Autisme hangt samen met persoonlijkheidsfactoren.

Jitske
Clarysse

Een recent onderzoek van Universiteit Gent bestudeerde de persoonlijkheidsfactoren bij kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis (ASS) en de ernst van hun symptomen doorheen de adolescentie. Volgens dit onderzoek blijven zowel de persoonlijkheid als de diagnose erg stabiel over een tijdsperiode van drie jaar. Toch is er ook ruimte voor verandering, waarbij jongeren meestal in positieve richting evolueren. Persoonlijkheid wordt sociaal wenselijker en symptomen dalen over tijd. Maar houdt de persoonlijkheid van een jongere met ASS ook rechtstreeks verband met zijn of haar symptomen?

Het huidig onderzoek naar autisme probeert om bepaalde combinaties van persoonlijkheidstrekken, ook wel "trekprofielen" genoemd, te linken aan ASS. Dergelijke trekprofielen zouden kunnen helpen om autisme sneller te identificeren bij jonge kinderen en zo sneller in te grijpen. Deze profielen kunnen ook nuttig zijn om verschillende ontwikkelingsstoornissen van elkaar te onderscheiden. Daarnaast kunnen trekprofielen helpen verklaren waarom slechts een deel van de kinderen met autisme emotionele en gedragsproblemen ontwikkelt. Dergelijk onderzoek kan nuttige handvaten bieden voor de praktijk.

Het concept "persoonlijkheid" wordt in de psychologie voornamelijk beschreven aan de hand van gedragsmatige verschillen tussen mensen, terwijl ook de diagnose "autismespectrumstoornis" gesteld wordt op basis van gedrag. Door deze gemeenschappelijke insteek verwachtte men dan ook sterke verbanden terug te vinden tussen beide concepten.

Het onderzoek toonde aan dat de persoonlijkheidstrek "welwillendheid" op verschillende tijdstippen samenhangt met de ernst van de symptomen. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op twee facetten van "welwillendheid", namelijk "egocentrisme" en "gehoorzaamheid". Hoe meer "egocentrisme" en hoe minder "gehoorzaamheid" een jongere vertoont, hoe meer autismesymptomen zijn of haar ouders zullen rapporteren. Omgekeerd zullen jongeren waarbij meer symptomen worden gerapporteerd, ook meer "egocentrisme" en minder "gehoorzaamheid" vertonen.

Daarnaast vertoont "intellect" een verband met autisme. "Intellect" staat hierbij niet gelijk aan de IQ-score, maar aan het algemeen inzicht en de vaardigheid om zich helder uit te drukken. Hoe minder inzicht en communicatieve vaardigheden men waarneemt bij een jongere met autisme, hoe ernstiger de symptomen meestal zijn en omgekeerd.

Men zou dus kunnen stellen dat psychologen extra alert moeten zijn bij kinderen en jongeren die meer "egocentrisme" en minder "gehoorzaamheid" of "intellect" vertonen. Psychologen zouden zich ook bewust moeten zijn van deze moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS. Maar dergelijke conclusies blijken nogal kort door de bocht. "Dat twee concepten samenhangen betekent niet altijd dat het ene het andere ook veroorzaakt. Persoonlijkheid kon in dit onderzoek slechts in beperkte mate de ernst van de symptomen drie jaar later voorspellen. Dus, alvorens deze verbanden bruikbaar en betrouwbaar te kunnen omzetten naar de praktijk, moeten we dit pilootonderzoek nog veel grondiger uitdiepen.", aldus UGent.

Bibliografie

Abrahams, B. S., & Geschwind, D. H. (2008). Advances in autism genetics: on the threshold of a new neurobiology. Nature Reviews Genetics, 9(5), 341-355. http://dx.doi.org/10.1038/nrg2346

American Psychiatric Association. (1952). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (1st ed.). Washington: Author.

American Psychiatric Association. (1968). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2nd ed.). Washington: Author.

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2nd ed.). Arlington: Author.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington : Author.

Austin, E. J. (2005). Personality correlates of the broader autism phenotype as assessed by the Autism Spectrum Quotient (AQ). Personality and Individual Differences, 38, 451-460. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2004.04.022

Ballaban-Gil, K., Rapin, I., Tuchman, R., Shinnar, S. (1996). Longitudinal Examination of the Behavioral, Language, and Social Changes in a Population of Adolescents and Young Adults With Autistic Disorder. Pediatric Neurology, 15(3), 217-223. http://dx.doi.org/ 10.1016/S0887-8994(96)00219-6

Barger, B., Campbell, J., & Simmons, C. (2014). Measuring Five Factor Personality Traits in Autism During Early Childhood. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26, 775-792. http://dx.doi.org/10.1007/s10882-014-9392-2

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5–17. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.paid.2004.04.022

Berument, S. K., Rutter, M., Lord, C., Pickles, A., & Bailey, A. (1999). Autism screening questionnaire: diagnostic validity. The British Journal of Psychiatry,175(5), 444-451. http://dx.doi.org/ 10.1192/bjp.175.5.444

Boer, F., & Westenberg, P. M. (1994). The Factor Structure of the Buss and Plomin EAS Temperament Survey (Parental Ratings) in a Dutch Sample of Elementary School Children. Journal of Personality Assessment, 62(3), 537-551. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa6203_13

Bölte, S., Fritz  P., & John N. C. (2008). Assessing autistic traits: cross‐cultural validation of the social responsiveness scale (SRS). Autism Research, 1(6), 354-363. http://dx.doi.org/ 10.1002/aur.49

Boström, P., Broberg, M., & Hwang, C. P. (2010). Different, difficult or distinct? Mothers' and fathers perceptions of temperament in children with and without intellectual disabilities. Journal of intellectual disability research, 54(9), 806-819. http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1365-2788.2010.01309.x

Buss, A. H., & Plomin, R. (1975). A temperament theory of personality development. New York: Wiley-Interscience.

Buss, A. H., & Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Caspi, A., & Shiner, R. L. (2006). Personality development. In W. Damon, R. Lerner & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of Child Psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development (6th ed., pp. 182-199). London: Blackwell.

Chakrabarti, S., & Fombonne, E. (2005). Pervasive developmental disorders in preschool children: confirmation of high prevalence. American Journal of Psychiatry, 162, 1133-41. http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.162.6.1133

Chess, S., & Thomas, A. (1999). Goodness of fit: Clinical applications from infancy through adult life. New York, Brunner/Mazel.

Clifford, S. M., Hudry, K., Elsabbagh, M., Charman, T., & Johnson, M. H. (2013). Temperament in the first 2 years of life in infants at high-risk for autism spectrum disorders. Journal for Autism and Developmental Disorders, 43, 673-686. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1612-y

Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2007). Social responsiveness scale (SRS). Los Angeles: Western Psychological Services.

Constantino, J. N., & Todd,  R. D. (2003). Autistic traits in the general population: a twin study. Archives of General Psychiatry, 60, 524-530. http://dx.doi.org/ 10.1001/archpsyc.60.5.524.

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). NEO-PI-R professional manual: Revised NEO personality and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Dawson, G., Webb, S., Schellenberg, G. D., Dager, S., Friedman, S., Aylward, E., & Richards, T. (2002). Defining the broader phenotype of autism: Genetic brain and behavioral perspectives. Development and Psychopathology, 14, 581-611. http://dx.doi.org/10.1017/S0954579402003103

De Fruyt, F., Mervielde, I., Hoekstra, H. A., & Rolland, J. P. (2000). Assessing adolescents' personality with the NEO PI-R. Assessment7(4), 329-345. http://dx.doi.org/10.1177/107319110000700403

De Pauw, S. S., Mervielde, I., & Van Leeuwen, K. G. (2009). How are traits related to problem behavior in preschoolers? Similarities and contrasts between temperament and personality. Journal of abnormal child psychology37(3), 309-325. http://dx.doi.org/10.1007/s10802-008-9290-0

De Pauw, S. S., & Mervielde, I. (2010). Temperament, personality and developmental psychopathology: A review based on the conceptual dimensions underlying childhood traits. Child Psychiatry & Human Development41(3), 313-329. http://dx.doi.org/10.1007/s10578-009-0171-8

De Pauw, S. S. W., Mervielde, I., Van Leeuwen, K. G., & De Clercq, B. J. (2011). How Temperament and Personality Contribute to the Maladjustment of Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 196-212. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-010-1043-6

De Pauw, S. S. W. (2016). Childhood Personality and Temperament. In Widiger, T. (Ed.), Oxford Handbook of the Five Factor Model. New York: Oxford University Press

Denissen, J. J., Aken, M. A., Penke, L., & Wood, D. (2013). Self‐regulation underlies temperament and personality: An integrative developmental framework. Child Development Perspectives7(4), 255-260. http://dx.doi.org/ 10.1111/cdep.12050

Derryberry, D., & Rothbart, M. K. (1988). Arousal, affect, and attention as components of temperament. Journal of personality and social psychology, 55(6), 958. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.55.6.958

Dworzynski, K., Ronald, A., Bolton, P., & Happé, F. (2012). How different are girls and boys above and below the diagnostic threshold for autism spectrum disorders?. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry51(8), 788-797. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2012.05.018

Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L. (1999). A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 129–140. http://dx.doi.org:10.1023/A:1023040610384

Ellis, L. K., & Rothbart, M. K. (2001). Revision of the Early Adolescent Temperament Questionnaire. In Poster presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis, Minnesota.

Fombonne E. (1999). The epidemiology of autism: a review. Psychological Medicine, 29(4), 769–786. http://dx.doi.org/10.1017/S0033291799008508

Fombonne E. (2009). Epidemiology of pervasive developmental disorders. Pediatric Research, 65(6), 591–598. http://dx.doi.org/10.1203/PDR.0b013e31819e7203

Frazier, T. W., Youngstrom, E. A., Speer, L., Embacher, R., Law, P., Constantino, J., Findling, R. L., Hardan, A. Y., & Eng, C. (2012). Validation of Proposed DSM-5 Criteria for Autism Spectrum Disorder. Journal of  the American Acadamy of Child Adolescent Psychiatry, 51(1), 28–40. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.jaac.2011.09.021

 

Goldberg, L. R. (1990). An Alternative" Description of Personality": The Big-Five Factor Structure. Journal of Personality59(6), 1216-1229. http://dx.doi.org/10.1037//0022-3514.59.6.1216

Hartman, C. A. (2000). Dutch translation of the early adolescent temperament questionnaire. Internal report. Groningen: University of Groningen, Department of Psychiatry.

Herremans, S., Van Geit, N., Baeken, C., & Vanderbruggen, N. (2012). Stijging in de prevalentie van autismespectrumstoornissen: feit of fictie? Tijdschrift voor geneeskunde, 68(9), 419-424. http://dx.doi.org/ 10.2143/TVG.68.09.2001176

Hesselmark, E., Eriksson, J. M., Westerlund, J., & Bejerot, S. (2015). Autism spectrum disorders and self-reports: Testing validity and reliability using the NEO-PI-R. Journal of autism and developmental disorders45(5), 1156-1166. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-014-2275-7

Hus, V., Bishop, S., Gotham, K., Huerta, M., & Lord, C. (2013). Factors influencing scores on the social responsiveness scale. Journal of Child Psychology and Psychiatry54(2), 216-224. http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1469-7610.2012.02589.x

International Personality Item Pool: A scientific collaboratory for the development of advanced measures of personality traits and other individual differences. (2015). Retrieved from http://ipip.ori.org/.

Huntington, G. S., & Simeonsson, R. J. (1993). Temperament and adaptation in infants and young children with disabilities. Infant Mental Health Journal, 14(1), 49-60. http://dx.doi.org/10.1002/1097-0355(199321)14:1<49::AID-IMHJ2280140105>…

Jamain, S., Quach, H., Betancur, C., Rastam, M., Colineaux, C., Gillberg, I. C., Soderstrom, H., Giros, B., Leboyer, M., & Gillberg, C. (2003). Mutations of the X-linked genes encoding neuroligins NLGN3 and NLGN4 are associated with autism. Nature Genetics, 34, 27-29. http://dx.doi.org/10.1038/ng1136

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 114 –158). New York: Guilford Press.

Just, M. A., Cherkassky V. L., Keller, T. A., & Minshew, N. J. (2004). Cortical activation and synchronization during sentence comprehension in high-functioning autism: evidence of underconnectivity. Brain, 127, 1811–1821. http://dx.doi.org/0.1093/brain/awh199

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250.

Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2010). Personality traits and the classification of mental disorders: Toward a more complete integration in DSM–5 and an empirical model of psychopathology. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment1(2), 97. http://dx.doi.org/10.1037/a0018990

Leyfer, O. T., Folstein, S. E., Bacalman, S., Davis, N. O., Dinh E., Morgan, J., Tager-Flusberg H., & Lainhart, J. E. (2006). Comorbid Psychiatric Disorders in Children with Autism: Interview Development and Rates of Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 849-861. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-006-0123-0

Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook Jr, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C., ... & Rutter, M. (2000). The Autism Diagnostic Observation Schedule—Generic: A standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. Journal of autism and developmental disorders,30(3), 205-223. http://dx.doi.org/10.1023/A:1005592401947

Lord, C., Rutter, M., & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24(5), 659–685. http://dx.doi.org/10.1007/BF02172145

Magiati, I., Tay, X. W., Howlin, P. (2014). Cognitive, language, social and behavioural outcomes in adults with autism spectrum disorders: a systematic review of longitudinal follow-up studies in adulthood. Clinical psychology review, 34, 73-86. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2013.11.002

Mahoney, W. J., Szatmari, P., Maclean, J. E., Bryson, S. E., Bartolucci, G., Walter, S. D., Jones, M. B., & Zwaigenbaum, L. (1988). Reliability and Accuracy of Differentiating Pervasive Developmental Disorder Subtypes. Journal of  the American Acadamy of Child Adolescent Psychiatry, 37, 3, 278-285. http://dx.doi.org/ 10.1097/00004583-199803000-00012

Martin, R. P., Wisenbaker, J., & Huttunen, M. (1994). Review of factor analytic studies of temperament measures based on the Thomas-Chess structural model: Implications for the Big Five. In C. F. Halverson, G.A. Kohnstamm, & R.P. Martin (Eds.), The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood (pp. 157-172). Hillsdale: Erlbaum.

Matson, J. L., & Shoemaker, M. (2009). Intellectual Disability and its relationship to autism spectrum disorders. Developmental Disabilities, 30, 1107-1114. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2009.06.003

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the 5-Factor Model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81-90. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.52.1.81

Mervielde, I., & De Fruyt, F. (1999). Construction of the Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC). In I. Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt, & F. Ostendorf (Eds.), Personality psychology in Europe. Proceedings of the Eight European Conference on Personality Psychology (pp. 107-127). Tilburg: Tilburg University Press

Piven, J. (2001). The Broad Autism Phenotype: A complementary strategy for Molecular Genetic Studies of Autism. American Journal of Medical Genetics, 105, 34-35. http://dx.doi.org/10.1002/1096-8628(20010108)105:1<34::AID-AJMG1052>3.0…

Piven, J., Palmer, P., Jacobi, D., Childress, D., & Arndt, S. (1997). Broader autism phenotype: evidence from a family history study of multiple-incidence autism families. American Journal of Psychiatry154(2), 185-190. http://dx.doi.org/10.1176/ajp.154.2.185

Putnam, S. P., & Rothbart, M. K. (2006). Development of short and very short forms of the children’s behavior questionnaire. Journal of Personality Assessment, 87, 102–112. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa8701_09

Ritvo, R., Ritvo, E., Guthrie, D., Ritvo, M., Hufnagel, D., McMahon, W., et al. (2011). The ritvo autism asperger diagnostic scale revised (RAADS-R): a scale to assist the diagnosis of autism spectrum disorder in adults: an international validation study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(8), 1076–1089. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-010-1133-5

Rivers, J. W., & Stoneman, Z. (2008). Child Temperaments, Differential Parenting, and the Sibling Relationships of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Development Disorders, 38, 1740-1750. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-008-0560-z

Roberts, B. W., & Delvecchio, W. F. (2000). The Rank-Order Consistency of Personality Traits From Childhood to Old Age: A Quantitative Review of Longitudinal Studies. Psychological Bulletin, 126(1), 3-25. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.3

Roberts, B. W., Walton, K. E., & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of Mean-Level Change in Personality Traits Acros the Life Course: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Psychological Bulletin, 132(1), 1-25. http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.132.1.1

Roberts, B. W., & Wood, D. (2006). Personality development in the context of the neo-socioanalytic model of personality. In D. K. Mroczek & T. D. Little (Eds.), Handbook of personality development (pp. 11–39). Mahwah: Erlbaum.

Roeyers, H. (2005) Ontwikkelingsstoornissen. Onuitgegeven cursus, Universiteit Gent, Gent.

Roeyers, H., Thys, M., Druart, C., De Schryver, M., & Schittekatte, M. (2011). SRS: Screeningslijst voor autismespectrum stoornissen. Amsterdam: Hogrefe.

Rothbart, M. K. (1981). Measurement of temperament in infancy. Child Development, 52, 569-578. http://dx.doi.org/10.2307/1129176

Rothbart, M. K. (2011). Becoming who we are: Temperament and personality in development. New York: Guilford Press.

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., & Evans, D. E. (2000). Temperament and Personality : Origins and Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), 122-135. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.78.1.122

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., & Fisher, P. (2001). Investigations of temperament at 3–7 years: The Children’s Behavior Questionnaire. Child Development, 72, 1394–1408. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00355

Rutter, M., Bailey, A., Lord. C., & Berument, S. K. (2003). The Social Communication Questionnaire. Los Angeles: Western Psychological Services.

Saucier, G. (1994). Mini-Markers: A brief version of Goldberg’s unipolar Big-Five markers. Journal of Personality Assessment, 63, 506–516. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa6303_8

Schriber, R. A., Robins, R. W., & Solomon, M. (2014). Personality and Self-Insight in Individuals with Autism Spectrum Disorder. Journal of Personality and Social Psychology, 106(1), 112-130. http://dx.doi.org/10.1037/a0034950

Schwartz, C. B., Henderson, H. A., Inge, A. P., Zahka, N. E., Coman, D. C., Kojkowski, N. M., Hileman, C. M., Mundy, P. C. (2009). Temperament as a Predictor of Symptomotology and Adaptive Functioning in Adolescents with High-Functioning Autism. Journal of Autism and Developmental Psychology, 39, 842-855. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-009-0690-y

Schwartzman, B. C., Wood, J. J., Kapp, S. K. (2016). Can the Five Factor Model of Personality Account for the Variability of Autism Symptom Expression? Multivariate Approaches to Behavioral Phenotyping in Adult Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 1-20. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-015-2571-x

Shattuck, P. T., Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Orsmond, G. I., Bolt, D., Kring, S., Lounds, J., & Lord, C. (2007). Change in autism symptoms and maladaptive behaviors in adolescents and adults with an autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1735-1747. http://dx.doi.org/10.1007/s10803-006-0307-7

Shimonaka, Y., Nakazato, K., Gondo, Y., & Takayama, M. (1999). NEO-PI-R, NEO-FFI manual for the Japanese version. Tokyo: Tokyo Shinri, Inc. (in Japanese).

Shiner, R., & Caspi, A. (2003). Personality differences in childhood and adolescence: Measurement, development, and consequences. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(1), 2-32. http://dx.doi.org/ 10.1111/1469-7610.00101

Shiner, R. L., & DeYoung, C. G. (2013). The structure of temperament and personality traits: A developmental perspective. In P. Zelazo (Ed.), Oxford handbook of developmental psychology (pp. 113-141). New York: Oxford University Press. 

Soto, C. J., & John, O. P. (2014). Traits in Transition: The Structure of Parent-Reported Personality Traits from Early Childhood to Early Adulthood. Journal of Personality, 82(3), 182-199. http://dx.doi.org/10.1111/jopy.12044

Soto, C. J., John, O. P., Gosling, S. D., & Potter, J. (2011). Age differences in personality traits from 10 to 65: Big Five domains and facets in a large cross-sectional sample. Journal of personality and social psychology, 100(2), 330. http://dx.doi.org/10.1037/a0021717

State, M. W., & Sestan, N. (2012). The emerging biology of autism spectrum disorders. Science, 337, 1301-1303. http://dx.doi.org/10.1126/science.1224989

Thomas, A., Chess, S., Birch, H. G., Hertzig, M. E., & Korn, S. (1963). Behavioral individuality in early childhood. New York: New York University Press.

Thomas, A., & Chess, S. (1977). Temperament and development. New York: Brunner/Mazel.

Turner, L. M., Stone, W. L., Pozdol, S. L., Coonrod, E. E. (2003). Follow-up of children with autism spectrum disorders from age 2 to age 9. Sage Publications and The National Autistic Society, vol 7(1), 47-63. http://dx.doi.org/10.1177/1362361306063296

van den Akker, A. L., Dekovic, M., Asscher, J., & Prinzie, P. (2014). Mean-Level personality development across childhood and adolescence: A temporary defiance of the maturity principle and bidirectional associations with parenting. Journal of Personality and Social Psychology, 107 (4), 736-750. http://dx.doi.org/10.1037/a0037248

Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2006). Are autistic traits an independent personality dimension? A study of the Autism-Spectrum Quotient (AQ) and the NEO-PI-R. Personality and Individual Differences, 41, 873-883. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2006.04.003

Warreyn, P., Raymaekers, R., & Roeyers, H. (2004). Handleiding vragenlijst sociale communicatie. Destelbergen: SIG vzw.

 

Download scriptie (1.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Sarah De Pauw