Een filosofische benadering van het neoliberalisme: de ideologie van de uitsluiting.

Photis
Schurmans

De politieke invulling van de nieuw-klassieke economische theorie is er, zoals Adam Smith bijna 250 jaar geleden al zag, op gericht om de rijken tegen de armen te verdedigen, of diegenen die enige eigendom bezitten tegen diegenen die er helemaal geen bezitten.

 

Gebaseerd op een 250 jaar oud mythisch algemeen evenwicht moeten markten liefst perfect concurrentieel zijn. Op de arbeidsmarkt betekent dit dat iedereen wordt overgeleverd aan een meritocratische overlevingsstrijd. Diegenen die uit de boot vallen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk omdat ze er zelf voor gekozen hebben.

 

Volgens een al even oude stelling vernietigen te hoge belastingen de belastingbasis, om banen en inkomens voor het gros van de bevolking te creëren moeten de belastingen op de hoogste inkomens laag zijn zodat de hogere inkomensklasse kan investeren.

 

Al even lang wordt geld slechts beschouwd als een ruilmiddel dat door niemand wordt opgepot. Elke cent wordt geherinvesteerd of uitgegeven aan consumptieartikelen. Inflatie is alleen het gevolg van de verhoging van de geldmassa door de overheid.

 

De parabel van individuele vrijheid in een zekere wereld wordt vanaf de jaren 1950 uitgedragen door de Mont Pelerin Society en haar meest prominente vertegenwoordigers Hayek en Friedman en krijgt vanaf de jaren 1970 door de crisis van de welvaartstaat vaste voet aan grond met de verkiezing van Thatcher in het Verenigd Koninkrijk en Reagan in de Verenigde Staten.

 

Sindsdien is rationaliteit beperkt tot het egoïstisch nastreven van eigenbelang en krijgen dingen slechts nog een ruilwaarde omdat zij iemands persoonlijk nut bevorderen. De enige waarde die nog een waarde heeft is het houden van de belofte schulden, gemaakt uit genotzucht, af te betalen. De overheid wordt herleid tot het gruis van de individualiteit. Steeds meer delen van de samenleving vallen onder de economische logica zodat creatieve destructie de verliezers onverbiddelijk uitsluit. Zonder sociale correcties krijgen de rijken steeds meer en verliest de rest steeds weer.

 

De door iedereen herkenbare egocentrische focus op de eigen (pseudo)behoeften en dagdagelijkse misère reduceert het leven tot overleven zonder nog te kunnen bouwen aan een gemeenschappelijke wereld omdat hij immuun is voor gemeenschappelijk oordelen en algemene uitspraken. Verantwoordelijkheid voor de eigen inbreng in de gemeenschappelijke wereld bestaat niet langer. Door de ondoelmatigheid van de noodzakelijkheid van een steeds groeiende economie kan geen logische controle meer  worden uitgeoefend op het geheel.

 

Nog slechts vrees voor de onmiddellijke eigen toekomst vormt de basis van de economische moraal. Louter overleven in het heden is een zinloos eindpunt zonder een mogelijk worden in de toekomst. Het bewerkstelligen van een voor de toekomstige generaties leefbare wereld is een collectieve verantwoordelijkheid omdat de gevolgen van ons handelen onomkeerbaar zijn en de toekomst onvoorspelbaar is. Die verantwoordelijkheid vraagt om politiek handelen, het collectief bewerkstelligen van een toekomstverwachting. Door de pluraliteit en verscheidenheid van mensen zullen wij elkaar moeten overtuigen en vraagt om de rehabilitatie van rationaliteit als de menselijke capaciteit doordacht, verantwoord en oordeelkundig met elkaar te communiceren om te kunnen handelen.

Bibliografie

Achterhuis, H. (2010). De utopie van de vrije markt. Rotterdam: Lemniscaat.

ACU Foundation (2016). The ACU Foundation. [Online]. Beschikbaar bij:

http://acufoundation.conservative.org/2015/06/23/the-acu-foundation/ [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Adam Smith Institute (s.d.). About the ASI. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.adamsmith.org/about-the-asi/ [Opgeroepen op 5 april 2016].

Aktionsgemeinschaft Soziale Markwirtschaft (s.d.). Historie - Eine kleine Geschichte der Aktionsgemeinschaft. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.asm-ev.de/UeU_Historie.html

[Opgeroepen op 7 april 2016].

Aleps (2012). Qui sommes-nous?. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.libres.org/a-propos-de-nous.html [Opgeroepen op 8 april 2017].

Allais, M. (1988). An Outline of my Contributions to Economic Science. [Online].

Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/

1988/allais-lecture.pdf [Opgeroepen op 4 Februari 2016].

American Conservative Union (2015). Who we are. [Online]. Beschikbaar bij:

http://conservative.org/who-we-are/ [Opgeroepen op 29 maart 2016].

American Enterprise Institute (2012). In memoriam, Paul W. McCracken, 1915-2012. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.aei.org/publication/in-memoriam-paul-w-mccracken-1915-2012/ [Opgeroepen op 12 april 2016].

American Enterprise Institute (2013). AEI: the first 75 years. [Online]. Beschikbaar bij:

https://www.aei.org/multimedia/aei-the-first-75-years/ [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Arendt, H. (1994). Vita Activa. De mens bestaan en bestemming. Vert. C. Houwaard. Amsterdam: Uitgeverij Boom. [1958]

Arendt, H. (2004). Verantwoordelijkheid en oordeel. Vert. M. Stoltenkamp. Rotterdam: Lemniscaat. [2003].

Arendt, H. (2009). Over revolutie. Vert. R. van Essen. s.l.: Olympus. [1963].

Arendt, H. (2014). Willen. Het leven van de Geest. Vert. D. De Schuttter & Remi Peeters. Zoetermeer: Uitgeverij Klement. [1971].

Arrow, K. (1972). General Economic Equilibrium: Purpose, Analytical Techniques, Collective Choice. Nobel Memorial Lecture. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972… [Opgeroepen op 9 Februari 2016].

Arrow, K. & Debreu, G. (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Market. Econometrica, 22(3), pp. 265-290.

Atlas Network (2015). Year in Review 2014. A Free, Prosperous, and Peaceful World. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.atlasnetwork.org/assets/uploads/annual-reports/Atlas_Networ… [Opgeroepen op 6 april 2016].

Atlas Network (2016a). Our Story. [Online]. Beschikbaar bij:

https://www.atlasnetwork.org/about/our-story [Opgeroepen op 5 april 2016].

Atlas Network (2016b). Strengthening the Worldwide Freedom Movement. [Online]

Beschikbaar bij: https://www.atlasnetwork.org/ [Opgeroepen op 5 april 2016].

Audier, S. (2015). Penser le "néolibéralisme". Le moment néolibéral, Foucaullt et la crise du socialisme. Lormont: Le bord de l'eau.

Ayn Rand Institute (2010). "Atlas Shrugged" Sets a New Record!. [Online].

Beschikbaar bij: https://ari.aynrand.org/media-center/press-releases/2010/01/21/atlas-sh… [Opgeroepen op 12 april 2016].

Baechler, J. (2013). Précis d'éthique. Parijs: Hermann Editeurs.

Barry, N. (1983). Re-stating the Liberal Order: Hayek's Philosophical Economics. In: Locksley, G. & Schackleton J.R. (red.) Twelve Contemporary Economists. Londen: The Macmillan Press, pp. 87-107. [1981].

Bastiat, F. (1847). Autre chose. [Online]. Beschikbaar bij: http://bastiat.org/fr/autre_chose.html [Opgeroepen op 15 Februari 2016].

BBC News (2004a). Reagonomics or 'voodoo economics"? [Online]. Beschikbaar bij:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/270292.stm [Opgeroepen op 15 april 2016].

BBC News (2004b). The Press in Switzerland. [Online]. Beschikbaar bij: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3703425.stm [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Becker, G. (1965). A Theory of the Allocation of Time. The Economic Journal, 75(299), pp. 493-517.

Becker, G. (1992). The Economic way of looking at life. Nobel Lecture. [Online]

Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/

1992/becker-lecture.html [Opgeroepen op 4 maart 2016].

Bell, D. (1996). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: BasicBooks. [1976].

Bentham, J. (1907). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press. [1789].

Bentham, J. (1782 ?). Le calcul des plaisirs et des paines. In: Halévy, E. (1995) La formation du radicalisme philosophique. I. La jeunesse de Jeremy Bentham (1776-1789). Parijs: Les presses universitaires de France, pp. 202-211. [1904].

Bentzel, R. (1972). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972. [Online]. Beschikbaar bij:  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/

economic-sciences/laureates/1972/presentation-speech.html [Opgeroepen op 6 januari 2016].

Berlin, I. (2010). Twee opvattingen van vrijheid. Vert. T. Ausma. Amsterdam: Uitgeverij Boom. [1958].

Biography.com (s.d.). William F. Buckley Jr. Biography. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.biography.com/people/william-f-buckley-jr-9230494 [Opgeroepen op 25 maart 2016].

Boas, T. & Gans-Morse J. (2009). Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. Studies in Comparative International Development, 44(2), pp. 137-161.

Buchanan, J. (1986). The Constitution of Economic Policy. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1986… [Opgeroepen op 8 maart 2016].

Buckley, W. (1955). Our Mission Statement. National Review, 19 November.

Buckley, W. (1992). Morality and American Society. Religion & Libery, mei-juni. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-2-number-3/morality-an… [Opgeroepen op 16 maart 2016].

Buckley, W. (2000). The Courage of Friedrich Hayek. Hoover Digest, 30 juli. [Online]. Beschikaar bij: http://www.hoover.org/research/courage-friedrich-hayek [Opgeroepen op 16 maart 2016].

Buckley, W. (2008). Goldwater, the John Birch Society, and me. Commentary Magazine, 1 maart. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.commentarymagazine.com/articles/

goldwater-the-john-birch-society-and-me/ [Opgeroepen op 16 maart 2016].

Buira, A. (2003). An Analysis of IMF Conditionality. [Online]. Beschikbaar bij:

http://unctad.org/en/Docs/gdsmdpbg2420033.pdf [Opgeroepen op 11 april 2016].

Bund Katholischer Unternehmen, 2016. Die Geschichte des BKU. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.bku.de/index.php?ka=4&ska=87 [Opgeroepen op 7 april 2016].

Burke, E. (1790). Reflections on The Revolution in France and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event in a Letter Intended to have been sent to a Gentleman in Paris. [Online]. Beschikbaar bij: http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/

3ll3/burke/revfrance.pdf [Opgeroepen op 20 juli 2016].

Business Roundtable (s.d.). History of Business Roundtable. [Online]. Beschikbaar bij:

http://businessroundtable.org/about/history [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Butler, E. (2014). A Short History of the Mont Pelerin Society. [Online]. Beschikbaar bij:

https://www.montpelerin.org/wp-content/uploads/2015/12/Short-History-of… [Opgeroepen op 16 3 2016].

CATO Institute (s.d.a). Economic Freedom of the World. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.cato.org/economic-freedom-world [Opgeroepen op 6 april 2016].

CATO Institute (s.d.b). Nobel Laureates at Cato. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.cato.org/people/nobel-index.html [Opgeroepen op 31 maart 2016].

Central Intelligence Agency (2013). CIA Activities in Chile. [Online]. Beschikbaar bij:

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/index.html#… [Opgeroepen op 16 april 2016].

Centre for Policy Studies (s.d.). History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.cps.org.uk/about/history/ [Opgeroepen op 5 april 2016].

Chang, H.-J. (2014). Economics: The User's Guide. Londen: Pelican an imprint of Penguin Books.

Christian Voice (s.d.). About Us. [Online]. Beschikbaar bij: http://web.archive.org/web/20100108141928/http://www.christianvoiceonli… [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Citizens for the Republic (2015). Our History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.cftr.org/about/mission/ [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Conservative Party (1970). 1970 Conservative Party General Election Manifesto. A Better Tomorow. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.conservativemanifesto.com/1970/1970-conservative-manifesto.s… [Opgeroepen op 9 april 2016].

Conservative Party (1979). 1979 Conservative Party General Election Manifesto. [Online]

Beschikbaar bij: http://www.conservativemanifesto.com/1979/1979-conservative-manifesto.s… [Opgeroepen op 11 april 2016].

Coolsaet, R. (2009). De geschiedenis van de wereld van morgen. Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. [2008].

Crane, E. & Niskanen, W. (2002). Cato Institute. 25th Annual Report. Message from the President and the Chairman. [Online]. Beschikbaar bij: http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/25th_annual_report… [Opgeroepen op 31 maart 2016].

Debreu, G. (1983). Economic Theory in the Mathematical Mode. Nobel Memorial Lecture. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1983… [Opgeroepen op 9 Februari 2016].

Debreu, G. (1986). Theoretic Models: Mathematical Form and Economic Content. Econometrica, 54(6), pp. 1259-1270.

De Grauwe, P. (2014). De limieten van de markt. De slinger tussen overheid en kapitalisme. Tielt: Lannoo.

Desrosières, A. (2010). La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. Parijs: Editions La Découverte. [1993].

Dow Jones (2016). Barron's. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.dowjones.com/products/barrons/ [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Draper, B. (s.d.). Past Prime Ministers. James Callahan. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/james-callag… [Opgeroepen op 11 april 2016].

Duke University (s.d.). Preliminary Guide to the William Volker Fund Records, 1953-1961. [Online]. Beschikbaar bij: http://library.duke.edu/rubenstein/findingaids/williamvolker

fund/ [Opgeroepen op 19 maart 2016].

Edwards, L. (2016). The Heritage Foundation. The Conservative Consensus: Frank Meyer, Barry Goldwater, and the Politics of Fusionism. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.heritage.org/research/reports/2007/01/the-conservative-conse… [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Elchardus, M. (2008). Sociologie. Een inleiding. Amsterdam: Pearson Education Benelux. [2007].

Encyclopaedia Britannica (2015). Henry R. Luce. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.britannica.com/biography/Henry-R-Luce [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Encyclopaedia Britannica (s.d.). Dagens Nyheter. [Online]. Beschikbaar bij: http://global.britannica.com/topic/Dagens-Nyheter [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Executive Office of the President of the United States (s.d.). Fiscal Year 2014. Historical Tables. Budget of the U.S. Government. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BUDGET-2014-TAB/pdf/BUDGET-2014-TAB.pdf

[Opgeroepen op 15 april 2016].

Fabozzi, F. & Modigliani, F. (2009) Capital Markets. Institutions and Instruments. Upper Saddle River: Pearson Education. [1992].

Federal Reserve System (s.d.). Arthur F. Burns. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.federalreservehistory.org/People/DetailView/11 [Opgeroepen op 12 april 2016].

Fenton, J. (1964). The Polls, 1964. Princeton Alumni Weekly, 27 oktober, pp. 6-8, 15.

Ferguson, N. (2008). The Ascent of Money. A Financial History of the World. Londen: Allan Lane.

Fischer, S. (2001). Remembering Herb Stein: His Contributions as an Economist. [Online].

Beschikbaar bij: https://www.imf.org/external/np/speeches/2001/010601.htm

[Opgeroepen op 12 april 2016].

Fisher, I. (1927). A Statistical Method for Measuring "Marginal Utility" and Testing the Justice of a Progressive Income Tax. In: Hollander, J. (ed.) Economic Essays Contributed in Honor of John Bates Clark. New York: The Macmillan Company, pp. 157-193.

Fisher, I. (1933). The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica, Vol. 1(No. 4), pp. 337-357.

Foote J. & Curran K. (2007). Ronald Reagan Radio Broadcasts (1976-1979). [Online]

Beschikbaar bij: http://www.loc.gov/programs/static/national-recording-preservation-boar… [Opgeroepen op 31 maart 2016].

Foundation for Economic Education (s.d.). About the Freeman. [Online]. Beschikbaar bij: http://fee.org/articles/about-the-freeman/ [Opgeroepen op 28 maart 2016].

Free Congress Foundation, (s.d.). History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.freecongress.org/about/history/ [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Friedman, M. &. R. (1998). Two Happy People. Chicago: The University of Chicago Press.

Friedman, M. (1951). Neo-Liberalism and its Prospects. Farmand, 17 februari, pp. 89-93.

Friedman, M. (1966). The Methodology of Positive Economics. In: Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, pp. 3-16, 30-43. [1953].

Friedman, M. (1976). Inflation and Unemployment. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976… [Opgeroepen op 21 Februari 2016].

Friedman, M. (1980). Free to Choose. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.freetochoose.tv/ftc80.php [Opgeroepen op 26 maart 2016].

Friedman, M. (1984a). Milton Friedman - Tyranny of the Status Quo - Part 1 - Beneficiaries. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.youtube.com/watch?v=wRXEk7su62w

[Opgeroepen op 26 maart 2016].

Friedman, M. (1984b). Milton Friedman - Tyranny of the Status Quo - Part 2 - Bureaucrats. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.youtube.com/watch?v=b-tL3GMgR_w

[Opgeroepen op 26 maart 2016].

Friedman, M. (1984c). Milton Friedman - Tyranny of the Status Quo - Part 3 - Politicians. [Online].Beschikbaar bij: https://www.youtube.com/watch?v=ML9Pcq_mJRU

[Opgeroepen op 26 maart 2016].

Friedman, M. (1992). Oodoov Economics. New York Times, 2 Februari. [Online]. Beschikbaar bij : http://0055d26.netsolhost.com/friedman/pdfs/nyt/NYT.02.02.1992.pdf [Opgeroepen op 26 maart 2016].

Geerts, G. & Den Boon, T. (Hoofdred). (1999). Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie.

Gerald Frost (2008). Anthony Fisher. Champion of Liberty. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/upldbook44… [Opgeroepen op 21 februari 2016].

Graeber, D. (2011). Debt. The First 5.000 years.. New York: Melville House Publishing.

Gray, J. (2008). Black Mass. Apocalyptic Relgion and the Death of Utopia. Londen: Penguin Books. [2007].

Gray, J. (2011). The Immortalization Commission. Science and the Strange Quest to Cheat Death. Londen: Allen Lane.

Harvey, D. (2014). Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Londen: Profile Books.

Hazlitt, H. (1946). Economics in One Lesson. New-York: Harper & Brothers Publishers.

Hazlitt, H. (1984). The Early History of FEE. [Online]. Beschikbaar bij: http://fee.org/articles/the-early-history-of-fee/ [Opgeroepen op 28 maart 2016].

Healey, N. (1992). The Thatcher Supply-Side 'Miracle': Myth or Reality. American Economist, 36(1), pp. 7-12.

Hicks, J. (1937). Mr. Keynes and the "Classics"; a Suggested Interpretation. Econometrica, Vol. 5(2), pp. 147-159.

Hicks, J. (1939). The Foundations of Welfare Economics. The Economical Journal, 49(196), pp. 696-712.

Hicks, J. (1972). John R. Hicks Banquet Speech. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972… [Opgeroepen op 10 Januari 2016].

Hicks, J. (1975). The Scope and Status of Welfare Economics. Oxford Economic Papers, 27(3), pp. 307-326.

Hobbes, T., 1985. Leviathan. Londen: Penguin Books. [1651].

Hoover Institution (2016a). Hoover Institution Timeline. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.hoover.org/about/timeline [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Hoover Institution (2016b). Thomas Sowell. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.hoover.org/profiles/thomas-sowell [Opgeroepen op 12 april 2016].

Hoover Institution (s.d.a.). George P. Shultz. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.hoover.org/profiles/george-p-shultz [Opgeroepen op 12 april 2016].

Hoover Institution (s.d.b). Martin Anderson. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.hoover.org/profiles/martin-anderson-0 [Opgeroepen op 12 april 2016].

Hoskyns, J. (1979). Government Strategy. [Online]. Beschikbaar bij: http://fc95d419f4478b3b6e5f- 3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.r87.cf1.rackcdn.

com/B42A1270704E4FDDB730B1FCA83564AA.pdf [Opgeroepen op 11 april 2016].

Institut für Wirtschaftspolitik (s.d.). Geschichte. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.iwp.uni-koeln.de/institut/leitbild/geschichte/ [Opgeroepen op 7 april 2016].

Institute for Economic Affairs (s.d.). iea Timeline. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/Chronology.pdf [Opgeroepen op 1 april 2016].

Institute for Humane Studies (2015a). Who We Are. [Online]. Beschikbaar bij: https://theihs.org/who-we-are/#our-history [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Institute for Humane Studies (2015b). IHS Internships. [Online]. Beschikbaar bij: https://theihs.org/ihs-jobs/ihs-internships/ [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Intercollegiate Studies Institute (s.d.). About ISI. Educating for Liberty. [Online]. Beschikbaar bij: https://home.isi.org/about/about-isi [Opgeroepen op 29 maart 2016].

Jevons, S. (1866). Brief Account of a General Mathematical Theory of Political. Journal of the Royal Statistical Society, XXIX(June 1866), pp. 282-287. [Online]. Beschikbaar bij: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/jevons/mathem.txt [Opgeroepen op 17 februari 2016].

Jonas, H. (2011). Het principe verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar een ethiek voor de technologische civilisatie. Vert. I. ten Bos. Utrecht: Uitgeverij Ijzer. [1979].

Judt, T. (2010). Ill Fares the Land. Londen: Allen Lane.

Kahneman, D. (2012). Thinking Fast and Slow. Londen: Penguin Books. [2011].

Keen, S. (2011). Debunking Economics. The Naked Emperor Dethroned? Revised and Expanded Edition. Londen: Zed Books. [2001].

Kendry, A. (1983). Paul Samuelson and the Scientific Awakening of Economics. In: Locksley, G. & Schackleton J.R. (red.) Twelve Contemporary Economists. Londen: The Macmillan Press, pp. 219-239. [1981].

Keynes, J. M. (1930a). Economic Possibilities for our Grandchildren. The Nation & Athenæum, issues of, 11/18. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.gutenberg.ca/ ebooks/keynes-essaysinpersuasion/keynes-essaysinpersuasion-00-h.html#Economic _Possibilities [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Keynes, J. M. (1930b). The Great Slump of 1930. The Nation & Athenæum, issues of, 20/27 [Onlien]. Beschikbaar bij: http://www.ritholtz.com/blog/2008/12/the-great-slump-of-1930/ [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Keynes, J. M. (1936). Concluding notes on the social philosophy towards which the general theory might lead. In: The General Theory of Employment, Interest, and Money. Cambridge: Macmillan, pp. 184-190. [Online]. Beschikbaar bij: https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/ [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Keynes, J. M. (1937). The General Theory of Employment. The Quarterly Journal of Economics, 51(2), pp. 209-223.

Khrushchev, N. (1956). The Cult of the Individual. The Guardian, 25 februari. [Online]. Beschikbaar bij : http://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/26/ greatspeeches1 [Opgeroepen op 4 april 2016].

Krugman, P., Obstfeld, M. &. Melitz, J. M. (2012). International Economics. Theory & Policy. Harlow: Pearson Education.

La Repubblica (1991). E' morto a Milano Renato Mieli. La Repubblica, 22 mei. [Online]. Beschikbaar bij : http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/05/22/

morto-milano-renato-mieli.html [Opgeroepen op 27 maart 2016].

Lalande, A. (1956). Vocabulaire technique et critique de la philosophie.. Parijs: Presses Universitaires de France. [1902-1923].

Lange, O. (1934). The Determinateness of the Utility Function. Review of Economic Studies, 1(3), pp. 218-225.

LarrainVial (2015). Directorio Larrain Vial SpA. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.larrainvial.com/chile/sobrenosotros/acerca-de-larrainvial/l…

directorio-larrainvial [Opgeroepen op 21 april 2016].

Lazzarato, M. (2011). La fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale. Parijs: Editions Amsterdam.

Letelier, O. (1976). The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom's Awfull Toll. The Nation, 28 augustus. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.ditext.com/letelier/chicago.html [Opgeroepen op 21 april 2016]

Liberty Fund (2011). About Liberty Fund. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.libertyfund.org/about.html [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Liberty Institute (2015). FAQ. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.libertyinstitute.org/about/faq [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Liddell, H. & Scott, R. (1864). Greek-English Lexicon. Oxford: The Clarendon Press.

Lindbeck, A. (1992). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970. Paul A. Samuelson - Biographical. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1970… [Opgeroepen op 21 Januari 2016].

Locksley, G. (1983). Individuals, Contracts and Constitutions: the Political Economy of James M. Buchanan. In: Locksley, G. & Schackleton J.R. (red.) Twelve Contemporary Economists. Londen: The Macmillan Press, pp. 33-52. [1981].

Lordon, F. (2013). La société des affects. Pour un structuralisme des passions. Parijs: Ediotions du Seuil.

Lucas, R. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), pp. 103-124.

Lucas, R. (1977). Understanding Business Cycles. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5(1), pp. 7-29.

Mandeville, B. (1997). The Fable of the Bees and Other Writings. Indianapolis: Hackett Publishing company. [1723].

Manhattan Institute (2016). About. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.manhattan-institute.org/about [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Mankiw, N. G. & Taylor, M. P. (2011). Economics. Andover: Cengage Learning EMEA. [2008].

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. An introductory volume. Londen: Macmillan & Co. [1890].

Martin, D. (2008). William F. Buckley Jr. Is Dead at 82. New York Times, 27 februari. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nytimes.com/2008/02/27/business/media/27cnd-buckley.html?_r=0 [Opgeroepen op 16 maart 2016].

Marx, K. (2010). Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie. Deel I. Het productieproces van het kapitaal. Vert. I. Lipschits. Amsterdam: Boom. [1867].

Mattei, U. & Nader, L. (2008). Plunder. When the Rule of Law is Illegal. Malden: Blackwell Publishing.

Meeusen, W. & Willemé, R. (2006). Macro Economische Theorie. Ingeleid en voortgezet. Mechelen: Kluwer. [2002].

Memoriachilena. Biblioteca Nacional de Chile (2015). reformas sociales. [Online].

Beschikbaar bij: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-719.html

[Opgeroepen op 21 april 2016].

Memoriachilena. Biblioteca Nacional de Chile (s.d.a). El ladrillo. [Online]. Beschikbaar bij:

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-719.html [Opgeroepen op 17 april 2016].

Memoriachilena. Biblioteca National de Chile (s.d.b). La transformación económica chilena entre 1973-2003. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-719.html [Opgeroepen op 17 april 2016].

Menger, C. (2007). Principles of Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, pp. 45-174, 216-225. [1871].

Mischel, W. (2014). The Marshmallow Test. Understanding Self-Control and How to Master It. Londen: Transworld Books.

Mises Institute (s.d.). Henry Hazlitt. [Online]. Beschikbaar bij: https://mises.org/profile/henry-hazlitt [Opgeroepen op 26 maart 2016].

Morgan, B. (1983). Sir John Hicks's Contributions to Economic Theory. In: Locksley, G. & Schackleton J.R. (red.) Twelve Contemporary Economists. London and Basingstoke: The Macmillan Press, pp. 108-140. [1981].

Mueller, D. (1993). Public Choice II. Cambridge: Cambridge University Press. [1989].

Mullainathan, S. & Shafir, E. (2013). Scarcity. Wy having too little means so much. Londen: Allen Lane.

Muth, J. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Econometrica, 29(3), pp. 315-335.

Napoleoni, L. (2008). Schurkeneconomie. De duistere kanten van een nieuwe wereldorde. Vert. M. Hulsbosch. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Nasar, S. (1992). Friedrich von Hayek Dies at 92; An Early Free-Market Economist. The New York Times, 24 maart. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nytimes.com/1992/03/24/world/friedrich-von-hayek-dies-at-92-… [Opgeroepen op 11 april 2016].

Nash, J. (1950). Equilibrium Points in N-person Games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), pp. 48-49.

Network for a Free Society (s.d.). Our History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.networkforafreesociety.org/about/our-history/ [Opgeroepen op 6 april 2016].

Newsweek (2007). History of Newsweek. [Online]. Beschikbaar bij: http://europe.newsweek.com/history-newsweek-103593?rm=eu [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Nobel Prize (2016). All Prizes in Economic Sciences. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ [Opgeroepen op 24 april 2016].

ORC International (2016). Our History. [Online]. Beschikbaar bij: http://orcinternational.co.uk/about/ [Opgeroepen op 28 maart 2016].

Oxford Reference (2016). Financial Services Act 1986. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095818…

[Opgeroepen op 11 april 2016].

Pacific Research Institute (s.d.). PRI's History. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.pacificresearch.org/about/pris-history/ [Opgeroepen op 5 april 2016].

Palmer, A. (1985). The Penguin Dictionary of Twentieth-Century History 1900-1982. Harmondsworth: Penguin Books. [1983].

Passet, R. (2010). De l'univers magique au tourbillon créateur. Les grandes représentations du monde et de l'économie à travers l'histoire. s.l.: Les Liens qui Libèrent.

Peters, F. (1967). Greek Philosophical Terms. A Historical Lexicon. New York: New York University Press.

Phillips, A. W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), pp. 283-299.

Phillipson, N. (2010). Adam Smith. An Englightened Life. Londen: Allen Lane an impint of Penguin Books.

Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siècle. Parijs: Editions du Seuil.

Polanyi, K. (1971). Carl Menger's Two Meanings of "Economic". Studies in Economic Antropology, Volume AS7, pp. 16-24.

Powell, L. (1971). Powell Memorandum: Attack on American Free Enterprise System. [Online]. Beschikbaar bij: http://law2.wlu.edu/deptimages/Powell%20Archives/Powell

MemorandumTypescript.pdf [Opgeroepen op 31 maart 2016].

President's Economic Advisory Board (1980). Economic Strategy for the Reagan Administration. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.hoover.org/sites/default/files/

economic-strategy-memo-nov-1980.pdf [Opgeroepen op 15 april 2016].

Ratner, L. (2005). Olin Foundation, Right-Wing Tank, Snuffing Itself. Oberver, 5 september. [Online]. Beschikbaar bij: http://observer.com/2005/05/olin-foundation-rightwing-tank-snuffing-its… [Opgeroepen op 30 maart 2016].

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. [1971].

Reagan, R. (1964). Goldwater Speech. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/primary-resources/r… [Opgeroepen op 12 april 2016].

Reinhart, C. & Rogoff, K. (2008). The Forgotten History of Domestic Debt. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Ricardo, D. (1821). On the Principles of Political Economy and Taxation. sl:Batoche Books.

Rothbard, M. (2009). Part One: The Essential von Mises. In: The Essential von Mises. Auburn: Ludwig von Mises Institute, pp. 3-47. [1973].

Samuelson, P. (1937). A Note on Measurement of Utiliy. The Review of Economic Studies, 4(2), pp. 155-161.

Samuelson, P. (1938). A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour. Economica, 5(17), pp. 61-71.

Samuelson, P. (1941). The Stability of Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics. Econometrica, 9(2), pp. 97-120.

Samuelson, P. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), pp. 387-389.

Samuelson, P. (1955). Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 37(4), pp. 350-356.

Samuelson, P. (1956). Social Indifference Curves. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 1-22.

Samuelson, P. (1970). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970. Maximum Principles in Analytical Economics. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1970… [Opgeroepen op 18 januari 2016].

Samuelson, P. & Solow, R. (1960). Problem of Achieving and Maintaining a Stable Price Level. Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. The American Economic Review, 50(2), pp. 177-194.

Sassen, S. (2014). Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Sasuly, M. (1947). Irving Fisher and Social Science. Econometrica, 15(4), pp. 255-278.

Schumpeter, J.(1949) Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Brothers Publishers. [1943].

Schumpeter, J. (1966) Ten Great Economists. From Marx to Keynes. London: George Allen & Unwin. [1952].

Schumpeter, J. (1992). Capitalism, Socialism & Democracy. Londen: Routledge. [1943].

Sedláček, T. (2012). De economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street. Vert. R. Gijsen. Schiedam: Scriptum.

Sennholz, M. (1996). Foundation for Economic Education. Leonard Read, the Founder and Builder. [Online]. Beschikbaar bij: http://fee.org/articles/leonard-read-the-founder-and-builder/ [Opgeroepen op 28 maart 2016].

Silva, E. (1996). From Dictatorship to Democracy: The Business-State Nexus in Chile’s Economic Transformation, 1975-1994. Comparative Politics, 28(3), pp. 299-320.

Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Amsterdam: Metalibri. [1776].

Steiner, Y. & Walpen, B. (2006). L'apport de l'ordolibéralisme au renouveau libéral, puis son éclipse. carnets de bord, Volume 11, pp. 94-104.

Stockholm Resilience Centre. Stockholm University (s.d.). The nine planetary boundaries. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planet….

html [Opgeroepen op 24 juli 2016].

Streeck, W. (2015). Gekochte tijd. De uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme. s.l.: Leesmagazijn.

Sutch, R. (2014). The Liquidity Trap, the Great Depression, and Unconventional Policy: Reading Keynes at the Zero Lower Bound. [Online]. Beschikbaar bij: http://behl.berkeley.edu/files/2014/11/BEHLWP2014-05_Sutch_10-30-14.pdf [Opgeroepen op 7 Januari 2016].

Taleb, N. (2010). The Black Swan. The Impact of the Higly Improbable. Londen: Penguin Books. [2007].

Taylor, M. (2006). From Pinochet to the 'Third Way': Neoliberalism and Social Transformation in Chile. Londen: Pluto Press.

The Centre for Independent Studies (s.d.). Mission and History. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.cis.org.au/about/mission [Opgeroepen op 6 april 2016].

The Econometric Society (1930). Announcement of the December 1930 organizational meeting in Cleveland. [Online]. Beschikbaar bij: http://dev.econometricsociety.org/sites/

default/files/historical/OriginalAnnouncement29%2011%2030.pdf [Opgeroepen op 27 november 2015].

The Econometric Society (2014). In Memoriam. In Memory of Fellows of the Econometric Society. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.econometricsociety.org/society/

organization-and-governance/fellows/memoriam [Opgeroepen op 11 juni 2016].

The Econometric Society (2015). Past Presidents. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/… [Opgeroepen op 7 Januari 2016].

The Fraser Institute (1999). The Fraser Institute 1974-1999. A Retrospective. [Online].

Beschikbaar bij: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/challenging-percept… [Opgeroepen op 1 april 2004].

The G&R Cooperative (2015). Who We Are. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.gandrllc.com/about/ [Opgeroepen op 28 maart 2016].

The Heritage Foundation (2016a). Board of Trustees. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.heritage.org/about/board-of-trustees [Opgeroepen op 30 maart 2016].

The Heritage Foundation (2016b). History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.heritage.org/about/our-history/history [Opgeroepen op 30 maart 2016].

The Heritage Foundation (2016c). About Heritage. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.heritage.org/about [Opgeroepen op 30 maart 2016].

The John Birch Society (s.d.). Who We Are. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.jbs.org/about-jbs [Opgeroepen op 30 maart 2016].

The Margaret Thatcher Foundation (1981). "Economists criticize Government" (Hayek & Friedman on BBC Panorama ). [Online]. Beschikbaar bij: http://www.margaretthatcher.org/document/114507 [Opgeroepen op 2015 april 2016].

The Margaret Thatcher Foundation (2016a). Cold War: Early meeting with Ronald Reagan [memoirs extract]. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.margaretthatcher.org/document/110512 [Opgeroepen op 12 april 2016].

The Margaret Thatcher Foundation (2016b). Reagan Library. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.margaretthatcher.org/archive/us-reagan.asp [Opgeroepen op 12 april 2016].

The Margareth Thatcher Foundation (s.d.). Thatcher, Hayek & Friedman. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.margaretthatcher.org/archive/Hayek.asp [Opgeroepen op 10 april 2016].

The Mont Pelerin Society (1947). Mont Pelerin Society Statement of Aims. [Online].

Beschikbaar bij: http://hyperlinkedhistory.com/Nash/Nash-fn126.pdf

[Opgeroepen op 19 maart 2016].

The Mont Pelerin Society (s.d.). Past Presidents. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.montpelerin.org/past-presidents-2/ [Opgeroepen op 1 april 2016].

The Philadelphia Society (2016a). Presidents of The Philadelphia Society. [Online].

Beschikbaar bij: http://phillysoc.org/about/past-presidents/ [Opgeroepen op 31 maart 2016].

The Philadelphia Society (2016b). Trustees of the Society 1964-present. [Online].

Beschikbaar bij: http://phillysoc.org/about/past-trustees/ [Opgeroepen op 31 maart 2016].

The Selsdon Group (1973). The Selsdon Declaration. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.selsdongroup.co.uk/ [Opgeroepen op 9 april 2016].

The Selsdon Group (s.d.). About us. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.selsdongroup.co.uk/aboutus.htm [Opgeroepen op 9 april 2016].

The Trilateral Commission (2016). The Crisis of Democracy. [Online]. Beschikbaar bij: http://trilateral.org/file/8 [Opgeroepen op 24 april 2016].

Tinbergen, J. (coord.) (1976). naar een Rechtvaardiger Internationale Orde. een rapport aan de club van rome. Vert. D. Leurdijk & K. Vosskühler. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

U.S. Chambre of Commerce (s.d.). About the U.S. Chambre. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.uschamber.com/about-us/about-the-us-chamber [Opgeroepen op 8 april 2016].

UNEP (1972). Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?

documentid=97&articleid=1503 [Opgeroepen op 24 april 2016].

Uchitelle, L. (1993). Henry Hazlitt, 98, a Journalist who Concentrated on Economics. The New York Times, 10 juli. [Online] Beschikbaar bij: http://www.nytimes.com/1993/07/10/

obituaries/henry-hazlitt-98-a-journalist-who-concentrated-on-economics.html [Opgeroepen op 18 maart 2016].

United Nations (1974). Charter of Economic Rights and Duties of States. [Online].

Beschikbaar bij: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/83/IMG/

NR073883.pdf?OpenElement [Opgeroepen op 24 april 2016].

United Press International (1980). James G. Watt -- Interior Secretary Nominee. United Press International, 22 december. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.upi.com/Archives/1980/12/22/Personality-SpotlightNEWLNJames-… [Opgeroepen op 12 april 2016].

United States Department of Labor (2016). Labor Force Statistics from the Current Population Survey. Unemployment Rate 1980-1990. [Online]. Beschikbaar bij: http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet [Opgeroepen op 15 april 2016].

Van Hees, M. et al (2014). Basisboek Ethiek. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Van Veen, P (red.) (1989). Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht: Van Dale Lexicografie.

Varian, H. R. (2010). Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Company.

Vaughan, S. (1996). Interview with William F. Buckley, Jr. The Paris Review, zomer. [Online]. Beschikbaar bij : http://www.theparisreview.org/interviews/1395/the-art-of-fiction-no-146… [Opgeroepen op 25 maart 2016].

Vergara, F. (2002). Les fondements philosophiques du libéralisme. Parijs: Editions La Découverte & Syros. [1992].

von Hayek, F. (1967). Opening Address to a Conference at Mont Pélèrin. In: Studies in Philosophy and Economics. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 148-159. [1947].

von Hayek, F. (1974). Prize Lecture: The Pretence of Knowledge. [Online]. Beschikbaar

bij: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1974… [Opgeroepen op 14 Februari 2016].

von Hayek,F. (2007). Carl Menger. In: Principles of Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, pp. 11-36. [Online]. Beschikbaar bij: https://mises.org/sites/default/files/Principles%20of%20Economics_5.pdf [Opgeroepen op 28 februari 2016]. [1933].

von Hayek, F. (2007). The Road to Serfdom. Text and Documents. The Definitive Edition. Londen: The University of Chicago Press. [1944].

von Mises, L. (1998). Introduction. In: Human Action. A Treatrise on Economics.. Auburn: Ludwig von Mises Institut, pp. 1-10. [1949].

von Neumann, J. (1945-1946). A Model of a General Economic Equilibrium. The Review of Economic Studies, 13(1), pp. 1-9.

von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1953). Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press, pp. 1-45. [1944].

Walter Eucken Institut (s.d.). Das Walker Eucken Institut. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.eucken.de/institut.html [Opgeroepen op 6 april 2016].

Washington Post (2013). Washington Post Co. timeline. [Online]. Beschikbaar bij: https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/national/washington-post-co-…

374/ [Opgeroepen op 23 maart 2016].

Wayne, L. (1986). Brothers at Odds. The New York Times Magazine, 7 december. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.nytimes.com/1986/12/07/magazine/brothers-at-odds.html?pagewa… [Opgeroepen op 30 maart 2016].

William F. Buckley, Jr. Program at Yale (2015). Our Namesake. [Online]

Beschikbaar bij: http://www.buckleyprogram.com/#!our-namesake/cyxw

[Opgeroepen op 25 maart 2016].

Williamson, J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. [Online]

Beschikbaar bij: http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486

[Opgeroepen op 22 april 2016].

Young America's Foundation (2015a). History of Young Americans for Freedom. [Online]

Beschikbaar bij: http://www.yaf.org/innerpagetemplate.aspx?id=6874 [Opgeroepen op 31 maart 2016].

Young America's Foundation (2015b). Young America’s Foundation - A Timeline of Our History. [Online]. Beschikbaar bij: http://www.yaf.org/History.aspx [Opgeroepen op 31 maart 2016].

Young, O. (2007). Rights, Rules and Common Pools: Solving Problems Arising in Human/Environment Relations. National Resources Journal, 47(1), pp. 1-16.