De aanwezigheid van ongehydrateerd cement in betongranulaat.

Xavier
Sevenants

De dag van vandaag wint recyclage meer en meer aan belang. Primaire grondstoffen, zoals zand en grind, kunnen niet eindeloos onttrokken worden aan de bodem, daarom wordt er steeds meer beroep gedaan op secundaire grondstoffen zoals gerecycleerd betongranulaat. Momenteel wordt er vooral aan “downcycling” gedaan en worden gerecycleerde betongranulaten hergebruikt in onderfunderingen en funderingen. In de toekomst moet er meer gefocust worden op “upcycling”. Bij upcycling wordt aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie gegeven. Vandaar dat Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt in 2015 gestart zijn met het Tetraproject “Hoogwaardig betongranulaat voor duurzame wegenbouw”. 

Dit onderzoek kadert binnen dit project, en geeft antwoord op de onderzoeksvraag: “Bevindt er zich nog ongehydrateerd cement in betongranulaat en gaat dit nog actief meewerken?”. In het Standaardbestek 250 v3.1 is het toegelaten om 20% van de grove granulaat fractie te vervangen door hoogwaardige betongranulaten in betonmengsels voor lineaire elementen en in de onderlaag van een tweelaags uitgevoerde wegverharding. Om als hoogwaardig bestempeld te worden moeten betongranulaten aan een aantal eisen voldoen, één daarvan is dat ze maximaal 1,5% aan fijne deeltjes mogen bevatten.

 

De onderzoeksstrategie gehanteerd in deze scriptie is een “Gevalsstudie”. In concreto wordt onderzoek verricht naar het al dan niet aanwezig zijn van ongehydrateerd cement in de fijne deeltjes en of dit een positief effect heeft op de druksterkte. Dit wordt diepgaand onderzocht aan de hand van twee verschillende methodes. Bij de eerste methode wordt de druksterkte bepaald van proctors, aangemaakt met brekerzand (i.s.m. COLAS Belgium). De tweede methode bepaalt de druksterkte van mortelprisma’s, aangemaakt met fijn stof (i.s.m. Hogeschool PXL).

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog een kleine hoeveelheid ongehydrateerd cement aanwezig is rond de gerecycleerde betongranulaten en dat dit actief gaat meewerken. Dit zorgt voor extra sterkte bij het aanmaken van nieuw beton. Ten slotte resulteert uit dit onderzoek dat de opslagtermijn van het pas gebroken materiaal de belangrijkste factor is in het al dan niet actief meewerken van ongehydrateerd cement.

Bibliografie

[1]

Colas Belgium, „Colas Belgium,” 2016. [Online]. Available: http://www.colasbelgium.be. [Geopend maart 2016].

[2]

Agentschap Wegen en Verkeer, Standaardbestek 250 versie 3.1, Brussel, 2015.

[3]

Emis - Vito, „www.emis.vito.be,” een initiatief van het Vlaamse Gewest, maart 2016. [Online]. Available: https://afss.emis.vito.be/techniek/breken. [Geopend maart 2016].

[4]

Granulaatbeton, „Granulaatbeton,” WebDog Content Management, 2016. [Online]. Available: http://www.granulaatbeton.nl. [Geopend maart 2016].

[5]

CROW, „deel 2: Betongranulaat,” in Cementgebonden secundaire materialen in de wegenbouw, Ede, CROW, 1998.

[6]

COPRO vzw, „Activiteitenrapport 2014,” www.COPRO.eu, Zellik (Asse), 2014.

[7]

i. H. d. Krem, Cursus Betontechnologie: Labo, Diepenbeek: Hogeschool PXL, 2014.

[8]

v. v. d. brancheverenigingen, „Beton Lexicon,” Aeneas Media, [Online]. Available: http://www.betonlexicon.nl. [Geopend maart 2016].

[9]

„NBN (Bureau voor normalisatie – Bureau de Normalisation),” 2016. [Online]. Available: http://www.nbn.be. [Geopend maart 2016].

[10]

SmartCrusher bv, „SmartCrusher bv,” 2016. [Online]. Available: www.slimbreker.nl. [Geopend maart 2016].

[11]

„nv Pieters GCA,” [Online]. Available: http://www.pietersgca.be/. [Geopend maart 2016].

[12]

J. V. &. J. Desmyter, „Een hoogwaardig gebruik van puingranulaten stimuleren (bijzonder bestek: PA/AVP-AD/0702),” WTCB voor OVAM, september 2008.

[13]

„Fritsch maalmolens en zeefmachines,” 2016. [Online]. Available: http://www.fritsch-malen-zeven.nl. [Geopend maart 2016].

[14]

Betontechnologie, Brussel: Belgische BetonGroepering, 4de herziene druk 2006.

Download scriptie (8.35 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Henri De krem