Drugs: zet het uit je hoofd. Een preventieve aanpak bij LVB

Jolien Peeters
Persbericht

Geen

Geen

Bibliografie

Antes groep. (2014a). Geschiedenis roken. Geraadpleegd van http://www.maakjekeus.nl/drugsinfo/roken/geschiedenis-roken/

Antes groep. (2014b). Nadelen van roken. Geraadpleegd van http://www.maakjekeus.nl/drugsinfo/roken/nadelen/

Antes groep. (2014c). Alcohol. Geraadpleegd van http://www.maakjekeus.nl/drugsinfo/alcohol/

Antes groep. (2014d). Gevolgen alcoholgebruik. Geraadpleegd van http://www.maakjekeus.nl/drugsinfo/alcohol/gevolgen/

American Psychiatric Association. (2006). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition. Geraadpleegd van https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf

Beckers, L. (2012, 18 mei). Druggebruikers met verstandelijke handicap vinden nog moeilijker hulp. De Morgen, p. 11.

Bijttebier, P. (2006, december). De ontwikkeling van problematisch middelengebruik: een verhaal van kwetsbaarheid en weerbaarheid. Psychopraxis, 8(6), 227-230.

Brug, J., Schaalma, H., Kok, G., Meertens, R. M, & Van der Molen, H. T. (2001). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak (2e ed.). Assen, Nederland: Van Gorcum.

Copeland, J., Frewen, A., & Elkins, K. (2009). Management of cannabis use disorder and related issues. A clinician’s guide. Geraadpleegd van https://ncpic.org.au/media/1594/management-of-cannabis-use-disorder-and…

De Groote, S., Gheyle, A., Kempeneers, S., Mertens, V., Mostien, B., Roos, D., … Tack, M. (s.a.). Jongeren en druggebruik: een leidraad voor ouders. Geraadpleegd van http://www.dr-vanwambeke.be/ouderbrochure.pdf

De Sleutel. (s.a.). Wat is verslaving? Geraadpleegd van http://www.desleutel.be/verslaving/benikverslaafd/definities

Didden, R. (2006). In perspectief: Gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en lichte verstandelijke beperking. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Dom, G., & Bogaerts, J. (2005). Middelengebruik en -misbruik bij adolescenten. Geraadpleegd van https://books.google.be/books?id=0k3_gUhh52kC&pg=PA45&lpg=PA45&dq=(%22m…

Dom, G., Dijkhuizen, A., Van der Hoorn, B., Kroon, H., Muusse, C., Van Rooijen, S., … Van Wamel, A. (2013). Handboek dubbele diagnose. Utrecht, Nederland: De Tijdstroom.

Druglijn. (2015). Wat is alcohol?. Geraadpleegd van http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/wat-is-alcohol

Druglijn. (2015). Wat zijn drugs?. Geraadpleegd van http://www.druglijn.be/drugs-abc/wat-zijn-drugs

Expertisecentrum De Borg. (2013). Hoe herken ik mensen met een lichte verstandelijke beperking?”. Geraadpleegd van http://www.de-borg.nl/images/stories/algemeen/hoe%20herken%20ik%202013…

GGD Gelre-IJssel. (2010, 20 september). Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Alc…

Hammink, A., & Schrijvers, C. (2012). Middelengebruik en gokken onder jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in de regio Rotterdam. Geraadpleegd van http://www.ivo.nl/UserFiles/File/Publicaties/Definitief%20rapport%20LVB…

Intermetzo. (2015, 11 december). Brains4use. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk…

Jellinek Preventie. (2011, 22 september). De Cannabisshow. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk…

Kaldenbach, Y. (2015). De verstandelijke beperking (verstandelijke-ontwikkelingsstoornis) in de DSM 5. Geraadpleegd van http://www.dsm-5-nl.org/documenten/dsm-5_whitepaper_yaron_kaldenbach_ve…

Katarsis. (2016). Programma aanbod: algemeen. Geraadpleegd van http://www.katarsis.be/programma-aanbod-algemeen.php

Kiewik, M., & Den Ouden, R. (2011, juli). Minder Drank of Drugs. Geraadpleegd van https://www.tactus.nl/storage/98b2a5c21c9b587e417b3bd360e96308aec2a41b/…

Krooshof, T., Kiewik, M., & Van der Nagel, J. E. L. (2009). Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland. Geraadpleegd van http://essay.utwente.nl/59452/1/scriptie_T_Krooshof.pdf

Mental Health and Drug and Alcohol Office. (2008). Drug and Alcohol Psychosocial Interventions Professional Practice Guidelines (03/8301). Geraadpleegd van http://www0.health.nsw.gov.au/policies/gl/2008/pdf/GL2008_009.pdf

Mondriaan Verslavingspreventie. (2012, 12 april). Moti-4. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk…

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2015). Alcohol Use Disorder: A Comparison Between DSM–IV and DSM–5 (No. 13–7999). Geraadpleegd van http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/dsmfactsheet/dsmfact.pdf

National Institute for Health and Care Excellence. (2007a). Drug misuse in over 16s: psychosocial interventions ([CG51]). Geraadpleegd van https://www.nice.org.uk/guidance/cg51/resources/drug-misuse-in-over-16s…

National Institute for Health and Care Excellence. (2007b). Substance misuse intervenions for vulnerable under 25s ([PH4]). Geraadpleegd van https://www.nice.org.uk/guidance/ph4/resources/substance-misuse-interve…

Neijmeijer, L., Moerdijk, L., Veneberg, G., & Muusse, C. (2010). Licht verstandelijk gehandicapten in de GGZ. Een verkennend onderzoek. Utrecht, Nederland: Trimbos-instituut.

Rutten, R., Loth, C., & Hulshoff, A. (2009). Verslaving. Handboek voor zorg, begeleiding en preventie. Maarssen, Nederland: Elsevier gezondheidszorg.

Soyez, V., Baeten, I., & Rosiers, J. (2015). Prevalentie van middelengebruik bij jongeren in de residentiële voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Verslaving, 11(1), 2-16. Geraadpleegd van http://link.springer.com/article/10.1007/s12501-015-0004-3

Tactus Verslavingszorg. (2013). SmartConnection. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk…

Trimbos instituut. (s.a.). Verslaving. Wat is verslaving? Geraadpleegd van http://www.drugsinfo.nl/publiek/verslaving

Trimbos-instituut. (2012, 28 juni). De gezonde school en genotmiddelen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/De-gezonde-school-en-genotmiddelen-voor-h…

Trimbos-instituut. (2012). Wiet-Check. Geraadpleegd van http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erk…

Trimbos-instituut. (2014, januari). Wat iedereen over drugs zou moeten weten. Geraadpleegd van http://www.eerste-hulp-online.nl/pluginfile.php/2020/mod_resource/conte…

Trimbos-instituut. (2015). Waar bemoei ik me mee? Handreiking voor begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken. Geraadpleegd van http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/LVB/trim…

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (s.a.a). Minderjarigen die illegale drugs bezitten en/of gebruiken. Geraadpleegd van http://www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/wetgeving/illegale-drugs-mind…

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (s.a.b). BackPAC - Persoonlijkheidsspecifieke interventie voor jongeren die vroeg experimenteren met Alcohol en Cannabis | draaiboek. Geraadpleegd van http://www.vad.be/materiaal/draaiboekenrichtlijnen/backpac.aspx?from=14…

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (s.a.c). SEM-J: individueel Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik voor Jongeren. Geraadpleegd van http://www.vad.be/sectoren/onderwijs/secundair-onderwijs/sem-j.aspx

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (2004, maart). Didactische fiche psycho-educatie. Geraadpleegd van http://www.vad.be/media/9234/drugsetc_factsheet_psychoeducatie.pdf

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (2010, 18 januari). Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar! Geraadpleegd van http://www.vad.be/media/44946/geen%20alcoholverkoop%20aan%20jongeren%20…

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (2012). Middelengebruik en verstandelijke beperking: een folder voor hulpverleners uit de verslavingszorg. Geraadpleegd van http://www.vad.be/media/1053164/verstandelijke_beperking_en_middelengeb…

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (2015a). Alcohol zonder boe of bah. Geraadpleegd van http://www.vad.be/media/476698/alcohol_zonder_boe_of_bah.pdf

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw. (2015b). Hasj en wiet zonder boe of bah. Geraadpleegd van http://www.vad.be/media/477468/hasj__wiet_zonder_boe_of_bah.pdf

Vandenbussche, I., Volckaert, K., d'Hont, I., & Sools, J. (2006, december). De behandeling van jongeren met drugsmisbruik en psychiatrische problemen in een residentiële setting. Psychopraxis, 8(6), 231-234.

Van der Nagel, J., & Kea, R. (2013). Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en ervaringen van experts van de (jeugd)reclassering. Geraadpleegd van http://www.canonsociaalwerk.eu/2013_delinquentenLVB/Jonge-delinquenten-…

Van der Veen, C., & Van Leeuwen, L. (2009). Open en Alert. Alcohol- drugspreventie in de justitiële jeugdinrichting. Resultaten procesevaluatie. Geraadpleegd van https://assets-sites.trimbos.nl/docs/756a8bd5-b9ad-4e54-a6ad-180216027d…

Van Montfoort, Spirit Jeugd en Opvoedhulp, & William Schrikker Groep. (2010, maart). NPT-LVB: Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer. Nazorg en preventie van terugval voor jongeren met een licht verstandelijke beperking na vrijheidsbeneming. Geraadpleegd van http://www.williamschrikkergroep.nl/upload/pages/NPT-LVB.pdf

Verhulst, F. C. (1997). Inleiding in de kinder- en jeugdpsychiatrie (2e ed.). Assen, Nederland: Van Gorcum.

Vermeulen-Smit, E., Kepper, A., & Monshouwer, K. (2014). Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen: een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland. Geraadpleegd van http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/304544/risicosettinge…

Universiteit of Hogeschool
Bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Peter Verheyen
Kernwoorden
Share this on: