De link tussen emotionele ervaringen van adolescenten en hun voedingskeuzes

Eline
Lauwereins
  • Edith
    Deprez

Het is belangrijk dat adolescenten kiezen voor een volwaardige en gezonde voeding. Deze voeding moet alle nodige voedingsstoffen bevatten, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Onderzoek in het Technisch Instituut Immaculata te Ieper bij jongeren van 13 tot 18 jaar heeft aangetoond dat ze niet steeds de beste keuzes maken om hun dag door te komen. Heel wat ongezonde snacks en tussendoortjes worden bijna dagelijks ingenomen en alcoholische dranken worden frequent gedronken. Verder zijn er heel wat meisjes bezig met hun gewicht. Vervolgens ervaart een groot deel van de respondenten stress, maar zijn de effecten op de eetlust sterk afhankelijk van de individuen.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat life-events, emoties, verveling en stress redenen kunnen zijn waarom er ongezonde voedingskeuzes gemaakt worden door de adolescenten. Zodra er een negatieve of positieve gebeurtenis plaatsvindt, gaat hier een negatieve of positieve emotie mee gepaard.

Iedere jongere ervaart de verschillende life-events op zijn/haar manier. We onderscheiden twee groepen. Een eerste groep jongeren gaat meer eten en kiest voor hoog calorische voedingsmiddelen. De tweede groep gaat net minder eten in vergelijking met een situatie zonder een bijzondere gebeurtenis. De vier basisemoties remmen bij de meeste jongeren de eetlust af. Verveling daarentegen doet de jongeren meer en ongezond eten. We kunnen vaststellen uit het onderzoek dat emotioneel eetgedrag reeds voorkomt op een jonge leeftijd. Daarom is het belangrijk om in de toekomst hiermee rekening te houden.

Positieve en/of negatieve emoties opgewekt door bepaalde life-events hebben verschillende effecten op het lichaam van de adolescenten.

Ongeveer de helft van de respondenten kan moeilijk omgaan met de problemen die ze ervaren, vanuit de life-events. Slechts een gering aantal jongeren zoekt professionele hulp bij een diëtist of psycholoog.

 

 

Bibliografie

Armstrong, R. A., Galligan, F. R., Critchley, R. C. (2011). Emotional intelligence and psychological resilience to negative life events. Elsevier/Personality and Individual Differences, 51, 331-336.

Bolles, C. (1970). Species-specific defense reactions and avoidance learning. Psychological Review, Vol 77(1), 32-48.

CEC - Commission of the European Communities F-SaT. (1993). Nutrient and energy intakes for the European community: a report of the Scientific Committee for Food of the European community, 51(7), 209-212.

Clyne, C. (2004). Training in emotio regulation as a treatment for binge eating: A preliminary study. Behaviour change, nr 4, 269-281.

Coene, I. (2015). Algemene voedingsaanbevelingen. Nutrinews, nr. 4, maart, 19.

Coene, I. (2004). Vitaminen, een overzicht. Nutrinews, nr. 1, 2004, 7-13.

Dang Van, Q.C., Y. Larondelle. (2008). Transvetzuren in de voeding en hun impact op de gezondheid. Nutrinews, nr. 2, juni, 2008, 8.

De Donder, E,Möbius, D. (2015). Factsheet alcohol: Brussel, pg 3.

De Geeter, H. (2014). Het begrip voedselverslaving is betwistbaar. Waarom?. Nutrinews, 2, 15-18.

De Hoge Gezondheidsraad. (2015). Voedingsaanbevelingen voor België Partim I: vitaminen en sporenelementen. Brussel.

De Hoge Gezondheidsraad. (2009). Voedingsaanbevelingen voor België, herziene versie. Brussel.

Dumas, G. (1933). L'expression des emotions; Les mimiques. Nouveau

trait&'e de psychologie (Tome 3). Paris: Alcan, 69.

Ekman, P. (2003). Gegrepen door emoties. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Epstein, L. H., Valoski, A., Wing, R. R., McCurley, J. (1994). Ten-year outcomes of behavioural family-based treatment for childhood obesity. Health Psychology, 13, 373 - 383.

Erikson, E. (1968). Identity, youth and crisis. Behavioral science, volume 14 issue 2, 154-159.

Frederiks, A. M., van Buuren, S., Wit, J. M., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2000). Body index measurements in 1996 – 1997 compared with 1980. Archives of Diseases in Childhood, 82,  107 – 112.

Frijda, N. (2008). De emoties, een overzicht. Nederland: Uitgeverij DBNL.

Goossens, L., Soenens, B., & Braet, C. (2009). Prevalence and characteristics of binge eating in an adolescent community sample. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 38, 342-353.

Hafstad, G. S., von Soest, T., Torgersen, L. (2013). Early childhood precursors for eating problems in adolescence: a 15-year longitudinal community study. Journal of eating disorders, 1:35, 1-8.

Hoge gezondheidsraad Nederland. (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. nr. 19.

James, WPT. & Shofield, EC. (1990). Human Energy Requirements: A Manual for Planners and Nutritionists. Oxford: Oxford Medical Publications.

Jansen, A., Nederkroon, C. & Mulkens, S. (2005). Behaviour Research and Therapy 43: Selective visual attention for ugly and beautiful body parts in eating disorders, 183-196.

Kotler L., Cohe, P., Davies M., Pine DS., Walsh BT., Davis M., et al. (2001).  Longitudinal relationschips between childhood, adolescent, and adult eating disorders. J Am Acad Child Adol Psych volume 40 (12), 1434-1440.

Macht, M. (2008). How emotions affect eating: A five-way model. Appetite, 50, 1-11.

Nubel. (2009). Belgische Voedingsmiddelentabel. Brussel.

Petersen, A. & Leffert, N. (1995). Psychological disturbances in young people. United Kingdom:  Cambridge University Press, 3-5.

Prins, P., Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Sharma, S., Hryhorczuk, C., and Fulton, S. (2012). Progressive-ratio responding for palatable high-fat and high-sugar food in mice. Journal of visualized experiments, 63, e3745.

Spel, S. E., Tomiyama, J. A., Mason, E. A., Laraia, A. B., Harman, W., Ready, K., et al. (2014). The reward-based eating drive scale: a self-report index of reward-based eating. PlosOne, 9, 1-8.

Spoor, T. P., Bekker, H. J., Van Strien, T., Guus, L., van Heck. (2007). Relations between negative affect, coping, and emotional eating. Appetite, 48, 368-376.

Stice, E., Presnell, K., Spangler, D. (2002). Risk factors for binge eating onset in adolescent girls: a 2-year prospective investigation.  Health Psychol, 21, 131-138.

Van De Sompel, A. (2013). De glycemische index: verleden, heden en toekomst. Nutrinews, nr. 1, maart, 2013, 1.

Van der Baan-Slootweg, O. H., Nollet, M. N., Weller, F. R., Benninga, M. A., van Aalderen, W. M. (2010). Ernstige obesitas bij kinderen: een zaak van gewicht. Tijdschrift kindergeneeskunde, 78, 106-113.

Vandewalle, J., Moens, E., Braet, C. (2014). Comprehending emotional eating in obese youngsters: the role of parental rejection and emotion regulation. International Journal of Obesity, 38, 525-530.

Vanhauwaert, E. (2012). De actieve voedingsdriehoek. Leuven: Uitgeverij Acco. p. 37-38, 42-43, 45, 50, 53, 61, 72-73.

Vanhee, P. (2010). Mineralen, een overzicht. Nutrinews, nr. 1, 2010, 3-10.

Van Strien, T., Roelofs, K., de Weerth, C. (2013). Cortisol reactivity and distress-induced emotional eating. Elsevier/Psychoneuroendocrinology, 38,  677-684.

Volkow, N., Wang, G., Maynard, L., Jayne, M. et al. (2003) Brain dopamine is associated with eating behaviors in humans. International Journal of Eating Disorders, 33, 136-142.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. (2004). De Belgische voedselconsumptiepeiling. Brussel.

Wolff, H.G. 1950. Life situations, emotions and bodily disease. In M.L. Reymert (ed.), Feelings and emotions. New York: McGraw-Hill.

Zilberter, T. (2014). Mood, food, and obesity. Frontiers in psychology, 5, article 925.

Zysberg, l., Rubanov, A. (2010). Emotional intelligence and emotional eating patterns: a new insight into the antecedents of eating disorders?. Journal of Nutrition Education and Behaviour, 42, 345-348.

 

 

 

 

 

 

 

 

Download scriptie (2.31 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Ellen Moens en Leen Lavrysen