Duurzaam spelen: een uitdaging!

Margo Desseyn
Persbericht

Een onderzoek over het integreren van kosteloos materiaal in de opvang van baby's en peuters.

Dit werkstuk betreft een benchmarkonderzoek waarin onderzocht wordt wat onthaalouders nodig hebben om kosteloos materiaal in te zetten als spelmateriaal. Aanleiding: Partena Kinderopvang hecht veel belang aan het ‘Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters’ dat Kind & Gezin voorop stelt. Daarom wordt er bewust voor gekozen om deze waarden mee te nemen in de werking. Om aan een van de waarden te werken, wil de dienst voor onthaalouders kosteloos materiaal hanteren. Het is in eerste instantie belangrijk zicht te krijgen op wat onthaalouders nodig hebben om ermee aan de slag te gaan. Methode: Vanuit een kwalitatief onderzoek worden door middel van observaties, interviews en documentonderzoek data verzameld die een antwoord bieden op de onderzoeksvraag en bijhorende deelvragen. Resultaat: Onthaalouders kaarten enerzijds belemmerende factoren aan om kosteloze materialen in te zetten. Ten eerste speelt de veiligheid en kennis hiervan een belangrijke rol. Ten tweede ervaren ze een te kort aan middelen zoals tijd, ruimte en creativiteit om hiermee aan de slag te gaan. Anderzijds zijn er verschillende factoren die voor hen ondersteunend kunnen zijn. Vooreerst zijn collega’s belangrijk om te overleggen en uit te wisselen. Daarnaast biedt kennis van meerwaarde en hoe dergelijk materiaal ingezet kan worden extra motivatie. Conclusie: Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat onthaalouders nood hebben aan kennis van kosteloos materiaal in de opvang en steun willen ervaren van collega’s.

Bibliografie

de Groot, R. (2009). Spelenderwijs wijzer worden: Spel, speelgoed en het opgroeiende kind. Antwerpen: Garant

De Lange, R., Schuman, H., Montesano, N. (2011). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen: Garant

 

De onthaalouderacademie, (z.j.). De onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken. Geraadpleegd op 22 mei 2016 via http://www.vbjk.be/files/De%20Onthaalouderacademie%20-%20onthaalouders%…

de Valck, M. (2005). Speelboek: Eerste hulp bij het leuk houden van spelen. Amsterdam: SWP

Galama – Koolen, H. (2006). Werken met Montessori-materiaal. De wereld van het jonge kind, 33 , 276 – 279

 

Hermans, W. (z.j.). Over Speelbank. Geraadpleegd op 1 mei 2016 via http://www.speelbank.be/over

 

Hoogeveen, K. (16 april 2015). Creativiteit stimuleren, hoe doe je dat? Geraadpleegd op 7 mei 2016 via http://www.sardes.nl/uploads/publicaties_downloads/sardes_special_16_ar…

 

Houtekees, H. (30 maart 2015). Baby’s en peuters leren spelen in de opvang. [persbericht]. Geraadpleegd op 28 april 2016 via http://www.vvsg.be/nieuws/paginas/Baby’s-en-peuters-leren-spelen-in-de-opvang.aspx

 

Lewis, P. & Thornhill, A. (2011). Methoden en technieken van onderzoek. (5e editie). Amsterdam: Pearson Benelux B.V.

 

Lotisseliti, L. (2003). Using Focus Groups in Research. London: Continuum.

 

Meeuwig, M., Schepers, W. Van der Werf, T. (2007). Sporen van Reggio: een introductie in de sporen-pedagogiek. Amsterdam: SWP

Opleidingsteam PJK (2013-2014). Kinderopvang als rijke omgeving. [cursus]. Gent: Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind.

 

Pijl, M. (2011). Duurzaam spelen: met andere ogen naar materialen kijken. KIDDO, 12 (2), 36-38

Plochg, T. (z.j.). Kwalitatief onderzoek. Geraadpleegd op 25 mei 2016 via http://www.myrawanzwieten.com/pdf/pub_articles_chapters/handboek_Gezond…

Rink, J.E. (2004). Praktische pedagogiek: Opvoeden, Pedagogische verwaarlozing, opvoedingsdiagnostiek en opvoedingsbehandeling. Antwerpen: Garant

Schuman, H. (2010). The transition to adulthood – A shared responsibility. The education of visually impaired teenagers with learning difficulties and their exclusion from mainstream schools. Saarbrüncken: VDM Verslag.

 

Van Bostelen, E., van Gerven, A., Hols, H., Lindeman, B. D., Rozema, M., van Veen, D., de Winter, F. (11 september 2011). Internationaal vergelijkend onderzoek kinderopvang. Geraadpleegd op 12 mei 2016 via http://www.bredeschool.nl/fileadmin/PDF/2011/2011-09-11_Capgemini_verge…

 

Vandenbroeck, M. (2012). Pedagogisch management in de kinderopvang. (vijfde druk). Amsterdam: SWP

Van Laecke, S. (2014). Kwaliteitshandboek. [onuitgegeven intern document]. Gent: Partena Dienst voor onthaalouders.

 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. (2016). Speelgoedlijst [onuitgegeven intern document]. Brussel: VVSG

 

Vlaamse regering (2013). Het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters. Geraadpleegd op 28 april 2016 via http://www.kindengezin.be/img/vergunning-bvr-bp.pdf

z.n. (18 december 2009). Milieubewust werken in de kinderopvang. Geraadpleegd op 23 mei via http://www.mens-en-samenleving_infonu.nl/pedagogiek/47966-milieubewust-…

Universiteit of Hogeschool
Pedagogie van het jonge kind
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Margo Desseyn
Kernwoorden
Share this on: