Cultureel erfgoed op papier: je weet niet wat je ziet!

Aline
Erauw

Cultureel erfgoed op papier: je weet niet wat je ziet!

 

Op 18 april, de jaarlijkse Werelderfgoeddag, deed Kristl Strubbe van de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita een opmerkelijke oproep. Zij vond het niet meer dan logisch om het Belgische werelderfgoed in te zetten in de strijd tegen terreur. Van de Vlaamse begijnhoven en de Bloedprocessie in Brugge tot het Hortamuseum bij Brussel: elke erfgoedsite is onlosmakelijk verbonden met ontastbare waarden, en net dat is wat ons bindt. Ook de Europese Unie lanceerde recent enkele studies waarin niet enkel de sociale en culturele, maar ook de economische en zelfs milieu-impact van cultureel erfgoed grondig geanalyseerd wordt. Kristl Strubbe verdedigt het standpunt van de hele erfgoedsector, en ook in het EU-beleid wordt er steeds meer aandacht besteed aan de mogelijkheden en troeven van cultureel erfgoed op allerlei vlakken.

 

Maar wat is cultureel erfgoed nu juist? De gemiddelde Antwerpenaar wijst meteen naar het MAS, het Red Star Line museum of de stenen rest van Druon Antigoon op de Meir. Daarnaast kwamen de Vlaamse begijnhoven en het Hortamuseum al aan bod. Ook je wekelijkse “Bolleke”, al dan niet in combinatie met een Luikse wafel, of het pakje friet van je buur kan echter tellen als cultureel erfgoed. Zelfs niet-tastbare praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis of vaardigheden kunnen volgens UNESCO onder de noemer ‘cultureel erfgoed’ vallen zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk daarbij aan de hierboven vermelde Bloedprocessie in Brugge, maar ook bijvoorbeeld aan de Antwerpse beiaardcultuur of de Vlaamse reuzencultuur!

 

De promotie van de waarde van cultureel erfgoed op nationaal en EU-beleidsniveau brengt natuurlijk een hele hoop communicatie en papierwerk met zich mee. Waar het de gemiddelde museumbezoeker waarschijnlijk niet uitmaakt of hij naar een kelk, een kruik of een vat kijkt, krijgt de term ’cultureel erfgoed’ in administratieve en officiële documenten of systemen een zeer specifieke lading toegewezen. De kennis die overgebracht wordt, is zeer sterk verbonden met het behandelde vakgebied. Of dat zou toch moeten om miscommunicatie en eventuele ergere (bijvoorbeeld juridische) gevolgen te vermijden. Helaas wordt daar voor het cultureel-erfgoeddomein nog steeds veel te weinig aandacht aan besteed. Cultureel-erfgoedtermen worden niet of onduidelijk gedefinieerd, krijgen verschillende definities of overlappen met andere termen. ‘Cultureel erfgoed’? ‘Natuurlijk erfgoed’? ‘Immaterieel cultureel erfgoed’? Je weet letterlijk niet wat je ziet.

 

Gelukkig kaarten steeds meer organisaties dit probleem aan. Terminologisten en cultureel-erfgoedspecialisten sloegen de handen in elkaar, met enkele terminologiebronnen die de terminologie van het cultureel erfgoed behandelen als gevolg. Sommige termenbanken, zoals IATE, de termenbank van de EU, behandelen cultureel erfgoed slechts als een subdomein. In de AAT-Ned, de Nederlandstalige versie van de Getty Art & Architecture Thesaurus, staan cultuur en cultureel erfgoed dan weer centraal. De – ondertussen gelukkig steeds talrijkere – terminologiebronnen verschillen daarnaast nog op verschillende andere vlakken, zoals de graad van meertaligheid, om ook de variatie in anderstalige documenten tegen te gaan. Het bestaan van terminologiebronnen betekent echter niet dat één term maar naar één concept kan verwijzen en dus telkens dezelfde definitie toegewezen krijgt, of dat één concept maar door één term kan worden weergegeven. Ze behandelen de termen en concepten binnen een bepaalde context en voor een bepaald doelpubliek en ze verbinden concepten, termen en definities dus enkel binnen die specifieke context en voor dat doelpubliek. Ze documenteren als het ware de verschillende opties en leggen (indien gewenst) een voorkeursterm vast volgens de regels van de kunst. Erfgoed in de aanmaak – laat het niet verstoffen!

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

  1. Bronnen algemeen (literatuurstudie en methodologie)

 

 

AAT-Ned. (z.d.). AAT-toepassingen. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toepassingen

 

AAT-Ned. (z.d.). De thesaurus in beweging. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/interactieve%20thesaurus

 

AAT-Ned. (2012). Historie AAT-Ned. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/Historie%20AAT-Ned

 

AAT-Ned. (z.d.). Ontwikkeling en partners. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/Ontwikkeling

 

AAT-Ned. (z.d.). Richtlijnen voor (nieuwe) termen. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/richtlijnen#soort hierchie

 

AAT-Ned. (z.d.). Scope en structuur. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat

 

AAT-Ned. (z.d.). Veelgestelde vragen. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/veelgestelde-vragen

 

AAT-Ned. (z.d.). Zoeken in de AAT. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/toelichting-op-de-aat/zoeken-in-de-aat

 

Ahmad, Y. (2006). The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible. International Journal of Heritage Studies, 12(3), 292-300. doi:10.1080/13527250600604639

 

Arntz, R., Picht, & H., Mayer, F. (2004). Einführung in der Terminologiearbeit. Hildesheim: Olms.

 

Aspeslagh, J. (2013). Terminografie bij de Nederlandse taalafdelingen van de EU. Domeinverlies: bedreiging of unieke kans. Geraadpleegd via http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/TiNT2013_Jeroen_Asp…

 

Athena Europe. (2011). Work packages. Geraadpleegd via http://www.athenaeurope.org/index.php?en/93/wp-description-and-contact-…

 

Baker, M., & Saldanha, G. (Eds.). (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Second edition. Londen/New York: Routledge.

 

Blake, J. (2000). On defining the cultural heritage. The International and Comparative Law Quarterly, 49(1), 61-85. doi:10.1017/S002058930006396X

 

Boekmanstichting. (z.d.). Wat doet de Boekmanstichting? Geraadpleegd via https://www.boekman.nl/organisatie/veelgestelde-vragen

 

Boekmanstichting. (2008). Boekman thesaurus cultuurbeleid – cultural policy. Amsterdam: Boekmanstichting.

 

Bureau AAT. (2011). Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. [brochure]. Geraadpleegd via http://website.aat-ned.nl/home/AAT-Ned-brochure-2011.pdf

 

Buysschaert, J. (2015). Algemeenheden over IATE. Ongepubliceerd document.

 

Cabré, M.T. (1999) Terminology. Theory, methods and applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

CEOV. (2002). Aanbevelingen voor terminologie. Bern: Mediacenter Bund.

 

CHCfE Consortium (2015). Cultural Heritage Counts for Europe. Full Report. Krakau: International Cultural Centre.

 

Cultuur in de Europese Unie (2016). Geraadpleegd via http://europa.eu/pol/cult/index_nl.htm

 

DEN. (z.d.). DE BASIS voor beschrijving. Geraadpleegd via http://www.den.nl/pagina/307/standaarden_en_richtlijnen/

 

de Bessé, B., Nkwenti-Azeh, B., & Sager, J.C. (1997). Glossary of terms used in terminology. Terminology, 4(1), 117-156. doi: 10.1075/term.4.1.08bes

 

De Boer, T. (Ed.). (2015). Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Utrecht/Antwerpen: Van Dale.

 

De Keijzer, V. (2016). Verkennende inventarisatie termennetwerk NDE: conceptrapport. Persoonlijke correspondentie.

 

DEN. (2011). Inventarisatie Terminologiebronnen. Geraadpleegd via http://www.den.nl/thema/119/Inventarisatie-Terminologiebronnen

 

DEN. (2015). Geschiedenis Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Geraadpleegd via http://www.den.nl/pagina/515/geschiedenis-van-den/

 

DEN. (2015). Projecten Digitaal Erfgoed Bruikbaar van start. Geraadpleegd via http://www.den.nl/nieuws/bericht/5134

 

De  Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (2014). Geraadpleegd via http://www.consilium.europa.eu/nl/council-eu/configurations/eycs/

 

Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media. (z.d.). Erfgoed. Geraadpleegd via http://www.kunstenerfgoed.be/nl/beleid/cultureel-erfgoed

 

Europa Nostra. (2009). Why Cultural Heritage matters for Europe: Europa Nostra policy document. Taormina: Europa Nostra.

 

European cooperation: the Open Method of Coordination (2016). Geraadpleegd via http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en…

 

Europees Parlement, DGT. (2015). DG Trad. Terminology Coordination. Terms, our nectar. [brochure]. Geraadpleegd via http://www.termcoord.eu/wp-content/uploads/2014/11/33410-BROC-A5-TermCo…

 

Eurovoc. (z.d.). Download the subject-oriented version. Geraadpleegd via http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=download/subject_oriented&cl=en

 

Felber, H. (1984). Terminology Manual. Parijs: UNESCO – Infoterm.

 

Getty Institute. (z.d.). How to Use the AAT Online. Geraadpleegd via http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/help.html

 

Getty Institute. (2015). AAT: Frequently Asked Questions. Geraadpleegd via http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/aat_faq.html

 

Getty Institute. (2015). About the AAT. Geraadpleegd via http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/about.html#history

 

Getty Institute. (2015). What is the history of the Getty vocabularies? Geraadpleegd via http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/faq.html#1a

 

IATE. (z.d.). About IATE. Geraadpleegd via http://iate.europa.eu/about_IATE.html

 

IATE. (z.d.). De veeltalige databank van de EU [folder]. Geraadpleegd via http://iate.europa.eu/brochure/IATEbrochure_NL.pdf

 

IATE. (z.d.). FAQ IATE. Geraadpleegd via http://iate.europa.eu/faq/IATE_FAQ_NL.htm

 

IATE. (z.d.). Geraadpleegd via https://open-data.europa.eu/nl/data/dataset/iate

 

IATE. (z.d.). IATE Data fields explained. (z.d.). Geraadpleegd via http://iate.europa.eu/tbx/IATE%20Data%20Fields%20Explaind.htm

IATE. (2008). Best Practice for Terminologists. Geraadpleegd via https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/help/best_practice.html

 

IATE Handbook Task Force. (2016). IATE Handbook. Geraadpleegd via https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/handbook.pdf

 

ICCROM. (2016). History. Geraadpleegd via http://www.iccrom.org/about/history/

 

ICCROM. (2016). What is ICCROM? Geraadpleegd via http://www.iccrom.org/about/what-is-iccrom/

 

ICOM. (z.d.). Programmes. Geraadpleegd via http://icom.museum/programmes/

 

ICOM. (z.d.). The organisation. Geraadpleegd via http://icom.museum/the-organisation/

 

ICOM-Vlaanderen. (2011). Vereniging. Geraadpleegd via http://www.icom-vlaanderen.be/nl/icomvlaanderen/vereniging.html

 

ICOMOS. (z.d.). Introducing ICOMOS. Geconsulteerd via http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vi…

 

ICOMOS. (2013). Overview of International Networks, Forums, Organizations and Institutions on cultural heritage. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/en/get-involved/work-and-volunteer-for-icomos/ico…

 

Infoterm. (2011). Why Terminology? Geraadpleegd via www.infoterm.info

 

ISO. (n.d.). Benefits of International Standards. Geraadpleegd via www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards

 

ISO 704. (2009). Terminology work – Principles and methods. Genève: International Organization for Standardization.

 

ISO 1087-1. (2000). Terminology work - Vocabulary – Part 1: Theory and application. Genève: International Organization for Standardization.

 

ISO 1087-2. (2000). Terminology work – Vocabulary – Part 2: computer applications. Genève: International Organization for Standardization.

 

ISO 25964-1. (2011). Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. Genève: International Organization for Standardization.

 

Janssens, G. (2004). Communicatieproblemen met vaktalen en de oplossingen daarvoor. Praagse perspectieven 2. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 2, 101-104.

 

Leroi, M.-V., Holland, J. (2009). Identification of existing terminology resources in museums. Geraadpleegd via http://www.packed.be/images/uploads/projects/D4.1_Identification_of_exi…

 

L'Homme, M.-C. (2004). La terminologie: principes et techniques. Canada: Les Presses de l'Université de Montréal.Linked Heritage. (2013). About. Geraadpleegd via http://www.linkedheritage.eu/index.php?en/138/about

 

Multilingualism. (2016). Geraadpleegd via http://europa.eu/pol/mult/index_en.htm

 

Netwerk Digitaal Erfgoed (2015). Programmaplan WP2: Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Geraadpleegd via http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/NDE_Programmaplan_Digit…

 

Open coördinatiemethode (z.d.). Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html…

 

PACKED vzw. (z.d.). Organisaties. Geraadpleegd via http://www.packed.be/nl/links/category/organisaties/

 

Palumbo, G. (2009). Key Terms in Translation Studies. Londen/New York : Continuum.

 

Pavel, S., & Nolet, D. (2001). Handbook of Terminology. Ottawa: Minister of Public Works and Government Services.

 

Raad van Europa. (z.d.). Geraadpleegd via http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/beleid/raad-van-europa

 

Raad van Europa. (z.d.). Treaties. Geraadpleegd via http://www.coe.int/t/democracy/conventions_en.asp

 

Raad van Europa. (2014). Culture and heritage. Geraadpleegd via http://www.coe.int/t/democracy/culture-heritage_en.asp

 

Raad van Europa. (2014). HEREIN: Observatory on policies and values of the European heritage. Geraadpleegd via http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/Default_en.asp

 

Referentienetwerk Erfgoed (z.d.). Geraadpleegd via http://www.erfgoedthesaurus.nl/?mode=over

 

Sager, J.C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Strubbe, K. (2016, 18 april). Zet werelderfgoed in tegen terreur. De Morgen. Geraadpleegd via http://www.demorgen.be

 

Supporting cultural heritage (2016). Geraadpleegd via http://ec.europa.eu/culture/policy/culture-policies/cultural-heritage_e…

 

Termcoord. (z.d.). Interinstitutional cooperation for the management of IATE. Geraadpleegd via https://termcoord.files.wordpress.com/2012/.../here.doc

 

UNESCO. (z.d.). Introducing UNESCO. Geraadpleegd via http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco

 

UNESCO. (z.d.). UNESCO Thesaurus. Geraadpleegd via http://databases.unesco.org/thesaurus/

 

UNESCO. (2014). 37 C/4 2014-2021 Medium-Term Strategy. Parijs: UNESCO.

 

UNESCO (2015). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Parijs: UNESCO World Heritage Centre.

 

Temmerman, R. (2000). Towards New Ways of Terminology Description: The Socio-Cognitive Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Thelen, M., & Steurs, F. (Eds.) (2010). Terminology in Everyday Life. Amsterdam/Phildalphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Vecco, M. (2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible. Journal of Cultural Heritage, 11(3), 321-324. doi:10.1016/j.culher.2010.01.006

 

Vernet, A., Gunson, J. (2014). Cultural Heritage Policy In The European Union. Geraadpleegd via https://epthinktank.eu/2014/12/16/cultural-heritage-policy-in-the-europ…

 

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. (z.d.). IATE. Geraadpleegd via http://cdt.europa.eu/NL/whatwedo/Pages/IATE.aspx

 

Vervoorn, A.J. (Ed.). (1992). Voorzetten 38. Terminologieleer: beleid en praktijk. Verslagen en rapporten van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT). Kortrijk-Heule: UGA.

 

VIAA. (2014). Unified Thesaurus Haalbaarheidsstudie: eindrapport. Geraadpleegd via http://viaa.be/assets/files/page/downloads/Eindrapport_Unified_Thesauru…

 

VIAA. (2016). Over VIAA. Geraadpleegd via http://viaa.be/nl/over-viaa/

 

Wright, S.E., & Budin, G. (Eds.) (1997). Handbook of terminology management. Volume 1 : Basic aspects of terminology management. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 

Wüster, E. (1991). Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Bonn: Romanistischer Verlag. 

  1. Verdragen, conventies, overeenkomsten en wetgeving (literatuurstudie en methodologie)

Europese Commissie. (2007). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European agenda for culture in a globalizing world. Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463584050210&uri=CE…

 

Europese Commissie. (2010). Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering. Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=URISERV:l29019&qid=1…

 

Europese Commissie. (2014). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe. Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC04…

 

Europese Commissie. (2014). Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities. Geraadpleegd via http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf

 

ICOMOS. (1964). International Charter for the Conservation and the Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964). Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf

 

ICOMOS. (1979). The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/re…

 

ICOMOS. (1981). Historic Gardens (The Florence Charter 1981). Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/gardens_e.pdf

 

ICOMOS. (1987). Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter 1987). Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/towns_e.pdf

 

ICOMOS. (1990). Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/arch_e.pdf

 

ICOMOS. (1996). Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/underwater_e.pdf

 

ICOMOS. (1999). Charter on the built vernacular heritage. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/vernacular_e.pdf

 

ICOMOS. (2003). ICOMOS Charter – Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/structures_e.pdf

 

ICOMOS. (2008). The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites. Geraadpleegd via http://icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_1…

 

ICOMOS. (2008). The ICOMOS Charter on Cultural Routes. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/culturalroutes_e.pdf

 

ICOMOS. (2011). The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_20120110…

 

ICOMOS, & TICCIH. (2011). Joint ICOMOS – TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and Landscapes. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_E…

 

ICOMOS Australia. (1979). The Burra Charter. The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. Geraadpleegd via http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-A…

 

ICRC. (1907). Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. ANNEX TO THE CONVENTION: REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND. Geraadpleegd via https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-200037?OpenDocument

 

Lemaire, R, & Stovel, H. (1994). The Nara Document on Authenticity. Geraadpleegd via http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf

                                                         

Raad van de Europese Unie. (2014). Council conclusions of 21 May 2014 on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe 2014/C 183/08. Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG06…

 

Raad van de Europese Unie. (2014). Council conclusions on participatory governance of cultural heritage (2014/C 463/01). Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG12…

 

Raad van de Europese Unie, Vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten. (2014). Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een werkplan voor cultuur (2015-2018). Geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1463752045463&uri=CE…)

 

Raad van Europa. (1954). European Cultural Convention. Geraadpleegd via

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018

 

Raad van Europa. (1985). Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe. Geraadpleegd via http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/121

 

Raad van Europa. (1992). European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)*. Geraadpleegd via http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143

 

 Raad van Europa. (2000). European Landscape Convention. Geraadpleegd via http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/176

 

Raad van Europa. (2005). Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Geraadpleegd via http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199

 

Raad van Europa. (2015). Namur Declaration. Geraadpleegd via https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/6thConfCulturalHerit…

 

UNESCO. (1954). Convention on the Protection of Cultural Property during Armed Conflicts. Geraadpleegd via http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC…

 

UNESCO. (1954). Final Act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954. Geraadpleegd via http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf

 

UNESCO. (1968). Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works. Geraadpleegd via http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC…

 

UNESCO. (1972). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Geraadpleegd via http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

 

UNESCO. (1978). Recommendation for the Protection of Movable Cultural Property. Geraadpleegd via http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC…;

 

UNESCO. (1989). Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore Geraadpleegd via http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC…

 

UNESCO. (2001). Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Geraadpleegd via http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritag…

 

UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Geraadpleegd via http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention

 

UNESCO. (2013). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Geraadpleegd via http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540e.pdf [13.04.2016]

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
dr. Maria-Cornelia Wermuth