De kernramp in Fukushima: een te voorkomen drama?

Kelly
Knapen

Op 11 maart 2011 werd het noordoosten van Japan getroffen door een zware aardbeving. De daaropvolgende tsunami overspoelde de kerncentrale in Fukushima en daarmee ook de generatoren, die essentieel waren voor de koeling van de kernreactoren. Het ondenkbare deed zich voor: een drievoudige kernramp. De ramp in Fukushima wordt nu beschouwd als een van de grootste kernrampen in de geschiedenis sinds Tsjernobyl. Het bracht een golf van onrust teweeg. Wereldwijd hervormden regeringen hun veiligheidsbeleid rond kernenergie. Het anti - kernenergiesentiment flakkerde weer in alle hevigheid op. In Japan kwamen veel stemmen op om volledig van kernenergie af te stappen.

KRITIEK

Er ontstond een polemiek rond het crisismanagement van de betrokken regering tijdens de gebeurtenissen in Fukushima. In Japan vroeg men zich openlijk af hoe deze ramp had kunnen gebeuren. Vele vragen kwamen boven drijven. Waarom had de overheid zich niet beter voorbereid op dit soort incidenten? Hoe kwam het dat er zo weinig informatie ten tijde van de ramp verspreid werd? De regering moest harde kritiek slikken. Haar optreden tijdens de ramp werd als inadequaat beschouwd. Het vertrouwen van de Japanse bevolking in de regering kreeg zware klappen.

PROBLEEM

Socioloog Ulrich Beck gaf in het licht van de gebeurtenissen in Fukushima een interview met de krant Asahi shinbun. Hij gaf meteen de reden waarom volgens hem de regering was gefaald in zijn beleid en ook de oplossing voor dit probleem. Hij zei het volgende: “Ik denk dat om al de problemen op te lossen -de gevolgen van de moderne technologie- die momenteel zichtbaar zijn, je democratie nodig hebt in de vorm van een burgerbeweging. Als je dit soort beweging niet hebt, dan krijg je een rechtstreekse betrokkenheid van bedrijven met de overheid.”  [1] Beck stelt dat het crisismanagement in Japan niet volstaat, omdat er te veel rekening gehouden wordt met wat de bedrijven willen en er niet gekeken wordt naar wat gunstig zou zijn voor de bevolking. Maar klopt dit ook?

HET NUCLEAIRE DORP

Naar aanleiding van de ramp in Fukushima richtte het parlement een onafhankelijke onderzoekscommissie op, die het crisismanagement van de regering moest evalueren. Het verdict van deze commissie was vernietigend. Deze legde de schuld van het gebrekkige crisismanagement bij het zogenaamde “nucleaire dorp”, een pro-nucleaire factie die in alle lagen van de economische en politieke wereld terug te vinden is. De hechte relatie tussen de regering en TEPCO (Tōkyō Electric Power Company), het bedrijf dat de kerncentrale in Fukushima uitbaatte, was een van de belangrijkste oorzaken van het falende crisismanagement.

CRISIS

Een crisis wordt getypeerd door zijn uitzonderlijkheid. Het is dus niet evident voor mensen in een leidinggevende functie om keuzes te maken en nog moeilijker om beslissingen te nemen die allen ten goede komen. Het werd echter duidelijk dat niet alleen de uitzonderlijkheid van de situatie, maar ook invloeden van buitenaf ervoor hebben gezorgd dat het crisismanagement grotendeels in het honderd liep. Dit met desastreuze gevolgen.

VERANTWOORDELIJKHEID

De internationale regelgeving is duidelijk: de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de uitbater van de kerncentrale terwijl de overheid voor een adequate wettelijke structuur en grondige veiligheidscontroles zorgt. De instanties die instaan voor deze veiligheidscontroles moeten continu hun kennis bijschaven en worden geacht onpartijdig te zijn. Bij de ramp in Fukushima was de gebrekkige expertise van de instanties een groot struikelblok. Bovendien bleek de Nucleaire Veiligheidscommissie allesbehalve onpartijdig te zijn en was er bij het Agentschap van Nucleaire en Industriële Veiligheid, dat onder de bevoegdheid van METI (Ministerie van Economie, Handel en Industrie) viel, duidelijk sprake van belangenvermenging.

BEPERKING

De instanties die instonden voor de veiligheidscontroles waren beperkt in hun handelen. De Nucleaire Veiligheidscommissie kon enkel de veiligheidsinspecties, uitgevoerd door METI en MEXT (Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie) evalueren. Doordat de commissie voor richtlijnen opteerde, konden de bedrijven deze naar eigen goeddunken toepassen. Na het Three Mile Island incident in de VS moest een grootschalige hervorming van de wetgeving in verband met de veiligheid van kernenergie in 2001 ervoor zorgen dat een soortgelijke ramp in Japan beter opgevangen kon worden. In 2002 werd echter duidelijk dat er niet veel veranderd was. TEPCO kon jaren achter de rug van de controleorganen testen en documenten aangaande de veiligheid van hun installaties vervalsen. Hoewel TEPCO een misdrijf had gepleegd, werd het bedrijf niet gerechtelijk vervolgd. Ook moest het geen boete betalen. De commissies die de overheid oprichtte zorgden niet voor grote veranderingen. Dit schandaal had de overheid bewust moeten maken van de problemen omtrent de veiligheidscontroles, maar de commissie die het onderzoek van de betrokken organen moest controleren vond geen onregelmatigheden. Er vonden uiteindelijk alleen louter cosmetische ingrepen aan de wetgeving plaats.

TRANSPARANTIE

Zelfs tijdens de ramp was er amper transparantie van TEPCO uit. Het had jarenlang gewerkt in de schaduw en zou dit ook zo blijven doen. Het deed zijn uiterste best om de verantwoordelijkheid over de ramp te ontlopen en werd hierin gesteund door politici als Kanō Tokio en Yosano Kaoru. Ook premier Kan werd onrechtstreeks beïnvloed door het ‘Nuclear Village’. Doordat hij in het verleden al had ervaren hoe sterk de band is tussen bedrijven, politici en de bureaucratie, wou hij inmenging van deze te allen tijde vermijden. Dit deed hij door het volledige bestuur van de kerncentrale op zich te nemen. Hierdoor hielp hij echter onbewust TEPCO zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.

MOMENTUM

De ramp in Fukushima zorgde voor een momentum. Nucleaire veiligheid werd het gespreksonderwerp bij uitstek en het leek alsof een grote hervorming nabij was. De overheid voerde inderdaad enkele cruciale veranderingen uit. Het blijft echter nog de vraag of dit diepgeworteld systeem, dat is doorgedrongen tot elke laag van de maatschappij, ook zo makkelijk weer terug kan verdwijnen. Het is belangrijk dat ook de bevolking zich uitermate bewust is van de gevaren van deze afhankelijke relatie met bedrijven als TEPCO en de gevolgen die dit teweeg kan brengen voor nucleaire veiligheid. Alleen de tijd kan uitwijzen of deze veranderingen ook afdoend  zijn.

 

[1] Vertaling van “INTERVIEW/ Ulrich Beck: System of Organized Irresponsibility behind the Fukushima Crisis.” AJW by The Asahi Shimbun. Geraadpleegd 7 december 2015. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/analysis_opinion/AJ2011070631…;

Bibliografie

Bibliografie 

 • AIDS Scandal 【薬害エイズ事件】 (AIDS scandal yakugai eizu jiken】, NL: AIDS schandaalschandaal rond AIDS besmettingen door transfusies met besmet bloed】). ” Encyclopedia of Japan. Geraadpleegd 24 maart 2016. http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=10800HS200001.
 • “(朝日新聞社):「安全神話」の果て 福島第一原発事故 - 東日本大震災. ((asahi shinbunsha): anzenshinwa no hate Fukushimadaiichi genpatsu jiko – higashi nihon daishinsai NL:  Asahi shinbun: het einde van de veiligheidsmythe het ongeluk in de Fukushima daiichi kerncentrale-De grote aardbeving in het Oosten van Japan ). ” Geraadpleegd 1 februari 2016. http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103180183.html.
 • Bacon, Paul, en Christopher Hobson. Human Security and Japan’s Triple Disaster: Responding to the 2011 Earthquake, Tsunami and Fukushima Nuclear Crisis. Routledge, 2014.
 • Ban, Hideyuki. “Govt Agency Proposes ‘Defect Standards’, and Citizens Protest Against the Plan”. Nuke Info Tokyo, Citizens’ Nuclear Information Center 7, nr. 92 (oktober 2002).
 • Bó, Ernesto Dal. “Regulatory Capture: A Review”. Oxford Review of Economic Policy 22, nr. 2 (20 juni 2006): 203–25. doi:10.1093/oxrep/grj013.
 • Corkill, Edan. “Naoto Kan Speaks out”. The Japan Times Online, 31 augustus 2013. http://www.japantimes.co.jp/life/2013/08/31/people/naoto-kan-speaks-out…;
 • Crisis Management in the European Union, bewerkt door Stefan Olsson, 1–16. Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://link.springer.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/chapter/10.1007/9….
 • Dahl, Robert Alan. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. Yale University Press, 2005.
 • “Document Shows Tepco Was Aware of Need for Tsunami Measures in 2008: Lawyers”. The Japan Times Online, 18 juni 2015. http://www.japantimes.co.jp/news/2015/06/18/national/crime-legal/docume….
 • “EDITORIAL: Power Industry Buying Influence.” McClatchy - Tribune Business News. 13 december 2011.
 • “福島原発陰謀 東電トラブル隠し事件 Kei Sugaoka GE/ Tepco Whistleblower (Fukushima genpatsu inpō touden toraburu kakushi jiken, NL: Samenzwering in de Fukushima kerncentrale: incident door het verbergen van problemen door TEPCO). ” Geraadpleegd 5 maart 2016. https://www.youtube.com/watch?v=fBjiLaVOsI4&ab_channel=Criticality.
 • Furukawa, Shun’ichi. “An Institutional Framework for Japanese Crisis Management.” Journal of Contingencies
 • Garofalo, Giuseppe, and Paolo Fetoni. “The Chicago School after the Crisis of the New Millennium.” Quality & Quantity 47, no. 2 (July 29, 2011): 677–711. doi:10.1007/s11135-011-9539-5.     
 • “原発損傷に運転許す基準 保安院が再発防止策、きょう報告 (genpatsu sonshō ni unten yurusukijun hoanin ga saihatsubōshisaku, kyō hōkoku, NL: criteria die toelaten dat kerncentrales met schade kunnen voort werken het Agentschap voor Nucleaire en Industriële veiligheid presenteert zijn maatregelen zodat dit zich niet meer kan voordoen vandaag).”  Asahi shinbun (朝日新聞), 26 september 2002.
 • “「原子炉調査は国の責任」 国への要望を決議 原発立地自治体議員ら緊急大会/新潟県 ( 「genshiro chōsa ha kuni no sekinin kuni he no yobō wo ketsugi genpatsu ricchi jichitaigiinra kinkyū taikai/ Nīgata ken, NL:inspectie van nucleaire reactoren is de verantwoordelijkheid van de overheidbeslissing om dit van de overhead te eisen grote bijeenkomst van leden van het parlement van lokale overheden waar kerncentrales gevestigd zijn/ prefectuur Nīgata).Asahi shinbun (朝日新聞), 22 november 2007.
 • “原子力安全・保安院 (genshiryokuanzenhoanin, NL: Agentschap voor Nucleaire en Industriële Veiligheid ). ” Nipponica Plus (ニッポニカ・プラス). Geraadpleegd 23 maart 2016. http://japanknowledge.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/lib/display/?lid….
 • “原子力安全委員会 (genshiryokuanzeniinkai, NL: de nucleaire veiligheidscommissie).”Nihondaihyakuzenshō (nipponika) (日本大百科全書(ニッポニカ). Geraadpleegd 24 mei 2016. http://japanknowledge.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/lib/display/?lid….
 • “げんしりょくあんぜんきばん‐きこう【原子力安全基盤機構】(genshiryokuanzenkibankikō genshiryoku anzen kiban kikō】 , NL: Organisatie voor Nucleaire Veiligheid). ” Dijitaru Daijisen  (デジタル大辞泉). Geraadpleegd 23 maart 2016. http://japanknowledge.com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/lib/display/?lid….
 • “原子力基本法等の一部を改正する法律 (genshiryokukihonhō nado no ichibu wo kaisei suru hōritsu, NL: Wetsamendement van de Basiswet op Nucleaire energie) .” Geraadpleegd 23 mei 2016. http://www.houko.com/00/01/S53/086.HTM. 
 •  “原子力災害対策特別措置法 (Genshiryoku Saigai Taisaku Tokubetsu Sochihō, NL: Wet voor Speciale Maatregelen voor Preventie van Nucleaire Rampen). ”  Geraadpleegd 23 maart 2016. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO156.html.
 • Harris, Tobias. “Kan Do?” Foreign Policy, 21 maart 2011. https://foreignpolicy.com/2011/03/21/kan-do/.
 • “貧弱、原発防災 核燃料プール全基、水あふれ 柏崎刈羽原発内部を公開 中越沖地震 (hinjaku, genpatsu bōsai kakunenryō pūru zenki, mizu afure Kashiwazaki Kariwa genpatsu naibu wo kōkai chūetsuoki jishin, NL: miserabel, ramppreventie van kerncentrales splijtstofbasin, water overstroomde Kashiwazaki Kariwa kerncentrale wordt open voor het publiek Chūetsu Oki aardbeving). ”  Asahi shinbun (朝日新聞), 22 juli 2007.              
 • Ichida Takashi (市田隆), en Nōguchi Yō (野口陽). “東電、役員の献金を会社側が差配 企業献金の代替狙う” (Tōden, yakuin no kenkin wo kaisha gawa ga sahai kigyōkenkin no daigawari nerau, NL: TEPCO, donaties van werknemers worden beheerd door het bedrijf als vervanging van bedrijfsdonaties). asahi.com. Geraadpleegd 13 maart 2016. http://www.asahi.com/special/10005/TKY201110070669.html.
 • “違反企業に罰金、個人には懲役 保安院、東電不正受け法改正案骨子(ihan kigyō ni baikin, kojin ni ha chōeki anzenin, tōden fusei uke hōkaiseian kosshi, NL: Een boete voor het bedrijf dat de wet overtrad, voor de individuen een gevangenisstraf Agentschap voor Nucleaire en Industriële Veiligheid ontving de onregelmatigheid van TEPCO, omschrijving van het voorstel voor een wetswijziging).” Asahi shinbun (朝日新聞), 29 oktober 2002.
 • International Atomic Energy Agency. “Convention on Nuclear Safety: Contracting Parties.” Geraadpleegd 5 mei 2016. http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/nuclearsafety_st…;
 •  “INTERVIEW/ Ulrich Beck: System of Organized Irresponsibility behind the Fukushima Crisis.” AJW by The Asahi Shimbun. Geraadpleegd 7 december 2015. http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/analysis_opinion/AJ2011070631….
 • “Japan Atomic Energy Agency : Our History.” Geraadpleegd 23 maart 2016. https://www.jaea.go.jp/english/about/history.html.   
 • “Japan Legislators Start Deliberations on Creating New Nuclear Regulatory Body.” BBC Monitoring Asia Pacific. 29 mei 2012. http://search.proquest.com.kuleuven.be/docview/1016815567/abstract/8FEF…. 
 •  “自民、原発推進派はや始動 「原子力守る」政策会議発足 (jimin, genpatsu suishinha haya shidōgenshiryoku mamoru seisaku kaigi hassoku, NL: LDP, de pro-nucleaire beweging schiet snel in actie beschermen van kernenergievergadering over beleid is begonnen). ” Asahi Shinbun (朝日新聞), 5 mei 2011.
 • “「事務的ミス、辞職は不要」 前原氏献金問題で岡田氏 (「jimuteki misu, jishoku ha fuyōMaehara Seijishi kenkinmondai de Okadashi, NL:Dat was een administratieve fout, een ontslag is onnodigOkada over het donatieprobleem van Maehara Seiji)”, Asahi shinbun (朝日新聞), 5 maart 2011.
 • Joskow, P, en R Noll. “Regulation in Theory and Practice: An Overview,” 1978.
 • Kainuma Hiroshi (開沼博). 「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか (fukushimaron genshiryokumura ha naze umareta no ka NL: De Fukushima theorie, hoe kwam het Nuclear Village tot stand?). Tōkyō: Seidosha (青土社), 2011.
 • Kingston, Jeff. “Japan’s Nuclear Village | The Asia-Pacific Journal: Japan Focus.” Geraadpleegd 16 april 2016. http://apjjf.org/2012/10/37/Jeff-Kingston/3822/article.html.
 • “傷を安全性に生かすには 原発規制(社説)(kizu wo anzensei ni ikasu ni ha genpatsu kisei (shasetsu), NL: De wonde als een kans zien voor de veiligheid regelgeving rond kerncentrales (redactioneel artikel)).”Asahi shinbun (朝日新聞), 28 november 2002.
 • “「告発者の名漏らす」原発損傷隠しで保安院 第三者委がチェックへ(「kokuhatsusha no meimorasugenpatsusonshō kakushi de hōanin daisanshain ga chekku, NL:onthulling van de naam van de klokkenluiderzaak van verduistering van schade aan de kerncentrale onderzoek door derde partij naar het Agentschap voor Nucleaire en Industriële Veiligheid). ” Asahi shinbun (朝日新聞), 27 september 2002.
 •  “国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (kokuritsukenkyūkaihatsuhōnin nihongenshiryokukenkyūkaihatsukikōhō, NL: Wet op de Organisatie voor Research en Ontwikkeling van Kernenergie  in Japan en het Nationaal agentschap voor Research en Ontwikkeling). ” Geraadpleegd 23 mei 2016. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO155.html.
 • Koselleck, Reinhart, en Michaela Richter. “Crisis”. Journal of the History of Ideas 67, nr. 2 (22 mei 2006): 357–400. doi:10.1353/jhi.2006.0013.
 • Masaki Miki (政木みき).“大事故と“節電の夏”を経た原発への態度 ~「原発とエネルギーに関する意識調査」から〜” (daijiko to “setsuden no natsu” wo hetta genpatsu he no taido ~genpatsu to enerugī ni kansuru ishikichōsakara ~, NL: Houding tegenover kerncentrales waar  er een ramp is gebeurd en waardoor er in de zomer energiebesparingen waren ~「Opiniepeiling over kerncentrales en energie」~)”. 2012. Geraadpleegd  13 februari 2016. https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2012_01/20120102.p…
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie (文部科学省). “独立行政法人日本原子力研究開発機構法:文部科学省. (dokuritsugyōseihōjin nihon genshiryoku kenkyū kaihatsu kikōhō, NL:Wet op het onafhankelijk administratief agentschap van de Organisatie voor research en ontwikkeling van kernenergie in Japan) ”  Geraadpleegd 7 mei 2016. http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/04121701/002.htm.      
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie (文部科学省). “政策目標8 原子力の安全及び平和利用の確保 (seisaku mokuhyō 8 genshiryoku no anzen oyobi heiwa riyō no kakuho, NL: Beleidsdoelstelling 8: Veiligheid omtrent kernenergie en het waarborgen van een vreedzaam gebruik).” http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100104/038.htm   
 • Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. “Our organization: Governmental Organization for Nuclear Safety Regulation in Japan.” Geraadpleegd 7 mei 2016. http://www.mext.go.jp/english/science_technology/1303802.htm.
 • Naoto Kan (菅直人). 「東電福島原発事故 総理大臣として考えたこと」(Tōdenfukushimagenpatsujiko sōridaijin toshite kangaeta koto NL: De ramp in de TEPCO Fukushima kerncentrale, mijn gedachten als premier). Tōkyō: Gentōsha (幻冬舎), 2012.
 • “Nuclear Safety Chief Hit for Leaking Whistle-Blower’s Identity.” The Japan Times Online, 28 september 2002. http://www.japantimes.co.jp/news/2002/09/28/national/nuclear-safety-chi…;                
 • Onishi, Norimitsu, en Martin Fackler. “In Fukushima Nuclear Plant Crisis, Crippling Mistrust”. The New York Times, 12 juni 2011. http://www.nytimes.com/2011/06/13/world/asia/13japan.html.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. “TOKAI-MURA ACCIDENT, JAPAN THIRD PARTY LIABILITY AND COMPENSATION ASPECTS”, Organisation for Economic Co-operation and Development: The Nuclear Energy Agency,  https://www.oecd-nea.org/law/nlb/Nlb-66/013-022.pdf.
 • “Ousting Kan Naoto: The Politics of Nuclear Crisis and Renewable Energy in Japan−− | The Asia-Pacific Journal: Japan Focus”. Geraadpleegd 24 mei 2016. http://apjjf.org/2011/9/39/Jeff-Kingston/3610/article.html.
 • Parlementaire Onderzoekscommissie omtrent de nucleaire ramp van de kerncentrale in Fukushima van TEPCO (kokkaijikochō, 国会事故調). “要約版 (yōyakuhan, NL: Beknopte versie).” Geraadpleegd 22 mei 2016. http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/report….
 • Parlementaire Onderzoekscommissie omtrent de nucleaire ramp van de kerncentrale in Fukushima van TEPCO (kokkaijikochō, 国会事故調). “第3部 事故対応の問題点(その3) (dai san bu taiō no mondaiten (sono san), NL: Deel 3 probleempunten bij de respons op de ramp (3)). ”Geraadpleegd 6 april 2016. http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/report….
 • “Physicist Michio Kaku: We Came close to Losing Northern Japan.” Geraadpleegd 6 april 2016. http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2011/06/01/physicist-michio-kaku-we-c….
 • Research Organization for Information Science and Technology .“原子力安全委員会(Genshiryoku anzen iinkai, NL: De Nucleaire Veiligheidscommissie). ” Geraadpleegd 21 maart 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=10-04-03-01…;
 • Research Organization for Information Science and Technology. “原子力安全委員会の安全規制に関する活動(2001年) (genshiryokuanzeniinkai no anzen kisei ni kansuru katsudō, NL: De activiteiten van de Nucleaire Veiligheidscommissie in verband met veiligheidsregulering). ”Geraadpleegd 22 mei 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=11-01-01-02.
 • Research Organization for Information Science and Technology. “原子力安全委員会の当面の施策について  (genshiryokuiinakai no tōmen no shisaku, NL: Over de huidige maatregelen van de Nucleaire Veiligheidscommissie ). ” http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=10-03-02-01.
 • Research Organization for Information Science and Technology.“原子力発電所に係わる法規法令 (genshiryokuhatsudensho ni kakawaru hōki hōrei, NL: Wet -en regelgeving in verband met kerncentrales).” Geraadpleegd 21 maart 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=02-02-02-02
 • Research Organization for Information Science and Technology . “原子力緊急時支援・研修センター(genshiryoku kinkyūji shien kenkyū sentā, NL: Centrum voor Onderzoek en Hulpverlening  in een  Nucleaire Noodsituatie). ” Geraadpleegd 5 mei 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=10-06-01-10.
 • Research Organization for Information Science and Technology. “原子力災害対策特別措置法(原災法:2012年改定以前)(genshiryoku saigai taisaku tokubetsu sochihō (gensaihō: 2012 nen kaitei izen), NL: Wet voor Speciale Maatregelen voor Preventie van Nucleaire Rampen (Wet voor Speciale Maatregelen voor Preventie van Nucleaire Rampen: voor de herziening in 2012)) . ”Geraadpleegd 30 maart 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=10-07-01-09.
 • Research Organization for Information Science and Technology . “日本における原子力行政の新体制(2001年)(nihon ni okeru genshiryokugyōsei no shintaisei, NL: Nieuwe regelgeving voor de administratie in verband met kernenergie in Japan (2001)). ” Geraadpleegd 22 mei 2016. http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=10-04-01-01
 • Rosenthal, Uri, Eelco H. Dykstra, Henri Beunders, Fons van Schoten, Ko Colijn, Pieter C. Lagas, Simon Hania, e.a. Crisisbeheersing andermaal belicht. Koninklijke Broese en Peereboom. Breda: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Crisisbeheersing, 2007.
 • Rosenthal, Uriel, Arjen Boin, and Louise K. Comfort. MANAGING CRISES: Threats, Dilemmas, Opportunities. Charles C Thomas Publisher, 2001.
 • Samuels, Richard J. 3.11: Disaster and Change in Japan. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
 • Shaluf, Ibrahim M., Fakharu’l‐razi Ahmadun, en Aini Mat Said. “A Review of Disaster and Crisis.” Disaster Prevention and Management: An International Journal 12, no. 1 (1 maart 2003): 24–32. doi:10.1108/09653560310463829.
 • “TEPCO orchestrated ‘personal’ donations to LDP”. AJW by The Asahi Shimbun. Geraadpleegd 13 maart 2016. http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ2011100813755.
 • “TEPCO Press Releases: Action taken in relation to TEPCO Personnel”. Geraadpleegd 23 maart 2016. http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu02_e/images/0917e5….
 • “TEPCO Press Releases: List of Documents concerning the Response Status at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station and Fukushima Daini Nuclear Power Station (June 2012 version)”.  Geraadpleegd 10 april 2016. http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu12_e/images/120620….
 • The Federation of Electric Power Companies in Japan (denki jigyō rengōkai, 電気事業連合会). “ 国の安全規制 (kuni no anzenkisei,NL: Regulering rond veiligheid van het land).” Geraadpleegd 23 maart 2016. https://www.fepc.or.jp/smp/nuclear/safety/ikusei/anzenkisei/index.html.
 • The National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission. “The Official Report of The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission Executive Summary”. Geraadpleegd 25 mei 2016. http://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf.
 • “東電、役員献金を差配 企業献金の代替狙う 自民側へ15年6000万円 (tōden, yakuin kenkin wo sahai kigyōkenkin no daigawari nerau jimingawa he jūgo nen rokusenmanen, NL: TEPCO, donaties van werknemers worden beheerd in plaats van bedrijfsdonaties aan de LDP gedurende 15 jaar 60 miljoen yen).” Asahi shinbun (朝日新聞),8 oktober 2011.
 • “東海村臨界事故 政府の対応遅れ目立つ 対策本部、発生10時間後に設置 (Tōkaimura rinkaijiko seifu no taiō okure medatsu taisakuhonbu, hassei  jūjikan ato ni secchi, NL:  Criticaliteit incident in Tōkaimura Het valt op dat de respons van de overheid traag was hoofdkwartier voor maatregelen werd pas 10 uur na de feiten opgericht). ” Yomiuri Shinbun (読売新聞), 1 november 1999.
 • Yates, Joshua. “An interview with Ulrich Beck on fear and Risk society”. Geraadpleegd 7 december 2015. http://www.iasc-culture.org/THR/archives/Fear/5.3HBeck.pdf.
 • “2011年6月調査|菅総理の進退問題 (nisenjūichi nen roku gatsu chōsa kansōri no shintaimondai, NL: onderzoek van juni 2011 vraag over het aftreden van premier Kan).”  Tv-Asahi. Geraadpleegd 19 maart 2016. http://www.tv-asahi.co.jp/hst/poll/201106/index.html.
Download scriptie (2.32 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Dimitri Vanoverbeke