown, Chad P., “China’s WTO Entry: Antidumping, Safeguards, and Dispute Settlement”, in Feenstra, Robert C. & Shang-Jin Wei, China’s Growing Role in World Trade, Feenstra and Wei, Chicago: University of Chicago Press, 2010, pp. 281-337.

Bown, Chad P., “The WTO, Safeguards, and Temporary Protection from Imports”, Paper for Inclusion in the Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO, 2005.

Deutsche Welle, Steel Industry Urges Tough Action on China Amid Overcapacity, 15 Feb. 2016, Retrieved on 09/04/2016 from DW: http://www.dw.com/en/steel-industry-urges-tough-action-on-china-amid-ov….

EurActiv, EU Lifts Chinese Textile Quotas, (2007), Retrieved on 21/02/2016 from EurActiv: http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/eu-lifts-chinese-tex….

European Commission, College Orientation Debate on the Treatment of China in Anti-Dumping Investigations, 13 Jan. 2016, Retrieved on 09/04/2016 from the European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-61_en.htm.

European Commission, EU – China Textile Agreement, Jun. 10, 2005, Retrieved on 29/01/2016 from European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-201_en.htm.

European Commission, EU and China Decide on Textile Import Monitoring System for 2008, 9 Oct. 2007, Retrieved on 21/02/2016 from The European Commission: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/october/tradoc_136324.pdf.

European Commission, LIVE EP Plenary Session Commercial Relationship between EU and China and Market Economy Status, 1 Feb. 2016, Retrieved on 13/04/2016 from the European Commission: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I115654.

European Commission, Memo: EU Imposes Provisional Anti-Dumping Duties on Chinese Solar Panels, 4 June 2013, Retrieved on 13/05/2016 from the European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-497_en.htm.

European Commission, Monitoring of EU25 Imports from China Including ‘Alert Levels’ for Product Categories for which an Investigation Has Been Opened (2005), Retrieved on 09/04/2016 from the European Commission: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/may/tradoc_122944.pdf.

European Commission, Q&A on the Double-Checking Surveillance System of Imports of some Textiles from China, 13 May 2008, Retrieved on 21/02/2016 from The European Commission: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/may/tradoc_138820.pdf.

European Commission, State Aid: Commission Opens In-Depth Investigation into Italian Support for Steel Producers Ilva in Taranto, Italy, 20 Jan. 2016, Retrieved on 13/05/2016 from the European Commission: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-115_en.htm.

European Commission, Système Intégré de Gestion de Licenses (2013), Retrieved on 09/04/2016 from the European Commission: http://trade.ec.europa.eu/sigl/index.html.

Eurostat, Database (2016), Retrieved on 03/05/2016 from Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Feng, Hui, The Politics of China’s Accession to the World Trade Organization: The Dragon Goes Global, (Routledge Contemporary China Series 8), London: Routledge, 2006.

Financial Times, EU States Call for Action Against China Steel Dumping, 9 Nov. 2015, Retrieved on 09/04/2016 from Financial Times: https://next.ft.com/content/37f15a42-872b-11e5-90de-f44762bf9896.

Foreign Trade Association, “To ME or not to ME: China’s Status after 11 December 2016”, Position Paper, Nov. 2015.

Frankfurter Allgemeine Wirtschaft, EU-Kommissarin stellt Stahlbranche Staatshilfen in Aussicht, 19 Apr. 2016, Retrieved on 19/04/2016 from FAZ: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/eu-kommissarin-elzbie….

Guo Jing 郭经, “Qiye ruhe yingdui ‘rushi’ de jiyu he tiaozhan” 企业如何应对“入世”的机遇和挑战 [How Should Industries Deal with the Opportunities and Challenges of Entry to the WTO], Renmin ribao 人民日报 13:1 (2000), p. 8.

Han Yichou 韩逸畴, “Jin shinian WTO kuangjia xia guoji fanqingxiao zhuangkuang ji qushi shizheng yanjiu” 近十年WTO框架下国际反倾销状况及趋势实证研究 (Empirical Study on the Situation and Trend of International Antidumping Measures under the WTO in Recent Ten Years), World Trade Organization Focus 世界贸易组织动态与研究 18:6 (2011), pp. 44-50.

Hong Kong Trade Development Council, EU Textile Import Monitoring (2007), Retrieved from HKTDC: http://forum.hktdc.com/topic/4903/en/EU-textile-import-monitoring.htm.

Jones, Vivian C., “Trade Remedies and the WTO Rules Negotiations”, Congressional Research Service, 2010.

Kohler, Philippe & Michael O. Moore, “The Safeguard Clause, Asymmetric Information, and Endogenous Protection”, Review of International Economics 9:1 (2001), pp. 52-67.

Kuno, Arata, “An Evaluation of Japan’s Recent Safeguard Actions”, Preliminary Draft Prepared for CGP Conference International Economic Relations and Structural Change: 2004.

Mei Xinyu 梅新育, “Yong guiding weihu zishenliyi” 用规则维护自身利益 [Use Regulations to Protect One’s Own Interests], 10:1 (2009), p. 3.

Ministry of Commerce People’s Republic of China, Anti-dumping Regulations of the People’s Republic of China, 17 Feb. 2005, Retrieved on 01/05/2016 from Ministry of Commerce: http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/2005….

National Bureau of Statistics of China, National Data (2014), Retrieved on 02/04/2016 from NBS: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01.

Niels, Gunnar & Adriaan ten Kate, “Antidumping Policy in Developing Countries: Safety Valve or Obstacle to Free Trade?”, European Journal of Political Economy 22:3 (2006), pp. 618-638.

Ostry, Sylvia, China and the Long March to Global Trade: The Accession of china to the World Trade Organization, (Routledge Studies in the Growth Economies of Asia 34), London: Routledge, 2002.

People.cn 人民网, “2001 nian 12 yue 11 ri woguo zhengshi jiaru shijiemaoyizuzhi” 2001年12月11日 我国正式加入世界贸易组织 [11 December 2001 China Officially Joins the World Trade Organization], 1 August 2003, Retrieved on 29/03/2016 from People.cn: http://www.people.com.cn/GB/historic/1211/5433.html. 

Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, Speech by Mr. Long Yongtu, Chief Negotiator and Vice-Minister of Foreign Trade and Economic cooperation of the People’s Republic of China, at the general Council Meeting of WTO, 19 December 2001, Retrieved on 29/03/2016 from http://www.china-un.ch/eng/wto/wtothsm/default.htm.

Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, Speech by Mr. Long Yongtu, Chief Negotiator and Vice-Minister of Foreign Trade and Economic cooperation of the People’s Republic of China, at the Sixteenth Session of the Working Party on China, 4 July 2001, Retrieved on 03/05/2016 from http://www.china-un.ch/eng/wto/wtothsm/t85632.htm.

Pi, Shuyi 皮树义, “Zhongguo heshi neng ‘fanguan’? ‘Fanguan’ shi minzugongye de zainan ma? ‘Fanguan’ hou shangpin hui dafudu jianjia ma? ‘Fanguan’ santi” 中国何时能“返关”?“返关”是民族工业的灾难吗?“返关”后商品会大幅度降价吗?“返关”三题 [When Can China Return to the GATT? Is Return to the GATT a Disaster for China’s National Industries? Will Product Prices Drop Substantially after Return to the GATT? Three Questions on Return to the GATT], Renmin ribao 人民日报 16:2 (1993), p. 2. 

Prusa, Thomas J., “On the Spread and Impact of Antidumping”, Canadian Journal of Economics 34:3 (2001), pp. 591-611.

Renmin Ribao 人民日报, “Renmin ribao dianziban 1946-2012” 人民日报电子版 1946-2012 (People’s Daily Online 1946-2012), Retrieved on 27/04/2016 from People’s Daily: http://rmrb.egreenapple.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/.

The World Bank, Forms of Import Tariffs (2010), Retrieved on 15/01/2016 from The World Bank: http://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Data_Retrieval/P/I…

Tong Zhiguang 佟志广, “Chongfan ‘Guanmao’ daodi you shenme haochu?” 重返“关贸”到底有什么好处?[In the End, What Are the Benefits of Returning to the GATT], Renmin ribao 人民日报 8:1 (1993), p. 2.

United Nations, UN Comtrade Database (2016), Retrieved on 30/04/2016 from UN Comtrade Database: http://comtrade.un.org/. 

Valero, Jorge, Rating Agency Says Ignoring ‘Lesser Duty Rule’ Could Protect European Steel Against China, (2016), Retrieved on 13/05/2016 from EurActiv: http://www.euractiv.com/section/trade-society/news/rating-agency-says-i….

World Customs Organization, What is the Harmonized System (HS)? (2012), Retrieved on 04/03/2016 from World Customs Organization: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmo….

World Integrated Trade Solution, Trade Statistics by Country/Region (2016), Retrieved on 02/04/2016 from WITS: http://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang=en.

World Trade Organization, Accession of the People’s Republic of China, Nov. 10, 2001.

World Trade Organization, Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, Retrieved on 20/01/2016 from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm.

World Trade Organization, Agreement on Safeguards, Apr. 15, 1994, Retrieved on 20/01/2016 from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/25-safeg_e.htm.

World Trade Organization, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Apr. 15, 1994, Retrieved on 20/01/2016 from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.

World Trade Organization, Agreement on Textiles and Clothing, Apr. 15, 1994, Retrieved on 20/01/2016 from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/16-tex_e.htm.

World Trade Organization, Antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc. (2016), Retrieved on 17/01/2016 from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm.

World Trade Organization, I-TIP Goods: Integrated Analysis and Retrieval of Notified Non-Tariff Measures (2016), Retrieved on 21/01/2016 from World Trade Organization: http://i-tip.wto.org/goods/Default.aspx.

World Trade Organization, Report of the Working Party on the Accession of China, Oct. 01, 2001.

World Trade Organization, World Trade Report 2014: Trade and Development: Recent Trends and the Role of the WTO, 2014.

Wu, Mark, “Antidumping in Asia’s Emerging Giants”, Harvard International Law Journal, 53:1 (2012), pp. 1-84.

Wu, Xiaochen, Antidumping Law and Practice of China, (Global Trade Law Series 16), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.

Zanardi, Maurizio, “Antidumping: What are the Numbers to Discuss at Doha?”, The World Economy 27:3 (2004), pp. 403-433.

Zeng, Ka & Wei Liang, China and Global Trade Governance: China’s First Decade in the World Trade Organization, (Routledge Contemporary China Series), New York: Routledge, 2013.

Download scriptie (1.55 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Johannes Van Biesebroeck