China gaat op de Zuid-Chinese Zee

Axel
Dessein

Territoriale conflicten

Landen zoals de Volksrepubliek China, Taiwan, Vietnam, de Filipijnen, Maleisië en Brunei maken allemaal aanspraak op (delen) van de Zuid-Chinese Zee (Figuur 1). Aan de basis van die territoriale conflicten ligt naast de symbolische en emotionele waarden, ook het energie-intensieve karakter van de Zuidoost-Aziatische economieën. De Zuid-Chinese Zee beheerst het Zuidoost-Aziatische landschap en is zo één van de belangrijkste knooppunten voor de internationale en regionale handel. Verschillende van de genoemde landen verenigen zich onder andere in organisaties als de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Dit laatste wordt in de masterproef behandeld, in dit artikel wordt vooral gefocust op de Chinese aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee.

Regionale frustraties kunnen de aanzet geven tot mogelijk gewapend conflict, wat dan op zijn beurt kan zorgen voor een ontwrichtend effect voelbaar over de hele wereld. Er zijn ook andere actoren zoals de Verenigde Staten, Japan en Rusland die belang hebben bij een blijvende stabiliteit in de regio. Internationale rechtsprincipes zoals het non-interventiebeginsel en de vrijheid van doorvaart zijn hier belangrijk.

De Chinese marine

Bernard Cole, verbonden aan de National War College in Washington D.C., schrijft in 2001 dat de Chinese marine nog lang niet capabel is om te worden tot de dominante macht in Oost-Azië. Cole past in 2007 zijn analyse aan: “binnen een decennium zal de marine van de Chinese Volksbevrijdingsleger in toenemende mate in staat zijn om het bevel te voeren in de Zuid- en Oost-Chinese Zee” (Cole, 2007). De Chinese moderniseringsdrift, een verregaande hervorming van het militair apparaat en een grotere assertiviteit lijken de auteur gelijk te geven.

 “De Zuid-Chinese Zee is Chinees grondgebied, we laten geen duimbreed toe

In 2016 prijkt bovenstaand opschrift in het Chinese straatbeeld. In het afgelopen jaar onderneemt China steeds verdergaande pogingen om haar nationale belangen veilig te stellen. Territoriale integriteit en energiezekerheid zijn hier twee voorbeelden van. Meer specifiek gaat dit enerzijds over het beschermen van de toevoer van allerhande energiebronnen en anderzijds over het verwerven van de toegang tot mogelijk energierijke gebieden en het ontginnen van de aanwezige natuurlijke rijkdommen (Figuur 2).

Een sterk China op zee

Het is duidelijk dat China erkent dat het een sterke aanwezigheid op de zeeën nodig heeft. De in 2012 verkozen Chinese president Xi Jinping stelt dan ook het uitbouwen van het land als een ‘sterke maritieme macht’ als doel. Waar de nadruk traditioneel op het Chinese vasteland ligt, zetten de militaire hervormingen van 2016 de krijtlijnen uit voor een nieuw discours waar de marine voortaan op gelijke hoogte komt te staan als het leger, de luchtmacht en de raketmacht (het voormalige Tweede Artilleriekorps). Een grotere politieke controle en een verbeterde mobiliteit zijn hier de voornaamste drijfveren.

Daarnaast worden de zeven militaire regio’s van China omgevormd tot vijf zogenaamde ‘Theater Commands’ (TC’s). Die TC’s (Figuur 3) staan in voor de algemene veiligheid in het hen toegewezen gebied. Het is duidelijk dat vooral het Zuidelijke en het Oostelijke TC, met respectieve hoofdkwartieren in de steden Guangzhou en Nanjing, een maritiem hinterland hebben. Laatstgenoemde gebieden vormen dan ook het speerpunt voor de Chinese marine in de nabije en verre zeeën.

De Chinese perceptie van de eilandketens

Het Chinese geo-spatiaal denken is een onderwerp dat vaak naar voren komt in de werken van Toshi Yoshihara van de U.S. Naval War College in Rhode Island. Volgens Yoshihara is de huidige maritieme strategie van China zo gebaseerd op de Amerikaanse Containmentpolitiek van de vroege jaren vijftig. In het naoorlogse beleid van de Verenigde Staten was het indammen van het communisme namelijk één van de hoofddoelen. De Amerikaanse aanwezigheid in de Asia-Pacific (in landen zoals Japan, Taiwan, de Filipijnen, enzovoort) vormt dan ook een keten die zich rond China sluit (Figuur 4).

Ook de Rebalance to Asia (de voormalige Pivot to Asia) uit 2011 onder Barack Obama ziet een schijnbaar hernieuwde interesse van de Verenigde Staten voor de Asia-Pacific. Het benadrukken van de status quo en het vrijwaren van de vrede en de vrijheid van doorvaart zijn hier de vormende elementen. Voor China is de Rebalance des te meer reden om zich te wapenen tegen een mogelijke Amerikaanse interventie in de regio.

Chinese eilanden?

Weliswaar gaat de Chinese maritieme strategie veel breder. Een opmerkelijk uitgave is de ‘Studie van Strategie’ uit 2013. In dit werk wordt door enkele Chinese militaire strategen een theoretische benadering gemaakt van de hedendaagse militaire strategie. Opmerkelijk is het belang dat wordt gehecht aan het verwerven van effectieve controle binnen strategisch gelegen zones als de Zuid-Chinese Zee. Een dergelijke positionering laat immers een voorwaartse defensie van de nationale belangen toe.

De Chinese aanwezigheid op de verschillende eilanden en rotsformaties in de Zuid-Chinese Zee is hier niet onbelangrijk. Bovendien zijn de Chinese landwinningsactiviteiten in de periode 2014-2016 en de daaropvolgende militarisering hier versterkende elementen (Figuur 5). Ondanks de uitspraak van het Permanent Hof voor Arbitrage in de zaak die de Filipijnen in 2013 aanspande, lijkt het erop dat China blijft streven naar een de facto controle over het gebied. Opmerkelijk zijn bijvoorbeeld de militaire oefeningen die China exact een week voor de uitspraak op 12 juli uitvoerde in het gebied in kwestie.

Tot slot

De territoriale kwesties in de Zuid-Chinese Zee zijn brandend actueel. Dit wordt geïllustreerd door de ontwikkelingen die zich bijna dagelijks opvolgen. Het lijkt alsof Bernard Cole in 2007 in een bijna uitstekende glazen bol naar de jaren 2016-2017 aan het kijken was. Het blijft echter afwachten hoe de balans van de macht tussen de verschillende actoren zich in de komende maanden en jaren verder zal manifesteren.

Voorlopig is het aan te nemen dat China actief zal blijven in de Zuid-Chinese Zee. Het veiligstellen van de energietoevoer vormt immers niet alleen één van de pijlers van de Chinese economie, maar is ook van levensbelang voor de Chinese regering zelf. Concreet kunnen verdere studies zich richten op de manier waarop de Chinese macht zich uit in de verschillende componenten: de marine, de vissersvloot, de kustwacht, enzovoort. Daarnaast moet ook worden gekeken naar hoe China haar overzeese aanwezigheid op de eilanden zal trachten verder uit te bouwen.

Bibliografie

Westerse bronnen

Boeken                                                                                 

Anderson, B. (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londen: Verso.

Angle, S., & Svensson, M. (1998), The Chinese Human Rights Reader: Documents and Documentary, 1900-2000,  New York: Routledge.

Ba, A. (2009), (Re)Negotiating East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations, Stanford: Stanford University Press.

Beckman, R., Grundy-Warr, C., & Forbes, V. (1994), Acts of Piracy in the Malacca and Singapore Straits, Durham: IBRU.

Bell, A., & Sun, Z. (2011), Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power, Princeton: Princeton University Press.

Berteau, D., & Green, M. (2012), U.S. Force Posture Strategy in the Asia-Pacific Region: An Independent Assessment, Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.

Binet, L. (2013), Somalia 1991-1993: Civil War, Famine Alert and a UN ‘Military Humanitarian’ Intervention, Médecins Sans Frontières.

Braudel, F. (1990),  La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'époque de Philippe II, Parijs: Colin.

Brook, T. (2013), Mr. Selden’s Map of China: Decoding the Secrets of a Vanished Cartographer, New York: Bloomsbury Press.

Brown, K., Leroy, W., & Miyabara, T. (2004), U.N. Peacekeeping: Lessons Learned in Managing Recent Missions, Collingdale: Diane Publishing.

Burkitt, L., Scoball, A., & Wortzel, L. (2003), The Lessons of History: The Chinese People’s Liberation Army At 75, Collingdale: Diana Publishing.

Buszynski, L., & Roberts, C. (2014), The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives, Londen: Routledge.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998), Security: A New Framework for Analysis, Londen: Lynne Rienner Publishers.

Chan, S. (2012), Looking for Balance: China, the United States, and Power Balancing in East Asia, Stanford: Stanford University Press.

Chanda, N. (2008), Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalization, Yale University Press.

Chase, M., Engstrom, J., Cheung, T., Gunness, K., Harold, S., Puska, & Berkowitz. (2015), China’s Incomplete Military Transformation: Assessing the Weaknesses of the People’s Liberation Army (PLA), Santa Monica: RAND Corporation.

Chiu, H., Lee, H., & Wu, C. (2001), Implementation of Taiwan Relations Act: An Examination After Twenty Years, Baltimore: University of Maryland School of Law.

Chung, J. (2015), Assessing China’s Power, Londen: Palgrave Macmillan.

Chu, M., & Kastner, S. (2014), Globalization and Security Relations Across the Taiwan Strait: In the Shadow of China, Londen: Routledge.

Cliff, R. (2007), Entering the Dragon’s Lair: Chinese Antiaccess Strategies and Their Implications for the United States, Santa Monica: Rand Corporation.

Cliff, R. (2015), China’s Military Power: Assessing Current and Future Capabilities, Cambridge: Cambridge University Press.

Clinton, D., Thompson, K., & Morgenthau, H. (2005), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: McGraw-Hill Education

Cooley, A. (2012), Base Politics: Democratic Change and the U.S. Military Overseas, New York: Cornell University Press.

Coolsaet, R. (2006), Macht en waarden in de wereldpolitiek: actuele vraagstukken in de internationale politiek, Gent: Academia Press.

Corbett, J. (2012), Principles of Maritime Strategy, North Chelmsford: Courier Corporation.

Cordesman, A., Hess, A., & Yarosh, N. (2013), Chinese Military Modernization and Force Deployment: A Western Perspective, New York: Rowman & Littlefield.      

Cole, B. (2006), Taiwan’s Security: History and Prospects, Londen: Routledge.

Columbus, F. (1998), Asian Economic and Political Issues, Volume 1, New York: Nova Science Publishers.

Deng, G. (1997), Chinese Maritime Activities and Socioeconomic Development, C. 2100 B.C.-1900 A.D., Londen: Greenwood Publishing Group,

Deng, G. (1999), Maritime Sector, Institutions, and Sea Power of Premodern China, Londen: Greenwood Publishing Group.

Denmark, A., & Patel, N. (2009), China’s Arrival: A Strategic Framework for a Global Relationship, Center for a New American Security, zie http://www.utexas.edu/lbj/faculty/busby/wp-content/uploads/cnas-chinas-… (Geraadpleegd op 25 januari 2016).

Dessein, B. (2014), Interpreting China as a Regional and Global Power: Nationalism and Historical Consciousness in World Politics, New York: Palgrave Macmillan.

de Swielande, T., & Vandamme, D. (2015), Power in the 21st Century: Determinants and Contours, Leuven: Presses Universitaires de Louvain.

Diamond, J. (2005), Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, New York: W.W. Norton.

Dikötter, F. (2010), Mao’s Great Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958-62, Londen: Bloomsbury.

DiNunzio, M. (2006), Woodrow Wilson: Essential Writings and Speeches of the Scholar-president, New York: New York University Press.

Dixon, M. (2013), Textbook on International Law, Oxford: Oxford University Press.

Downs, E. (2000), China’s Quest for Energy Security, Santa Monica: RAND Corporation.

Dreyer, E. (1982), Early Ming China: A Political History, 1355-1435, Stanford: Stanford University Press.

Dutton, P., Erickson, A., Martinson, R. (2014), China’s Near Seas Combat Capabilities, New Port: U.S. Naval War College.

Ebinger, C. (2011), Energy and Security in South Asia: Cooperation Or Conflict?, Washington: Brookings Institution Press.

Eklöf, S. (2006), Pirates in Paradise: A Modern History of Southeast Asia’s Maritime Marauders, Kopenhagen: NIAS Press.

Elleman, B., & Paine, S. (2007), Naval Blockades and Seapower: Strategies and Counter-Strategies, 1805-2005, Londen: Routledge.

Elleman, B., Kotkin, S., & Schofield, C. (2015), Beijing’s Power and China’s Borders, Twenty Neighbors in Asia, Londen: M.E. Sharpe.

Erickson, A., Goldstein, L., & Lord, C. (2009), China Goes to Sea: Maritime Transformation in Comparative Historical Perspective, Annapolis: Naval Institute Press.

Erickson, A. (2013), Chinese Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM) Development: Drivers, Trajectories and Strategic Implications, Washington: The Jamestown Foundation.

Fels, E., & Vu, T. (2016), Power Politics in Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea, New York: Springer.

Friedberg, A. (2012), A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia, New York: W.W. Norton & Company.

Fulton, T. (2002), The Sovereignty of the Sea: An Historical Account of the Claims of England to the Dominion of the British Seas, and of the Evolution of the Territorial Waters, with Special Reference to the Rights of Fishing and the Naval Salute, New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.

Grotius, H. (1916), The Freedom of the Seas or the Right Which Belongs to the Dutch to Take Part in the East Indian Trade (Engelse vertaling door Magoffin, R.), New York: Oxford University Press.

Haacke, J. (2013), ASEAN’s Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects, Londen: Routledge.

Hänggi, H. (1991), ASEAN and the ZOPFAN Concept, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Hayton, B. (2014), The South China Sea: The Struggle for Power in Asia, New York: Yale University Press.

Heath, T. (2014), China’s New Governing Party Paradigm: Political Renewal and the Pursuit of National Rejuvenation, Londen: Ashgate Publishing.

Hiebert, M., Nguyen, P., & Poling, G. (2014), Perspectives on the South China Sea: Diplomatic, Legal, and Security Dimensions of the Dispute, New York: Rowman & Littlefield.

Hobbes, T. (1651), Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civill. By Thomas Hobbes of Malmesbury, Londen: Crooke.

Hong, L. (2015), The Chinese Strategic Mind, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Huisken, R. (2009), Rising China: Power and Reassurance, Canberra: ANU E Press.

Imparato, E. (2000), General MacArthur: Speeches and Reports 1908-1964, Nashville: Turner Publishing Company.

Jackson, R., & Sørensen, G. (2015), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

Johnston, A. (2008), Social States: China in International Institutions, 1980-2000, New Jersey: Princeton University Press.

Kamphausen, R., & Scobell, A. (2007), Right Sizing the People’s Liberation Army: Exploring the Contours of China’s Military, Strategic Studies Institute: U.S. Army War College.

Kaplan, R. (2012), The Revenge of Geography: What The Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate, New York: Random House.

Kaplan, R. (2014), Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of A Stable Pacific, New York: Random House.

Katzenstein, P., & Shirashi, T. (1997), Network Power: Japan and Asia, New York: Cornell University Press.

Keohane, R. (1986), Neorealism and Its Critics, New York: Columbia University Press.

Kraska, J., & Pedrozo, R. (2013), International Maritime Security Law, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Lafont, P.-B. (1989), Les frontières du Vietnam: histoire des frontières de la péninsule indochinoise, Lille: L’Harmattan.

Lam, W. (2015), Chinese Politics in the Era of Xi Jinping: Renaissance, Reform, Or Retrogression?, Londen: Routledge.

Langley, A. (2008), The Cultural Revolution: Years of Chaos in China, Minneapolis: Compass Point Books.

Lanteigne, M. (2015), Chinese Foreign Policy: An Introduction, Londen: Routledge.

Le Mière, C. (2014), Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges, Londen: Routledge.

Lesage, D. (2006), Het beheer van de wereld, Gent: Academia Press.

Li, N. (2010), Chinese Civil-Military Relations: The Transformation of the People’s Liberation Army, Londen: Routledge.

Liou, C., & Ding, A. (2015), China Dreams: China’s New Leadership and Future Impacts, Singapore: World Scientific Publishing.

Lord, C., & Erickson, A. (2014), Rebalancing the Force: Basing and Forward Presence in the Asia-Pacific, Annapolis: Naval Institute Press.

Lostumbo, M., McNerney, M., Peltz, E., Eaton, D., Frelinger, D., Greenfield, V., Halliday, J., Mills, P., Nardulli, B., Pettyjohn, S., Sollinger, J. & Worman, S. (2013), Overseas Basing of U.S. Military Forces: An Assessment of Relative Costs and Strategic Benefits, Santa Monica: RAND Corporation.

Macdonald, J. (2015), When Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, New York: Pan Macmillan.

 

Mahan, A. (1898), The Influence of Seapower Upon History 1660-1783, Boston: Little, Brown, and Company

Mahan, A. (1902), Retrospect and Prospect: Studies in International Relations Naval and Political, Boston: Little, Brown, and Company.

Mahnken, T., & Blumenthal, D. (2014), Strategy in Asia: The Past, Present, and Future of Regional Security, Stanford: Stanford University Press.

Mearsheimer, J. (2014), The Tragedy of Great Power Politics: Updated Edition, Chicago: W.W. Norton & Company.

McReynolds, J. (2016), China’s Evolving Military Strategy, Washington, D.C.: The Jamestown Foundation (forthcoming).

Men, J., & Shen, W. (2014), The EU, the US, and China: Towards a New International Order?, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Milun, K. (2011), The Political Uncommons: The Cross-cultural Logic of the Global Commons, Londen: Ashgate Publishing.

Mulvenon, J., & Yang, A. (2001), Seeking Truth from Facts: A Retrospective on Chinese Military Studies in the Post-Mao Era, Santa Monica: RAND Corporation.

Mulvenon, J., & Yang, A. (2002), The People’s Liberation Army as Organization: Reference Volume v1.0, N.V.: RAND.

Narine, S. (2002), Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, Londen: Lynne Riener Publishers.

Navarro, P., & Autry, G. (2011), Death by China: Confronting the Dragon, A Global Call to Action, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Nye, J. (2004), Soft Power: The Means To Success In World Politics, New York: Public Affairs.

Ong-Webb, G. (2006), Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Strait, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Palmer, G., & Morgan, C. (2006), A Theory of Foreign Policy, Princeton: Princeton University Press.

Paus, E., Prime, P., & Western, J. (2009), Global Giant: Is China Changing the Rules of the Game?, New York: Palgrave Macmillan.

Pillsbury, M. (1998), Chinese Views of Future Warfare, Washington: National Defense University Press.

Li, Q. (2006), Maritime Silk Road (Engelse vertaling door Wang, W.), Beijing: China Intercontinental Press.

Reid, A., & Zheng, Y. (2009), Negotiating Asymmetry: China’s Place in Asia, Singapore: NUS Press

Ross, R., & Jiang, C. (2001), Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954-1973, Londen: Harvard University Press.

Ryan, M., Finkelstein, D., & McDevitt, M. (2003), Chinese Warfighting: The PLA Experience Since 1949, New York: M.E. Sharpe

Sakai, M., Jurriëns, E., Zhang, J., & Thornton, A. (2014), Disaster Relief in the Asia Pacific: Agency and Resilience, Londen: Routledge.

Sakhuja, V., & Chan, J. (2016), China’s Maritime Silk Road and Asia, Delhi: Vij Books India.

Sandars, C. (2000), America’s Overseas Garrisons: The Leasehold Empire, Oxford: Oxford University Press.

Saunders, P., Yung, C., Swaine, M., & Yang, A. (2011), The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles, Washington, D.C.: National Defense University Press.

Saunders, P., & Scobell, A. (2015), PLA Influence on China’s National Security Policymaking, Stanford: Stanford University Press.

Schottenhammer, A., & Ptak, R. (2006), The Perception of Maritime Space in Traditional Chinese Sources, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Selden, J. (1652), Of the Dominion or Ownership of the Sea (Engelse vertaling door Nedham, M.), Londen: William Du-Gard.

Shambaugh, D. (2002), Modernizing China’s Military: Progress, Problems, and Prospects, Berkeley: University of California Press.

Shambaugh, D. (2005), Power Shift: China and Asia’s New Dynamics, Berkeley: University of California Press.

Shambaugh, D. (2013), China Goes Global: The Partial Power, Oxford: Oxford University Press.

Shao, B. (2014), The World in 2020 According to China: Chinese Foreign Policy Elites Discuss Emerging Trends in International Politics, Leiden: BRILL.

Sheng, L. (2002), China and Taiwan: Cross-Strait Relations under Chen Shui-bian, New York: Zed Books.

Singh, P., Gera, K. & Dewan, S. (2013), Comprehensive National Power: A Model for India, New Delhi: Vij Books India Pvt Ltd.

Spykman, N. (2008), America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, Londen: Transaction Publishers.

Sterling, E., Hurley, M., & Minh., L. (2008), Vietnam: A Natural History, New Haven: Yale University Press.

Strothmann, D. (2012), Das ASEAN Regional Forum: Chancen und Grenzen Regionaler Sicherheitskooperation in Ostasian, Wiesbaden: Springer-Verlag.

Tang, G., & Petri, P. (2014), New Directions in Asia-Pacific Economic Integration, Honolulu: East-West Center.

Till, G. (2013), Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, Londen: Routledge.

Tucker, S. (2011), The Encyclopedia of The Vietnam War: A Political, Social, and Military History, Oxford: ABC-CLIO.

Tunsjø, Ø. (2013), Security and Profit in China’s Energy Policy: Hedging Against Risk, New York: Columbia University Press.

Vine, D. (2015), Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World, New York: Metropolitan Books.

Waltz, K. (2010), Theory of International Politics, Long Grove: Waveland Press.

Whitfield, S., Sims-Williams, U. (2004), The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith, Chicago: Serindia Publications.

Widen, J. (2016), Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Naval Thought, Londen: Routledge.

Womack, B. (2006), China and Vietnam: The Politics of Asymmetry, Cambridge: Cambridge University Press.

Womack, B. (2010a), China Among Unequals: Asymmetric Foreign Relationships in Asia, Virginia: World Scientific

Womack, B. (2015), Rethinking the Triangle: Washington-Beijing-Taipei, Singapore, Macau: World Scientific Publishing, University of Macau

Wu, S., & Zou, K. (2013), Maritime Security in the South China Sea: Regional Implications and International Cooperation, Londen: Ashgate Publishing.

Xiang, J. (2010), Marine Science & Technology in China: A Roadmap to 2050, Beijing: Science Press.

Yoshihara, T., & Holmes, J. (2011), Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy, Annapolis: Naval Institute Press.

Yu, P. (2015), Ocean Governance, Regimes, and the South China Sea Issues: A One-dot Theory Interpretation, Londen: Springer.

Yü, Y. (1967), Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sino-Barbarian Economic Relations, Berkeley: University of California Press.

Zheng, B. (2005), China’s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian, 1997-2005, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Artikels

Acharya, A. (2003), “Will Asia’s Past Be Its Future?”, International Security, Vol. 28, No. 3, pp. 149-164.

Acharya, A. (2012), “China’s Rise And Security In The Asian Century”, East Asia Forum, zie http://www.eastasiaforum.org/2012/05/06/china-s-rise-and-security-in-th… (Geraadpleegd op 21 november 2014).

Agnew, J. (1994), “The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory”, Review of International Political Economy, Vol. 1, No. 1, pp. 53-80.

Agnihotri, K. (2012), “The Chinese Navy’s Submarine Arm: Lynchpin of ‘Active Defense’”, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, Vol. 8, No. 2, pp. 95-112.

Allen, K., Blasko, D., & Corbett, J. (2016), “The PLA’s New Organizational Structure: What is Known, Unknown and Speculation (Part 1)”, http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45069&no_cache=… (Geraadpleegd op 26 mei 2016).

Allison, G. (2015), “The Thucydides Trap: Are The U.S. and China Headed for War?”, zie http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-…   (Geraadpleegd op 24 februari 2016).

Al-Rodhan, K. (2007), “A Critique Of The China Threat Theory: A Systematic Analysis”, Asian Perspective, Vol. 31, No. 3, pp. 41-66.

AMTI (n.v.), “18 Maps That Explain Maritime Security in Asia”, zie http://amti.csis.org/atlas/ (Geraadpleegd op 20 januari 2016).

Arase, D. (2010), “Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism”, Asian Survey, Vol. 50, No. 4, pp. 808-833.

ASEAN (2002), “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea”, zie http://www.asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties…   (Geraadpleegd op 24 januari 2016).

ASEAN. (2004), “Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity”, zie http://www.asean.org/plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-… (Geraadpleegd op 24 januari 2016).

ASEAN. (2016), “Joint Communiqué of the 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting, Vientiane, 24 July 2016: Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community”, zie http://asean.org/storage/2016/07/Joint-Communique-of-the-49th-AMM-ADOPT… (Geraadpleegd op 25 juli 2016).

Ba, A. (2003), “China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st-Century Asia”,  Asian Survey, Vol. 43, No. 4, pp. 622-647.

Ball, D. (2011), “Asia’s Naval Arms Race: Myth or Reality?”, Asia-Pacific Roundtable Kuala Lumpur, zie http://www.isis.org.my/files/25APR/paper_cs_2_desmond_ball.pdf (Geraadpleegd op 6 december 2015).

Beckman, R. (2011), “International Law, UNCLOS and the South China Sea”, Asian Society of International Law Third Biennial Conference, Beijing, 27-28 augustus 2011, pp. 47-90.

Bergsten, F. (2009), “Two’s Company”, zie https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2009-09-01/twos-company (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Bernardo, L. (2013), “Prospects for Joint Development in the South China Sea”, zie http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2013/06/Bernard-CSIS-Draft-…  (Geraadpleegd op 19 januari 2016).

Berteau, D., Green, M., & Cooper, Z. (2014), “Assessing the Asia-Pacific Rebalance”, zie http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_AssessingAsiaPacificRe… (Geraadpleegd op 8 december 2015).

Bitzinger, R. (2009), “Aircraft Carriers: China’s Emerging Maritime Ambitions”, zie https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/1193-aircraft-carriers-ch… (Geraadpleegd op 15 december 2015).

Blackmore, G. (2002), “Fisheries’ Problems in the South China Sea”, zie https://www.globalunderwaterexplorers.org/fisheries-problems-south-chin… (Geraadpleegd op 21 januari 2016).

Blasko, D. (2010), “Chinese Strategic Thinking: People’s War in the 21st Century”, China Brief, Vol. 10, No. 6.

Broderick, K. (2015), “Chinese Activities in the South China Sea: Implications for the American Pivot to Asia”, zie http://www.project2049.net/documents/150511_Broderick_Chinese_Activitie…    (Geraadpleegd op 29 november 2015).

Brzezinski, Z. (2009), “The Group That Could Change The World”, zie http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac.htm… (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Bull, H. (1981), “Hobbes and the International Anarchy”, Social Research, Vol. 48, No. 4, Politics: The Work of Hans Morgenthau, pp. 717-738.

Bush, R. (2015), “Taiwan’s January 2016 Elections and Their Implications for Relations with China and the United Nations”, Asia Working Group, Paper 1.

Buszynski, L., & Roberts, C. (2013), “The South China Sea: Stabilisation and Resolution”, National Security College Occasional Paper, No. 11, pp. 51-55.

Cai, P. (2015), “China-ASEAN Maritime Cooperation: Process, Motivation, and Prospects”, China International Studies, pp. 26-40.

Campbell, K., & Andrews, B. (2013), “Explaining the US ‘Pivot to Asia”, zie https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/A…      (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Chakraborti, T. (2012), “China and Vietnam in the South China Sea Dispute: A Creeping ‘Conflict-Peace-Trepidation’ Syndrome”, China Report, Vol. 48, No. 3, pp. 283-301.

Cheng, D. (2014), “The U.S. Needs an Integrated Approach to Counter China’s Anti-Access/Area Denial Strategy”, zie http://www.heritage.org/research/reports/2014/07/the-us-needs-an-integr… (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Cheng, J. (2011), “Sino-Vietnamese Relations in the Early Twenty-first Century”, Asian Survey, Vol. 51, No. 2, pp. 379-405.

Chen, J. (1994), “China’s Spratly Policy: With Special Reference to the Philippines and Malaysia”, Asian Survey, Vol. 34, No. 10, pp. 893-903.

Chen, S. (2010), “China’s Self-Extrication from the ‘Malacca Dilemma’ and Implications”, International Journal of China Studies, Vol. 1, No. 1, pp. 1-24.

Chen, S. (2016), “How China’s ‘Belt and Road’ Compares to the Marshall Plan: Should we think of ‘One Belt, One Road’ as China’s Marshall Plan?”, zie http://thediplomat.com/2016/02/how-chinas-belt-and-road-compares-to-the… (Geraadpleegd op 17 maart 2016).

Chen, Z., Chang, L. (2013), “The Power Strategy of Chinese Foreign Policy: Bringing Theoretical and Comparative Studies Together”, NFG Working Paper No.3, Freie Universität Berlin.

Cheung, F., & Lee, A. (n.v.), “A Brilliant Plan: One Belt, One Road”, zie https://www.clsa.com/special/onebeltoneroad/ (Geraadpleegd op 23 december 2015).

Clark, B. (2015), “The Emerging Era in Undersea Warfare”, zie http://csbaonline.org/publications/2015/01/undersea-warfare/ (Geraadpleegd op 20 februari 2016).

Clinton, H. (2011), “America’s Pacific Century”, zie http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/ (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Cole, B. (2014), “Reflections on China’s Maritime Strategy: Island Chains and the Classics”, zie https://www.usnwc.edu/Academics/Faculty/Derek-Reveron/Workshops/Maritim… (Geraadpleegd op 16 december 2015).

Cole, B. (2014), “The History of Twenty-First-Century Chinese Navy”, Naval War College Review, Vol. 67, No. 3.

Cole, J. (2013), “The DF-21D or ‘Carrier Killer’: An Instrument of Deception?”, zie http://thediplomat.com/2013/04/the-df-21d-or-carrier-killer-an-instrume… (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Collins, G., & Murray, W. (2008), “No Oil for the Lamps of China?”, Naval War College Review, Vol. 61, No. 2, pp. 79-95.

Cooley, A. (2005), “Base Politics”, Foreign Affairs, Vol. 84, No. 6, pp. 79-92.

Cooley, A., & Nexon, D. (2013), “ ‘The Empire Will Compensate You’: The Structural Dynamics of the U.S. Overseas Basing Network”, Perspectives on Politics, pp. 1034-1050.

Cortez, C. (2009), “The PLA Navy’s ‘New Historic Missions’: Expanding Capabilities for a Re-emergent Maritime Power”, zie http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2009/RAND_CT332.p…  (Geraadpleegd op 23 februari 2016).

Costello, J. (2016), “The Strategic Support Force: China’s Information Warfare Service”, China Brief, Vol. 16, No. 3, pp. 15-20.

Curtis, B. (2002), “Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery”, Canadian Journal of Sociology, Vol. 27, No. 4, pp. 505-533.

Denny, R. (1996), “The ‘China Threat’ Issue”, Asian Survey, vol. 36, no. 8, pp. 758-771.

De Wereldbank. (n.v.t.), “GDP Growth (Annual %)”, zie http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (Geraadpleegd op 18 januari 2016).

Dossi, S. (2012), “Beyond the ‘Cognitive Iron Curtain’: China’s White Paper on Peaceful Development”, The International Spectator, Vol. 47, No. 2, pp. 124-126.

Dunford, J., Greenert, J., & Zukunft, P. (2015), “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower”, zie https://www.uscg.mil/seniorleadership/DOCS/CS21R_Final.pdf (Geraadpleegd op 25 januari 2016).

Dupont, A., & Baker, C. (2014), “East Asia’s Maritime Disputes: Fishing in Troubled Waters”, The Washington Quarterly, Vol. 37, No. 1, pp. 79-98.

Dupuy, F., & Dupuy, P.-M. (2013), “A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in the South China Sea”, The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1, pp. 124-141.

Eaglen, M., & Rodeback, J. (2010), “Submarine Arms Race in the Pacific: The Chinese Challenge to U.S. Undersea Supremacy”, Backgrounder, No. 2367.

Energy Information Administration. (2013), “South China Sea”, zie https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_int… (Geraadpleegd op 14 december 2015).

Erickson, A., & Collins, G. (2007), “Beijing’s Energy Security Strategy: The Significance of a Chinese State Owned Tanker Fleet”, Orbis, Vol. 51, No. 4, pp. 665-684.

Erickson, A., & Yang, D. (2009), “Using the Land to Control the Sea? Chinese Analysts Consider the Antiship Ballistic Missile”, Naval War College Review, Vol. 62, No. 4, pp. 53-86.

Erickson, A., & Collins, G. (2010), “China’s Oil Security Pipe Dream: The Reality, and Strategic Consequences, of Seaborne Imports”, Naval War College Review, Vol. 63, No. 2, pp. 89-111.

Erickson, A., Denmark, A., & Collins, G. (2012), “Beijing’s ‘Starter Carrier’ And Future Steps: Alternatives and Implications”, Naval War College Review, Vol. 65, No. 1, pp. 15-54.

Etzioni, A. (2011), “China: Making an Adversary”, International Politics, Vol. 48, No. 6, pp. 647-666.

Evans, T. (2003), “The PRC’s Relationship with the ASEAN Regional Forum: Realpolitik, Regime Theory or a Continuation of the Sinic Zone of Influence System?”, Modern Asian Studies, Vol. 37, No. 3, pp. 737-763.

Fifield, R. (1958), “The Five Principles of Peaceful Co-Existence”, The American Journal of International Law, Vol. 52, No. 3, pp. 504-510.

Filipijnse overheid. (2012), “Administrative Order No. 29, s. 2012: Naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines, and for Other Purposes”, zie http://www.gov.ph/2012/09/05/administrative-order-no-29-s-2012/ (Geraadpleegd op 18 januari 2016).

Ford, J. (2016), “South China Sea: Itu Aba Might Be Key to Philippines v. China”, zie http://thediplomat.com/2016/04/south-china-sea-itu-aba-might-be-key-to-… (Geraadpleegd op 22 mei 2016).

Franckx, E., & Benatar, M. (2012), “Dots and Lines in the South China Sea: Insights from the Law of Map Evidence”, Asian Journal of International Law, Vol. 2, No. 1, pp. 89-118.

Fravel, T. (2011), “China’s Strategy in the South China Sea”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 33, No. 3, pp. 292-319.

Fravel, T. (2014), “Territorial and Maritime Boundary Disputes in Asia”, zie http://hdl.handle.net/1721.1/92742  (Geraadpleegd op 12 februari 2016).

Fravel, T., & Twomey, C. (2015), “Projecting Strategy: The Myth of Chinese Counter-Intervention”, The Washington Quarterly, Vol. 37, No. 4.

Friedberg, A. (1993), “Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia”, International Security, Vol. 18, No. 3, pp. 5-33.

Friedberg, A. (2005), “The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?”, International Security, Vol. 30, No. 2, pp. 7-45.

Fritz, J. (2008), “How China Will Use Cyber Warfare to Leapfrog in Military Competitiveness”, Culture Mandala: The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol. 8, No. 1, 28-80.

Gady, F.-S. (2015a), “The Pentagon Just Dropped the Air Sea Battle Name”, zie http://thediplomat.com/2015/01/the-pentagon-just-dropped-the-air-sea-ba… (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Gady, F.-S. (2015b), “Vietnam Commissions Two New Subs Capable of Attacking China”, zie http://thediplomat.com/2015/08/vietnam-commissions-two-new-subs-capable…   (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Gao, Z., & Jia, B. (2013), “The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications”, The American Journal of International Law, Vol. 107, No.1, pp. 98-124.

George, M. (2012), “Fisheries Protections in the Context of the Geo-Political Tensions in the South China Sea”, Journal of Maritime Law & Commerce, Vol. 43, No. 1, pp. 85-128.

Ghiselli, A. (2015), “The Chinese People’s Liberation Army ‘Postmodern’ Navy”, The International Spectator, Vol. 50, No. 1, pp. 117-136.

Gjetnes, M. (2001), “The Spratlys: Are They Rocks or Islands?”, Ocean Development & International Law, Vol. 32, No. 2, pp. 191-204.

Glaser, B., & Medeiros, E. (2007), “The Changing Ecology of Foreign Policy-Making in China: The Ascension and Demise of the Theory of ‘Peaceful Rise’”, The China Quarterly, Vol. 190, pp. 291-310.

Glaser, B. (2013), “Taiwan’s Quest for Greater Participation in the International Community”, zie http://csis.org/files/publication/131121_Glaser_TaiwansQuest_WEB.pdf (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Glaser, C., & Kaufmann, C. (1998), “What is the Offensive-Defense Balance and Can We Measure It?”, International Security, Vol. 22, No. 4, pp. 44-82.

Glaser, C. (2011), “Will China’s Rise Lead to War? Why Realism Does Not Mean Pessimism”, Foreign Affairs, Vol. 90, No. 2, pp. 80-91.

Glosny, M. (2004), “Strangulation from the Sea? A PRC Submarine Blockade of Taiwan”, International Security, Vol. 28, No. 4, pp. 125-160.

Godwin, P. (1992), “Chinese Military Strategy Revised: Local and Limited War”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 519, China’s Foreign Relations, pp. 191-201.

Godwin, P., & Miller, A. (2013), “China’s Forbearance Has Limits: Chinese Threat and Retaliation Signaling and its Implications for a Sino-American Military Confrontation”, China Strategic Perspectives, No. 6.

Goldstein, L., & Murray, W. (2004), “Undersea Dragons: China’s Maturing Submarine Force”, International Security, Vol. 28, No. 4, pp. 161-196.

Goldstein, L. (2015), “China’s Nightmare: Vietnam’s New Killer Submarines”, zie http://nationalinterest.org/feature/chinas-nightmare-vietnams-new-kille… (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Gu, Y., Lin, Q., Wang, X., Du, F., Yu, Z., & Huang, H. (2015), “Heavy Metal Concentrations in Wild Fishes Captured from the South China Sea and Associated Health Risks”, Marine Pollution Bulletin, Vol. 96, pp. 508-512.

Haas, P. (1992), “Epistemic Communities and International Policy Coordination”, International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination, pp. 1-35.

Hachigan, N. (2015), “The Other Problem in the South China Sea”, zie http://thediplomat.com/2015/04/the-other-problem-in-the-south-china-sea/ (Geraadpleegd op 21 januari 2016).

Hagström, L. (2012), “’Power Shift in East Asia? A Critical Reappraisal of Narratives on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010”, The Chinese Journal of International Politics, vol. 5, pp. 267-297.

Hattendorf, J. (2013), “What is a Maritime Strategy?”, Soundings, No. 1.

Hayton, B. (2015), “Vietnam and the United States: An Emerging Security Partnership”, zie http://ussc.edu.au/ussc/assets/media/docs/publications/Emerging-Asia-Re… (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Heath, T., & Erickson, A. (2015), “Is China Pursuing Counter-Intervention?”, The Washington Quarterly, Vol. 38, No. 3, pp. 143-156.

Heydarian, R. (2016), “What Duterte Portends for Philippine Foreign Policy”, RSIS Commentary, No. 123.

Hickey, D. (2014), “Taiwan and the Rising Tensions in the East China Sea: A Mouse that Roared”, Asian Survey, Vol. 54, No. 3, pp. 492-514.

Hiebert, M., Nguyen, P., & Poling, G. (2014), “A New Era in U.S.-Vietnam Relations: Deepening Ties Two Decades after Normalization”, zie http://csis.org/files/publication/140609_Hiebert_USVietnamRelations_Web… (Geraadpleegd op 8 december 2015).

Holmes, J., & Yoshihara, T. (2005), “The Influence of Mahan upon China’s Maritime Strategy”, Comparative Strategy, Vol. 24, No. 1, pp. 23-51.

Holmes, J. (2009), “China’s Way of Naval War: Mahan’s Logic, Mao’s Grammar”, Comparative Strategy, Vol. 28, No. 3, pp. 217-243.

Holslag, J. (2005), “China in de olie”, Internationale Spectator, Vol. 59, No. 10.

Hong Hiep, L. (2013), “Vietnam’s Hedging Strategy against China since Normalization”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 35, No. 3, pp. 333-368.

Ishii, Y. (2014), “International Cooperation on the Repression of Piracy and Armed Robbery at Sea Under the UNCLOS”, Journal of East Asia and International Law, pp. 335-350.

Jackson, V. (2015), “Forget F-16s for Taiwan: It’s All About A2/AD”, zie http://thediplomat.com/2015/04/forget-f-16s-for-taiwan-its-all-about-a2… (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Jerdén, B. (2014), “The Assertive China Narrative: Why It Is Wrong and How So Many Still Bought into It”, The Chinese Journal of International Politics, pp. 47-88.

Jervis, R. (1979), “Why Nuclear Superiority Doesn’t Matter”, Political Science Quarterly, Vol. 94, No. 4, pp. 617-633.

Jones, G. (2013), “The Population of Southeast Asia”, ARI Working Paper No. 196, zie http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps13_196.pdf (Geraadpleegd op 18 januari 2016).

Jones, L. (2009), “ASEAN and the Norm of Non-Interference in Southeast Asia: A Quest for Social Order”, zie http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/papers/2009/Jones.March2009.pdf (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Joyner, C. (1998), “The Spratly Islands Dispute: What Role for Normalizing Relations between China and Taiwan?”,  New England Law Review, Vol. 32, pp. 819-852.

Julienne, M. (2015), “The PLA Reforms: Tightening Control over the Military”, zie https://www.files.ethz.ch/isn/196664/XIS_ARMY_-_REFORM_AND_LOYALTY_IN_T… (Geraadpleegd op 8 juni 2016).

Jung. J. (2013), “Making Constructive Realism? A Reassessment of the Role of Ideas in Realist Theory”, The Korean Journal of International Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 1-28.

Kang, D. (2003), “Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks”, International Security, Vol. 27, No. 4, pp. 57-85.

Kao, S., Pearre, N., & Firestone, J. (2012), “Regional Cooperation in the South China Sea: Analysis of Existing Practices and Prospects”, Ocean Development & International Law, Vol. 43, No. 3, pp. 283-395.

Kazianis, H. (2015), “Is China’s ‘Carrier-Killer’ Really a Threat to the U.S. Navy?”, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/chinas-carrier-killer-really-…    (Geraadpleegd op 23 december 2015).

Kennan, G. (1946), “George Kennan to George Marshall: ‘Long Telegram’”, zie https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/doc…; (Geraadpleegd op 7 juni 2016).

Keohane, R. (1988), “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 4, pp. 379-396.

 

Kim, S. (1998), “The South China Sea in China’s Strategic Thinking”, Contemporary Southeast Asia, Vol. 19, No. 4, pp. 369-387.

Kingdon, E. (2014), “A Case for Arbitration: The Philippines’ Solution for the South China Sea Dispute”, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 38, No. 1, pp. 129-157.

Ko, J. (2004), “Cold War Triumph: Taiwan Democratized in Spite of U.S. Efforts”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 36, No. 1, pp. 137-181.

Koga, K. (2010), “The Normative Power of the ‘ASEAN Way’: Potentials, Limitations and Implications for East Asian Regionalism”, zie https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal101/w2010-SEA1.pdf (Geraadpleegd op 13 december 2015).

Kong, B. (2005), “An Anatomy of China’s Energy Insecurity and Its Strategies”, zie http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-15… (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Kraska, J., & Monti, M. (2015), “The Law of Naval Warfare and China’s Maritime Militia”, International Law Studies, Vol. 91, pp. 450-467.

Krasner, S. (1982), “Regimes and the Limits of Realism: Regimes as Autonomous Variables”, International Organization, Vol. 36, No. 2, International Regimes, pp. 497-510.

Krauthammer, C. (2003), “The Unipolar Moment Revisited”, The National Interest, No. 70, pp. 5-17.

Kuik, C. (2008), “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 30, No. 2, pp. 159-185.

Kuik, C. (2016), “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN State’s Alignment Behavior Towards China”, Journal of Contemporary China.

Kumar, A. (2012), “New Security Concept of China: An Analysis”, zie http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR125-CRP-AnilKumar.pdf (Geraadpleegd op 5 december 2015).

Kurlantzick, J. (2015), “The Pivot in Southeast Asia: Balancing Interests and Values”, Council on Foreign Relations, Working Paper, zie http://www.cfr.org/asia-and-pacific/pivot-southeast-asia-balancing-inte…; (Geraadpleegd op 26 mei 2016).

Laimou-Maniati, I. (1998), “The Management of the Sea Lanes of Communication in South East Asia and the ASEAN Regional Forum’s Performance”, zie http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?id=23243 (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Lee, J. (2010), “China’s Looking Seaward: Zheng He’s Voyage in the 21st Century”, International Area Review, Vol. 13, No. 3, pp. 98-110.

Lee, S., & Schreer, B. (2016), “Time to Start Worrying Again? Cross-Strait Stability after the 2016 Taiwanese Elections”, zie https://www.aspi.org.au/publications/time-to-start-worrying-again/SI104… (Geraadpleegd op 19 juni 2016).

Leffler, M. (1988), “The United States and the Strategic Dimensions of the Marshall Plan”, Diplomatic History, Vol. 12, No. 3, pp. 277-306.

Len, C. (2015), “China’s 21st Century Maritime Silk Road Initiative, Energy Security and SLOC Access”, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, Vol. 11, No. 1, pp. 1-18.

Lewis, J., & Di, H. (1992), “China’s Ballistic Missile Programs: Technologies, Strategies, Goals”, International Security, Vol. 17, No. 2, pp. 5-40.

Li, J., & Li, D. (2003), “The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note”, Ocean Development & International Law, Vol. 34, No. 3-4, pp. 287-295.

Li, M. (2012), “Chinese Debates of South China Sea Policy: Implications for Future Developments”, RSIS Working Papers, No. 239.

Liu, Z. (2014), “Insisting on Win-Win Cooperation and Forging the Asian Community of Common Destiny Together”, China International Studies, Vol. 45, pp. 5-25.

Li, X. (2015), “Interpreting and Understanding ‘The Chinese Dream’ in a Holistic Nexus”, Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, Vol. 8, No. 4, pp. 502-520.

Locklear, S. (2013), “Statement of Admiral Samuel J. Locklear, U.S. Navy Commander, U.S. Pacific Command Before the House Armed Services Committee on U.S. Pacific Command Posture”, zie http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20130305/100393/HHRG-113-AS00-Ws… (Geraadpleegd op 25 januari 2016).

Lundestad, G. (1986), “Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945-1952”, Journal of Peace Research, Vol. 23, No. 3, pp. 263-277.

Ma, C. (2014), “What is CICA (and Why Does China Care About It?), zie http://thediplomat.com/2014/05/what-is-cica-and-why-does-china-care-abo… (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Mackinder, H. (1904), “The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 421-437.

Manning, R. (2000), “The Asian Energy Predicament”, Survival, Vol. 42, No. 3, pp. 73-88.

Mazza, M. (2011), “Why Taiwan Matters: US Critics are Wrong to Dismiss Ties with Taiwan. Backing Taipei is the Best Way to Ensure Peace in Asia”, zie http://thediplomat.com/2011/03/why-taiwan-matters/ (Geraadpleegd op 4 februari 2016).

Mearsheimer, J. (1995), “The False Promise of International Institutions”, International Security, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49.

Morton, B., & Blacmore, G. (2001), “South China Sea”, Marine Pollution Bulletin, Vol. 42, No. 12, pp. 1236-1263.

National Geospatial-Intelligence Agency. (2014), “Sailing Directions (Enroute): South China Sea and the Gulf of Thailand”, zie http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/SD/Pub161/Pub161…  (Geraadpleegd op 13 april 2016).

Noguchi, K. (2011), “Bringing Realism Back In: Explaining China’s Strategic Behavior in the Asia-Pacific”, Asia-Pacific Review, Vol. 18, No. 2, pp. 60-85.

NTI. (2015), “Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ) Treaty (Bangkok Treaty)”, zie http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-… (Geraadpleegd op 24 januari 2016).

Nye, J. (2009), “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”, Foreign Affairs, Vol. 88, No. 4, pp. 160-164.

Parameswaran, P. (2016), “A Big Deal? US, Philippines Agree First ‘Bases’ Under New Defense Pact”,  zie http://thediplomat.com/2016/03/a-big-deal-us-philippines-agree-first-ba…  (Geraadpleegd op 22 maart 2016).

Parameswaran, P. (2016), “China’s Hollow South China Sea Consensus with ASEAN Laggards”, in http://thediplomat.com/2016/04/chinas-hollow-south-china-sea-consensus-… (Geraadpleegd op 3 mei 2016).

Peel, M., & Dyer, G. (2016), “Obama Lifts 50-year Arms Sales Embargo on Vietnam”, zie http://www.ft.com/intl/cms/s/0/225957ca-20cd-11e6-9dea-6c9f084f551d.htm… (Geraadpleegd op 26 mei 2016).

Permanent Court of Arbitration. (2016), “Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of China)”, zie https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712… (Geraadpleegd op 17 juli 2016).

Perrone, A. (2016), “Mare Nostrum e ‘Geopolitica’: Il mito imperiale dei geografi italiani”, Diacronia, Vol. 25, No. 1, p. 12.

Pitlo, L. (2013), “Fishing Wars: Competition for South China Sea’s Resources”, zie http://csis.org/publication/pacnet-57-fishing-wars-competition-south-ch… (Geraadpleegd op 18 januari 2016).

Posen, B. (2003), “Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony”, International Security, Vol. 28, No. 1, pp. 5-46.

Rayman, C. (2009), “Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved?”, Naval War College Review, Vol. 62, No. 3, pp. 31-42.

ReCAAP Information Sharing Centre. (2016), “Report for January 2016: Situation of Piracy and Armed Robbery against Ships Incidents in Asia in January 2016”,  Monthly Report, pp. 1-11.

Rice, S. (2013), “Remarks As Prepared for Delivery by National Security Advisor Susan E. Rice: America’s Future in Asia”, zie https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/11/21/remarks-prepared… (Geraadpleegd op 25 januari 2015).

Rice, S., Tyner, J., Munro-Stasiuk, M., Kimroy, S., & Sirik, S. (2016), “Making Land to Make Life: Island-building in the South China Sea and the Biopolitics of Geophysical Transformation”, The Geographical Journal.

Rosecrance, R. (2001), “Has Realism Become Cost-Benefit Analysis? A Review Essay”, International Security, Vol. 26, No. 2, pp. 132-154.

Rosen, D., & Houser, T. (2007), “China Energy: A Guide for the Perplexed”, China Balance Sheet, zie http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/rosen0507.pdf (Geraadpleegd op 30 januari 2016).

Roszko, E. (2015), “Maritime Territorialisation as Performance of Sovereignty and Nationhood in the South China Sea”, Nations and Nationalism, Vol. 21, No. 2, pp. 230-249.

Saltzmann, H. (2009), “Mare Liberum: vierhonderd jaar later”, Militaire Spectator, Vol. 178, No. 12, pp. 646-657.

Sandler, T. (1992), “After the Cold War, Secure the Global Commons”, Challenge, Vol. 35, No. 4, pp. 16-23.

Saunders, P., & Wuthnow, J. (2016), “China’s Goldwater-Nichols? Assessing PLA Organizational Reforms”, Strategic Forum, No. 294.

Scobell, A. (1999), “Show of Force: The PLA and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis”, zie http://iis-db.stanford.edu/pubs/10091/scobell.pdf (Geraadpleegd op 25 februari 2016).

Segal, G. (1996), “East Asia and the ‘Constrainment’ of China”, International Security, Vol. 20, No. 4.

Shambaugh, D. (1996), “Containment or Engagement of China? Calculating Beijing’s Responses”, International Security, Vol. 21, No. 2, pp. 180-209.

Shi, X. (2015), “UNCLOS and China’s Claim in the South China Sea”, zie http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/Shi_IPS_Paper.pdf (Geraadpleegd op 29 november 2015).

Sliwinski, M. (2015), “Dire Straits: Naval Security Competition between China and the United States in the Strait of Malacca”, zie https://m.repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/7127… (Geraadpleegd op 22 januari 2016).

Sørensen, C. (2015), “The Significance of Xi Jinping’s ‘Chinese Dream’ for Chinese Foreign Policy: From ‘Tao Guang Yang Hui’ to ‘Fen Fa You Wei’”, Journal of China and International Relations, Vol. 3, No. 1, pp. 53-73.

Standing Committee of the National People’s Congress. (1998), “Law of the People’s Republic of China on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf”, zie http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocoteezatcs790/ (Geraadpleegd op 22 februari 2016).

Standing Committee of the National People’s Congress. (1992), “Law of the People’s Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone”, http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocottsatcz739/  (Geraadpleegd op 22 februari 2016).

Stockbruegger, J. (2010), “Somali Piracy and the International Response: Trends in 2009 and Prospects for 2010”, zie http://piracy-studies.org/somali-piracy-and-the-international-response-… (Geraadpleegd op 9 maart 2016).

Storey, I., & Ji, Y. (2003), “China’s Aircraft Carrier Ambitions”, zie https://www.usnwc.edu/getattachment/ffc60b3e-d2e6-4142-9b71-6dfa247051f…- (Geraadpleegd op 15 december 2015).

Stratfor Global Intelligence. (2015), “Ending Taiwan’s Broad South China Sea Claims”, https://www.stratfor.com/analysis/ending-taiwans-broad-south-china-sea-… (Geraadpleegd op 11 december 2015).

Stratfor Global Intelligence. (2016), “China Takes Bold Steps Toward Military Reform”, zie https://www.stratfor.com/analysis/china-takes-bold-steps-toward-militar… (Geraadpleegd op 22 maart 2016).

Sullivan, J., & Sapir, E. (2012), “Ma Ying-jeou’s Presidential Discourse”, Journal of Current Chinese Affairs, Vol. 41, No. 3, pp. 33-68.

Sumner, B. (2004), “Territorial Disputes at the International Court of Justice”, Duke Law Journal, Vol. 53, pp. 1779-1812.

Thayer, C. (2010), “The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea”, Security Challenges, Vol. 6, No. 2, pp. 69-84.

Thayer, C. (2013), “ASEAN, China and the Code of Conduct in the South China Sea”, SAIS Review of International Affairs, Vol. 33, No. 2, pp. 75-84.

Thayer, C. (2014), “Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement”,  http://thediplomat.com/2014/05/analyzing-the-us-philippines-enhanced-de…  (Geraadpleegd op 22 maart 2016).

Thomas, D. (2008), “Submarine Developments: Air-Independent Propulsion”, Canadian Naval Review, Vol. 3, No. 4, pp. 35-36.

Tiezzi, S. (2014), “Is There Room for the U.S. in China’s Asia-Pacific Dream?’, zie http://thediplomat.com/2014/11/is-there-room-for-the-us-in-chinas-asia-… (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Tiezzi, S. (2015), “Why 2020 Is a Make-or-Break Year for China”, zie http://thediplomat.com/2015/02/why-2020-is-a-make-or-break-year-for-chi… (Geraadpleegd op 19 december 2015).

Tiezzi, S. (2016a), “South China Sea Militarization: Not All Islands Are Created Equal”, zie  http://thediplomat.com/2016/03/south-china-sea-militarization-not-all-i…; (Geraadpleegd op 15 april 2016).

Tiezzi, S. (2016b), “It’s Official: China’s Military Has 5 New Theater Commands”, zie http://thediplomat.com/2016/02/its-official-chinas-military-has-5-new-t… (Geraadpleegd op 22 mei 2016).

Till, G. (2007), “New Directions in Maritime Strategy? Implications for the U.S. Navy”, Naval War College Review, Vol. 60, No. 4, pp. 29-43.

Trading Economics, “China GDP Annual Growth Rate, 1989-2016”, zie  http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual (Geraadpleegd op 23 februari 2016).

Umbach, F. (2001), “China: unaufhaltsamer Machtsfaktor?”, zie http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/03_jb01_37_umb.pdf (Geraadpleegd op 8 december 2015).

United Nations. (n.v.), “United Nations Convention on the Law of the Sea”, zie http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e… (Geraadpleegd op 21 januari 2016).

United Nations. (2013), “Declarations and Statements”, zie http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declaratio… (Geraadpleegd op 17 maart 2016).  

U.S. Energy Information Administration. (2013), “The South China Sea: Oil and Natural Gas”, zie https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID… (Geraadpleegd op 22 januari 2015).

U.S. Office of Naval Intelligence. (2007), “China’s Navy 2007”, zie https://fas.org/irp/agency/oni/chinanavy2007.pdf (Geraadpleegd op 17 december 2015).

U.S. Office of Naval Intelligence. (2009), “The People’s Liberation Army: A Modern Navy with Chinese Characteristics”, zie http://fas.org/irp/agency/oni/pla-navy.pdf (Geraadpleegd op 17 december 2015).

U.S. Office of Naval Intelligence. (2015), “The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century”, zie http://www.oni.navy.mil/Intelligence_Community/china_media/2015_PLA_NAV…     (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Vieira, M. (2003), “Mare Liberum vs. Mare Clausum: Grotius, Freitas, and Selden’s Debate on Dominion over the Seas”, Journal of the History of Ideas, Vol. 64, No. 3, pp. 361-377.

Vogler, J. (2012), “Global Commons Revisited”, Global Policy, Vol. 3, No. 1., pp. 61-71.

Visser, L. (2011), “Speaking Truth to Power: Hans J. Morgenthau and the 21st Century”, Papers, Eassays and Reviews, Vol. 3, No. 2, pp. 205-222.

Walt, S. (1985), “Alliance Formation and the Balance of World Power”, International Security, Vol. 9, No. 4, pp. 3- 43.

Waltz, K. (1988), “The Origins of War in Neorealist Theory”, Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars, pp. 615-628.

Waltz, K. (1990), “Realist Thought and Neorealist Theory”, Journal of International Affairs, Vol. 44, No. 1, pp. 21-37.

Wang, Z. (2014), “The Chinese Dream: Concept and Context”, Journal of Chinese Political Science, Vol. 19, pp. 1-13.

Wasi, N. (2001), “Security Order in Asia-Pacific Region”, Pakistan Horizon, Vol. 54, No. 3, pp. 29-43.

Weissberg, G. (1963), “Maps as Evidence in International Boundary Disputes: A Reappraisal”, The American Journal of International Law, Vol. 57, No. 4, pp. 781-803.

Wendt, A. (1992), “Anarchy is what States Make  of It: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, Vol. 2, pp. 391-425.

Whiting, A. (2001), “China’s Use of Force, 1950-96, and Taiwan”, International Security, Vol. 26, No. 2, pp. 103-131.

Witter, A., Teh, L., Yin, X., Cheung, W., & Sumaila, U. (2015), “Taking Stock and Projecting the Future of South China Sea Fisheries”, zie http://oceancanada.org/wp-content/uploads/2015/03/FCWP_2015_99_Witter.p…   (Geraadpleegd op 21 januari 2016)

Wong, J., & Chan, S. (2003), “China-ASEAN Free Trade Agreement”, Asian Survey, Vol. 43, No. 3, pp. 507-526.

Womack, B. (2010b), “China and Vietnam: Managing an Asymmetric Relationship in an Era of Economic Uncertainty”, Asian Politics & Policy, Vol. 2, No. 4, pp. 583-600.

Yale, W. (2015), “China’s Maritime Silk Road Gamble”, zie http://thediplomat.com/2015/04/chinas-maritime-silk-road-gamble/ (Geraadpleegd op 26 maart 2016).

Yan, X. (2001), “The Rise of China in Chinese Eyes”, Journal of Contemporary China, Vol. 10, No. 26, pp. 33-39.

Yoon, J. (2015), “Implications of Xi Jinping’s ‘True Maritime Power’”, zie https://www.usnwc.edu/getattachment/ba167f94-2a54-47e9-9d9c-62829f36b61… (Geraadpleegd op 15 december 2015).

Yu, M. (2014), “China Being a Maritime Power Under the UNCLOS: Issues and Ways Ahead”, Journal of East Asia and International Law, Vol. 2, pp. 313-334.

Yoshihara, T. (2010), “Chinese Missile Strategy and the U.S. Naval Presence in Japan: The Operational View from Beijing”, Naval War College Review, Vol. 63, No. 3, pp. 39-62.

Yoshihara, T. (2012), “China’s Vision of Its Seascape: The First Island Chain and Chinese Seapower”, Asian Politics & Policy, Vol. 4, No. 3, pp. 293-314.

Yoshihara, T. (2016), “The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal”, Naval War College Review, Vol. 69, No. 2, pp. 41-65.

Zhang, B. (2014), “Xi Jinping, ‘Pragmatic’ Offensive Realism and China’s Rise”, Global Asia, Vol. 9, No. 2, pp. 71-79.

Zhang, J. (2015), “China’s New Foreign Policy under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 2.0’?”, Global Change, Peace & Security.

Zhao, S. (2015), “A New Model of Big Power Relations? China-US Strategic Rivalry and Balance of Power -in the Asia-Pacific”, Journal of Contemporary China, Vol. 24, No. 93, pp. 377-397.

Zhao, Q. (2011), “China-US Dual Leadership in the Asia Pacific”, zie http://www.eastasiaforum.org/2011/08/04/china-us-dual-leadership-in-the… (Geraadpleegd op 7 december 2015).

Zheng, W. (2015), “The Real Reason the Xi-Ma Meeting Was Historic”, zie http://thediplomat.com/2015/11/the-real-reason-the-ma-xi-meeting-was-hi… (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Zheng, Y., & Buzan, B. (2012), “The Tributary System as International Society in Theory and Practice”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 5, pp. 3-36

Zou, K. (2007), “South China Sea Studies in China: Achievements, Constraints and Prospects”, Singapore Year Book of International Law and Contributors, pp. 85-98.

Zou, K. (2011), “China’s U-Shaped Line in the South China Sea Revisited”, Ocean Development & International Law, Vol. 43, No. 18, 18-34.

Zou, K. (2012),”Building a ‘Harmonious World’: A Mission Impossible?”, The Copenhagen Journal of Asian Studies.

Nieuwssites         

Associated Press. (2016), “China Announces South China Sea Military Exercises”, zie http://www.cbc.ca/news/world/china-south-sea-military-exercises-1.36833… (Geraadpleegd op 18 juli 2016).

Bhutta, Z. (2015), “Pakistan Could Turn into a Transit Trade Hub”, zie http://tribune.com.pk/story/996406/pakistan-could-turn-into-a-transit-t… (Geraadpleegd op 25 maart 2016).

China Daily. (2013), “Xi Proposes a ‘New Silk Road’ with Central Asia”, zie http://usa.chinadaily.com.cn/china/2013-09/08/content_16952304.htm (Geraadpleegd op 7 maart 2016).

Hodal, K., & Kaiman, J. (2014), “At Least 21 Dead in Vietnam Anti-China Protests over Oil Rig”, zie http://www.theguardian.com/world/2014/may/15/vietnam-anti-china-protest… (Geraadpleegd op 24 februari 2016).

Li, J. (2013), “Building on the Bottom Line”, zie http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-07/01/content_16694116.htm (Geraadpleegd op 9 maart 2016).

Mollman, S. (2016), “China Illegally Cordoned Off A Huge Part of the South China Sea for Military Drills – And Will Likely do so Again”, zie http://qz.com/728289/china-illegally-cordoned-off-a-huge-part-of-the-so… (Geraadpleegd op 17 juli 2016).

Newshub. (2016), “China ‘clearly’ militarising South China Sea – US”, zie http://www.newshub.co.nz/world/china-clearly-militarising-south-china-s…; (Geraadpleegd op 29 februari 2016).

Phillips, T. (2016), “South China Sea: Beijing Begins Military Drills Ahead of Key Territorial Ruling”, zie https://www.theguardian.com/world/2016/jul/05/south-china-sea-beijing-b… (Geraadpleegd op 17 juli 2016).

Reuters. (2012), “Vietnam Condemns China's Sea Claims as ‘Serious Violation’”, zie http://uk.reuters.com/article/uk-china-sea-idUKBRE8B303K20121204 (Geraadpleegd op 17 februari 2016).

Reuters. (2014), “Vietnam says China's oil rig movement into South China Sea is ‘illegal’”, zie http://www.reuters.com/article/vietnam-china-oil-idUSL3N0NR0F220140505 (Geraadpleegd op 24 december 2015).

Reuters. (2015), “Update 2: China to Raise Defence Budget 10,1 pct This Year in High-tech Drive”, zie http://www.reuters.com/article/china-parliament-defence-idUSL4N0W704220… (Geraadpleegd op 23 februari 2016).

Reuters. (2016a), “McCain Blasts Lack of U.S. Patrols in South China Sea”, zie http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-usa-mccain-idUSKBN0UI1Z… (Geraadpleegd op 17 februari 2016).

Reuters. (2016b), “China Says Oil Rig Not Drilling in Disputed Waters after Vietnam Complains”, zie http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-vietnam-idUSKCN0U… (Geraadpleegd op 24 januari 2016).

Reuters. (2016c), “China’s Xi Says Won’t Allow Taiwan to be ‘Split’ Off Again”, zie http://uk.reuters.com/article/uk-china-parliament-taiwan-idUKKCN0W8056 (Geraadpleegd op 6 maart 2016).

Windey, T. (2016), “Waarom bewapenen de VS hun oude vijand Vietnam?”, zie http://www.demorgen.be/buitenland/waarom-bewapenen-de-vs-hun-oude-vijan… (Geraadpleegd op 26 mei 2016).

Xinhua. (2016), “First Library Opened in Sansha in South China Sea”, zie http://news.xinhuanet.com/english/2016-04/21/c_135300808.htm (Geraadpleegd op 29 april 2016).

Zhou, L. (2016), “China’s Military is Prepared to ‘Defend Sovereignty’ in South China Sea: Military Chief”, zie http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1918436/chinas…;(Geraadpleegd op 29 februari 2016).

Chinese bronnen

Boeken

Dai, X. (戴旭). (2010), C xing baowei: neiyou waihuan xia de zhongguo tuwei (C形包围:内忧外患下的中国突围, De C-vormige omcirkeling: de Chinese doorbraak uit interne problemen en externe gevaren), Shanghai

(上海): wenhui shubanshe (文汇出版社, Wenhui Uitgeverij).

Huang, S. (黄硕风). (1992), zonghe guoli lun (综合国力论, Over de alomvattende nationale macht), Zhongguo shehui kexue chubanshe (中国社会科学出版社, China Social Sciences Press).

Huang, S. (黄硕风). (1996), guojia shengshuai lun (国家盛衰论, Over de opkomst en ondergang van naties), Hunan chubanshe (湖南出版社, Hunan Press).

Shou, X. (2013), Zhanlüexue (战略学, De studie van militaire strategie), Junshi kexue chubanshe (军事科学出版社, Uitgeverij van de militaire wetenschappen).

Yan, X. (阎学通). (1997), Zhongguo guojia liyi fenxi (中国国家利益分析, “Analyse van de Chinese nationale belangen”), Tianjin (天津): Tianjin renmin chubanshe (天津人民出版社, Tianjin Uitgeverij van het Volk).

Artikels

Chen, S. (陈书全). (2009), guanyu jiaqiang woguo wei tianhai gongcheng huanjing guanli de sikao (关于加强我国围填海工程环境管理的思考, “Gedachten betreffende het versterken van het management van landwinningsactiviteiten van China”), Haiyang kaifa yu guanli (海洋开发与管理, Ocean Development and Management), pp. 22-26.

Chen, G. (陈国启), (2013), Cong jiefang Taiwan, heping tongyi dao heping fazhan: qianxi zhongguo gongchandang dui tai fangzhen zhengce de fazhan guiji (从 ‘解放台湾’, ‘和平统一’ 到 ‘和平发展’: 浅析中国共产党对台方针政策的发展轨迹, “Van de ‘Bevrijding van Taiwan’, ‘Vredevolle Hereniging’, tot ‘Vredevolle Ontwikkeling’: Een basisanalyse van de ontwikkelingen in de beleidslijnen van de Communistische Partij van China jegens Taiwan”), Gaige yu kaifang (改革与开放, Reform & Opening).

China Hainan Reform & Development Research Institute. (zhongguo hainan gaige fazhan yanjiuyuan ketizu, 中国海南改革发展研究院课题组). (2015), ba hainan jianshe chengwei haishang sichou zhi lu nanhai jidi (把海南建设成为海上丝绸之路 ‘南海基地’, “Voor de maritieme zijderoute, bouw Hainan uit tot een basis op de Zuid-Chinese Zee”), Jinri Hainan (今日海南, Hainan Today), pp. 11-14.

Dai, D. (戴德铮), & Ruan, J. (阮建平) (2001), guoji geju yu shijie heping (国际格局与世界和平, “Het internationale patroon en wereldvrede”), Shijie jingji yu zhengzhi (世界经济与政治, World Economics and Politics), Vol. 3, pp. 24-29.

Da, W. (达巍) (2013), gou zou zhongmei xuan xing daguo guanxi de lujing xuanbang (构走中美軒型大国关糸的路径选棒, “Benaderingen tot het bouwen van een nieuwe structuur van de van relaties tussen de grootmachten China en de VS”), Guoji guanxi (国际关系, International Relations), Vol. 7, pp. 59-73.

Du, C. (杜朝平). (2004), daolian dui zhongguo haijun de yingxiang you duo da (岛链对中国海军的影响有多大, “Hoe groot is de invloed van de eilandketens op de Chinese marine?”), Jianzai wuqi (舰载武器, Seaborne Ships), 37-40.

Gao, Z. (高子川). (2006), shixi 21 shiji chu de Zhongguo haiyang anquan (试析21世纪初的中国海洋安全, “Evaluatie van de Chinese veiligheid op zee aan het begin van de 21ste eeuw”), Xiandai guoji guanxi (现代国际关系, Contemporary International Relations), pp. 27-32.

Guo, Y. (郭媛丹), Ren, Z. (任重), & Lan, Y. (蓝雅歌). (2016), zhuanjia: wu da zhanqu mubiao qingxi: dongnan yanhai shi zuozhan zhongdian (专家:五大战区目标清晰 东南沿海是作战重点, “Experten: een verklaring van de doelen van de  vijf Theater Commands, langs de Zuidoostelijke kust wordt de strijdkracht benadrukt”), zie http://mil.huanqiu.com/observation/2016-02/8489177.html (Geraadpleegd op 26 mei 2016).

Han, X. (韩雪晴), & Wang, Y. (王义桅) (2014), Quanqiu gongyu: sixiang yuanyuan, gainian puxi yu xueshu fansi (全球公域:思想渊源、概念谱系与学术反思, “De global commons: de bronnen van het idee, een spectrum van concepten en een academische reflective”), Zhongguo shehui kexue (中国社会科学, Social Sciences in China), pp. 188-205.

Ju, H. (鞠海龙). (2010), jindai Zhongguo de nanhai weiquan yu lishixing quanli (近代中国的南海维权与中国南海的历史性权利, “[Over] het verdedigen van het wettelijke en historische recht over de Zuid-Chinese Zee van het hedendaagse China”), Zhongzhou xuekan (中州学刊, Academic Journal of Zhongzhou), pp. 198-202.

Li, X. (李新其), Hua, Y. (华义明), Li, H. (李红霞). (2005), haishang jidong mubiao de yundong yuce moxing ji jingdu fenxi (海上机动目标的运动预测模型及精度分析, “Een voorspellingsmodel voor beweging en een precisieanalyse over bewegende doelen op zee”), huoli yu zhihui kongzhi (火力与指挥控制, Fire Control and Command Control).

Liu, C. (刘赐贵). (2014), fazhan haiyang hezuo huoban guanxi tuijin 21 shiji haishang sichou zhi lu jianshe de ruogan sikao (发展海洋合作伙伴关系推进21世纪海上丝绸之路建设的若干思考, “Enkele gedachten bij het ontwikkelen van een maritiem samenwerkingsverband en het promoten van de maritieme zijderoute voor de 21ste eeuw”), guoji wenti yanjiu (国际问题研究, International Studies).

Liu, F. (刘锋). (2004), Nengyuan anquan zaoyu Maliujia kunju zhong ri han nengfou xieshou (能源安全遭遇 ‘马六甲困局’ 中日韩能否携?, “De veiligheid van energie, een ontmoeting met het ‘Malakka Dilemma’: is een samenwerking tussen China, Japan en Korea mogelijk?”), zie http://www.people.com.cn/GB/guoji/14549/2570978.html (Geraadpleegd op 12 december 2015).

Liu, L. (刘琳). (2013), zhoubian anquan dongtai yao ding de jin rende qing (周边安全动态要盯得紧认得清, “De perifere veiligheidsdynamiek moet duidelijk worden bekeken”), Guofang keji gongye (国防科技工业, Defence Science & Technology Industry), pp. 18-19.

Liu, X. (刘新华). (2001), shilun Zhongguo fazhan haiquan de zhanlüe (试论中国发展海权的战略, “Een besp-reking van de ontwikkeling van de Chinese maritieme strategie”), Fudan xuebao (复旦学报, Fudan Journal), pp. 68-72.

Ma, J. (马甲大). (2015), Nansha shi woguo tu shensheng burong qinfan (南沙是我国土 神圣不容侵犯, “De Spratly-eilanden zijn grondgebied van China, heilig en onschendbaar”), zie http://club.china.com/data/thread/1011/2775/76/24/3_1.html?1  (Geraadpleegd op 10 maart 2016).

Ministerie van Nationale Defensie van de Volksrepubliek China. (Zhonghua renmin gongheguo guofangbu, 中华人民共和国国防部) (2015), Zhongguo de junshi zhanlüe quanwen  (中国的军事战略全文, “De Chinese militaire strategie: volledige tekst”), zie http://www.mod.gov.cn/auth/2015-05/26/content_4586723.htm   (Geraadpleegd op 22 februari 2016).

MOFA Republic of China (Zhonghua minguo waijiaobu, 中华民国外交部). (2015), Nanhai zhu dao zhi zhuquan shengming ji toushu (南海諸島之主權聲明及投書, “Verklaring over de soevereiniteit van de eilanden op de Zuid-Chinese Zee”), zie http://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=604CBAA3DB3DDA11&sms=6959408… (Geraadpleegd op 8 december 2015).

Qiu, Z. (邱贞玮). (n.v.), jinhai kongzhi dao yuanhai zuozhan: Zhongguo haijun xuqiu de zhuanbian (近海控制到远洋作战: 中国海军需求的转变, “Van het controleren van de nabije zeeën tot het voeren van oorlog op de open zee: de Chinese zeemacht heeft nood aan verandering”), Xiandai jianchuan (现代舰船, Modern Ships), pp. 25-28.

Shi, H. (石洪涛), Zhongguo de Maliujia kunju  (中国的 ‘马六甲困局’, “het Chinese ‘Malakka Dilemma’”), Shanxi Qingnian (山西青年, Shanxi Youth). 

Sun, D. (孙德刚), & Deng, H. (邓海鹏). (2014), meiguo zai shate junshi jidi de zhanlüe yanbian (美国在沙特军事基地的战略演变, “De strategische ontwikkeling van Amerikaanse militaire basissen in het Saudi-Arabië”), alabo shijie yanjiu (阿拉伯世界研究, Arab World Studies).

Sun, L. (孙丽), Liu, H. (刘洪滨), Yang, Y. (杨义菊), Tan, Y. (谭勇华), & Wang, X. (王小波). (2010), zhongwai wei tianhai guanli de bijiao yanjiu (中外围填海管理的比较研究, “Comparatief onderzoek van het management van landwinningsactiviteiten tussen China en het buitenland”), Zhongguo haiyang daxue xuebao (中国海洋大学学报, Journal of Ocean University of China), pp. 40-46.

Tian, K. (田克勤), & Sun, C. (孙成武), (1995), Cong ‘heping jiefang taiwan’ dao ‘yi guo liangzhi’: zhonggong guanyu haixia liangan heping tongyi zhengce de qiyuan he lishi yanjin (从 ‘和平解放台湾’到 ‘一国两制’: 中共关于海峡两岸和平统一政策的起源和历史演进, “Van de ‘Vredevolle Bevrijding van Taiwan’ tot ‘Één Systeem, Twee Systemen’: de oorsprong en historische ontwikkelingen van de beleidslijnen van de Communistische Partij van China jegens de  vredevolle reunificatie van Taiwan en het vasteland China”), Shehui kexue zhanxian (社会科学战线, Social Science Front).

Wu, D. (吴殿卿). (2011), Liu Huaqing de hangmu qingjie (刘华清的航母情结, “Het vliegdekschipcomplex van Liu Huaqing”), Dangshi bolan (党史博览, General Review of the Communist Party of China), pp. 16-21.

Xiao, Z. (晓钟). (2013), Liu Huaqing: jinglüe Zhongguo haijun zouxiang shenlan (刘华清:经略中国海军走向深蓝, “Liu Huaqing: het leiden van de Chinese zeemacht in het blauwe water”), Hangkong shijie (航空世界, Aviation World), pp. 62-67.

Yan, X. (阎学通). (2004), Wuli ezhi Taidu fali duli de libi fenxi (武力遏制台独法理独立的利弊分析, “Een analyse van de voor- en nadelen van het met kracht tegengaan van een wettelijke onafhankelijkheid van Taiwan”), Zhanlüe yu guanli (战略与管理, Strategy and Management), pp. 1-5.

Yan, X. (阎学通). (2013), Gongping zhengyi de jiazhiguan yu hezuo gongying de waijiao yuanze (公平正义的价值观与合作共赢的外交原则, “Eerlijke en rechtvaardige waarden en samenwerking, de beginselen van win-win diplomatie”), Guoji wenti yanjiu  (国际问题研究, International Studies), pp. 6-14.

Yan, X. (阎学通). (2014), Daoyi xianshi zhuyi de guoji guanxi lilun (道义现实主义的国际关系理论, “De theorie voor internationale betrekkingen van het moreel realisme”), Guoji wenti yanjiu  (国际问题研究, International Studies), pp. 102-130.

Yi, J. (毅军). (2012), Wu Shengli, yi sheng fuwu haijun: jiaqiang zhuangbei shi xiang yuanyang (吴胜利,一生服务海军: 加强装备驶向远洋, “Wu Shengli, het dienen van de marine een leven lang: het verbeteren van de capaciteit en galloperen naar open zee”), Huanqiu renwu (环球人物, Global People) pp. 28-30.

You, G. (游光荣). (2005), jiakuai jianshe junmin ronghe de guojia chuangxin tixi (加快建设军民融合的国家创新体系, “Versnel de bouw van het nationaal innovatiesysteem voor de civiele-militaire integratie”), kexue xue yu kexue jishu guanli (科学学与科学技术管理, Science of Science and Management of S. & T.).

Yu, X. (于向东). (2008), Yuenan quanmian haiyang zhanlüe de xingcheng shulüe (越南全面海洋战略的形成述略, “Een kort overzicht van de formulering van de alomvattende oceaanstrategie van Vietnam”), Dangdai yatai (当代亚太, Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies), pp. 100-110.

Zhang, F. (张锋), (2010), jiegou chaogong tixi (解构朝贡体系, “Een deconstructie van het systeem van tribuutrelaties”), guoji zhengzhi kexue (国际政治科学, Quarterly Journal of International Politics), pp. 33-63.

Zhang, J. (张建平), & Liu, J. (刘景睿). (2015), silu jijin: ‘yidai yilu’ jianshe de qidong qi (丝路基金: ‘一带一路’ 建设的启动器, “Silk Road Fund: het instrument die de opbouw van ‘One Belt, One Road’  mogelijk maakt”), jingji yu fazhan (经济与贸易, Economic and Trade).

Zhao, H. (赵宏图). (2007), Maliujia kunju yu zhongguo nengyuan anquan zai sikao (‘马六甲困局’与中国能源安全再思考, “Een verdere bespreking van het ‘Malakka Dilemma’ en de Chinese energieveiligheid”), Xiandai guoji guanxi (现代国际关系, Contemporary International Relations), Vol. 6, pp. 36-42.

Zhou, Y. (周云亨), & Yu, J. (余家豪) (2014), haishang nengyuan tongdao anquan yu whongguo haiquan fazhan (海上能源通道安全与中国海权发展, “De veiligheid van de zeelijnen voor energie op zee en de ontwikkeling van de Chinese zeemacht”), Taipingyang xuebao (太平宴学报, Pacific Journal), Vol. 22, No. 3, pp. 66-76.

Zhu, Y. (朱玉兰). (2010), haishui danhua jishu de yanjiu jinzhan (海水淡化技术的研究进展, “De vooruitgang in het onderzoek naar de technologie voor ontzilting van zeewater”), Nengyuan yanjiu yu xinxi (能源研究与信息, Energy Research and Information).

Nieuwssites

China Military Online (zhongguo junwang, 中国军网). (2016), “President Xi Announces Establishment of Five PLA Theater Commands”, zie http://english.chinamil.com.cn/news-channels/2016-02/01/content_6884075…   (Geraadpleegd op 22 februari 2016).

China News. (zhongguo xinwen wang, 中国新闻网). (2013), Li keqiang chanshu 2+7 hezuo kuangjia hui jiu zuanshi shinian luxiantu (李克强阐述 ‘2+7合作框架’ 绘就"钻石十年"路线图, “Li Keqiang tekent de route van het ‘2+7 samenwerkingsverband en het ‘diamanten decennium’”), zie http://www.chinanews.com/gn/2013/10-10/5357211.shtml (Geraadpleegd op 27 maart 2016). 

China News. (2014), Li keqiang miaohui zhongguo dongmeng zuanshi shinian xinlantu (李克强描绘中国-东盟 ‘钻石十年’新蓝图, “Li Keqiang beschrijft de nieuwe blauwdruk van het ‘diamanten decennium’ tussen China en ASEAN”), zie http://www.chinanews.com/gn/2014/11-14/6775438.shtml (Geraadpleegd op 27 maart 2016).

Li, J. (2013), “Building on the Bottom Line”, zie http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-07/01/content_16694116.htm (Geraadpleegd op 9 maart 2016).

The Beijing News (新京报). (2014), shuban zhongguo ditu nanhai zhu dao bu zai yong chatu biaoshi nanhai haiyu he daoyu yu dalu wei tongyi bilichi heng ban ditu shiyongle 400 duonian (竖版中国地图南海诸岛不再用插图表示南海海域和岛屿与大陆为同一比例尺;横版地图已使用了400多年, “[Op] de verticale kaart van China zijn de eilanden in de Zuid-Chinese Zee niet langer [louter] te zien als afbeelding, het vasteland, de zee en de eilanden genieten dezelfde schaal, horizontale kaarten zijn reeds meer dan vierhonderd jaar in gebruik”), http://epaper.bjnews.com.cn/html/2014-06/25/content_519902.htm?div=0 (Geraadpleegd op 17 maart 2016).

Xinhua. (2005), Shouquan fabu: fan fenlie guojia fa quanwen (受权发布:《反分裂国家法》全文, Toestemming tot vrijgave: volledige tekst van de ‘anti-afscheidingswet’), zie http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-03/14/content_2694168.htm (Geraadpleegd op 11 december 2015).

Xinhua. (2014), Li keqiang: kaichuang zhongguo dongmeng zuanshi shinian (李克强:开创中国东盟 ‘钻石十年’, “Li Keqiang: zet het ‘diamanten decennium’ tussen China en ASEAN in”), zie http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-11/14/c_127208695.htm (Geraadpleegd op 27 maart 2016).

Xinhua. (2015), “China Headlines: U.S. Ship Patrolling in South China Sea Counterproductive”, zie http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/28/c_134758861.htm (Geraadpleegd op 15 januari 2016).

Xi, J. (习近平). (2013), jin yi bu guanxin haiyang renshi haiyang jinglue haiyang, tuidong haiyang qiangguo jianshe buduan qude xin chengjiu (进一步关心海洋认识海洋经略海洋, 推动海洋强国建设不断取得新成就, “Betreffende het omgaan met, het beter begrijpen van en het meer beheren van de zeeën, verdergaan met de bouw van een sterke macht op zee, onophoudelijk nieuwe successen boeken”), zie http://news.xinhuanet.com/politics/2013-07/31/c_116762285.htm (Geraadpleegd op 16 februari 2016).

Xi, J. (习近平). (2015),  xin nan nan hezuo: xi jinping shifang wu fujia zhengzhi tiaojian yuanzhu jihua (新南南合作:习近平释放无附加政治条件援助计划, “Nieuwe Zuid-Zuid samenwerking: Xi Jinping prijst het steunprogramma vrij van politieke inmenging”), zie http://finance.sina.com.cn/world/20150423/005922022591.shtml (Geraadpleegd op 17 maart 2016).

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Bart Dessein
Kernwoorden