Do's en don'ts van een Vlaamse technologische startup

Robin Geers
Persbericht

Do's en don'ts van een Vlaamse technologische startup

Do’s en don’ts van een Vlaamse technologische startup

Hoe verhoog ik de slaagkansen van mijn startup?

Stel, je bent een ondernemer die van plan is om een startup op te richten, er onlangs één opgericht heeft of geïnteresseerd is in de startupwereld, dan heeft deze scriptie zeker iets weggelegd voor jou. Vandaag de dag starten meer en meer Vlamingen een technologische startup. Slechts weinigen slagen erin om die startup ook succesvol te maken. Deze scriptie was een zoektocht naar de cruciale factoren die ervoor zorgen of een startup al dan niet zal slagen.

Cruciale factoren

Misschien heb je in de krant al eens het volgende zien verschijnen: “Startup X haalt enkele miljoenen euro’s op bij investeerder Y”? Waarom heeft die startup vele miljoenen euro’s nodig? En nog, hoe slaagde deze startup erin om deze som binnen te halen?
Startups hebben dit geld nodig om te groeien, maar dit geld ligt niet zomaar voor het grijpen. Een startup moet beschikken over enkele cruciale factoren vooraleer een investeerder met hen in zee wil gaan. Die doorslaggevende factoren zullen het investeerdersrisico beperken. Ze zijn bovendien essentieel om de slaagkansen van de startup zelf te verhogen.

Deze scriptie onthult daarom de meest fundamentele bouwstenen, nodig voor succes. Ze zijn opgesteld op basis van interviews en adviezen van investeerders en topondernemers uit het vak, rechtstreeks uit de startupwereld.

Een kijk op de praktijk

Naast de cruciale factoren die als fundamentele pijlers worden beschouwd in deze scriptie, komen nog meer concrete onderwerpen aan bod waarmee startups dagdagelijks in aanraking komen. Deze onderwerpen gaan van Hoe moet ik netwerken? tot Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met investeerders? Zij kunnen uit deze scriptie de nodige do’s en don’ts halen, om waardevolle tijd en moeite uit te sparen en die eerder te besteden aan de ontwikkeling en lancering van hun product.

Concreet stappenplan

Startups falen vaak door fouten waarvan zij zich niet bewust zijn. De scriptie bundelt een waaier aan adviezen en tips om niet steeds tegen deze muur van veelgemaakte fouten aan te lopen. Een concreet stappenplan zorgt ervoor dat de startup onmiddellijk aan de slag kan. Het begeleidt de startup door de verschillende beginfases die hij moet doorlopen. Tegelijkertijd krijgt de lezer meer inzicht in het beschermen van een idee en het aftoetsen ervan bij potentiële klanten.

“Luck is what happens when preparation meets opportunity.”

Deze scriptie heeft als doel een sterke voorbereiding te zijn voor een technologische startup, wanneer hij de wereld van het ondernemen betreedt. Hierdoor staat hij stevig in zijn schoenen wanneer er zich een opportuniteit voordoet.

Bibliografie

Ries, E. R. I. C. (2013). De lean startup (3e ed.). Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux.

Maurya, A. S. H. (2012). Running Lean: Iterate from plan A to a plan that works (2e ed.).

Sebastopol, United States of America: O’reilly.
Mohout, O. M. A. R. (z.j.). Sirris DataScouts. Geraadpleegd op 05 maart, 2016, van http://sirris.datascouts.
eu/sirris/map.

Mohout, O. M. A. R. (z.j.). Sirris DataScouts. Geraadpleegd op 05 maart, 2016, van http://sirris.datascouts.
eu/sirris/analytics

Omar, M. O. H. O. U. T. (z.j.). Het Belgische startup ecosysteem anno 2014. Geraadpleegd van http://www.
bloovi.be/nieuws/detail/het-belgische-startup-ecosysteem-anno-2014-een-overzicht

Mohout, O. M. A. R. (z.j.). De 10 meest innovatieve Belgische startups die je waarschijnlijk niet kent.
Geraadpleegd van http://www.bloovi.be/nieuws/detail/de-10-meest-innovatieve-belgische-st…-
niet-kent

Griffel, M. A. T. T. A. N. (z.j.). What Are The Different Stages of Startup Fundraising? [Blogpost].
Geraadpleegd van http://learn.onemonth.com/what-are-the-different-stages-of-startup-fund…-
a

How the IPO Process for Startups Works. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.rocketlawyer.com/article/
how-the-ipo-process-for-startups-works.rl

Digitale, F. R. A. N. C. E. (z.j.). Startup funding : bootstrapping vs fundraising [Illustratie]. Geraadpleegd van
http://www.slideshare.net/FranceDigitale/startup-funding-bootstrapping-…
differences

Novoa, J. A. I. M. E. (z.j.). How can startups ‘exit’ and investors make money? [Blogpost]. Geraadpleegd
van http://startupxplore.com/blog/exit-strategies-for-startups-and-investor…

Novoa, J. A. I. M. E. (z.j.). Understanding differences in startup financing stages [Blogpost]. Geraadpleegd
van http://startupxplore.com/blog/types-startup-investing/

Deeb, G. E. O. R. G. E. (z.j.). Is A Startup Incubator Or Accelerator Right For You? [Blogpost].
Geraadpleegd van http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/08/28/is-a-startup-incubato…-
right-for-you/#297224323386

Liu, I. V. Y. (z.j.). Examples of a Scalable Business Model [Blogpost]. Geraadpleegd van http://
smallbusiness.chron.com/examples-scalable-business-model-25576.html

Toedt III, D. C. (2009, 08 juni). Should a confidentiality provision be one-way or two-way? [Blogpost].
Geraadpleegd van http://www.oncontracts.com/whose-confidential-information-should-be-pro…

Customer Lifetime Value to Customer Acquisition Ratio [Illustratie]. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.
klipfolio.com/sites/default/files/

Engelfriet, A. R. N. O. U. D. (z.j.). Spoedcursus octrooien: Vereisten voor octrooieerbaarheid. Geraadpleegd
van http://www.iusmentis.com/octrooien/spoedcursus/eisen/#uitvinderswerkzaa…

Maurya, A. S. H. (z.j.). Systematically test your model [Illustratie]. Geraadpleegd van https://www.google.be/
Goed idee? i-DEPOT! Geraadpleegd van https://www.boip.int/wps/portal/site/ideas/!ut/p/a1/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0MfJ3MDTx9Hb28_Xz8jC18DPWD83L0C7IdFQFDy_
EF/

What does “Freedom to Operate” mean? Geraadpleegd van http://www.bios.net/daisy/patentlens/2768.html

Wat houdt auteursrechtelijke bescherming in? Geraadpleegd van http://economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/auteursrechtelijke_
bescherming/#.Vupgg_nhCUk

Merken. (z.j.). Geraadpleegd van http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/

Merken/#.VupiUvnhCUk
Tarieven IE-rechten. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.thatsip.be/pdf/ThatsIP-Tarieven%20IE-rechten.
pdf

Wat beschermt het tekeningen- of modellenrecht? (z.j.). Geraadpleegd van http://economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/Tekeningen_modellen/wat_beschermt/#.VupowfnhCUk

Lean Canvas [Illustratie]. (z.j.). Geraadpleegd van http://www.furld.com/wp-content/uploads/2011/04/Empty-
Canvas.png

Flanders DC. (z.j.). Stappenplan van idee tot markt. Geraadpleegd van http://www.flandersdc.be/sites/
default/files/SOS_idee_stappenplan.pdf

Welke elementen van een computerprogramma worden beschermd door het auteursrecht? (z.j.).
Geraadpleegd van http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/IE_op_
computerprogrammas/creatie/computerprogramma_bescherming/#.Vvjk_PmLSUk

Moeten er formaliteiten vervuld worden om van een auteursrechtelijke bescherming op een
computerprogramma te kunnen genieten? (z.j.). Geraadpleegd van http://economie.fgov.be/nl/
ondernemingen/Intellectuele_Eigendom/IE_op_computerprogrammas/creatie/formaliteiten/#.VvjlOPmLSUk

Universiteit of Hogeschool
New Media and Communication Technology
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Wouter Gevaert
Kernwoorden
Share this on: