De impact van informatieasymmetrie op tone management uit winst persberichten

Jens Vleminckx
Persbericht

De reductie van het te optimistisch voorstellen van kwartaalcijfers door het management

Managers durven de toon in financiële publicaties te gebruiken om de waarneming van de investeerders inzake de bedrijfsresultaten te beïnvloeden. Dit betekent dat de managers de toon in hun berichtgeving soms te optimistisch maken in vergelijking met de werkelijke prestaties van het bedrijf. Wanneer men dit doet, is er sprake van positieve abnormale toon. Een recent onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven toont aan dat bedrijven die opgevolgd worden door meer financiële analisten minder gebruik maken van positieve abnormale toon in de kwartaalcijfers. Daarnaast zorgt een hoger verhandeld volume van aandelen van het bedrijf eveneens voor een vermindering van positieve abnormale toon. Dit in tegenstelling tot de onenigheid tussen de financiële analisten in verband met de winstvoorspellingen van het bedrijf, dewelke de positieve abnormale toon in de kwartaalcijfers vergroot.

Informatieasymmetrie
Voor het reduceren van het te optimistisch voorstellen van de kwartaalcijfers, wordt geopteerd om gebruik te maken van informatieasymmetrie. Dit treedt op wanneer één of meerdere investeerders over betere of al dan niet tijdelijke informatie beschikken ten opzichte van andere investeerders. Een typisch voorbeeld van informatieasymmetrie is de betere kennis die de managers bezitten over de toekomstige bedrijfsvooruitzichten, terwijl de investeerders alleen maar beschikken over publieke informatie. Daarom meet men in het onderzoek informatieasymmetrie aan de hand van financiële analisten variabelen. Dit omdat analisten als informatietussenpersoon een belangrijke rol spelen in het reduceren van informatieasymmetrie tussen management en investeerders. Uit het onderzoek dat werd afgenomen bij de grootste Amerikaanse bedrijven gedurende een periode van 9 jaar, tonen de resultaten aan dat hoe groter het aantal analisten dat een bedrijf opvolgt, des te minder managers de toon in hun berichtgeving gaan opblazen. Dit in contrast met de onenigheid tussen de analisten in verband met de winstvoorspellingen, ook wel de voorspellingsdispersie genoemd. Deze zorgt ervoor dat managers de kwalitatieve informatie in de kwartaalcijfers positiever gaan voorstellen.

Relevantie voor investeerders
Investeerders die geld in een onderneming stoppen, willen weten of de prijs die ze ervoor betalen een juiste voorstelling is van de toekomstige kasstromen. Managers kunnen echter de gerapporteerde kwartaalcijfers sturen uit eigen belang of om aan de winstvoorspellingen van de analisten tegemoet te komen. Daarom is het belangrijk dat investeerders bij het maken van investeringsbeslissingen rekening houden met de beïnvloeding van de toon in het kwalitatieve gedeelte van de kwartaalcijfers door het management.

 

Bibliografie

Admati, A. 1985. A noisy rational expectations equilibrium for multi-asset security markets. Econometrica, 53(3): 629–658.
Arslan-Ayaydin, O., Boudt, K., & Thewissen, J. 2016. Managers set the tone: Equity incentives and the tone of earnings press releases. Journal of Banking & Finance, Issue: In Press, Corrected Proof: 1-16.
Ascioglu, A., Hedge, S., Krishnan, G., & McDermott, J. 2012. Earnings management and market liquidity. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(2): 257-274.
Ball, R., & Kothari, S. 1991. Security returns around earnings announcements. The Accounting Review, 66(4): 739-746.
Barron, O., Stanford, M., & Yu, Y. 2009. Further evidence on the relation between analysts’ forecast dispersion and stock returns. Contemporary Accounting Research, 26(2): 329-357.
Bhusan, R.1989. Firm characteristics and analyst following. Journal of Accounting and Economics, 11(1): 255-274.
Bloomfield, R., & Fischer, P. 2011. Disagreement and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 49(1): 41-68.
Boudt, K., & Thewissen, J. 2014. Not all words are equal: Sentiment dynamics and information content within ceo letters. Available at SSRN 2326400.
Brown, S., & Hillegeist, S. 2007. How disclosure quality affects the level of information asymmetry. Review of Accounting Studies, 12(2): 443-477.
Brown, S., Hillegeist, S., & Lo, K. 2004. Conference calls and information asymmetry. Journal of Accounting & Economics, 37(3): 343-366.
31
Bushman, R. 1991. Public disclosure and the structure of private information markets. Journal of Accounting Research, 29(2): 261–276.
Collins, D., Li, O., & Xie H. 2009. What drives the increased informativeness of earnings announcements over time? Review of accounting studies, 14(1): 1-30.
Dai, Y., Kong, D., & Wang, L. 2013. Information asymmetry, mutual funds and earnings management: evidence from China. China Journal of Accounting Research, 6(3): 187-209.
Das, S., Kim, K., & Patro, S. 2011. An analysis of managerial use and market consequences of earnings management and expectation management. Account. Review, 86(6): 1935-1967.
Davis, A., Piger, J., & Sedor, L. 2012. Beyond the numbers: measuring the information content of earnings press release language. Contemporary Accounting Research, 29(3): 845–868.
De Franco, G., & Hope O.-K. 2011. Do analysts’ notes provide new information? Journal of Accounting, Auditing and Finance, 26(2): 229-254.
De Franco, G., Hope O.-K., Vyas, D., & Zhou, Y. 2015. Analyst report readability, Contemporary Accounting Research, 32(1): 76-104.
Diamond, D. 1985. Optimal release of information by firms. Journal of Finance, 40(4): 1071-1094.
Easley, D., & O'Hara, M. 2004. Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59(4): 1553–1583.
Fishman, M., & Hagerty, K.1989. Disclosure decisions by firms and the competition for price efficiency. Journal of Finance, 44(3): 633-646.
Frankel, R., Mayew, W., & Sun, Y. 2010. Do pennies matter? Investor relations consequences of small negative earnings surprises. Review of Accounting Studies, 15(1): 220-242.
Francis, J., Schipper, K., & Vincent, L. 2002. Expanded disclosures and the increased usefulness of earnings announcements. The Accounting Review, 77(3): 515-546.
Freeman, R., Wicks, A., & Parmar, B. 2004. Stakeholder theory and “the corporate objective revisited”. Organization Science, 15(3): 364-369.
Healy, P., & Palepu, K. 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1): 405-440.
Henry, E. 2008. Are investors influenced by how earnings press releases are written? Journal of Business Communication, 45(4): 363-407.
Huang, X., Teoh, S., & Zhang, Y. 2014. Tone management. The Accounting Review, 89(3): 1083-1113.
Hughes, J., Liu, J., & Liu, J. 2007. Information asymmetry, diversification and the cost of capital. The Accounting Review, 82(3): 705–729
32
Kim, O., & Verrecchia, R. 1991. Market reaction to anticipated announcements. Journal of Financial Economics, 30(2): 273-309.
Krishna, V., & Morgan, J. 2004. The art of conversation: Eliciting information from experts through multi-stage communication. Journal of Economic Theory, 117(2): 147-179.
Kyle, A. 1985. Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6): 1315-1335.
Lang, M., Lins, K., & Miller, D. 2004. Concentrated control, analyst following, and valuation: Do analysts matter most when investors are protected least? Journal of Accounting Research, 42(3): 589-623.
Lang, M., &. Lundholm, J. 1996. Corporate disclosure policy and analyst behavior. The Accounting Review ,71(4): 467-492.
La Porta, R., Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny R. 1997. Good news for value stocks: Further evidence on market efficiency. The Journal of Finance, 52(2): 859–874.
Larcker, D., & Zakolyukina, A. 2012. Detecting deceptive discussions in conference calls. Journal of Accounting Research, 50(1): 495-540.
Lehavy, R., Li, F., & Merkley, K. 2011. The effect of annual report readability on analyst following and the properties of their earnings forecasts. The Accounting Review, 86(3): 1087-1115.
Leland, H. 1992. Insider trading: should it be prohibited? The Journal of Political Economy, 100(4): 859–887.
Leuz, C., & Verrecchia, R. 2000. The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(1): 91-124.
Li, F. 2008. Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 45(2): 221-247.
Loughran, T., & McDonald, B. 2011. When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. Journal of Finance, 66(1): 35-65.
Lundholm, R.1991. Public signals and the equilibrium allocation of information. Journal of Accounting Research, 29(2): 322-349.
McNichols, M., & Trueman, B. 1994. Public disclosure, private information collection, and short-term trading. Journal of Accounting and Economics, 17(1): 69-94.
Merton, R. 1987. A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance, 42(3): 483-510.
Ming-Chang, W., & Pang-Ying, C. 2014. Securities market quality and analysts’ earnings forecast errors. Information Technology Journal, 13(17): 2645-2657.
Patell, J. & Wolfson, M. 1981. The ex ante and ex post price effects of quarterly earnings announcements reflected in options and stock prices. Journal of Accounting Research, 19(1): 434-458.
Patelli, L., & Pedrini, M. 2014. Is the optimism in CEO’s letters to shareholders sincere? Impression management versus communicative action during the economic crisis. Journal of Business Ethics, 124(1): 19-34.
33
Richardson, V. 2000. Information asymmetry and earnings management: some evidence. Review of Quantitative. Finance and Accounting, 15(4): 325-347.
Roulstone, D. 2003. Analyst following and market liquidity. Contemporary Accounting Research; 20(3): 552-578.
SEC 2012. Form 8-K. http://www.sec.gov/answers/form8k.htm (28/11/2015).
Tetlock, P. 2007. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market. Journal of Finance, 62(3): 1139-1168.
Tetlock, P., Saar-Tsechansky, M., & Macskassy, S. 2008. More than words: Quantifying language to measure fims’ fundamentals. Journal of Finance, 63(3): 1437-1467.
Verrecchia, R. 2001. Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32(1): 97-180.
Wang, J. 1993. A model of intertemporal asset pricing under asymmetric information. The Review of Economic Studies, 60(1): 249–282.

Universiteit of Hogeschool
Master Handelswetenschappen Financieel Management
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Thewissen James
Kernwoorden
Share this on: